Home|中文站
Imports and Exports by Specific Areas
08/23/2018

11Imports and Exports by Specific Areas, 7.2018

Unit:US$1,000

Specific Areas

Total

Exports 

Imports

Percentage Change

7

1to7

7

1to7

7

1to7

Total

Exports

Imports

Special Economic Zone

55,142,845 

343,903,576 

28,647,221 

184,113,799 

26,495,624 

159,789,777 

17.8

6.2

34.9

Xiamen SEZ

8,245,940 

52,842,096 

4,316,201 

28,517,071 

3,929,739 

24,325,025 

10.5

7.8

13.9

Shenzhen SEZ

40,016,132 

250,790,006 

20,691,044 

133,158,399 

19,325,089 

117,631,606 

18.5

4.1

40.4

Zhuhai SEZ

4,966,177 

29,447,452 

2,688,765 

16,868,801 

2,277,412 

12,578,651 

33.0

27.0

41.9

Shantou SEZ

789,348 

4,834,821 

620,413 

3,473,528 

168,935 

1,361,292 

6.7

3.3

16.7

Hainan SEZ

1,125,248 

5,989,202 

330,799 

2,095,999 

794,449 

3,893,203 

4.9

-13.7

18.6

Economic and Technological Development Zone

30,438,960 

204,558,185 

15,291,759 

101,648,611 

15,147,201 

102,909,574 

16.8

15.7

18.0

High and New Tech Industrial Development Zone

25,723,965 

158,765,400 

14,340,280 

89,570,107 

11,383,685 

69,195,293 

19.0

18.2

20.1

Integrated Experimental Area

3,380,837 

23,716,475 

1,681,842 

14,028,678 

1,698,995 

9,687,797 

5.7

10.7

-0.7

Bonded Area

18,169,314 

126,141,724 

5,341,518 

36,848,361 

12,827,796 

89,293,364 

21.5

12.9

25.4

Tianjin Port BA

1,069,635 

6,973,822 

220,014 

1,339,879 

849,621 

5,633,944 

21.9

21.1

22.0

Dalian BA

173,204 

1,053,479 

35,963 

239,733 

137,241 

813,747 

13.8

1.4

18.0

Shanghai Waigaoqiao BA

10,352,531 

72,227,644 

2,453,519 

18,053,732 

7,899,012 

54,173,913 

16.9

20.7

15.7

Niongbo BA

777,662 

5,750,283 

240,945 

1,661,758 

536,717 

4,088,525 

39.5

34.2

41.7

Fuzhou BA

30,302 

154,682 

13,067 

74,362 

17,236 

80,320 

-60.0

-76.5

14.0

Xiamen Xiangyu BA

661,266 

3,740,673 

233,923 

1,539,030 

427,342 

2,201,643 

13.0

6.9

17.7

Guangzhou BA

202,517 

1,193,920 

50,754 

253,472 

151,763 

940,448 

-2.0

-34.5

13.2

Shenzhen Futian BA

4,690,768 

33,604,325 

2,004,265 

13,097,199 

2,686,504 

20,507,126 

33.5

5.4

61.0

Zhuhai BA

194,423 

1,322,625 

81,975 

536,833 

112,448 

785,792 

18.3

12.4

22.8

Shantou BA

17,007 

120,270 

7,095 

52,364 

9,912 

67,906 

41.6

22.4

61.0

Export Processing Zone

8,172,031 

51,791,426 

5,071,108 

31,930,677 

3,100,922 

19,860,749 

10.5

8.6

13.6

Tianjin EPZ

22,747 

159,997 

10,640 

63,698 

12,108 

96,299 

20.1

-6.5

48.0

Hebei Qinghuangdao EPZ

27,731 

158,330 

25,095 

141,822 

2,636 

16,508 

129.4

137.0

79.7

Hebei Langfang EPZ

1,436 

10,807 

1,436 

10,795 

11 

-58.9

-45.0

-99.8

Inner Mongolia Hohhot EPZ

1,044 

6,645 

582 

3,802 

462 

2,843 

-41.3

-52.8

-12.9

Liaoning Dalian EPZ

504,019 

3,241,627 

328,522 

2,042,573 

175,497 

1,199,054 

78.0

116.0

37.0

Jilin Hunchun EPZ

30,360 

198,462 

15,528 

104,277 

14,832 

94,184 

-15.3

-16.2

-14.2

Shanghai Caohejing EPZ

570,913 

3,692,240 

323,885 

2,202,890 

247,028 

1,489,350 

16.4

11.2

25.0

Shanghai Jiading EPZ

55,093 

391,909 

12,852 

68,175 

42,241 

323,734 

14.3

-25.2

28.6

Shanghai Minhang EPZ

73,134 

434,214 

49,411 

298,726 

23,723 

135,488 

-20.7

-27.1

-1.5

Shanghai Songjiang EPZ

2,711,978 

14,815,750 

1,947,680 

10,468,571 

764,298 

4,347,178 

-12.4

-18.1

5.1

Shanghai Qingpu EPZ

134,967 

740,833 

38,138 

251,503 

96,830 

489,330 

23.1

4.9

35.1

Shanghai Jinqiao EPZ

90,872 

562,917 

25,437 

181,207 

65,435 

381,710 

18.4

-6.9

36.0

Jiangsu Lianyungang EPZ

16,927 

124,821 

13,011 

95,186 

3,916 

29,635 

16.1

46.3

-30.2

Jiangsu Yangzhou EPZ

46,722 

435,281 

33,013 

272,309 

13,710 

162,972 

14.0

11.5

18.6

Zhejiang Hangzhou EPZ

266,000 

1,830,360 

97,689 

780,008 

168,312 

1,050,352 

27.8

-2.4

65.9

Zhejiang Ningbo EPZ

181,017 

1,230,742 

58,002 

403,252 

123,015 

827,490 

1.7

-9.3

8.1

Zhejiang Cixi EPZ

23,709 

308,791 

484 

9,621 

23,225 

299,170 

198.9

-22.6

229.2

Anhui Hefei EPZ

572,013 

3,627,596 

435,004 

2,592,999 

137,009 

1,034,598 

70.4

98.3

26.0

Fujian FuzhouEPZ

1,261 

41,960 

1,261 

41,938 

22 

-53.5

-53.4

-90.8

Jiangxi Jiujiang EPZ

9,861 

70,099 

5,074 

43,666 

4,787 

26,433 

-71.6

-69.8

-74.2

Jiangxi Jinggangshan EPZ

727 

4,229 

727 

4,229 

-

-

-49.9

-16.8

-

Shandong Qingdao EPZ

92,430 

585,865 

49,896 

327,930 

42,535 

257,935 

16.5

-0.6

49.0

Shandong Qingdao EPZWest

69,267 

401,240 

15,904 

87,516 

53,363 

313,724 

-19.0

-59.9

13.2

Shangdong Weihai EPZ

79,497 

595,326 

36,315 

265,889 

43,183 

329,437 

-2.5

-9.5

4.1

Henan Zhengzhou EPZ

23,526 

182,778 

5,173 

45,876 

18,353 

136,902 

19.0

12.3

21.4

Hubei Wuhan EPZ

769 

5,712 

740 

5,512 

29 

200 

3.7

5.6

-31.1

Hunan Chenzhou EPZ

-

330,822 

-

180,050 

-

150,772 

-23.6

-28.0

-17.7

Guangdong Guangzhou EPZ

59,704 

304,052 

50,001 

250,797 

9,703 

53,254 

-17.8

-12.4

-36.3

Guangdong Shenzhen EPZ

380,970 

2,472,660 

229,209 

1,433,425 

151,761 

1,039,235 

-30.7

-26.2

-36.0

Guangxi Beihai EPZ

85,688 

639,897 

43,280 

323,154 

42,408 

316,744 

27.9

26.3

29.5

Sichuan Mianyang EPZ

12,461 

51,218 

11,643 

43,462 

818 

7,756 

20.3

15.5

57.2

Shanxi Xi'an EPZ

2,025,186 

14,134,248 

1,205,477 

8,885,817 

819,709 

5,248,431 

39.6

55.9

18.5

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone

17,773 

113,834 

8,336 

50,755 

9,437 

63,079 

-11.0

-17.8

-4.6

Bonded Logistics Park 

734,806 

5,254,825 

333,657 

1,942,518 

401,148 

3,312,307 

28.7

17.8

36.0

Tianjin BLP

164,285 

1,457,862 

14,000 

116,624 

150,285 

1,341,237 

21.1

27.2

20.6

Shanghai Waigaoqiao BLP

246,711 

2,212,553 

126,901 

882,080 

119,811 

1,330,473 

27.0

10.3

41.3

Xiamen Xiangyu BLP

157,659 

685,118 

150,413 

629,436 

7,246 

55,682 

20.0

20.9

11.3

Guangzhou BLP

166,150 

898,516 

42,343 

313,601 

123,806 

584,915 

59.3

35.0

76.3

Bonded Port

9,406,264 

60,169,583 

3,295,880 

20,182,362 

6,110,384 

39,987,221 

9.0

-10.8

22.7

Tianjin Dongjiang BP

1,335,483 

8,868,323 

117,381 

899,637 

1,218,102 

7,968,685 

-3.6

20.7

-5.7

Dalian Dayaowan BP

528,554 

4,279,396 

145,026 

862,732 

383,528 

3,416,665 

33.6

59.1

28.5

Yangshan BP

1,115,927 

7,491,053 

344,105 

2,377,289 

771,821 

5,113,763 

21.5

-8.4

43.3

Zhangjiagang BP

557,942 

3,980,104 

155,633 

1,147,095 

402,308 

2,833,009 

8.7

-2.7

14.2

Ningbo Meishan BP

124,810 

623,616 

32,475 

124,495 

92,334 

499,121 

115.4

37.7

150.7

Fuzhou BP

56,603 

353,564 

5,747 

71,280 

50,856 

282,285 

-10.0

133.2

-22.1

Xiamen Haicang BP

274,833 

1,684,592 

177,809 

1,197,073 

97,024 

487,519 

32.2

21.9

66.6

Qingdao Qianwan BP

916,229 

5,804,918 

176,313 

1,099,452 

739,917 

4,705,466 

-9.1

6.1

-12.0

Yantai BP

1,210,221 

6,593,271 

623,865 

3,290,640 

586,356 

3,302,631 

15.2

10.3

20.6

Guangzhou Nansha BP

688,598 

5,354,752 

211,335 

1,998,596 

477,263 

3,356,156 

-23.4

-59.4

62.4

Shenzhen Qianhaiwan BP

1,136,057 

6,957,644 

334,192 

2,039,329 

801,865 

4,918,315 

118.9

2.5

313.5

Guangxi Qinzhou BP

11,791 

245,464 

1,482 

17,611 

10,310 

227,853 

-84.2

-97.2

-75.4

Hainan Yangpu BP

498 

31,676 

-

94 

498 

31,582 

720.2

-84.3

867.4

Chongqing Lianglu Cuntan BP

1,448,718 

7,901,209 

970,516 

5,057,039 

478,202 

2,844,170 

9.7

3.0

24.1

Integrated Bonded Area

28,001,233 

177,320,915 

16,923,347 

109,616,088 

11,077,886 

67,704,827 

22.6

22.1

23.4

Beijing Tianzhu IBA

604,999 

3,603,396 

49,603 

365,979 

555,396 

3,237,417 

32.3

32.8

32.2

Tianjin Binhaixinqu IBA

399,717 

2,428,717 

57,739 

378,620 

341,978 

2,050,097 

91.0

314.9

73.7

Shijiazhuang IBA

1,987 

215,915 

970 

99,821 

1,017 

116,094 

3449.7

104734.6

1839.0

Caofeidian IBA

1,720 

17,202 

-

4,928 

1,720 

12,273 

-86.3

-96.0

630.7

Taiyuan Wusu IBA

1,529 

2,991 

17 

1,133 

1,512 

1,858 

150.5

5297.7

58.4

Manzhouli IBA

875 

1,063 

184 

184 

691 

879 

-37.6

-

-48.4

Shenyang IBA

16,852 

117,487 

7,167 

54,397 

9,685 

63,091 

-26.8

19.2

-45.1

Changchun Xinglong IBA

11,222 

86,580 

2,353 

41,205 

8,869 

45,375 

95.6

72.1

123.2

Haerbin IBA

1,384 

10,224 

1,090 

4,856 

294 

5,368 

2151.3

-

1082.0

Heilongjiang Suifenhe IBA

10,486 

150,072 

2,495 

39,109 

7,991 

110,963 

21.4

-27.0

58.5

Shanghai Pudong Airport IBA

581,817 

4,290,723 

376,443 

2,325,219 

205,375 

1,965,504 

-1.2

53.0

-30.4

Nanjing IBA

560,443 

3,356,124 

380,738 

2,297,170 

179,705 

1,058,954 

-1.6

-3.3

2.3

Wuxi High-Tech IBA

2,283,803 

13,361,412 

1,388,558 

8,026,618 

895,245 

5,334,794 

39.7

41.4

37.3

Changzhou IBA

31,140 

232,413 

17,940 

132,258 

13,200 

100,155 

5.3

-12.3

43.3

Suzhou Industrial Park IBA

2,438,636 

16,733,690 

1,969,662 

13,742,887 

468,974 

2,990,804 

49.7

58.6

19.0

Suzhou HTIDZ IBA

2,044,523 

11,124,177 

1,212,925 

6,913,190 

831,597 

4,210,987 

27.6

28.6

26.1

Nantong IBA

45,905 

430,318 

24,283 

135,357 

21,622 

294,960 

26.8

7.7

38.1

Huai'an IBA

45,377 

236,343 

24,959 

140,528 

20,417 

95,816 

4.2

16.1

-9.3

Yancheng IBA

16,859 

79,565 

3,011 

20,655 

13,848 

58,910 

90.2

-17.5

251.1

Zhenjiang IBA

30,903 

202,799 

726 

5,898 

30,177 

196,901 

103.9

65.8

105.3

Taizhou IBA

8,980 

75,418 

4,817 

41,569 

4,164 

33,849 

90.1

228.6

25.3

Changshu IBA

17,001 

112,166 

4,931 

41,908 

12,070 

70,258 

-26.9

-5.2

-35.7

Kunshan IBA

4,029,077 

26,057,298 

2,590,245 

17,739,064 

1,438,832 

8,318,234 

6.3

2.1

16.5

Wujiang IBA

373,825 

2,264,511 

333,664 

2,064,676 

40,161 

199,835 

23.6

16.5

236.3

Wuzhong IBA

22,876 

147,118 

7,878 

72,444 

14,997 

74,673 

-26.4

-49.5

32.5

Taichang Port IBA

44,444 

345,390 

9,993 

126,286 

34,451 

219,104 

83.7

123.5

66.5

Wujin IBA

86,728 

532,232 

36,580 

219,851 

50,149 

312,381 

9.5

23.8

1.2

Jiaxing IBA

17,917 

164,621 

7,183 

45,007 

10,734 

119,614 

-19.5

10.2

-26.9

Hangzhou Jinyi IBA

7,077 

23,276 

-

264 

7,077 

23,011 

11037.8

-

10911.4

Zhoushan Port IBA

122,917 

762,874 

12,681 

63,394 

110,235 

699,479 

65.1

23.1

70.4

Hefei IBA

36,588 

343,993 

4,959 

17,647 

31,629 

326,346 

-26.7

2215.4

-30.3

Wuhu IBA

64,915 

601,557 

34,475 

341,941 

30,440 

259,616 

8.4

25.0

-7.7

Quanzhou IBA

191,386 

946,367 

94,469 

442,742 

96,917 

503,625 

85.7

79.9

91.0

Nanchang IBA

68,110 

299,633 

33,119 

97,773 

34,991 

201,860 

-20.5

-39.5

-6.2

Ganzhou IBA

342 

9,757 

316 

398 

26 

9,358 

-

-

-

Jinan IBA

11,752 

78,550 

5,623 

32,988 

6,129 

45,562 

1.5

-3.2

5.2

Dongying IBA

20,174 

147,421 

18,205 

101,293 

1,969 

46,128 

84190.7

281176.6

33113.2

Weifang IBA

71,834 

365,767 

42,392 

231,552 

29,442 

134,214 

-52.5

-60.1

-29.3

Linyi IBA

55,863 

471,669 

31,690 

171,739 

24,173 

299,929 

524.1

411.9

613.7

Xinzheng IBA

2,903,724 

20,901,301 

1,490,747 

12,883,123 

1,412,977 

8,018,178 

3.7

8.4

-3.2

Nanyang Wolong IBA

1,182 

22,376 

526 

15,770 

656 

6,606 

160.6

97.2

1017.6

Wuhan Donghu IBA

269,641 

1,385,138 

235,382 

1,131,853 

34,259 

253,285 

-13.1

-14.5

-6.4

Wuhan Xingang Airport IBA

41,232 

124,936 

2,002 

2,673 

39,229 

122,263 

-

-

-

Xiangtan IBA

6,741 

108,808 

6,670 

66,677 

71 

42,131 

98.8

110.5

82.6

Changsha Huanghua IBA

144,487 

851,690 

84,438 

639,245 

60,049 

212,445 

669083.6

-

166820.9

Hengyang IBA

59,815 

330,689 

9,620 

35,602 

50,195 

295,087 

1147.5

251.2

1702.4

Yueyang Chenglingji IBA

104,741 

811,201 

86,589 

672,158 

18,152 

139,043 

118.9

103.5

246.5

Guangzhou Baiyun Airport IBA

164,930 

1,176,729 

97,555 

689,959 

67,375 

486,770 

-1.2

7.4

-11.2

Shenzhen Yantian IBA

1,200,384 

6,400,721 

789,713 

4,130,312 

410,671 

2,270,409 

10.2

2.8

26.9

Nanning IBA

129,103 

380,855 

62,019 

162,429 

67,084 

218,426 

1694.7

24111.8

962.9

Guangxi Pingxiang IBA

338,382 

1,745,741 

282,750 

1,434,038 

55,632 

311,704 

41.6

50.5

11.1

Haikou IBA

8,398 

43,832 

260 

3,573 

8,138 

40,259 

60.0

-56.6

110.0

Chongqing Xiyong IBA

2,732,554 

16,479,801 

1,980,161 

12,275,260 

752,393 

4,204,541 

25.8

23.7

32.6

Chengdu High-Tech IBA

4,590,119 

28,227,411 

2,663,714 

15,425,930 

1,926,405 

12,801,480 

34.8

43.9

25.2

Guiyang IBA

39,490 

187,077 

15,141 

91,678 

24,349 

95,399 

397.0

1237.6

209.9

Guian IBA

40,585 

245,727 

20,672 

104,504 

19,913 

141,223 

75.5

322.1

22.6

Kunming IBA

612 

3,801 

548 

2,087 

64 

1,715 

-64.8

-65.8

-63.5

Honghe IBA

43,206 

962,871 

26,452 

499,570 

16,754 

463,301 

191.9

152.0

251.9

Xi'an  IBA

26,844 

338,760 

1,385 

59,033 

25,459 

279,727 

16.7

597.9

-0.7

Xi'an High-Tech IBA

645,420 

5,128,559 

224,274 

2,054,522 

421,146 

3,074,037 

28.6

-21.4

123.7

Lanzhouxinqu IBA

4,849 

73,232 

2,946 

54,320 

1,903 

18,912 

-57.7

-39.9

-77.1

Yinchuan IBA

45,373 

590,118 

31,154 

481,456 

14,220 

108,662 

-55.4

-59.8

-13.6

Urumqi IBA

55,030 

136,738 

1,294 

8,184 

53,736 

128,554 

1012.1

-26.5

10983.3

Alashankou IBA

22,259 

215,810 

13,253 

107,224 

9,006 

108,586 

-5.3

29.2

-25.1

Kashi IBA

150 

16,164 

-

2,358 

150 

13,806 

59.1

3527.0

36.7

Bonded Logistics Center

1,317,617 

7,292,302 

437,380 

2,091,186 

880,236 

5,201,116 

20.9

0.3

31.8

Beijing Yizhuang BLC

21,824 

249,718 

1,354 

21,824 

248,364 

-31.0

-87.7

-29.2

Tianjin Economic Development Area BLC

46,832 

304,588 

1,106 

46,829 

303,482 

15.6

-33.7

16.0

Hebei Wuan BLC

549 

577 

28 

28 

521 

549 

-

-

-

Shanxi lanhua BLC

232 

232 

-

-

232 

232 

-

-

-

Shanxi Fanglue BLC

-

421 

-

-

-

421 

-

-

-

Chifeng BLC

23 

149 

23 

136 

-

13 

-42.1

11.2

-90.4

Yingkou Port BLC

18 

2,360 

-

2,171 

18 

190 

-97.0

-97.1

-96.1

Panjin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tieling BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jilin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanghai Xibei BLC

6,297 

18,973 

395 

1,311 

5,902 

17,661 

96.9

50.7

101.4

Xuzhou BLC

-

65 

-

-

-

65 

-

-

-

Rugao Port  BLC

101 

2,084 

73 

1,025 

28 

1,059 

-

-

-

Lianyungang BLC

73,147 

363,342 

390 

19,376 

72,757 

343,966 

98.5

10.7

107.7

Dafenggang BLC

2,333 

48,191 

-

-

2,333 

48,191 

-

-

-

Jiangyin BLC

11,249 

60,164 

4,745 

14,575 

6,504 

45,589 

798.7

568.1

910.2

Ningbo Lishe BLC

16,541 

143,640 

1,132 

7,703 

15,409 

135,937 

62.9

-22.4

73.7

Wenzhou BLC

3,833 

17,947 

137 

173 

3,696 

17,774 

94.8

-97.9

2001.3

Hangzhou BLC

3,417 

43,809 

313 

1,542 

3,104 

42,268 

-7.8

234.6

-10.1

Yiwu BLC

9,129 

78,860 

1,459 

9,125 

77,401 

-50.8

-97.2

-28.8

Ningbo Zhenhai BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bengbu (wanbei) BLC

-

1,971 

-

-

-

1,971 

-61.9

-

-61.9

Anqing (wanxinan) BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC

31,448 

134,271 

342 

5,846 

31,106 

128,426 

-46.9

-86.4

-38.8

Nanchang BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qingdao BLC

1,662 

10,232 

582 

3,254 

1,080 

6,978 

23.8

73.6

9.2

Zibo BLC

1,271 

1,617 

-

-

1,271 

1,617 

-

-

-

Rizhao BLC

914 

48,928 

912 

18,627 

30,301 

-19.4

224.4

-44.9

Zhucheng BLC

31 

1,965 

31 

794 

-

1,171 

-

-

-

Luzhong Yunda BLC

-

166 

-

-

-

166 

-91.7

-

-91.7

Henan BLC

77,804 

665,947 

1,128 

16,838 

76,677 

649,109 

-14.0

-54.9

-11.9

Henan Dezhong BLC

127 

154 

-

-

127 

154 

58982.8

-

58982.8

Henan Shangqiu BLC

3,566 

17,402 

2,919 

7,601 

648 

9,802 

-

-

-

Huangshi Qipanzhou BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xiangyang BLC

190 

352 

190 

352 

-

-

-

-

-

Yichang Sanxia BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Changsha Jinxia BLC

28,080 

470,595 

21,052 

418,103 

7,028 

52,492 

84.6

66.1

1577.4

Zhuzhou Tongtangwan BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shenzhen Airport BLC

173,921 

1,359,369 

64,485 

522,502 

109,436 

836,867 

-31.5

-56.1

5.2

Zhanjiang BLC

8,358 

30,558 

2,814 

6,336 

5,544 

24,222 

1079.2

-

834.7

Dongguan Qingxi BLC

349,447 

1,853,201 

120,533 

427,781 

228,914 

1,425,420 

102.3

237.7

80.5

Dongguan BLC

47,576 

258,038 

11,298 

70,288 

36,278 

187,750 

-0.1

-4.6

1.7

Zhongshan BLC

5,453 

29,604 

1,716 

9,529 

3,737 

20,075 

-84.2

-94.4

11.2

Foshan Guotong BLC

9,771 

77,468 

6,308 

36,781 

3,463 

40,687 

10458.5

5171.7

112919.8

Chongqing Railway BLC

33,766 

286,725 

18,625 

194,920 

15,141 

91,804 

3445.7

3409387.6

1036.1

Chongqing Nanpeng Road BLC

417 

7,826 

240 

3,802 

177 

4,023 

1672.9

-

811.4

Chengdu Airport BLC

257,158 

284,845 

154,112 

154,112 

103,047 

130,733 

2656.7

7097.4

1496.0

Chengdu Railway BLC

34,416 

157,819 

18,086 

106,810 

16,330 

51,009 

660.9

21647.6

151.9

Luzhou Port BLC (B)

21,995 

89,888 

3,792 

26,037 

18,203 

63,851 

133.2

874.6

78.0

Yibin Port BLC

4,127 

27,271 

-

2,014 

4,127 

25,257 

234.2

-

209.5

Kunming Gaoxin BLC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Shanxi Xixian BLC

28,193 

122,572 

971 

6,900 

27,222 

115,672 

389.1

557.7

381.8

Wuwei BLC

-

23 

-

-

-

23 

-97.4

-

-58.4

Qinghai Caojiapu BLC

2,400 

9,931 

-

-

2,400 

9,931 

995.4

-

995.4

Kuitun BLC

-

8,443 

-

-

-

8,443 

-

-

-

International Border Cooperation Center

61,925 

243,314 

61,551 

240,653 

374 

2,660 

171.8

196.5

-68.2

 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area)

61,925 

243,314 

61,551 

240,653 

374 

2,660 

171.8

196.5

-68.2

Note: Abbreviations shown in the table refer to:"SEZ" = Special Economic Zone;"BA" = Bonded Area;"EPZ" = Export Processing Zone;"BLP"  = Bonded Logistics Park;"BP" = Bonded Port;"IBA"= Integrated Bonded Area;"BLC" = Bonded Logisitics Center.

 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730