Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 11.2020
2020/12/23

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 11.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 11 1 to 11 Total Exports Imports
Special Economic Zone 60,225,882  539,889,901  34,396,764  295,533,335  25,829,117  244,356,566  1.6 -1.0 5.0
Xiamen SEZ 9,113,682  90,087,891  4,666,667  46,461,241  4,447,016  43,626,651  7.2 0.3 15.6
Shenzhen SEZ 45,088,771  394,359,406  26,718,007  218,312,119  18,370,764  176,047,287  1.3 -0.7 4.0
Zhuhai SEZ 4,035,622  35,339,120  2,355,432  20,711,738  1,680,191  14,627,382  -7.9 -5.0 -11.8
Shantou SEZ 588,044  8,797,970  443,360  6,966,390  144,683  1,831,579  12.8 16.4 0.8
Hainan SEZ 1,399,763  11,305,514  213,299  3,081,847  1,186,464  8,223,667  -4.1 -28.5 9.9
Economic and Technological Development Zone 29,639,939  281,344,905  16,503,509  143,816,750  13,136,430  137,528,155  3.9 5.1 2.7
High and New Tech Industrial Development Zone 29,597,987  277,797,309  17,200,053  152,131,914  12,397,934  125,665,395  4.8 2.3 8.0
Integrated Experimental Area 14,283,848  58,794,316  8,942,847  33,115,736  5,341,001  25,678,580  12.9 5.6 23.9
Bonded Area 21,896,305  204,608,891  6,967,452  65,979,353  14,928,853  138,629,537  4.0 5.0 3.6
Tianjin Port BA 704,145  6,822,075  102,986  1,065,099  601,158  5,756,976  -17.6 -26.1 -15.8
Dalian BA 134,974  1,458,230  36,156  425,596  98,818  1,032,633  -1.3 12.9 -6.2
Zhangjiagang BZ 363,401  4,210,547  133,382  1,394,144  230,019  2,816,403  -3.7 -10.6 0.2
Shanghai Waigaoqiao BA 12,936,764  119,416,400  3,103,890  29,516,019  9,832,874  89,900,381  2.8 4.8 2.2
Niongbo BA 1,366,753  12,615,875  321,611  3,120,781  1,045,142  9,495,094  32.5 28.4 34.0
Fuzhou BA 33,548  391,142  16,404  143,046  17,144  248,096  25.8 5.7 41.3
Xiamen Xiangyu BA 442,687  5,770,543  201,488  3,992,368  241,199  1,778,174  4.9 6.2 1.9
Guangzhou BA 290,399  2,558,337  107,079  665,540  183,320  1,892,796  12.4 27.1 8.0
Shenzhen Futian BA 5,172,227  48,345,544  2,784,331  23,944,750  2,387,896  24,400,794  4.9 2.6 7.3
Zhuhai BA 436,388  2,082,916  156,659  865,180  279,729  1,217,735  -11.1 -1.5 -16.9
Shantou BA 15,018  937,284  3,466  846,830  11,553  90,454  186.0 270.2 -8.7
Export Processing Zone 5,545,119  48,775,201  3,203,111  26,465,990  2,342,007  22,309,211  2.7 -1.7 8.6
Tianjin EPZ 8,447  166,148  4,651  49,649  3,796  116,499  23.1 -34.8 98.1
Hebei Qinghuangdao EPZ 76,086  603,001  73,454  519,856  2,632  83,146  13.1 20.1 -16.8
Inner Mongolia Hohhot EPZ - 11,865  - 7,789  - 4,076  -37.0 -48.6 10.0
Liaoning Dalian EPZ 523,978  4,345,152  464,140  3,637,150  59,838  708,002  -27.0 -31.1 5.2
Shanghai Jiading EPZ 74,686  780,818  23,670  170,451  51,015  610,367  -11.6 -11.8 -11.5
Zhejiang Ningbo EPZ 223,124  2,137,517  86,230  788,598  136,894  1,348,920  0.9 -2.4 2.9
Zhejiang Cixi EPZ 32,354  499,188  4,655  10,204  27,699  488,984  28.4 -40.1 31.6
Anhui Hefei EPZ 797,149  7,634,342  549,209  5,209,505  247,941  2,424,837  18.3 15.7 24.1
Fujian FuzhouEPZ 26,635  282,597  17,379  163,890  9,256  118,707  28.5 81.1 -8.3
Jiangxi Jinggangshan EPZ 62,319  235,188  41,919  163,095  20,400  72,094  307.3 183.1 51515.3
Shandong Qingdao EPZ 87,709  767,392  69,812  550,161  17,897  217,231  -18.3 6.2 -48.5
Henan Zhengzhou EPZ 198,461  850,904  8,590  151,134  189,871  699,770  267.5 296.7 261.7
Hubei Wuhan EPZ 229,772  1,218,579  190,954  741,397  38,818  477,182  4135.5 3174.3 7687.3
Guangdong Guangzhou EPZ - 123,344  - 103,638  - 19,706  -78.6 -77.5 -82.9
Guangdong Shenzhen EPZ 1,232,177  11,032,105  618,348  4,936,245  613,829  6,095,860  9.5 6.5 12.0
Sichuan Mianyang EPZ 50,051  124,375  17,660  84,456  32,392  39,919  29.0 -6.1 512.4
Shanxi Xi'an EPZ 1,922,170  17,962,684  1,032,440  9,178,771  889,730  8,783,914  -4.3 -5.3 -3.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 25,304  239,409  9,304  91,136  16,000  148,273  -15.4 -14.8 -15.7
Bonded Logistics Park  588,293  9,315,629  334,692  5,354,844  253,601  3,960,785  4.3 9.7 -2.2
Tianjin BLP 82,680  1,576,501  18,438  151,713  64,243  1,424,789  -24.8 -13.9 -25.8
Shanghai Waigaoqiao BLP 194,000  2,870,849  110,205  1,501,789  83,795  1,369,060  -2.2 -17.4 22.6
Xiamen Xiangyu BLP 174,354  3,409,387  171,022  3,363,401  3,332  45,986  23.5 31.5 -77.3
Guangzhou BLP 137,258  1,458,892  35,027  337,942  102,230  1,120,950  27.9 1.9 38.6
Bonded Port 10,870,413  105,369,013  5,094,797  40,470,272  5,775,616  64,898,740  6.9 15.5 2.2
Tianjin Dongjiang BP 1,252,569  13,766,263  284,707  4,021,008  967,862  9,745,255  13.1 168.8 -8.7
Dalian Dayaowan BP 482,984  4,302,146  51,527  1,142,079  431,457  3,160,067  5.6 -20.1 19.4
Yangshan BP 1,029,668  12,026,613  409,301  3,819,607  620,367  8,207,007  4.5 -6.3 10.4
Zhangjiagang BP 122,355  1,364,956  17,173  122,582  105,182  1,242,374  -33.2 -33.8 -33.2
Ningbo Meishan BP 58,807  697,542  44,531  354,533  14,276  343,009  -6.8 30.7 -28.1
Fuzhou BP 72,955  403,367  56,278  272,050  16,677  131,317  16.3 250.5 -51.2
Xiamen Haicang BP 528,817  4,029,330  447,287  3,199,522  81,530  829,808  25.7 27.8 18.4
Qingdao Qianwan BP 961,413  10,363,830  184,964  2,532,235  776,449  7,831,595  -10.4 35.4 -19.2
Yantai BP 1,930,504  11,349,862  1,146,490  6,344,234  784,014  5,005,627  19.3 19.5 19.1
Guangzhou Nansha BP 706,706  6,788,905  169,322  2,006,629  537,384  4,782,276  -29.9 -12.3 -35.3
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,156,447  19,646,338  558,040  4,539,515  598,408  15,106,823  17.6 15.9 18.1
Guangxi Qinzhou BP 83,140  1,097,460  15,846  460,537  67,294  636,923  147.0 319.2 90.5
Hainan Yangpu BP 23,416  140,939  213  1,903  23,203  139,036  167.7 364.2 166.2
Chongqing Lianglu Cuntan BP 2,460,632  19,391,461  1,709,118  11,653,838  751,514  7,737,623  17.5 1.2 54.9
Integrated Bonded Area 58,546,246  440,660,749  34,999,859  248,593,412  23,546,386  192,067,337  15.5 11.2 21.7
Beijing Tianzhu IBA 996,721  8,193,270  31,087  291,466  965,633  7,901,804  3.9 -35.3 6.3
Tianjin Binhaixinqu IBA 428,152  3,212,346  19,162  151,725  408,990  3,060,621  -0.2 -52.2 5.5
Shijiazhuang IBA 118,094  1,780,630  110,492  1,572,781  7,602  207,849  91.2 161.7 -37.1
Caofeidian IBA 603,011  1,501,836  379,328  737,753  223,684  764,084  442.3 412.8 474.1
Hebei Langfang IPZ 6,187  95,552  2,000  44,324  4,187  51,228  428.2 162.0 4270.1
Taiyuan Wusu IBA 244,557  866,484  115,509  419,261  129,049  447,223  10802.0 42078.0 6331.3
Manzhouli IBA 23,863  155,555  15,186  94,940  8,676  60,614  269.0 909.3 85.1
ORDOS IBZ 23,163  25,933  383  3,154  22,780  22,780  7088.5 798.1 236672.7
Shenyang IBA 19,072  250,167  11,363  113,171  7,709  136,997  63.0 181.4 21.0
Hunchun IBZ 19,288  199,901  14,030  149,606  5,258  50,295  -47.7 -24.7 -72.6
Yingkou IBZ 58,973  158,552  40,982  118,512  17,991  40,040  10388.0 9328.6 15613.9
Changchun Xinglong IBA 57,810  486,053  28,096  210,150  29,714  275,903  -30.0 -24.2 -33.8
Haerbin IBA 1,984  100,734  271  76,152  1,713  24,582  229.3 731.8 14.7
Heilongjiang Suifenhe IBA 25,858  214,194  168  5,868  25,690  208,326  -37.0 -28.2 -37.2
Shanghai Caoheting IBZ 394,316  4,749,114  177,823  2,191,893  216,493  2,557,220  -11.9 -33.0 20.8
Shanghai Fenxian IBZ 52,620  787,274  33,116  581,493  19,503  205,781  -10.6 -12.3 -5.5
Shanghai Songjiang IBZ 3,112,087  26,496,967  2,278,817  19,438,773  833,270  7,058,195  11.7 9.2 19.2
Shanghai Qingpu IBZ 115,940  1,019,472  32,200  339,193  83,740  680,279  -3.4 -20.6 8.3
Shanghai Pudong Airport IBA 721,448  8,561,850  396,437  4,511,646  325,012  4,050,204  -9.1 3.6 -20.0
Shanghai Jinqiao IBZ 142,504  1,263,963  29,655  172,314  112,849  1,091,648  -5.0 -23.0 -1.4
Nanjing IBA 882,108  6,710,926  691,152  4,999,550  190,956  1,711,376  41.8 51.1 20.2
Wuxi High-Tech IBA 1,982,126  20,045,619  981,008  10,136,545  1,001,117  9,909,074  -8.3 -12.0 -4.2
Xuzhou IBA 111,162  1,045,808  64,728  693,062  46,434  352,746  591.0 548.4 693.7
Changzhou IBA 155,141  836,131  105,978  440,837  49,163  395,294  136.5 129.3 145.1
Suzhou Industrial Park IBA 1,835,809  23,514,148  1,321,596  13,621,110  514,212  9,893,038  13.0 -6.0 56.6
Suzhou HTIDZ IBA 1,641,855  15,737,737  1,055,174  9,441,797  586,681  6,295,940  -15.9 -24.4 1.0
Nantong IBA 144,523  1,007,629  56,420  487,350  88,104  520,279  34.7 13.3 63.6
Lianyungang IBZ 52,807  410,698  13,271  144,069  39,536  266,629  8.5 -9.9 22.0
Huai'an IBA 132,938  472,342  51,677  209,888  81,262  262,455  -2.1 -25.5 30.7
Yancheng IBA 116,242  281,447  24,313  35,429  91,929  246,018  117.8 16.7 148.8
Yangzhou IBA 152,916  337,024  116,800  250,590  36,116  86,434  126.7 119.6 150.4
Zhenjiang IBA 57,019  661,431  1,565  96,857  55,454  564,574  86.7 -8.4 127.2
Taizhou IBA 97,264  285,960  33,838  143,645  63,426  142,315  25.6 -4.7 85.0
Changshu IBA 18,942  186,530  6,493  59,416  12,449  127,115  -5.9 24.6 -15.5
Jiangyin IB\A 21,952  222,971  7,973  103,353  13,979  119,618  50.2 76.8 32.9
Kunshan IBA 6,482,188  46,038,897  4,958,179  32,538,667  1,524,009  13,500,230  6.8 5.5 10.0
Wujiang IBA 434,426  4,875,360  408,320  4,605,624  26,105  269,736  41.2 44.4 2.9
Wuzhong IBA 40,050  221,846  7,529  78,422  32,521  143,424  11.8 -17.1 38.2
Taichang Port IBA 112,704  735,299  17,407  209,006  95,296  526,292  33.6 -20.1 82.2
Wujin IBA 86,413  788,218  29,267  373,083  57,146  415,135  13.2 21.0 7.1
Hangzhou IBZ 303,565  3,572,334  140,259  1,201,636  163,305  2,370,698  4.4 -12.1 15.3
Jiaxing IBA 123,615  1,093,175  89,855  685,931  33,760  407,244  261.5 490.2 118.7
Hangzhou Jinyi IBA 230,653  1,065,109  2,430  132,893  228,222  932,216  207.0 6680.5 170.2
Zhoushan Port IBA 353,576  2,920,332  62,485  535,229  291,090  2,385,103  25.4 95.1 16.1
Hefei IBA 166,472  952,573  42,816  200,635  123,656  751,938  -2.1 33.7 -8.6
Wuhu IBA 181,359  941,627  104,778  421,198  76,581  520,429  40.6 -0.7 111.9
Maanshan IBA 391,235  1,799,852  129,706  738,528  261,529  1,061,324  355.1 112.1 2147.6
Quanzhou IBA 6,045  74,915  1,132  22,448  4,913  52,467  -93.9 -96.1 -92.1
Nanchang IBZ 225,002  1,292,632  40,475  296,798  184,527  995,834  32.8 -34.0 90.3
Jiujiang IBZ 30,881  194,137  15,647  102,521  15,234  91,616  168.3 58.6 1089.1
Ganzhou IBA 28,420  375,766  7,883  195,539  20,537  180,227  623.5 1163.2 394.4
Jinan IBA 76,099  1,438,666  18,337  407,843  57,761  1,030,823  334.4 338.5 332.8
Dongying IBA 120,779  1,553,498  26,680  755,586  94,099  797,912  313.6 147.5 1034.2
Weifang IBA 382,927  2,248,061  182,306  1,082,628  200,620  1,165,433  115.8 43.6 305.1
Qingdao xihaian IBZ 149,956  743,675  24,355  165,056  125,602  578,620  6.3 20.8 2.8
Rizhao IBZ 112,126  992,715  52,361  337,220  59,765  655,495  232.8 620.1 160.6
Weihai  IBA 713,202  2,271,010  635,729  1,421,767  77,473  849,243  127.4 215.7 54.9
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 311,035  1,225,611  244,757  544,225  66,278  681,386  55.5 185.2 14.1
Xinzheng IBA 12,925,866  50,707,672  8,077,312  28,897,389  4,848,554  21,810,283  12.7 2.1 30.7
Nanyang Wolong IBA 37,278  244,341  16,028  170,797  21,249  73,544  155.5 100.6 599.2
Wuhan Donghu IBA 261,772  2,066,355  131,636  977,883  130,137  1,088,471  51.5 12.6 119.5
Wuhan Xingang Airport IBA 324,064  709,142  211,118  286,878  112,946  422,264  -20.8 138.2 -45.5
Changsha Huanghua IBA 73,302  803,505  73,302  794,951  - 8,554  126.2 129.5 -3.6
Xiangtan IBA 876,382  6,432,029  510,631  3,350,205  365,750  3,081,824  37.4 28.5 48.5
Hengyang IBA 63,197  954,984  38,868  665,022  24,329  289,962  -4.2 92.9 -55.6
Yueyang Chenglingji IBA 293,802  2,716,295  55,172  1,734,139  238,629  982,156  10.5 -13.2 113.7
Hunan Chenzhou IBA 284,314  1,546,739  111,582  1,171,986  172,732  374,753  80.1 114.3 20.1
Guangzhou Baiyun Airport IBA 326,634  2,889,044  86,517  826,824  240,116  2,062,220  28.5 0.6 44.6
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 481,675  4,326,386  152,261  1,356,442  329,415  2,969,944  12.0 -10.8 26.8
Shenzhen Yantian IBA 1,319,841  10,178,474  963,409  7,442,672  356,431  2,735,801  -0.4 6.0 -14.4
Nanning IBA 695,125  5,301,046  339,687  2,649,871  355,439  2,651,175  81.2 80.2 82.3
Beihai IBZ 87,897  1,214,789  50,401  637,776  37,496  577,014  -24.0 -24.2 -23.7
Guangxi Pingxiang IBA 1,263,204  9,822,182  726,260  5,016,413  536,945  4,805,769  14.5 32.7 0.3
Haikou IBA 337,940  2,233,973  9,933  67,028  328,007  2,166,944  127.8 275.0 125.1
Chongqing Fuling IBZ 176,426  731,524  97,604  417,923  78,822  313,600  23984285.5 - 10281876.5
Chongqing Xiyong IBA 3,986,333  37,865,010  2,914,979  25,999,340  1,071,353  11,865,671  12.0 17.7 1.2
Chongqing Jiangjin IBA 46,509  1,291,289  18,739  691,703  27,770  599,586  48.5 18.0 111.8
Chengdu High-Tech IBA 7,130,344  71,914,015  4,064,664  39,208,784  3,065,680  32,705,231  26.0 24.2 28.3
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 70,882  382,938  31,145  253,950  39,737  128,987  71.2 178.8 -2.8
Zunyi IBA 115,420  240,787  1,365  101,585  114,055  139,202  129.7 155.7 113.9
Guian IBA 28,049  223,355  - 86,189  28,049  137,167  -43.9 -57.5 -29.7
Kunming IBA 21,995  125,248  15,859  87,182  6,136  38,067  175.7 260.7 79.0
Honghe IBA 184,717  2,211,415  105,452  1,160,928  79,265  1,050,487  54.4 69.9 40.2
Xi'an  IBA 190,099  1,093,427  99,970  428,458  90,129  664,969  218.1 272.0 190.9
Xi'an High-Tech IBA 1,008,836  11,035,550  421,145  4,138,930  587,691  6,896,620  23.8 17.6 28.0
Baoji IBZ - 157  - 157  - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 70,161  93,259  61,316  62,226  8,845  31,033  - - 87941.2
Lanzhouxinqu IBA 48,689  270,491  14,423  80,718  34,266  189,774  -10.7 -57.7 69.2
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 2,180  80,718  1,260  49,149  920  31,569  -93.7 -93.8 -93.4
Urumqi IBA 102,578  521,937  94,829  479,696  7,749  42,241  130.2 173.9 -18.1
Alashankou IBA 79,237  1,064,963  11,882  112,360  67,356  952,603  40.1 23.8 42.3
Kashi IBA 324  76,151  324  47,707  - 28,444  99.1 160.1 42.9
Bonded Logistics Center 2,364,777  20,996,343  1,286,030  9,844,439  1,078,747  11,151,903  33.1 65.1 13.7
Beijing Yizhuang BLC(B) 18,947  286,329  61  6,786  18,886  279,543  60.3 112.0 59.3
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 160,744  2,976,292  1,623  27,765  159,121  2,948,526  70.4 167.5 69.8
Tianjin Jizhou BLC(B) 26  2,111  - 1,936  26  175  741.1 1900.2 13.6
Xinji BLC(B) 51,104  588,538  41,219  445,870  9,884  142,668  431.7 440.8 405.2
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 147  4,670  38  2,780  109  1,890  -61.8 -62.3 -61.2
Hebei Wuan BLC(B) - 1,549  - 19  - 1,530  703.5 - 693.5
Shanxi lanhua BLC(B) 1,439  18,217  - - 1,439  18,217  68.1 - 68.6
Shanxi Fanglue BLC(B) - 32  - 32  - - - - -
Baotou BLC(B) - 1,258  - 1,258  - - - - -
Chifeng BLC(B) 116  882  - - 116  882  61.9 - 81.0
Qisumu BLC(B) 3,727  27,973  - 21  3,727  27,952  - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 21,486  138,858  53  350  21,433  138,508  73.1 -97.2 104.8
Panjin BLC(B) - 42,734  - 2,117  - 40,617  -51.8 -97.3 350.5
Tieling BLC(B) 520  2,869  - - 520  2,869  184.8 - 411.4
Jilin BLC(B) 1,851  5,177  1,851  5,177  - - 76.2 210.5 -
Mudanjiang BLC(B) 22  1,191  - - 22  1,191  343.6 - 343.6
Heihe BLC(B) 14  14  14  14  - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 30,110  310,312  2,056  29,698  28,054  280,614  -17.0 -29.1 -15.5
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 8,873  47,183  3,188  3,560  5,685  43,623  -24.1 -80.9 0.2
Xuzhou BLC(B) 14,106  50,562  1,274  15,019  12,832  35,543  8080.2 2496.3 89602.0
Rugao Port  BLC(B) 3,385  21,716  168  13,531  3,217  8,185  -80.1 -72.2 -86.5
Lianyungang BLC(B) 5,443  254,373  79  31,308  5,363  223,065  -44.9 58.6 -49.5
Dafenggang BLC(B) 4,634  28,284  126  205  4,508  28,078  -82.4 -79.3 -82.4
Jiangsu Haian BLC(B) 11,122  132,507  886  8,794  10,236  123,713  63.4 79.6 62.3
Jiangsu Xinyi BLC(B) 26,370  50,119  561  11,893  25,809  38,227  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 14,238  128,763  385  8,795  13,853  119,969  -11.6 -32.3 -9.6
Wenzhou BLC(B) 22,586  87,734  3,113  6,638  19,473  81,095  228.2 11404.2 204.1
Huzhou BLC(B) 175  22,703  - 1,169  175  21,534  - - -
Hangzhou BLC(B) 2,624  24,602  2,482  14,362  142  10,240  -11.6 37.2 -41.0
Yiwu BLC(B) 65,753  1,004,556  3,280  474,381  62,473  530,175  89.1 216.7 39.0
Ningbo Zhenhai BLC(B) 2,971  2,971  - - 2,971  2,971  - - -
Hefei Airport BLC(B) 6,980  70,675  280  15,105  6,700  55,570  25.4 2188.5 -0.2
Bengbu (wanbei) BLC(B) 116  116  - - 116  116  -91.9 - -91.9
Anqing (wanxinan) BLC(B) 22,163  - 6,424  15,740  53.2 - 8.8
Anhui Wandongnan BLC(B) 19,942  42,613  19,942  39,121  - 3,492  8576.9 7865.9 -
Xiangfu BLC(B) 1,555  25,649  254  12,460  1,301  13,189  427.0 519.6 361.8
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 16,674  167,531  412  14,110  16,262  153,421  -15.2 -13.5 -15.3
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 59,317  109,726  59,317  109,726  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) 1,419  9,043  322  368  1,096  8,675  496.7 - 472.4
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 30,865  162,582  170  3,293  30,696  159,289  730.7 - 713.9
Zibo BLC(B) 5,531  59,345  - - 5,531  59,345  244.8 - 276.0
Yantai Fushan Huili BLC(B) 475  619  475  589  - 31  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) - - - - - - - - -
Zhucheng BLC(B) 258  1,344  117  339  141  1,005  -12.3 459.7 -31.8
Henan BLC(B) 386,674  1,927,190  377,276  1,747,689  9,398  179,500  160.0 695.3 -65.6
Henan Dezhong BLC(B) - 47,339  - 46,729  - 610  773.5 - -88.8
Henan Shangqiu BLC(B) 19,058  125,695  7,170  87,665  11,888  38,030  21.6 193.8 -48.3
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 15,255  36,745  14,543  20,877  711  15,868  148567.8 217704.8 104771.8
Xiangyang BLC(B) 18,712  78,888  8,498  47,269  10,214  31,619  917.0 555.4 5702.0
Yichang Sanxia BLC(B) 8,987  62,434  4,977  38,801  4,010  23,633  -12.0 29.8 -42.4
Jingmen BLC(B) 6,441  12,303  1,664  7,517  4,777  4,786  - - -
Xiantao BLC(B) - 10,017  - 29  - 9,988  -54.2 -94.4 -53.2
Changsha Jinxia BLC(B) 229,717  1,543,959  194,711  1,350,181  35,006  193,778  7.6 0.1 124.7
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 2,939  34,218  - 31,214  2,939  3,004  -74.6 -76.9 -
Shenzhen Airport BLC(B) 127,384  1,042,470  84,644  553,861  42,740  488,609  54.5 100.4 22.6
Shantou BLC(B) 1,911  17,811  34  1,282  1,877  16,530  -52.8 -61.1 -52.0
Zhanjiang BLC(B) 25,760  65,302  2,045  23,824  23,715  41,477  -21.1 -27.1 -17.1
Dongguan BLC(B) 260,883  1,345,686  76,604  485,630  184,279  860,056  126.9 165.6 109.6
Dongguan Qingxi BLC(B) 132  1,892,670  132  603,388  - 1,289,283  -51.0 -60.3 -45.0
Zhongshan BLC(B) 34,571  360,462  9,410  116,820  25,161  243,642  -24.8 8.4 -34.4
Foshan Guotong BLC(B) 6,286  51,400  911  9,736  5,376  41,664  7.4 4.7 8.1
Fangcheng Port BLC(B) 4,464  33,567  - 5,405  4,464  28,162  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 12,675  109,963  - 65  12,675  109,898  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 46,490  404,360  9,611  149,762  36,879  254,598  -16.1 -60.4 144.0
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 26,613  213,250  19,815  144,182  6,798  69,068  135.5 140.3 126.2
Chengdu Airport BLC(B) 15,815  317,265  1,101  48,732  14,714  268,533  -38.7 -70.0 -24.4
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 2,091  11,948  2,091  11,948  - - 23801.3
Chengdu Railway BLC(B) 315,198  3,239,489  269,232  2,757,625  45,965  481,864  168.2 228.6 30.7
Luzhou Port BLC (B) 108,931  422,539  37,346  38,583  71,585  383,956  74.1 -7.2 90.8
Yibin Port BLC(B) 14,160  368,748  10,790  154,288  3,370  214,459  256.6 501.7 175.8
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 19,598  27,588  10,456  14,904  9,142  12,684  295.3 118.8 7518.3
Shanxi Xixian BLC(B) 34,629  243,982  1,313  43,269  33,316  200,713  10.7 139.5 -0.8
Wuwei BLC(B) - 145  - 98  - 47  -93.1 - -97.8
Qinghai Caojiapu BLC(B) 3,024  6,780  - - 3,024  6,780  -88.9 - -88.9
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) 715  5,646  - - 715  5,646  729.3 - 729.3
International Border Cooperation Center 9,435  36,143  8,649  29,698  786  6,445  -68.6 -72.8 7.7
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 1,096  141,815  939  54,700  156  87,114  232.0 190.2 265.1

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730