Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas,7.2019
08/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas,7.2019
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 7 1 to 7 Total Exports Imports
Special Economic Zone 48,849,047  320,605,982  27,573,253  180,181,663  21,275,793  140,424,319  -6.6 -2.0 -11.8
Xiamen SEZ 7,918,602  51,449,697  4,540,097  29,150,955  3,378,505  22,298,742  -2.1 2.3 -7.3
Shenzhen SEZ 35,135,102  232,081,908  19,698,326  131,196,848  15,436,776  100,885,060  -7.3 -1.3 -14.0
Zhuhai SEZ 3,824,619  24,128,916  2,354,724  13,194,803  1,469,895  10,934,113  -18.1 -21.8 -13.1
Shantou SEZ 723,046  4,993,695  584,426  3,819,508  138,620  1,174,187  3.3 10.0 -13.8
Hainan SEZ 1,247,677  7,951,766  395,680  2,819,549  851,997  5,132,217  32.7 34.4 31.8
Economic and Technological Development Zone 30,849,830  196,277,705  15,573,199  98,066,807  15,276,631  98,210,898  -4.0 -3.4 -4.6
High and New Tech Industrial Development Zone 24,475,193  162,699,365  14,092,464  92,113,438  10,382,730  70,585,926  2.7 3.5 1.8
Integrated Experimental Area 3,945,355  22,759,754  2,190,069  13,644,317  1,755,286  9,115,437  -3.5 -2.8 -4.5
Bonded Area 19,565,641  117,179,699  6,054,096  37,785,181  13,511,545  79,394,518  -6.8 3.1 -10.8
Tianjin Port BA 760,937  5,541,616  118,860  954,417  642,078  4,587,199  -20.4 -28.5 -18.5
Dalian BA 139,685  998,244  36,106  240,463  103,579  757,781  -5.2 0.7 -7.0
Shanghai Waigaoqiao BA 12,166,534  70,706,475  2,804,597  17,199,495  9,361,936  53,506,979  -1.9 -4.4 -1.1
Niongbo BA 948,184  5,790,401  307,262  1,519,640  640,922  4,270,762  0.6 -8.5 4.3
Fuzhou BA 32,180  190,878  13,272  81,616  18,908  109,262  23.5 9.9 36.0
Xiamen Xiangyu BA 572,330  3,533,756  394,256  2,414,232  178,074  1,119,524  -5.4 57.5 -49.2
Guangzhou BA 197,659  1,400,216  49,265  313,572  148,394  1,086,644  17.3 24.0 15.5
Shenzhen Futian BA 4,492,922  27,452,777  2,228,694  14,348,390  2,264,228  13,104,388  -17.6 10.4 -35.5
Zhuhai BA 207,904  1,382,097  63,071  584,104  144,833  797,993  4.5 8.9 1.6
Shantou BA 47,306  183,239  38,713  129,253  8,593  53,987  52.4 146.8 -20.5
Export Processing Zone 7,834,734  53,427,076  4,728,026  32,354,315  3,106,707  21,072,761  5.9 3.8 9.2
Tianjin EPZ 8,470  105,582  7,340  54,517  1,131  51,065  -34.0 -14.4 -47.0
Hebei Qinghuangdao EPZ 58,671  330,364  48,817  267,430  9,854  62,934  108.7 88.6 281.2
Hebei Langfang EPZ 1,562  11,432  1,562  10,364  - 1,067  5.8 -4.0 9294.8
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,304  13,436  1,183  11,294  121  2,142  102.2 197.1 -24.6
Liaoning Dalian EPZ 566,196  3,755,164  511,720  3,288,699  54,476  466,465  16.2 61.0 -60.8
Jilin Hunchun EPZ 36,240  260,843  22,250  126,326  13,989  134,517  38.1 26.8 50.7
Shanghai Caohejing EPZ 138,086  2,737,654  98,035  1,627,649  40,051  1,110,005  -25.9 -26.1 -25.5
Shanghai Jiading EPZ 89,299  532,316  19,224  123,409  70,075  408,907  36.3 84.9 26.3
Shanghai Minhang EPZ 49,692  504,263  49,669  390,621  22  113,642  16.2 30.8 -16.1
Shanghai Songjiang EPZ 2,478,576  14,882,445  1,820,192  11,182,590  658,384  3,699,855  0.7 7.2 -14.9
Shanghai Qingpu EPZ 135,096  667,873  46,333  263,418  88,763  404,455  -9.9 4.7 -17.4
Shanghai Jinqiao EPZ 203,538  778,029  10,946  127,639  192,591  650,390  38.2 -29.6 70.4
Jiangsu Lianyungang EPZ 22,888  207,758  13,482  107,777  9,407  99,981  66.4 13.2 237.4
Zhejiang Hangzhou EPZ 321,108  2,093,716  132,093  872,258  189,015  1,221,459  14.4 11.8 16.3
Zhejiang Ningbo EPZ 217,819  1,277,753  95,983  486,331  121,835  791,422  4.1 21.0 -4.2
Zhejiang Cixi EPZ 21,476  159,504  993  10,501  20,483  149,003  -48.2 16.8 -50.2
Anhui Hefei EPZ 653,067  3,870,467  449,552  2,675,967  203,515  1,194,500  4.5 3.4 7.0
Fujian FuzhouEPZ 3,682  41,232  3,682  41,167  65  -1.7 -1.8 193.3
Jiangxi Jiujiang EPZ 5,610  44,117  5,054  38,588  556  5,529  -37.1 -11.6 -79.1
Jiangxi Jinggangshan EPZ 1,220  5,141  1,220  5,141  - - 21.6 21.6 -
Shandong Qingdao EPZ 93,031  618,598  52,097  349,890  40,935  268,709  5.6 6.8 4.2
Shandong Qingdao EPZ(West) 67,040  468,095  15,270  80,836  51,769  387,259  16.7 -7.5 23.5
Henan Zhengzhou EPZ 19,568  122,002  4,266  29,028  15,302  92,974  -29.8 -27.9 -30.4
Hubei Wuhan EPZ 3,946  18,207  2,814  13,191  1,133  5,016  218.7 139.3 2407.9
Guangdong Guangzhou EPZ 79,759  340,307  66,211  271,094  13,548  69,213  11.9 8.1 30.0
Guangdong Shenzhen EPZ 1,035,793  5,977,298  464,445  2,746,664  571,349  3,230,635  140.9 91.7 208.1
Guangxi Beihai EPZ 10  604,245  10  325,301  - 278,943  -5.6 0.7 -12.1
Sichuan Mianyang EPZ 10,794  66,280  10,360  61,710  434  4,570  29.4 42.0 -41.1
Shanxi Xi'an EPZ 1,511,193  12,932,955  773,222  6,764,915  737,971  6,168,041  -8.5 -23.9 17.5
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 35,969  164,648  9,237  59,113  26,732  105,535  53.8 25.1 76.5
Bonded Logistics Park  985,235  5,328,991  568,114  2,662,187  417,121  2,666,804  1.8 37.8 -19.2
Tianjin BLP 210,630  1,397,123  12,355  119,696  198,275  1,277,427  -4.2 2.6 -4.8
Shanghai Waigaoqiao BLP 319,591  1,786,298  193,631  1,002,899  125,960  783,399  -19.0 14.5 -41.1
Xiamen Xiangyu BLP 355,060  1,411,865  332,724  1,331,833  22,336  80,032  106.6 112.1 44.9
Guangzhou BLP 99,954  733,705  29,404  207,758  70,550  525,947  -17.2 -33.3 -8.5
Bonded Port 9,861,249  63,475,205  3,546,837  22,031,946  6,314,412  41,443,259  5.7 9.6 3.8
Tianjin Dongjiang BP 889,776  8,126,889  104,351  841,886  785,425  7,285,002  -8.3 -6.3 -8.5
Dalian Dayaowan BP 477,357  2,454,986  110,611  843,275  366,746  1,611,711  -42.2 0.0 -52.7
Yangshan BP 953,712  7,032,059  394,645  2,424,803  559,067  4,607,257  -5.9 2.9 -9.9
Zhangjiagang BP 629,913  4,373,730  164,309  1,151,871  465,604  3,221,859  10.0 0.4 13.9
Ningbo Meishan BP 59,618  508,057  38,099  149,837  21,519  358,220  -17.6 23.6 -27.7
Fuzhou BP 12,237  290,656  2,463  66,853  9,773  223,803  -17.8 -6.1 -20.7
Xiamen Haicang BP 304,485  1,869,827  238,237  1,391,182  66,248  478,645  11.2 16.2 -1.2
Qingdao Qianwan BP 1,356,482  7,842,025  195,452  1,267,276  1,161,030  6,574,750  35.0 15.5 39.6
Yantai BP 1,310,086  6,180,785  690,190  3,457,757  619,896  2,723,028  -6.3 5.1 -17.6
Guangzhou Nansha BP 746,607  5,528,235  270,618  1,574,267  475,989  3,953,968  3.2 -21.2 17.6
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,683,785  9,461,302  360,348  2,335,792  1,323,437  7,125,510  36.0 14.8 44.8
Guangxi Qinzhou BP 15,085  241,801  1,659  9,408  13,427  232,393  0.6 -29.1 2.3
Hainan Yangpu BP 7,681  31,490  248  7,679  31,242  -1.5 165.1 -2.0
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,414,426  9,533,363  975,854  6,517,491  438,573  3,015,871  21.4 29.3 7.3
Integrated Bonded Area 31,473,528  194,984,395  18,124,297  114,063,337  13,349,231  80,921,058  9.5 4.0 18.3
Beijing Tianzhu IBA 795,840  4,975,326  45,838  328,258  750,002  4,647,068  37.3 -9.5 42.5
Tianjin Binhaixinqu IBA 283,865  2,005,854  12,577  145,754  271,288  1,860,100  -17.0 -60.9 -9.0
Shijiazhuang IBA 116,262  325,598  79,319  174,427  36,943  151,171  50.8 74.7 30.2
Caofeidian IBA 40,136  145,444  31,560  75,341  8,576  70,103  743.4 1428.7 469.2
Taiyuan Wusu IBA 86  7,527  800  86  6,727  151.7 -29.4 262.1
Manzhouli IBA 1,829  14,743  881  3,710  948  11,033  1287.5 1921.2 1155.2
Shenyang IBA 5,321  74,312  393  33,377  4,928  40,935  -36.7 -38.6 -35.0
Changchun Xinglong IBA 153,018  444,959  12,657  173,560  140,361  271,399  413.9 321.2 498.1
Haerbin IBA 2,936  16,784  1,475  6,092  1,460  10,693  64.2 25.4 99.2
Heilongjiang Suifenhe IBA 27,851  165,314  469  6,792  27,383  158,521  10.5 -82.6 43.4
Shanghai Pudong Airport IBA 917,434  6,110,376  447,479  2,650,397  469,954  3,459,979  42.9 14.6 76.2
Nanjing IBA 280,967  2,406,708  139,468  1,635,343  141,499  771,365  -27.9 -28.2 -27.2
Wuxi High-Tech IBA 1,917,757  14,671,296  1,087,909  7,499,420  829,847  7,171,876  14.9 0.7 34.6
Xuzhou IBA 4,332  17,935  4,332  12,601  - 5,334  - - -
Changzhou IBA 33,689  208,077  16,491  123,633  17,198  84,445  -8.9 -3.7 -15.7
Suzhou Industrial Park IBA 1,978,339  13,761,786  1,410,118  9,778,974  568,220  3,982,812  -17.7 -28.8 33.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,948,638  11,328,738  1,390,708  7,597,106  557,930  3,731,632  0.1 9.7 -14.9
Nantong IBA 77,684  449,674  39,149  245,026  38,535  204,647  4.4 81.0 -30.7
Huai'an IBA 50,829  287,417  31,252  159,106  19,577  128,311  21.6 13.2 33.9
Yancheng IBA 4,180  47,569  102  8,544  4,078  39,025  -40.2 -58.6 -33.8
Yangzhou IBA 10,960  108,388  8,763  90,334  2,197  18,055  -75.1 -66.8 -88.9
Zhenjiang IBA 43,891  214,867  18,266  55,713  25,625  159,154  6.0 844.6 -19.2
Taizhou IBA 13,849  96,473  6,226  36,085  7,623  60,388  27.9 -13.2 78.4
Changshu IBA 15,690  122,683  3,781  29,053  11,909  93,630  9.4 -30.7 33.3
Jiangyin IB\A 14,045  52,764  6,887  20,302  7,158  32,462  - - -
Kunshan IBA 3,969,659  26,028,742  2,824,799  18,723,472  1,144,860  7,305,270  0.2 5.7 -11.7
Wujiang IBA 394,796  2,261,249  372,073  2,082,779  22,723  178,470  0.7 1.7 -10.0
Wuzhong IBA 15,610  139,023  7,361  63,957  8,250  75,067  -5.5 -11.7 0.5
Taichang Port IBA 39,231  295,826  6,695  118,511  32,536  177,315  -14.1 -5.3 -19.1
Wujin IBA 70,502  435,505  31,799  200,923  38,703  234,582  -18.2 -8.8 -24.9
Jiaxing IBA 31,739  174,084  13,448  70,499  18,291  103,585  5.7 56.6 -13.4
Hangzhou Jinyi IBA 42,223  210,078  - 197  42,223  209,881  696.8 -25.6 704.1
Zhoushan Port IBA 177,863  1,066,480  3,747  33,294  174,116  1,033,186  40.4 -47.2 48.4
Hefei IBA 113,508  668,067  31,557  83,792  81,951  584,275  94.7 402.8 79.0
Wuhu IBA 68,409  434,519  44,413  275,305  23,996  159,214  -31.6 -24.4 -41.3
Maanshan IBA 31,410  111,472  29,022  100,934  2,388  10,538  - - -
Quanzhou IBA 196,162  697,826  97,054  314,198  99,107  383,628  -26.1 -28.7 -23.8
Nanchang IBA 94,055  594,958  45,342  262,379  48,713  332,579  97.8 168.4 63.8
Ganzhou IBA 637  4,046  310  2,205  327  1,841  -58.5 453.7 -80.3
Jinan IBA 30,012  132,044  6,035  57,339  23,976  74,705  69.4 77.0 64.0
Dongying IBA 44,635  290,510  40,629  262,909  4,006  27,602  96.5 159.6 -40.7
Weifang IBA 93,679  454,873  64,926  325,777  28,754  129,096  24.3 40.7 -3.9
Weihai  IBA 83,808  614,313  36,140  268,111  47,668  346,201  3.2 0.8 5.1
Linyi IBA 27,166  127,413  13,972  60,490  13,194  66,924  -73.0 -64.8 -77.7
Xinzheng IBA 3,011,477  18,882,607  1,687,946  12,312,844  1,323,532  6,569,763  -9.0 -4.4 -16.6
Nanyang Wolong IBA 5,596  11,672  4,363  5,669  1,234  6,003  -48.4 -64.1 -12.2
Wuhan Donghu IBA 116,341  786,889  71,998  593,457  44,343  193,432  -43.3 -47.7 -24.1
Wuhan Xingang Airport IBA 151,883  610,299  38,632  77,382  113,251  532,918  388.0 2653.0 335.9
Xiangtan IBA 76,296  251,240  75,845  250,001  451  1,238  137.5 292.9 -97.1
Changsha Huanghua IBA 582,147  2,500,661  263,350  1,343,592  318,798  1,157,069  230.9 144.5 460.7
Hengyang IBA 206,562  492,505  63,509  139,547  143,052  352,958  48.9 291.5 19.6
Yueyang Chenglingji IBA 323,939  1,352,338  231,166  1,037,380  92,773  314,958  66.1 53.7 126.5
Hunan Chenzhou IBA 50,337  524,281  29,523  345,346  20,814  178,936  14.1 39.7 -15.7
Guangzhou Baiyun Airport IBA 367,263  1,475,276  188,058  693,705  179,205  781,571  25.4 0.6 60.6
Shenzhen Yantian IBA 908,356  6,402,541  653,094  4,331,171  255,262  2,071,371  0.7 5.5 -8.1
Nanning IBA 314,929  1,408,538  157,040  694,141  157,889  714,397  211.7 197.3 227.1
Guangxi Pingxiang IBA 828,155  4,821,131  349,902  2,285,958  478,253  2,535,174  177.8 59.5 738.3
Haikou IBA 98,878  534,694  342  14,966  98,536  519,728  1107.1 318.9 1176.2
Chongqing Xiyong IBA 3,136,308  19,952,226  2,098,280  13,242,060  1,038,029  6,710,165  21.0 7.9 59.3
Chongqing Jiangjin IBA 78,581  223,534  75,574  217,574  3,008  5,960  168788.2 164285.3 -
Chengdu High-Tech IBA 5,438,789  34,195,637  3,043,552  18,724,377  2,395,237  15,471,261  21.1 21.4 20.9
Guiyang IBA 11,367  113,682  10,262  44,784  1,105  68,898  -39.3 -51.2 -28.0
Zunyi IBA 7,538  66,637  4,210  10,709  3,327  55,928  - - -
Guian IBA 29,724  261,386  13,724  132,057  15,999  129,329  6.4 26.4 -8.4
Kunming IBA 174  25,570  162  11,941  12  13,628  572.7 472.2 694.9
Honghe IBA 103,561  612,858  53,637  298,369  49,924  314,489  -36.4 -40.3 -32.1
Xi'an  IBA 60,214  143,918  15,314  30,717  44,900  113,201  -57.5 -48.0 -59.5
Xi'an High-Tech IBA 990,216  4,977,321  436,094  2,166,192  554,122  2,811,128  -2.9 5.4 -8.5
Lanzhouxinqu IBA 22,636  237,892  4,545  163,514  18,091  74,378  224.8 201.0 293.3
Yinchuan IBA 138,598  670,565  70,628  462,415  67,970  208,150  13.6 -4.0 91.6
Urumqi IBA 3,812  180,356  2,601  148,589  1,211  31,767  31.9 1715.5 -75.3
Alashankou IBA 139,888  452,013  14,019  83,457  125,869  368,556  109.4 -22.2 239.4
Kashi IBA 5,430  14,488  1,503  4,605  3,926  9,883  -10.4 95.3 -28.4
Bonded Logistics Center 1,628,867  8,786,255  691,996  3,314,242  936,871  5,472,014  20.9 59.3 5.5
Beijing Yizhuang BLC 15,983  116,130  - 1,488  15,983  114,642  -53.6 9.9 -54.0
Tianjin Economic Development Area BLC 197,485  886,723  79  1,104  197,406  885,620  191.1 -0.3 191.8
Tangshan Port Jingtang BLC 1,893  7,076  882  3,164  1,012  3,912  - - -
Hebei Wuan BLC 21  79  - - 21  79  -86.4 - -85.7
Shanxi lanhua BLC 1,872  6,650  - 35  1,872  6,616  2766.1 - 2751.2
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC - 397  - 58  - 339  166.7 -57.7 2510.8
Yingkou Port BLC 143  16,584  - 92  143  16,491  579.5 -95.8 6016.9
Panjin BLC - 1,847  - 781  - 1,066  - - -
Tieling BLC - 786  - 446  - 340  - - -
Jilin BLC - 1,389  - 1,300  - 89  8657.5 - 461.6
Shanghai Xibei BLC 32,436  236,745  7,161  29,064  25,275  207,681  1142.2 1980.1 1075.9
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 12,017  84,131  2,469  36,280  9,548  47,851  3936.6 3438.9 4418.3
Lianyungang BLC 36,552  205,043  136  8,690  36,415  196,353  -43.6 -55.1 -42.9
Dafenggang BLC 170  106,966  - - 170  106,966  122.0 - 122.0
Jiangyin BLC 11,302  67,699  20  34,837  11,282  32,861  21.5 139.4 -20.2
Jiangsu Haian BLC 9,750  42,833  210  2,112  9,540  40,720  - - -
Ningbo Lishe BLC 14,736  91,066  1,142  6,784  13,595  84,282  -35.4 1.3 -37.2
Wenzhou BLC 2,632  16,050  47  58  2,585  15,992  -10.6 -66.6 -10.0
Hangzhou BLC 790  14,567  465  4,533  324  10,035  -66.7 194.0 -76.3
Yiwu BLC 49,216  183,730  12,056  22,838  37,160  160,892  126.6 1465.4 102.1
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 1,288  4,346  185  330  1,103  4,015  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 1,416  8,160  - - 1,416  8,160  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 24,693  130,174  3,746  11,992  20,947  118,182  -2.9 117.4 -8.0
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - 1,102  - - - 1,102  - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 5,590  7,363  120  1,424  5,469  5,939  355.2 - 267.2
Rizhao BLC - 103,175  - - - 103,175  110.9 - 240.5
Zhucheng BLC - 1,230  - 61  - 1,170  -37.4 -92.4 -0.1
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 44,854  575,558  12,575  147,354  32,279  428,204  -14.6 498.6 -34.0
Henan Dezhong BLC - 4,736  - - - 4,736  2971.5 - 2971.5
Henan Shangqiu BLC 2,298  26,824  249  515  2,049  26,309  54.1 -93.2 168.4
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 615  3,675  535  3,542  81  133  942.7 904.9 -
Yichang Sanxia BLC 6,781  27,900  640  2,923  6,141  24,977  - - -
Changsha Jinxia BLC 173,238  784,640  157,234  724,250  16,004  60,390  66.8 73.3 14.9
Zhuzhou Tongtangwan BLC 33,123  97,440  33,123  97,440  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 63,792  441,796  20,460  185,938  43,332  255,857  -67.5 -64.4 -69.4
Shantou BLC 4,158  27,154  555  1,523  3,603  25,632  - - -
Zhanjiang BLC 4,653  47,624  3,323  19,578  1,330  28,046  55.8 209.0 15.8
Dongguan Qingxi BLC 89,568  220,085  24,298  68,739  65,270  151,346  184.4 87.3 272.0
Dongguan BLC 507,452  2,264,657  303,227  921,317  204,224  1,343,340  22.3 116.0 -5.8
Zhongshan BLC 51,561  305,811  10,187  69,572  41,374  236,239  18.5 -0.9 25.8
Foshan Guotong BLC 3,825  28,271  556  5,415  3,269  22,856  -4.5 -43.2 13.9
Chongqing Railway BLC 29,706  399,566  24,691  330,306  5,015  69,259  52.6 80.9 -12.7
Chongqing Nanpeng Road BLC 14,508  44,918  13,878  29,829  630  15,089  474.0 684.5 275.0
Chengdu Airport BLC 19,982  228,629  - 114,816  19,982  113,813  -19.7 -25.5 -12.9
Chengdu Railway BLC 100,970  578,689  50,943  379,240  50,026  199,449  274.9 260.7 305.4
Luzhou Port BLC (B) 23,885  133,383  6,597  29,800  17,288  103,582  50.5 20.3 62.2
Yibin Port BLC 7,159  27,062  - 58  7,159  27,005  -0.8 -97.1 6.9
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC - 5,835  - 5,835  - - 140160.8 140160.8 -
Shanxi Xixian BLC 26,263  111,573  206  8,668  26,057  102,905  -9.6 37.7 -12.2
Wuwei BLC 268  1,764  - - 268  1,764  7463.5 - 7463.5
Qinghai Caojiapu BLC 225  52,300  - - 225  52,300  426.6 - 426.6
Shizuishan BLC - 2,883  - 112  - 2,771  - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 4,127  96,459  3,919  91,596  208  4,863  -60.4 -61.9 82.8
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 4,127  96,459  3,919  91,596  208  4,863  -60.4 -61.9 82.8
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730