Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/16/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 4.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

4

1to4

4

1to4

4

1to4

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

47,977,368 

189,207,796 

26,314,164 

102,004,439 

21,663,204 

87,203,357 

21.9

11.8

36.3

Xiamen SEZ

7,501,522 

29,261,907 

4,313,406 

15,891,697 

3,188,115 

13,370,209 

11.8

15.1

8.2

Shenzhen SEZ

34,355,758 

138,514,201 

18,893,131 

74,118,779 

15,462,627 

64,395,422 

24.4

10.7

44.9

Zhuhai SEZ

3,963,911 

15,585,752 

2,242,693 

9,185,420 

1,721,217 

6,400,332 

29.8

26.3

35.1

Shantou SEZ

682,084 

2,525,878 

502,620 

1,766,709 

179,463 

759,169 

7.2

2.2

20.9

Hainan SEZ

1,474,094 

3,320,059 

362,313 

1,041,835 

1,111,781 

2,278,224 

2.4

-28.4

27.5

Economic and Technological Development Zone

29,604,766 

112,376,598 

14,701,519 

55,504,515 

14,903,247 

56,872,083 

16.6

15.9

17.3

High and New Tech Industrial Development Zone

23,553,819 

85,351,529 

13,579,251 

47,887,577 

9,974,568 

37,463,952 

21.4

21.3

21.6

Integrated Experimental Area

2,873,070 

13,674,167 

1,716,017 

8,306,066 

1,157,054 

5,368,100 

-5.2

-3.1

-8.2

Bonded Area

17,824,002 

70,247,005 

5,231,686 

20,273,176 

12,592,315 

49,973,829 

25.8

15.5

30.4

Tianjin Port BA

1,016,830 

3,705,323 

203,532 

737,745 

813,298 

2,967,578 

22.4

27.5

21.2

Dalian BA

158,173 

590,571 

36,361 

132,532 

121,812 

458,039 

13.6

-2.4

19.3

Shanghai Waigaoqiao BA

9,989,714 

39,809,987 

2,452,295 

10,022,512 

7,537,419 

29,787,475 

20.4

25.0

18.9

Niongbo BA

751,713 

3,191,133 

239,293 

890,886 

512,419 

2,300,247 

30.5

32.2

29.8

Fuzhou BA

26,833 

101,243 

12,183 

60,641 

14,651 

40,602 

-40.9

-55.7

17.6

Xiamen Xiangyu BA

444,271 

2,119,196 

231,744 

857,166 

212,528 

1,262,030 

17.9

22.8

14.8

Guangzhou BA

158,536 

630,759 

35,242 

126,760 

123,294 

503,999 

-14.2

-49.3

4.0

Shenzhen Futian BA

5,060,378 

19,331,876 

1,926,892 

7,122,992 

3,133,486 

12,208,883 

43.6

5.0

82.9

Zhuhai BA

199,885 

700,346 

86,216 

292,746 

113,669 

407,600 

16.6

16.2

16.9

Shantou BA

17,667 

66,572 

7,928 

29,197 

9,739 

37,375 

71.2

31.2

124.9

Export Processing Zone

6,924,563 

28,213,942 

4,225,067 

17,477,937 

2,699,496 

10,736,005 

12.7

12.2

13.6

Tianjin EPZ

19,774 

84,020 

8,254 

30,086 

11,520 

53,934 

11.6

-7.7

26.4

Hebei Qinghuangdao EPZ

19,951 

80,702 

17,640 

72,440 

2,311 

8,263 

146.4

157.0

80.8

Hebei Langfang EPZ

2,483 

5,902 

2,471 

5,890 

11 

11 

-69.5

-58.9

-99.8

Inner Mongolia Hohhot EPZ

1,810 

4,013 

589 

2,298 

1,222 

1,716 

-26.2

-35.8

-8.0

Liaoning Dalian EPZ

482,690 

1,717,209 

302,704 

1,016,629 

179,986 

700,579 

72.1

94.2

47.7

Jilin Hunchun EPZ

33,022 

102,238 

15,298 

57,126 

17,724 

45,112 

-15.4

-24.1

-1.0

Shanghai Caohejing EPZ

515,482 

2,058,582 

299,631 

1,252,479 

215,851 

806,103 

23.4

16.5

35.8

Shanghai Jiading EPZ

50,230 

222,570 

8,947 

32,579 

41,283 

189,991 

12.2

-34.4

27.7

Shanghai Minhang EPZ

56,598 

260,364 

36,626 

186,963 

19,972 

73,401 

-22.3

-26.1

-10.9

Shanghai Songjiang EPZ

1,840,339 

8,079,905 

1,285,412 

5,753,982 

554,927 

2,325,923 

-8.0

-13.1

7.3

Shanghai Qingpu EPZ

102,458 

396,634 

34,253 

136,899 

68,206 

259,736 

18.1

1.2

29.4

Shanghai Jinqiao EPZ

80,406 

317,328 

27,082 

107,725 

53,324 

209,603 

28.2

2.8

46.8

Jiangsu Lianyungang EPZ

18,244 

66,520 

16,033 

50,183 

2,211 

16,337 

30.5

60.7

-17.3

Jiangsu Yangzhou EPZ

71,598 

260,616 

37,978 

153,440 

33,620 

107,176 

32.7

19.8

56.8

Zhejiang Hangzhou EPZ

246,964 

954,975 

100,706 

462,151 

146,258 

492,824 

24.8

-3.0

70.5

Zhejiang Ningbo EPZ

164,523 

664,846 

47,196 

217,976 

117,328 

446,870 

6.5

-7.3

14.8

Zhejiang Cixi EPZ

50,182 

200,109 

1,471 

6,133 

48,711 

193,977 

536.1

-24.6

731.5

Anhui Hefei EPZ

472,796 

2,001,711 

338,436 

1,433,898 

134,360 

567,813 

113.0

157.9

48.0

Fujian FuzhouEPZ

5,699 

35,526 

5,699 

35,508 

18 

-47.4

-47.3

-90.4

Jiangxi Jiujiang EPZ

10,873 

36,634 

8,250 

23,379 

2,624 

13,254 

-74.2

-72.0

-77.3

Jiangxi Jinggangshan EPZ

313 

2,656 

313 

2,656 

-

-

-57.1

-7.0

-

Shandong Qingdao EPZ

84,625 

321,082 

48,700 

185,140 

35,925 

135,942 

16.6

1.7

45.5

Shandong Qingdao EPZWest

51,709 

227,025 

10,970 

52,174 

40,738 

174,852 

-26.0

-59.1

-2.5

Shangdong Weihai EPZ

89,722 

350,284 

39,186 

161,784 

50,536 

188,499 

0.4

-2.2

2.7

Henan Zhengzhou EPZ

19,593 

97,805 

6,874 

21,781 

12,720 

76,024 

23.7

-18.5

45.3

Hubei Wuhan EPZ

707 

3,207 

707 

3,173 

-

34 

4.3

6.9

-68.2

Hunan Chenzhou EPZ

16,322 

189,519 

12,450 

103,631 

3,872 

85,888 

-21.4

-25.9

-15.3

Guangdong Guangzhou EPZ

42,347 

163,642 

36,562 

136,951 

5,785 

26,691 

-15.5

-8.5

-39.1

Guangdong Shenzhen EPZ

339,813 

1,335,470 

208,630 

769,462 

131,183 

566,008 

-42.2

-38.6

-46.4

Guangxi Beihai EPZ

102,118 

340,011 

47,357 

167,068 

54,761 

172,944 

40.5

38.2

42.8

Sichuan Mianyang EPZ

7,745 

22,293 

6,104 

18,039 

1,640 

4,255 

-7.2

-16.6

77.4

Shanxi Xi'an EPZ

1,923,425 

7,610,543 

1,212,539 

4,818,314 

710,886 

2,792,229 

42.1

67.1

12.8

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

17,900 

72,823 

7,335 

32,892 

10,566 

39,930 

-5.5

-20.6

12.2

Bonded Logistics Park 

799,642 

3,052,180 

252,517 

1,024,053 

547,125 

2,028,127 

33.4

15.2

44.9

Tianjin BLP

190,066 

908,479 

12,317 

68,644 

177,749 

839,835 

38.7

40.5

38.6

Shanghai Waigaoqiao BLP

437,443 

1,384,144 

132,049 

489,556 

305,394 

894,588 

33.8

12.2

49.5

Xiamen Xiangyu BLP

78,488 

311,269 

73,380 

276,495 

5,107 

34,775 

1.0

-1.2

22.5

Guangzhou BLP

93,646 

448,288 

34,771 

189,360 

58,875 

258,929 

55.9

57.3

54.9

Bonded Port

8,039,830 

31,535,286 

2,747,651 

10,698,769 

5,292,179 

20,836,517 

2.7

-14.2

14.4

Tianjin Dongjiang BP

1,115,285 

4,669,139 

117,632 

535,988 

997,653 

4,133,152 

8.4

35.7

5.6

Dalian Dayaowan BP

700,174 

2,473,165 

116,355 

463,270 

583,818 

2,009,895 

40.2

58.9

36.5

Yangshan BP

1,075,905 

4,231,079 

379,191 

1,349,679 

696,714 

2,881,400 

14.4

-1.3

23.6

Zhangjiagang BP

632,330 

2,270,671 

187,996 

638,517 

444,334 

1,632,154 

7.2

6.1

7.6

Ningbo Meishan BP

60,560 

236,258 

12,430 

61,422 

48,129 

174,836 

32.1

35.9

30.8

Fuzhou BP

67,418 

193,616 

13,296 

30,674 

54,122 

162,942 

-17.2

84.9

-25.0

Xiamen Haicang BP

201,845 

925,212 

167,792 

660,987 

34,053 

264,225 

30.1

20.2

63.9

Qingdao Qianwan BP

596,991 

3,306,784 

153,063 

587,415 

443,928 

2,719,369 

-19.3

-5.0

-21.8

Yantai BP

914,473 

3,240,269 

448,765 

1,601,490 

465,708 

1,638,780 

14.8

11.2

18.5

Guangzhou Nansha BP

710,205 

2,582,487 

283,659 

1,124,067 

426,546 

1,458,420 

-41.1

-64.5

20.2

Shenzhen Qianhaiwan BP

1,008,157 

3,375,254 

258,653 

1,142,332 

749,503 

2,232,923 

99.9

-0.8

315.9

Guangxi Qinzhou BP

6,556 

46,377 

208 

9,156 

6,347 

37,221 

-94.5

-95.8

-94.0

Hainan Yangpu BP

3,642 

27,374 

-

72 

3,642 

27,302 

1194.7

-88.0

1699.6

Chongqing Lianglu Cuntan BP

946,289 

3,957,600 

608,609 

2,493,702 

337,680 

1,463,898 

2.8

-4.4

17.9

Integrated Bonded Area

24,383,794 

96,335,440 

15,467,291 

59,359,337 

8,916,503 

36,976,103 

24.2

23.1

26.0

Beijing Tianzhu IBA

448,744 

1,774,179 

70,030 

196,968 

378,714 

1,577,211 

16.9

60.1

13.1

Tianjin Binhaixinqu IBA

403,426 

1,286,532 

59,898 

286,512 

343,529 

1,000,019 

92.9

521.2

61.1

Shijiazhuang IBA

41,390 

158,031 

21,834 

75,431 

19,557 

82,601 

2890.4

79118.8

1491.7

Caofeidian IBA

6,834 

10,034 

4,088 

4,267 

2,746 

5,767 

-91.8

-96.5

477.1

Taiyuan Wusu IBA

365 

1,013 

310 

697 

55 

317 

37.2

3219.1

-55.9

Manzhouli IBA

-

188 

-

-

-

188 

-82.4

-

-82.4

Shenyang IBA

17,171 

64,062 

7,668 

29,792 

9,503 

34,270 

-22.9

17.2

-40.6

Changchun Xinglong IBA

13,292 

45,952 

7,740 

27,582 

5,552 

18,370 

123.5

94.7

187.6

Haerbin IBA

2,290 

5,794 

180 

1,647 

2,111 

4,148 

2573.4

-

1813.7

Heilongjiang Suifenhe IBA

12,982 

89,089 

1,039 

22,225 

11,943 

66,864 

33.9

-39.7

125.2

Shanghai Pudong Airport IBA

640,852 

2,366,367 

344,868 

1,253,488 

295,984 

1,112,879 

12.2

51.2

-13.0

Nanjing IBA

552,192 

1,759,884 

409,664 

1,171,362 

142,528 

588,523 

10.0

6.8

17.0

Wuxi High-Tech IBA

1,787,379 

7,206,648 

1,096,545 

4,271,127 

690,835 

2,935,520 

37.9

44.5

29.3

Changzhou IBA

39,749 

134,158 

17,348 

66,505 

22,401 

67,653 

10.3

-21.0

80.5

Suzhou Industrial Park IBA

2,411,273 

9,214,140 

1,986,985 

7,602,251 

424,288 

1,611,889 

64.1

77.7

20.6

Suzhou HTIDZ IBA

1,541,036 

5,366,985 

952,070 

3,323,863 

588,967 

2,043,122 

32.2

31.4

33.5

Nantong IBA

50,640 

293,954 

25,875 

75,876 

24,765 

218,079 

52.8

2.5

84.3

Huai'an IBA

25,379 

141,328 

18,477 

80,849 

6,901 

60,479 

1.4

27.6

-20.5

Yancheng IBA

21,655 

46,962 

1,681 

8,683 

19,974 

38,279 

166.1

-7.4

362.7

Zhenjiang IBA

29,233 

111,650 

960 

2,131 

28,272 

109,519 

172.0

19.0

179.0

Taizhou IBA

14,883 

46,205 

6,738 

23,304 

8,144 

22,901 

72.2

190.2

21.9

Changshu IBA

13,690 

56,152 

6,465 

24,249 

7,225 

31,903 

-16.2

14.4

-30.4

Kunshan IBA

3,433,820 

14,999,825 

2,451,061 

10,233,549 

982,759 

4,766,275 

15.5

9.5

31.0

Wujiang IBA

343,301 

1,364,392 

312,707 

1,260,759 

30,594 

103,634 

39.5

34.8

143.4

Wuzhong IBA

20,363 

85,409 

10,860 

45,534 

9,503 

39,874 

-5.9

-31.7

65.9

Taichang Port IBA

39,947 

179,694 

6,985 

76,490 

32,962 

103,204 

84.1

105.8

70.8

Wujin IBA

80,525 

274,584 

41,705 

115,443 

38,820 

159,141 

9.5

23.9

1.0

Jiaxing IBA

16,520 

112,266 

6,709 

23,129 

9,811 

89,136 

-1.2

3.9

-2.4

Hangzhou Jinyi IBA

831 

1,757 

-

217 

831 

1,539 

-

-

-

Zhoushan Port IBA

165,076 

445,039 

8,247 

31,765 

156,829 

413,274 

82.1

18.9

89.8

Hefei IBA

50,844 

224,487 

504 

5,214 

50,340 

219,273 

12.3

1702.9

9.9

Wuhu IBA

104,807 

387,401 

69,111 

223,831 

35,696 

163,570 

28.2

61.0

0.3

Quanzhou IBA

132,513 

468,535 

61,735 

216,008 

70,778 

252,527 

29.2

22.1

36.0

Nanchang IBA

24,247 

91,671 

8,083 

19,135 

16,165 

72,536 

-64.6

-83.7

-48.8

Ganzhou IBA

-

1,477 

-

-

-

1,477 

-

-

-

Jinan IBA

8,492 

51,030 

5,444 

19,583 

3,047 

31,447 

18.0

16.9

18.7

Dongying IBA

25,299 

90,080 

18,070 

57,041 

7,229 

33,038 

74040.2

-

27092.1

Weifang IBA

53,059 

175,804 

32,774 

121,290 

20,285 

54,514 

-56.2

-59.4

-47.0

Linyi IBA

86,724 

270,389 

26,541 

91,953 

60,182 

178,436 

3507.4

1423.9

12111.8

Xinzheng IBA

2,440,362 

12,176,672 

1,522,671 

7,674,648 

917,691 

4,502,024 

-8.0

-5.9

-11.3

Nanyang Wolong IBA

7,190 

11,366 

6,714 

10,200 

477 

1,166 

2005.1

5899.9

215.1

Wuhan Donghu IBA

112,565 

647,972 

94,441 

483,924 

18,124 

164,049 

-25.2

-36.2

51.0

Wuhan Xingang Airport IBA

14,140 

43,530 

351 

369 

13,789 

43,161 

-

-

-

Xiangtan IBA

14,085 

86,116 

8,259 

44,409 

5,826 

41,706 

609.9

378.3

1365.8

Changsha Huanghua IBA

126,880 

209,864 

111,149 

150,627 

15,731 

59,237 

-

-

-

Hengyang IBA

27,201 

192,203 

5,430 

13,533 

21,771 

178,670 

3247.6

135.7

-

Yueyang Chenglingji IBA

109,060 

331,519 

84,041 

253,894 

25,019 

77,626 

273.0

209.1

1050.0

Guangzhou Baiyun Airport IBA

179,375 

563,807 

119,807 

286,400 

59,567 

277,407 

-0.5

7.4

-7.5

Shenzhen Yantian IBA

794,405 

3,266,494 

534,659 

2,051,835 

259,746 

1,214,659 

2.2

-7.6

24.4

Nanning IBA

23,373 

77,413 

6,843 

27,829 

16,530 

49,583 

-

-

-

Guangxi Pingxiang IBA

244,816 

898,771 

179,547 

764,583 

65,268 

134,188 

168.0

189.2

88.9

Haikou IBA

5,341 

26,442 

1,180 

1,945 

4,161 

24,497 

118.3

-74.2

437.1

Chongqing Xiyong IBA

2,282,780 

8,517,295 

1,713,207 

6,439,628 

569,573 

2,077,667 

21.6

22.7

18.3

Chengdu High-Tech IBA

4,006,584 

15,158,463 

2,358,666 

7,953,950 

1,647,918 

7,204,512 

42.1

49.6

34.6

Guiyang IBA

24,716 

95,903 

8,614 

52,198 

16,102 

43,705 

987.1

-

395.4

Guian IBA

46,493 

114,232 

19,226 

43,844 

27,267 

70,388 

110.3

321.9

60.3

Kunming IBA

1,034 

2,270 

997 

1,313 

37 

957 

-66.1

-69.8

-59.2

Honghe IBA

334,254 

707,977 

159,397 

355,597 

174,857 

352,380 

392.9

250.7

733.8

Xi'an  IBA

55,696 

266,690 

2,016 

56,297 

53,681 

210,393 

84.9

1550.3

49.4

Xi'an High-Tech IBA

605,686 

2,794,884 

218,723 

1,063,278 

386,963 

1,731,606 

26.1

-26.8

126.7

Lanzhouxinqu IBA

5,703 

56,661 

2,379 

45,107 

3,324 

11,554 

-68.4

-53.2

-86.1

Yinchuan IBA

208,016 

477,434 

200,464 

402,867 

7,552 

74,566 

-26.7

-32.0

26.5

Urumqi IBA

31,322 

40,194 

2,128 

5,682 

29,194 

34,513 

503.4

-13.9

54116.4

Alashankou IBA

18,705 

156,923 

3,352 

83,555 

15,353 

73,368 

26.1

448.8

-32.8

Kashi IBA

3,191 

11,199 

2,035 

2,075 

1,156 

9,125 

-

-

-

Bonded Logistics Center

1,074,802 

4,100,444 

408,115 

1,270,366 

666,687 

2,830,077 

26.3

-8.3

52.1

Beijing Yizhuang BLC

56,656 

172,267 

79 

1,338 

56,576 

170,929 

33.9

-87.2

44.6

Tianjin Economic Development Area BLC

51,826 

177,483 

64 

472 

51,762 

177,010 

31.1

47.6

31.0

Hebei Wuan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

421 

421 

-

-

421 

421 

-

-

-

Chifeng BLC

-

49 

-

49 

-

-

-73.8

-8.9

-

Yingkou Port BLC

-

2,322 

-

2,150 

-

172 

-97.0

-97.1

-95.2

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

1,589 

7,376 

40 

677 

1,549 

6,699 

14.5

-12.3

18.2

Xuzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rugao Port  BLC

584 

1,036 

159 

305 

424 

730 

-

-

-

Lianyungang BLC

26,033 

132,853 

2,460 

5,345 

23,573 

127,508 

10.2

-57.1

18.0

Dafenggang BLC

11,018 

20,373 

-

-

11,018 

20,373 

-

-

-

Jiangyin BLC

8,348 

20,921 

2,193 

5,110 

6,154 

15,812 

341.6

324.9

347.2

Ningbo Lishe BLC

19,124 

63,825 

1,180 

4,104 

17,944 

59,721 

57.5

-12.9

66.7

Wenzhou BLC

2,000 

8,826 

-

35 

2,000 

8,790 

2720.9

-

2709.5

Hangzhou BLC

8,322 

26,452 

251 

482 

8,071 

25,969 

8.6

746.7

6.8

Yiwu BLC

13,101 

48,222 

319 

1,233 

12,782 

46,989 

-50.0

-97.6

3.2

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

-

662 

-

-

-

662 

-87.2

-

-87.2

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

15,247 

69,111 

1,225 

3,643 

14,022 

65,468 

-39.1

-75.1

-33.7

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

1,652 

6,134 

496 

1,772 

1,156 

4,361 

58.7

68.9

54.9

Zibo BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rizhao BLC

5,695 

31,685 

1,609 

9,802 

4,086 

21,883 

-15.1

200.5

-35.7

Zhucheng BLC

83 

1,050 

83 

638 

-

412 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan BLC

102,153 

377,853 

4,540 

10,684 

97,613 

367,169 

-10.7

-64.2

-6.7

Henan Dezhong BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Henan Shangqiu BLC

3,949 

8,699 

-

2,633 

3,949 

6,066 

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

186,603 

329,409 

179,084 

298,452 

7,519 

30,957 

87.8

71.5

2141.3

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

207,624 

960,234 

89,096 

399,269 

118,527 

560,965 

-9.0

-46.2

79.3

Zhanjiang BLC

10,476 

12,490 

-

-

10,476 

12,490 

1336.7

-

1336.7

Dongguan Qingxi BLC

209,155 

896,991 

70,442 

158,266 

138,713 

738,725 

94.0

177.5

82.2

Dongguan BLC

30,560 

135,966 

7,726 

38,749 

22,834 

97,217 

18.2

-2.1

28.8

Zhongshan BLC

4,489 

14,734 

1,804 

4,476 

2,685 

10,258 

-91.6

-97.3

6.3

Foshan Guotong BLC

16,055 

41,947 

6,664 

20,091 

9,391 

21,855 

-

-

-

Chongqing Railway BLC

30,107 

215,820 

17,392 

158,610 

12,714 

57,210 

9192.1

2774255.5

2369.2

Chongqing Nanpeng Road BLC

586 

5,162 

397 

2,587 

188 

2,576 

-

-

-

Chengdu Airport BLC

-

126,728 

-

65,760 

-

60,968 

4444.6

29662.2

2274.5

Chengdu Railway BLC

17,537 

79,141 

13,317 

55,879 

4,221 

23,262 

-

-

-

Luzhou Port BLC (B)

15,876 

49,162 

6,634 

15,355 

9,242 

33,807 

199.7

1577.3

118.3

Yibin Port BLC

4,159 

11,711 

317 

950 

3,842 

10,761 

123.6

-

105.4

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

13,777 

43,307 

543 

1,448 

13,234 

41,859 

179.9

46.7

188.9

Wuwei BLC

-

23 

-

-

-

23 

-97.2

-

-

Qinghai Caojiapu BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kuitun BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

International Border Cooperation Center

8,842 

115,967 

8,701 

115,167 

141 

800 

78.1

95.5

-87.1

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

8,842 

115,967 

8,701 

115,167 

141 

800 

78.1

95.5

-87.1

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730