Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/23/2018

10Imports and Exports by Customs Districts7.2018

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

7

1to7

7

1to7

7

1to7

Total

Exports

Imports

TOTAL

403,081,000 

############

215,565,384 

1,387,158,383 

187,515,616 

1,221,057,375 

16.4

12.6

21.0

Beijing

6,742,003 

44,789,612 

2,019,488 

13,097,219 

4,722,515 

31,692,392 

11.3

3.1

15.0

Tianjin

18,438,597 

117,565,559 

8,346,083 

58,197,375 

10,092,514 

59,368,184 

12.7

12.9

12.5

Shijiazhuang

4,234,794 

27,258,000 

749,006 

4,815,112 

3,485,788 

22,442,888 

7.9

18.8

5.8

Taiyuan

236,982 

1,657,070 

20,163 

51,580 

216,820 

1,605,490 

44.5

431.6

41.2

Manzhouli

483,711 

3,493,268 

195,699 

1,306,680 

288,012 

2,186,588 

11.9

24.8

5.4

Hohhot

746,638 

5,418,768 

140,752 

943,393 

605,887 

4,475,375 

22.7

32.2

20.9

Shenyang

1,249,069 

9,034,717 

284,186 

1,973,422 

964,883 

7,061,296 

59.9

35.2

68.5

Dalian

10,828,529 

73,080,395 

5,422,494 

35,024,098 

5,406,034 

38,056,297 

14.4

18.8

10.7

Changchun

1,025,516 

6,304,317 

134,791 

829,699 

890,725 

5,474,618 

2.7

-27.3

9.6

Harbin

1,661,524 

10,490,880 

158,902 

1,066,364 

1,502,622 

9,424,516 

58.4

-30.2

84.9

Shanghai

81,891,311 

556,076,281 

47,285,901 

317,177,933 

34,605,411 

238,898,348 

13.7

10.7

18.0

Nanjing

33,864,879 

228,058,150 

16,290,042 

109,890,380 

17,574,837 

118,167,770 

17.4

16.6

18.1

Hangzhou

9,839,005 

63,646,604 

5,596,078 

35,020,858 

4,242,927 

28,625,746 

12.8

16.7

8.4

Ningbo

21,342,181 

137,730,544 

14,679,556 

94,688,188 

6,662,625 

43,042,356 

21.5

15.9

36.0

Hefei

2,579,417 

19,653,045 

1,116,612 

7,689,048 

1,462,805 

11,963,997 

27.4

35.2

22.8

Fuzhou

3,015,216 

20,421,481 

1,586,668 

10,516,111 

1,428,549 

9,905,370 

11.7

18.9

5.0

Xiamen

12,696,808 

78,613,934 

8,201,518 

51,202,024 

4,495,290 

27,411,910 

14.4

10.9

21.6

Nanchang

1,444,410 

8,663,397 

447,631 

2,899,861 

996,780 

5,763,536 

21.5

22.7

21.0

Qingdao

28,073,262 

185,473,727 

14,104,453 

89,614,912 

13,968,809 

95,858,815 

13.2

10.1

16.4

Jinan

4,621,270 

31,996,169 

2,163,972 

13,162,169 

2,457,297 

18,833,999 

32.1

26.1

36.7

Zhengzhou

4,873,000 

32,187,197 

2,535,738 

18,857,158 

2,337,262 

13,330,039 

11.4

14.0

7.9

Wuhan

2,864,011 

16,835,507 

1,090,402 

7,768,546 

1,773,609 

9,066,961 

15.3

8.1

22.3

Changsha

1,704,733 

11,764,958 

749,436 

4,918,494 

955,297 

6,846,464 

28.0

18.4

35.9

Guangzhou

17,204,035 

100,217,114 

10,551,654 

61,180,015 

6,652,382 

39,037,099 

7.4

4.9

11.7

Huangpu

22,910,947 

129,481,196 

10,602,346 

59,561,681 

12,308,600 

69,919,515 

6.3

2.4

9.9

Shenzhen

65,846,634 

414,174,601 

39,366,463 

246,079,255 

26,480,170 

168,095,346 

19.3

10.3

35.4

Gongbei

5,688,581 

37,798,832 

3,423,710 

23,160,832 

2,264,871 

14,638,000 

10.6

4.8

21.1

Shantou

1,514,280 

9,774,458 

1,046,300 

6,290,217 

467,980 

3,484,241 

3.2

-3.5

18.1

Haikou 

1,695,069 

8,582,155 

288,693 

2,053,930 

1,406,376 

6,528,225 

10.1

-10.8

18.9

Zhanjiang

2,433,514 

16,146,166 

429,755 

2,891,835 

2,003,759 

13,254,331 

20.8

29.8

19.1

Jiangmen

1,598,169 

10,997,847 

1,183,680 

8,040,519 

414,489 

2,957,328 

5.8

6.8

3.3

Nanning

6,390,105 

43,021,201 

2,639,107 

19,267,288 

3,750,998 

23,753,912 

31.0

39.6

24.7

Chengdu

7,690,679 

44,495,090 

3,593,187 

19,996,582 

4,097,491 

24,498,508 

55.2

47.3

62.2

Chongqing

5,484,788 

33,680,311 

3,814,237 

22,565,567 

1,670,552 

11,114,745 

21.7

22.5

20.2

Guiyang

369,332 

2,519,992 

197,675 

1,469,241 

171,656 

1,050,750 

29.9

28.8

31.4

Kunming

1,771,041 

13,890,086 

812,067 

5,848,061 

958,973 

8,042,025 

62.2

40.2

83.1

Lhasa

39,826 

438,946 

36,591 

248,967 

3,235 

189,980 

2.5

16.3

-11.3

Xi'an

3,731,785 

26,605,028 

2,114,186 

15,454,813 

1,617,599 

11,150,215 

55.8

66.3

43.3

Urumqi 

3,848,605 

23,706,864 

2,096,355 

11,982,042 

1,752,250 

11,724,821 

15.2

1.6

33.4

Lanzhou

310,502 

1,820,360 

25,803 

165,239 

284,699 

1,655,121 

48.8

-16.3

61.3

Yinchuan

87,786 

616,280 

23,628 

190,092 

64,158 

426,188 

0.4

25.9

-7.9

Xining

8,455 

35,654 

378 

1,587 

8,077 

34,067 

-49.3

-80.3

-45.2

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730