Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 6. 2019
07/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 6. 2019
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 6 1 to 6 Total Exports Imports
Special Economic Zone 47,163,833  271,796,190  26,791,415  152,614,694  20,372,418  119,181,496  -5.7 -1.7 -10.4
Xiamen SEZ 7,982,108  43,522,140  4,641,827  24,612,850  3,340,281  18,909,290  -2.1 1.8 -6.8
Shenzhen SEZ 34,198,216  196,991,158  19,310,430  111,502,307  14,887,787  85,488,851  -6.4 -0.7 -12.8
Zhuhai SEZ 3,165,981  20,301,633  1,832,928  10,839,867  1,333,053  9,461,766  -17.1 -23.6 -8.2
Shantou SEZ 764,343  4,270,455  605,255  3,235,082  159,088  1,035,373  5.5 13.4 -13.2
Hainan SEZ 1,053,185  6,710,804  400,975  2,424,588  652,210  4,286,217  38.0 37.3 38.4
Economic and Technological Development Zone 28,783,904  165,435,285  15,373,275  82,502,401  13,410,629  82,932,884  -5.0 -4.3 -5.6
High and New Tech Industrial Development Zone 24,552,959  138,228,683  14,304,618  78,029,974  10,248,341  60,198,709  4.0 4.1 3.9
Integrated Experimental Area 3,126,294  18,811,810  1,740,552  11,455,239  1,385,742  7,356,571  -7.5 -7.3 -7.9
Bonded Area 17,008,025  97,597,155  5,705,308  31,731,115  11,302,716  65,866,040  -9.4 1.0 -13.6
Tianjin Port BA 759,126  4,780,080  134,199  835,445  624,927  3,944,635  -19.0 -25.4 -17.5
Dalian BA 127,562  858,660  34,782  204,357  92,780  654,303  -2.4 0.4 -3.3
Shanghai Waigaoqiao BA 10,099,267  58,534,211  2,528,056  14,394,783  7,571,211  44,139,428  -5.2 -7.5 -4.5
Niongbo BA 765,708  4,831,684  182,124  1,212,378  583,585  3,619,306  -2.9 -14.7 1.8
Fuzhou BA 25,910  158,698  12,697  68,343  13,213  90,355  27.7 11.7 43.2
Xiamen Xiangyu BA 586,751  2,960,620  450,254  2,019,985  136,497  940,635  -3.7 55.5 -47.0
Guangzhou BA 192,883  1,203,229  48,928  264,307  143,955  938,923  21.4 30.4 19.0
Shenzhen Futian BA 4,228,724  22,959,849  2,198,759  12,119,945  2,029,965  10,839,904  -20.1 9.7 -38.7
Zhuhai BA 172,314  1,174,191  72,997  521,033  99,316  653,158  4.1 14.7 -3.0
Shantou BA 49,781  135,933  42,512  90,539  7,269  45,394  31.6 100.0 -21.7
Export Processing Zone 7,907,736  45,594,711  5,126,088  27,627,841  2,781,649  17,966,870  7.5 5.5 10.7
Tianjin EPZ 7,111  97,111  6,370  47,177  741  49,935  -29.2 -11.1 -40.7
Hebei Qinghuangdao EPZ 61,821  271,693  50,270  218,613  11,551  53,080  108.0 87.3 282.6
Hebei Langfang EPZ 1,352  9,869  1,352  8,802  - 1,067  5.3 -6.0 9328.0
Inner Mongolia Hohhot EPZ 717  12,133  602  10,111  116  2,021  116.6 214.1 -15.1
Liaoning Dalian EPZ 563,482  3,189,058  510,346  2,776,979  53,137  412,079  16.6 62.0 -59.6
Jilin Hunchun EPZ 34,812  224,603  22,788  104,075  12,024  120,528  37.6 20.8 56.3
Shanghai Caohejing EPZ 510,525  2,599,568  325,778  1,529,615  184,747  1,069,954  -16.7 -18.6 -13.9
Shanghai Jiading EPZ 73,543  443,017  18,841  104,185  54,702  338,832  31.7 89.6 20.4
Shanghai Minhang EPZ 107,014  454,571  82,507  340,951  24,507  113,620  25.9 36.8 1.7
Shanghai Songjiang EPZ 2,501,467  12,403,869  2,036,761  9,362,398  464,706  3,041,471  2.7 10.1 -15.1
Shanghai Qingpu EPZ 95,296  532,777  40,752  217,085  54,544  315,692  -12.1 1.7 -19.7
Shanghai Jinqiao EPZ 114,381  574,491  18,214  116,693  96,167  457,798  21.7 -25.1 44.7
Jiangsu Lianyungang EPZ 39,745  184,870  27,806  94,296  11,939  90,574  71.3 14.8 252.2
Zhejiang Hangzhou EPZ 263,369  1,772,608  130,215  740,165  133,154  1,032,443  13.3 8.5 17.1
Zhejiang Ningbo EPZ 188,911  1,061,486  73,522  391,899  115,389  669,586  1.2 13.7 -4.9
Zhejiang Cixi EPZ 22,947  138,755  1,495  9,508  21,451  129,247  -51.2 11.7 -53.2
Anhui Hefei EPZ 649,537  3,217,400  453,043  2,226,415  196,494  990,985  3.2 3.2 3.2
Fujian FuzhouEPZ 3,289  37,550  3,289  37,485  65  -7.7 -7.8 193.3
Jiangxi Jiujiang EPZ 4,077  38,507  3,344  33,534  733  4,973  -36.1 -13.1 -77.0
Jiangxi Jinggangshan EPZ 432  3,921  432  3,921  - - 12.0 12.0 -
Shandong Qingdao EPZ 99,790  525,567  57,896  297,793  41,894  227,774  6.6 7.2 5.7
Shandong Qingdao EPZ(West) 65,007  401,055  12,198  65,565  52,808  335,490  20.9 -8.3 28.9
Henan Zhengzhou EPZ 15,922  102,434  4,761  24,762  11,161  77,672  -31.9 -29.4 -32.6
Hubei Wuhan EPZ 3,500  14,261  2,353  10,377  1,147  3,884  188.5 117.5 2166.9
Guangdong Guangzhou EPZ 50,931  260,548  39,625  204,883  11,306  55,665  6.6 2.0 27.8
Guangdong Shenzhen EPZ 936,280  4,941,505  428,589  2,282,219  507,691  2,659,286  136.3 89.6 199.7
Guangxi Beihai EPZ 1,025  604,235  490  325,292  535  278,943  9.0 16.2 1.7
Sichuan Mianyang EPZ 8,085  55,486  7,650  51,350  435  4,137  43.2 61.4 -40.4
Shanxi Xi'an EPZ 1,483,369  11,421,763  764,801  5,991,693  718,568  5,430,070  -5.7 -22.0 22.6
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 23,309  128,680  8,588  49,876  14,721  78,804  36.5 20.3 49.2
Bonded Logistics Park  863,430  4,343,756  510,336  2,094,073  353,094  2,249,683  -3.6 30.6 -22.4
Tianjin BLP 240,765  1,186,493  27,350  107,341  213,415  1,079,152  -8.3 4.6 -9.4
Shanghai Waigaoqiao BLP 265,063  1,466,707  184,830  809,269  80,233  657,438  -25.3 7.5 -45.7
Xiamen Xiangyu BLP 285,141  1,056,805  278,218  999,110  6,923  57,696  100.9 109.2 19.1
Guangzhou BLP 72,461  633,751  19,938  178,354  52,523  455,397  -12.0 -33.7 1.0
Bonded Port 9,532,168  53,614,812  4,041,875  18,486,385  5,490,293  35,128,428  5.7 9.8 3.7
Tianjin Dongjiang BP 1,012,837  7,238,479  152,018  738,731  860,819  6,499,747  -3.9 -5.4 -3.7
Dalian Dayaowan BP 340,495  1,977,656  141,094  732,664  199,401  1,244,992  -47.1 3.0 -58.9
Yangshan BP 853,581  6,079,170  427,153  2,030,155  426,429  4,049,014  -4.5 0.3 -6.8
Zhangjiagang BP 632,404  3,738,839  174,755  987,562  457,649  2,751,276  9.3 -0.4 13.2
Ningbo Meishan BP 64,269  448,469  17,510  111,738  46,759  336,731  -9.5 21.4 -16.5
Fuzhou BP 9,420  279,331  2,479  64,389  6,941  214,942  -5.9 -1.6 -7.1
Xiamen Haicang BP 308,064  1,564,402  235,106  1,152,946  72,958  411,456  11.1 13.1 5.8
Qingdao Qianwan BP 755,357  6,485,987  161,008  1,071,750  594,349  5,414,236  32.6 16.4 36.3
Yantai BP 1,587,979  4,870,699  1,067,072  2,767,567  520,907  2,103,132  -9.5 3.8 -22.6
Guangzhou Nansha BP 806,318  4,785,053  255,944  1,303,803  550,374  3,481,250  2.6 -27.0 20.9
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,693,296  7,777,243  359,119  1,975,444  1,334,177  5,801,799  33.7 16.2 40.9
Guangxi Qinzhou BP 8,888  226,742  458  7,750  8,430  218,993  -1.1 -34.3 0.7
Hainan Yangpu BP 812  23,809  - 246  812  23,563  -24.2 162.8 -24.7
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,458,447  8,118,934  1,048,160  5,541,638  410,287  2,577,296  26.1 36.0 8.9
Integrated Bonded Area 29,987,798  163,509,237  18,111,286  95,942,202  11,876,511  67,567,034  8.7 3.1 17.7
Beijing Tianzhu IBA 687,098  4,179,328  45,713  282,420  641,386  3,896,909  38.8 -10.5 44.5
Tianjin Binhaixinqu IBA 300,406  1,721,983  27,344  133,178  273,062  1,588,806  -14.8 -58.0 -6.8
Shijiazhuang IBA 46,922  209,336  21,180  95,108  25,741  114,228  -2.1 -3.8 -0.7
Caofeidian IBA 27,463  105,265  8,726  43,781  18,737  61,484  578.1 788.3 480.3
Taiyuan Wusu IBA 5,413  7,441  57  800  5,356  6,641  408.9 -28.3 1817.8
Manzhouli IBA 5,416  12,914  709  2,829  4,707  10,085  6769.2 - 5264.5
Shenyang IBA 6,184  68,991  687  32,983  5,497  36,007  -31.4 -30.2 -32.5
Changchun Xinglong IBA 34,148  291,941  19,947  160,903  14,201  131,038  287.4 314.1 259.0
Haerbin IBA 3,665  13,849  18  4,616  3,647  9,233  56.7 22.6 82.0
Heilongjiang Suifenhe IBA 23,049  137,462  395  6,323  22,654  131,139  -1.2 -82.7 27.9
Shanghai Pudong Airport IBA 1,232,705  5,192,942  496,442  2,202,918  736,263  2,990,025  40.1 13.2 69.9
Nanjing IBA 317,516  2,125,741  237,924  1,495,875  79,592  629,866  -23.7 -21.5 -28.4
Wuxi High-Tech IBA 1,928,323  12,753,275  995,779  6,411,245  932,545  6,342,030  17.7 0.2 43.0
Xuzhou IBA 7,092  13,603  5,475  8,269  1,617  5,334  - - -
Changzhou IBA 25,266  174,400  14,516  107,142  10,750  67,259  -11.7 -3.1 -22.7
Suzhou Industrial Park IBA 2,002,432  11,783,356  1,574,246  8,368,855  428,186  3,414,501  -17.5 -28.9 35.4
Suzhou HTIDZ IBA 1,626,743  9,380,099  1,173,124  6,206,398  453,619  3,173,702  1.5 8.6 -10.0
Nantong IBA 66,914  372,029  43,144  205,877  23,770  166,152  -3.3 85.4 -39.3
Huai'an IBA 40,382  236,588  27,841  127,854  12,541  108,734  23.9 10.6 44.2
Yancheng IBA 9,875  43,356  132  8,442  9,743  34,914  -30.9 -52.2 -22.5
Yangzhou IBA 13,885  97,428  11,248  81,571  2,637  15,857  -74.9 -65.9 -89.4
Zhenjiang IBA 47,152  170,976  459  37,447  46,693  133,529  -0.5 624.1 -19.9
Taizhou IBA 11,524  82,624  4,712  29,859  6,812  52,765  24.4 -18.8 77.7
Changshu IBA 20,322  106,993  3,911  25,272  16,411  81,720  12.4 -31.7 40.4
Jiangyin IB\A 16,395  38,719  6,631  13,415  9,764  25,304  - - -
Kunshan IBA 3,701,799  22,059,231  2,817,201  15,898,799  884,598  6,160,432  0.3 5.1 -10.2
Wujiang IBA 369,119  1,866,454  343,911  1,710,706  25,208  155,747  -0.4 -0.3 -2.0
Wuzhong IBA 22,800  123,413  9,796  56,596  13,004  66,817  -0.7 -12.3 12.0
Taichang Port IBA 38,484  256,598  10,203  111,816  28,281  144,783  -14.5 -3.2 -21.6
Wujin IBA 71,339  365,002  34,913  169,124  36,426  195,879  -18.1 -7.9 -25.3
Jiaxing IBA 25,336  142,345  11,337  57,051  13,998  85,294  -3.0 50.8 -21.7
Hangzhou Jinyi IBA 39,212  167,695  84  197  39,128  167,499  888.8 -25.6 903.3
Zhoushan Port IBA 76,942  888,726  166  29,547  76,777  859,180  39.4 -41.6 46.4
Hefei IBA 59,661  554,551  14,127  52,235  45,534  502,316  80.4 312.3 70.4
Wuhu IBA 67,727  369,358  47,196  234,140  20,531  135,218  -35.2 -29.0 -43.8
Maanshan IBA 72,808  80,063  70,413  71,913  2,395  8,150  - - -
Quanzhou IBA 88,218  501,665  38,259  217,144  49,959  284,521  -33.6 -37.7 -30.0
Nanchang IBA 96,036  500,903  40,550  217,037  55,485  283,866  116.4 235.7 70.1
Ganzhou IBA 127  3,409  - 1,895  127  1,514  -63.8 2205.9 -83.8
Jinan IBA 17,354  102,035  4,983  51,304  12,371  50,731  53.9 90.9 28.7
Dongying IBA 41,657  245,876  34,232  222,280  7,426  23,596  93.2 167.5 -46.6
Weifang IBA 92,198  361,193  70,485  260,851  21,713  100,342  22.9 37.9 -4.3
Weihai  IBA 80,643  530,505  38,682  231,972  41,961  298,533  2.8 1.1 4.3
Linyi IBA 31,733  100,248  15,819  46,518  15,914  53,730  -75.9 -66.8 -80.5
Xinzheng IBA 2,536,369  15,869,798  1,586,711  10,624,898  949,658  5,244,900  -11.8 -6.8 -20.6
Nanyang Wolong IBA 2,409  6,076  616  1,306  1,793  4,770  -71.3 -91.4 -19.8
Wuhan Donghu IBA 93,602  670,548  61,510  521,460  32,092  149,089  -40.0 -41.9 -32.3
Wuhan Xingang Airport IBA 69,919  458,417  17,221  38,749  52,698  419,667  446.8 4693.1 405.4
Xiangtan IBA 114,837  174,944  114,695  174,157  142  788  74.6 199.6 -98.1
Changsha Huanghua IBA 542,603  1,918,533  280,367  1,080,243  262,235  838,290  210.2 131.7 450.2
Hengyang IBA 65,368  285,907  22,635  76,038  42,732  209,869  5.6 192.7 -14.3
Yueyang Chenglingji IBA 158,932  1,028,452  91,850  806,266  67,082  222,186  45.0 37.1 83.8
Hunan Chenzhou IBA 266,471  473,944  163,519  315,823  102,953  158,121  12.4 42.1 -20.7
Guangzhou Baiyun Airport IBA 204,909  1,108,164  127,053  505,648  77,855  602,515  9.5 -14.6 43.7
Shenzhen Yantian IBA 1,052,556  5,493,929  674,658  3,678,076  377,898  1,815,853  6.1 10.6 -1.9
Nanning IBA 274,578  1,093,609  150,846  537,101  123,733  556,507  254.2 241.2 267.7
Guangxi Pingxiang IBA 833,557  3,992,976  331,039  1,936,055  502,519  2,056,921  183.8 68.2 704.3
Haikou IBA 124,466  432,349  627  14,624  123,839  417,725  1119.6 341.5 1199.8
Chongqing Xiyong IBA 3,386,405  16,815,348  2,323,604  11,143,781  1,062,801  5,671,567  22.2 8.2 64.0
Chongqing Jiangjin IBA 39,512  144,952  37,085  142,000  2,427  2,952  - - -
Chengdu High-Tech IBA 5,479,098  28,757,904  3,226,603  15,680,825  2,252,496  13,077,079  21.7 22.9 20.2
Guiyang IBA 25,263  102,315  8,655  34,522  16,608  67,794  -30.7 -54.9 -4.6
Zunyi IBA 37,354  59,099  4,850  6,499  32,504  52,600  - - -
Guian IBA 37,187  231,662  16,814  118,332  20,373  113,330  12.9 41.2 -6.6
Kunming IBA 446  25,396  390  11,779  56  13,617  696.2 665.3 724.9
Honghe IBA 140,875  509,296  74,436  244,731  66,439  264,565  -44.6 -48.3 -40.8
Xi'an  IBA 20,795  83,704  6,770  15,403  14,025  68,301  -73.2 -73.3 -73.1
Xi'an High-Tech IBA 736,228  3,987,104  388,479  1,730,098  347,749  2,257,006  -11.0 -5.5 -14.9
Lanzhouxinqu IBA 25,484  215,256  8,650  158,969  16,834  56,287  214.8 209.4 230.9
Yinchuan IBA 97,707  531,967  51,506  391,787  46,200  140,180  -2.3 -13.0 48.4
Urumqi IBA 6,275  176,544  2,900  145,988  3,375  30,556  116.1 2018.6 -59.2
Alashankou IBA 108,663  312,145  11,466  69,438  97,197  242,707  61.3 -26.1 143.7
Kashi IBA 6,449  8,987  3,017  3,102  3,432  5,885  -43.9 31.5 -56.9
Bonded Logistics Center 1,284,775  7,157,295  507,603  2,622,132  777,173  4,535,163  20.0 58.7 5.1
Beijing Yizhuang BLC 9,931  100,147  831  1,488  9,100  98,659  -56.1 9.9 -56.5
Tianjin Economic Development Area BLC 161,110  689,238  146  1,025  160,964  688,214  167.4 -7.1 168.1
Tangshan Port Jingtang BLC 1,785  5,183  222  2,282  1,563  2,900  - - -
Hebei Wuan BLC - 58  - - - 58  110.4 - 110.4
Shanxi lanhua BLC 1,729  4,778  - 35  1,729  4,743  - - -
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 10  397  - 58  10  339  215.5 -49.0 2510.8
Yingkou Port BLC - 16,441  - 92  - 16,349  601.7 -95.8 9399.1
Panjin BLC - 1,847  - 781  - 1,066  - - -
Tieling BLC 77  786  - 446  77  340  - - -
Jilin BLC 858  1,389  769  1,300  89  89  - - -
Shanghai Xibei BLC 34,819  204,311  3,757  21,903  31,062  182,407  1511.9 2290.1 1451.2
Xuzhou BLC - - - - - - - - -
Rugao Port  BLC 17,072  72,114  12,964  33,811  4,108  38,303  3536.3 3451.1 3615.0
Lianyungang BLC 31,021  168,492  152  8,554  30,869  159,937  -41.9 -54.9 -41.0
Dafenggang BLC 14,883  106,796  - - 14,883  106,796  132.9 - 132.9
Jiangyin BLC 1,588  56,397  770  34,817  818  21,580  26.8 254.2 -37.7
Jiangsu Haian BLC 11,673  33,083  1,675  1,902  9,998  31,180  - - -
Ningbo Lishe BLC 10,132  76,330  848  5,642  9,284  70,688  -39.0 -5.1 -40.7
Wenzhou BLC 2,000  13,417  - 10  2,000  13,407  -4.9 -70.5 -4.8
Hangzhou BLC 867  13,778  489  4,068  378  9,710  -65.9 231.2 -75.2
Yiwu BLC 25,392  134,513  4,548  10,780  20,843  123,733  87.3 641.1 75.9
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 814  3,058  55  146  759  2,912  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 1,716  6,744  - - 1,716  6,744  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 21,154  105,482  1,448  8,247  19,706  97,235  2.9 59.4 -0.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - 1,102  - - - 1,102  - - -
Qingdao BLC - - - - - - - - -
Zibo BLC 142  1,773  - 1,304  142  470  412.0 - 35.6
Rizhao BLC - 103,175  - - - 103,175  114.9 - 240.5
Zhucheng BLC - 1,230  - 61  - 1,170  -36.4 -92.1 -0.1
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 68,141  530,705  22,789  134,779  45,352  395,925  -10.5 550.9 -30.8
Henan Dezhong BLC 4,219  4,736  - - 4,219  4,736  17282.5 - 17282.5
Henan Shangqiu BLC 1,245  24,526  - 266  1,245  24,260  77.3 -94.3 165.0
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 870  3,060  817  3,008  52  52  1780.2 1748.0 -
Yichang Sanxia BLC 7,470  21,119  923  2,283  6,547  18,837  - - -
Changsha Jinxia BLC 83,327  611,402  75,835  567,016  7,491  44,386  38.3 42.9 -2.4
Zhuzhou Tongtangwan BLC 21,981  64,317  21,981  64,317  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 48,603  378,004  21,469  165,478  27,134  212,526  -68.1 -63.9 -70.8
Shantou BLC 5,749  22,996  18  967  5,731  22,029  - - -
Zhanjiang BLC 21,362  42,919  3,712  16,202  17,650  26,716  93.3 360.0 43.0
Dongguan Qingxi BLC 61,204  130,517  14,944  44,441  46,261  86,076  93.2 46.5 131.2
Dongguan BLC 316,477  1,757,206  136,426  618,090  180,051  1,139,116  16.9 101.2 -4.8
Zhongshan BLC 45,509  254,250  13,077  59,385  32,432  194,865  20.8 0.8 28.6
Foshan Guotong BLC 4,611  24,446  1,459  4,859  3,151  19,587  1.2 -37.8 19.9
Chongqing Railway BLC 33,119  369,860  29,069  305,615  4,050  64,245  48.9 74.5 -12.2
Chongqing Nanpeng Road BLC 9,051  30,409  7,038  15,951  2,013  14,458  310.5 347.7 275.9
Chengdu Airport BLC 59,525  208,646  59,201  114,816  324  93,831  653.6 - 238.9
Chengdu Railway BLC 94,370  477,680  62,775  328,238  31,595  149,442  295.7 277.6 342.3
Luzhou Port BLC (B) 21,503  109,497  5,781  23,203  15,722  86,294  64.3 10.6 89.0
Yibin Port BLC 2,726  19,904  - 58  2,726  19,846  -14.0 -97.1 -6.1
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC - 5,835  - 5,835  - - 280421.5 280421.5 -
Shanxi Xixian BLC 14,391  85,310  1,503  8,462  12,888  76,848  -9.7 58.9 -13.8
Wuwei BLC 281  1,496  - - 281  1,496  6314.7 - 6314.7
Qinghai Caojiapu BLC 9,811  52,074  - - 9,811  52,074  591.5 - 591.5
Shizuishan BLC 456  2,883  112  112  344  2,771  - - -
Kuitun BLC - - - - - - - - -
International Border Cooperation Center 3,837  92,327  3,518  87,678  319  4,650  -49.1 -51.0 103.4
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 3,837  92,327  3,518  87,678  319  4,650  -49.1 -51.0 103.4
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730