Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts
08/16/2018

10Imports and Exports by Customs Districts3.2018

.

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

3

1to3

3

1to3

3

1to3

Total

Exports

Imports

TOTAL

353,225,743 

1,042,145,651 

174,121,483 

545,266,277 

179,104,260 

496,879,374 

16.3

14.1

18.9

Beijing

6,973,998 

18,451,839 

2,256,398 

5,522,637 

4,717,600 

12,929,203 

11.4

13.7

10.5

Tianjin

16,732,727 

47,340,773 

7,478,721 

23,107,181 

9,254,006 

24,233,592 

11.1

10.2

11.9

Shijiazhuang

3,759,294 

10,882,747 

588,604 

1,580,473 

3,170,689 

9,302,274 

-5.0

-17.0

-2.6

Taiyuan

254,175 

724,570 

2,609 

4,831 

251,567 

719,739 

38.8

40.8

38.8

Manzhouli

499,781 

1,488,483 

183,349 

557,207 

316,432 

931,277 

21.8

49.3

9.7

Hohhot

767,195 

1,976,903 

114,999 

296,085 

652,196 

1,680,818 

20.3

26.2

19.3

Shenyang

1,279,516 

3,505,594 

299,786 

841,309 

979,730 

2,664,285 

55.0

36.0

62.2

Dalian

9,811,437 

29,383,592 

4,423,223 

13,882,957 

5,388,214 

15,500,635 

7.8

11.2

4.9

Changchun

829,022 

2,449,170 

99,372 

269,197 

729,649 

2,179,973 

-8.4

-29.3

-4.9

Harbin

1,578,415 

4,315,503 

128,104 

460,498 

1,450,311 

3,855,005 

60.2

2.6

71.7

Shanghai

73,902,756 

224,480,793 

38,759,275 

126,377,384 

35,143,481 

98,103,409 

13.9

9.8

19.8

Nanjing

32,511,114 

93,009,449 

15,308,308 

43,745,394 

17,202,805 

49,264,055 

19.3

20.8

18.0

Hangzhou

6,547,819 

25,159,008 

2,697,179 

13,204,608 

3,850,640 

11,954,400 

8.7

15.1

2.4

Ningbo

14,128,380 

54,129,465 

8,025,424 

36,767,700 

6,102,955 

17,361,765 

22.8

21.3

26.1

Hefei

3,034,455 

8,653,904 

1,188,898 

3,027,841 

1,845,557 

5,626,063 

49.3

39.9

54.9

Fuzhou

2,567,940 

8,817,810 

1,153,257 

4,586,851 

1,414,684 

4,230,959 

19.0

32.5

7.2

Xiamen

10,085,249 

31,525,725 

5,892,785 

20,248,578 

4,192,464 

11,277,147 

13.1

11.0

17.1

Nanchang

1,102,450 

3,106,528 

328,415 

1,055,022 

774,034 

2,051,505 

9.3

13.6

7.3

Qingdao

25,546,404 

74,176,913 

11,719,058 

35,010,716 

13,827,345 

39,166,196 

8.2

9.2

7.4

Jinan

4,569,281 

13,345,582 

1,873,244 

5,232,650 

2,696,037 

8,112,931 

35.0

33.4

36.1

Zhengzhou

4,114,831 

14,293,371 

2,807,935 

8,542,906 

1,306,895 

5,750,465 

0.1

0.8

-1.1

Wuhan

1,974,860 

6,048,983 

925,101 

3,088,595 

1,049,759 

2,960,388 

1.2

9.1

-6.0

Changsha

1,492,215 

4,611,680 

493,092 

1,904,037 

999,123 

2,707,643 

42.4

32.1

50.6

Guangzhou

13,443,634 

38,411,195 

7,195,897 

23,276,357 

6,247,737 

15,134,839 

3.0

2.0

4.6

Huangpu

19,389,001 

50,529,276 

8,474,180 

22,795,770 

10,914,820 

27,733,506 

4.7

1.5

7.5

Shenzhen

57,089,377 

163,564,873 

31,734,076 

95,285,958 

25,355,301 

68,278,915 

26.6

16.5

44.1

Gongbei

5,640,945 

15,571,478 

3,424,417 

9,540,656 

2,216,529 

6,030,822 

16.3

10.7

26.5

Shantou

1,265,323 

3,803,334 

657,380 

2,296,621 

607,943 

1,506,714 

7.1

-3.4

28.3

Haikou 

890,556 

2,567,804 

287,083 

557,773 

603,473 

2,010,031 

-20.4

-47.3

-7.3

Zhanjiang

2,365,282 

6,502,263 

394,063 

1,085,607 

1,971,219 

5,416,656 

6.2

25.9

3.0

Jiangmen

1,615,117 

4,499,053 

1,132,534 

3,274,122 

482,582 

1,224,931 

14.4

16.9

8.1

Nanning

6,559,973 

17,428,469 

3,303,402 

8,015,323 

3,256,571 

9,413,146 

40.7

73.1

21.4

Chengdu

6,417,613 

16,503,276 

2,748,946 

7,174,048 

3,668,667 

9,329,229 

43.7

45.3

42.4

Chongqing

4,758,328 

13,039,423 

3,250,322 

8,604,144 

1,508,006 

4,435,279 

18.8

23.9

10.2

Guiyang

390,931 

969,091 

240,202 

559,936 

150,729 

409,155 

91.1

94.9

86.2

Kunming

2,177,566 

5,870,647 

1,000,728 

2,433,439 

1,176,839 

3,437,207 

88.6

57.4

119.3

Lhasa

104,977 

187,038 

13,749 

94,131 

91,228 

92,906 

10.3

13.8

7.0

Xi'an

3,763,742 

10,418,504 

2,116,962 

6,004,485 

1,646,780 

4,414,019 

54.6

70.0

37.7

Urumqi 

2,891,140 

9,375,622 

1,356,748 

4,753,459 

1,534,392 

4,622,163 

20.7

13.2

29.4

Lanzhou

297,185 

714,030 

13,105 

104,473 

284,080 

609,557 

18.8

-3.5

23.7

Yinchuan

98,287 

305,948 

30,129 

94,897 

68,158 

211,050 

46.3

371.9

11.6

Xining

3,454 

5,943 

421 

421 

3,033 

5,523 

-75.5

-91.5

-71.4

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730