Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 7.2021
2021/08/19

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 7.2021
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
7 1to7 7 1to7 7 1to7 Total Exports Imports
Special Economic zone 64,024,871  412,568,846  33,448,685  216,466,452  30,576,187  196,102,394  31.0 26.9 35.9
Xiamen SEZ 12,666,375  75,621,938  5,846,667  36,499,998  6,819,708  39,121,940  43.1 35.7 50.8
Shenzhen SEZ 43,880,363  289,460,476  23,928,712  155,495,398  19,951,650  133,965,078  26.4 24.3 28.9
Zhuhai SEZ 4,341,867  29,486,882  2,440,470  16,317,294  1,901,397  13,169,588  45.3 40.6 51.7
Shantou SEZ 788,454  6,626,722  604,452  5,343,760  184,001  1,282,962  10.3 13.0 0.2
Hainan SEZ 2,347,813  11,372,828  628,383  2,810,002  1,719,430  8,562,826  69.3 24.8 91.7
Economic and Technological Development Zone 39,073,214  258,676,889  19,522,105  131,224,834  19,551,109  127,452,055  39.0 49.5 29.6
High and New Tech Industrial Development Zone 36,624,957  232,450,109  21,372,384  129,280,328  15,252,572  103,169,781  32.6 39.7 24.6
Integrated Experimental Area 5,892,632  44,724,135  3,403,979  26,426,458  2,488,653  18,297,677  76.2 76.4 75.9
Bonded Zone 22,980,054  151,757,791  8,044,431  47,237,785  14,935,623  104,520,007  29.2 27.2 30.2
Tianjin Port BZ 897,351  5,814,074  219,585  1,118,381  677,766  4,695,693  45.8 84.1 38.9
Dalian BZ 175,486  1,281,967  86,056  338,928  89,430  943,040  36.0 22.4 41.6
Shanghai Waigaoqiao BZ 12,738,731  89,581,007  3,696,714  22,158,424  9,042,017  67,422,583  26.5 26.2 26.6
Niongbo BZ 1,526,891  11,147,344  482,628  3,109,789  1,044,262  8,037,555  58.7 74.8 53.2
Fuzhou BZ 59,188  282,533  29,350  162,110  29,839  120,422  27.1 107.1 -16.3
Xiamen BZ 1,446,886  5,065,674  444,902  2,089,032  1,001,984  2,976,642  53.0 -6.5 176.8
Guangzhou BZ 215,493  1,921,155  51,909  566,102  163,584  1,355,053  25.2 60.2 14.8
Shenzhen Futian BZ 5,728,386  35,251,294  2,931,915  16,916,704  2,796,472  18,334,590  23.9 23.0 24.6
Zhuahai BZ 191,641  1,412,743  101,372  778,314  90,269  634,429  25.2 60.9 -1.6
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 77,350  403,949  58,579  282,824  18,771  121,125  167.5 409.5 26.8
Bonded Port 1,287,525  6,476,745  174,620  1,240,420  1,112,905  5,236,324  71.6 31.7 84.9
Zhangjiagang BP 470,739  4,369,502  166,537  1,224,324  304,202  3,145,178  18.8 30.1 14.9
Hainan Yangpu BP 816,786  2,107,243  8,083  16,096  808,703  2,091,147  2082.7 1779.4 2085.4
Integrated Bonded Zone 75,437,673  468,863,141  41,934,935  251,217,809  33,502,738  217,645,332  38.9 43.0 34.5
Beijing Tianzhu IBZ 1,137,907  6,835,394  46,144  239,675  1,091,763  6,595,719  38.3 25.3 38.9
Tianjin Taida IBZ 89,320  310,407  85,225  221,121  4,094  89,286  159.6 644.6 -0.6
Tianjin Dongjiang IBZ 1,970,441  10,710,996  302,231  2,479,535  1,668,211  8,231,460  19.4 16.3 20.4
Tianjin Port IBZ 187,271  1,038,916  106,045  416,446  81,226  622,471  -12.8 387.1 -43.7
Tianjin Binhai New Area IBZ 577,367  2,820,375  30,288  176,233  547,078  2,644,142  48.3 105.5 45.6
Shijiazhuang IBZ 212,733  1,125,497  196,863  1,014,148  15,869  111,349  8.2 15.8 -32.1
Caofeidian IBZ 693,842  2,540,779  157,214  422,160  536,628  2,118,620  619.2 136.4 1112.6
Qinhuangdao IBZ 56,092  315,342  50,609  288,970  5,482  26,372  -24.8 -18.8 -58.4
Langfang IBZ 14,153  49,515  12,970  37,026  1,183  12,490  265.3 327.8 155.0
Taiyuan Wusu IBZ 314,037  3,026,086  204,789  1,713,902  109,248  1,312,183  917.1 863.3 997.3
Hohhot IBZ 19,954  373,722  2,369  13,409  17,586  360,313  3890.8 134.7 9768.5
Manzhouli IBZ 18,384  112,469  17,927  105,438  457  7,031  94.3 355.1 -79.7
Erdos IBZ 10,003  78,372  10,003  53,252  - 25,120  81982.6 55672.9 -
Shenyang IBZ 61,892  258,390  34,667  151,851  27,225  106,539  43.0 93.1 4.4
Dalian Wanli IBZ 581,828  4,345,569  371,679  3,239,073  210,149  1,106,495  56.7 39.1 148.8
Dalian Dayaowan IBZ 376,246  2,503,472  110,494  855,047  265,752  1,648,425  -3.5 5.7 -7.7
Yingkou IBZ 16,447  173,833  4,560  50,131  11,887  123,703  1114.9 256.4 51369.1
Changchun Xinglong IBZ 40,146  242,564  17,168  101,070  22,978  141,494  199.3 436.4 127.5
Hunchun IBZ 25,814  171,356  17,837  113,620  7,977  57,736  26.5 15.0 57.6
Harbin IBZ 3,564  17,130  1,852  5,880  1,712  11,250  -81.0 -92.1 -29.5
Suifenhe IBZ 53,267  296,111  509  2,649  52,757  293,462  117.9 -34.8 122.6
Caohejing IBZ 546,396  3,145,036  229,839  1,297,601  316,557  1,847,435  4.8 -10.8 19.3
Jiading IBZ 87,218  558,971  19,949  140,869  67,269  418,102  19.5 80.0 7.4
Yangshan Speicail IBZ 1,334,927  11,481,464  680,653  4,771,572  654,275  6,709,893  60.7 97.1 42.1
Fengxian IBZ 66,438  488,968  55,511  379,714  10,927  109,254  -6.8 -2.0 -20.1
Songjiang IBZ 2,830,124  19,181,253  1,897,693  13,112,531  932,430  6,068,722  24.7 18.4 40.6
Qingpu IBZ 123,104  630,555  45,098  251,054  78,005  379,502  -0.6 13.7 -8.3
Jinqiao IBZ 161,309  706,164  19,688  89,543  141,621  616,621  15.5 -11.1 20.7
Shanghai Pudong Airport IBZ 863,857  6,207,348  452,820  2,971,580  411,037  3,235,769  17.8 5.6 31.8
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 193,009  1,679,944  151,697  1,050,895  41,312  629,050  -0.9 8.5 -13.3
Nanjing IBZ 768,336  3,258,958  583,306  2,266,641  185,030  992,317  1.4 1.0 2.6
Wuxi HNTIDA IBZ 1,817,586  12,458,434  1,092,361  6,958,942  725,226  5,499,492  -0.5 5.6 -7.3
Xuzhou IBZ 266,074  1,214,814  238,526  962,457  27,548  252,357  69.3 97.4 9.8
Changzhou IBZ 72,129  663,510  36,584  327,030  35,545  336,479  109.3 164.1 74.1
Suzhou Industrial Park IBZ 2,438,269  15,455,172  1,547,256  10,624,323  891,013  4,830,849  12.5 32.5 -15.5
Suzhou HNTIDA IBZ 1,403,468  9,926,619  656,409  5,482,137  747,059  4,444,483  16.1 11.0 23.2
Wuzhong IBZ 28,445  127,694  7,602  55,841  20,843  71,853  22.2 17.7 26.0
Nantong IBZ 102,814  743,398  57,827  398,637  44,987  344,761  34.2 51.6 18.5
Lianyungang IBZ 182,343  731,360  63,390  291,285  118,953  440,075  196.3 266.2 163.1
Huai'an IBZ 32,184  292,058  22,751  129,202  9,432  162,855  35.2 9.0 67.0
Yancheng IBZ 56,611  351,452  36,552  192,701  20,059  158,751  139.7 2404.3 14.3
Yangzhou IBZ 55,477  450,627  52,146  436,205  3,330  14,422  2214.2 3733.6 78.2
Zhenjiang IBZ 59,933  409,896  6,883  64,169  53,050  345,727  -2.3 65.0 -9.2
Taizhou IBZ 50,086  611,840  39,009  385,229  11,077  226,612  593.7 755.7 424.8
Changshu IBZ 22,746  122,896  16,402  78,264  6,345  44,633  3.8 113.2 -45.3
Jiangyin IBZ 25,342  131,264  14,685  70,337  10,657  60,928  -4.1 11.5 -17.5
Kunshan IBZ 4,649,601  28,919,048  3,271,015  20,933,592  1,378,586  7,985,456  12.0 15.3 4.3
Wujiang IBZ 471,022  3,181,507  434,053  2,999,593  36,969  181,914  9.1 9.4 5.6
Taicang Port IBZ 85,969  596,929  33,369  209,776  52,600  387,153  62.5 130.2 40.2
Wujin IBZ 109,749  554,794  48,149  216,340  61,601  338,455  43.1 23.4 59.5
Hangzhou IBZ 275,364  2,344,916  130,313  929,522  145,051  1,415,394  9.3 35.6 -3.1
Ningbo Beilun Port IBZ 237,152  1,792,121  83,980  629,212  153,171  1,162,909  35.7 29.9 39.0
Ningbo Meishan IBZ 60,212  459,889  46,452  310,150  13,760  149,739  -0.7 73.9 -47.4
Wenzhou IBZ 14,555  16,474  933  1,787  13,622  14,687  - - -
Jiaxing IBZ 158,775  1,050,360  117,993  602,103  40,782  448,256  76.9 99.0 54.0
Shaoxing IBZ 270  16,536  - - 270  16,536  - - -
Jinyi IBZ 344,283  1,680,247  6,599  33,904  337,684  1,646,343  278.5 -72.8 416.0
Zhoushan Port IBZ 449,113  3,145,000  106,712  615,511  342,402  2,529,488  77.2 72.1 78.4
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 30,574  311,719  2,985  24,436  27,589  287,283  11.6 848.2 3.8
Hefei ETDA IBZ 881,317  5,973,184  499,572  3,553,364  381,745  2,419,820  35.4 14.7 84.0
Hefei IBZ 468,125  1,732,198  102,956  425,566  365,168  1,306,632  329.1 334.7 327.3
Wuhu IBZ 117,007  664,275  59,608  334,621  57,399  329,654  36.4 66.1 15.5
Ma'anshan IBZ 28,207  1,005,778  6,943  503,384  21,264  502,394  63.7 89.8 43.9
Fuzhou IBZ 39,755  247,481  31,790  173,968  7,965  73,512  54.7 78.5 17.7
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 77,823  595,343  61,062  447,965  16,761  147,378  258.0 443.7 75.7
Xiamen Haicang Port IBZ 688,541  2,547,922  370,648  1,623,641  317,893  924,281  18.4 -0.2 75.9
Xiamen Xiangyu IBZ 548,822  2,241,797  465,773  2,127,050  83,049  114,747  23.1 19.0 243.1
Quanzhou IBZ 35,976  288,385  27,670  257,291  8,306  31,093  434.5 2034.7 -25.8
Nanchang IBZ 156,609  888,170  41,697  170,812  114,912  717,358  28.5 -11.2 43.8
Jiujiang IBZ 64,646  276,124  32,874  148,078  31,772  128,046  214.4 226.2 201.8
Ganzhou IBZ 260,293  750,265  203,215  528,165  57,077  222,101  369.6 495.1 212.7
Jinggangshan IBZ 50,539  282,140  35,090  218,370  15,450  63,770  369.5 348.5 459.2
Jinan Zhangjin IBZ 252,224  620,588  249,727  534,925  2,496  85,663  - - -
Jinan IBZ 424,632  1,655,608  209,856  950,960  214,776  704,647  77.1 753.3 -14.4
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 1,150,445  2,189,841  1,125,502  2,025,906  24,943  163,935  382.6 542.0 18.6
Qingdao Xihai'an IBZ 117,316  1,133,100  30,357  304,794  86,959  828,306  166.4 319.3 134.8
Qingdao Qianwan IBZ 1,540,676  10,671,818  224,690  1,957,537  1,315,986  8,714,281  79.5 64.3 83.3
Zibo IBZ 21,712  55,249  746  2,068  20,965  53,180  11.5 - 7.4
Dongying IBZ 184,308  1,897,149  86,285  578,960  98,023  1,318,189  167.0 120.5 194.3
Yantai IBZ 1,874,841  11,007,896  1,090,658  6,092,893  784,183  4,915,003  134.9 132.5 138.0
Weifang IBZ 770,398  3,259,139  375,640  1,696,033  394,758  1,563,106  455.3 566.5 370.2
Weihai IBZ 326,306  2,298,569  256,728  1,473,338  69,578  825,232  329.8 651.2 143.7
Rizhao IBZ 76,755  795,184  15,995  147,449  60,760  647,734  516.9 339.6 579.3
Linyi IBZ 248,029  1,482,239  161,756  895,868  86,273  586,372  158.4 479.3 40.0
Qingdao Jimo IBZ 9,874  334,821  139  314,234  9,736  20,587  - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 416,669  2,394,227  214,198  817,845  202,471  1,576,382  1002.0 586.5 1506.3
Zhengzhou Xinzheng IBZ 4,582,333  36,723,299  2,809,119  22,803,610  1,773,214  13,919,689  71.7 74.9 66.6
Nanyang Wolong IBZ 18,682  248,476  12,432  145,912  6,251  102,564  61.5 12.7 319.6
Wuhan ETDA IBZ 116,335  374,945  49,518  188,168  66,817  186,777  1920.9 1380.9 3094.8
Wuhan Donghu IBZ 321,249  2,241,670  197,909  1,171,174  123,341  1,070,496  116.1 146.2 90.5
Yichang IBZ 65,152  134,082  64,744  130,417  407  3,664  - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 186,946  975,182  46,867  287,377  140,079  687,806  327.2 590.5 268.5
Changsha Huanghua IBZ 440,900  3,662,996  262,039  2,126,887  178,860  1,536,110  1.1 21.8 -18.1
Xiangtan IBZ 243,673  705,225  243,263  696,072  410  9,153  532.1 553.2 83.4
Hengyang IBZ 301,137  737,164  98,093  280,501  203,045  456,663  56.2 -1.9 145.6
Yueyang Chenglingji IBZ 852,502  4,580,063  573,479  2,361,198  279,023  2,218,865  169.3 88.1 398.0
Chenzhou IBZ 270,569  1,062,585  217,276  745,793  53,293  316,792  128.1 103.0 221.6
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 500,125  2,650,004  253,630  1,097,634  246,494  1,552,370  67.3 221.8 24.9
Guanghzhou Huangpu IBZ 280,087  1,230,210  56,526  302,373  223,560  927,837  60.9 76.7 56.3
Shenzhen Pingshan IBZ 576,186  7,080,235  296,928  3,388,688  279,258  3,691,547  3.8 19.8 -7.6
Shenzhen Qianhai IBZ 2,123,883  12,155,107  869,117  4,821,129  1,254,765  7,333,978  -0.2 92.2 -24.1
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 105,435  1,820,059  100,247  1,783,904  5,188  36,155  191.7 212.4 -31.5
Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 1,135,411  3,901,714  406,497  1,214,513  728,914  2,687,201  45.3 45.2 45.3
Guangzhou Nansha IBZ 1,356,545  6,388,794  808,872  2,708,501  547,673  3,680,293  54.2 120.1 26.4
Shenzhen Yantian IBZ 1,394,350  7,429,369  1,062,795  5,445,844  331,555  1,983,526  31.1 35.2 20.9
Nanning IBZ 742,746  3,806,705  412,424  1,934,616  330,322  1,872,090  20.9 24.9 17.0
Beihai IBZ 207,424  1,097,050  100,903  570,065  106,521  526,984  19.4 18.2 20.7
Qinzhou IBZ 69,055  734,604  1,877  65,457  67,178  669,148  13.5 -76.8 83.4
Guangxi Pingxiang IBZ 1,223,414  9,163,779  593,404  4,832,322  630,010  4,331,457  58.5 64.9 51.9
Haikou IBZ 290,171  2,411,437  34,297  220,080  255,874  2,191,357  144.6 598.0 129.6
Chongqing Wanzhou IBZ 163,073  826,128  92,381  485,722  70,691  340,406  585.1 567.0 612.6
Chongqing Fuling IBZ - - - - - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,581,654  16,169,845  1,531,900  9,021,727  1,049,753  7,148,118  57.3 46.0 74.4
Chongqing Xiyong IBZ 4,091,665  28,377,971  3,194,722  19,652,795  896,942  8,725,177  28.1 32.9 18.4
Chongqing Jiangjin IBZ 251,186  1,172,410  81,730  469,384  169,456  703,026  12.7 -20.4 55.9
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 537,554  1,669,571  506,367  1,491,538  31,188  178,034  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 8,239  25,526  309  8,239  25,217  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 7,618,175  50,327,738  4,245,247  26,770,535  3,372,929  23,557,203  18.1 18.2 18.0
Luzhou IBZ 23,323  184,522  1,456  10,625  21,867  173,897  - - -
Mianyang IBZ 16,000  249,757  10,599  68,584  5,401  181,173  393.6 44.5 5669.5
Yibin IBZ 6,625  86,537  4,397  42,412  2,228  44,124  - - -
Guiyang IBZ 36,829  201,546  8,638  87,237  28,190  114,309  28.3 -30.1 252.8
Zunyi IBZ 943  51,608  95  25,703  848  25,905  -7.8 -44.3 164.4
Gui'an IBZ 19,394  318,108  4,632  154,690  14,761  163,418  591.4 576.5 606.1
Kunming IBZ 111,847  384,325  59,763  196,033  52,084  188,292  577.1 406.5 942.6
Honghe IBZ 225,919  1,286,559  133,458  713,793  92,462  572,767  -11.5 -1.0 -21.8
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,470,710  13,376,263  1,430,776  7,542,038  1,039,934  5,834,225  19.9 34.5 5.2
Xi'an IBZ 265,399  1,385,844  201,261  896,260  64,139  489,585  159.2 435.8 33.2
Xi'an HNTIDA IBZ 1,382,806  9,298,070  613,205  3,203,258  769,600  6,094,812  31.8 36.6 29.4
Xi'an Air Base IBZ 169,903  51,255  118,649  2783.2 11037.6 2084.0
Baoji IBZ 57  398  57  398  - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 75,554  318,097  44,027  198,457  31,527  119,640  - - -
Shaanxi Yangling IBZ - - -
Lanzhouxinqu IBZ 128,003  711,286  7,197  50,490  120,806  660,797  434.0 9.1 660.3
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 38,067  55,821  31,170  41,299  6,897  14,521  -25.4 -9.8 -50.1
Urumqi IBZ 37,469  184,712  36,134  177,112  1,335  7,600  -44.2 -43.7 -54.0
Alashankou IBZ 131,729  778,393  10,156  67,313  121,573  711,080  12.6 -1.6 14.1
Kashgar IBZ 31,230  145,423  31,230  122,204  - 23,219  143.7 272.2 -13.5
Khorgos IBZ 12,501  58,005  12,272  54,001  229  4,004  -56.0 0.0 -94.9
International Border Cooperation Center 4,466  61,517  4,232  60,379  234  1,139  226.5 328.2 -76.0
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 4,466  61,517  4,232  60,379  234  1,139  226.5 328.2 -76.0
Bonded Logisitics Center 2,050,223  10,691,689  879,375  4,068,896  1,170,848  6,622,793  10.9 17.5 7.2
Beijing Yizhuang BLC 194,120  485,911  15  1,646  194,105  484,265  150.2 -75.5 158.3
Tianjin ETDA BLC 116,644  1,211,546  6,761  49,507  109,883  1,162,039  -42.0 161.2 -43.8
Tianjin Jizhou BLC -91.9 - -91.9
Xinji BLC 22,119  127,749  13,284  92,944  8,835  34,805  -64.6 -65.4 -62.0
Tangshan Port BLC 94,373  352,441  94,353  351,381  20  1,060  9387.1 16509.5 -33.7
Hebei Wuan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Datong Int'l Land Port BLC 100  141  100  141  - - -
Shanxi Lanhua BLC 69,668  248,301  40,769  121,526  28,899  126,775  826.2 1109.7 656.3
Shanxi Fanglue BLC 335  768  335  768  4741.8 4741.8 -
Baotou BLC 2,686  38,820  2,686  38,820  - - -
Chifeng BLC 1,031  1,031  -85.8 - -85.8
Qisumu BLC 6,929  6,929  48.7 -100.0 49.4
Bayannaoer BLC 274  274  - - -
Jinzhou Port BLC - - -
Yingkou Port BLC 82,636  321,093  74,284  277,063  8,352  44,030  265.0 322066.5 -49.9
Panjin Port BLC 10,650  19,033  10,650  19,033  -42.3 -100.0 -41.4
Tieling BLC 3,273  16,691  3,273  15,066  1,626  3.6 3.3 7.0
Jilin BLC 25  2,188  25  2,188  398.2 398.2 -
Yanji Int'l Airport BLC 422  963  422  927  35  - - -
Mudanjiang BLC 11,894  59,966  11,894  59,966  16160.2 - 16160.2
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 29,314  194,843  3,617  27,424  25,697  167,419  3.4 36.5 -0.6
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 10,598  59,584  2,013  4,623  8,584  54,961  398.3 4293.5 363.7
Nanjing Airport BLC 16,725  175,853  4,788  54,695  11,937  121,158  44962.2 - 30946.6
Jiangsu Xinyi BLC 36,630  270,203  958  70,521  35,671  199,683  19862.0 5700.3 144823.4
Xuzhou BLC 14,795  63,235  1,569  27,692  13,225  35,543  446.1 3307.3 230.1
Rugao Port BLC 7,711  71,106  2,132  35,561  5,578  35,545  26.2 23.9 28.6
Lianyungang BLC 3,597  155,476  2,385  34,055  1,213  121,421  -28.1 36.6 -36.5
Dafeng Port BLC 22,161  34,896  887  2,502  21,274  32,394  94.7 7847.3 81.1
Jingjiang BLC - - -
Jiangsu Haian BLC 2,444  97,042  412  1,765  2,032  95,276  20.8 -76.9 31.1
Ningbo Lishe BLC 7,690  79,173  3,848  17,196  3,842  61,978  -15.4 -14.5 -15.6
Wenzhou BLC 1,523  179,383  530  6,247  993  173,137  866.8 14360.1 835.3
Huzhou BLC 810  11,970  810  9,772  2,197  -46.7 727.7 -89.7
Hangzhou BLC 220  3,874  62  2,914  158  960  -67.3 -16.6 -88.5
Yiwu BLC 112,509  578,979  20,304  197,799  92,205  381,180  8.6 -28.3 47.9
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 6,001  63,175  1,514  14,497  4,488  48,678  38.2 39.6 37.7
Bengbu(Wanbei) BLC 12,555  173,847  564  6,756  11,990  167,091  130.0 25.8 137.9
Tongling(Wanzhongnan)BLC 64,857  126,633  64,857  98,238  28,396  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 3,734  9,915  3,734  9,915  -81.0 -100.0 -73.9
Anhui Wandongnan BLC 1,395  19,934  1,356  19,022  39  912  -67.4 -53.6 -95.5
Xiangfu BLC 4,074  24,528  2,263  8,818  1,811  15,710  58.2 13.9 102.3
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 109,023  510,789  84,061  194,480  24,962  316,309  417.5 2206.4 250.4
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 277  277  243  243  34  34  - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 22,256  98,421  22,256  83,398  15,022  439.9 359.2 22627.9
Longnan BLC 3,102  18,303  1,558  5,527  1,544  12,777  450.1 - 284.0
Qingdao Xihaian New Area BLC 37,260  187,116  17,233  37,257  169,882  195.4 5561.2 169.5
Yantai Fushan huili BLC -100.0 - -100.0
Luzhongyunda BLC 3,878  17,120  3,878  15,469  1,651  1251.1 - 30.3
Heze Inland Port BLC 27,519  43,578  2,004  4,202  25,515  39,377  - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 385  6,193  116  537  269  5,656  600.4 320.5 647.7
Henan Dezhong BLC 601  1,072  601  1,072  -97.7 -100.0 145.6
Henan Shangqiu BLC 50,864  335,522  44,532  275,173  6,332  60,349  149.0 141.4 190.6
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 5,596  35,524  5,596  32,576  2,948  211.2 - -74.2
Yichang Sanxia BLC 11,582  83,715  6,708  39,982  4,874  43,733  39.6 25.4 55.7
Xiangyang BLC 7,771  81,308  3,516  37,369  4,255  43,939  -34.2 -39.2 -29.2
Jingmen BLC 8,472  65,793  6,503  41,536  1,969  24,257  674.8 496.7 1484.1
Xiantao BLC 105  28,902  20  20  85  28,882  -87.2 -100.0 -83.9
Changsha Jinxia BLC 8,324  79,083  4,694  35,822  3,630  43,261  -18.1 -31.6 -2.0
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 134,881  900,582  72,543  449,180  62,338  451,401  57.7 62.6 53.1
Shantou BLC 557  66  491  -98.8 -99.7 -98.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 14,597  25,160  68  2,980  14,528  22,180  247.8 - 206.6
Zhanjiang BLC 14,507  56,685  2,935  22,259  11,572  34,427  11.4 227.3 -21.9
Zhongshan BLC 41,179  225,946  21,195  91,667  19,984  134,279  -4.2 10.2 -12.0
Foshanguotong BLC 19,151  76,849  15,094  48,428  4,058  28,421  117.6 285.5 24.9
Dongguan Qingxi BLC 272,112  708,561  111,737  246,386  160,374  462,175  -12.5 -28.8 -0.2
Liuzhou BLC 3,155  28,121  3,155  28,121  - - -
Fangcheng Port BLC 69,470  300,776  5,400  13,461  64,070  287,315  1291.2 - 1228.9
Chongqing Guoyuan BLC 24,949  96,270  14,309  14,309  10,639  81,961  32.3 - 12.6
Chongqing Railway BLC 96,671  399,529  40,437  163,630  56,234  235,898  63.7 58.3 67.6
Chongqing Nanpeng Road BLC 52,027  323,738  49,336  277,750  2,690  45,988  184.0 284.2 10.3
Chengdu Airport BLC 32,681  162,131  326  32,681  161,806  60.7 -46.4 61.3
Tianfu new area(Chengdu) BLC 3,813  18,481  895  895  2,918  17,586  241.8 - 225.3
Luzhou Port BLC 35,871  1,480  34,391  -81.2 - -82.0
Yibin Port BLC 56,795  18,378  38,417  -76.6 -80.3 -74.3
Nanchong BLC 9,558  9,558  - - -
Chengdu Railway BLC 328,169  270,743  57,426  -77.9 -78.2 -76.9
Kunming Gaoxin BLC 168  173  168  173  158.0 - 158.0
Kunming Gaoxin BLC 74  1,626  74  1,365  261  -66.1 -63.4 -75.7
Shanxi Xixian BLC 29,717  15,182  14,535  -80.4 -55.6 -87.6
Wuwei BLC 2,841  11,051  2,841  11,051  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 7,653  7,653  788.4 - 788.4
Shizuishan BLC 55  483  55  483  - - -
Kuitun BLC 2,592  6,987  2,490  6,038  102  949  1183.2 - 74.3
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730