Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 4.2022
2022/05/18

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 4.2022
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
4 1to4 4 1to4 4 1to4 Total Exports Imports
Special Economic zone 65,734,622  235,393,297  37,314,922  128,701,539  28,419,700  106,691,758  3.7 7.3 -0.4
Xiamen SEZ 11,069,984  43,273,866  5,589,915  22,087,563  5,480,070  21,186,304  8.0 14.0 2.4
Shenzhen SEZ 46,061,022  162,437,701  26,690,763  90,772,504  19,370,259  71,665,197  0.7 3.9 -3.1
Zhuhai SEZ 4,388,536  16,099,912  2,803,292  10,040,754  1,585,244  6,059,157  -4.0 7.8 -18.8
Shantou SEZ 1,627,221  4,179,502  1,452,130  3,416,825  175,090  762,677  22.9 27.5 5.8
Hainan SEZ 2,587,859  9,402,315  778,822  2,383,893  1,809,037  7,018,423  72.3 93.6 66.2
Economic and Technological Development Zone 41,276,398  160,993,743  20,725,298  80,581,853  20,551,100  80,411,890  10.7 9.7 11.7
High and New Tech Industrial Development Zone 35,132,750  138,640,382  20,200,270  79,065,807  14,932,480  59,574,575  11.2 15.5 5.9
Integrated Experimental Area 6,574,668  28,329,510  3,844,553  16,292,642  2,730,115  12,036,868  0.0 -4.2 6.2
Bonded Zone 17,963,572  78,772,541  4,968,611  23,795,267  12,994,961  54,977,273  -4.5 -7.9 -3.0
Tianjin Port BZ 1,281,262  4,238,729  240,929  911,921  1,040,333  3,326,808  38.4 79.6 30.2
Dalian BZ 123,382  757,587  35,177  159,103  88,205  598,484  -6.6 -8.0 -6.3
Shanghai Waigaoqiao BZ 7,623,536  44,156,350  1,054,680  10,453,312  6,568,857  33,703,038  -10.9 -14.9 -9.6
Ningbo BZ 1,528,227  5,768,492  454,836  1,563,591  1,073,391  4,204,901  -7.8 -5.7 -8.5
Fuzhou BZ 78,187  380,388  32,847  124,360  45,340  256,028  186.7 51.9 403.7
Xiamen BZ 1,585,156  5,019,769  578,001  1,847,460  1,007,155  3,172,309  206.7 97.9 351.0
Guangzhou BZ 210,404  709,932  63,337  184,682  147,067  525,249  -39.4 -52.0 -33.2
Shenzhen Futian BZ 5,335,569  16,866,783  2,416,120  8,218,107  2,919,449  8,648,675  -11.6 -11.8 -11.4
Zhuahai BZ 197,849  874,512  92,684  332,732  105,165  541,781  6.4 -32.4 64.3
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 53,902  266,863  33,882  181,668  20,021  85,195  46.1 55.4 29.6
Bonded Port 1,020,454  4,143,967  173,015  773,106  847,439  3,370,861  34.9 19.1 39.1
Zhangjiagang BP 422,914  2,362,250  137,845  705,533  285,069  1,656,717  -3.3 8.9 -7.7
Hainan Yangpu BP 597,540  1,781,717  35,169  67,573  562,370  1,714,144  182.5 3779.9 172.6
Integrated Bonded Zone 69,461,688  295,179,541  36,514,732  158,367,303  32,946,956  136,812,238  15.4 15.3 15.6
Yangshan Speicail IBZ 2,336,451  8,970,421  802,625  3,676,314  1,533,826  5,294,107  38.8 44.2 35.2
Beijing Tianzhu IBZ 1,066,868  4,444,687  49,351  224,107  1,017,517  4,220,580  20.6 112.2 17.9
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ 4,518  4,518  4,518  4,518  - - -
Tianjin Taida IBZ 165,904  430,990  34,072  165,263  131,832  265,727  290.8 268.9 305.7
Tianjin Dongjiang IBZ 1,287,812  4,022,726  452,393  1,227,724  835,419  2,795,002  -16.2 -16.4 -16.2
Tianjin Port IBZ 153,960  742,546  26,331  97,625  127,629  644,921  53.5 -17.4 76.5
Tianjin Binhai New Area IBZ 414,473  1,566,959  21,169  90,150  393,304  1,476,809  21.1 -12.6 24.0
Shijiazhuang IBZ 107,490  751,277  80,229  616,011  27,261  135,266  88.5 67.2 349.7
Caofeidian IBZ 551,565  2,048,566  206,179  313,456  345,386  1,735,111  61.3 202.1 48.8
Qinhuangdao IBZ 60,239  250,799  55,831  230,568  4,408  20,230  43.3 42.2 57.6
Langfang IBZ 4,396  21,314  4,150  19,159  247  2,154  0.2 12.0 -48.1
Taiyuan Wusu IBZ 31,857  357,190  24,831  206,953  7,026  150,236  -67.4 -68.0 -66.5
Hohhot IBZ 45,969  393,754  2,846  8,026  43,123  385,728  28.2 -4.8 29.1
Manzhouli IBZ 4,051  36,116  4,051  32,671  - 3,446  -43.5 -44.5 -31.7
Erdos IBZ 33,649  156,428  28,099  121,455  5,550  34,973  214.5 296.3 83.2
Shenyang IBZ 78,451  565,542  40,214  437,808  38,237  127,734  377.7 542.1 154.4
Dalian Wanli IBZ 539,094  2,178,954  429,720  1,729,451  109,374  449,503  -10.4 -8.3 -17.6
Dalian Dayaowan IBZ 309,366  959,880  101,904  334,207  207,461  625,673  -30.7 -29.0 -31.6
Yingkou IBZ 7,743  58,924  850  13,881  6,894  45,043  -42.9 -27.2 -46.5
Changchun Xinglong IBZ 151,144  291,440  2,814  46,536  148,331  244,904  361.4 185.2 422.8
Hunchun IBZ 36,897  154,463  23,214  114,409  13,684  40,054  68.5 72.6 57.8
Harbin IBZ 46,012  175,780  40,977  106,182  5,035  69,597  1660.1 3150.2 935.7
Suifenhe IBZ 17,343  83,958  540  2,640  16,802  81,318  -45.1 92.5 -46.3
Caohejing IBZ 178,712  1,588,062  62,830  544,909  115,882  1,043,153  2.6 -14.4 14.6
Jiading IBZ 52,968  260,456  1,926  42,115  51,042  218,341  -15.8 -42.2 -7.7
Fengxian IBZ 28,499  1,264,857  21,462  546,684  7,036  718,174  390.2 179.1 1055.3
Songjiang IBZ 953,952  11,338,725  436,013  7,068,848  517,940  4,269,876  1.9 -8.4 25.3
Qingpu IBZ 46,583  358,024  16,601  160,937  29,983  197,087  7.6 21.6 -1.6
Jinqiao IBZ 99,378  381,197  9,063  71,557  90,315  309,640  7.4 63.0 -0.5
Shanghai Pudong Airport IBZ 511,189  4,089,035  187,169  2,124,097  324,021  1,964,938  18.3 27.8 9.5
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 265,387  1,497,951  130,341  950,683  135,046  547,268  66.1 64.3 69.2
Nanjing IBZ 329,792  984,349  174,085  510,168  155,707  474,181  -41.6 -56.4 -7.8
Wuxi HNTIDA IBZ 1,839,928  7,684,912  1,186,812  4,550,994  653,115  3,133,918  7.1 18.9 -6.4
Xuzhou IBZ 100,845  765,474  56,525  569,243  44,319  196,232  61.5 73.8 34.1
Changzhou IBZ 50,528  209,735  20,831  150,381  29,697  59,354  -45.2 -22.3 -68.7
Suzhou Industrial Park IBZ 2,745,345  11,682,740  1,888,458  7,436,900  856,887  4,245,840  32.0 22.0 54.1
Suzhou HNTIDA IBZ 1,556,167  6,783,086  934,204  3,722,001  621,963  3,061,086  18.8 13.0 26.7
Wuzhong IBZ 19,042  111,464  4,908  42,240  14,135  69,225  90.8 14.9 219.4
Nantong IBZ 77,569  517,474  53,567  386,275  24,002  131,200  10.2 61.2 -43.0
Lianyungang IBZ 85,363  407,935  23,849  81,026  61,514  326,909  46.2 -0.2 65.3
Huai'an IBZ 45,666  206,898  23,418  100,275  22,248  106,622  6.9 26.8 -6.9
Yancheng IBZ 214,295  538,631  5,948  167,941  208,347  370,690  552.5 151.5 2251.2
Yangzhou IBZ 28,269  127,290  1,128  67,276  27,140  60,014  -47.4 -71.7 1211.1
Zhenjiang IBZ 91,257  379,572  26,130  171,402  65,128  208,170  54.1 443.4 -3.0
Taizhou IBZ 8,062  149,824  4,309  118,345  3,753  31,479  -54.8 -47.7 -70.1
Changshu IBZ 11,452  58,094  6,253  30,624  5,200  27,470  4.7 -7.0 21.7
Jiangyin IBZ 39,936  183,234  26,815  90,836  13,121  92,398  280.7 244.0 325.4
Kunshan IBZ 1,937,241  16,235,974  1,032,921  11,241,973  904,320  4,994,000  0.9 -4.9 16.9
Wujiang IBZ 505,278  2,759,982  486,261  2,633,504  19,017  126,478  46.0 46.1 45.2
Taicang Port IBZ 54,128  441,889  12,879  133,841  41,249  308,049  18.9 10.0 23.3
Wujin IBZ 75,280  270,821  36,265  137,466  39,014  133,355  -5.2 27.5 -25.0
Hangzhou IBZ 256,781  1,162,168  102,906  450,283  153,876  711,885  -16.6 -18.6 -15.2
Ningbo Beilun Port IBZ 227,922  845,926  77,952  301,363  149,970  544,563  -15.8 -15.0 -16.3
Ningbo Meishan IBZ 134,933  400,437  60,635  275,326  74,298  125,111  51.5 58.2 38.5
Wenzhou IBZ 70,965  214,850  13,855  24,651  57,110  190,199  - - -
Jiaxing IBZ 87,083  439,845  30,326  204,424  56,756  235,421  -16.1 -25.4 -5.8
Shaoxing IBZ 619  3,830  108  265  511  3,565  - - -
Jinyi IBZ 269,293  1,395,220  621  92,262  268,672  1,302,958  62.1 452.6 54.4
Zhoushan Port IBZ 546,553  1,359,941  104,633  499,858  441,920  860,083  -24.5 44.3 -40.9
Yiwu IBZ 134,610  832,115  13,355  140,937  121,255  691,178  - - -
Ningbo Qianwan IBZ 45,659  178,760  5,706  26,293  39,953  152,467  -5.9 89.2 -13.4
Hefei ETDA IBZ 1,611,195  4,763,942  625,838  2,575,363  985,357  2,188,579  47.0 32.6 68.6
Hefei IBZ 205,177  1,069,047  69,062  439,837  136,114  629,209  33.0 150.9 0.1
Wuhu IBZ 172,961  660,318  108,113  328,283  64,848  332,035  93.6 87.5 100.1
Ma'anshan IBZ 95,043  277,999  17,085  54,642  77,958  223,357  -68.2 -87.5 -49.2
Fuzhou IBZ 56,052  213,037  22,346  90,045  33,706  122,992  50.4 -6.1 168.7
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 123,947  384,477  58,127  170,897  65,820  213,580  1.4 -41.3 143.2
Xiamen Haicang Port IBZ 466,292  1,910,877  279,940  1,011,885  186,352  898,991  68.4 25.8 172.0
Xiamen Xiangyu IBZ 411,235  1,459,217  283,296  1,014,992  127,939  444,225  50.3 6.6 2269.9
Quanzhou IBZ 13,063  54,463  8,663  37,142  4,401  17,321  -34.7 -49.0 64.7
Nanchang IBZ 202,804  644,955  74,518  260,497  128,286  384,458  26.7 193.8 -8.5
Jiujiang IBZ 82,727  294,229  52,518  231,509  30,209  62,720  134.3 228.7 13.7
Ganzhou IBZ 178,043  914,602  149,707  809,426  28,337  105,176  358.9 744.1 1.7
Jinggangshan IBZ 58,752  233,441  49,772  193,106  8,980  40,335  49.5 61.8 9.5
Jinan Zhangjin IBZ 206,190  692,682  183,888  497,139  22,302  195,543  1082.0 893.5 2183.5
Jinan IBZ 449,811  1,902,607  137,729  652,622  312,083  1,249,986  403.4 326.4 455.9
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 98,683  988,667  77,113  891,625  21,570  97,042  152.5 194.3 9.5
Qingdao Xihai'an IBZ 389,785  1,577,238  13,872  60,767  375,913  1,516,471  114.7 -71.3 190.1
Qingdao Qianwan IBZ 1,472,803  5,696,581  284,750  1,140,280  1,188,053  4,556,301  2.9 -8.3 6.1
Zibo IBZ 210,860  502,306  196,332  443,170  14,528  59,136  9917.9 254285.3 1121.9
Dongying IBZ 376,842  2,316,027  222,892  1,063,688  153,950  1,252,339  89.3 209.6 42.4
Yantai IBZ 1,423,790  5,711,546  677,570  2,710,684  746,220  3,000,862  -4.6 -15.8 8.4
Weifang IBZ 1,119,181  3,817,210  803,297  2,611,881  315,884  1,205,329  248.0 377.9 119.0
Weihai IBZ 365,445  1,374,937  193,001  774,026  172,444  600,911  28.6 20.8 40.3
Rizhao IBZ 292,956  749,113  164,213  313,994  128,743  435,119  85.8 604.3 21.4
Linyi IBZ 475,236  1,483,513  402,266  1,129,175  72,970  354,339  96.6 160.6 10.2
Qingdao Jimo IBZ 7,203  12,733  7,141  7,894  62  4,839  -94.6 -96.7 -
Zhngzhou ETDA IBZ 625,828  2,082,732  343,122  783,526  282,705  1,299,206  13.7 -7.4 31.7
Zhengzhou Xinzheng IBZ 5,173,537  23,159,965  3,108,426  13,766,894  2,065,110  9,393,070  -3.1 -8.7 6.3
Nanyang Wolong IBZ 66,102  222,998  45,452  137,237  20,650  85,760  82.5 84.5 79.4
Wuhan ETDA IBZ 31,485  190,518  19,660  125,679  11,825  64,839  71.4 345.6 -21.8
Wuhan Donghu IBZ 551,008  2,079,543  346,693  1,097,844  204,315  981,699  73.9 96.4 54.0
Yichang IBZ 159,040  394,453  50,007  203,419  109,032  191,033  5445.3 3541.4 12409.7
Wuhan New Port Airport IBZ 156,926  604,892  66,388  192,181  90,538  412,711  39.2 56.5 32.4
Changsha Huanghua IBZ 740,719  2,772,942  469,231  1,639,523  271,488  1,133,418  21.0 18.8 24.2
Xiangtan IBZ 106,353  244,916  106,232  244,233  121  684  628.6 865.5 -91.8
Hengyang IBZ 36,139  263,372  27,557  220,798  8,581  42,575  18.0 79.4 -57.5
Yueyang Chenglingji IBZ 496,399  1,671,969  130,574  288,290  365,825  1,383,680  -12.8 -67.6 34.6
Chenzhou IBZ 203,627  534,116  139,963  364,338  63,665  169,778  -19.7 -19.9 -19.2
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 397,498  1,658,276  157,329  713,117  240,168  945,159  35.2 71.5 16.6
Guanghzhou Huangpu IBZ 613,884  1,359,338  286,021  406,841  327,863  952,496  123.1 211.1 99.0
Shenzhen Pingshan IBZ 562,116  1,976,290  251,833  861,309  310,283  1,114,981  -58.6 -61.5 -56.1
Shenzhen Qianhai IBZ 2,391,955  9,320,743  805,611  3,379,243  1,586,344  5,941,500  49.1 41.7 53.6
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 617,168  1,069,523  613,247  1,053,032  3,921  16,490  29.4 30.3 -11.9
Zhanjiang IBZ - - - - -
Meizhou IBZ 3,507  18,182  3,507  18,182  - - - - -
Dongguan Humen IBZ 1,265,868  5,149,893  444,693  2,053,906  821,174  3,095,987  283.8 409.2 229.9
Guangzhou Nansha IBZ 1,507,801  5,548,058  819,905  2,380,172  687,896  3,167,886  80.4 141.7 51.5
Shenzhen Yantian IBZ 1,429,363  4,360,201  1,247,728  3,649,642  181,635  710,559  4.9 21.8 -38.8
Nanning IBZ 494,835  1,777,107  269,085  1,135,657  225,750  641,450  -1.8 32.6 -32.7
Beihai IBZ 53,878  268,487  29,787  127,653  24,090  140,833  -51.7 -57.3 -45.2
Qinzhou IBZ 748,870  1,708,753  10,266  61,706  738,605  1,647,046  407.5 214.9 419.5
Guangxi Pingxiang IBZ 288,333  1,981,547  265,512  1,635,136  22,821  346,411  -63.3 -45.6 -85.5
Haikou IBZ 370,255  1,686,752  20,447  136,443  349,809  1,550,309  14.2 -10.2 17.0
Haikou Airport IBZ 13  919  13  919  - - -
Chongqing Fuling IBZ 267,068  626,542  127,301  235,277  139,767  391,265  51.9 -4.5 135.4
Chongqing Wanzhou IBZ - - - - - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,372,450  10,029,070  1,477,047  5,748,906  895,402  4,280,164  12.9 16.0 9.0
Chongqing Xiyong IBZ 3,840,043  16,795,203  2,860,627  11,890,885  979,416  4,904,317  7.5 11.7 -1.3
Chongqing Jiangjin IBZ 352,898  704,325  138,181  271,561  214,718  432,764  21.7 -0.6 41.6
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 95,558  1,008,839  62,429  817,444  33,128  191,395  53.1 58.6 33.4
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 199,573  589,996  199,573  589,996  9157.3 -100.0 9612.1
Chengdu HNTIDA IBZ 6,581,843  27,037,111  3,773,547  15,002,082  2,808,295  12,035,029  -2.8 0.3 -6.3
Luzhou IBZ 137,791  285,988  3,735  15,257  134,056  270,730  323.1 149.0 340.4
Mianyang IBZ 125,493  150,024  124,878  147,128  615  2,895  0.8 258.7 -97.3
Yibin IBZ 135,132  455,664  101,469  324,936  33,663  130,728  407.8 881.7 130.8
Guiyang IBZ 132,657  374,081  101,914  242,279  30,743  131,802  273.8 371.1 170.9
Zunyi IBZ 27,065  96,628  1,970  7,428  25,095  89,200  159.4 -60.8 388.0
Gui'an IBZ 53,770  258,782  27,696  109,491  26,075  149,290  28.5 -0.3 63.1
Kunming IBZ 82,386  346,056  76,546  258,610  5,840  87,446  219.0 337.8 77.0
Honghe IBZ 48,395  284,407  1,862  144,589  46,533  139,818  -58.7 -64.5 -50.5
Lhasa IBZ 10,744  41,487  10,744  41,487  - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,056,680  9,430,731  1,413,309  6,276,085  643,372  3,154,646  42.6 72.0 6.3
Xi'an IBZ 38,450  363,966  25,338  252,975  13,112  110,991  -43.8 -33.5 -58.4
Xi'an HNTIDA IBZ 1,330,752  5,463,751  736,437  3,206,877  594,315  2,256,874  -16.6 17.8 -41.1
Xi'an Air Base IBZ 82  2,258  82  2,258  -97.0 -100.0 -97.0
Baoji IBZ 5,569  20,246  3,359  11,075  2,210  9,171  31540.7 17208.1 -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 54,655  157,526  30,547  48,030  24,107  109,496  25.3 -39.1 133.3
Shaanxi Yangling IBZ - - -
Lanzhouxinqu IBZ 70,958  369,954  11,008  52,701  59,950  317,253  -5.6 130.2 -14.0
Xining IBZ 2,774  8,450  - - 2,774  8,450  - - -
Yinchuan IBZ 74,181  191,447  72,980  190,131  1,201  1,316  4136.9 6545.3 -20.6
Urumqi IBZ 81,217  187,158  55,090  157,357  26,127  29,801  81.6 60.8 477.3
Alashankou IBZ 247,442  431,720  152,077  193,071  95,365  238,649  0.4 543.3 -40.4
Kashgar IBZ 107,499  591,762  81,664  562,166  25,836  29,595  600.0 812.9 28.9
Khorgos IBZ 88,194  286,106  88,194  286,106  - - 1358.3 1513.2 -
International Border Cooperation Center 401  1,353  401  1,353  - - -95.9 -95.8 -
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 401  1,353  401  1,353  - - -95.9 -95.8 -
Bonded Logisitics Center 1,599,054  6,202,821  539,996  1,829,622  1,059,057  4,373,199  34.4 24.0 39.3
Beijing Yizhuang BLC 160,095  686,580  7,689  9,408  152,405  677,172  364.5 479.3 363.2
Tianjin ETDA BLC 76,744  442,620  2,839  9,749  73,905  432,871  -38.5 -30.8 -38.6
Tianjin Jizhou BLC 47  80  47  47  33  906.2 - 312.5
Xinji BLC 2,476  20,593  2,158  15,921  319  4,672  -66.6 -66.1 -68.2
Tangshan Port BLC 6,938  52,516  6,840  21,873  98  30,644  -45.3 -77.0 4515.7
Hebei Wuan BLC 2,286  2,286  - - -
Datong Int'l Land Port BLC 52,455  106,123  52,009  52,105  446  54,018  - - -
Shanxi Lanhua BLC 93,195  28,170  65,025  13.2 -33.9 63.7
Shanxi Fanglue BLC 425  425  722.1 722.1 -
Baotou BLC 191  191  -95.6 -95.6 -
Chifeng BLC 2,083  4,507  2,083  4,490  18  - - -
Qisumu BLC 1,762  7,368  1,762  7,368  6.3 - -100.0
Bayannaoer BLC 1,611  4,132  1,611  4,132  2898.4 - 2898.4
Jinzhou Port BLC 10,241  83  10,158  - - -
Yingkou Port BLC 34,426  112,965  34,426  47,900  65,066  40.0 -13.4 156.2
Panjin Port BLC - - -
Tieling BLC 962  8,197  962  8,197  -9.0 10.1 -100.0
Jilin BLC -100.0 -100.0 -
Yanji Int'l Airport BLC 6,039  6,039  44066.7 - -100.0
Mudanjiang BLC 19,808  40,023  283  687  19,525  39,336  44.0 - 41.5
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 15,215  116,172  1,390  10,208  13,825  105,963  -0.1 -39.3 6.5
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 3,439  38,380  8,926  3,439  29,454  14.1 283.6 -5.9
Nanjing Airport BLC 4,003  67,288  3,983  41,503  19  25,785  -20.4 20.0 -48.4
Jiangsu Xinyi BLC 39,738  153,082  538  28,764  39,200  124,319  -24.1 -57.8 -6.8
Xuzhou BLC 1,513  23,138  1,437  20,754  76  2,384  -7.9 44.8 -77.9
Rugao Port BLC 3,880  24,720  992  10,669  2,889  14,050  -39.3 -49.4 -28.5
Lianyungang BLC 72,629  184,582  1,090  83,818  71,539  100,764  117.3 3706.9 21.8
Dafeng Port BLC 26,909  57,881  8,275  12,565  18,634  45,316  93396.7 20932.6 2090138.5
Jingjiang BLC 1,375  234  1,141  - - -
Jiangsu Haian BLC 568  57,794  8,990  568  48,804  -14.1 624.1 -26.1
Ningbo Lishe BLC 6,220  29,993  3,452  14,825  2,768  15,168  -35.5 507.6 -65.6
Wenzhou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Huzhou BLC 1,036  12,444  9,525  1,036  2,919  388.7 1125.5 65.0
Huzhou Deqing BLC 1,306  5,502  300  651  1,006  4,851  - - -
Hangzhou BLC 975  65,701  909  4,932  66  60,770  1805.2 72.9 10101.9
Yiwu BLC 74,689  477,571  3,868  39,937  70,822  437,635  129.4 -29.2 188.4
Ningbo Zhenhai BLC 4,704  9,896  4,704  9,896  - - -
Hefei Airport BLC 9,920  44,873  1,860  7,211  8,059  37,662  25.0 -26.2 44.2
Bengbu(Wanbei) BLC 12,675  42,799  7,889  12,653  4,786  30,145  -64.4 172.1 -73.9
Tongling(Wanzhongnan)BLC 16,544  48,474  16,544  48,474  24.8 364.2 -100.0
Anqing(Wanxinan)BLC 464  23,479  157  990  307  22,489  420.0 - 398.1
Anhui Wandongnan BLC 1,768  13,488  1,463  12,919  305  569  2.3 3.4 -17.1
Xiangfu BLC 2,250  6,549  297  854  1,953  5,696  -41.4 -78.5 -20.9
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 17,409  70,984  848  4,741  16,561  66,243  -47.2 -74.7 -42.8
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 40,539  164,711  38,773  141,229  1,765  23,482  652.1 580.4 1954.8
Longnan BLC 457  2,921  467  457  2,454  -73.1 -82.7 -69.9
Qingdao Xihaian New Area BLC 39,869  114,995  1,042  4,204  38,827  110,791  8.7 -75.5 25.0
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 3,502  5,450  3,486  4,372  16  1,078  217.5 1314.6 -23.4
Heze Inland Port BLC 11,087  31,694  3,782  4,344  7,305  27,350  1082.1 5793.5 948.9
Qingdao BP Zhucheng BLC 662  18,241  221  14,646  440  3,595  345.3 5687.0 -6.5
Henan Dezhong BLC 99  99  - - -
Henan Shangqiu BLC 25,674  61,399  2,227  3,004  23,447  58,395  - - -
Henan Xuchang BLC 33,830  147,191  15,626  110,957  18,204  36,234  -22.0 -27.2 0.0
Henan Minquan BLC 1,421  10,795  1,370  10,545  51  249  - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 965  965  -82.7 -63.5 -100.0
Yichang Sanxia BLC 33,245  120,467  27,425  80,431  5,820  40,036  215.5 366.6 91.1
Xiangyang BLC 19,108  67,273  5,875  26,131  13,233  41,142  38.8 20.3 53.7
Jingmen BLC 28,979  118,729  15,495  36,775  13,484  81,954  213.7 78.2 376.2
Xiantao BLC 1,652  1,683  31  1,652  1,653  -89.6 - -89.8
Changsha Jinxia BLC 17,779  41,919  10,477  26,875  7,302  15,043  12.3 42.0 -18.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC 1,367  1,367  1,367  1,367  - - -
Shenzhen Airport BLC 144,079  367,395  67,291  200,983  76,787  166,412  -29.8 -26.8 -33.0
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 3,073  12,486  974  1,432  2,099  11,054  108.3 -13.7 155.1
Zhanjiang BLC 5,783  16,625  1,278  6,875  4,504  9,750  -23.2 -0.8 -33.7
Zhongshan BLC 57,246  204,220  32,425  103,604  24,821  100,616  61.8 125.9 25.3
Foshanguotong BLC 3,965  21,421  163  7,249  3,802  14,171  -18.3 -33.3 -7.8
Dongguan Qingxi BLC 143,120  630,819  81,982  266,511  61,138  364,308  135.2 214.5 98.5
Liuzhou BLC 2,830  10,768  2,830  10,768  -34.9 -34.9 -
Fangcheng Port BLC 128,292  242,532  92  185  128,200  242,347  136.3 -91.2 141.0
Chongqing Guoyuan BLC 42,432  110,867  23,931  36,785  18,501  74,082  161.9 - 75.0
Chongqing Railway BLC 36,300  103,787  27,502  64,783  8,798  39,004  -22.1 -8.9 -37.1
Chongqing Nanpeng Road BLC 35,740  67,849  5,419  26,340  30,321  41,510  -54.9 -78.9 59.4
Chengdu Airport BLC 19,123  228,314  276  19,113  228,038  403.8 -2.0 406.3
Tianfu new area(Chengdu) BLC 39,213  68,723  3,291  12,539  35,921  56,184  786.5 - 624.8
Nanchong BLC 434  6,120  434  6,027  93  196.4 191.9 -
Kunming Gaoxin BLC 180  808  180  808  - - -
Kunming Gaoxin BLC 60  2,335  2,194  60  141  88.7 124.7 -46.0
Wuwei BLC 187  13,516  187  13,516  793.5 793.5 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 354  354  -95.4 - -95.4
Shizuishan BLC 629  629  244.4 - 244.4
Kuitun BLC 570  9,109  7,783  570  1,325  671.2 580.3 3482.4
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730