Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/15/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 1.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

1

1to1

1

1to1

1

1to1

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

50,680,302 

50,680,302 

27,331,004 

27,331,004 

23,349,298 

23,349,298 

37.0

14.3

78.5

Xiamen SEZ

8,229,987 

8,229,987 

4,556,111 

4,556,111 

3,673,876 

3,673,876 

19.7

16.9

23.5

Shenzhen SEZ

36,559,666 

36,559,666 

19,390,277 

19,390,277 

17,169,389 

17,169,389 

44.4

13.5

108.3

Zhuhai SEZ

4,456,747 

4,456,747 

2,658,046 

2,658,046 

1,798,701 

1,798,701 

43.7

35.8

57.2

Shantou SEZ

806,963 

806,963 

545,786 

545,786 

261,177 

261,177 

13.7

2.2

49.0

Hainan SEZ

626,939 

626,939 

180,782 

180,782 

446,156 

446,156 

-36.2

-58.9

-17.9

Economic and Technological Development Zone

28,920,976 

28,920,976 

13,717,701 

13,717,701 

15,203,275 

15,203,275 

18.1

5.4

32.5

High and New Tech Industrial Development Zone

20,904,461 

20,904,461 

11,310,034 

11,310,034 

9,594,427 

9,594,427 

27.3

19.2

38.4

Integrated Experimental Area

5,951,282 

5,951,282 

3,246,793 

3,246,793 

2,704,489 

2,704,489 

16.3

3.7

36.1

Bonded Area

17,557,769 

17,557,769 

5,154,154 

5,154,154 

12,403,615 

12,403,615 

28.2

12.7

36.0

Tianjin Port BA

950,661 

950,661 

148,913 

148,913 

801,748 

801,748 

28.7

-0.6

36.1

Dalian BA

142,500 

142,500 

34,699 

34,699 

107,801 

107,801 

22.0

-13.4

40.4

Shanghai Waigaoqiao BA

10,781,020 

10,781,020 

2,627,029 

2,627,029 

8,153,992 

8,153,992 

31.5

16.3

37.3

Niongbo BA

799,519 

799,519 

211,232 

211,232 

588,288 

588,288 

29.3

19.8

33.1

Fuzhou BA

40,167 

40,167 

29,692 

29,692 

10,475 

10,475 

22.2

34.3

-2.6

Xiamen Xiangyu BA

523,473 

523,473 

254,754 

254,754 

268,719 

268,719 

-6.0

27.5

-24.7

Guangzhou BA

162,109 

162,109 

34,231 

34,231 

127,877 

127,877 

-28.3

-68.1

7.7

Shenzhen Futian BA

3,974,126 

3,974,126 

1,727,731 

1,727,731 

2,246,396 

2,246,396 

29.4

11.2

48.0

Zhuhai BA

171,995 

171,995 

78,635 

78,635 

93,360 

93,360 

37.3

30.8

43.2

Shantou BA

12,198 

12,198 

7,238 

7,238 

4,960 

4,960 

41.7

36.8

49.7

Export Processing Zone

8,335,581 

8,335,581 

5,036,382 

5,036,382 

3,299,199 

3,299,199 

14.0

10.4

19.9

Tianjin EPZ

24,397 

24,397 

6,889 

6,889 

17,508 

17,508 

43.7

-30.0

145.4

Hebei Qinghuangdao EPZ

18,861 

18,861 

17,567 

17,567 

1,294 

1,294 

176.9

181.8

123.8

Hebei Langfang EPZ

1,634 

1,634 

1,634 

1,634 

-

-

-66.7

-54.1

-

Inner Mongolia Hohhot EPZ

945 

945 

862 

862 

83 

83 

-44.0

-22.1

-85.8

Liaoning Dalian EPZ

360,207 

360,207 

252,444 

252,444 

107,763 

107,763 

64.3

105.3

12.0

Jilin Hunchun EPZ

24,188 

24,188 

16,233 

16,233 

7,955 

7,955 

-24.1

-27.9

-15.1

Shanghai Caohejing EPZ

524,026 

524,026 

321,691 

321,691 

202,335 

202,335 

25.2

14.0

48.5

Shanghai Jiading EPZ

58,864 

58,864 

7,840 

7,840 

51,024 

51,024 

27.0

-53.5

73.2

Shanghai Minhang EPZ

69,720 

69,720 

51,117 

51,117 

18,603 

18,603 

2.8

-3.7

26.0

Shanghai Songjiang EPZ

2,211,285 

2,211,285 

1,541,104 

1,541,104 

670,181 

670,181 

-12.2

-18.3

5.8

Shanghai Qingpu EPZ

111,528 

111,528 

33,992 

33,992 

77,536 

77,536 

26.0

-7.3

49.5

Shanghai Jinqiao EPZ

109,026 

109,026 

24,438 

24,438 

84,589 

84,589 

70.2

-18.6

148.6

Jiangsu Lianyungang EPZ

16,036 

16,036 

10,761 

10,761 

5,275 

5,275 

64.2

82.0

36.9

Jiangsu Yangzhou EPZ

68,120 

68,120 

35,390 

35,390 

32,729 

32,729 

92.3

45.6

194.5

Zhejiang Hangzhou EPZ

221,166 

221,166 

99,368 

99,368 

121,798 

121,798 

16.5

-15.9

70.2

Zhejiang Ningbo EPZ

171,032 

171,032 

62,085 

62,085 

108,947 

108,947 

22.6

8.8

32.2

Zhejiang Cixi EPZ

50,632 

50,632 

1,773 

1,773 

48,858 

48,858 

433.5

-48.0

703.8

Anhui Hefei EPZ

458,874 

458,874 

302,886 

302,886 

155,987 

155,987 

114.1

138.9

78.2

Fujian FuzhouEPZ

10,569 

10,569 

10,552 

10,552 

17 

17 

-48.0

-47.9

-82.1

Jiangxi Jiujiang EPZ

9,293 

9,293 

6,364 

6,364 

2,928 

2,928 

-70.0

-67.4

-74.5

Jiangxi Jinggangshan EPZ

648 

648 

648 

648 

-

-

-77.5

6.4

-

Shandong Qingdao EPZ

81,569 

81,569 

49,721 

49,721 

31,848 

31,848 

10.4

-2.7

40.0

Shandong Qingdao EPZWest

76,772 

76,772 

16,808 

16,808 

59,964 

59,964 

-8.9

-39.9

6.5

Shangdong Weihai EPZ

97,976 

97,976 

47,830 

47,830 

50,146 

50,146 

32.5

38.6

27.2

Henan Zhengzhou EPZ

18,879 

18,879 

7,188 

7,188 

11,691 

11,691 

-39.0

-49.9

-29.5

Hubei Wuhan EPZ

558 

558 

558 

558 

-

-

1.1

8.3

-

Hunan Chenzhou EPZ

16,247 

16,247 

12,234 

12,234 

4,013 

4,013 

-61.6

-60.6

-64.4

Guangdong Guangzhou EPZ

45,311 

45,311 

37,102 

37,102 

8,209 

8,209 

18.1

21.8

4.0

Guangdong Shenzhen EPZ

367,045 

367,045 

206,879 

206,879 

160,166 

160,166 

-28.7

-24.8

-33.2

Guangxi Beihai EPZ

91,820 

91,820 

47,306 

47,306 

44,514 

44,514 

71.7

61.2

84.6

Sichuan Mianyang EPZ

5,053 

5,053 

4,140 

4,140 

913 

913 

-5.1

-14.1

79.7

Shanxi Xi'an EPZ

1,983,644 

1,983,644 

1,265,232 

1,265,232 

718,412 

718,412 

86.1

143.3

31.5

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

22,594 

22,594 

11,201 

11,201 

11,392 

11,392 

-16.1

-19.5

-12.5

Bonded Logistics Park 

831,278 

831,278 

282,542 

282,542 

548,736 

548,736 

32.5

12.7

45.7

Tianjin BLP

300,258 

300,258 

18,351 

18,351 

281,907 

281,907 

68.3

28.5

71.7

Shanghai Waigaoqiao BLP

332,083 

332,083 

125,591 

125,591 

206,492 

206,492 

17.6

11.2

21.9

Xiamen Xiangyu BLP

96,771 

96,771 

82,653 

82,653 

14,117 

14,117 

5.4

-5.1

200.0

Guangzhou BLP

102,166 

102,166 

55,946 

55,946 

46,219 

46,219 

36.6

53.5

20.5

Bonded Port

5,939,086 

5,939,086 

2,135,948 

2,135,948 

3,803,138 

3,803,138 

-4.7

-24.8

12.2

Tianjin Dongjiang BP

1,103,243 

1,103,243 

164,650 

164,650 

938,594 

938,594 

-25.9

37.4

-31.4

Dalian Dayaowan BP

682,621 

682,621 

112,019 

112,019 

570,602 

570,602 

99.2

61.2

108.8

Yangshan BP

1,130,275 

1,130,275 

307,609 

307,609 

822,665 

822,665 

5.0

-18.7

17.8

Zhangjiagang BP

491,637 

491,637 

158,981 

158,981 

332,655 

332,655 

-0.3

-13.5

7.6

Ningbo Meishan BP

44,992 

44,992 

15,217 

15,217 

29,775 

29,775 

-35.5

22.0

-48.0

Fuzhou BP

49,129 

49,129 

4,122 

4,122 

45,007 

45,007 

-2.2

51.4

-5.3

Xiamen Haicang BP

321,310 

321,310 

183,940 

183,940 

137,370 

137,370 

101.7

40.4

386.6

Qingdao Qianwan BP

1,019,740 

1,019,740 

156,401 

156,401 

863,339 

863,339 

8.0

-15.2

13.6

Yantai BP

871,098 

871,098 

461,485 

461,485 

409,614 

409,614 

3.3

-15.1

36.8

Guangzhou Nansha BP

599,773 

599,773 

347,928 

347,928 

251,845 

251,845 

-44.2

-59.6

18.1

Shenzhen Qianhaiwan BP

660,459 

660,459 

330,250 

330,250 

330,209 

330,209 

39.8

-3.0

150.6

Guangxi Qinzhou BP

9,654 

9,654 

383 

383 

9,271 

9,271 

-64.5

-96.0

-47.8

Hainan Yangpu BP

6,718 

6,718 

-

-

6,718 

6,718 

1522.8

-

-

Chongqing Lianglu Cuntan BP

1,118,920 

1,118,920 

625,053 

625,053 

493,867 

493,867 

-2.5

-22.0

42.6

Integrated Bonded Area

24,770,158 

24,770,158 

14,028,045 

14,028,045 

10,742,113 

10,742,113 

27.9

16.2

47.4

Beijing Tianzhu IBA

499,911 

499,911 

38,607 

38,607 

461,304 

461,304 

23.5

54.4

21.5

Tianjin Binhaixinqu IBA

371,752 

371,752 

59,247 

59,247 

312,504 

312,504 

181.9

653.2

152.0

Shijiazhuang IBA

45,017 

45,017 

20,263 

20,263 

24,754 

24,754 

2465.9

21180.8

1391.9

Caofeidian IBA

2,127 

2,127 

95 

95 

2,032 

2,032 

-97.8

-99.9

1270.8

Taiyuan Wusu IBA

241 

241 

117 

117 

125 

125 

491.9

455.1

531.0

Manzhouli IBA

121 

121 

-

-

121 

121 

-75.1

-

-75.1

Shenyang IBA

15,365 

15,365 

6,154 

6,154 

9,211 

9,211 

-6.3

-14.3

0.0

Changchun Xinglong IBA

8,062 

8,062 

4,173 

4,173 

3,889 

3,889 

-18.7

-49.6

139.1

Haerbin IBA

2,291 

2,291 

750 

750 

1,541 

1,541 

-

-

-

Heilongjiang Suifenhe IBA

49,938 

49,938 

19,585 

19,585 

30,353 

30,353 

126.4

24.9

375.7

Shanghai Pudong Airport IBA

653,618 

653,618 

301,678 

301,678 

351,940 

351,940 

36.9

49.6

27.7

Nanjing IBA

452,698 

452,698 

295,290 

295,290 

157,408 

157,408 

-26.6

-28.7

-22.4

Wuxi High-Tech IBA

1,473,209 

1,473,209 

702,956 

702,956 

770,252 

770,252 

27.2

12.5

44.4

Changzhou IBA

32,269 

32,269 

17,513 

17,513 

14,756 

14,756 

-66.1

-63.3

-68.8

Suzhou Industrial Park IBA

2,023,171 

2,023,171 

1,589,203 

1,589,203 

433,968 

433,968 

33.6

34.0

32.1

Suzhou HTIDZ IBA

1,317,485 

1,317,485 

860,708 

860,708 

456,778 

456,778 

50.6

42.5

68.9

Nantong IBA

123,009 

123,009 

19,610 

19,610 

103,399 

103,399 

115.6

-5.4

184.6

Huai'an IBA

48,945 

48,945 

23,262 

23,262 

25,683 

25,683 

37.4

40.7

34.6

Yancheng IBA

4,317 

4,317 

2,356 

2,356 

1,961 

1,961 

-8.1

-14.7

1.3

Zhenjiang IBA

19,386 

19,386 

350 

350 

19,036 

19,036 

161.1

-38.5

177.7

Taizhou IBA

6,290 

6,290 

3,109 

3,109 

3,181 

3,181 

-24.9

51.1

-49.6

Changshu IBA

13,235 

13,235 

5,862 

5,862 

7,373 

7,373 

14.1

39.1

-0.1

Kunshan IBA

4,467,366 

4,467,366 

2,794,709 

2,794,709 

1,672,657 

1,672,657 

37.4

29.0

54.1

Wujiang IBA

433,298 

433,298 

405,803 

405,803 

27,495 

27,495 

52.0

46.6

233.8

Wuzhong IBA

433,298 

433,298 

405,803 

405,803 

27,495 

27,495 

52.0

46.6

233.8

Taichang Port IBA

43,094 

43,094 

17,365 

17,365 

25,729 

25,729 

61.5

47.1

72.9

Wujin IBA

68,508 

68,508 

23,481 

23,481 

45,027 

45,027 

-28.0

-50.9

-5.1

Jiaxing IBA

39,369 

39,369 

6,431 

6,431 

32,937 

32,937 

41.1

-14.1

61.4

Hangzhou Jinyi IBA

743 

743 

89 

89 

654 

654 

-

-

-

Zhoushan Port IBA

113,920 

113,920 

6,617 

6,617 

107,303 

107,303 

151.1

179.8

149.5

Hefei IBA

47,710 

47,710 

1,486 

1,486 

46,224 

46,224 

485.5

-

467.3

Wuhu IBA

95,656 

95,656 

48,887 

48,887 

46,769 

46,769 

19.8

37.3

5.7

Quanzhou IBA

152,094 

152,094 

70,401 

70,401 

81,693 

81,693 

306.4

271.7

342.1

Nanchang IBA

29,608 

29,608 

6,245 

6,245 

23,363 

23,363 

-51.7

-64.9

-46.4

Ganzhou IBA

1,477 

1,477 

-

-

1,477 

1,477 

-

-

-

Jinan IBA

10,164 

10,164 

4,787 

4,787 

5,377 

5,377 

0.9

21.9

-12.5

Dongying IBA

19,880 

19,880 

13,705 

13,705 

6,175 

6,175 

-

-

-

Weifang IBA

50,262 

50,262 

40,155 

40,155 

10,107 

10,107 

-49.5

-43.5

-64.6

Linyi IBA

63,235 

63,235 

23,747 

23,747 

39,488 

39,488 

2531.3

915.8

60293.5

Xinzheng IBA

5,532,077 

5,532,077 

3,044,723 

3,044,723 

2,487,354 

2,487,354 

15.3

0.9

39.9

Nanyang Wolong IBA

797 

797 

797 

797 

-

-

1218.3

-

-

Wuhan Donghu IBA

213,865 

213,865 

130,583 

130,583 

83,281 

83,281 

-23.4

-38.8

26.5

Wuhan Xingang Airport IBA

7,815 

7,815 

7,809 

7,809 

-

-

-

Xiangtan IBA

36,148 

36,148 

18,071 

18,071 

18,077 

18,077 

5622.7

3516.2

13601.6

Changsha Huanghua IBA

42,709 

42,709 

23,817 

23,817 

18,892 

18,892 

-

-

-

Hengyang IBA

54,463 

54,463 

3,156 

3,156 

51,307 

51,307 

3574.5

112.9

-

Yueyang Chenglingji IBA

140,219 

140,219 

125,627 

125,627 

14,593 

14,593 

899.0

1067.0

346.2

Guangzhou Baiyun Airport IBA

138,903 

138,903 

41,514 

41,514 

97,389 

97,389 

22.6

66.1

10.3

Shenzhen Yantian IBA

997,522 

997,522 

583,787 

583,787 

413,735 

413,735 

9.5

-7.8

48.8

Nanning IBA

20,618 

20,618 

2,359 

2,359 

18,259 

18,259 

-

-

-

Guangxi Pingxiang IBA

376,218 

376,218 

343,683 

343,683 

32,535 

32,535 

239.5

277.9

63.8

Haikou IBA

13,012 

13,012 

249 

249 

12,763 

12,763 

208.6

-86.2

429.6

Chongqing Xiyong IBA

2,074,005 

2,074,005 

1,532,014 

1,532,014 

541,991 

541,991 

21.6

19.8

27.2

Chengdu High-Tech IBA

3,672,829 

3,672,829 

1,669,702 

1,669,702 

2,003,127 

2,003,127 

42.9

31.5

53.9

Guiyang IBA

36,919 

36,919 

22,033 

22,033 

14,885 

14,885 

797.9

-

262.0

Guian IBA

21,402 

21,402 

3,650 

3,650 

17,752 

17,752 

126.4

-38.1

398.5

Kunming IBA

1,124 

1,124 

209 

209 

915 

915 

-53.7

-82.1

-27.5

Honghe IBA

43,460 

43,460 

25,137 

25,137 

18,323 

18,323 

135.0

144.4

123.2

Xi'an  IBA

80,308 

80,308 

17,659 

17,659 

62,648 

62,648 

78.3

449.8

49.8

Xi'an High-Tech IBA

693,753 

693,753 

344,381 

344,381 

349,372 

349,372 

43.5

8.9

108.9

Lanzhouxinqu IBA

16,765 

16,765 

12,845 

12,845 

3,920 

3,920 

-67.4

-53.1

-83.7

Yinchuan IBA

103,833 

103,833 

61,470 

61,470 

42,363 

42,363 

-72.2

-83.5

3727.4

Urumqi IBA

2,587 

2,587 

2,359 

2,359 

228 

228 

-5.8

-14.1

-

Alashankou IBA

51,317 

51,317 

30,202 

30,202 

21,115 

21,115 

110.8

9854.5

-12.2

Kashi IBA

5,680 

5,680 

-

-

5,680 

5,680 

-

-

-

Bonded Logistics Center

1,091,175 

1,091,175 

301,747 

301,747 

789,428 

789,428 

28.7

-13.3

57.9

Beijing Yizhuang BLC

70,419 

70,419 

24 

24 

70,395 

70,395 

50.5

-99.7

83.8

Tianjin Economic Development Area BLC

49,848 

49,848 

49,841 

49,841 

12.5

-92.2

12.7

Hebei Wuan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chifeng BLC

25 

25 

25 

25 

-

-

-8.5

-8.5

-

Yingkou Port BLC

2,319 

2,319 

2,147 

2,147 

172 

172 

-96.8

-97.0

-82.1

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

3,182 

3,182 

519 

519 

2,662 

2,662 

126.9

-

89.9

Xuzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rugao Port  BLC

255 

255 

109 

109 

146 

146 

-

-

-

Lianyungang BLC

50,463 

50,463 

792 

792 

49,671 

49,671 

-11.1

-15.7

-11.1

Dafenggang BLC

8,976 

8,976 

-

-

8,976 

8,976 

-

-

-

Jiangyin BLC

4,287 

4,287 

1,142 

1,142 

3,145 

3,145 

249.1

-

156.1

Ningbo Lishe BLC

18,656 

18,656 

1,310 

1,310 

17,346 

17,346 

158.6

44.8

174.9

Wenzhou BLC

1,929 

1,929 

35 

35 

1,893 

1,893 

-

-

-

Hangzhou BLC

6,159 

6,159 

-

-

6,159 

6,159 

22.7

-

22.7

Yiwu BLC

18,404 

18,404 

12 

12 

18,392 

18,392 

-63.7

-100.0

-6.6

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

23,381 

23,381 

1,680 

1,680 

21,701 

21,701 

-41.9

-81.2

-30.6

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

1,579 

1,579 

520 

520 

1,060 

1,060 

94.3

149.7

75.2

Zibo BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rizhao BLC

6,752 

6,752 

898 

898 

5,854 

5,854 

-29.4

-

-38.8

Zhucheng BLC

126 

126 

60 

60 

66 

66 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan BLC

95,637 

95,637 

775 

775 

94,862 

94,862 

29.7

-16.5

30.3

Henan Dezhong BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan Shangqiu BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

24,224 

24,224 

12,692 

12,692 

11,532 

11,532 

165.7

44.2

3576.8

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

294,328 

294,328 

129,518 

129,518 

164,810 

164,810 

7.3

-33.4

106.5

Zhanjiang BLC

560 

560 

-

-

560 

560 

43.0

-

43.0

Dongguan Qingxi BLC

215,899 

215,899 

34,711 

34,711 

181,188 

181,188 

83.4

181.9

71.8

Dongguan BLC

43,647 

43,647 

13,364 

13,364 

30,284 

30,284 

65.3

44.6

76.4

Zhongshan BLC

3,228 

3,228 

380 

380 

2,848 

2,848 

21.2

571.4

9.3

Foshan Guotong BLC

4,201 

4,201 

3,296 

3,296 

904 

904 

-

-

-

Chongqing Railway BLC

76,424 

76,424 

64,452 

64,452 

11,973 

11,973 

18997.3

-

2891.8

Chongqing Nanpeng Road BLC

939 

939 

337 

337 

602 

602 

-

-

-

Chengdu Airport BLC

21,411 

21,411 

21,364 

21,364 

47 

47 

6788.2

15625.5

-72.9

Chengdu Railway BLC

17,993 

17,993 

8,048 

8,048 

9,945 

9,945 

-

-

-

Luzhou Port BLC (B)

10,589 

10,589 

3,516 

3,516 

7,073 

7,073 

820.3

1059.8

734.6

Yibin Port BLC

3,192 

3,192 

-

-

3,192 

3,192 

-

-

-

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

12,145 

12,145 

16 

16 

12,129 

12,129 

2196.3

-

2193.3

Wuwei BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qinghai Caojiapu BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kuitun BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

International Border Cooperation Center

42,029 

42,029 

41,617 

41,617 

412 

412 

40.8

46.0

-69.3

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

42,029 

42,029 

41,617 

41,617 

412 

412 

40.8

46.0

-69.3

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730