Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 1.2021
2021/03/18

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 1.2021
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
1 1to1 1 1to1 1 1to1 Total Exports Imports
Special Economic zone 59,522,182  59,522,182  33,003,794  33,003,794  26,518,388  26,518,388  35.8 30.5 43.1
Xiamen SEZ 9,866,476  9,866,476  4,931,016  4,931,016  4,935,460  4,935,460  24.7 7.9 47.7
Shenzhen SEZ 42,996,259  42,996,259  24,405,811  24,405,811  18,590,448  18,590,448  38.2 34.2 43.8
Zhuhai SEZ 3,937,755  3,937,755  2,322,643  2,322,643  1,615,112  1,615,112  29.6 35.9 21.5
Shantou SEZ 1,145,389  1,145,389  932,494  932,494  212,895  212,895  49.1 79.4 -14.4
Hainan SEZ 1,576,303  1,576,303  411,830  411,830  1,164,473  1,164,473  60.6 38.9 70.0
Economic and Technological Development Zone 35,584,863  35,584,863  17,862,039  17,862,039  17,722,825  17,722,825  38.9 37.2 40.6
High and New Tech Industrial Development Zone 28,607,875  28,607,875  16,202,255  16,202,255  12,405,621  12,405,621  29.4 32.5 25.6
Integrated Experimental Area 8,569,120  8,569,120  5,076,434  5,076,434  3,492,686  3,492,686  117.4 96.5 157.1
Bonded Zone 19,926,417  19,926,417  6,841,965  6,841,965  13,084,452  13,084,452  36.1 27.7 40.9
Tianjin Port BZ 709,579  709,579  124,969  124,969  584,609  584,609  10.6 39.4 5.9
Dalian BZ 159,346  159,346  36,934  36,934  122,412  122,412  30.8 -7.6 49.5
Shanghai Waigaoqiao BZ 11,988,746  11,988,746  3,278,467  3,278,467  8,710,278  8,710,278  31.3 15.1 38.7
Niongbo BZ 1,310,476  1,310,476  387,535  387,535  922,940  922,940  88.9 79.6 93.1
Fuzhou BZ 36,013  36,013  24,359  24,359  11,655  11,655  35.6 108.9 -21.8
Xiamen BZ 505,144  505,144  297,887  297,887  207,257  207,257  -1.4 -26.3 91.8
Guangzhou BZ 316,215  316,215  98,597  98,597  217,618  217,618  77.7 122.4 62.8
Shenzhen Futian BZ 4,709,043  4,709,043  2,462,253  2,462,253  2,246,789  2,246,789  46.2 49.4 43.0
Zhuahai BZ 191,855  191,855  130,963  130,963  60,892  60,892  59.9 130.0 -3.4
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 39,470  39,470  24,496  24,496  14,975  14,975  51.8 78.8 21.7
Bonded Port 745,500  745,500  160,009  160,009  585,492  585,492  13.6 -5.9 20.4
Zhangjiagang BP 646,776  646,776  159,649  159,649  487,128  487,128  6.4 -6.1 11.3
Hainan Yangpu BP 98,724  98,724  360  360  98,364  98,364  103.3 - 102.6
Integrated Bonded Zone 65,218,505  65,218,505  36,555,296  36,555,296  28,663,209  28,663,209  48.2 56.2 39.0
Beijing Tianzhu IBZ 563,054  563,054  19,850  19,850  543,203  543,203  5.7 -14.5 6.6
Tianjin Taida IBZ 18,742  18,742  4,055  4,055  14,687  14,687  -19.4 -8.9 -21.9
Tianjin Dongjiang IBZ 1,514,473  1,514,473  328,000  328,000  1,186,473  1,186,473  14.4 246.0 -3.5
Tianjin Port IBZ 161,276  161,276  24,095  24,095  137,181  137,181  -7.2 14.0 -10.1
Tianjin Binhai New Area IBZ 250,445  250,445  31,361  31,361  219,085  219,085  -2.5 138.4 -10.1
Shijiazhuang IBZ 79,436  79,436  79,044  79,044  392  392  -27.8 -5.7 -98.5
Caofeidian IBZ 398,724  398,724  23,295  23,295  375,429  375,429  766.2 99.1 993.5
Qinhuangdao IBZ 38,823  38,823  35,467  35,467  3,355  3,355  -50.6 -52.4 -18.9
Langfang IBZ 5,795  5,795  4,907  4,907  888  888  648.7 551.3 4208.5
Taiyuan Wusu IBZ 52,469  52,469  18,894  18,894  33,575  33,575  3217.5 1094.6 -
Hohhot IBZ 219,960  219,960  1,384  1,384  218,577  218,577  16834.2 49.4 58575.6
Manzhouli IBZ 8,196  8,196  4,888  4,888  3,309  3,309  -34.6 89.6 -66.8
Erdos IBZ 12,940  12,940  12,940  12,940  - - - - -
Shenyang IBZ 32,080  32,080  12,264  12,264  19,816  19,816  20.4 10.2 27.7
Dalian Wanli IBZ 537,418  537,418  476,453  476,453  60,965  60,965  10.8 7.6 43.4
Dalian Dayaowan IBZ 307,382  307,382  45,095  45,095  262,286  262,286  -23.6 -71.3 7.0
Yingkou IBZ 25,410  25,410  2,342  2,342  23,067  23,067  227.3 -69.8 -
Changchun Xinglong IBZ 30,416  30,416  13,420  13,420  16,996  16,996  145.2 356.6 79.5
Hunchun IBZ 23,140  23,140  20,615  20,615  2,525  2,525  -15.9 -4.6 -57.3
Harbin IBZ 4,423  4,423  1,905  1,905  2,517  2,517  -87.3 -94.2 14.0
Suifenhe IBZ 30,639  30,639  204  204  30,435  30,435  32.1 -27.3 32.8
Caohejing IBZ 376,137  376,137  165,332  165,332  210,805  210,805  -24.4 -36.5 -11.1
Jiading IBZ 78,613  78,613  23,242  23,242  55,371  55,371  25.7 51.5 17.3
Yangshan Speicail IBZ 1,356,963  1,356,963  608,303  608,303  748,660  748,660  -6.2 31.5 -23.9
Fengxian IBZ 52,113  52,113  38,558  38,558  13,555  13,555  -25.2 -32.7 9.3
Songjiang IBZ 3,253,128  3,253,128  2,281,566  2,281,566  971,562  971,562  84.4 74.9 111.3
Qingpu IBZ 84,727  84,727  31,813  31,813  52,914  52,914  -2.8 -13.2 4.7
Jinqiao IBZ 122,613  122,613  10,040  10,040  112,574  112,574  57.6 -42.6 86.6
Shanghai Pudong Airport IBZ 917,121  917,121  448,975  448,975  468,146  468,146  5.9 26.1 -8.3
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 232,786  232,786  140,559  140,559  92,226  92,226  -14.4 -23.1 3.4
Nanjing IBZ 482,796  482,796  339,113  339,113  143,682  143,682  70.8 68.4 76.9
Wuxi HNTIDA IBZ 2,023,514  2,023,514  1,100,883  1,100,883  922,631  922,631  16.3 11.4 22.8
Xuzhou IBZ 126,954  126,954  86,136  86,136  40,818  40,818  89.5 130.2 38.0
Changzhou IBZ 109,147  109,147  69,444  69,444  39,703  39,703  186.4 305.1 89.4
Suzhou Industrial Park IBZ 2,124,839  2,124,839  1,416,529  1,416,529  708,309  708,309  39.3 33.1 53.6
Suzhou HNTIDA IBZ 1,553,256  1,553,256  973,301  973,301  579,955  579,955  40.6 50.0 27.3
Wuzhong IBZ 15,169  15,169  10,215  10,215  4,955  4,955  -12.8 -13.9 -10.3
Nantong IBZ 129,590  129,590  60,403  60,403  69,186  69,186  97.7 51.7 168.8
Lianyungang IBZ 71,248  71,248  5,700  5,700  65,548  65,548  78.0 -58.7 150.1
Huai'an IBZ 38,236  38,236  21,393  21,393  16,843  16,843  -5.0 -29.5 70.6
Yancheng IBZ 52,065  52,065  49,534  49,534  2,531  2,531  81.4 4519.0 -90.8
Yangzhou IBZ 50,050  50,050  49,592  49,592  459  459  556.2 988.3 -85.1
Zhenjiang IBZ 69,474  69,474  14,329  14,329  55,145  55,145  -3.2 644.3 -21.1
Taizhou IBZ 77,109  77,109  65,214  65,214  11,895  11,895  802.5 1793.9 133.2
Changshu IBZ 13,928  13,928  7,341  7,341  6,587  6,587  24.0 15.0 36.0
Jiangyin IBZ 14,407  14,407  9,646  9,646  4,761  4,761  21.1 19.8 23.9
Kunshan IBZ 4,411,055  4,411,055  3,374,925  3,374,925  1,036,130  1,036,130  22.4 28.2 6.6
Wujiang IBZ 442,606  442,606  422,879  422,879  19,727  19,727  23.4 21.4 88.8
Taicang Port IBZ 113,561  113,561  29,902  29,902  83,659  83,659  209.0 140.3 244.2
Wujin IBZ 64,884  64,884  28,161  28,161  36,723  36,723  42.0 9.4 84.1
Hangzhou IBZ 389,622  389,622  152,790  152,790  236,832  236,832  66.8 48.9 80.9
Ningbo Beilun Port IBZ 261,776  261,776  101,298  101,298  160,478  160,478  39.5 36.9 41.1
Ningbo Meishan IBZ 78,122  78,122  48,026  48,026  30,096  30,096  66.8 55.5 88.8
Wenzhou IBZ - - - - - - - - -
Jiaxing IBZ 110,736  110,736  39,229  39,229  71,508  71,508  76.0 -12.0 290.3
Shaoxing IBZ - - - - - - - - -
Jinyi IBZ 229,940  229,940  962  962  228,977  228,977  994.2 -0.1 1042.0
Zhoushan Port IBZ 352,792  352,792  55,895  55,895  296,897  296,897  57.1 -26.8 100.3
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 57,986  57,986  3,768  3,768  54,218  54,218  82.8 603.6 73.9
Hefei ETDA IBZ 822,278  822,278  512,512  512,512  309,766  309,766  76.4 51.6 141.5
Hefei IBZ 251,367  251,367  46,292  46,292  205,075  205,075  393.6 186.7 489.6
Wuhu IBZ 86,641  86,641  50,601  50,601  36,039  36,039  49.8 27.2 99.4
Ma'anshan IBZ 250,644  250,644  123,361  123,361  127,282  127,282  450.9 231.9 1428.2
Fuzhou IBZ 32,353  32,353  20,780  20,780  11,573  11,573  122.7 88.5 230.3
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 67,148  67,148  55,545  55,545  11,603  11,603  838.7 3572.0 105.7
Xiamen Haicang Port IBZ 355,237  355,237  266,775  266,775  88,462  88,462  -4.7 -19.2 107.2
Xiamen Xiangyu IBZ 242,872  242,872  236,245  236,245  6,627  6,627  -7.3 -8.2 40.2
Quanzhou IBZ 58,846  58,846  55,543  55,543  3,304  3,304  528.7 9589.4 -62.4
Nanchang IBZ 160,508  160,508  22,736  22,736  137,771  137,771  490.3 66.7 917.0
Jiujiang IBZ 27,504  27,504  17,128  17,128  10,376  10,376  791.2 455.0 -
Ganzhou IBZ 45,183  45,183  7,534  7,534  37,649  37,649  322.5 -28.6 25610.2
Jinggangshan IBZ 64,600  64,600  45,964  45,964  18,636  18,636  725.3 487.2 -
Jinan Zhangjin IBZ 6,860  6,860  3,772  3,772  3,088  3,088  - - -
Jinan IBZ 74,510  74,510  32,605  32,605  41,905  41,905  -30.4 166.7 -55.8
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 110,285  110,285  86,921  86,921  23,365  23,365  70.3 76.6 50.3
Qingdao Xihai'an IBZ 204,047  204,047  119,195  119,195  84,851  84,851  306.3 1029.6 113.9
Qingdao Qianwan IBZ 1,089,420  1,089,420  406,532  406,532  682,889  682,889  28.2 180.6 -3.1
Dongying IBZ 157,417  157,417  56,478  56,478  100,940  100,940  -11.3 74.2 -30.4
Yantai IBZ 1,475,867  1,475,867  964,625  964,625  511,241  511,241  182.8 269.6 96.0
Weifang IBZ 340,601  340,601  149,689  149,689  190,912  190,912  1301.7 931.2 1851.4
Weihai IBZ 251,989  251,989  121,446  121,446  130,543  130,543  372.2 441.2 322.1
Rizhao IBZ 134,944  134,944  14,302  14,302  120,642  120,642  1013.5 263.5 1374.0
Linyi IBZ 251,363  251,363  175,133  175,133  76,230  76,230  246.2 633.9 56.4
Qingdao Jimo IBZ - - - - - - - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 242,029  242,029  16,931  16,931  225,098  225,098  1375.0 258.5 1826.2
Zhengzhou Xinzheng IBZ 7,400,997  7,400,997  4,467,964  4,467,964  2,933,033  2,933,033  123.3 100.9 168.9
Nanyang Wolong IBZ 12,544  12,544  7,584  7,584  4,961  4,961  -58.0 -74.2 945.2
Wuhan ETDA IBZ 17,910  17,910  10,989  10,989  6,921  6,921  1588.1 935.8 -
Wuhan Donghu IBZ 290,035  290,035  109,347  109,347  180,688  180,688  115.6 82.7 141.9
Yichang IBZ 423  423  423  423  - - - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 143,861  143,861  41,617  41,617  102,244  102,244  157.8 219.5 139.0
Changsha Huanghua IBZ 851,753  851,753  494,465  494,465  357,288  357,288  165.3 177.8 149.8
Xiangtan IBZ 18,203  18,203  18,203  18,203  - - 295.3 316.6 -
Hengyang IBZ 96,752  96,752  43,135  43,135  53,617  53,617  179.3 114.0 270.1
Yueyang Chenglingji IBZ 264,437  264,437  96,925  96,925  167,511  167,511  -28.7 -67.0 115.8
Chenzhou IBZ 315,725  315,725  236,509  236,509  79,216  79,216  1312.8 1508.8 935.9
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 274,697  274,697  92,189  92,189  182,507  182,507  89.7 340.8 47.3
Guanghzhou Huangpu IBZ 127,439  127,439  27,244  27,244  100,195  100,195  66.4 73.0 64.7
Shenzhen Pingshan IBZ 1,118,951  1,118,951  555,366  555,366  563,586  563,586  39.7 53.0 28.6
Shenzhen Qianhai IBZ 1,387,000  1,387,000  562,263  562,263  824,737  824,737  -26.5 65.7 -46.8
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 345,860  345,860  339,760  339,760  6,100  6,100  1058.6 1309.1 6.3
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 348,851  348,851  105,482  105,482  243,369  243,369  73.0 67.1 75.7
Guangzhou Nansha IBZ 475,102  475,102  187,001  187,001  288,101  288,101  -3.7 -22.1 13.6
Shenzhen Yantian IBZ 1,307,772  1,307,772  967,544  967,544  340,227  340,227  71.3 63.8 97.0
Nanning IBZ 495,704  495,704  264,870  264,870  230,834  230,834  110.5 107.3 114.3
Beihai IBZ 112,149  112,149  62,075  62,075  50,073  50,073  8.0 19.6 -3.5
Qinzhou IBZ 69,362  69,362  14,065  14,065  55,297  55,297  -3.3 -56.0 39.0
Guangxi Pingxiang IBZ 1,781,626  1,781,626  1,058,450  1,058,450  723,176  723,176  120.0 138.6 97.5
Haikou IBZ 470,290  470,290  115,604  115,604  354,686  354,686  279.9 15983.3 188.2
Chongqing Fuling IBZ 76,624  76,624  32,693  32,693  43,931  43,931  - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,287,322  2,287,322  1,329,628  1,329,628  957,694  957,694  77.6 55.7 120.6
Chongqing Xiyong IBZ 3,822,888  3,822,888  2,743,357  2,743,357  1,079,531  1,079,531  45.5 51.8 31.7
Chongqing Jiangjin IBZ 64,113  64,113  18,065  18,065  46,049  46,049  -61.0 -82.3 -26.1
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 4,980  4,980  392  392  4,588  4,588  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 6,854,151  6,854,151  3,867,327  3,867,327  2,986,824  2,986,824  37.8 50.4 24.4
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Mianyang IBZ 19,961  19,961  18,739  18,739  1,222  1,222  252.4 249.5 304.8
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBZ 13,754  13,754  3,114  3,114  10,640  10,640  66.3 -44.6 301.7
Zunyi IBZ 16,272  16,272  6,355  6,355  9,917  9,917  98.1 8358.4 21.9
Gui'an IBZ 33,625  33,625  3,778  3,778  29,846  29,846  501.3 -6.8 1842.8
Kunming IBZ 66,434  66,434  30,320  30,320  36,114  36,114  3275.5 2133.8 5812.7
Honghe IBZ 186,074  186,074  115,947  115,947  70,127  70,127  -9.8 78.9 -50.4
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,618,417  1,618,417  924,561  924,561  693,856  693,856  19.3 35.3 3.1
Xi'an IBZ 170,705  170,705  74,128  74,128  96,576  96,576  814.1 555.8 1210.1
Xi'an HNTIDA IBZ 937,063  937,063  386,077  386,077  550,985  550,985  -20.9 26.7 -37.3
Xi'an Air Base IBZ 56,769  56,769  56,769  56,769  950.9 - 950.9
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 12,897  12,897  9,276  9,276  3,621  3,621  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 67,895  67,895  11,182  11,182  56,713  56,713  667.8 220.0 960.5
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 1,363  1,363  736  736  627  627  -97.8 -97.9 -97.7
Urumqi IBZ 14,488  14,488  14,098  14,098  390  390  296.1 572.3 -75.0
Alashankou IBZ 89,582  89,582  14,999  14,999  74,582  74,582  -25.0 12.7 -29.7
Kashgar IBZ 18,092  18,092  15,153  15,153  2,939  2,939  206.8 440.4 -5.0
Khorgos IBZ 2,178  2,178  2,178  2,178  - - -75.5 -61.4 -
Yangshan Speicial IBZ 1,356,963  1,356,963  608,303  608,303  748,660  748,660  -6.2 31.5 -23.9
International Border Cooperation Center 2,535  2,535  2,535  2,535  - - -63.1 -61.2 -
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 2,535  2,535  2,535  2,535  - - -63.1 -61.2 -
Bonded Logisitics Center 1,467,026  1,467,026  540,278  540,278  926,747  926,747  34.6 33.6 35.2
Beijing Yizhuang BLC 22,387  22,387  188  188  22,199  22,199  24.3 -82.2 30.9
Tianjin ETDA BLC 193,610  193,610  4,205  4,205  189,405  189,405  37.6 24.6 37.9
Tianjin Jizhou BLC - - -
Xinji BLC 11,751  11,751  11,071  11,071  680  680  -62.4 -58.5 -85.0
Tangshan Port BLC 464  464  199  199  264  264  16.6 -43.8 515.5
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 14,515  14,515  10,151  10,151  4,364  4,364  186659.3 - 56047.0
Shanxi Fanglue BLC - - -
Baotou BLC 4,237  4,237  4,237  4,237  - - -
Chifeng BLC -100.0 - -100.0
Qisumu BLC 831  831  831  831  - - -
Bayannaoer BLC - - -
Yingkou Port BLC 15,182  15,182  15,182  15,182  -70.6 - -70.6
Panjin Port BLC -100.0 - -100.0
Tieling BLC 3,056  3,056  1,841  1,841  1,215  1,215  -1.3 -25.4 92.6
Jilin BLC 1,626  1,626  1,626  1,626  - - -
Yanji Int'l Airport BLC - - -
Mudanjiang BLC 8,237  8,237  8,237  8,237  7817.1 - 7817.1
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 39,485  39,485  1,887  1,887  37,598  37,598  55.0 -61.3 82.6
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 6,468  6,468  1,071  1,071  5,397  5,397  391.8 1148.6 339.0
Nanjing Airport BLC 14,501  14,501  3,197  3,197  11,305  11,305  - - -
Jiangsu Xinyi BLC 198,324  198,324  95,478  95,478  102,847  102,847  - - -
Xuzhou BLC 14,401  14,401  4,418  4,418  9,983  9,983  1463.7 549.1 4053.5
Rugao Port BLC 6,129  6,129  2,014  2,014  4,114  4,114  -1.4 -5.9 1.0
Lianyungang BLC 13,805  13,805  1,133  1,133  12,672  12,672  -81.1 -70.7 -81.7
Dafeng Port BLC - - -
Jiangsu Haian BLC 24,582  24,582  146  146  24,436  24,436  70.8 -80.1 78.9
Ningbo Lishe BLC 12,637  12,637  665  665  11,972  11,972  -28.2 -92.0 28.9
Wenzhou BLC 21,981  21,981  389  389  21,593  21,593  971.8 - 952.8
Huzhou BLC 15  15  15  15  - - -
Hangzhou BLC 1,089  1,089  1,022  1,022  66  66  -73.4 - -98.4
Yiwu BLC 40,170  40,170  11,488  11,488  28,682  28,682  -30.8 -73.6 96.8
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 7,042  7,042  1,621  1,621  5,421  5,421  242.5 7770.8 166.3
Bengbu(Wanbei) BLC 14,635  14,635  983  983  13,652  13,652  -40.9 8.9 -42.7
Tongling(Wanzhongnan)BLC 199  199  199  199  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 1,013  1,013  1,013  1,013  -84.9 - -84.9
Anhui Wandongnan BLC 3,541  3,541  3,369  3,369  173  173  -34.6 -36.4 43.3
Xiangfu BLC 2,813  2,813  1,201  1,201  1,612  1,612  34.6 58.7 21.0
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 45,024  45,024  11,964  11,964  33,060  33,060  284.4 825.5 217.3
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 3,499  3,499  3,499  3,499  - - -
Longnan BLC 1,467  1,467  371  371  1,096  1,096  582.3 - 409.6
Qingdao Xihaian New Area BLC 25,055  25,055  1,676  1,676  23,379  23,379  403.6 - 370.0
Zibo BLC 14,467  14,467  5,119  5,119  9,348  9,348  230.3 182.2 264.3
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 630  630  630  630  107.8 - 107.8
Heze Inland Port BLC - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 111  111  111  111  - - -
Henan Dezhong BLC - - -
Henan Shangqiu BLC 53,256  53,256  40,087  40,087  13,169  13,169  171.9 272.6 49.2
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 1,731  1,731  1,731  1,731  - - -
Yichang Sanxia BLC 6,810  6,810  3,447  3,447  3,363  3,363  -47.5 -63.3 -6.2
Xiangyang BLC 10,385  10,385  6,431  6,431  3,955  3,955  -5.9 -5.7 -6.2
Jingmen BLC 6,996  6,996  6,145  6,145  851  851  590.4 506.5 -
Xiantao BLC 5,661  5,661  5,661  5,661  -46.8 - -46.8
Changsha Jinxia BLC 3,704  3,704  2,055  2,055  1,649  1,649  -85.6 -90.0 -67.7
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 149,521  149,521  98,618  98,618  50,903  50,903  237.9 361.9 122.3
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 1,277  1,277  1,224  1,224  52  52  - - -
Zhanjiang BLC 8,300  8,300  2,144  2,144  6,156  6,156  -31.2 818.8 -47.9
Zhongshan BLC 35,230  35,230  11,511  11,511  23,719  23,719  -1.1 18.5 -8.5
Foshanguotong BLC 7,176  7,176  3,069  3,069  4,107  4,107  90.9 1015.1 17.9
Dongguan Qingxi BLC 63,605  63,605  21,694  21,694  41,911  41,911  27.9 23.3 30.4
Liuzhou BLC 608  608  608  608  - - -
Fangcheng Port BLC 24,324  24,324  2,109  2,109  22,215  22,215  63.0 - 48.9
Chongqing Guoyuan BLC 10,028  10,028  10,028  10,028  -3.6 - -3.6
Chongqing Railway BLC 26,734  26,734  11,778  11,778  14,955  14,955  23.8 -16.8 101.2
Chongqing Nanpeng Road BLC 29,015  29,015  22,008  22,008  7,007  7,007  273.0 191.6 2928.8
Chengdu Airport BLC 1,331  1,331  1,331  1,331  -91.5 -100.0 -91.5
Tianfu new area(Chengdu) BLC 1,442  1,442  1,442  1,442  106.7 - 106.7
Luzhou Port BLC 20,136  20,136  1,039  1,039  19,098  19,098  130.3 - 118.4
Yibin Port BLC 35,768  35,768  822  822  34,946  34,946  1.6 -95.3 95.6
Nanchong BLC 1,014  1,014  1,014  1,014  - - -
Chengdu Railway BLC 142,843  142,843  102,973  102,973  39,870  39,870  -23.7 -33.0 18.9
Kunming Gaoxin BLC -100.0 - -100.0
Kunming Gaoxin BLC 620  620  620  620  12431.5 - -100.0
Shanxi Xixian BLC 28,316  28,316  14,457  14,457  13,859  13,859  57.2 163.7 10.6
Wuwei BLC - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 2,173  2,173  2,173  2,173  - - -
Shizuishan BLC - - -
Kuitun BLC 37  37  37  37  -93.2 - -93.2

Note:

1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730