Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas,6.2021
2021/07/19

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 6.2021
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 6 1 to 6 Total Exports Imports
Special Economic zone 60,931,178  348,480,816  31,654,872  183,018,155  29,276,306  165,462,661  33.3 31.6 35.2
Xiamen SEZ 11,678,226  62,919,503  5,518,088  30,654,341  6,160,138  32,265,162  42.9 38.2 47.7
Shenzhen SEZ 42,159,624  245,576,510  22,522,846  131,569,276  19,636,778  114,007,235  29.1 29.3 28.9
Zhuhai SEZ 4,297,229  25,122,929  2,428,499  13,876,293  1,868,730  11,246,636  49.6 45.1 55.5
Shantou SEZ 847,432  5,837,977  625,333  4,739,832  222,099  1,098,145  25.8 34.7 -2.2
Hainan SEZ 1,948,667  9,023,897  560,107  2,178,414  1,388,561  6,845,484  57.9 9.9 83.4
Economic and Technological Development Zone 39,769,086  218,442,156  20,922,038  111,227,799  18,847,048  107,214,356  40.9 53.3 29.9
High and New Tech Industrial Development Zone 34,763,529  181,156,512  19,558,951  101,111,542  15,204,578  80,044,971  31.9 38.9 24.0
Integrated Experimental Area 5,092,722  38,828,117  3,003,246  23,022,479  2,089,476  15,805,638  85.5 88.9 80.7
Bonded Zone 24,913,029  128,778,935  6,945,383  39,192,477  17,967,646  89,586,458  30.1 26.5 31.8
Tianjin Port BZ 964,436  4,916,894  218,986  898,795  745,450  4,018,099  40.4 76.1 34.3
Dalian BZ 124,073  1,106,468  38,517  252,872  85,556  853,596  40.5 9.0 53.7
Shanghai Waigaoqiao BZ 14,549,159  76,841,619  3,186,146  18,461,299  11,363,013  58,380,320  27.8 21.6 29.9
Niongbo BZ 1,598,281  9,603,881  488,823  2,627,172  1,109,458  6,976,709  67.8 78.9 63.9
Fuzhou BZ 46,539  223,359  27,129  132,744  19,410  90,614  21.4 110.5 -25.1
Xiamen BZ 1,069,096  3,635,895  347,882  1,643,539  721,215  1,992,355  39.3 -3.0 117.6
Guangzhou BZ 240,010  1,706,909  64,484  514,193  175,526  1,192,716  30.4 78.3 16.8
Shenzhen Futian BZ 6,116,288  29,522,808  2,478,675  13,984,921  3,637,613  15,537,887  24.3 25.4 23.3
Zhuahai BZ 205,148  1,221,102  94,743  676,941  110,404  544,160  26.5 70.1 -4.1
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 102,475  326,599  83,783  224,245  18,692  102,355  156.2 389.8 25.3
Bonded Port 1,185,536  5,165,044  223,431  1,065,717  962,105  4,099,328  56.0 36.4 62.1
Zhangjiagang BP 774,487  3,875,504  218,369  1,057,703  556,117  2,817,801  20.1 35.4 15.2
Hainan Yangpu BP 411,050  1,289,540  5,062  8,013  405,988  1,281,527  1441.3 3385.8 1435.9
Integrated Bonded Zone 72,556,990  393,298,064  38,855,400  209,235,006  33,701,590  184,063,058  40.6 45.8 35.2
Beijing Tianzhu IBZ 1,018,341  5,699,710  55,473  193,532  962,868  5,506,179  35.4 17.1 36.2
Tianjin Taida IBZ 3,239  98,307  3,048  22,032  191  76,275  -12.6 -11.2 -13.0
Tianjin Dongjiang IBZ 2,266,450  8,862,921  436,328  2,291,154  1,830,121  6,571,768  20.9 81.9 8.2
Tianjin Port IBZ 175,268  851,646  86,615  310,401  88,653  541,245  -23.6 298.8 -47.8
Tianjin Binhai New Area IBZ 406,032  2,243,009  29,477  145,945  376,555  2,097,064  38.8 88.5 36.3
Shijiazhuang IBZ 272,368  912,944  238,973  817,465  33,395  95,480  3.6 10.9 -33.5
Caofeidian IBZ 240,283  1,836,221  86,228  264,946  154,055  1,571,275  461.9 65.3 843.5
Qinhuangdao IBZ - 209,730  - 194,639  - 15,091  -45.2 -41.0 -71.6
Langfang IBZ 4,990  35,362  3,005  24,056  1,984  11,306  688.0 540.3 1446.7
Taiyuan Wusu IBZ 890,206  2,712,045  440,662  1,509,109  449,544  1,202,936  1227.6 1663.1 913.5
Hohhot IBZ 13,262  353,842  1,443  11,041  11,819  342,801  4403.9 127.3 11327.4
Manzhouli IBZ 10,032  94,191  9,860  87,617  172  6,574  98.4 526.2 -80.4
Erdos IBZ 3,855  68,018  3,855  42,898  - 25,120  71138.4 44828.7 -
Shenyang IBZ 41,351  196,497  23,273  117,184  18,078  79,314  21.7 65.5 -12.5
Dalian Wanli IBZ 638,361  3,763,740  464,566  2,867,394  173,795  896,346  55.9 40.1 143.5
Dalian Dayaowan IBZ 355,816  2,127,785  139,549  744,720  216,267  1,383,065  -3.7 6.5 -8.4
Yingkou IBZ 23,936  157,412  6,759  45,596  17,178  111,816  1041.8 235.0 63575.2
Changchun Xinglong IBZ 30,414  202,417  13,929  83,902  16,485  118,516  211.2 464.6 136.2
Hunchun IBZ 29,386  145,541  14,272  95,783  15,114  49,759  23.1 12.0 52.1
Harbin IBZ 1,434  13,566  307  4,029  1,127  9,537  -84.6 -94.6 -30.3
Suifenhe IBZ 45,872  241,225  212  2,140  45,661  239,085  106.0 -30.5 109.7
Caohejing IBZ 596,992  2,598,640  234,933  1,067,762  362,059  1,530,878  3.3 -13.9 20.1
Jiading IBZ 85,140  471,753  27,264  120,920  57,876  350,833  21.9 88.4 8.7
Yangshan Speicail IBZ 1,810,538  10,137,580  866,195  4,090,919  944,343  6,046,660  69.3 100.2 53.3
Fengxian IBZ 79,739  422,536  60,367  324,209  19,372  98,328  -6.8 -2.8 -17.8
Songjiang IBZ 2,525,533  16,351,129  1,656,922  11,214,838  868,611  5,136,291  31.8 26.6 44.6
Qingpu IBZ 84,598  507,452  38,499  205,955  46,099  301,497  -8.5 4.6 -15.7
Jinqiao IBZ 110,905  544,855  11,489  69,855  99,416  475,000  14.3 -20.3 22.1
Shanghai Pudong Airport IBZ 916,787  5,343,612  424,990  2,518,760  491,797  2,824,852  21.0 6.3 38.0
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 251,771  1,486,935  150,845  899,198  100,927  587,737  8.5 5.2 14.0
Nanjing IBZ 387,873  2,490,622  242,230  1,683,335  145,643  807,286  -5.7 -9.2 2.6
Wuxi HNTIDA IBZ 1,780,744  10,640,848  1,051,488  5,866,581  729,256  4,774,266  -0.5 2.0 -3.4
Xuzhou IBZ 323,874  948,706  291,640  723,896  32,234  224,809  53.9 75.1 10.7
Changzhou IBZ 122,247  591,381  60,096  290,447  62,151  300,934  124.7 184.2 87.0
Suzhou Industrial Park IBZ 2,108,050  13,017,214  1,493,713  9,077,067  614,337  3,940,147  18.7 42.1 -14.0
Suzhou HNTIDA IBZ 1,358,443  8,523,151  679,492  4,825,728  678,951  3,697,423  19.2 16.3 23.2
Wuzhong IBZ 4,384  41,025  2,967  29,437  1,417  11,588  -49.3 -30.4 -70.0
Nantong IBZ 100,179  640,802  46,299  340,810  53,880  299,992  38.6 61.7 19.3
Lianyungang IBZ 95,153  549,017  53,550  227,895  41,604  321,122  177.7 403.4 110.7
Huai'an IBZ 34,583  259,874  13,442  106,451  21,142  153,423  31.6 -1.9 72.4
Yancheng IBZ 122,304  294,841  43,386  156,149  78,919  138,691  182.0 2865.1 39.7
Yangzhou IBZ 82,438  395,150  82,357  384,058  82  11,092  2070.0 3418.7 52.1
Zhenjiang IBZ 47,385  349,964  13,687  57,286  33,697  292,677  -2.7 111.3 -11.9
Taizhou IBZ 69,615  561,755  55,868  346,220  13,746  215,534  708.4 905.0 515.2
Changshu IBZ 19,885  100,150  12,183  61,862  7,701  38,288  0.3 105.8 -45.2
Jiangyin IBZ 35,889  105,922  10,158  55,652  25,731  50,270  3.9 17.0 -7.5
Kunshan IBZ 4,192,236  24,269,757  3,047,995  17,662,591  1,144,241  6,607,167  12.8 17.1 2.7
Wujiang IBZ 456,116  2,710,486  418,972  2,565,541  37,144  144,945  9.3 10.2 -4.4
Taicang Port IBZ 70,993  510,960  29,742  176,407  41,251  334,553  69.7 123.6 50.6
Wujin IBZ 77,890  445,045  30,170  168,191  47,720  276,854  39.5 14.7 60.5
Hangzhou IBZ 322,374  2,069,626  130,559  799,209  191,815  1,270,418  10.4 33.8 -0.6
Ningbo Beilun Port IBZ 286,359  1,554,969  98,881  545,232  187,477  1,009,738  41.6 38.5 43.4
Ningbo Meishan IBZ 57,394  399,676  43,778  263,697  13,615  135,979  -3.6 88.7 -50.5
Wenzhou IBZ 1,919  1,919  854  854  1,065  1,065  - - -
Jiaxing IBZ 207,242  891,582  99,963  484,111  107,279  407,471  80.0 104.9 57.2
Shaoxing IBZ 10,621  16,266  - - 10,621  16,266  - - -
Jinyi IBZ 196,268  1,335,999  5,935  27,305  190,333  1,308,694  254.4 -77.9 416.2
Zhoushan Port IBZ 425,730  2,691,611  51,213  508,800  374,517  2,182,811  81.7 65.1 86.0
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 34,800  281,174  3,652  21,451  31,147  259,723  15.6 770.9 7.9
Hefei ETDA IBZ 997,763  5,091,867  614,001  3,053,792  383,762  2,038,075  34.6 14.0 84.6
Hefei IBZ 323,085  1,264,190  95,738  322,610  227,348  941,580  301.5 306.9 299.7
Wuhu IBZ 126,625  547,268  77,565  275,013  49,060  272,255  33.9 55.9 17.2
Ma'anshan IBZ 26,393  977,571  20,455  496,441  5,937  481,130  110.1 121.5 99.5
Fuzhou IBZ 27,381  207,726  18,346  142,179  9,035  65,547  54.5 70.1 28.9
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 69,049  517,520  47,372  386,904  21,677  130,617  266.5 440.0 87.8
Xiamen Haicang Port IBZ 352,589  1,861,017  207,825  1,253,570  144,765  607,447  1.9 -8.8 34.4
Xiamen Xiangyu IBZ 400,071  1,692,975  392,438  1,661,277  7,633  31,698  17.5 17.5 16.6
Quanzhou IBZ 127,820  252,409  122,976  229,621  4,844  22,788  410.4 2126.3 -41.8
Nanchang IBZ 108,901  731,561  20,827  129,115  88,074  602,446  61.9 -13.4 99.0
Jiujiang IBZ 31,119  211,478  18,684  115,204  12,435  96,274  223.8 234.8 211.6
Ganzhou IBZ 229,081  489,972  178,949  324,949  50,132  165,023  638.3 868.5 403.0
Jinggangshan IBZ 42,353  231,601  35,307  183,280  7,047  48,321  453.1 408.9 724.7
Jinan Zhangjin IBZ 238,708  368,362  166,911  285,195  71,797  83,167  - - -
Jinan IBZ 632,555  1,230,933  478,931  741,061  153,625  489,872  48.3 767.3 -34.2
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 530,486  1,039,411  500,957  900,419  29,530  138,992  176.7 245.8 20.6
Qingdao Xihai'an IBZ 154,074  1,015,784  24,206  274,438  129,868  741,347  199.4 368.0 164.2
Qingdao Qianwan IBZ 1,633,747  9,119,554  255,135  1,733,190  1,378,612  7,386,364  85.4 77.5 87.4
Dongying IBZ 257,102  1,722,750  89,456  502,583  167,646  1,220,167  221.2 137.6 275.6
Yantai IBZ 1,560,338  9,133,057  806,576  5,002,235  753,762  4,130,822  144.3 127.4 168.5
Weifang IBZ 921,002  2,488,741  527,091  1,320,393  393,911  1,168,348  563.4 641.2 493.0
Weihai IBZ 476,803  1,971,926  359,147  1,216,610  117,656  755,316  368.5 713.7 178.4
Rizhao IBZ 156,681  725,597  47,887  131,947  108,794  593,650  544.7 436.4 575.0
Linyi IBZ 235,117  1,234,184  147,745  734,085  87,372  500,099  177.5 501.8 55.0
Qingdao Jimo IBZ 7,300  324,947  1,256  314,096  6,044  10,851  - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 423,212  1,977,558  204,971  603,647  218,242  1,373,911  1055.4 569.1 1597.5
Zhengzhou Xinzheng IBZ 3,969,792  32,141,022  2,446,085  19,994,491  1,523,707  12,146,530  81.6 86.6 73.9
Nanyang Wolong IBZ 57,254  229,793  30,731  133,480  26,523  96,313  56.0 5.5 363.9
Wuhan ETDA IBZ 116,166  257,724  100,096  137,764  16,070  119,960  4204.4 2233.0 145306.2
Wuhan Donghu IBZ 345,743  1,920,535  220,083  973,317  125,660  947,218  139.8 169.6 115.4
Yichang IBZ 59,435  68,930  58,426  65,673  1,009  3,257  - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 208,933  788,236  64,071  240,510  144,862  547,727  329.0 559.4 271.9
Changsha Huanghua IBZ 440,827  3,222,100  231,221  1,864,847  209,606  1,357,253  8.8 36.0 -14.6
Xiangtan IBZ 267,375  461,552  267,219  452,809  156  8,743  2029.4 2480.7 111.7
Hengyang IBZ 121,727  436,027  41,371  182,409  80,357  253,618  92.4 88.7 95.1
Yueyang Chenglingji IBZ 955,348  3,727,560  481,193  1,787,719  474,155  1,939,841  167.2 70.6 458.0
Chenzhou IBZ 83,911  797,395  52,079  533,897  31,832  263,499  118.2 80.1 282.4
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 504,180  2,152,593  256,508  844,095  247,672  1,308,499  63.5 250.8 21.6
Guanghzhou Huangpu IBZ 183,305  950,124  57,942  245,847  125,364  704,277  59.7 60.9 59.3
Shenzhen Pingshan IBZ 622,654  6,504,044  351,039  3,091,759  271,615  3,412,285  12.9 33.8 -1.1
Shenzhen Qianhai IBZ 1,768,246  10,034,097  850,060  3,951,850  918,185  6,082,246  -6.4 95.3 -30.0
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 152,790  1,714,799  147,780  1,683,832  5,009  30,967  388.6 455.3 -35.2
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 963,675  2,766,292  278,107  808,005  685,568  1,958,287  23.9 12.9 29.2
Guangzhou Nansha IBZ 1,040,467  5,030,119  520,168  1,899,628  520,299  3,130,490  40.6 92.1 20.9
Shenzhen Yantian IBZ 1,001,691  6,034,985  724,573  4,383,027  277,118  1,651,958  33.0 39.2 18.8
Nanning IBZ 713,728  3,063,960  365,816  1,522,192  347,911  1,541,768  30.5 34.1 27.1
Beihai IBZ 227,463  889,626  111,074  469,163  116,389  420,463  15.5 20.4 10.4
Qinzhou IBZ 132,160  666,097  3,593  63,579  128,567  602,518  16.2 -76.4 98.6
Guangxi Pingxiang IBZ 1,176,627  7,940,369  587,464  4,238,921  589,163  3,701,447  59.9 67.2 52.4
Haikou IBZ 310,694  2,121,239  16,184  185,783  294,510  1,935,456  166.5 670.4 150.7
Chongqing Fuling IBZ 194,889  662,933  119,301  393,341  75,588  269,592  1537.3 10599.9 632.3
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,545,508  13,582,094  1,306,172  7,489,827  1,239,336  6,092,268  70.6 53.8 97.0
Chongqing Xiyong IBZ 4,915,700  24,286,383  3,203,991  16,458,072  1,711,709  7,828,311  31.9 37.1 22.3
Chongqing Jiangjin IBZ 232,729  921,224  86,482  387,654  146,248  533,570  1.6 -19.9 26.0
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 645,411  1,132,017  611,181  985,171  34,229  146,846  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 3,244  17,287  11  309  3,233  16,978  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 7,687,270  42,710,825  3,826,842  22,525,289  3,860,428  20,185,537  20.4 21.4 19.2
Luzhou IBZ 32,281  161,199  3,366  9,169  28,915  152,030  - - -
Mianyang IBZ 19,165  233,757  8,050  57,985  11,115  175,772  459.7 48.8 6184.9
Yibin IBZ 7,198  79,912  5,513  38,015  1,685  41,897  - - -
Guiyang IBZ 21,234  164,718  4,149  78,599  17,085  86,119  47.8 -13.3 314.5
Zunyi IBZ 12,109  50,665  6,482  25,608  5,627  25,057  -4.7 -41.4 164.1
Gui'an IBZ 13,319  298,714  4,689  150,058  8,630  148,657  883.7 823.8 952.6
Kunming IBZ 112,356  272,636  48,371  136,270  63,985  136,367  711.2 587.7 888.4
Honghe IBZ 190,602  1,060,640  83,164  580,335  107,438  480,305  -14.8 -7.7 -22.0
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,168,522  10,905,553  1,259,902  6,111,262  908,621  4,794,291  16.7 28.5 4.5
Xi'an IBZ 342,112  1,120,445  240,449  694,999  101,663  425,446  170.4 439.2 49.1
Xi'an HNTIDA IBZ 1,483,673  7,915,264  514,899  2,590,052  968,774  5,325,212  28.2 31.8 26.5
Xi'an Air Base IBZ 63,630  169,903  32,340  51,255  31,290  118,649  2832.0 13038.9 2095.3
Baoji IBZ 155  341  155  341  - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 81,083  242,544  37,745  154,430  43,338  88,113  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 130,210  583,245  15,163  43,293  115,047  539,952  438.7 6.2 699.9
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 35,950  42,874  5,215  10,129  30,735  32,745  -42.4 -77.7 13.3
Urumqi IBZ 25,005  147,243  24,910  140,978  95  6,265  172.8 238.8 -49.3
Alashankou IBZ 87,690  646,664  13,441  57,157  74,250  589,507  1.4 -9.1 2.6
Kashgar IBZ 14,451  114,192  14,272  90,974  179  23,219  143.4 243.8 13.5
Khorgos IBZ 12,057  45,504  11,903  41,728  154  3,775  -56.8 -16.8 -93.2
Yangshan Speicial IBZ 1,810,538  10,137,580  866,195  4,090,919  944,343  6,046,660  69.3 100.2 53.3
International Border Cooperation Center 3,416  57,051  3,396  56,147  20  905  260.7 367.3 -76.2
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 3,416  57,051  3,396  56,147  20  905  260.7 367.3 -76.2
Bonded Logisitics Center 1,851,242  8,834,979  812,097  3,338,187  1,039,144  5,496,792  13.5 24.7 7.6
Beijing Yizhuang BLC 93,602  291,791  1,630  93,602  290,161  75.2 -73.2 80.9
Tianjin ETDA BLC 172,721  1,094,902  10,730  42,746  161,991  1,052,157  -35.7 173.1 -37.6
Tianjin Jizhou BLC -90.8 - -90.8
Xinji BLC 20,530  105,629  15,575  79,660  4,955  25,970  -64.9 -64.9 -64.7
Tangshan Port BLC 115,283  258,068  115,043  257,028  240  1,040  7825.0 13227.7 -21.7
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 51,027  178,633  20,348  80,757  30,679  97,876  882.3 1034.1 784.6
Shanxi Fanglue BLC 172  434  172  434  2632.1 2632.1 -
Baotou BLC 24,768  36,134  24,768  36,134  - - -
Chifeng BLC 922  1,031  922  1,031  -77.3 - -77.3
Qisumu BLC 6,929  6,929  199.2 -100.0 201.9
Bayannaoer BLC 274  274  - - -
Yingkou Port BLC 61,219  238,431  50,965  202,779  10,254  35,652  201.7 235689.5 -54.8
Panjin Port BLC 8,383  8,383  -65.6 - -65.6
Tieling BLC 1,963  13,418  1,963  11,792  1,626  -4.9 -7.1 15.4
Jilin BLC 2,163  2,163  456.8 456.8 -
Yanji Int'l Airport BLC 459  540  437  505  22  35  - - -
Mudanjiang BLC 9,353  48,072  9,353  48,072  12935.0 - 12935.0
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 28,060  165,529  4,477  23,807  23,582  141,722  7.4 33.5 3.9
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 6,503  48,987  20  2,610  6,483  46,377  424.2 2862.3 401.0
Nanjing Airport BLC 33,110  159,128  6,333  49,907  26,777  109,220  310126.8 - 212830.3
Jiangsu Xinyi BLC 16,142  351,614  455  179,831  15,687  171,783  35033.8 20737.9 124574.5
Xuzhou BLC 12,517  48,440  1,954  26,123  10,563  22,317  318.6 3142.6 107.3
Rugao Port BLC 15,080  63,395  9,753  33,429  5,326  29,967  31.7 34.6 28.6
Lianyungang BLC 58,288  151,905  25,596  31,671  32,692  120,234  -28.9 27.1 -36.3
Dafeng Port BLC 12,024  12,735  906  1,615  11,118  11,120  32.4 5448.4 16.0
Jiangsu Haian BLC 4,522  94,598  93  1,354  4,430  93,244  36.6 -82.3 51.4
Ningbo Lishe BLC 12,718  71,483  6,811  13,348  5,907  58,135  1.3 -25.9 10.6
Wenzhou BLC 34,083  177,860  2,425  5,717  31,658  172,143  1407.5 13133.3 1364.4
Huzhou BLC 4,168  11,159  4,103  8,962  65  2,197  -44.6 1329.3 -88.7
Hangzhou BLC 101  3,697  2,853  101  844  -65.4 9.2 -89.5
Yiwu BLC 123,335  466,470  52,844  177,495  70,491  288,975  9.0 -17.0 35.0
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 10,851  57,173  1,220  12,983  9,631  44,190  63.3 68.1 62.0
Bengbu(Wanbei) BLC 17,097  161,292  860  6,191  16,237  155,101  125.9 51.7 130.4
Tongling(Wanzhongnan)BLC 20,022  61,776  20,022  33,380  28,396  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 935  6,181  935  6,181  -85.4 -100.0 -83.0
Anhui Wandongnan BLC 3,251  18,539  3,126  17,666  125  873  -67.9 -53.5 -95.6
Xiangfu BLC 5,396  20,455  1,080  6,555  4,317  13,899  47.5 -12.4 117.6
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 191,028  401,766  89,477  110,419  101,552  291,347  415.5 1335.8 314.8
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 33,941  76,164  21,171  61,142  12,769  15,022  851.5 663.8 -
Longnan BLC 1,767  15,201  646  3,969  1,121  11,233  356.9 - 237.6
Qingdao Xihaian New Area BLC 18,415  155,021  11  22,309  18,405  132,712  187.5 10818.6 147.1
Zibo BLC 1,747  69,933  1,747  33,586  36,347  6.6 241.9 -34.8
Yantai Fushan huili BLC -100.0 - -100.0
Luzhongyunda BLC 3,969  13,242  3,969  11,590  1,651  945.0 - 30.3
Heze Inland Port BLC 10,503  16,060  1,208  2,198  9,296  13,861  - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 537  5,808  18  421  520  5,387  587.5 335.5 620.1
Henan Dezhong BLC 149  471  149  471  -99.0 -100.0 15.4
Henan Shangqiu BLC 37,168  284,659  33,007  230,642  4,161  54,017  159.4 149.6 211.4
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 14,525  29,928  14,525  26,979  2,948  74225.1 - 7222.2
Yichang Sanxia BLC 16,503  72,133  9,842  33,274  6,661  38,859  51.6 5.6 141.9
Xiangyang BLC 15,098  73,538  7,462  33,853  7,636  39,684  -5.9 -7.5 -4.5
Jingmen BLC 11,102  57,321  8,481  35,033  2,621  22,288  1112.6 655.6 24487.4
Xiantao BLC 28,797  28,797  -87.2 -100.0 -83.9
Changsha Jinxia BLC 15,783  70,760  7,917  31,128  7,865  39,632  -17.3 -32.5 0.4
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 101,407  765,701  47,519  376,638  53,888  389,064  65.5 68.1 63.0
Shantou BLC 557  66  491  -98.7 -99.6 -97.9
Jiangmen Daguang Bay BLC 1,271  10,564  87  2,912  1,184  7,652  - - -
Zhanjiang BLC 3,208  42,178  1,031  19,324  2,177  22,855  1.2 339.1 -38.7
Zhongshan BLC 31,114  184,767  14,707  70,472  16,407  114,295  -10.0 -2.6 -14.1
Foshanguotong BLC 17,672  57,697  14,419  33,334  3,253  24,363  82.0 182.0 22.6
Dongguan Qingxi BLC 72,676  436,973  29,151  134,648  43,526  302,325  -5.8 -7.4 -5.1
Liuzhou BLC 5,068  24,966  5,068  24,966  - - -
Fangcheng Port BLC 37,337  231,389  5,952  8,061  31,385  223,327  970.2 - 933.0
Chongqing Guoyuan BLC 15,485  71,322  15,485  71,322  5.2 - 5.2
Chongqing Railway BLC 96,618  303,144  37,460  123,193  59,158  179,951  55.8 48.6 61.1
Chongqing Nanpeng Road BLC 76,153  271,483  67,409  228,185  8,744  43,297  198.9 317.7 19.6
Chengdu Airport BLC 39,987  129,451  20  326  39,967  129,125  63.8 38.2 63.9
Tianfu new area(Chengdu) BLC 2,497  14,668  2,497  14,668  223.4 - 223.4
Luzhou Port BLC 35,871  1,480  34,391  -73.3 - -74.4
Yibin Port BLC 56,795  18,378  38,417  -70.1 -73.7 -68.0
Nanchong BLC 2,891  9,558  2,891  9,558  - - -
Chengdu Railway BLC 327,878  270,743  57,135  -72.7 -72.4 -74.0
Kunming Gaoxin BLC -88.0 - -88.0
Kunming Gaoxin BLC 99  1,552  99  1,291  261  -56.9 -49.2 -75.4
Shanxi Xixian BLC 29,717  15,182  14,535  -77.3 -50.0 -85.5
Wuwei BLC 3,519  8,210  3,519  8,210  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 7,653  7,653  1166.0 - 1166.0
Shizuishan BLC 161  427  161  427  - - -
Kuitun BLC 1,616  4,396  1,206  3,549  410  847  707.3 - 55.5

Note:

1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730