Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/16/2018

10Imports and Exports by Customs Districts4.2018

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

4

1to4

4

1to4

4

1to4

Total

Exports

Imports

TOTAL

371,688,501 

1,413,703,043 

200,035,315 

744,726,311 

171,653,187 

668,976,733 

16.4

13.6

19.6

Beijing

6,376,431 

24,823,663 

1,824,714 

7,343,838 

4,551,718 

17,479,825 

12.6

8.9

14.2

Tianjin

16,386,202 

63,699,222 

8,514,100 

31,588,393 

7,872,103 

32,110,829 

10.6

9.7

11.5

Shijiazhuang

4,070,571 

14,961,592 

862,454 

2,442,882 

3,208,116 

12,518,709 

2.3

5.5

1.7

Taiyuan

225,325 

947,706 

6,051 

10,882 

219,274 

936,825 

34.4

126.1

33.8

Manzhouli

511,474 

2,004,617 

196,432 

753,331 

315,042 

1,251,286 

18.0

41.2

7.4

Hohhot

817,517 

2,797,377 

151,043 

447,113 

666,475 

2,350,264 

18.6

30.0

16.6

Shenyang

1,410,805 

4,921,038 

250,657 

1,090,879 

1,160,147 

3,830,159 

52.5

29.1

60.8

Dalian

10,805,259 

40,232,068 

5,075,374 

18,954,270 

5,729,885 

21,277,798 

11.5

14.8

8.7

Changchun

1,096,568 

3,545,793 

124,478 

399,384 

972,090 

3,146,409 

-1.2

-27.5

3.6

Harbin

1,502,238 

5,817,799 

156,917 

617,393 

1,345,321 

5,200,405 

57.2

-4.7

70.4

Shanghai

78,607,166 

303,006,192 

44,972,457 

171,282,183 

33,634,709 

131,724,009 

14.4

10.6

19.9

Nanjing

31,928,676 

124,941,140 

15,676,391 

59,416,516 

16,252,285 

65,524,624 

18.9

20.8

17.2

Hangzhou

9,420,291 

34,583,862 

5,219,937 

18,420,896 

4,200,354 

16,162,966 

10.9

16.4

5.3

Ningbo

18,293,606 

72,382,250 

12,592,446 

49,329,492 

5,701,160 

23,052,759 

22.0

20.0

26.5

Hefei

2,634,268 

11,393,592 

1,154,421 

4,221,116 

1,479,847 

7,172,476 

44.1

42.2

45.2

Fuzhou

2,860,443 

11,677,171 

1,434,456 

6,020,828 

1,425,987 

5,656,343 

16.9

30.6

5.1

Xiamen

10,895,865 

42,413,651 

7,510,391 

27,748,337 

3,385,474 

14,665,314 

13.0

12.9

13.2

Nanchang

1,329,927 

4,438,148 

433,137 

1,488,046 

896,790 

2,950,102 

14.5

17.0

13.2

Qingdao

27,322,804 

101,749,103 

13,534,526 

48,521,148 

13,788,278 

53,227,955 

9.8

9.1

10.3

Jinan

4,430,188 

17,936,134 

1,975,870 

7,208,522 

2,454,318 

10,727,612 

29.5

28.7

30.0

Zhengzhou

4,010,615 

18,304,874 

2,375,104 

10,918,009 

1,635,511 

7,386,865 

0.9

0.8

1.0

Wuhan

2,362,201 

8,411,534 

1,069,980 

4,158,429 

1,292,221 

4,253,105 

7.9

9.9

6.1

Changsha

1,799,968 

6,197,055 

730,819 

2,426,126 

1,069,149 

3,770,929 

34.7

16.1

50.1

Guangzhou

14,153,017 

52,575,860 

8,866,165 

32,142,631 

5,286,852 

20,433,229 

1.0

-1.5

5.1

Huangpu

17,746,464 

68,274,411 

8,282,092 

31,074,137 

9,464,372 

37,200,274 

3.7

-0.8

7.8

Shenzhen

60,642,226 

223,985,068 

36,593,081 

131,684,220 

24,049,144 

92,300,847 

23.8

14.2

40.7

Gongbei

5,334,466 

20,903,220 

3,295,054 

12,829,314 

2,039,412 

8,073,906 

13.7

8.0

24.0

Shantou

1,460,733 

5,259,899 

969,267 

3,261,123 

491,466 

1,998,776 

7.4

-2.5

28.5

Haikou 

2,024,562 

4,582,199 

578,752 

1,136,183 

1,445,810 

3,446,016 

5.7

-17.9

16.7

Zhanjiang

2,325,599 

8,832,041 

400,121 

1,488,375 

1,925,478 

7,343,665 

17.7

32.7

15.1

Jiangmen

1,596,596 

6,080,118 

1,152,666 

4,410,575 

443,930 

1,669,544 

11.5

13.0

7.7

Nanning

5,886,580 

23,330,129 

2,756,539 

10,771,012 

3,130,041 

12,559,117 

39.2

69.0

20.9

Chengdu

6,775,377 

23,206,331 

3,139,960 

10,313,997 

3,635,418 

12,892,334 

55.0

54.2

55.7

Chongqing

4,613,965 

17,653,025 

3,067,532 

11,671,532 

1,546,433 

5,981,493 

19.9

22.8

14.5

Guiyang

406,733 

1,375,798 

275,122 

835,058 

131,611 

540,740 

97.9

99.6

95.3

Kunming

2,264,490 

8,132,547 

945,109 

3,375,961 

1,319,381 

4,756,587 

86.6

57.9

114.2

Lhasa

135,524 

322,562 

44,121 

138,253 

91,402 

184,309 

11.5

21.6

5.0

Xi'an

3,615,469 

14,033,696 

2,061,413 

8,065,620 

1,554,056 

5,968,075 

54.8

70.3

37.9

Urumqi 

3,318,230 

12,653,755 

1,728,937 

6,482,849 

1,589,292 

6,170,906 

14.6

6.6

24.6

Lanzhou

219,802 

934,600 

10,861 

115,774 

208,940 

818,826 

18.2

-16.1

25.4

Yinchuan

67,710 

373,710 

26,366 

121,263 

41,344 

252,447 

23.1

149.5

-1.0

Xining

2,551 

8,494 

-

421 

2,551 

8,073 

-72.5

-93.2

-67.3

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730