Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2019
04/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 3.2019
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
3 1 to 3 3 1 to 3 3 1 to 3 Total Exports Imports
Special Economic Zone 47,094,780  130,909,518  26,221,664  73,373,140  20,873,116  57,536,378  -7.4 -3.1 -12.4
Xiamen SEZ 7,006,200  20,301,952  3,778,237  11,322,784  3,227,963  8,979,168  -6.3 -2.2 -11.0
Shenzhen SEZ 34,286,743  95,130,324  19,272,501  54,084,689  15,014,242  41,045,634  -8.9 -2.2 -16.4
Zhuhai SEZ 3,589,380  9,768,297  1,892,621  5,273,937  1,696,759  4,494,360  -15.8 -23.6 -4.2
Shantou SEZ 903,937  2,040,417  708,166  1,540,693  195,770  499,724  10.6 21.9 -13.9
Hainan SEZ 1,308,520  3,668,529  570,138  1,151,037  738,382  2,517,492  98.9 69.4 116.1
Economic and Technological Development Zone 28,143,289  78,955,683  14,246,570  38,966,908  13,896,719  39,988,775  -4.8 -4.4 -5.2
High and New Tech Industrial Development Zone 24,190,904  66,872,816  13,799,135  37,498,272  10,391,769  29,374,544  8.1 9.3 6.6
Integrated Experimental Area 2,967,972  9,025,932  1,790,204  5,855,616  1,177,768  3,170,316  -16.3 -10.8 -24.9
Bonded Area 17,595,999  47,513,966  5,855,192  15,604,790  11,740,808  31,909,176  -9.7 3.9 -15.2
Tianjin Port BA 748,084  2,175,061  124,582  395,720  623,502  1,779,341  -18.5 -23.2 -17.4
Dalian BA 164,323  398,199  35,236  101,089  129,087  297,110  -8.0 5.0 -11.8
Shanghai Waigaoqiao BA 10,232,061  28,788,686  2,785,124  7,487,424  7,446,937  21,301,262  -3.6 -1.1 -4.4
Niongbo BA 848,150  2,383,125  232,846  618,902  615,304  1,764,223  -2.9 -5.1 -2.1
Fuzhou BA 33,298  67,501  7,539  26,637  25,760  40,865  14.6 -19.2 57.5
Xiamen Xiangyu BA 411,934  1,271,250  250,833  788,346  161,101  482,904  -24.1 26.2 -54.0
Guangzhou BA 213,764  546,231  47,281  118,201  166,483  428,031  15.7 29.2 12.4
Shenzhen Futian BA 4,679,521  11,245,502  2,252,511  5,776,451  2,427,010  5,469,051  -22.3 11.1 -41.0
Zhuhai BA 245,258  596,108  111,371  273,715  133,887  322,394  19.1 32.5 9.7
Shantou BA 19,607  42,302  7,869  18,306  11,738  23,996  -13.5 -13.9 -13.2
Export Processing Zone 7,859,302  22,401,079  4,712,753  13,474,090  3,146,549  8,926,989  8.2 4.2 14.7
Tianjin EPZ 17,892  67,156  9,255  24,764  8,637  42,392  4.5 13.4 -0.1
Hebei Qinghuangdao EPZ 40,557  96,871  35,444  86,164  5,113  10,706  59.5 57.2 79.9
Hebei Langfang EPZ 2,041  4,098  1,972  4,029  69  69  19.9 17.8 -
Inner Mongolia Hohhot EPZ 967  3,032  728  1,976  239  1,057  37.7 15.6 114.0
Liaoning Dalian EPZ 564,051  1,693,006  482,043  1,462,589  82,008  230,417  37.1 104.9 -55.7
Jilin Hunchun EPZ 37,289  104,399  16,419  47,855  20,871  56,544  50.8 14.4 106.5
Shanghai Caohejing EPZ 450,729  1,265,376  269,276  765,236  181,453  500,140  -18.0 -19.7 -15.3
Shanghai Jiading EPZ 88,510  215,385  19,712  49,898  68,798  165,487  25.0 111.1 11.3
Shanghai Minhang EPZ 82,459  213,240  62,352  161,020  20,107  52,220  4.7 7.1 -2.3
Shanghai Songjiang EPZ 2,001,381  5,817,134  1,505,085  4,239,611  496,295  1,577,524  -6.9 -5.1 -11.4
Shanghai Qingpu EPZ 77,602  234,446  38,690  101,658  38,913  132,789  -20.3 -1.0 -30.7
Shanghai Jinqiao EPZ 64,103  353,577  37,607  73,255  26,496  280,323  49.2 -9.2 79.4
Jiangsu Lianyungang EPZ 24,721  63,781  18,551  34,124  6,170  29,657  32.1 -0.1 110.0
Zhejiang Hangzhou EPZ 315,331  806,429  149,146  386,901  166,185  419,528  13.9 7.0 21.1
Zhejiang Ningbo EPZ 170,600  501,143  62,408  178,340  108,192  322,803  0.1 4.4 -2.2
Zhejiang Cixi EPZ 26,839  53,434  2,436  6,466  24,403  46,967  -64.4 38.7 -67.7
Anhui Hefei EPZ 659,192  1,579,643  476,920  1,103,848  182,272  475,796  1.6 0.7 3.7
Fujian FuzhouEPZ 8,343  22,329  8,343  22,264  65  -25.1 -25.3 265.5
Jiangxi Jiujiang EPZ 6,256  20,785  5,002  18,225  1,254  2,560  -19.3 20.5 -75.9
Jiangxi Jinggangshan EPZ 932  2,628  932  2,628  - - 12.2 12.2 -
Shandong Qingdao EPZ 95,456  257,390  57,334  147,626  38,121  109,764  8.9 8.2 9.7
Shandong Qingdao EPZ(West) 71,051  172,905  10,455  25,746  60,596  147,158  -1.4 -37.6 9.7
Henan Zhengzhou EPZ 18,253  51,797  2,495  10,789  15,758  41,008  -33.8 -27.6 -35.2
Hubei Wuhan EPZ 1,682  7,661  891  6,426  790  1,235  206.5 160.6 3539.7
Guangdong Guangzhou EPZ 50,944  118,413  41,226  96,119  9,717  22,294  -2.4 -4.3 6.6
Guangdong Shenzhen EPZ 1,053,940  2,140,384  447,643  984,938  606,296  1,155,446  112.9 73.2 164.6
Guangxi Beihai EPZ 165,737  408,811  88,709  214,619  77,028  194,192  71.8 79.3 64.3
Sichuan Mianyang EPZ 8,239  27,224  7,573  25,227  666  1,997  87.1 111.4 -23.6
Shanxi Xi'an EPZ 1,754,206  6,098,600  854,103  3,191,748  900,103  2,906,852  7.2 -11.5 39.6
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 32,762  65,066  11,981  25,180  20,781  39,886  18.5 -1.5 35.8
Bonded Logistics Park  716,544  1,954,653  310,383  835,933  406,161  1,118,720  -13.2 8.3 -24.5
Tianjin BLP 180,044  564,353  13,788  50,930  166,256  513,424  -21.5 -10.3 -22.5
Shanghai Waigaoqiao BLP 309,590  677,644  158,651  371,614  150,939  306,031  -28.4 3.9 -48.1
Xiamen Xiangyu BLP 116,564  359,471  101,837  326,739  14,728  32,732  54.5 60.9 10.3
Guangzhou BLP 110,345  353,184  36,107  86,650  74,238  266,534  -0.5 -44.0 33.2
Bonded Port 9,172,365  25,294,560  2,947,460  8,236,100  6,224,906  17,058,460  7.6 3.6 9.6
Tianjin Dongjiang BP 1,202,588  3,704,394  97,934  318,574  1,104,653  3,385,821  4.2 -23.9 8.0
Dalian Dayaowan BP 378,726  1,049,559  125,985  384,958  252,741  664,601  -40.8 10.9 -53.4
Yangshan BP 1,050,920  3,181,446  389,875  934,980  661,045  2,246,466  0.8 -3.7 2.8
Zhangjiagang BP 657,243  1,818,784  159,658  478,041  497,586  1,340,744  11.1 6.1 13.0
Ningbo Meishan BP 75,385  237,657  16,416  58,439  58,969  179,218  39.4 19.3 47.5
Fuzhou BP 39,622  148,979  6,861  18,345  32,761  130,634  18.0 5.6 20.0
Xiamen Haicang BP 279,570  720,432  207,747  518,696  71,824  201,736  -0.5 5.2 -12.6
Qingdao Qianwan BP 973,426  3,381,986  158,001  526,324  815,425  2,855,662  24.2 20.8 24.8
Yantai BP 665,930  1,711,592  369,956  956,477  295,974  755,116  -26.4 -17.0 -35.6
Guangzhou Nansha BP 762,813  1,885,700  146,751  462,386  616,061  1,423,314  0.4 -45.0 37.1
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,502,321  3,379,102  379,028  954,879  1,123,293  2,424,223  42.7 8.0 63.4
Guangxi Qinzhou BP 164,680  185,985  320  7,041  164,360  178,944  368.0 -21.3 481.1
Hainan Yangpu BP 5,962  14,342  - - 5,962  14,342  -39.8 - -39.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,413,178  3,874,602  888,928  2,616,962  524,251  1,257,640  28.7 38.8 11.7
Integrated Bonded Area 29,204,460  77,272,851  16,703,595  45,630,491  12,500,865  31,642,360  6.2 3.1 11.2
Beijing Tianzhu IBA 903,570  2,032,987  52,688  138,619  850,882  1,894,369  51.8 9.2 56.3
Tianjin Binhaixinqu IBA 364,478  917,201  11,513  77,362  352,964  839,839  3.8 -65.9 27.8
Shijiazhuang IBA 33,188  102,431  14,856  44,762  18,332  57,669  -12.2 -16.5 -8.5
Caofeidian IBA 20,187  30,399  8,807  14,328  11,380  16,071  843.2 7932.2 427.9
Taiyuan Wusu IBA 104  1,388  48  404  56  984  114.0 4.4 276.3
Manzhouli IBA 624  4,838  120  120  504  4,718  2473.6 - 2409.8
Shenyang IBA 14,162  42,047  7,076  22,180  7,086  19,868  -10.2 0.3 -19.6
Changchun Xinglong IBA 75,190  163,276  41,139  94,096  34,051  69,181  399.9 374.2 439.7
Haerbin IBA 2,802  5,101  1,213  2,515  1,589  2,587  45.6 71.4 27.0
Heilongjiang Suifenhe IBA 17,290  68,368  987  4,825  16,303  63,543  -13.0 -77.2 10.6
Shanghai Pudong Airport IBA 1,217,830  2,612,961  378,790  980,253  839,040  1,632,708  51.0 7.3 99.9
Nanjing IBA 541,279  1,107,348  397,599  752,730  143,680  354,618  -8.3 -1.2 -20.6
Wuxi High-Tech IBA 2,107,396  6,477,114  1,054,197  3,437,137  1,053,199  3,039,977  19.6 8.3 35.6
Xuzhou IBA 99  99  99  99  - - - - -
Changzhou IBA 32,608  91,261  20,453  57,050  12,155  34,211  -3.3 16.1 -24.4
Suzhou Industrial Park IBA 1,940,851  5,347,493  1,422,821  3,943,861  518,030  1,403,632  -21.4 -29.8 18.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,756,978  4,356,493  1,204,840  2,787,232  552,138  1,569,261  11.4 17.0 2.6
Nantong IBA 61,965  193,176  36,448  105,493  25,517  87,682  -20.6 111.0 -54.6
Huai'an IBA 50,526  109,906  25,061  54,327  25,465  55,580  -5.2 -12.9 3.7
Yancheng IBA 9,263  25,626  2,192  5,247  7,071  20,378  1.3 -25.1 11.3
Yangzhou IBA 17,064  46,481  15,115  40,527  1,949  5,953  -75.4 -64.9 -91.9
Zhenjiang IBA 21,532  80,387  5,354  36,151  16,178  44,237  -2.5 2988.3 -45.6
Taizhou IBA 15,784  45,049  5,569  16,241  10,215  28,808  43.8 -2.0 95.2
Changshu IBA 19,318  55,596  4,494  12,832  14,823  42,764  30.7 -27.8 72.8
Jiangyin IB\A 702  702  - - 702  702  - - -
Kunshan IBA 3,849,011  11,132,810  2,812,869  7,882,749  1,036,142  3,250,061  -3.8 1.3 -14.1
Wujiang IBA 367,662  844,204  342,309  763,867  25,353  80,337  -16.1 -18.1 10.4
Wuzhong IBA 28,670  64,721  13,390  31,865  15,280  32,856  -0.5 -8.1 8.2
Taichang Port IBA 45,511  135,677  23,899  74,847  21,612  60,830  -3.3 7.7 -14.0
Wujin IBA 54,583  156,514  24,531  75,279  30,053  81,235  -19.9 1.4 -32.9
Jiaxing IBA 28,121  63,594  10,725  19,899  17,396  43,696  -34.1 21.2 -45.4
Hangzhou Jinyi IBA 36,653  70,581  - 113  36,653  70,468  7521.9 -48.1 9845.0
Zhoushan Port IBA 173,147  541,414  77  13,533  173,070  527,881  94.8 -42.5 107.5
Hefei IBA 179,856  304,938  8,781  22,626  171,075  282,312  75.6 380.4 67.1
Wuhu IBA 68,980  183,270  42,204  113,067  26,777  70,202  -38.5 -32.5 -46.3
Maanshan IBA 1,337  1,337  - - 1,337  1,337  - - -
Quanzhou IBA 133,266  293,366  64,961  130,296  68,305  163,070  -12.7 -15.5 -10.3
Nanchang IBA 97,242  212,325  48,182  82,461  49,061  129,864  214.9 646.1 130.4
Ganzhou IBA 390  1,376  320  320  70  1,056  -6.8 - -28.5
Jinan IBA 20,702  44,412  13,533  25,744  7,170  18,668  5.5 87.7 -34.3
Dongying IBA 64,416  114,453  62,490  109,394  1,926  5,059  74.0 176.2 -80.7
Weifang IBA 48,508  131,169  29,612  89,880  18,895  41,288  6.9 1.5 20.6
Weihai  IBA 97,232  256,571  47,019  110,895  50,213  145,676  -1.5 -9.5 5.6
Linyi IBA 10,339  29,969  3,440  12,720  6,899  17,248  -83.7 -80.7 -85.4
Xinzheng IBA 2,543,969  7,725,523  1,668,267  5,469,466  875,702  2,256,058  -20.7 -11.1 -37.1
Nanyang Wolong IBA 995  2,326  690  989  1,637  -44.3 -80.2 137.5
Wuhan Donghu IBA 139,512  416,807  117,198  357,317  22,315  59,490  -22.3 -8.3 -59.4
Wuhan Xingang Airport IBA 63,517  174,339  2,414  15,476  61,102  158,863  490.4 9810.6 440.9
Xiangtan IBA 5,510  37,519  5,510  36,967  - 553  -47.9 2.3 -98.5
Changsha Huanghua IBA 303,569  798,005  164,817  510,281  138,753  287,724  863.4 1197.4 561.4
Hengyang IBA 61,422  127,503  11,197  21,565  50,225  105,939  -22.7 166.1 -32.5
Yueyang Chenglingji IBA 181,150  360,409  148,679  242,819  32,471  117,591  61.9 42.8 123.5
Hunan Chenzhou IBA 41,842  142,468  29,256  112,082  12,586  30,385  -27.1 9.7 -67.4
Guangzhou Baiyun Airport IBA 118,737  296,005  3,439  41,489  115,298  254,517  -23.0 -75.1 16.8
Shenzhen Yantian IBA 881,525  2,616,726  620,453  1,791,884  261,072  824,841  5.8 18.1 -13.7
Nanning IBA 162,973  370,045  63,336  175,177  99,637  194,867  363.7 274.7 489.5
Guangxi Pingxiang IBA 956,156  1,703,024  582,227  977,478  373,929  725,546  160.4 67.1 952.7
Haikou IBA 69,167  202,876  280  12,616  68,886  190,261  861.5 1548.8 835.6
Chongqing Xiyong IBA 3,125,331  7,791,962  2,000,776  5,323,735  1,124,555  2,468,227  24.8 12.6 63.0
Chongqing Jiangjin IBA 38,226  44,084  38,221  44,079  - - -
Chengdu High-Tech IBA 5,120,342  13,342,054  2,654,281  7,072,613  2,466,061  6,269,441  19.6 26.4 12.8
Guiyang IBA 23,108  33,877  13,268  13,408  9,840  20,469  -52.4 -69.2 -25.8
Zunyi IBA 3,250  3,324  - 74  3,250  3,250  - - -
Guian IBA 49,831  97,994  25,819  55,395  24,012  42,599  44.7 125.0 -1.2
Kunming IBA 16,814  18,168  4,013  5,174  12,801  12,994  1370.4 1538.5 1312.7
Honghe IBA 23,765  141,328  7,469  54,184  16,296  87,144  -62.2 -72.4 -50.9
Xi'an  IBA 6,634  26,379  116  2,651  6,518  23,728  -87.6 -95.1 -85.0
Xi'an High-Tech IBA 607,849  1,687,019  197,038  587,508  410,811  1,099,511  -22.9 -30.4 -18.2
Lanzhouxinqu IBA 56,427  97,732  47,480  87,366  8,948  10,366  91.2 103.8 25.9
Yinchuan IBA 44,878  283,586  29,810  257,784  15,068  25,803  5.2 27.3 -61.5
Urumqi IBA 1,524  148,589  1,524  139,935  - 8,654  1574.7 3837.6 62.7
Alashankou IBA 25,618  81,959  6,859  33,316  18,759  48,643  -40.7 -58.5 -16.2
Kashi IBA 401  791  25  25  376  767  -90.1 -37.4 -90.4
Bonded Logistics Center 1,376,956  3,286,407  478,189  1,135,192  898,767  2,151,216  13.2 42.3 2.1
Beijing Yizhuang BLC 29,030  66,191  252  387  28,778  65,803  -42.7 -69.2 -42.5
Tianjin Economic Development Area BLC 150,767  237,163  103  487  150,664  236,676  88.7 19.0 89.0
Tangshan Port Jingtang BLC 424  1,161  424  1,160  - - - -
Hebei Wuan BLC - 58  - - - 58  - - -
Shanxi lanhua BLC 50  234  35  35  16  199  - - -
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 16  347  - 58  16  290  605.5 16.9 -
Yingkou Port BLC 226  330  21  21  205  309  -85.8 -99.0 79.5
Panjin BLC - 1,847  - 781  - 1,066  - - -
Tieling BLC 37  37  - - 37  37  - - -
Jilin BLC 131  183  131  183  - - - - -
Shanghai Xibei BLC 33,682  97,293  4,615  11,876  29,067  85,417  1507.8 1435.4 1518.4
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 8,933  9,622  351  1,035  8,582  8,587  2029.8 609.4 2707.2
Lianyungang BLC 30,480  93,833  411  2,328  30,069  91,506  -12.2 -19.3 -12.0
Dafenggang BLC 20,265  62,942  - - 20,265  62,942  572.8 - 572.8
Jiangyin BLC 27,425  53,784  19,169  33,506  8,256  20,278  327.4 1048.8 109.8
Jiangsu Haian BLC 3,751  7,992  39  39  3,713  7,954  - - -
Ningbo Lishe BLC 16,749  35,347  2,323  3,222  14,426  32,125  -23.0 10.2 -25.2
Wenzhou BLC 1,841  5,215  - 10  1,841  5,204  -23.6 -70.5 -23.4
Hangzhou BLC 4,240  9,575  842  2,274  3,398  7,301  -47.2 883.7 -59.2
Yiwu BLC 23,562  66,280  613  1,054  22,949  65,226  78.7 15.3 80.3
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 712  1,530  54  65  658  1,465  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  115.2 - 115.2
Anqing (wanxinan) BLC 253  253  - - 253  253  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 14,826  49,433  2,018  3,955  12,807  45,478  -8.5 63.6 -11.8
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC 348  348  - - 348  348  - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 331  388  331  388  - - - - -
Rizhao BLC - 63,621  - - - 63,621  144.8 - 257.5
Zhucheng BLC - 1,120  - 61  - 1,059  15.8 -89.1 157.2
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 131,317  276,588  33,969  71,454  97,347  205,134  0.3 1033.5 -23.9
Henan Dezhong BLC 57  - - 57  - - -
Henan Shangqiu BLC 4,180  8,949  204  266  3,976  8,683  88.4 -89.9 310.1
Huangshi Qipanzhou BLC - - - - - - - - -
Xiangyang BLC 693  1,141  693  1,141  - - - - -
Yichang Sanxia BLC 4,260  9,839  523  854  3,737  8,985  - - -
Changsha Jinxia BLC 103,443  181,725  96,153  160,488  7,290  21,237  27.2 34.4 -9.5
Zhuzhou Tongtangwan BLC 1,955  2,249  1,955  2,249  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 93,577  204,277  55,173  91,279  38,404  112,997  -72.9 -70.6 -74.5
Shantou BLC 3,542  7,380  758  815  2,784  6,566  - - -
Zhanjiang BLC 2,429  9,179  2,065  6,563  365  2,616  355.8 - 29.9
Dongguan Qingxi BLC 12,673  30,676  7,218  18,348  5,455  12,328  18.5 36.7 -1.1
Dongguan BLC 345,540  875,578  129,317  301,041  216,223  574,536  27.3 242.8 -4.2
Zhongshan BLC 39,029  118,595  10,228  28,117  28,801  90,478  12.5 -9.4 21.6
Foshan Guotong BLC 3,969  11,179  767  2,360  3,201  8,819  8.6 -13.4 16.5
Chongqing Railway BLC 78,948  264,021  64,615  216,309  14,333  47,712  42.2 53.2 7.2
Chongqing Nanpeng Road BLC 4,751  11,408  2,621  4,632  2,130  6,776  149.3 111.5 183.9
Chengdu Airport BLC 71,973  116,914  - 44,743  71,973  72,171  56075.9 - 34577.4
Chengdu Railway BLC 62,373  169,651  36,216  101,611  26,157  68,040  175.4 138.7 257.3
Luzhou Port BLC (B) 14,265  44,333  2,740  11,616  11,525  32,717  33.2 33.2 33.2
Yibin Port BLC 2,521  9,125  - - 2,521  9,125  20.8 - 31.9
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC - 5,835  - 5,835  - - - - -
Shanxi Xixian BLC 15,146  37,487  1,243  2,547  13,903  34,940  22.9 48.3 21.4
Wuwei BLC - 515  - - - 515  2106.1 - 2106.1
Qinghai Caojiapu BLC 9,955  19,818  - - 9,955  19,818  - - -
Shizuishan BLC 2,334  2,334  - - 2,334  2,334  - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 11,346  64,367  10,426  61,435  920  2,933  -39.9 -42.3 345.3
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 11,346  64,367  10,426  61,435  920  2,933  -39.9 -42.3 345.3

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730