Home|中文站
Imports and Exports by Customs Districts,11.2018
12/25/2018

10Imports and Exports by Customs Districts11.2018

Unit:US$1,000

Customs Districts

Total

Exports

Imports

Percentage Change

11

1to11

11

1to11

11

1to11

Total

Exports

Imports

TOTAL

410,185,301 

4,245,027,723 

227,444,775 

2,272,299,976 

182,740,526 

1,972,727,746 

14.8

11.8

18.4

Beijing

6,886,683 

72,208,063 

1,963,028 

20,761,045 

4,923,655 

51,447,018 

7.8

-0.3

11.4

Tianjin

18,915,347 

191,446,051 

8,318,701 

91,956,647 

10,596,646 

99,489,404 

14.1

13.4

14.8

Shijiazhuang

4,150,158 

42,489,945 

593,463 

7,174,454 

3,556,695 

35,315,491 

9.0

15.8

7.8

Taiyuan

264,672 

2,555,026 

13,557 

87,219 

251,115 

2,467,807 

37.1

246.4

34.2

Manzhouli

542,794 

5,449,301 

207,344 

2,070,702 

335,450 

3,378,599 

8.8

21.1

2.4

Hohhot

757,046 

8,728,432 

152,409 

1,529,939 

604,637 

7,198,493 

22.9

24.3

22.6

Shenyang

1,867,133 

14,838,931 

318,629 

2,904,685 

1,548,504 

11,934,246 

54.8

25.3

64.2

Dalian

10,779,326 

115,741,092 

4,834,173 

54,412,087 

5,945,153 

61,329,006 

15.2

15.4

15.1

Changchun

784,573 

9,561,442 

153,725 

1,434,891 

630,849 

8,126,550 

-2.7

-24.8

2.6

Harbin

1,965,461 

17,846,619 

121,688 

1,699,005 

1,843,773 

16,147,615 

63.0

-38.2

96.8

Shanghai

84,696,371 

894,509,662 

50,356,726 

514,493,163 

34,339,646 

380,016,499 

12.0

10.1

14.5

Nanjing

34,662,088 

368,203,936 

18,402,185 

179,729,320 

16,259,903 

188,474,615 

13.7

14.0

13.4

Hangzhou

9,602,098 

103,252,791 

4,513,654 

55,211,377 

5,088,444 

48,041,414 

15.8

15.1

16.6

Ningbo

21,827,908 

223,726,724 

15,120,528 

154,070,152 

6,707,380 

69,656,572 

21.5

16.8

33.2

Hefei

2,634,806 

30,280,293 

933,093 

11,799,710 

1,701,713 

18,480,583 

19.3

26.2

15.3

Fuzhou

2,781,665 

31,260,208 

1,424,855 

16,210,142 

1,356,810 

15,050,066 

6.6

11.7

1.6

Xiamen

11,137,065 

125,260,548 

7,431,025 

81,655,545 

3,706,040 

43,605,003 

12.5

8.8

20.1

Nanchang

1,372,040 

14,006,280 

496,716 

4,878,435 

875,324 

9,127,845 

22.9

29.8

19.6

Qingdao

29,964,990 

300,080,640 

14,703,583 

145,532,593 

15,261,407 

154,548,047 

14.9

11.0

18.8

Jinan

4,052,930 

49,463,350 

1,442,743 

20,248,157 

2,610,187 

29,215,193 

21.4

19.6

22.6

Zhengzhou

8,045,176 

65,234,416 

5,124,027 

38,895,471 

2,921,149 

26,338,946 

15.9

25.7

4.0

Wuhan

2,623,060 

27,575,759 

1,300,596 

12,641,933 

1,322,464 

14,933,826 

13.1

1.8

24.8

Changsha

1,834,221 

19,303,271 

913,079 

8,234,941 

921,142 

11,068,330 

17.0

10.0

22.8

Guangzhou

15,745,557 

163,710,752 

9,954,762 

101,353,040 

5,790,794 

62,357,712 

11.1

12.9

8.3

Huangpu

19,795,260 

213,397,523 

9,588,165 

98,424,281 

10,207,095 

114,973,242 

6.9

3.4

10.1

Shenzhen

67,970,847 

684,610,668 

44,672,295 

413,553,999 

23,298,552 

271,056,669 

15.2

8.8

26.6

Gongbei

5,421,020 

59,004,794 

3,614,183 

36,254,474 

1,806,836 

22,750,321 

6.9

2.5

14.7

Shantou

1,405,607 

15,758,106 

1,028,384 

10,416,515 

377,223 

5,341,592 

-0.3

-5.6

11.8

Haikou 

1,700,701 

15,977,627 

534,395 

3,798,074 

1,166,305 

12,179,553 

28.0

-1.5

41.2

Zhanjiang

2,384,877 

26,138,805 

315,504 

4,346,940 

2,069,372 

21,791,865 

23.4

19.1

24.3

Jiangmen

1,713,402 

17,479,242 

1,245,355 

12,758,192 

468,047 

4,721,050 

4.3

7.9

-4.3

Nanning

6,795,535 

70,837,698 

3,460,658 

32,798,814 

3,334,877 

38,038,884 

26.3

33.9

20.3

Chengdu

7,314,400 

73,337,377 

3,859,468 

33,849,079 

3,454,933 

39,488,298 

43.5

36.5

50.0

Chongqing

5,830,942 

58,316,203 

4,032,674 

38,949,577 

1,798,268 

19,366,626 

23.0

24.2

20.6

Guiyang

377,469 

4,047,150 

233,880 

2,291,996 

143,589 

1,755,154 

-1.9

-11.7

14.8

Kunming

2,158,772 

22,078,518 

940,764 

9,529,288 

1,218,007 

12,549,230 

37.0

17.9

56.3

Lhasa

78,914 

672,654 

67,410 

457,042 

11,504 

215,612 

14.4

25.6

-3.7

Xi'an

4,276,557 

41,773,221 

2,295,958 

23,717,158 

1,980,599 

18,056,063 

37.8

40.7

34.1

Urumqi 

4,746,850 

41,093,208 

2,694,018 

21,594,680 

2,052,832 

19,498,528 

17.9

5.4

35.7

Lanzhou

222,835 

2,788,787 

21,800 

269,131 

201,035 

2,519,656 

16.9

-24.5

24.2

Yinchuan

89,028 

901,797 

45,492 

302,108 

43,536 

599,689 

-22.5

-6.4

-28.7

Xining

9,119 

80,810 

81 

3,974 

9,038 

76,836 

-27.5

-54.7

-25.2

Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730