Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 2.2019
03/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 2.2019
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
2 1 to 2 2 1 to 2 2 1 to 2 Total Exports Imports
Special Economic Zone 31,291,866  83,819,553  16,785,667  47,154,463  14,506,200  36,665,090  -10.3 -8.3 -12.8
Xiamen SEZ 5,089,510  13,294,602  2,653,573  7,544,698  2,435,937  5,749,904  -9.1 -7.2 -11.3
Shenzhen SEZ 22,568,592  60,846,588  12,461,831  34,813,433  10,106,761  26,033,156  -11.9 -7.3 -17.4
Zhuhai SEZ 2,273,872  6,177,394  1,202,907  3,381,317  1,070,965  2,796,077  -15.8 -24.3 -2.6
Shantou SEZ 386,343  1,136,493  262,174  832,539  124,170  303,954  -10.1 -7.6 -16.3
Hainan SEZ 973,549  2,364,476  205,182  582,477  768,367  1,781,999  105.6 73.5 118.8
Economic and Technological Development Zone 21,553,194  50,816,691  10,559,013  24,727,728  10,994,181  26,088,963  -4.5 -6.2 -2.7
High and New Tech Industrial Development Zone 18,108,843  42,684,029  10,091,636  23,699,937  8,017,207  18,984,091  7.4 6.0 9.1
Integrated Experimental Area 2,408,228  6,058,025  1,636,193  4,065,412  772,035  1,992,613  -23.2 -9.7 -41.2
Bonded Area 12,443,330  29,918,483  4,164,326  9,752,300  8,279,004  20,166,184  -4.6 7.5 -9.5
Tianjin Port BA 604,189  1,426,861  128,586  271,090  475,603  1,155,771  -17.9 -12.9 -18.9
Dalian BA 92,334  233,763  26,308  65,834  66,026  167,929  -14.5 5.0 -20.3
Shanghai Waigaoqiao BA 7,885,486  18,555,788  2,125,651  4,702,134  5,759,836  13,853,654  -0.3 1.4 -0.9
Niongbo BA 646,951  1,533,342  130,942  386,261  516,009  1,147,081  -1.6 -8.5 1.0
Fuzhou BA 8,345  34,203  5,248  19,098  3,097  15,105  -21.9 -32.7 -1.9
Xiamen Xiangyu BA 309,303  859,317  165,882  537,513  143,421  321,804  -18.6 18.4 -46.5
Guangzhou BA 151,305  335,685  34,710  73,651  116,595  262,034  23.5 35.0 20.6
Shenzhen Futian BA 2,607,515  6,565,981  1,488,926  3,523,940  1,118,589  3,042,041  -12.4 19.1 -32.9
Zhuhai BA 131,106  350,848  55,123  162,341  75,983  188,507  21.2 26.0 17.3
Shantou BA 6,795  22,695  2,951  10,436  3,845  12,258  -22.0 -19.6 -24.0
Export Processing Zone 6,334,893  14,545,029  3,798,424  8,761,335  2,536,469  5,783,694  10.8 7.5 16.2
Tianjin EPZ 17,102  49,264  5,450  15,509  11,652  33,755  31.7 8.2 46.4
Hebei Qinghuangdao EPZ 24,948  56,313  23,093  50,720  1,855  5,594  50.6 49.6 60.5
Hebei Langfang EPZ 134  2,057  134  2,057  - - -6.8 -6.8 -
Inner Mongolia Hohhot EPZ 779  2,065  406  1,247  373  818  33.7 -1.3 191.3
Liaoning Dalian EPZ 401,839  1,128,955  343,899  980,547  57,940  148,409  37.6 100.2 -55.1
Jilin Hunchun EPZ 32,673  67,110  12,760  31,437  19,913  35,673  49.9 13.0 110.5
Shanghai Caohejing EPZ 304,901  814,647  204,783  495,960  100,119  318,687  -17.1 -19.2 -13.5
Shanghai Jiading EPZ 53,020  126,875  14,560  30,186  38,460  96,689  25.5 96.9 12.7
Shanghai Minhang EPZ 58,857  130,782  47,312  98,668  11,545  32,113  -2.1 -1.8 -3.0
Shanghai Songjiang EPZ 1,650,787  3,815,848  1,246,512  2,734,525  404,276  1,081,323  -3.6 -1.9 -7.6
Shanghai Qingpu EPZ 66,193  156,842  30,117  62,966  36,076  93,876  -9.7 1.6 -16.0
Shanghai Jinqiao EPZ 97,064  289,475  12,155  35,648  84,909  253,827  72.5 -33.5 122.3
Jiangsu Lianyungang EPZ 9,693  39,072  4,196  15,572  5,497  23,500  18.6 -31.4 129.6
Zhejiang Hangzhou EPZ 239,925  491,098  121,634  237,755  118,291  253,343  16.6 10.0 23.6
Zhejiang Ningbo EPZ 145,930  330,543  43,792  115,932  102,139  214,611  3.3 3.2 3.4
Zhejiang Cixi EPZ 13,075  26,594  589  4,030  12,486  22,564  -69.4 68.9 -73.3
Anhui Hefei EPZ 381,239  920,451  275,402  626,928  105,837  293,524  7.4 12.2 -1.6
Fujian FuzhouEPZ 8,754  13,986  8,754  13,922  65  -33.2 -33.4 273.4
Jiangxi Jiujiang EPZ 6,088  14,529  5,924  13,223  164  1,306  -15.0 32.0 -81.5
Jiangxi Jinggangshan EPZ 672  1,696  672  1,696  - - 36.2 36.2 -
Shandong Qingdao EPZ 66,281  161,934  42,423  90,291  23,858  71,643  10.3 0.4 26.0
Shandong Qingdao EPZ(West) 36,984  102,246  4,940  15,291  32,044  86,955  -17.4 -50.5 -6.5
Henan Zhengzhou EPZ 14,001  33,544  3,467  8,294  10,534  25,250  3.6 -27.9 21.0
Hubei Wuhan EPZ 2,811  5,979  2,755  5,535  56  444  273.5 253.2 1209.9
Guangdong Guangzhou EPZ 22,894  67,470  18,090  54,893  4,804  12,577  -14.8 -18.5 6.4
Guangdong Shenzhen EPZ 643,850  1,089,198  261,122  537,294  382,729  551,904  76.5 53.5 106.8
Guangxi Beihai EPZ 81,978  243,074  44,915  125,911  37,063  117,164  69.9 64.2 76.6
Sichuan Mianyang EPZ 8,489  18,985  8,278  17,654  211  1,331  103.8 127.3 -14.1
Shanxi Xi'an EPZ 1,943,933  4,344,394  1,010,293  2,337,644  933,640  2,006,749  15.8 -1.2 44.6
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 14,275  32,304  5,591  13,199  8,684  19,105  -13.1 -24.9 -2.6
Bonded Logistics Park  523,714  1,238,109  211,065  525,550  312,649  712,559  -20.6 -1.3 -30.6
Tianjin BLP 172,382  384,309  14,210  37,142  158,172  347,167  -20.1 1.4 -21.9
Shanghai Waigaoqiao BLP 195,766  368,054  106,966  212,963  88,800  155,091  -45.8 -7.5 -65.5
Xiamen Xiangyu BLP 88,401  242,907  75,838  224,903  12,564  18,004  38.5 47.9 -22.7
Guangzhou BLP 67,164  242,839  14,050  50,543  53,114  192,296  8.8 -55.5 75.4
Bonded Port 7,098,546  16,118,658  2,259,890  5,288,743  4,838,655  10,829,915  12.5 0.4 19.6
Tianjin Dongjiang BP 990,683  2,501,630  85,781  220,776  904,902  2,280,854  47.5 -14.4 58.6
Dalian Dayaowan BP 324,754  671,032  114,926  258,973  209,828  412,060  -39.9 13.7 -53.6
Yangshan BP 926,617  2,130,093  263,494  545,104  663,123  1,584,989  1.0 -12.3 6.5
Zhangjiagang BP 478,652  1,161,629  146,775  318,383  331,877  843,246  18.7 0.7 27.3
Ningbo Meishan BP 47,943  162,271  12,164  42,023  35,779  120,249  77.1 16.6 116.4
Fuzhou BP 49,963  109,357  7,539  11,485  42,425  97,872  25.3 33.8 24.3
Xiamen Haicang BP 180,910  440,862  124,177  310,949  56,732  129,913  -11.1 -5.1 -22.7
Qingdao Qianwan BP 1,220,694  2,407,101  202,934  368,292  1,017,760  2,038,809  36.8 24.1 39.4
Yantai BP 404,607  1,045,663  188,722  586,521  215,886  459,141  -34.9 -26.0 -43.6
Guangzhou Nansha BP 517,906  1,121,284  130,303  315,634  387,603  805,649  10.7 -46.3 89.4
Shenzhen Qianhaiwan BP 918,073  1,876,834  229,188  575,851  688,884  1,300,983  41.0 2.2 69.4
Guangxi Qinzhou BP 4,452  21,292  32  6,721  4,420  14,570  -21.4 -22.8 -20.8
Hainan Yangpu BP 4,002  8,380  - - 4,002  8,380  -37.9 - -37.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,029,291  2,461,229  753,856  1,728,030  275,435  733,199  23.2 41.3 -5.3
Integrated Bonded Area 21,165,894  48,070,615  12,571,720  28,927,294  8,594,174  19,143,321  2.4 3.3 1.0
Beijing Tianzhu IBA 508,509  1,129,522  40,275  85,931  468,234  1,043,591  36.6 0.4 40.8
Tianjin Binhaixinqu IBA 316,436  552,725  10,969  65,848  305,468  486,877  -13.0 -44.4 -5.8
Shijiazhuang IBA 18,038  69,243  6,378  29,905  11,660  39,338  -2.6 -6.5 0.6
Caofeidian IBA 4,405  10,212  2,264  5,521  2,141  4,691  334.5 2995.0 116.0
Taiyuan Wusu IBA 563  1,283  57  356  506  928  263.4 125.0 375.6
Manzhouli IBA - 4,214  - - - 4,214  3298.3 - 3298.3
Shenyang IBA 14,988  27,885  8,725  15,103  6,263  12,781  -0.8 10.0 -11.2
Changchun Xinglong IBA 71,167  88,516  43,701  52,957  27,466  35,559  355.0 293.8 492.3
Haerbin IBA 1,624  2,299  1,129  1,302  495  998  -26.6 -11.3 -40.1
Heilongjiang Suifenhe IBA 22,726  50,990  1,829  3,838  20,897  47,151  -23.6 -81.5 2.5
Shanghai Pudong Airport IBA 648,323  1,395,130  307,846  601,463  340,477  793,668  28.8 5.6 54.5
Nanjing IBA 203,193  566,069  132,314  355,130  70,879  210,938  -23.6 -25.4 -20.5
Wuxi High-Tech IBA 1,820,489  4,370,133  983,908  2,382,940  836,581  1,987,193  27.9 18.0 42.2
Xuzhou IBA - - - - - - - - -
Changzhou IBA 25,128  58,653  16,356  36,597  8,773  22,056  6.1 36.1 -22.4
Suzhou Industrial Park IBA 1,516,876  3,407,180  1,140,620  2,521,038  376,255  886,141  -14.9 -22.2 16.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,139,432  2,600,029  728,610  1,582,780  410,821  1,017,249  6.5 3.4 11.7
Nantong IBA 65,271  131,211  29,086  69,046  36,185  62,165  -29.7 117.4 -59.9
Huai'an IBA 23,670  59,380  10,748  29,266  12,922  30,114  -24.9 -24.1 -25.6
Yancheng IBA 1,916  16,363  748  3,056  1,168  13,307  88.6 -39.1 263.7
Yangzhou IBA 19,842  29,417  19,154  25,412  688  4,004  -75.2 -64.6 -91.4
Zhenjiang IBA 42,775  58,855  30,349  30,796  12,427  28,059  43.4 4878.2 -30.6
Taizhou IBA 7,664  29,265  4,185  10,672  3,479  18,593  52.1 29.7 68.9
Changshu IBA 18,299  36,279  3,595  8,338  14,704  27,941  46.1 -26.9 108.1
Jiangyin IB\A - - - - - - - - -
Kunshan IBA 3,216,375  7,283,826  2,373,424  5,069,880  842,951  2,213,947  -6.4 -1.2 -16.3
Wujiang IBA 200,255  476,542  181,731  421,558  18,524  54,984  -30.1 -33.6 16.8
Wuzhong IBA 19,515  36,051  10,677  18,475  8,839  17,576  -21.0 -18.6 -23.4
Taichang Port IBA 41,059  90,362  23,752  50,948  17,307  39,414  4.5 22.4 -12.1
Wujin IBA 36,209  101,931  17,627  50,748  18,582  51,183  -17.2 10.3 -33.6
Jiaxing IBA 11,725  35,473  3,996  9,174  7,729  26,299  -46.2 -23.0 -51.4
Hangzhou Jinyi IBA 7,591  33,928  - 113  7,591  33,815  3580.8 -48.1 4701.2
Zhoushan Port IBA 299,931  368,270  8,743  13,457  291,189  354,814  125.6 7.0 135.5
Hefei IBA 66,138  125,082  6,037  13,845  60,102  111,237  41.6 475.3 29.4
Wuhu IBA 47,415  114,296  31,035  70,864  16,379  43,433  -41.7 -34.6 -50.5
Maanshan IBA - - - - - - - - -
Quanzhou IBA 49,911  160,100  17,325  65,334  32,586  94,766  -11.6 -21.1 -3.7
Nanchang IBA 31,587  115,082  12,111  34,279  19,476  80,803  185.5 314.0 152.2
Ganzhou IBA 146  986  - - 146  986  -33.2 - -33.2
Jinan IBA 8,961  23,710  5,616  12,211  3,345  11,499  25.4 33.2 18.1
Dongying IBA 30,684  50,037  28,221  46,904  2,463  3,133  23.5 104.6 -82.2
Weifang IBA 37,070  82,661  28,502  60,268  8,568  22,393  3.6 2.2 7.6
Weihai  IBA 63,099  159,339  25,702  63,876  37,396  95,463  -6.8 -20.2 4.9
Linyi IBA 9,186  19,630  3,640  9,280  5,546  10,349  -83.5 -77.9 -86.5
Xinzheng IBA 2,092,918  5,181,543  1,545,514  3,801,199  547,404  1,380,344  -27.9 -9.0 -54.1
Nanyang Wolong IBA 1,331  684  - 647  -6.8 -15.7 5.0
Wuhan Donghu IBA 128,321  277,295  112,999  240,119  15,323  37,176  -25.9 -5.6 -69.0
Wuhan Xingang Airport IBA 59,056  110,859  11,830  13,062  47,226  97,797  584.4 82994.2 504.3
Xiangtan IBA 6,311  32,010  6,311  31,457  - 553  -28.3 48.2 -97.6
Changsha Huanghua IBA 181,526  494,436  112,512  345,465  69,014  148,972  731.7 919.4 482.8
Hengyang IBA 22,421  66,081  3,081  10,367  19,340  55,714  -3.7 131.5 -13.1
Yueyang Chenglingji IBA 17,500  179,259  4,161  94,139  13,339  85,120  5.5 -34.1 215.6
Hunan Chenzhou IBA 38,076  100,626  29,926  82,826  8,150  17,799  -32.0 6.5 -74.7
Guangzhou Baiyun Airport IBA 69,745  177,264  6,269  38,050  63,476  139,214  -24.6 -58.0 -3.7
Shenzhen Yantian IBA 639,013  1,735,201  443,328  1,171,432  195,685  563,769  6.4 14.3 -6.9
Nanning IBA 43,206  207,071  16,001  111,841  27,204  95,230  332.4 311.7 359.4
Guangxi Pingxiang IBA 467,290  746,868  221,794  395,252  245,496  351,617  72.3 1.9 671.2
Haikou IBA 38,568  133,710  158  12,335  38,410  121,374  813.8 4859.4 743.8
Chongqing Xiyong IBA 2,149,027  4,666,631  1,419,339  3,322,959  729,687  1,343,672  22.0 15.6 41.4
Chongqing Jiangjin IBA 5,858  5,858  5,858  5,858  - - - - -
Chengdu High-Tech IBA 3,848,456  8,221,755  2,004,412  4,418,332  1,844,044  3,803,423  17.1 30.3 4.8
Guiyang IBA 3,829  10,769  - 140  3,829  10,629  -76.7 -99.5 -34.8
Zunyi IBA - 74  - 74  - - - - -
Guian IBA 18,774  48,163  9,625  29,576  9,148  18,587  31.8 197.8 -30.1
Kunming IBA 620  1,354  503  1,161  117  193  9.5 267.6 -79.0
Honghe IBA 25,400  117,562  7,352  46,714  18,048  70,848  85.2 15.3 208.6
Xi'an  IBA 4,531  19,745  551  2,535  3,981  17,210  -87.0 -93.4 -84.9
Xi'an High-Tech IBA 559,522  1,079,169  244,429  390,470  315,092  688,699  -19.4 -28.4 -13.3
Lanzhouxinqu IBA 3,484  41,304  3,381  39,886  103  1,418  -2.1 6.0 -68.8
Yinchuan IBA 54,760  238,720  52,852  227,986  1,908  10,734  71.2 135.3 -74.8
Urumqi IBA 4,669  147,065  4,200  138,411  469  8,654  4296.8 4647.9 1914.4
Alashankou IBA 14,772  56,342  4,345  26,457  10,427  29,885  -46.0 -57.3 -29.3
Kashi IBA 45  391  - - 45  391  -94.5 - -94.4
Bonded Logistics Center 844,000  1,910,868  312,855  657,002  531,145  1,253,866  11.6 51.2 -1.9
Beijing Yizhuang BLC 14,248  37,160  135  135  14,113  37,026  -57.7 -89.3 -57.2
Tianjin Economic Development Area BLC 53,684  86,396  56  384  53,628  86,013  31.3 25.1 31.3
Tangshan Port Jingtang BLC 143  737  141  735  - - -
Hebei Wuan BLC - 58  - - - 58  - - -
Shanxi lanhua BLC - 184  - - - 184  - - -
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 244  331  - 58  244  274  1245.9 133.7 -
Yingkou Port BLC 59  104  - - 59  104  -95.5 - -39.6
Panjin BLC 1,066  1,847  - 781  1,066  1,066  - - -
Tieling BLC - - - - - - - - -
Jilin BLC 52  52  52  52  - - - - -
Shanghai Xibei BLC 21,661  63,611  3,528  7,261  18,132  56,350  1457.5 1090.9 1521.8
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 351  689  346  684  107.5 527.2 -97.8
Lianyungang BLC 31,984  64,713  416  1,917  31,567  62,796  -20.9 52.7 -22.1
Dafenggang BLC 11,341  42,677  - - 11,341  42,677  356.2 - 356.2
Jiangyin BLC 15,779  26,359  11,288  14,337  4,491  12,022  260.5 723.7 115.8
Jiangsu Haian BLC 2,014  4,241  - - 2,014  4,241  - - -
Ningbo Lishe BLC 8,238  18,598  434  898  7,804  17,700  -36.9 -51.3 -35.9
Wenzhou BLC 1,279  3,374  - 10  1,279  3,364  -22.3 -70.5 -21.9
Hangzhou BLC 1,715  5,335  431  1,433  1,283  3,902  -52.7 1052.8 -65.0
Yiwu BLC 11,561  42,722  168  441  11,393  42,281  70.8 -44.6 74.6
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 626  818  11  626  807  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  115.2 - 115.2
Anqing (wanxinan) BLC - - - - - - - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 11,383  34,608  1,158  1,937  10,225  32,671  -4.8 0.8 -5.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - - - - - - - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 57  57  57  57  - - - - -
Rizhao BLC 20,259  63,621  - - 20,259  63,621  234.7 - 326.3
Zhucheng BLC - 1,120  - 61  - 1,059  67.6 -85.2 310.3
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 73,788  145,273  30,034  37,484  43,754  107,788  -17.0 1223.7 -37.4
Henan Dezhong BLC 53  53  - - 53  53  - - -
Henan Shangqiu BLC 1,395  4,769  - 62  1,395  4,707  1227.9 - 1210.7
Huangshi Qipanzhou BLC - - - - - - - - -
Xiangyang BLC 243  449  243  449  - - - - -
Yichang Sanxia BLC 2,966  5,579  209  331  2,756  5,248  - - -
Changsha Jinxia BLC 32,499  78,282  26,238  64,336  6,260  13,947  68.6 115.3 -15.8
Zhuzhou Tongtangwan BLC 40  294  40  294  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 45,585  110,700  14,307  36,107  31,279  74,593  -74.6 -80.0 -70.8
Shantou BLC 960  3,839  33  57  927  3,782  - - -
Zhanjiang BLC 1,478  6,749  1,367  4,498  110  2,251  394.4 - 64.9
Dongguan Qingxi BLC 4,961  18,003  3,937  11,130  1,024  6,873  178.0 113.9 440.9
Dongguan BLC 212,570  530,038  64,550  171,724  148,019  358,314  34.6 206.2 6.1
Zhongshan BLC 23,836  79,566  5,321  17,889  18,515  61,677  20.1 -5.6 30.4
Foshan Guotong BLC 2,448  7,210  305  1,592  2,143  5,618  29.3 126.7 15.2
Chongqing Railway BLC 87,549  185,125  62,834  151,694  24,715  33,431  67.7 69.8 58.9
Chongqing Nanpeng Road BLC 2,426  6,657  585  2,011  1,841  4,646  130.7 173.7 116.1
Chengdu Airport BLC 44,768  44,941  44,743  44,743  25  198  25087.0 - 10.9
Chengdu Railway BLC 60,426  107,278  34,462  65,395  25,965  41,883  204.9 175.2 266.4
Luzhou Port BLC (B) 13,363  30,068  4,228  8,876  9,134  21,192  56.5 25.6 74.5
Yibin Port BLC 3,289  6,605  - - 3,289  6,605  26.0 - 34.1
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC 412  5,835  412  5,835  - - - - -
Shanxi Xixian BLC 17,095  22,340  793  1,303  16,302  21,037  10.3 -6.0 11.5
Wuwei BLC 216  515  - - 216  515  2106.1 - 2106.1
Qinghai Caojiapu BLC 3,892  9,863  - - 3,892  9,863  - - -
Shizuishan BLC - - - - - - - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 38,436  53,021  37,380  51,009  1,056  2,012  -41.7 -43.6 284.0
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 38,436  53,021  37,380  51,009  1,056  2,012  -41.7 -43.6 284.0
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730