Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/02/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 6.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

6

1to6

6

1to6

6

1to6

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

49,653,982 

288,845,460 

27,028,640 

155,563,096 

22,625,343 

133,282,364 

17.5

7.5

32.0

Xiamen SEZ

7,525,391 

44,586,289 

4,112,808 

24,202,187 

3,412,584 

20,384,102 

9.7

9.4

10.0

Shenzhen SEZ

36,473,433 

210,805,087 

19,650,384 

112,487,681 

16,823,050 

98,317,405 

18.6

5.5

38.2

Zhuhai SEZ

4,107,923 

24,525,819 

2,328,237 

14,238,188 

1,779,686 

10,287,631 

30.8

26.9

36.6

Shantou SEZ

756,603 

4,045,541 

557,873 

2,853,188 

198,730 

1,192,353 

6.1

2.3

16.5

Hainan SEZ

790,632 

4,882,725 

379,339 

1,781,851 

411,293 

3,100,873 

1.0

-13.0

11.3

Economic and Technological Development Zone

30,734,044 

174,103,904 

15,949,635 

86,376,124 

14,784,409 

87,727,780 

17.1

16.2

18.1

High and New Tech Industrial Development Zone

24,290,015 

133,039,030 

14,060,390 

75,226,657 

10,229,625 

57,812,373 

18.9

19.0

18.8

Integrated Experimental Area

3,344,460 

20,359,492 

2,055,463 

12,370,593 

1,288,997 

7,988,898 

3.6

8.4

-3.1

Bonded Area

18,217,876 

107,983,255 

5,902,853 

31,508,788 

12,315,023 

76,474,466 

22.3

14.6

25.8

Tianjin Port BA

938,153 

5,904,016 

187,456 

1,119,865 

750,696 

4,784,151 

22.8

22.3

22.9

Dalian BA

133,805 

880,237 

34,787 

203,768 

99,018 

676,469 

10.4

0.4

13.8

Shanghai Waigaoqiao BA

10,640,093 

61,875,470 

2,971,707 

15,600,647 

7,668,386 

46,274,823 

17.5

22.6

15.9

Niongbo BA

757,382 

4,976,271 

246,378 

1,420,448 

511,004 

3,555,823 

38.4

33.5

40.4

Fuzhou BA

19,534 

124,380 

9,053 

61,296 

10,480 

63,084 

-61.7

-77.1

11.2

Xiamen Xiangyu BA

434,764 

3,080,348 

226,239 

1,305,874 

208,525 

1,774,475 

8.0

10.5

6.2

Guangzhou BA

184,891 

991,274 

44,029 

202,718 

140,862 

788,556 

-6.3

-41.5

10.9

Shenzhen Futian BA

4,861,221 

28,919,792 

2,093,609 

11,094,046 

2,767,612 

17,825,746 

36.7

7.1

65.2

Zhuhai BA

229,888 

1,128,202 

81,317 

454,859 

148,571 

673,344 

17.7

14.5

20.0

Shantou BA

18,146 

103,263 

8,277 

45,269 

9,869 

57,994 

44.0

20.9

69.1

Export Processing Zone

7,080,083 

43,619,369 

4,395,898 

26,859,600 

2,684,185 

16,759,769 

10.9

9.4

13.5

Tianjin EPZ

27,231 

137,250 

13,667 

53,059 

13,564 

84,191 

20.4

-6.1

46.3

Hebei Qinghuangdao EPZ

23,503 

130,599 

20,372 

116,727 

3,131 

13,872 

142.9

149.2

100.2

Hebei Langfang EPZ

1,479 

9,371 

1,479 

9,359 

-

11 

-62.2

-49.5

-99.8

Inner Mongolia Hohhot EPZ

928 

5,601 

519 

3,219 

409 

2,381 

-40.4

-49.9

-20.0

Liaoning Dalian EPZ

620,329 

2,737,608 

402,039 

1,714,051 

218,289 

1,023,558 

77.9

122.5

33.2

Jilin Hunchun EPZ

33,587 

168,102 

15,629 

88,749 

17,958 

79,352 

-14.2

-19.3

-7.7

Shanghai Caohejing EPZ

528,439 

3,121,326 

326,127 

1,879,004 

202,312 

1,242,322 

19.3

13.8

28.6

Shanghai Jiading EPZ

57,599 

336,816 

12,551 

55,323 

45,048 

281,493 

15.9

-31.4

34.0

Shanghai Minhang EPZ

63,690 

361,080 

41,615 

249,315 

22,075 

111,765 

-26.6

-32.1

-10.3

Shanghai Songjiang EPZ

1,848,886 

12,103,568 

1,275,427 

8,520,892 

573,459 

3,582,677 

-13.9

-19.9

4.5

Shanghai Qingpu EPZ

105,054 

605,798 

37,940 

213,365 

67,114 

392,433 

22.6

2.5

37.3

Shanghai Jinqiao EPZ

59,920 

472,045 

27,112 

155,770 

32,807 

316,275 

23.8

-0.1

40.4

Jiangsu Lianyungang EPZ

13,998 

107,894 

9,075 

82,175 

4,923 

25,718 

21.2

46.8

-22.2

Jiangsu Yangzhou EPZ

64,830 

388,559 

48,649 

239,297 

16,181 

149,262 

28.0

20.3

42.6

Zhejiang Hangzhou EPZ

244,649 

1,564,490 

118,639 

682,319 

126,010 

882,171 

26.4

-2.8

64.6

Zhejiang Ningbo EPZ

191,084 

1,049,725 

64,896 

345,250 

126,188 

704,475 

4.2

-6.7

10.5

Zhejiang Cixi EPZ

24,688 

285,082 

1,402 

9,137 

23,286 

275,945 

317.3

-19.1

383.9

Anhui Hefei EPZ

541,748 

3,055,583 

401,911 

2,157,995 

139,838 

897,589 

82.3

115.8

32.7

Fujian FuzhouEPZ

2,178 

40,699 

2,174 

40,677 

22 

-51.9

-51.8

-88.2

Jiangxi Jiujiang EPZ

9,471 

60,238 

6,633 

38,592 

2,837 

21,646 

-74.0

-71.1

-78.0

Jiangxi Jinggangshan EPZ

522 

3,502 

522 

3,502 

-

-

-54.8

-20.2

-

Shandong Qingdao EPZ

79,445 

493,434 

48,102 

278,034 

31,343 

215,400 

16.7

0.5

47.3

Shandong Qingdao EPZWest

55,855 

331,973 

10,558 

71,613 

45,297 

260,360 

-24.3

-63.0

6.2

Shangdong Weihai EPZ

80,318 

515,829 

34,127 

229,575 

46,191 

286,254 

-2.2

-10.6

5.8

Henan Zhengzhou EPZ

35,484 

159,252 

11,229 

40,703 

24,255 

118,549 

31.5

14.5

38.6

Hubei Wuhan EPZ

1,002 

4,943 

1,002 

4,772 

-

171 

7.6

8.8

-18.4

Hunan Chenzhou EPZ

7,460 

330,822 

6,894 

180,050 

566 

150,772 

-14.8

-19.9

-7.8

Guangdong Guangzhou EPZ

37,761 

244,348 

30,504 

200,797 

7,257 

43,552 

-19.2

-13.8

-37.3

Guangdong Shenzhen EPZ

377,280 

2,091,830 

224,872 

1,204,248 

152,408 

887,582 

-35.0

-30.9

-39.8

Guangxi Beihai EPZ

98,367 

554,210 

50,043 

279,874 

48,324 

274,336 

41.4

43.1

39.8

Sichuan Mianyang EPZ

9,835 

38,757 

8,526 

31,820 

1,308 

6,938 

6.8

-1.5

73.4

Shanxi Xi'an EPZ

1,833,466 

12,109,036 

1,141,665 

7,680,340 

691,801 

4,428,697 

42.7

63.9

16.5

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

12,727 

96,061 

5,938 

42,419 

6,789 

53,642 

-15.3

-24.1

-6.9

Bonded Logistics Park 

639,301 

4,520,027 

304,432 

1,608,860 

334,869 

2,911,167 

31.6

17.1

41.1

Tianjin BLP

114,845 

1,293,585 

13,017 

102,624 

101,829 

1,190,960 

25.7

31.3

25.3

Shanghai Waigaoqiao BLP

291,376 

1,965,842 

140,172 

755,180 

151,204 

1,210,662 

35.7

14.5

53.5

Xiamen Xiangyu BLP

115,875 

527,458 

106,303 

479,023 

9,572 

48,435 

9.5

9.3

12.0

Guangzhou BLP

116,429 

732,366 

44,165 

271,258 

72,264 

461,109 

54.8

40.3

64.8

Bonded Port

9,571,356 

50,765,355 

3,220,603 

16,886,533 

6,350,753 

33,878,821 

9.1

-11.7

23.6

Tianjin Dongjiang BP

1,295,082 

7,532,994 

103,562 

782,228 

1,191,520 

6,750,767 

6.3

19.6

5.0

Dalian Dayaowan BP

516,844 

3,751,859 

107,554 

717,706 

409,290 

3,034,153 

35.9

59.5

31.3

Yangshan BP

1,017,129 

6,375,140 

356,839 

2,033,184 

660,290 

4,341,956 

19.1

-7.3

37.5

Zhangjiagang BP

592,124 

3,426,319 

181,373 

991,442 

410,751 

2,434,877 

7.9

-0.3

11.6

Ningbo Meishan BP

112,725 

499,906 

15,629 

92,020 

97,096 

407,887 

100.7

30.6

128.4

Fuzhou BP

59,447 

297,919 

18,796 

65,533 

40,652 

232,386 

-11.9

166.0

-25.9

Xiamen Haicang BP

234,310 

1,411,431 

170,814 

1,019,380 

63,496 

392,050 

31.9

21.5

69.5

Qingdao Qianwan BP

719,058 

4,884,671 

158,081 

923,122 

560,976 

3,961,549 

-15.0

3.9

-18.4

Yantai BP

1,208,553 

5,382,878 

613,769 

2,666,775 

594,783 

2,716,104 

17.5

15.4

19.5

Guangzhou Nansha BP

1,101,445 

4,662,858 

301,234 

1,787,261 

800,211 

2,875,597 

-24.7

-60.4

71.0

Shenzhen Qianhaiwan BP

1,262,245 

5,822,064 

295,608 

1,705,137 

966,638 

4,116,928 

124.2

3.6

333.3

Guangxi Qinzhou BP

170,289 

233,646 

2,087 

16,129 

168,202 

217,517 

-83.4

-96.9

-75.6

Hainan Yangpu BP

3,625 

31,178 

22 

94 

3,603 

31,084 

890.4

-84.3

1118.5

Chongqing Lianglu Cuntan BP

1,278,480 

6,452,491 

895,236 

4,086,523 

383,244 

2,365,968 

7.9

1.4

21.2

Integrated Bonded Area

26,978,775 

149,317,509 

17,575,038 

92,694,710 

9,403,737 

56,622,800 

23.2

23.2

23.2

Beijing Tianzhu IBA

574,550 

2,998,674 

67,932 

316,377 

506,618 

2,682,297 

28.6

58.9

25.7

Tianjin Binhaixinqu IBA

370,452 

2,029,000 

18,116 

320,880 

352,335 

1,708,119 

87.2

305.6

70.0

Shijiazhuang IBA

9,017 

213,928 

2,905 

98,852 

6,111 

115,077 

3948.1

103716.2

2117.5

Caofeidian IBA

935 

15,449 

444 

4,928 

491 

10,521 

-87.7

-96.0

659.2

Taiyuan Wusu IBA

25 

1,462 

1,116 

24 

346 

22.5

5215.6

-70.5

Manzhouli IBA

-

188 

-

-

-

188 

-84.2

-

-84.2

Shenyang IBA

18,401 

100,646 

8,384 

47,230 

10,017 

53,416 

-25.5

20.1

-44.2

Changchun Xinglong IBA

14,164 

75,358 

5,479 

38,852 

8,685 

36,506 

99.8

83.6

120.7

Haerbin IBA

1,812 

8,840 

1,490 

3,766 

322 

5,074 

1925.7

-

1062.6

Heilongjiang Suifenhe IBA

13,917 

139,582 

2,945 

36,614 

10,972 

102,968 

41.6

-16.8

88.7

Shanghai Pudong Airport IBA

660,141 

3,708,906 

342,039 

1,948,776 

318,102 

1,760,129 

0.8

52.5

-26.8

Nanjing IBA

575,628 

2,795,682 

402,552 

1,916,432 

173,076 

879,249 

0.5

-1.0

3.7

Wuxi High-Tech IBA

1,934,730 

11,077,603 

1,191,974 

6,638,060 

742,757 

4,439,543 

36.3

39.0

32.4

Changzhou IBA

32,717 

201,273 

24,196 

114,318 

8,522 

86,956 

7.5

-13.2

56.3

Suzhou Industrial Park IBA

2,611,089 

14,294,732 

2,185,267 

11,773,212 

425,822 

2,521,520 

55.3

65.7

20.3

Suzhou HTIDZ IBA

1,896,673 

9,079,412 

1,277,519 

5,700,265 

619,154 

3,379,147 

29.1

32.0

24.4

Nantong IBA

41,414 

384,413 

18,643 

111,074 

22,771 

273,339 

35.2

2.4

55.4

Huai'an IBA

21,749 

190,966 

17,181 

115,568 

4,568 

75,398 

-0.8

17.3

-19.8

Yancheng IBA

6,117 

62,707 

3,460 

17,644 

2,656 

45,062 

86.6

-8.9

216.3

Zhenjiang IBA

23,614 

171,896 

942 

5,172 

22,672 

166,725 

155.1

87.4

158.0

Taizhou IBA

8,285 

66,438 

6,366 

36,752 

1,919 

29,686 

90.2

243.8

22.4

Changshu IBA

22,288 

95,165 

6,788 

36,977 

15,500 

58,188 

-19.2

6.0

-29.8

Kunshan IBA

3,577,520 

22,027,959 

2,613,392 

15,148,819 

964,128 

6,879,139 

7.7

3.4

18.5

Wujiang IBA

299,742 

1,890,686 

275,298 

1,731,012 

24,444 

159,674 

30.4

23.9

199.0

Wuzhong IBA

20,605 

124,242 

9,279 

64,566 

11,326 

59,676 

-25.1

-45.2

24.3

Taichang Port IBA

60,203 

300,946 

20,712 

116,293 

39,491 

184,653 

101.7

134.4

85.4

Wujin IBA

90,918 

445,505 

37,154 

183,271 

53,764 

262,233 

12.4

23.3

5.8

Jiaxing IBA

22,209 

146,704 

9,173 

37,824 

13,036 

108,880 

-13.9

9.1

-19.7

Hangzhou Jinyi IBA

10,013 

16,199 

47 

264 

9,967 

15,934 

7651.3

-

7524.9

Zhoushan Port IBA

112,901 

640,074 

4,666 

50,713 

108,235 

589,361 

71.9

17.1

79.1

Hefei IBA

36,587 

307,405 

3,733 

12,688 

32,854 

294,717 

-29.0

2571.7

-31.9

Wuhu IBA

71,953 

536,642 

41,855 

307,466 

30,098 

229,176 

14.7

33.7

-3.6

Quanzhou IBA

154,824 

754,981 

74,031 

348,274 

80,793 

406,708 

71.5

65.2

77.3

Nanchang IBA

69,016 

231,523 

29,462 

64,654 

39,553 

166,869 

-28.9

-55.9

-6.8

Ganzhou IBA

1,244 

9,415 

52 

82 

1,191 

9,333 

-

-

-

Jinan IBA

8,637 

66,798 

4,236 

27,365 

4,401 

39,433 

7.4

10.5

5.3

Dongying IBA

15,565 

127,247 

12,966 

83,088 

2,599 

44,159 

91521.0

-

31695.6

Weifang IBA

64,186 

293,932 

35,797 

189,160 

28,389 

104,772 

-52.9

-59.3

-34.1

Linyi IBA

82,012 

415,805 

22,847 

140,049 

59,165 

275,756 

901.8

701.9

1046.9

Xinzheng IBA

2,905,220 

17,997,577 

1,903,326 

11,392,376 

1,001,894 

6,605,201 

1.4

6.0

-5.7

Nanyang Wolong IBA

4,634 

21,194 

373 

15,245 

4,261 

5,950 

479.9

394.9

935.8

Wuhan Donghu IBA

274,274 

1,115,496 

249,897 

896,471 

24,377 

219,026 

-10.7

-15.5

16.2

Wuhan Xingang Airport IBA

21,962 

83,704 

302 

670 

21,661 

83,033 

-

-

-

Xiangtan IBA

8,441 

102,067 

8,400 

60,007 

40 

42,060 

212.4

191.3

248.5

Changsha Huanghua IBA

329,401 

707,203 

276,743 

554,807 

52,658 

152,396 

-

-

-

Hengyang IBA

25,258 

270,874 

7,094 

25,982 

18,164 

244,892 

967.8

188.9

1395.8

Yueyang Chenglingji IBA

161,649 

706,460 

135,318 

585,569 

26,332 

120,891 

175.8

151.6

416.8

Guangzhou Baiyun Airport IBA

247,895 

1,011,799 

179,531 

592,404 

68,364 

419,395 

-1.4

9.5

-13.7

Shenzhen Yantian IBA

1,052,395 

5,204,288 

707,321 

3,342,506 

345,074 

1,861,782 

5.9

-1.7

22.9

Nanning IBA

96,009 

251,752 

39,011 

100,410 

56,998 

151,342 

1247.8

14867.2

740.4

Guangxi Pingxiang IBA

292,180 

1,407,359 

228,132 

1,151,288 

64,048 

256,071 

72.4

74.7

62.8

Haikou IBA

2,799 

35,424 

583 

3,313 

2,216 

32,112 

121.2

-59.7

312.4

Chongqing Xiyong IBA

2,716,906 

13,747,322 

2,085,235 

10,295,174 

631,671 

3,452,148 

25.5

24.9

27.2

Chengdu High-Tech IBA

4,275,354 

23,632,228 

2,568,183 

12,762,216 

1,707,171 

10,870,012 

35.3

44.6

25.8

Guiyang IBA

16,694 

146,833 

9,576 

76,537 

7,118 

70,296 

413.5

1336.9

202.1

Guian IBA

41,811 

205,143 

19,545 

83,832 

22,265 

121,310 

107.4

475.7

43.8

Kunming IBA

149 

3,190 

-

1,539 

149 

1,651 

-65.2

-71.2

-56.7

Honghe IBA

122,349 

919,665 

55,607 

473,118 

66,742 

446,547 

301.4

224.1

437.0

Xi'an  IBA

37,146 

312,012 

1,315 

57,648 

35,831 

254,364 

36.7

648.6

15.3

Xi'an High-Tech IBA

744,063 

4,483,140 

294,646 

1,830,248 

449,418 

2,652,891 

29.7

-20.4

129.1

Lanzhouxinqu IBA

2,836 

68,383 

1,730 

51,374 

1,105 

17,009 

-57.0

-39.7

-77.0

Yinchuan IBA

24,749 

544,745 

19,971 

450,302 

4,778 

94,443 

-52.3

-55.9

-21.8

Urumqi IBA

26,610 

81,708 

520 

6,891 

26,090 

74,818 

603.7

-35.3

7683.5

Alashankou IBA

11,445 

193,548 

3,072 

93,971 

8,373 

99,577 

7.9

103.8

-25.3

Kashi IBA

694 

16,014 

283 

2,358 

411 

13,656 

59.3

-

35.8

Bonded Logistics Center

926,223 

5,974,701 

215,377 

1,653,807 

710,846 

4,320,894 

19.7

-9.8

36.8

Beijing Yizhuang BLC

16,064 

227,894 

-

1,354 

16,064 

226,540 

-22.1

-87.1

-19.7

Tianjin Economic Development Area BLC

46,282 

257,757 

530 

1,103 

45,752 

256,654 

15.2

-21.1

15.4

Hebei Wuan BLC

27 

27 

-

-

27 

27 

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

-

421 

-

-

-

421 

-

-

-

Chifeng BLC

64 

126 

64 

113 

-

13 

-45.2

19.2

-90.4

Yingkou Port BLC

21 

2,343 

21 

2,171 

-

172 

-97.0

-97.1

-96.1

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

3,101 

12,675 

20 

916 

3,081 

11,759 

52.0

5.8

57.4

Xuzhou BLC

40 

65 

-

-

40 

65 

-

-

-

Rugao Port  BLC

541 

1,983 

491 

952 

50 

1,031 

-

-

-

Lianyungang BLC

90,515 

290,195 

713 

18,986 

89,802 

271,209 

90.1

35.4

95.6

Dafenggang BLC

19,865 

45,858 

-

-

19,865 

45,858 

-

-

-

Jiangyin BLC

11,800 

48,905 

1,134 

9,830 

10,666 

39,075 

704.5

359.9

891.4

Ningbo Lishe BLC

31,136 

127,100 

1,150 

6,572 

29,985 

120,528 

63.0

-17.9

72.3

Wenzhou BLC

3,084 

14,114 

-

35 

3,084 

14,078 

190.9

-99.2

2874.9

Hangzhou BLC

4,005 

40,392 

324 

1,228 

3,681 

39,164 

5.1

512.8

2.5

Yiwu BLC

10,691 

69,733 

14 

1,455 

10,677 

68,279 

-43.8

-97.2

-6.5

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

-

1,971 

-

-

-

1,971 

-61.9

-

-61.9

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

18,512 

102,823 

1,231 

5,504 

17,282 

97,320 

-48.9

-80.1

-44.0

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

851 

8,570 

418 

2,672 

432 

5,898 

19.8

71.4

5.4

Zibo BLC

330 

346 

-

-

330 

346 

-

-

-

Rizhao BLC

9,327 

48,013 

2,628 

17,715 

6,698 

30,299 

-2.3

297.1

-32.2

Zhucheng BLC

707 

1,934 

28 

763 

679 

1,171 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

166 

166 

-

-

166 

166 

-

-

-

Henan BLC

86,552 

588,164 

541 

15,710 

86,010 

572,454 

-12.0

-56.2

-9.4

Henan Dezhong BLC

27 

27 

-

-

27 

27 

-

-

-

Henan Shangqiu BLC

2,336 

13,836 

1,499 

4,682 

837 

9,154 

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

110 

163 

110 

163 

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

36,808 

442,516 

29,819 

397,052 

6,989 

45,464 

107.0

87.8

1815.8

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

130,078 

1,185,448 

53,359 

458,017 

76,719 

727,431 

-27.5

-56.5

24.6

Zhanjiang BLC

6,227 

22,201 

2,705 

3,522 

3,523 

18,679 

756.7

-

620.8

Dongguan Qingxi BLC

258,636 

1,503,753 

68,369 

307,248 

190,267 

1,196,506 

106.3

218.1

89.2

Dongguan BLC

32,904 

210,462 

8,099 

58,989 

24,805 

151,473 

0.4

-4.8

2.6

Zhongshan BLC

4,678 

24,151 

1,581 

7,813 

3,097 

16,338 

-86.8

-95.4

9.6

Foshan Guotong BLC

6,656 

67,697 

5,729 

30,473 

927 

37,224 

-

-

-

Chongqing Railway BLC

19,492 

252,959 

8,758 

176,295 

10,735 

76,663 

4146.6

3083603.4

1188.2

Chongqing Nanpeng Road BLC

1,144 

7,409 

787 

3,563 

356 

3,846 

1819.6

-

896.5

Chengdu Airport BLC

405 

27,687 

-

-

405 

27,687 

168.3

-

238.0

Chengdu Railway BLC

22,404 

123,403 

17,913 

88,724 

4,491 

34,679 

12401.8

-

3413.3

Luzhou Port BLC (B)

11,518 

67,893 

4,548 

22,245 

6,970 

45,648 

112.3

1276.6

50.3

Yibin Port BLC

6,091 

23,144 

683 

2,014 

5,408 

21,131 

252.4

-

221.8

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

17,255 

94,380 

2,110 

5,929 

15,145 

88,450 

349.9

465.2

343.9

Wuwei BLC

-

23 

-

-

-

23 

-97.4

-

-58.4

Qinghai Caojiapu BLC

7,330 

7,531 

-

-

7,330 

7,531 

6225.0

-

6225.0

Kuitun BLC

8,443 

8,443 

-

-

8,443 

8,443 

-

-

-

International Border Cooperation Center

34,944 

181,388 

34,749 

179,101 

195 

2,286 

130.3

151.0

-69.1

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

34,944 

181,388 

34,749 

179,101 

195 

2,286 

130.3

151.0

-69.1

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730