Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/16/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 5.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

5

1to5

5

1to5

5

1to5

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

50,003,668 

239,320,201 

26,515,187 

128,513,359 

23,488,481 

110,806,842 

20.3

9.4

35.9

Xiamen SEZ

7,969,127 

37,135,572 

4,204,285 

20,095,214 

3,764,842 

17,040,358 

11.2

11.8

10.6

Shenzhen SEZ

35,719,096 

174,440,750 

18,773,930 

92,887,821 

16,945,166 

81,552,929 

22.0

7.7

43.7

Zhuhai SEZ

4,748,911 

20,332,056 

2,644,164 

11,829,033 

2,104,746 

8,503,023 

32.4

28.7

37.8

Shantou SEZ

762,651 

3,288,444 

528,460 

2,295,112 

234,190 

993,332 

7.3

2.0

22.0

Hainan SEZ

803,883 

4,123,379 

364,347 

1,406,179 

439,536 

2,717,200 

0.0

-19.4

14.3

Economic and Technological Development Zone

30,954,647 

143,285,823 

14,998,298 

70,424,849 

15,956,349 

72,860,975 

17.6

16.1

19.1

High and New Tech Industrial Development Zone

23,428,506 

108,750,916 

13,313,016 

61,199,637 

10,115,490 

47,551,279 

20.5

20.2

20.9

Integrated Experimental Area

3,332,192 

17,014,782 

2,009,075 

10,315,142 

1,323,117 

6,699,640 

1.0

4.6

-4.0

Bonded Area

19,357,460 

89,875,483 

5,408,958 

25,664,532 

13,948,502 

64,210,951 

26.8

16.4

31.5

Tianjin Port BA

1,281,465 

4,965,150 

213,797 

932,403 

1,067,668 

4,032,747 

26.7

26.4

26.7

Dalian BA

155,302 

745,873 

36,366 

168,898 

118,936 

576,975 

15.0

-0.5

20.5

Shanghai Waigaoqiao BA

11,352,299 

51,178,570 

2,603,751 

12,623,572 

8,748,547 

38,554,998 

21.3

26.4

19.7

Niongbo BA

1,022,786 

4,216,243 

282,796 

1,172,101 

739,990 

3,044,141 

37.6

31.4

40.2

Fuzhou BA

18,993 

104,877 

6,991 

52,274 

12,002 

52,604 

-50.7

-68.6

14.2

Xiamen Xiangyu BA

526,631 

2,645,835 

222,721 

1,079,887 

303,910 

1,565,948 

17.5

15.1

19.1

Guangzhou BA

175,841 

806,331 

32,113 

158,689 

143,728 

647,642 

-10.7

-47.7

8.1

Shenzhen Futian BA

4,607,626 

24,229,171 

1,921,832 

9,066,175 

2,685,794 

15,162,996 

43.7

6.6

81.4

Zhuhai BA

197,971 

898,316 

80,796 

373,541 

117,175 

524,774 

19.6

16.1

22.2

Shantou BA

18,546 

85,117 

7,795 

36,992 

10,750 

48,125 

67.4

19.3

142.6

Export Processing Zone

8,185,232 

36,399,097 

4,918,430 

22,396,352 

3,266,803 

14,002,745 

14.4

13.7

15.5

Tianjin EPZ

25,999 

110,019 

9,305 

39,391 

16,694 

70,628 

18.0

-4.6

35.8

Hebei Qinghuangdao EPZ

26,394 

107,096 

23,915 

96,355 

2,478 

10,741 

158.5

167.5

98.7

Hebei Langfang EPZ

1,990 

7,892 

1,990 

7,881 

-

11 

-64.4

-53.3

-99.8

Inner Mongolia Hohhot EPZ

659 

4,673 

403 

2,701 

256 

1,972 

-40.3

-48.0

-25.3

Liaoning Dalian EPZ

400,071 

2,117,280 

295,382 

1,312,012 

104,689 

805,268 

69.5

102.3

34.1

Jilin Hunchun EPZ

32,276 

134,514 

15,993 

73,120 

16,283 

61,395 

-11.8

-20.9

2.4

Shanghai Caohejing EPZ

534,548 

2,593,130 

300,398 

1,552,878 

234,150 

1,040,253 

22.3

15.7

33.6

Shanghai Jiading EPZ

56,647 

279,217 

10,193 

42,772 

46,454 

236,445 

18.6

-29.3

35.1

Shanghai Minhang EPZ

37,026 

297,390 

20,737 

207,700 

16,289 

89,690 

-29.7

-34.5

-15.1

Shanghai Songjiang EPZ

2,165,865 

10,245,769 

1,491,310 

7,245,292 

674,554 

3,000,477 

-7.5

-12.4

6.8

Shanghai Qingpu EPZ

104,110 

500,744 

38,527 

175,426 

65,583 

325,319 

21.0

1.3

35.2

Shanghai Jinqiao EPZ

94,797 

412,125 

20,933 

128,658 

73,864 

283,468 

30.6

-0.8

52.5

Jiangsu Lianyungang EPZ

27,376 

93,896 

22,917 

73,100 

4,459 

20,796 

30.5

65.6

-25.3

Jiangsu Yangzhou EPZ

63,113 

323,729 

37,207 

190,647 

25,906 

133,082 

31.8

19.3

55.2

Zhejiang Hangzhou EPZ

364,736 

1,319,699 

101,421 

563,572 

263,315 

756,127 

33.5

-3.0

85.7

Zhejiang Ningbo EPZ

193,269 

858,115 

62,337 

280,313 

130,931 

577,802 

5.6

-7.7

13.5

Zhejiang Cixi EPZ

60,296 

260,327 

1,680 

7,735 

58,616 

252,593 

457.3

-16.5

574.5

Anhui Hefei EPZ

512,124 

2,513,835 

322,186 

1,756,084 

189,938 

757,751 

103.8

150.9

42.0

Fujian FuzhouEPZ

2,995 

38,521 

2,995 

38,503 

18 

-51.8

-51.7

-90.4

Jiangxi Jiujiang EPZ

14,134 

50,767 

8,579 

31,959 

5,554 

18,809 

-73.0

-70.1

-76.7

Jiangxi Jinggangshan EPZ

323 

2,980 

323 

2,980 

-

-

-58.0

-20.6

-

Shandong Qingdao EPZ

92,181 

413,362 

44,114 

229,354 

48,067 

184,008 

18.2

0.2

52.1

Shandong Qingdao EPZWest

48,977 

276,003 

8,801 

60,975 

40,176 

215,028 

-29.1

-64.8

-0.6

Shangdong Weihai EPZ

85,227 

435,511 

33,663 

195,448 

51,564 

240,063 

-0.3

-6.1

5.1

Henan Zhengzhou EPZ

25,963 

123,768 

7,693 

29,474 

18,270 

94,294 

26.4

-7.8

43.0

Hubei Wuhan EPZ

735 

3,941 

597 

3,770 

137 

171 

4.9

4.7

10.1

Hunan Chenzhou EPZ

16,289 

205,808 

11,833 

115,463 

4,456 

90,344 

-29.5

-29.5

-29.4

Guangdong Guangzhou EPZ

42,945 

206,587 

33,342 

170,293 

9,604 

36,294 

-16.6

-11.3

-34.9

Guangdong Shenzhen EPZ

367,503 

1,702,903 

201,274 

970,701 

166,229 

732,202 

-40.5

-37.9

-43.6

Guangxi Beihai EPZ

115,832 

455,843 

62,763 

229,830 

53,069 

226,012 

45.4

45.8

44.9

Sichuan Mianyang EPZ

6,629 

28,923 

5,255 

23,293 

1,375 

5,629 

-2.5

-11.8

73.0

Shanxi Xi'an EPZ

2,664,204 

10,274,731 

1,720,361 

6,538,675 

943,843 

3,736,057 

47.3

70.7

18.7

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

18,715 

91,506 

7,472 

40,365 

11,242 

51,141 

-5.2

-17.5

7.5

Bonded Logistics Park 

827,975 

3,880,195 

279,837 

1,303,930 

548,138 

2,576,265 

36.3

16.9

48.9

Tianjin BLP

269,808 

1,178,287 

20,511 

89,155 

249,297 

1,089,132 

42.3

59.6

41.1

Shanghai Waigaoqiao BLP

290,216 

1,674,400 

125,379 

614,975 

164,837 

1,059,425 

34.1

13.0

50.4

Xiamen Xiangyu BLP

100,569 

411,839 

96,481 

372,975 

4,089 

38,864 

5.4

4.9

10.2

Guangzhou BLP

167,381 

615,670 

37,465 

226,825 

129,916 

388,845 

64.2

45.1

77.8

Bonded Port

9,641,549 

41,170,444 

2,966,888 

13,665,675 

6,674,662 

27,504,769 

5.2

-15.0

19.3

Tianjin Dongjiang BP

1,568,299 

6,237,936 

142,936 

678,924 

1,425,362 

5,559,013 

6.0

21.2

4.4

Dalian Dayaowan BP

760,682 

3,233,847 

146,677 

609,947 

614,005 

2,623,900 

39.8

62.2

35.5

Yangshan BP

1,126,384 

5,357,179 

326,605 

1,676,284 

799,778 

3,680,895 

16.5

-7.0

31.7

Zhangjiagang BP

569,354 

2,836,380 

171,549 

810,066 

397,805 

2,026,314 

7.0

1.4

9.3

Ningbo Meishan BP

159,506 

388,799 

14,973 

76,391 

144,532 

312,408 

78.7

29.5

96.9

Fuzhou BP

44,867 

238,483 

16,064 

46,737 

28,803 

191,746 

-17.8

124.5

-28.8

Xiamen Haicang BP

252,250 

1,177,421 

187,695 

848,636 

64,554 

328,785 

31.9

22.7

63.2

Qingdao Qianwan BP

854,452 

4,161,575 

176,357 

763,840 

678,094 

3,397,735 

-17.5

1.6

-20.8

Yantai BP

906,346 

4,146,615 

449,950 

2,051,439 

456,397 

2,095,176 

17.1

13.1

21.3

Guangzhou Nansha BP

970,451 

3,556,005 

362,507 

1,486,574 

607,945 

2,069,431 

-36.5

-64.1

42.4

Shenzhen Qianhaiwan BP

1,190,176 

4,565,391 

269,320 

1,411,651 

920,857 

3,153,740 

121.3

2.1

363.5

Guangxi Qinzhou BP

16,979 

63,356 

4,886 

14,042 

12,093 

49,314 

-94.5

-96.4

-93.5

Hainan Yangpu BP

163 

27,553 

-

72 

163 

27,481 

894.5

-88.0

1164.4

Chongqing Lianglu Cuntan BP

1,221,641 

5,179,902 

697,369 

3,191,071 

524,272 

1,988,831 

6.0

-3.1

24.7

Integrated Bonded Area

26,060,778 

122,396,811 

15,840,860 

75,199,520 

10,219,918 

47,197,291 

24.7

24.0

25.7

Beijing Tianzhu IBA

610,134 

2,384,301 

50,583 

247,551 

559,551 

2,136,750 

24.0

54.7

21.2

Tianjin Binhaixinqu IBA

370,620 

1,657,149 

16,252 

302,764 

354,368 

1,354,384 

89.8

375.9

67.3

Shijiazhuang IBA

45,524 

203,556 

20,516 

95,946 

25,009 

107,609 

3751.8

100665.0

1973.6

Caofeidian IBA

4,480 

14,514 

218 

4,484 

4,262 

10,029 

-88.4

-96.4

903.5

Taiyuan Wusu IBA

424 

1,437 

419 

1,116 

322 

37.0

5214.2

-68.7

Manzhouli IBA

-

188 

-

-

-

188 

-84.2

-

-84.2

Shenyang IBA

18,182 

82,244 

9,055 

38,847 

9,128 

43,398 

-25.1

17.8

-43.5

Changchun Xinglong IBA

15,242 

61,194 

5,791 

33,373 

9,450 

27,821 

125.7

91.3

187.7

Haerbin IBA

1,225 

7,020 

629 

2,276 

596 

4,744 

3138.7

-

2088.6

Heilongjiang Suifenhe IBA

34,151 

125,587 

11,417 

33,642 

22,735 

91,945 

49.3

-18.6

114.9

Shanghai Pudong Airport IBA

677,159 

3,043,456 

348,050 

1,601,538 

329,109 

1,441,918 

8.2

54.0

-18.6

Nanjing IBA

458,206 

2,218,090 

342,298 

1,513,660 

115,908 

704,430 

2.5

1.4

5.0

Wuxi High-Tech IBA

1,935,743 

9,142,454 

1,174,959 

5,446,086 

760,784 

3,696,368 

38.3

44.0

30.6

Changzhou IBA

34,398 

168,556 

23,617 

90,122 

10,781 

78,434 

15.1

-11.7

76.4

Suzhou Industrial Park IBA

2,488,623 

11,701,803 

1,992,602 

9,594,857 

496,021 

2,106,946 

59.8

71.6

21.8

Suzhou HTIDZ IBA

1,816,219 

7,182,561 

1,099,529 

4,422,745 

716,690 

2,759,815 

35.2

34.8

35.9

Nantong IBA

49,999 

342,999 

16,555 

92,431 

33,444 

250,568 

38.3

0.8

60.2

Huai'an IBA

27,889 

169,217 

17,538 

98,387 

10,351 

70,830 

3.1

26.2

-17.7

Yancheng IBA

9,628 

56,590 

5,500 

14,184 

4,128 

42,406 

114.7

-6.6

279.8

Zhenjiang IBA

36,632 

148,282 

2,099 

4,230 

34,533 

144,053 

174.1

77.3

178.5

Taizhou IBA

11,948 

58,153 

7,082 

30,386 

4,866 

27,767 

76.5

208.6

20.2

Changshu IBA

16,650 

72,801 

5,939 

30,188 

10,710 

42,613 

-21.5

7.3

-34.1

Kunshan IBA

3,460,939 

18,460,696 

2,312,179 

12,545,729 

1,148,760 

5,914,967 

11.2

6.2

23.6

Wujiang IBA

226,526 

1,590,918 

194,692 

1,455,451 

31,834 

135,467 

37.6

31.4

179.0

Wuzhong IBA

18,228 

103,636 

9,752 

55,286 

8,476 

48,350 

-17.6

-40.2

45.3

Taichang Port IBA

60,519 

240,213 

19,091 

95,581 

41,428 

144,633 

93.5

118.6

79.9

Wujin IBA

79,072 

353,646 

30,562 

146,005 

48,510 

207,641 

8.4

23.5

-0.2

Jiaxing IBA

11,492 

123,730 

5,521 

28,651 

5,970 

95,080 

-18.0

-2.3

-21.8

Hangzhou Jinyi IBA

4,429 

6,185 

-

217 

4,429 

5,968 

-

-

-

Zhoushan Port IBA

81,991 

527,028 

14,282 

46,047 

67,709 

480,981 

63.4

39.5

66.1

Hefei IBA

46,331 

270,818 

3,741 

8,955 

42,590 

261,863 

-27.0

2171.2

-29.3

Wuhu IBA

75,865 

463,266 

40,602 

264,433 

35,263 

198,833 

21.1

41.2

1.9

Quanzhou IBA

131,623 

600,158 

58,235 

274,243 

73,388 

325,915 

54.3

46.6

61.4

Nanchang IBA

70,836 

162,508 

16,057 

35,192 

54,780 

127,316 

-44.1

-73.2

-20.2

Ganzhou IBA

6,695 

8,172 

30 

30 

6,665 

8,142 

-

-

-

Jinan IBA

7,131 

58,161 

3,546 

23,129 

3,585 

35,032 

10.1

7.6

11.7

Dongying IBA

20,622 

110,701 

12,451 

69,492 

8,171 

41,209 

91013.1

-

33817.4

Weifang IBA

56,483 

232,286 

32,073 

153,363 

24,410 

78,924 

-53.8

-58.7

-40.2

Linyi IBA

62,834 

333,223 

24,759 

116,712 

38,075 

216,510 

2452.7

1147.1

5759.2

Xinzheng IBA

2,915,535 

15,092,183 

1,814,402 

9,489,051 

1,101,133 

5,603,133 

-1.3

1.7

-6.0

Nanyang Wolong IBA

5,195 

16,561 

4,672 

14,872 

523 

1,689 

983.9

1324.1

249.2

Wuhan Donghu IBA

192,085 

840,057 

162,649 

646,573 

29,436 

193,484 

-19.5

-28.5

39.1

Wuhan Xingang Airport IBA

18,697 

61,742 

-

369 

18,697 

61,373 

-

-

-

Xiangtan IBA

7,511 

93,626 

7,197 

51,606 

314 

42,020 

414.1

298.0

701.1

Changsha Huanghua IBA

216,564 

426,428 

176,064 

326,691 

40,501 

99,737 

-

-

-

Hengyang IBA

53,360 

245,563 

5,302 

18,835 

48,058 

226,728 

1374.1

148.0

2401.1

Yueyang Chenglingji IBA

212,591 

544,110 

195,566 

449,460 

17,025 

94,650 

184.1

143.5

1257.9

Guangzhou Baiyun Airport IBA

200,024 

763,831 

126,436 

412,836 

73,588 

350,995 

-3.6

19.7

-21.6

Shenzhen Yantian IBA

898,228 

4,164,108 

589,589 

2,641,390 

308,639 

1,522,718 

3.6

-5.5

24.5

Nanning IBA

78,330 

155,743 

33,569 

61,399 

44,761 

94,344 

2995.2

26081.8

1866.7

Guangxi Pingxiang IBA

231,111 

1,129,883 

164,990 

929,574 

66,121 

200,309 

114.1

111.8

125.0

Haikou IBA

35,339 

61,782 

784 

2,730 

34,555 

59,052 

311.6

-66.8

770.4

Chongqing Xiyong IBA

2,511,503 

11,028,758 

1,768,896 

8,208,524 

742,607 

2,820,234 

24.4

23.9

26.1

Chengdu High-Tech IBA

4,166,090 

19,324,532 

2,239,685 

10,193,635 

1,926,405 

9,130,897 

39.1

47.0

31.2

Guiyang IBA

34,236 

130,139 

14,763 

66,961 

19,473 

63,178 

502.8

4275.9

214.9

Guian IBA

49,100 

163,332 

20,443 

64,287 

28,657 

99,045 

104.8

509.5

43.1

Kunming IBA

812 

3,082 

227 

1,539 

585 

1,543 

-64.0

-69.7

-55.7

Honghe IBA

89,111 

797,089 

61,686 

417,284 

27,425 

379,805 

342.9

256.4

503.7

Xi'an  IBA

7,512 

276,319 

37 

56,334 

7,475 

219,986 

45.9

925.4

19.6

Xi'an High-Tech IBA

944,193 

3,739,076 

472,325 

1,535,603 

471,868 

2,203,474 

33.9

-16.9

133.0

Lanzhouxinqu IBA

8,739 

65,400 

4,389 

49,496 

4,350 

15,904 

-67.2

-53.4

-82.9

Yinchuan IBA

56,186 

533,620 

41,088 

443,955 

15,098 

89,664 

-42.1

-45.8

-12.7

Urumqi IBA

14,904 

55,098 

689 

6,371 

14,215 

48,727 

446.1

-33.8

10303.2

Alashankou IBA

25,009 

181,932 

7,189 

90,744 

17,820 

91,188 

22.3

213.0

-23.9

Kashi IBA

4,120 

15,320 

-

2,075 

4,120 

13,245 

208.9

-

167.1

Bonded Logistics Center

1,285,226 

5,339,805 

345,803 

1,593,281 

939,424 

3,746,524 

32.5

-1.0

54.7

Beijing Yizhuang BLC

39,564 

211,831 

16 

1,354 

39,548 

210,477 

10.1

-87.1

15.7

Tianjin Economic Development Area BLC

33,992 

211,475 

100 

573 

33,891 

210,902 

17.0

-48.7

17.4

Hebei Wuan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

-

421 

-

-

-

421 

-

-

-

Chifeng BLC

13 

62 

-

49 

13 

13 

-72.8

-48.0

-90.3

Yingkou Port BLC

-

2,322 

-

2,150 

-

172 

-97.0

-97.1

-95.4

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

1,737 

9,113 

45 

722 

1,692 

8,392 

24.4

-10.8

28.7

Xuzhou BLC

25 

25 

-

-

25 

25 

-

-

-

Rugao Port  BLC

407 

1,442 

156 

461 

251 

981 

-

-

-

Lianyungang BLC

66,827 

199,680 

12,929 

18,273 

53,899 

181,407 

53.7

34.3

55.9

Dafenggang BLC

5,619 

25,993 

-

-

5,619 

25,993 

-

-

-

Jiangyin BLC

16,184 

37,105 

3,585 

8,695 

12,598 

28,410 

595.4

457.1

652.5

Ningbo Lishe BLC

30,973 

94,774 

1,317 

5,421 

29,656 

89,353 

53.3

-19.1

62.1

Wenzhou BLC

2,204 

11,030 

-

35 

2,204 

10,994 

2725.9

1081.9

2738.6

Hangzhou BLC

9,935 

36,386 

421 

904 

9,514 

35,483 

20.0

351.0

17.8

Yiwu BLC

10,817 

59,042 

207 

1,440 

10,610 

57,601 

-47.6

-97.2

-6.5

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

1,308 

1,971 

-

-

1,308 

1,971 

-61.9

-

-61.9

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

15,061 

84,172 

630 

4,273 

14,431 

79,899 

-47.3

-81.3

-41.7

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

1,586 

7,719 

482 

2,254 

1,104 

5,465 

41.7

72.8

31.9

Zibo BLC

17 

17 

-

-

17 

17 

-

-

-

Rizhao BLC

7,002 

38,687 

5,284 

15,087 

1,717 

23,600 

-4.1

362.5

-36.3

Zhucheng BLC

177 

1,227 

97 

735 

80 

492 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan BLC

123,768 

501,610 

4,485 

15,169 

119,283 

486,441 

-10.0

-55.1

-7.1

Henan Dezhong BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan Shangqiu BLC

2,801 

11,500 

551 

3,184 

2,250 

8,316 

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

53 

53 

53 

53 

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

116,994 

446,402 

109,481 

407,933 

7,513 

38,469 

135.8

117.2

2434.7

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

140,220 

1,054,679 

28,276 

404,658 

111,943 

650,021 

-18.4

-55.2

66.5

Zhanjiang BLC

3,499 

15,974 

818 

818 

2,681 

15,156 

770.7

-

726.1

Dongguan Qingxi BLC

347,937 

1,244,928 

80,613 

238,879 

267,324 

1,006,049 

113.9

212.4

99.0

Dongguan BLC

41,697 

177,663 

12,194 

50,942 

29,503 

126,721 

6.9

-2.0

11.0

Zhongshan BLC

4,648 

19,382 

1,665 

6,141 

2,983 

13,241 

-89.2

-96.3

7.8

Foshan Guotong BLC

19,094 

61,041 

4,652 

24,744 

14,442 

36,297 

-

-

-

Chongqing Railway BLC

17,654 

233,474 

8,928 

167,538 

8,726 

65,936 

5889.5

2930418.7

1594.0

Chongqing Nanpeng Road BLC

1,103 

6,265 

188 

2,775 

914 

3,490 

-

-

-

Chengdu Airport BLC

155,095 

281,823 

49,416 

115,176 

105,679 

166,647 

8082.5

13374.0

6335.6

Chengdu Railway BLC

21,901 

100,999 

14,932 

70,811 

6,970 

30,188 

-

-

-

Luzhou Port BLC (B)

7,213 

56,375 

2,343 

17,697 

4,871 

38,678 

159.6

1559.0

87.3

Yibin Port BLC

5,343 

17,054 

380 

1,331 

4,962 

15,723 

178.2

-

156.5

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

32,559 

75,867 

1,559 

3,007 

31,000 

72,860 

339.9

197.4

348.7

Wuwei BLC

-

23 

-

-

-

23 

-97.2

-

-

Qinghai Caojiapu BLC

201 

201 

-

-

201 

201 

69.0

-

69.0

Kuitun BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

International Border Cooperation Center

30,477 

146,443 

29,185 

144,352 

1,292 

2,091 

101.4

120.4

-71.0

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

30,477 

146,443 

29,185 

144,352 

1,292 

2,091 

101.4

120.4

-71.0

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730