Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/15/2018

10Imports and Exports by Customs Districts1.2018

.

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

1

1to1

1

1to1

1

1to1

Total

Exports

Imports

TOTAL

380,633,747 

380,633,747 

200,491,435 

200,491,435 

180,142,312 

180,142,312 

21.9

11.1

36.8

Beijing

6,657,054 

6,657,054 

1,793,966 

1,793,966 

4,863,088 

4,863,088 

19.0

7.5

24.0

Tianjin

16,957,851 

16,957,851 

8,587,291 

8,587,291 

8,370,561 

8,370,561 

14.6

16.9

12.2

Shijiazhuang

4,016,177 

4,016,177 

511,798 

511,798 

3,504,378 

3,504,378 

4.2

-19.3

8.9

Taiyuan

297,560 

297,560 

1,417 

1,417 

296,144 

296,144 

55.3

35.1

55.5

Manzhouli

518,654 

518,654 

160,221 

160,221 

358,433 

358,433 

32.0

49.5

25.5

Hohhot

626,707 

626,707 

91,786 

91,786 

534,920 

534,920 

15.2

2.2

17.8

Shenyang

1,094,977 

1,094,977 

321,689 

321,689 

773,289 

773,289 

69.7

28.7

95.6

Dalian

11,442,976 

11,442,976 

5,454,171 

5,454,171 

5,988,805 

5,988,805 

21.5

11.8

32.0

Changchun

1,020,665 

1,020,665 

101,046 

101,046 

919,619 

919,619 

1.3

-22.6

4.8

Harbin

1,366,995 

1,366,995 

168,961 

168,961 

1,198,034 

1,198,034 

61.0

4.5

74.3

Shanghai

79,889,963 

79,889,963 

44,618,221 

44,618,221 

35,271,742 

35,271,742 

12.5

-0.3

34.5

Nanjing

32,574,397 

32,574,397 

14,791,336 

14,791,336 

17,783,061 

17,783,061 

25.3

19.9

30.1

Hangzhou

9,804,424 

9,804,424 

5,475,923 

5,475,923 

4,328,501 

4,328,501 

9.9

4.8

17.0

Ningbo

20,674,045 

20,674,045 

14,104,351 

14,104,351 

6,569,695 

6,569,695 

23.2

15.0

45.5

Hefei

3,205,550 

3,205,550 

937,083 

937,083 

2,268,468 

2,268,468 

97.0

36.5

141.3

Fuzhou

3,426,749 

3,426,749 

1,834,392 

1,834,392 

1,592,357 

1,592,357 

38.8

51.0

26.9

Xiamen

11,954,147 

11,954,147 

8,033,207 

8,033,207 

3,920,940 

3,920,940 

14.1

13.1

16.1

Nanchang

1,185,568 

1,185,568 

401,848 

401,848 

783,720 

783,720 

46.0

32.4

54.1

Qingdao

26,786,160 

26,786,160 

12,689,884 

12,689,884 

14,096,276 

14,096,276 

8.8

-3.0

22.1

Jinan

4,813,684 

4,813,684 

1,921,594 

1,921,594 

2,892,090 

2,892,090 

55.9

33.9

75.0

Zhengzhou

7,318,600 

7,318,600 

3,986,663 

3,986,663 

3,331,937 

3,331,937 

21.5

7.6

43.7

Wuhan

2,310,270 

2,310,270 

1,205,409 

1,205,409 

1,104,861 

1,104,861 

16.8

24.1

9.9

Changsha

1,539,789 

1,539,789 

676,971 

676,971 

862,818 

862,818 

57.9

50.5

64.3

Guangzhou

14,813,591 

14,813,591 

9,022,340 

9,022,340 

5,791,251 

5,791,251 

17.2

6.1

40.0

Huangpu

18,652,536 

18,652,536 

8,639,729 

8,639,729 

10,012,807 

10,012,807 

11.2

0.6

22.3

Shenzhen

58,648,314 

58,648,314 

35,015,144 

35,015,144 

23,633,170 

23,633,170 

40.7

17.3

99.7

Gongbei

5,880,358 

5,880,358 

3,592,848 

3,592,848 

2,287,510 

2,287,510 

26.0

15.3

47.6

Shantou

1,568,364 

1,568,364 

982,561 

982,561 

585,803 

585,803 

8.3

1.1

23.3

Haikou 

774,943 

774,943 

146,941 

146,941 

628,002 

628,002 

-32.5

-64.8

-14.0

Zhanjiang

2,438,022 

2,438,022 

457,070 

457,070 

1,980,952 

1,980,952 

6.6

8.2

6.2

Jiangmen

1,638,357 

1,638,357 

1,171,247 

1,171,247 

467,111 

467,111 

16.8

9.8

39.0

Nanning

6,836,172 

6,836,172 

3,291,425 

3,291,425 

3,544,747 

3,544,747 

61.1

129.7

26.2

Chengdu

5,387,553 

5,387,553 

2,223,296 

2,223,296 

3,164,257 

3,164,257 

42.5

37.1

46.7

Chongqing

4,532,466 

4,532,466 

2,773,286 

2,773,286 

1,759,180 

1,759,180 

22.6

18.7

29.3

Guiyang

381,176 

381,176 

206,065 

206,065 

175,111 

175,111 

80.5

54.5

125.2

Kunming

2,059,444 

2,059,444 

829,644 

829,644 

1,229,799 

1,229,799 

90.7

60.1

118.8

Lhasa

46,338 

46,338 

45,193 

45,193 

1,144 

1,144 

2.0

0.4

176.1

Xi'an

3,562,979 

3,562,979 

2,129,738 

2,129,738 

1,433,241 

1,433,241 

82.7

120.3

45.8

Urumqi 

3,517,151 

3,517,151 

1,974,387 

1,974,387 

1,542,763 

1,542,763 

30.3

20.4

45.7

Lanzhou

263,871 

263,871 

64,931 

64,931 

198,940 

198,940 

6.8

92.0

-6.7

Yinchuan

147,639 

147,639 

56,360 

56,360 

91,279 

91,279 

241.7

739.3

150.1

Xining

1,507 

1,507 

-

-

1,507 

1,507 

-65.3

-

37.7

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730