Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/16/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 2.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

2

1to2

2

1to2

2

1to2

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

42,795,389 

93,448,463 

24,182,418 

51,501,092 

18,612,970 

41,947,372 

36.2

26.7

50.0

Xiamen SEZ

6,419,547 

14,647,984 

3,609,200 

8,160,276 

2,810,347 

6,487,708 

19.7

27.0

11.7

Shenzhen SEZ

32,452,965 

68,987,073 

18,166,401 

37,550,018 

14,286,565 

31,437,055 

42.6

27.0

67.2

Zhuhai SEZ

2,945,325 

7,401,103 

1,896,439 

4,553,932 

1,048,886 

2,847,172 

36.5

42.4

28.1

Shantou SEZ

457,279 

1,264,161 

355,366 

901,071 

101,913 

363,090 

17.4

17.6

16.9

Hainan SEZ

520,271 

1,148,142 

155,012 

335,794 

365,259 

812,347 

-23.3

-51.0

0.1

Economic and Technological Development Zone

24,035,253 

52,953,020 

12,680,087 

26,397,708 

11,355,166 

26,555,312 

15.5

16.0

14.9

High and New Tech Industrial Development Zone

18,484,146 

39,674,951 

10,757,142 

22,350,974 

7,727,004 

17,323,977 

22.5

26.0

18.4

Integrated Experimental Area

1,947,272 

7,898,672 

1,275,897 

4,522,690 

671,374 

3,375,982 

-6.0

-9.2

-1.3

Bonded Area

14,057,534 

31,602,896 

3,905,792 

9,055,588 

10,151,741 

22,547,307 

21.0

11.4

25.4

Tianjin Port BA

784,298 

1,734,972 

161,980 

310,875 

622,318 

1,424,096 

27.5

18.5

29.6

Dalian BA

130,217 

272,717 

27,889 

62,588 

102,328 

210,129 

23.0

1.5

31.2

Shanghai Waigaoqiao BA

8,250,621 

19,031,379 

2,030,441 

4,657,447 

6,220,180 

14,373,933 

17.5

16.1

18.0

Niongbo BA

739,119 

1,538,890 

210,778 

422,009 

528,341 

1,116,880 

32.8

27.8

34.8

Fuzhou BA

19,565 

59,731 

14,636 

44,328 

4,928 

15,403 

34.8

50.0

4.4

Xiamen Xiangyu BA

534,224 

1,057,696 

201,458 

456,212 

332,766 

601,485 

27.5

44.4

17.1

Guangzhou BA

110,001 

272,058 

20,311 

54,543 

89,690 

217,515 

-30.9

-61.9

-13.2

Shenzhen Futian BA

3,354,999 

7,316,766 

1,182,291 

2,905,703 

2,172,708 

4,411,063 

29.7

1.7

58.5

Zhuhai BA

117,575 

289,572 

50,270 

128,908 

67,304 

160,664 

15.5

16.8

14.5

Shantou BA

16,916 

29,114 

5,738 

12,976 

11,178 

16,138 

75.6

26.2

156.2

Export Processing Zone

6,144,934 

13,450,527 

3,838,556 

8,339,191 

2,306,378 

5,111,336 

13.4

11.5

16.6

Tianjin EPZ

12,998 

37,394 

7,448 

14,337 

5,550 

23,058 

0.7

-1.9

2.3

Hebei Qinghuangdao EPZ

18,531 

37,393 

16,341 

33,908 

2,191 

3,485 

124.3

121.4

157.4

Hebei Langfang EPZ

573 

2,207 

573 

2,207 

-

-

-78.4

-67.9

-

Inner Mongolia Hohhot EPZ

600 

1,544 

402 

1,264 

198 

281 

-46.4

-31.8

-72.7

Liaoning Dalian EPZ

460,277 

820,487 

237,525 

489,969 

222,751 

330,518 

86.4

93.8

76.4

Jilin Hunchun EPZ

20,576 

44,764 

11,582 

27,814 

8,994 

16,949 

-24.0

-23.3

-25.0

Shanghai Caohejing EPZ

458,439 

982,465 

292,424 

614,115 

166,015 

368,350 

25.7

21.1

34.3

Shanghai Jiading EPZ

41,707 

100,571 

7,491 

15,331 

34,216 

85,240 

1.5

-45.6

20.3

Shanghai Minhang EPZ

63,861 

133,581 

49,355 

100,471 

14,506 

33,109 

-10.5

-10.7

-10.1

Shanghai Songjiang EPZ

1,738,665 

3,949,950 

1,247,499 

2,788,603 

491,166 

1,161,347 

-14.2

-20.4

5.6

Shanghai Qingpu EPZ

62,183 

173,711 

28,000 

61,992 

34,184 

111,720 

23.7

1.6

40.6

Shanghai Jinqiao EPZ

58,812 

167,838 

29,203 

53,641 

29,609 

114,198 

29.6

-1.0

51.6

Jiangsu Lianyungang EPZ

16,906 

32,942 

11,945 

22,706 

4,961 

10,236 

57.8

91.3

13.7

Jiangsu Yangzhou EPZ

50,456 

118,575 

36,419 

71,810 

14,037 

46,766 

39.3

28.8

59.2

Zhejiang Hangzhou EPZ

195,165 

416,330 

116,759 

216,127 

78,405 

200,203 

19.7

-7.1

74.0

Zhejiang Ningbo EPZ

148,538 

319,569 

50,269 

112,354 

98,268 

207,216 

11.5

-2.1

20.6

Zhejiang Cixi EPZ

36,134 

86,766 

613 

2,386 

35,521 

84,380 

427.5

-51.1

629.3

Anhui Hefei EPZ

381,571 

840,444 

255,783 

558,669 

125,787 

281,775 

104.9

132.8

65.6

Fujian FuzhouEPZ

10,359 

20,929 

10,359 

20,911 

17 

-45.2

-45.1

-83.7

Jiangxi Jiujiang EPZ

7,794 

17,087 

3,653 

10,018 

4,141 

7,069 

-71.3

-68.9

-74.2

Jiangxi Jinggangshan EPZ

597 

1,245 

597 

1,245 

-

-

-71.5

18.6

-

Shandong Qingdao EPZ

65,221 

146,791 

40,206 

89,926 

25,016 

56,864 

10.3

4.0

21.8

Shandong Qingdao EPZWest

47,066 

123,838 

14,064 

30,873 

33,001 

92,966 

-20.5

-52.4

2.2

Shangdong Weihai EPZ

73,046 

171,022 

32,223 

80,053 

40,822 

90,969 

8.8

14.6

4.1

Henan Zhengzhou EPZ

13,497 

32,376 

4,312 

11,500 

9,185 

20,876 

-39.5

-42.6

-37.6

Hubei Wuhan EPZ

1,043 

1,601 

1,009 

1,567 

34 

34 

23.8

24.7

-7.5

Hunan Chenzhou EPZ

64,659 

80,905 

33,937 

46,170 

30,722 

34,735 

-9.3

-14.8

-0.7

Guangdong Guangzhou EPZ

33,854 

79,166 

30,245 

67,347 

3,610 

11,819 

1.5

10.7

-31.1

Guangdong Shenzhen EPZ

241,093 

607,804 

135,895 

342,774 

105,198 

265,030 

-32.5

-30.7

-34.8

Guangxi Beihai EPZ

51,217 

143,037 

29,382 

76,687 

21,835 

66,350 

41.2

51.3

31.1

Sichuan Mianyang EPZ

4,264 

9,317 

3,627 

7,767 

637 

1,550 

-12.8

-19.7

51.8

Shanxi Xi'an EPZ

1,765,234 

3,748,878 

1,099,415 

2,364,648 

665,819 

1,384,231 

53.5

90.8

15.1

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

15,412 

37,182 

6,754 

17,564 

8,659 

19,618 

-10.8

-15.5

-6.1

Bonded Logistics Park 

725,107 

1,555,759 

249,107 

531,023 

476,000 

1,024,736 

34.9

20.7

43.7

Tianjin BLP

178,967 

478,599 

17,628 

35,354 

161,339 

443,246 

34.8

33.8

34.8

Shanghai Waigaoqiao BLP

346,707 

678,790 

104,628 

230,219 

242,079 

448,572 

32.4

8.9

48.9

Xiamen Xiangyu BLP

78,661 

175,431 

69,472 

152,125 

9,189 

23,306 

21.3

11.4

190.2

Guangzhou BLP

120,773 

222,938 

57,380 

113,326 

63,393 

109,613 

60.3

76.9

46.1

Bonded Port

6,114,603 

14,224,123 

2,426,907 

5,289,971 

3,687,696 

8,934,152 

-2.2

-11.4

4.2

Tianjin Dongjiang BP

592,499 

1,695,743 

93,262 

257,912 

499,237 

1,437,831 

-25.2

14.9

-29.6

Dalian Dayaowan BP

423,667 

1,106,287 

115,626 

227,645 

308,040 

878,642 

48.3

80.9

41.6

Yangshan BP

977,866 

2,108,140 

313,889 

621,498 

663,977 

1,486,642 

1.7

-6.7

5.7

Zhangjiagang BP

474,426 

971,260 

156,462 

315,454 

317,963 

655,806 

-2.2

8.7

-6.7

Ningbo Meishan BP

50,728 

95,486 

20,826 

36,042 

29,903 

59,444 

-12.4

66.1

-31.9

Fuzhou BP

38,439 

87,569 

4,458 

8,580 

33,981 

78,988 

-7.2

20.6

-9.5

Xiamen Haicang BP

179,098 

495,424 

148,828 

327,784 

30,271 

167,640 

63.7

32.3

205.3

Qingdao Qianwan BP

723,491 

1,743,210 

139,370 

295,772 

584,121 

1,447,438 

-13.4

-10.0

-14.1

Yantai BP

647,519 

1,518,617 

330,754 

792,239 

316,765 

726,378 

21.3

3.0

50.5

Guangzhou Nansha BP

432,586 

1,032,352 

264,216 

612,144 

168,370 

420,208 

-41.6

-57.6

30.0

Shenzhen Qianhaiwan BP

671,636 

1,332,095 

233,118 

563,368 

438,517 

768,727 

61.2

-1.9

204.8

Guangxi Qinzhou BP

17,671 

27,325 

8,323 

8,706 

9,348 

18,619 

-87.9

-68.2

-90.6

Hainan Yangpu BP

6,665 

13,383 

72 

72 

6,593 

13,311 

3132.6

-82.7

-

Chongqing Lianglu Cuntan BP

878,312 

1,997,232 

597,702 

1,222,754 

280,610 

774,478 

6.3

-1.7

22.2

Integrated Bonded Area

19,125,232 

46,632,860 

12,154,868 

27,954,674 

6,970,364 

18,678,186 

21.1

17.8

26.3

Beijing Tianzhu IBA

318,104 

818,025 

46,764 

85,371 

271,340 

732,653 

12.2

54.0

8.7

Tianjin Binhaixinqu IBA

263,443 

635,113 

59,253 

118,418 

204,190 

516,695 

98.9

371.3

75.7

Shijiazhuang IBA

26,050 

71,066 

11,705 

31,969 

14,344 

39,098 

3950.7

33474.1

2256.4

Caofeidian IBA

172 

2,299 

83 

178 

89 

2,121 

-98.1

-99.9

440.8

Taiyuan Wusu IBA

112 

353 

42 

158 

70 

195 

644.0

652.9

637.0

Manzhouli IBA

124 

-

-

124 

-79.2

-

-79.2

Shenyang IBA

12,897 

28,113 

7,574 

13,729 

5,323 

14,384 

-20.3

22.7

-40.3

Changchun Xinglong IBA

11,412 

19,474 

9,276 

13,449 

2,136 

6,026 

52.4

35.0

114.4

Haerbin IBA

841 

3,132 

717 

1,467 

124 

1,665 

-

-

-

Heilongjiang Suifenhe IBA

14,260 

64,198 

1,138 

20,722 

13,122 

43,475 

81.7

-8.6

243.5

Shanghai Pudong Airport IBA

426,756 

1,080,374 

267,341 

569,019 

159,415 

511,355 

26.5

33.4

19.7

Nanjing IBA

288,280 

740,978 

180,644 

475,934 

107,636 

265,044 

-15.4

-18.5

-9.2

Wuxi High-Tech IBA

1,622,350 

3,415,982 

997,417 

2,017,945 

624,933 

1,398,037 

35.2

42.5

25.9

Changzhou IBA

23,034 

55,303 

9,370 

26,882 

13,665 

28,421 

-59.0

-61.0

-57.1

Suzhou Industrial Park IBA

2,001,135 

4,024,306 

1,672,938 

3,262,141 

328,197 

762,165 

32.3

37.2

14.8

Suzhou HTIDZ IBA

1,070,933 

2,388,418 

662,383 

1,523,091 

408,550 

865,328 

36.0

34.5

38.8

Nantong IBA

63,654 

186,664 

12,150 

31,760 

51,504 

154,903 

105.6

-12.3

183.9

Huai'an IBA

30,086 

79,031 

15,291 

38,552 

14,795 

40,479 

21.7

43.3

6.4

Yancheng IBA

4,361 

8,678 

2,663 

5,019 

1,698 

3,659 

12.8

5.4

24.8

Zhenjiang IBA

21,490 

40,876 

269 

619 

21,221 

40,257 

128.8

-36.2

138.3

Taizhou IBA

12,944 

19,234 

5,116 

8,226 

7,828 

11,009 

35.0

95.4

9.7

Changshu IBA

11,520 

24,756 

5,541 

11,403 

5,980 

13,352 

14.2

32.3

2.2

Kunshan IBA

3,316,736 

7,784,102 

2,339,360 

5,134,070 

977,375 

2,650,032 

28.7

22.3

43.1

Wujiang IBA

248,219 

681,517 

228,748 

634,551 

19,471 

46,966 

60.5

53.9

285.1

Wuzhong IBA

24,078 

45,628 

11,083 

22,692 

12,995 

22,936 

-2.8

-38.0

121.3

Taichang Port IBA

42,704 

85,798 

24,272 

41,637 

18,432 

44,161 

70.7

115.6

42.7

Wujin IBA

53,619 

122,126 

22,429 

45,910 

31,189 

76,216 

-25.2

-42.7

-8.4

Jiaxing IBA

26,645 

66,014 

5,488 

11,919 

21,157 

54,095 

86.1

11.0

118.8

Hangzhou Jinyi IBA

179 

922 

128 

217 

51 

704 

-

-

-

Zhoushan Port IBA

48,546 

162,466 

5,217 

11,834 

43,329 

150,632 

55.8

-1.9

63.3

Hefei IBA

40,521 

88,231 

921 

2,407 

39,600 

85,824 

154.9

-

148.0

Wuhu IBA

93,449 

189,082 

53,663 

102,550 

39,787 

86,532 

34.5

76.3

5.0

Quanzhou IBA

29,102 

181,196 

12,421 

82,822 

16,681 

98,374 

107.4

94.3

119.9

Nanchang IBA

10,706 

40,314 

2,036 

8,281 

8,670 

32,033 

-71.7

-85.8

-62.0

Ganzhou IBA

-

1,477 

-

-

-

1,477 

-

-

-

Jinan IBA

8,273 

18,437 

4,431 

9,218 

3,842 

9,219 

-20.0

13.3

-38.2

Dongying IBA

19,389 

39,269 

8,594 

22,299 

10,795 

16,970 

65466.4

-

28234.0

Weifang IBA

29,547 

79,810 

18,838 

58,993 

10,710 

20,817 

-56.1

-54.7

-59.8

Linyi IBA

51,685 

114,920 

17,743 

41,489 

33,942 

73,431 

3843.5

1356.4

112179.3

Xinzheng IBA

1,654,787 

7,186,859 

1,134,159 

4,178,882 

520,628 

3,007,977 

-8.7

-13.0

-2.0

Nanyang Wolong IBA

631 

1,428 

14 

812 

616 

616 

903.7

-

333.2

Wuhan Donghu IBA

161,249 

375,114 

123,874 

254,457 

37,376 

120,657 

-16.0

-28.1

30.4

Wuhan Xingang Airport IBA

7,515 

15,182 

10 

16 

7,505 

15,166 

-

-

-

Xiangtan IBA

8,501 

44,649 

3,148 

21,219 

5,353 

23,430 

4693.8

3256.2

7731.9

Changsha Huanghua IBA

18,386 

61,095 

10,073 

33,890 

8,313 

27,205 

-

-

-

Hengyang IBA

14,109 

68,573 

1,298 

4,454 

12,812 

64,119 

2639.5

77.9

-

Yueyang Chenglingji IBA

222,745 

362,965 

210,370 

335,997 

12,375 

26,968 

1186.4

1362.4

414.8

Guangzhou Baiyun Airport IBA

95,984 

234,887 

48,923 

90,437 

47,060 

144,449 

24.1

50.7

11.7

Shenzhen Yantian IBA

633,744 

1,629,441 

441,563 

1,024,764 

192,181 

604,677 

5.6

-4.9

30.1

Nanning IBA

8,287 

26,471 

3,382 

5,741 

4,905 

20,730 

-

-

-

Guangxi Pingxiang IBA

62,922 

432,738 

46,767 

387,249 

16,155 

45,490 

171.9

203.2

44.7

Haikou IBA

1,621 

14,633 

-

249 

1,621 

14,384 

185.6

-90.2

458.2

Chongqing Xiyong IBA

1,745,753 

3,819,628 

1,341,885 

2,873,899 

403,868 

945,729 

14.7

21.6

-2.1

Chengdu High-Tech IBA

3,345,899 

7,018,728 

1,721,051 

3,390,753 

1,624,849 

3,627,976 

35.3

40.6

30.7

Guiyang IBA

9,342 

46,261 

7,927 

29,960 

1,415 

16,300 

888.6

-

248.4

Guian IBA

15,128 

36,529 

6,282 

9,932 

8,846 

26,598 

-13.9

46.2

-25.4

Kunming IBA

112 

1,236 

107 

316 

920 

-63.9

-81.4

-46.6

Honghe IBA

20,386 

63,846 

15,755 

40,892 

4,632 

22,955 

184.0

240.6

119.2

Xi'an  IBA

68,265 

148,573 

20,895 

38,554 

47,370 

110,019 

120.4

1088.9

71.5

Xi'an High-Tech IBA

645,524 

1,339,273 

200,794 

545,176 

444,729 

794,098 

30.5

-20.8

134.7

Lanzhouxinqu IBA

25,861 

42,627 

25,243 

38,088 

619 

4,539 

-59.1

-32.9

-90.4

Yinchuan IBA

36,239 

140,073 

36,008 

97,479 

231 

42,594 

-65.7

-75.9

1235.7

Urumqi IBA

758 

3,345 

556 

2,915 

202 

430 

-16.1

-26.5

2311.0

Alashankou IBA

52,927 

104,244 

31,743 

61,945 

21,185 

42,300 

66.9

3791.3

-30.5

Kashi IBA

1,366 

7,046 

40 

40 

1,326 

7,006 

-

-

-

Bonded Logistics Center

634,581 

1,725,701 

151,539 

453,286 

483,042 

1,272,415 

17.8

-23.8

46.3

Beijing Yizhuang BLC

16,708 

87,127 

567 

591 

16,141 

86,536 

59.4

-93.9

92.3

Tianjin Economic Development Area BLC

15,963 

65,811 

299 

307 

15,663 

65,504 

-24.8

120.6

-25.1

Hebei Wuan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chifeng BLC

-

25 

-

25 

-

-

-34.2

-8.5

-

Yingkou Port BLC

2,322 

2,150 

-

172 

-96.8

-97.0

-84.6

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

777 

3,959 

-

519 

777 

3,439 

71.0

-

48.6

Xuzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rugao Port  BLC

77 

332 

-

109 

77 

223 

-

-

-

Lianyungang BLC

31,371 

81,834 

464 

1,256 

30,908 

80,579 

-6.1

-28.4

-5.7

Dafenggang BLC

380 

9,356 

-

-

380 

9,356 

-

-

-

Jiangyin BLC

2,867 

7,120 

599 

1,740 

2,268 

5,380 

159.0

170.9

155.4

Ningbo Lishe BLC

10,213 

28,869 

535 

1,845 

9,678 

27,024 

90.3

3.4

101.9

Wenzhou BLC

731 

2,660 

-

35 

731 

2,625 

858.6

-

845.8

Hangzhou BLC

5,126 

11,285 

124 

124 

5,002 

11,161 

3.4

-

2.3

Yiwu BLC

4,642 

23,046 

784 

796 

3,858 

22,251 

-66.1

-98.1

-11.9

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

662 

662 

-

-

662 

662 

-86.9

-

-86.9

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

12,834 

36,215 

241 

1,922 

12,593 

34,293 

-46.5

-83.8

-38.6

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

861 

2,440 

265 

785 

596 

1,655 

46.6

87.3

32.9

Zibo BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rizhao BLC

12,255 

19,007 

3,184 

4,081 

9,071 

14,925 

-3.0

2659.9

-23.3

Zhucheng BLC

542 

668 

350 

410 

192 

258 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan BLC

79,409 

175,024 

1,998 

2,773 

77,411 

172,251 

-7.0

-85.7

2.0

Henan Dezhong BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan Shangqiu BLC

359 

359 

-

-

359 

359 

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

22,123 

46,347 

17,118 

29,810 

5,005 

16,537 

249.2

139.0

1975.8

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

141,392 

435,720 

51,136 

180,654 

90,256 

255,066 

-4.7

-49.9

164.2

Zhanjiang BLC

805 

1,365 

-

-

805 

1,365 

248.7

-

248.7

Dongguan Qingxi BLC

177,781 

393,680 

21,375 

56,086 

156,407 

337,594 

81.1

126.8

75.2

Dongguan BLC

22,617 

66,264 

5,593 

18,957 

17,024 

47,308 

31.2

3.2

47.1

Zhongshan BLC

2,233 

5,461 

323 

702 

1,910 

4,758 

-73.7

-95.6

-1.0

Foshan Guotong BLC

2,275 

6,475 

1,909 

5,205 

366 

1,270 

-

-

-

Chongqing Railway BLC

34,018 

110,442 

24,906 

89,358 

9,112 

21,084 

14622.6

1562921.8

2732.2

Chongqing Nanpeng Road BLC

1,946 

2,885 

397 

735 

1,549 

2,150 

-

-

-

Chengdu Airport BLC

131 

21,542 

-

21,364 

131 

178 

1419.2

15625.5

-86.1

Chengdu Railway BLC

16,425 

34,418 

14,940 

22,988 

1,484 

11,430 

-

-

-

Luzhou Port BLC (B)

8,586 

19,175 

3,553 

7,068 

5,034 

12,107 

313.0

1224.1

194.6

Yibin Port BLC

2,051 

5,242 

317 

317 

1,734 

4,926 

265.3

-

243.2

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

6,395 

18,540 

559 

575 

5,836 

17,965 

50.9

-41.8

59.0

Wuwei BLC

23 

23 

-

-

23 

23 

-96.9

-

-

Qinghai Caojiapu BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kuitun BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

International Border Cooperation Center

48,866 

90,894 

48,753 

90,370 

112 

524 

126.0

139.1

-78.3

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

48,866 

90,894 

48,753 

90,370 

112 

524 

126.0

139.1

-78.3

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730