Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas, 11.2018
12/25/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 11.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

11

1to11

11

1to11

11

1to11

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

53,125,261 

564,336,427 

31,168,694 

305,133,951 

21,956,567 

259,202,476 

13.1

4.4

25.5

Xiamen SEZ

7,353,489 

83,541,776 

4,522,955 

46,124,609 

2,830,534 

37,417,167 

6.8

6.0

7.9

Shenzhen SEZ

39,997,803 

415,221,795 

23,235,172 

222,608,718 

16,762,631 

192,613,077 

13.6

3.1

28.7

Zhuhai SEZ

3,762,015 

46,146,673 

2,299,931 

26,615,182 

1,462,083 

19,531,492 

22.2

15.3

33.1

Shantou SEZ

694,116 

7,762,591 

528,682 

5,683,392 

165,433 

2,079,199 

0.9

-1.5

7.7

Hainan SEZ

1,317,838 

11,663,591 

581,953 

4,102,050 

735,886 

7,561,541 

21.3

0.2

36.9

Economic and Technological Development Zone

31,997,400 

333,079,600 

16,322,960 

165,648,740 

15,674,440 

167,430,859 

15.0

13.5

16.5

High and New Tech Industrial Development Zone

25,935,185 

263,960,710 

15,507,636 

149,668,819 

10,427,549 

114,291,890 

15.8

14.3

18.0

Integrated Experimental Area

6,865,350 

51,280,567 

4,323,684 

30,430,310 

2,541,666 

20,850,257 

14.0

25.9

0.3

Bonded Area

16,664,896 

198,507,919 

5,183,083 

59,506,122 

11,481,813 

139,001,798 

13.4

11.8

14.1

Tianjin Port BA

812,587 

10,686,097 

177,828 

1,990,459 

634,758 

8,695,638 

11.9

9.8

12.4

Dalian BA

158,030 

1,642,640 

33,405 

374,668 

124,625 

1,267,972 

10.8

0.7

14.2

Shanghai Waigaoqiao BA

10,187,624 

114,861,583 

2,474,993 

28,899,158 

7,712,631 

85,962,425 

11.3

16.9

9.6

Niongbo BA

715,019 

9,155,997 

235,172 

2,641,716 

479,847 

6,514,281 

29.9

30.8

29.5

Fuzhou BA

21,376 

318,838 

11,656 

205,174 

9,720 

113,663 

-37.7

-47.6

-5.7

Xiamen Xiangyu BA

500,476 

5,732,827 

328,489 

2,583,460 

171,987 

3,149,367 

5.9

5.9

5.9

Guangzhou BA

174,080 

1,939,449 

35,596 

401,637 

138,484 

1,537,812 

5.3

-22.3

16.0

Shenzhen Futian BA

3,860,242 

51,873,122 

1,764,451 

21,541,962 

2,095,791 

30,331,160 

17.8

7.1

26.8

Zhuhai BA

215,517 

2,110,266 

113,764 

786,171 

101,753 

1,324,095 

13.1

0.8

22.0

Shantou BA

19,946 

187,100 

7,729 

81,715 

12,217 

105,385 

22.4

18.2

25.8

Export Processing Zone

9,247,171 

87,382,850 

6,074,229 

53,503,822 

3,172,942 

33,879,028 

11.4

7.8

17.8

Tianjin EPZ

27,815 

261,558 

12,545 

116,129 

15,270 

145,429 

25.6

9.2

42.7

Hebei Qinghuangdao EPZ

28,841 

287,608 

26,914 

257,392 

1,927 

30,216 

111.3

113.8

92.3

Hebei Langfang EPZ

6,883 

24,124 

2,102 

19,306 

4,781 

4,818 

-24.4

-20.8

-36.3

Inner Mongolia Hohhot EPZ

2,356 

12,432 

1,242 

6,854 

1,113 

5,578 

-25.1

-37.6

-0.5

Liaoning Dalian EPZ

580,470 

4,986,043 

487,330 

3,358,992 

93,140 

1,627,051 

64.4

82.7

36.2

Jilin Hunchun EPZ

34,529 

322,097 

17,805 

163,912 

16,724 

158,185 

-2.2

-9.4

6.6

Shanghai Caohejing EPZ

585,704 

6,151,013 

402,331 

3,722,769 

183,372 

2,428,244 

12.2

7.6

20.1

Shanghai Jiading EPZ

66,641 

679,829 

17,039 

140,555 

49,602 

539,274 

16.5

-8.2

25.2

Shanghai Minhang EPZ

77,335 

773,896 

57,965 

542,030 

19,369 

231,866 

-8.1

-13.1

6.2

Shanghai Songjiang EPZ

2,861,493 

25,529,864 

2,293,438 

18,623,851 

568,055 

6,906,013 

-9.8

-13.0

0.0

Shanghai Qingpu EPZ

80,385 

1,114,349 

33,667 

385,629 

46,718 

728,720 

12.9

-0.8

21.8

Shanghai Jinqiao EPZ

200,799 

1,345,704 

18,549 

266,020 

182,249 

1,079,684 

26.3

-25.6

52.4

Jiangsu Lianyungang EPZ

25,556 

217,760 

9,673 

142,902 

15,883 

74,858 

22.4

25.7

16.7

Jiangsu Yangzhou EPZ

21,447 

562,642 

13,472 

359,882 

7,974 

202,760 

-18.2

-19.8

-15.1

Zhejiang Hangzhou EPZ

187,568 

2,990,939 

92,678 

1,166,036 

94,890 

1,824,904 

21.6

-4.8

47.8

Zhejiang Ningbo EPZ

195,787 

2,044,435 

67,891 

650,960 

127,895 

1,393,475 

2.0

-11.8

10.0

Zhejiang Cixi EPZ

10,065 

434,787 

5,275 

18,483 

4,790 

416,304 

40.7

-20.6

45.7

Anhui Hefei EPZ

525,813 

6,262,272 

348,252 

4,218,503 

177,562 

2,043,768 

53.0

60.0

40.2

Fujian FuzhouEPZ

2,302 

52,301 

2,302 

52,214 

87 

-49.8

-49.5

-89.2

Jiangxi Jiujiang EPZ

7,404 

107,228 

6,276 

72,643 

1,128 

34,585 

-64.3

-60.0

-70.8

Jiangxi Jinggangshan EPZ

1,030 

6,987 

1,030 

6,987 

-

-

-65.2

-23.0

-

Shandong Qingdao EPZ

74,631 

921,827 

42,384 

511,769 

32,246 

410,058 

14.7

2.7

34.4

Shandong Qingdao EPZWest

67,488 

772,617 

27,582 

210,404 

39,906 

562,214 

0.4

-35.5

26.8

Shangdong Weihai EPZ

94,963 

974,448 

46,297 

441,331 

48,666 

533,118 

-1.9

-6.4

2.2

Henan Zhengzhou EPZ

33,273 

301,678 

6,323 

71,429 

26,950 

230,250 

7.9

14.5

6.0

Hubei Wuhan EPZ

1,112 

9,652 

917 

9,156 

196 

496 

5.0

4.6

11.9

Hunan Chenzhou EPZ

-

330,822 

-

180,050 

-

150,772 

-51.2

-53.7

-47.9

Guangdong Guangzhou EPZ

53,054 

462,775 

44,366 

379,258 

8,688 

83,516 

-20.8

-16.4

-36.2

Guangdong Shenzhen EPZ

451,079 

5,291,882 

258,556 

2,722,649 

192,523 

2,569,234 

6.5

-1.6

16.6

Guangxi Beihai EPZ

133,410 

983,491 

57,385 

505,801 

76,025 

477,690 

21.2

19.6

23.0

Sichuan Mianyang EPZ

9,701 

90,227 

9,102 

78,390 

598 

11,836 

35.7

33.8

49.7

Shanxi Xi'an EPZ

2,798,239 

23,075,562 

1,663,539 

14,101,536 

1,134,700 

8,974,026 

33.7

40.2

24.5

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

10,017 

156,154 

5,580 

67,535 

4,436 

88,620 

-22.7

-28.9

-17.1

Bonded Logistics Park 

611,392 

7,971,266 

338,562 

3,480,135 

272,830 

4,491,130 

15.9

30.3

6.7

Tianjin BLP

118,803 

2,032,980 

18,421 

214,430 

100,382 

1,818,550 

2.8

30.2

0.3

Shanghai Waigaoqiao BLP

232,237 

3,105,999 

134,715 

1,404,766 

97,522 

1,701,233 

0.8

6.8

-3.7

Xiamen Xiangyu BLP

156,796 

1,490,973 

146,912 

1,403,516 

9,884 

87,457 

69.7

74.6

16.9

Guangzhou BLP

103,556 

1,340,537 

38,514 

456,647 

65,042 

883,890 

43.1

19.9

58.9

Bonded Port

9,868,447 

102,741,448 

3,623,059 

35,297,491 

6,245,388 

67,443,957 

11.6

-3.2

21.2

Tianjin Dongjiang BP

2,329,574 

17,445,932 

168,154 

1,445,352 

2,161,420 

16,000,580 

7.6

20.3

6.6

Dalian Dayaowan BP

419,859 

5,981,494 

135,224 

1,341,828 

284,634 

4,639,665 

14.9

31.3

10.9

Yangshan BP

1,147,916 

11,629,795 

365,213 

3,780,258 

782,703 

7,849,537 

14.0

-3.3

24.8

Zhangjiagang BP

610,344 

6,573,369 

155,977 

1,795,869 

454,367 

4,777,500 

18.2

-6.8

31.4

Ningbo Meishan BP

48,636 

901,644 

18,050 

199,888 

30,586 

701,756 

78.1

26.7

101.4

Fuzhou BP

51,353 

484,279 

27,996 

114,226 

23,358 

370,054 

-28.0

155.5

-41.1

Xiamen Haicang BP

226,069 

2,730,325 

178,252 

1,952,192 

47,816 

778,133 

29.0

21.2

54.1

Qingdao Qianwan BP

1,203,669 

10,002,295 

278,050 

1,868,658 

925,619 

8,133,637 

-1.9

11.7

-4.5

Yantai BP

968,321 

11,404,414 

605,654 

6,162,608 

362,667 

5,241,806 

1.8

-2.5

7.2

Guangzhou Nansha BP

922,922 

8,810,678 

358,942 

3,362,557 

563,980 

5,448,121 

-13.0

-46.1

40.0

Shenzhen Qianhaiwan BP

312,859 

11,468,160 

140,430 

3,409,601 

172,429 

8,058,559 

97.0

1.0

229.6

Guangxi Qinzhou BP

32,762 

728,867 

24,333 

225,163 

8,429 

503,705 

-68.5

-76.9

-62.3

Hainan Yangpu BP

2,839 

56,104 

63 

162 

2,775 

55,942 

487.3

-72.8

524.6

Chongqing Lianglu Cuntan BP

1,591,326 

14,524,091 

1,166,722 

9,639,128 

424,604 

4,884,963 

21.6

20.4

23.9

Integrated Bonded Area

34,270,084 

315,172,550 

21,525,202 

194,297,055 

12,744,882 

120,875,494 

20.4

20.1

20.9

Beijing Tianzhu IBA

696,061 

6,335,603 

43,885 

562,758 

652,176 

5,772,844 

34.3

29.0

34.8

Tianjin Binhaixinqu IBA

383,521 

4,134,189 

12,945 

598,341 

370,576 

3,535,848 

67.2

106.1

62.0

Shijiazhuang IBA

42,751 

316,439 

20,747 

138,537 

22,004 

177,902 

304.6

381.3

259.9

Caofeidian IBA

1,489 

27,464 

393 

6,475 

1,096 

20,989 

-79.3

-95.0

794.9

Taiyuan Wusu IBA

837 

4,985 

1,138 

835 

3,847 

80.0

65.0

85.0

Manzhouli IBA

1,652 

2,715 

-

184 

1,652 

2,531 

-93.4

-99.0

-88.8

Shenyang IBA

15,105 

180,276 

6,923 

84,774 

8,181 

95,502 

-26.1

11.0

-43.0

Changchun Xinglong IBA

10,243 

141,064 

3,320 

60,668 

6,923 

80,396 

5.3

-30.9

74.2

Haerbin IBA

7,745 

22,256 

1,345 

7,580 

6,400 

14,676 

449.2

446.4

450.7

Heilongjiang Suifenhe IBA

16,523 

230,677 

1,758 

47,271 

14,765 

183,407 

1.7

-56.6

55.6

Shanghai Pudong Airport IBA

931,327 

7,354,683 

349,223 

3,783,231 

582,104 

3,571,452 

8.9

42.9

-13.1

Nanjing IBA

508,554 

5,554,529 

386,213 

3,899,367 

122,342 

1,655,161 

-9.8

-9.7

-10.0

Wuxi High-Tech IBA

2,179,544 

21,228,115 

1,228,027 

12,465,157 

951,517 

8,762,958 

35.4

34.5

36.7

Changzhou IBA

36,251 

389,467 

23,145 

207,351 

13,106 

182,116 

7.2

-8.8

34.0

Suzhou Industrial Park IBA

2,548,481 

27,519,067 

2,144,271 

22,698,646 

404,209 

4,820,421 

39.3

45.2

16.9

Suzhou HTIDZ IBA

1,856,371 

19,970,188 

1,299,544 

12,534,652 

556,826 

7,435,536 

18.3

13.3

27.8

Nantong IBA

68,159 

665,038 

41,317 

268,262 

26,842 

396,776 

11.8

25.7

4.1

Huai'an IBA

35,203 

385,019 

20,105 

222,742 

15,098 

162,277 

4.6

5.2

3.7

Yancheng IBA

5,990 

117,982 

969 

28,154 

5,021 

89,828 

28.9

-24.6

65.7

Zhenjiang IBA

13,115 

263,114 

44 

7,041 

13,071 

256,073 

9.0

-76.5

21.1

Taizhou IBA

12,401 

117,976 

5,192 

62,655 

7,209 

55,321 

69.8

171.2

19.3

Changshu IBA

23,000 

217,365 

4,406 

59,906 

18,594 

157,459 

-15.9

-11.7

-17.4

Kunshan IBA

5,382,499 

46,707,807 

3,865,971 

31,618,784 

1,516,528 

15,089,023 

6.2

3.3

12.7

Wujiang IBA

345,162 

3,645,944 

279,674 

3,278,149 

65,488 

367,795 

23.6

14.8

290.9

Wuzhong IBA

22,771 

255,178 

6,840 

102,550 

15,931 

152,628 

-20.1

-55.2

68.5

Taichang Port IBA

43,159 

556,358 

15,936 

196,098 

27,223 

360,260 

70.2

94.4

59.3

Wujin IBA

68,384 

822,991 

27,334 

345,414 

41,050 

477,577 

1.2

14.3

-6.5

Jiaxing IBA

23,383 

249,290 

7,827 

71,945 

15,555 

177,345 

-8.1

11.2

-14.2

Hangzhou Jinyi IBA

31,143 

116,136 

-

4,135 

31,143 

112,001 

23231.6

5207.6

26576.6

Zhoushan Port IBA

194,761 

1,355,014 

1,036 

100,115 

193,725 

1,254,898 

125.1

29.3

139.3

Hefei IBA

34,788 

559,152 

5,812 

41,946 

28,976 

517,206 

-6.3

2313.6

-13.1

Wuhu IBA

67,285 

864,791 

39,150 

484,071 

28,135 

380,720 

-6.3

-1.3

-12.0

Quanzhou IBA

99,966 

1,350,512 

46,243 

629,868 

53,723 

720,644 

56.6

57.6

55.6

Nanchang IBA

55,300 

593,681 

27,351 

249,026 

27,949 

344,655 

-6.2

-11.9

-1.7

Ganzhou IBA

21,343 

53,373 

3,030 

7,502 

18,313 

45,871 

16362.7

40809.5

14897.0

Jinan IBA

14,615 

125,285 

8,427 

57,167 

6,188 

68,119 

11.1

10.7

11.5

Dongying IBA

31,588 

284,371 

28,573 

204,516 

3,016 

79,855 

611.1

890.9

312.6

Weifang IBA

110,502 

845,476 

91,211 

584,389 

19,291 

261,087 

-33.2

-39.5

-12.8

Linyi IBA

11,991 

536,249 

5,726 

205,642 

6,265 

330,607 

54.4

55.1

54.0

Xinzheng IBA

6,417,078 

46,529,237 

4,186,557 

28,670,088 

2,230,521 

17,859,148 

14.0

26.8

-1.9

Nanyang Wolong IBA

1,722 

29,859 

802 

20,681 

920 

9,178 

19.2

-7.4

237.2

Wuhan Donghu IBA

141,060 

2,704,377 

116,161 

2,334,399 

24,899 

369,978 

-4.8

2.6

-34.6

Wuhan Xingang Airport IBA

46,127 

332,592 

2,709 

13,337 

43,418 

319,255 

15086.8

-

14477.8

Xiangtan IBA

9,668 

134,162 

9,115 

90,964 

553 

43,198 

-31.0

-24.1

-42.0

Changsha Huanghua IBA

386,788 

1,618,674 

241,963 

1,063,700 

144,825 

554,973 

719.8

653.6

885.8

Hengyang IBA

14,847 

548,205 

6,160 

56,933 

8,688 

491,272 

209.0

251.3

204.7

Yueyang Chenglingji IBA

62,496 

1,171,423 

44,681 

965,561 

17,815 

205,862 

-1.0

-12.3

152.9

Guangzhou Baiyun Airport IBA

76,515 

1,549,007 

543 

760,140 

75,973 

788,867 

-28.8

-37.2

-18.2

Shenzhen Yantian IBA

1,063,787 

10,992,248 

692,443 

7,329,681 

371,343 

3,662,567 

9.9

8.8

12.0

Nanning IBA

434,615 

1,676,695 

208,320 

797,143 

226,295 

879,552 

824.6

1016.2

700.1

Guangxi Pingxiang IBA

375,652 

5,100,222 

300,230 

3,924,857 

75,422 

1,175,365 

45.4

45.5

45.2

Haikou IBA

7,860 

65,837 

5,827 

10,484 

2,034 

55,353 

61.0

4.1

79.6

Chongqing Xiyong IBA

2,678,056 

28,519,887 

1,952,193 

20,605,846 

725,863 

7,914,041 

24.4

21.2

33.5

Chengdu High-Tech IBA

5,447,062 

48,121,715 

3,231,081 

26,739,158 

2,215,981 

21,382,558 

31.3

39.6

22.2

Guiyang IBA

18,832 

278,045 

12,895 

142,266 

5,937 

135,779 

109.3

186.7

63.1

Guian IBA

87,150 

525,166 

45,579 

242,113 

41,571 

283,053 

164.3

390.8

89.5

Kunming IBA

909 

7,105 

256 

4,348 

653 

2,757 

-56.4

-55.3

-58.0

Honghe IBA

157,551 

1,501,956 

76,604 

769,467 

80,947 

732,490 

-10.0

-28.4

23.2

Xi'an  IBA

43,857 

439,981 

844 

60,203 

43,012 

379,778 

-2.8

145.5

-11.3

Xi'an High-Tech IBA

621,803 

7,695,742 

162,450 

2,770,673 

459,352 

4,925,068 

24.4

-25.0

97.8

Lanzhouxinqu IBA

17,071 

132,776 

7,028 

82,112 

10,042 

50,664 

-58.7

-60.1

-56.2

Yinchuan IBA

167,298 

891,316 

147,541 

719,140 

19,757 

172,177 

-58.6

-61.6

-38.9

Urumqi IBA

26,899 

206,302 

18,979 

59,993 

7,920 

146,309 

948.3

224.0

12514.1

Alashankou IBA

11,998 

282,389 

268 

134,990 

11,730 

147,400 

-7.8

28.1

-26.6

Kashi IBA

420 

17,814 

54 

2,571 

366 

15,243 

-49.5

-83.5

-22.7

Bonded Logistics Center

995,025 

11,535,297 

329,874 

3,305,032 

665,151 

8,230,265 

12.6

-1.5

19.6

Beijing Yizhuang BLC

14,209 

349,684 

442 

3,671 

13,767 

346,013 

-29.6

-70.7

-28.6

Tianjin Economic Development Area BLC

26,473 

630,625 

43 

1,273 

26,430 

629,352 

55.6

-80.4

57.8

Hebei Wuan BLC

13 

598 

-

28 

13 

570 

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

2,631 

-

-

-

2,631 

30.7

-

30.7

Shanxi Fanglue BLC

-

421 

-

-

-

421 

-

-

-

Chifeng BLC

57 

230 

57 

217 

-

13 

-51.3

44.8

-96.0

Yingkou Port BLC

248 

3,342 

248 

3,035 

-

307 

-96.1

-96.1

-96.3

Panjin BLC

781 

8,680 

-

7,899 

781 

781 

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

102 

-

86 

-

16 

-93.7

-94.1

-91.0

Shanghai Xibei BLC

46,562 

166,727 

3,848 

17,449 

42,713 

149,278 

876.1

1720.9

825.9

Xuzhou BLC

-

65 

-

-

-

65 

-

-

-

Rugao Port  BLC

159 

2,493 

110 

1,229 

48 

1,264 

-

-

-

Lianyungang BLC

38,372 

483,206 

260 

23,872 

38,113 

459,334 

54.4

-14.4

61.1

Dafenggang BLC

14,198 

71,334 

14 

14 

14,184 

71,320 

-

-

-

Jiangyin BLC

8,943 

121,756 

4,016 

51,926 

4,927 

69,831 

810.4

916.8

744.7

Ningbo Lishe BLC

11,260 

207,619 

681 

11,855 

10,579 

195,763 

24.2

-27.0

29.7

Wenzhou BLC

2,286 

28,576 

176 

2,283 

28,400 

44.3

-98.9

552.8

Hangzhou BLC

5,488 

62,573 

988 

4,742 

4,500 

57,831 

-39.4

482.7

-43.6

Yiwu BLC

14,026 

138,735 

645 

2,559 

13,381 

136,176 

-44.9

-95.1

-31.8

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

-

1,971 

-

-

-

1,971 

-62.1

-

-62.1

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

15,226 

190,660 

642 

7,758 

14,583 

182,902 

-56.4

-92.0

-46.1

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

-

13,273 

-

4,186 

-

9,087 

-0.1

25.7

-8.7

Zibo BLC

296 

4,245 

205 

210 

91 

4,035 

-

-

-

Rizhao BLC

-

80,722 

-

26,588 

-

54,134 

7.0

199.3

-18.7

Zhucheng BLC

-

2,186 

-

1,015 

-

1,171 

680.1

-

317.8

Luzhong Yunda BLC

-

166 

-

-

-

166 

-91.7

-

-91.7

Henan BLC

98,917 

1,067,405 

17,919 

47,430 

80,998 

1,019,975 

-19.7

-2.1

-20.4

Henan Dezhong BLC

-

154 

-

-

-

154 

58982.8

-

58982.8

Henan Shangqiu BLC

2,540 

42,166 

1,412 

14,818 

1,128 

27,348 

8524.6

-

5493.8

Huangshi Qipanzhou BLC

15 

15 

-

-

15 

15 

-

-

-

Xiangyang BLC

105 

647 

105 

647 

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

6,343 

11,764 

-

381 

6,343 

11,383 

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

42,838 

623,875 

36,811 

547,948 

6,027 

75,928 

62.7

46.4

729.2

Zhuzhou Tongtangwan BLC

250 

395 

250 

395 

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

25,775 

1,634,108 

2,793 

594,794 

22,981 

1,039,314 

-47.5

-67.1

-20.4

Zhanjiang BLC

2,393 

52,000 

2,393 

16,305 

-

35,695 

1643.0

-

1096.5

Dongguan Qingxi BLC

345,886 

3,192,262 

115,452 

845,032 

230,434 

2,347,230 

86.0

186.4

65.1

Dongguan BLC

34,430 

433,066 

9,733 

111,056 

24,697 

322,011 

1.0

-7.6

4.4

Zhongshan BLC

4,757 

48,541 

469 

11,343 

4,288 

37,198 

-75.7

-93.3

23.6

Foshan Guotong BLC

9,027 

119,446 

5,211 

59,844 

3,816 

59,602 

-14.6

286.2

-52.1

Chongqing Railway BLC

59,455 

476,687 

53,466 

358,636 

5,989 

118,051 

549.0

634.2

379.7

Chongqing Nanpeng Road BLC

4,243 

14,088 

3,785 

9,321 

457 

4,767 

601.6

8712.5

150.6

Chengdu Airport BLC

34,022 

351,460 

-

170,962 

34,022 

180,498 

80.6

144.6

44.7

Chengdu Railway BLC

91,529 

451,914 

64,410 

303,516 

27,119 

148,398 

413.7

478.5

318.0

Luzhou Port BLC (B)

14,613 

165,899 

2,525 

30,163 

12,088 

135,736 

98.9

34.5

122.5

Yibin Port BLC

2,108 

36,648 

-

3,473 

2,108 

33,176 

118.2

1513.8

100.0

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

11,899 

192,929 

935 

9,176 

10,964 

183,753 

256.9

197.3

260.6

Wuwei BLC

-

23 

-

-

-

23 

-97.6

-

-72.1

Qinghai Caojiapu BLC

5,282 

38,645 

-

-

5,282 

38,645 

4162.4

-

4162.4

Kuitun BLC

-

8,533 

-

-

-

8,533 

-

-

-

International Border Cooperation Center

76,683 

501,631 

75,982 

496,656 

702 

4,975 

257.9

280.7

-48.8

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

76,683 

501,631 

75,982 

496,656 

702 

4,975 

257.9

280.7

-48.8

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730