Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,4.2023
2023/05/08
10Imports and Exports by Customs Districts4.2023
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
4 1to4 4 1to4 4 1to4 Total Exports Imports
TOTAL 500,627,771 1,939,719,754 295,417,981 1,116,956,792 205,209,790 822,762,962 -1.9 2.5 -7.3
Beijing 9,152,490 33,918,308 1,896,879 6,976,893 7,255,611 26,941,415 -0.9 -27.0 9.1
Tianjin 23,721,394 96,180,704 12,750,199 53,895,569 10,971,196 42,285,136 8.3 26.5 -8.5
Shijiazhuang 6,477,443 24,554,406 1,872,489 5,680,617 4,604,953 18,873,789 8.1 46.0 0.2
Taiyuan 357,796 1,017,369 78,435 205,638 279,361 811,731 -44.1 -30.9 -46.7
Manzhouli 1,072,973 4,158,648 625,182 2,401,375 447,791 1,757,273 88.1 167.1 33.9
Hohhot 1,610,542 5,947,989 427,261 1,353,557 1,183,281 4,594,431 92.6 52.2 108.9
Shenyang 1,645,914 6,433,640 303,016 955,942 1,342,898 5,477,699 6.8 7.7 6.7
Dalian 10,200,813 44,364,859 4,870,178 20,930,576 5,330,635 23,434,283 -3.9 11.9 -14.7
Changchun 637,115 2,745,867 249,753 891,041 387,362 1,854,826 -3.0 15.7 -10.0
Harbin 2,804,557 11,349,387 749,403 2,977,234 2,055,154 8,372,154 22.3 146.3 3.7
Shanghai 95,010,282 372,687,925 58,770,683 220,152,006 36,239,599 152,535,920 1.5 2.3 0.3
Nanjing 41,559,296 163,150,477 20,730,951 81,171,197 20,828,345 81,979,280 -2.4 -1.0 -3.7
Hangzhou 20,676,681 76,949,419 12,698,694 44,128,193 7,977,988 32,821,226 3.1 11.0 -6.0
Ningbo 29,617,260 112,031,763 22,675,933 82,770,745 6,941,327 29,261,018 -6.8 -3.6 -14.9
Hefei 4,695,029 16,654,585 2,348,275 8,647,160 2,346,755 8,007,425 -11.2 22.7 -31.6
Fuzhou 4,265,377 16,179,228 1,627,622 6,541,824 2,637,755 9,637,404 -10.0 -16.5 -4.9
Xiamen 14,919,666 56,746,986 10,411,987 39,355,062 4,507,679 17,391,924 -9.1 -4.2 -18.5
Nanchang 2,951,925 11,833,650 1,291,377 5,439,446 1,660,548 6,394,204 21.8 49.0 5.5
Qingdao 39,359,789 151,409,786 20,329,988 76,343,211 19,029,801 75,066,575 -0.3 0.7 -1.2
Jinan 6,437,023 26,731,240 3,801,171 14,799,907 2,635,852 11,931,334 -17.0 -8.6 -25.5
Zhengzhou 6,075,958 30,277,456 4,190,100 20,058,748 1,885,858 10,218,708 -16.4 -6.2 -31.2
Wuhan 4,047,502 15,430,539 2,369,322 8,902,993 1,678,180 6,527,547 -11.6 -5.1 -19.2
Changsha 2,452,157 9,488,582 1,321,386 4,603,893 1,130,771 4,884,689 20.8 31.1 12.5
Guangzhou 22,172,730 80,694,188 16,676,286 57,483,122 5,496,444 23,211,066 -6.5 -4.3 -11.6
Huangpu 18,376,465 71,589,665 9,791,697 36,483,423 8,584,768 35,106,242 -18.1 -11.8 -23.9
Shenzhen 75,295,611 283,324,340 51,616,341 198,397,551 23,679,270 84,926,789 -1.1 4.1 -11.4
Gongbei 5,921,283 21,015,343 4,097,090 14,526,828 1,824,194 6,488,515 -22.8 -16.9 -33.5
Shantou 2,817,015 9,772,567 1,457,388 4,988,979 1,359,627 4,783,588 34.9 21.4 52.5
Haikou  1,958,040 9,366,823 496,538 2,642,619 1,461,502 6,724,204 15.7 34.5 9.7
Zhanjiang 3,291,267 13,234,224 267,174 1,451,188 3,024,093 11,783,036 -15.5 2.2 -17.3
Jiangmen 1,640,016 6,197,238 1,068,164 3,909,429 571,852 2,287,809 -19.3 -22.6 -13.0
Nanning 10,219,736 42,445,113 4,976,667 19,415,902 5,243,070 23,029,211 46.1 85.1 24.1
Chengdu 7,299,062 29,229,922 4,267,143 17,347,605 3,031,919 11,882,317 -24.2 -19.3 -30.4
Chongqing 7,158,902 27,336,054 5,072,728 18,038,183 2,086,174 9,297,871 -20.7 -20.1 -21.9
Guiyang 433,133 1,431,769 257,955 908,157 175,178 523,612 26.4 70.3 -12.6
Kunming 3,062,836 10,887,478 1,178,268 4,406,857 1,884,568 6,480,621 32.8 55.5 20.8
Lhasa 50,043 142,735 47,004 135,889 3,039 6,846 -9.8 -10.5 7.2
Xi'an 4,030,178 16,517,329 2,718,471 10,688,621 1,311,708 5,828,709 -20.4 -16.8 -26.4
Urumqi  6,899,360 24,660,311 4,980,819 16,712,060 1,918,540 7,948,251 55.1 97.8 6.7
Lanzhou 201,398 1,381,355 31,503 128,847 169,895 1,252,508 -16.4 56.5 -20.2
Yinchuan 37,193 184,412 21,354 84,745 15,839 99,667 -45.8 -61.6 -16.8
Xining 14,515 66,072 5,107 23,962 9,409 42,110 638.3 707.3 604.0
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.
The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730