Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2023
2023/04/08
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2023
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
Special Economic zone 68,635,242 170,214,675 41,690,009 100,267,128 26,945,233 69,947,546 0.1 9.6 -11.0
Xiamen SEZ 12,486,182 33,960,457 5,909,835 15,696,554 6,576,347 18,263,903 4.7 -4.9 14.7
Shenzhen SEZ 48,457,160 116,150,509 31,752,259 73,697,304 16,704,901 42,453,205 -0.3 14.8 -18.9
Zhuhai SEZ 3,631,169 9,222,584 2,513,722 6,238,536 1,117,447 2,984,048 -21.6 -13.9 -33.9
Shantou SEZ 660,361 2,471,685 543,825 2,022,910 116,536 448,775 -3.2 3.0 -23.7
Hainan SEZ 3,400,370 8,409,440 970,369 2,611,825 2,430,002 5,797,615 22.8 62.7 10.6
Economic and Technological Development Zone 38,927,203 105,004,116 20,761,217 57,155,339 18,165,987 47,848,777 -12.1 -3.8 -20.4
High and New Tech Industrial Development Zone 33,435,413 84,758,420 20,384,049 51,946,523 13,051,364 32,811,897 -18.4 -12.0 -26.9
Integrated Experimental Area 3,637,691 18,275,850 2,099,373 11,610,933 1,538,318 6,664,917 -16.5 -7.4 -28.8
Bonded Zone 22,030,105 58,972,118 6,354,820 16,664,032 15,675,285 42,308,086 -3.6 -11.5 0.0
Tianjin Port BZ 817,277 2,618,171 274,491 800,478 542,786 1,817,693 -11.5 19.4 -20.5
Dalian BZ 156,033 336,741 39,216 107,113 116,817 229,628 -46.9 -13.6 -55.0
Shanghai Waigaoqiao BZ 12,270,358 34,096,904 2,851,619 7,923,262 9,418,739 26,173,642 -6.7 -15.7 -3.6
Ningbo BZ 1,648,422 4,467,349 432,883 1,220,943 1,215,540 3,246,406 2.3 10.1 -0.3
Fuzhou BZ 67,749 158,656 18,980 55,689 48,769 102,967 -48.3 -39.1 -52.2
Xiamen BZ 1,530,283 3,932,184 508,707 1,438,697 1,021,576 2,493,488 8.7 13.3 6.2
Guangzhou BZ 148,800 399,654 53,069 136,825 95,731 262,830 -20.0 12.8 -30.5
Shenzhen Futian BZ 5,166,516 12,357,679 2,079,473 4,725,074 3,087,042 7,632,605 7.2 -18.6 33.2
Zhuahai BZ 224,667 604,779 96,381 255,951 128,286 348,828 -10.6 6.6 -20.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 55,603 183,666 17,163 96,282 38,440 87,385 -14.7 -35.9 34.1
Bonded Port 1,430,007 3,688,324 316,311 960,748 1,113,697 2,727,577 17.2 63.3 6.6
Zhangjiagang BP 613,534 1,606,712 216,656 590,897 396,878 1,015,815 -17.6 6.3 -27.1
Hainan Yangpu BP 816,473 2,081,613 99,655 369,851 716,819 1,711,762 73.8 1041.4 46.9
Integrated Bonded Zone 79,673,666 219,697,581 44,103,213 123,499,713 35,570,453 96,197,869 -2.2 1.9 -7.1
Yangshan Speicail IBZ 2,566,923 9,150,107 1,501,261 5,682,601 1,065,662 3,467,506 37.7 97.8 -8.1
Beijing Tianzhu IBZ 1,964,285 4,805,932 64,766 179,645 1,899,518 4,626,287 42.3 2.8 44.4
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ 11,021 13,859 599 687 10,423 13,173 - - -
Tianjin Taida IBZ 311,879 587,089 42,387 111,266 269,492 475,823 121.5 -15.2 255.4
Tianjin Dongjiang IBZ 1,703,867 4,337,919 523,120 1,320,183 1,180,747 3,017,736 58.6 70.4 54.0
Tianjin Port IBZ 189,067 539,080 40,173 85,697 148,894 453,383 -8.4 20.2 -12.4
Tianjin Binhai New Area IBZ 403,263 1,037,061 22,944 67,977 380,319 969,084 -10.7 -1.5 -11.3
Shijiazhuang IBZ 796,716 1,214,155 733,354 1,114,987 63,362 99,167 88.6 108.1 -8.2
Caofeidian IBZ 330,743 1,681,965 23,511 89,370 307,232 1,592,595 9.9 -16.7 11.9
Qinhuangdao IBZ 205,228 338,838 110,247 229,746 94,981 109,091 77.8 31.5 589.5
Langfang IBZ 9,784 31,541 7,673 27,662 2,111 3,878 86.4 84.3 103.3
Taiyuan Wusu IBZ 22,168 54,341 21,288 51,332 880 3,009 -80.2 -61.2 -97.9
Hohhot IBZ 52,992 251,548 2,088 7,450 50,905 244,099 -27.7 43.8 -28.8
Manzhouli IBZ 178,821 558,088 168,880 538,964 9,941 19,125 1640.5 1783.2 455.1
Erdos IBZ 15,568 101,868 15,568 51,384 - 50,484 -17.0 -45.0 71.6
Shenyang IBZ 111,255 253,183 78,365 152,498 32,890 100,684 -47.9 -61.6 13.2
Dalian Wanli IBZ 356,298 1,095,368 265,273 820,270 91,025 275,099 -33.2 -36.9 -19.1
Dalian Dayaowan IBZ 317,650 856,606 152,959 451,517 164,691 405,090 31.6 94.2 -3.1
Yingkou IBZ 71,978 130,513 57,117 65,836 14,861 64,677 155.0 405.2 69.5
Changchun Xinglong IBZ 60,778 122,943 12,902 28,445 47,875 94,498 17.7 36.0 13.1
Hunchun IBZ 88,003 229,956 78,396 212,170 9,607 17,786 95.6 132.7 -32.6
Harbin IBZ 118,198 334,192 26,333 58,988 91,865 275,205 140.9 -9.5 274.4
Suifenhe IBZ 36,842 113,347 17,416 39,693 19,426 73,654 66.6 1790.8 11.7
Caohejing IBZ 575,129 1,151,781 125,588 408,850 449,541 742,931 -18.3 -15.2 -19.9
Jiading IBZ 85,075 282,000 15,927 133,721 69,148 148,279 36.1 232.7 -11.2
Fengxian IBZ 132,702 1,323,794 119,585 374,368 13,117 949,426 7.1 -28.7 33.5
Songjiang IBZ 1,771,113 5,590,668 1,135,274 3,476,741 635,839 2,113,927 -46.2 -47.6 -43.7
Qingpu IBZ 155,335 405,166 66,462 178,690 88,874 226,476 29.8 23.2 35.5
Jinqiao IBZ 126,658 283,531 19,176 59,042 107,482 224,490 0.6 -5.5 2.4
Shanghai Pudong Airport IBZ 1,468,148 4,004,308 1,042,274 2,640,953 425,874 1,363,355 11.9 36.3 -16.9
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 362,564 1,608,960 222,025 621,450 140,538 987,509 30.5 -24.2 139.6
Nanjing IBZ 727,111 1,850,273 380,799 807,334 346,312 1,042,938 182.9 140.6 227.5
Wuxi HNTIDA IBZ 1,739,828 4,537,605 1,169,918 3,093,885 569,910 1,443,720 -22.4 -8.0 -41.8
Xuzhou IBZ 246,684 764,352 150,159 515,167 96,525 249,186 16.8 2.6 63.9
Changzhou IBZ 155,081 309,038 74,826 186,712 80,255 122,326 94.1 44.1 312.5
Suzhou Industrial Park IBZ 2,241,891 4,839,951 1,202,511 2,845,464 1,039,381 1,994,487 -45.8 -48.7 -41.1
Suzhou HNTIDA IBZ 1,552,071 3,495,946 927,562 2,252,298 624,508 1,243,648 -33.1 -19.2 -49.0
Wuzhong IBZ 32,051 102,962 5,217 14,947 26,834 88,015 11.4 -60.0 59.8
Nantong IBZ 90,708 308,810 64,787 174,795 25,922 134,015 -29.8 -47.5 24.9
Lianyungang IBZ 108,330 273,144 53,467 116,490 54,863 156,654 -16.4 103.7 -41.9
Huai'an IBZ 29,344 112,901 16,916 52,241 12,428 60,659 -30.0 -32.0 -28.1
Yancheng IBZ 242,220 269,392 1,584 7,654 240,637 261,738 13.9 -94.2 150.0
Yangzhou IBZ 83,885 191,293 75,945 166,385 7,939 24,908 92.1 149.5 -24.2
Zhenjiang IBZ 96,588 240,725 1,774 25,766 94,814 214,959 -16.5 -82.3 50.3
Taizhou IBZ 56,590 104,619 52,130 94,823 4,461 9,796 -26.2 -16.8 -64.7
Changshu IBZ 53,103 116,181 22,527 69,870 30,576 46,311 149.1 186.7 107.9
Jiangyin IBZ 52,371 157,919 29,196 100,120 23,174 57,800 10.3 56.4 -27.0
Kunshan IBZ 3,998,274 12,011,668 2,879,059 8,824,781 1,119,216 3,186,887 -16.2 -13.9 -22.1
Wujiang IBZ 665,196 1,559,989 484,342 1,180,791 180,853 379,198 -30.8 -45.0 252.9
Taicang Port IBZ 120,537 253,719 56,517 106,834 64,020 146,886 -34.6 -11.7 -44.9
Wujin IBZ 63,677 159,091 28,145 71,358 35,532 87,734 -18.6 -29.5 -7.0
Hangzhou IBZ 354,417 798,816 167,705 356,468 186,712 442,348 -11.3 2.6 -20.1
Ningbo Beilun Port IBZ 243,276 685,053 90,344 240,241 152,932 444,812 10.8 7.5 12.7
Ningbo Meishan IBZ 91,856 290,182 45,466 157,189 46,390 132,992 9.3 -26.8 161.7
Wenzhou IBZ 75,847 219,578 49,739 144,016 26,109 75,562 51.1 1073.7 -43.2
Jiaxing IBZ 269,645 561,755 175,292 375,699 94,353 186,056 59.2 115.8 4.1
Shaoxing IBZ 26,287 135,511 3,024 3,657 23,262 131,854 4119.7 2234.7 4216.4
Jinyi IBZ 535,307 1,620,510 9,455 71,552 525,852 1,548,958 44.0 -21.9 49.8
Zhoushan Port IBZ 450,936 964,067 135,149 389,059 315,787 575,008 18.8 -1.6 38.1
Yiwu IBZ 434,305 875,525 7,053 16,054 427,252 859,471 25.5 -87.4 50.8
Taizhou IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 84,972 212,677 41,747 83,197 43,225 129,480 59.8 304.1 15.1
Hefei ETDA IBZ 661,515 1,821,408 502,491 1,235,497 159,024 585,911 -42.2 -36.6 -51.3
Hefei IBZ 321,781 668,270 197,773 352,950 124,008 315,320 -22.6 -4.8 -36.1
Wuhu IBZ 227,253 624,334 182,273 498,811 44,980 125,522 28.1 126.6 -53.0
Ma'anshan IBZ 115,913 361,048 61,439 215,840 54,474 145,208 97.3 474.7 -0.1
Anqing IBZ 339,294 746,413 237,184 515,666 102,110 230,747 20572.3 55571.4 8495.8
Fuzhou IBZ 150,353 331,251 147,173 325,062 3,179 6,189 111.0 380.2 -93.1
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 225,339 404,119 193,607 331,259 31,732 72,860 45.6 155.1 -50.7
Xiamen Haicang Port IBZ 1,131,242 3,151,478 979,519 2,679,592 151,724 471,886 117.2 266.2 -34.4
Xiamen Xiangyu IBZ 439,430 1,367,118 298,600 747,690 140,830 619,428 30.1 2.2 93.8
Quanzhou IBZ 203,231 379,275 199,144 354,607 4,087 24,668 816.1 1145.1 90.9
Nanchang IBZ 343,344 737,509 208,771 357,650 134,573 379,859 68.9 98.1 48.3
Jiujiang IBZ 203,430 459,627 104,287 228,764 99,143 230,863 117.3 27.8 610.1
Ganzhou IBZ 379,149 826,034 244,770 641,510 134,379 184,524 34.2 14.8 227.0
Jinggangshan IBZ 73,261 367,793 56,484 332,724 16,777 35,069 110.5 132.1 11.8
Jinan Zhangjin IBZ 147,964 321,269 109,709 242,249 38,255 79,020 -25.1 -8.8 -51.5
Jinan IBZ 594,416 1,249,341 270,461 539,928 323,955 709,414 7.4 50.1 -11.7
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 208,008 737,686 186,117 658,697 21,891 78,989 -17.1 -19.1 4.7
Qingdao Xihai'an IBZ 214,860 1,084,835 48,818 175,209 166,042 909,626 -8.8 273.6 -20.4
Qingdao Qianwan IBZ 1,538,299 4,027,304 325,959 855,276 1,212,340 3,172,028 -4.9 0.0 -6.1
Zibo IBZ 34,302 260,504 10,816 206,735 23,486 53,769 -2.7 -7.3 20.5
Dongying IBZ 385,533 1,114,421 256,948 280,221 128,585 834,200 -38.7 -61.2 -23.9
Yantai IBZ 1,313,751 4,563,847 839,095 2,784,738 474,656 1,779,109 6.3 36.9 -21.2
Weifang IBZ 1,216,165 2,647,099 561,433 1,392,210 654,732 1,254,889 1.2 -19.7 42.1
Weihai IBZ 279,320 837,350 207,342 435,122 71,978 402,228 -18.3 -25.1 -9.2
Rizhao IBZ 458,871 852,883 269,396 472,976 189,475 379,907 85.4 216.4 22.3
Linyi IBZ 938,434 2,791,074 873,820 2,592,779 64,613 198,294 233.9 319.4 -8.9
Qingdao Airport IBZ - - - - - - - - -
Qingdao Jimo IBZ 122,594 207,902 114,495 190,603 8,098 17,299 3659.9 25228.4 262.1
Zhngzhou ETDA IBZ 147,642 850,436 80,292 209,094 67,350 641,342 -44.1 -58.6 -36.9
Zhengzhou Xinzheng IBZ 2,855,654 16,039,416 1,675,065 10,642,818 1,180,588 5,396,598 -10.8 -0.1 -26.4
Luoyang IBZ 31,488 54,948 7,747 14,123 23,741 40,825 - - -
Nanyang Wolong IBZ 120,699 285,751 66,986 177,333 53,714 108,418 83.4 95.4 66.5
Wuhan ETDA IBZ 147,140 314,343 34,881 90,647 112,259 223,696 93.3 -17.3 322.0
Wuhan Donghu IBZ 486,806 1,061,104 421,824 720,939 64,982 340,165 -32.0 -7.8 -56.3
Wuhan New Port Airport IBZ 276,613 776,418 102,626 330,450 173,987 445,968 73.3 162.7 38.4
Yichang IBZ 43,698 171,824 33,409 144,953 10,288 26,871 -26.3 -5.5 -66.3
Xiangyang IBZ 35,188 88,973 9,700 34,333 25,488 54,640 3215.3 1227.2 56355.9
Changsha Huanghua IBZ 723,475 2,617,059 294,301 1,369,235 429,174 1,247,825 27.3 14.7 44.8
Xiangtan IBZ 198,359 383,516 159,021 335,080 39,338 48,436 177.4 143.4 8510.3
Hengyang IBZ 345,439 1,154,700 234,416 965,502 111,023 189,199 408.6 400.2 456.6
Yueyang Chenglingji IBZ 703,903 2,219,743 49,589 777,044 654,314 1,442,699 88.9 392.7 41.8
Chenzhou IBZ 227,234 699,704 141,902 437,539 85,332 262,165 218.4 138.8 616.6
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 481,024 1,324,085 62,100 192,327 418,924 1,131,758 2.5 -66.5 57.6
Guanghzhou Huangpu IBZ 283,455 967,368 78,008 250,096 205,447 717,272 29.8 106.9 14.8
Shenzhen Pingshan IBZ 796,638 1,731,290 432,925 967,681 363,713 763,609 22.4 58.8 -5.1
Shenzhen Qianhai IBZ 3,601,661 7,112,934 1,929,012 4,176,461 1,672,649 2,936,473 2.6 62.2 -32.6
Zhuhai Gaolan Port IBZ 0 0 - - 0 0 - - -
Shantou IBZ 104,584 740,923 99,352 717,415 5,232 23,508 63.8 63.1 87.0
Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -
Meizhou IBZ 26,909 41,539 25,959 39,968 949 1,571 183.1 172.4 -
Dongguan Humen IBZ 2,089,679 4,171,635 939,660 1,840,961 1,150,019 2,330,674 7.4 14.4 2.5
Guangzhou Nansha IBZ 1,278,516 4,485,807 609,112 1,413,162 669,404 3,072,645 10.5 -10.5 23.9
Shenzhen Yantian IBZ 1,277,354 3,402,423 1,032,059 2,711,137 245,295 691,286 16.2 13.0 30.7
Nanning IBZ 767,848 1,653,462 435,879 977,681 331,969 675,781 38.7 19.4 80.9
Beihai IBZ 81,968 279,248 37,357 137,962 44,611 141,287 30.1 41.0 21.0
Qinzhou IBZ 815,507 1,961,985 2,420 6,966 813,087 1,955,019 104.5 -86.5 115.3
Guangxi Pingxiang IBZ 1,748,957 4,250,988 1,380,275 3,386,102 368,682 864,885 151.1 147.2 167.5
Haikou IBZ 524,965 1,264,189 7,886 44,505 517,079 1,219,684 -4.0 -61.6 1.6
Haikou Airport IBZ 6,255 13,257 0 2,503 6,255 10,753 1362.3 - 1086.1
Chongqing Fuling IBZ 185,618 364,580 70,685 163,983 114,933 200,596 1.4 51.9 -20.2
Chongqing Wanzhou IBZ 158 1,437 158 1,437 - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 1,961,477 5,398,538 1,145,172 3,002,884 816,305 2,395,654 -30.1 -29.7 -30.7
Chongqing Xiyong IBZ 3,844,364 9,461,361 2,355,879 5,949,120 1,488,485 3,512,241 -27.0 -34.1 -10.5
Chongqing Jiangjin IBZ 263,576 513,463 110,491 238,468 153,085 274,995 46.1 78.8 26.1
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 479,065 1,227,947 368,752 985,336 110,313 242,611 34.0 30.5 50.2
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 83,660 89,698 0 0 83,660 89,698 -77.0 - -77.0
Chengdu HNTIDA IBZ 4,268,364 12,389,500 2,315,786 7,259,394 1,952,578 5,130,106 -39.4 -35.3 -44.4
Luzhou IBZ 435,701 531,435 378,881 405,393 56,820 126,042 258.7 3418.3 -7.8
Mianyang IBZ 51,963 315,441 50,171 222,599 1,792 92,841 1185.9 900.4 3971.4
Yibin IBZ 211,246 357,602 105,385 196,870 105,861 160,732 11.6 -11.9 65.6
Guiyang IBZ 148,517 566,922 98,781 418,210 49,735 148,712 134.8 197.9 47.2
Zunyi IBZ 133,274 175,842 124,366 157,637 8,908 18,206 152.8 2788.0 -71.6
Gui'an IBZ 210,614 303,508 137,762 196,952 72,853 106,556 48.0 140.8 -13.5
Kunming IBZ 146,402 200,984 63,296 72,684 83,106 128,300 -24.6 -60.7 57.2
Honghe IBZ 279,182 669,366 123,230 248,765 155,952 420,601 335.2 304.9 355.3
Lhasa IBZ 15,754 36,390 15,572 35,864 182 525 18.4 16.7 -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,592,997 4,034,062 1,042,298 2,486,469 550,699 1,547,593 -45.3 -48.9 -38.4
Xi'an IBZ 363,408 700,425 336,066 639,433 27,342 60,992 115.3 181.0 -37.7
Xi'an HNTIDA IBZ 1,382,697 3,661,083 887,604 2,348,826 495,094 1,312,257 -11.4 -4.9 -21.1
Xi'an Air Base IBZ 26,125 40,484 24,132 24,132 1,993 16,351 1761.1 - 651.7
Baoji IBZ 41,887 99,423 19,997 53,577 21,891 45,846 577.4 594.3 558.6
Shaanxi Xixian Airport IBZ 43,471 108,188 24,266 28,780 19,205 79,407 5.2 64.6 -7.0
Shaanxi Yangling IBZ 0 0 0 0 0 0 - - -
Lanzhouxinqu IBZ 162,671 438,195 22,685 155,037 139,986 283,158 83.7 271.9 43.8
Xining IBZ 9,278 26,143 5,091 5,091 4,187 21,052 360.6 - 270.9
Yinchuan IBZ 37,139 128,276 17,699 78,829 19,440 49,447 9.5 -32.6 42970.0
Urumqi IBZ 366,263 1,271,490 350,332 1,213,352 15,931 58,138 1100.2 1086.5 1482.2
Alashankou IBZ 356,178 1,013,064 224,583 418,842 131,596 594,222 444.4 921.7 309.5
Kashgar IBZ 364,669 1,232,175 309,582 1,144,922 55,087 87,252 158.0 141.6 2220.7
Khorgos IBZ 189,796 767,341 187,533 761,412 2,263 5,929 294.0 291.0 -
International Border Cooperation Center 2,692 4,181 2,414 3,847 278 334 339.5 304.5 -
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 2,692 4,181 2,414 3,847 278 334 339.5 304.5 -
Bonded Logisitics Center 2,082,403 5,758,886 726,841 1,840,450 1,355,562 3,918,436 31.4 53.0 23.2
Beijing Yizhuang BLC 141,476 456,741 817 2,585 140,659 454,156 -13.2 50.4 -13.5
Tianjin ETDA BLC 121,996 328,454 53 827 121,942 327,627 -10.2 -88.0 -8.7
Tianjin Jizhou BLC 70 131 70 131 0 0 296.0 161611.1 -100.0
Xinji BLC 6,122 13,164 1,250 2,631 4,872 10,533 -27.3 -80.9 141.9
Tangshan Port BLC 39,246 111,429 27,252 38,042 11,993 73,387 144.5 153.1 140.3
Hebei Wuan BLC 328 328 328 328 0 0 -86.4 - -100.0
Datong Int'l Land Port BLC 101 147 101 147 0 0 -99.7 52.6 -100.0
Shanxi Lanhua BLC 90 1,201 0 0 90 1,201 -17.8 - -17.8
Shanxi Fanglue BLC 6,949 6,949 6,949 6,949 0 0 1534.0 1534.0 -
Baotou BLC 0 0 0 0 0 0 -100.0 -100.0 -
Chifeng BLC 1,500 13,575 1,500 8,205 0 5,370 459.8 240.9 30070.5
Qisumu BLC 914 2,019 0 0 914 2,019 -64.0 -100.0 -
Bayannaoer BLC 0 0 0 0 0 0 -100.0 - -100.0
Jinzhou Port BLC 44,062 44,062 0 0 44,062 44,062 330.2 -100.0 333.8
Yingkou Port BLC 18,155 55,933 0 69 18,155 55,864 -28.8 -99.5 -14.1
Panjin Port BLC 1,797 23,238 1,797 17,208 0 6,030 - - -
Tieling BLC 17,769 29,852 17,752 28,577 17 1,274 312.6 295.0 -
Jilin BLC 1,575 2,617 1,575 2,509 0 108 - - -
Yanji Int'l Airport BLC 3,928 8,723 3,928 7,741 0 982 44.4 28.2 -
Mudanjiang BLC 178 260 178 260 0 0 -98.7 -35.6 -100.0
Heihe BLC 25,415 58,822 25,415 58,665 0 157 - - -
Shanghai Xibei BLC 32,329 87,357 2,658 9,041 29,672 78,316 -13.7 2.5 -15.3
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 14,252 32,686 329 823 13,922 31,863 -5.7 -90.8 23.8
Nanjing Airport BLC 26,585 68,015 16,576 32,310 10,009 35,705 7.5 -13.9 38.6
Jiangsu Xinyi BLC 40,873 160,297 816 1,704 40,057 158,593 107.7 -59.5 117.3
Xuzhou BLC 8,846 19,770 7,931 18,460 915 1,310 -8.6 -4.4 -43.2
Rugao Port BLC 10,452 31,562 5,180 15,146 5,272 16,415 51.5 56.5 47.1
Lianyungang BLC 107,838 292,882 791 950 107,047 291,931 161.6 -98.9 898.9
Dafeng Port BLC 3,975 79,982 251 498 3,724 79,484 158.2 -88.4 197.9
Jingjiang BLC 12,368 14,508 12,368 14,508 0 0 955.1 6106.4 -100.0
Jiangsu Haian BLC 12,186 49,324 153 35,574 12,033 13,751 -3.9 1044.6 -71.5
Ningbo Lishe BLC 5,059 14,107 1,064 4,741 3,995 9,366 -40.7 -58.3 -24.5
Wenzhou BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Huzhou BLC 22,064 38,669 16,685 29,026 5,379 9,643 239.0 204.7 412.0
Huzhou Deqing BLC 29,190 56,799 20,496 42,021 8,694 14,778 1253.6 11876.1 284.3
Hangzhou BLC 359 11,943 0 11,315 359 627 -81.5 181.3 -99.0
Yiwu BLC 97,169 315,960 5,131 14,052 92,038 301,909 -21.6 -61.0 -17.7
Ningbo Zhenhai BLC 4,440 17,752 0 0 4,440 17,752 241.9 - 241.9
Hefei Airport BLC 19,956 39,490 2,230 4,644 17,726 34,846 13.0 -13.2 17.7
Bengbu(Wanbei) BLC 13,489 30,893 7,390 13,128 6,098 17,764 2.6 175.5 -29.9
Tongling(Wanzhongnan)BLC 0 22 0 22 0 0 -99.9 -99.9 -
Anhui Wandongnan BLC 2,656 7,343 2,656 7,343 0 0 -37.4 -35.9 -100.0
Xiangfu BLC 3,213 7,522 760 2,066 2,452 5,456 75.0 271.4 45.8
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 13,496 45,462 1,032 4,636 12,464 40,827 -15.1 19.1 -17.8
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 4,822 9,511 4,618 9,307 204 204 - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 36,659 108,612 32,595 85,283 4,064 23,329 -12.5 -16.8 7.4
Longnan BLC 17,896 41,280 14,885 33,034 3,012 8,247 1575.3 6978.2 312.9
Qingdao Xihaian New Area BLC 30,858 80,574 179 707 30,679 79,867 7.4 -77.7 11.2
Yantai Fushan huili BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Luzhongyunda BLC 907 1,886 907 1,886 0 0 -3.2 112.9 -100.0
Heze Inland Port BLC 12,281 32,098 129 606 12,152 31,492 82.7 7.8 85.2
Qingdao BP Zhucheng BLC 766 1,039 766 833 0 206 -94.1 -94.2 -93.5
Henan Dezhong BLC 7,286 33,078 7,286 33,078 0 0 33305.7 - -100.0
Henan Shangqiu BLC 31,922 81,424 2,044 5,161 29,878 76,263 127.9 564.5 118.2
Henan Xuchang BLC 40,324 165,029 24,731 87,697 15,592 77,331 45.6 -8.0 328.9
Henan Minquan BLC 7,268 43,195 5,190 28,718 2,078 14,477 360.8 213.0 7210.7
Huangshi Qipanzhou BLC 0 0 0 0 0 0 -100.0 -100.0 -
Yichang Sanxia BLC 21,276 50,902 12,838 34,082 8,438 16,820 -41.6 -35.7 -50.8
Jingmen BLC 7,476 36,431 6,050 29,918 1,426 6,512 -59.4 40.6 -90.5
Xiantao BLC 1,090 4,201 0 0 1,090 4,201 13388.6 -100.0 1050226.5
Changsha Jinxia BLC 14,798 67,776 12,354 63,719 2,444 4,057 274.1 438.6 -35.4
Zhuzhou Tongtangwan BLC 7,362 14,725 0 0 7,362 14,725 - - -
Shenzhen Airport BLC 270,850 546,788 119,278 239,294 151,572 307,493 144.8 79.0 243.1
Shantou BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Jiangmen Daguang Bay BLC 4,636 10,346 442 442 4,194 9,905 9.9 -3.6 10.6
Zhanjiang BLC 7,559 30,153 3,843 9,257 3,716 20,895 178.1 65.4 298.4
Zhongshan BLC 34,600 100,271 11,997 38,160 22,603 62,112 -31.8 -46.4 -18.0
Foshanguotong BLC 3,946 13,501 528 2,934 3,418 10,568 -22.7 -58.6 1.9
Dongguan Qingxi BLC 198,103 619,904 96,056 309,828 102,048 310,076 27.1 67.9 2.3
Liuzhou BLC 16,256 28,396 5,701 9,097 10,555 19,298 257.7 14.6 -
Fangcheng Port BLC 64,539 127,968 392 412 64,147 127,555 11.2 346.2 10.9
Hainan Sanya BLC 87 2,740 0 0 87 2,740 - - -
Chongqing Guoyuan BLC 138,644 407,657 53,508 81,747 85,136 325,910 495.7 536.0 486.4
Chongqing Railway BLC 52,293 223,434 33,365 107,435 18,928 115,999 264.6 212.9 330.5
Chongqing Nanpeng Road BLC 12,719 32,542 11,672 27,257 1,047 5,285 1.3 30.3 -52.8
Chengdu Airport BLC 49,565 64,350 15,896 18,362 33,669 45,989 -69.1 6780.3 -77.9
Tianfu new area(Chengdu) BLC 49,882 144,029 35,292 104,727 14,590 39,302 395.6 1032.4 98.3
Nanchong BLC 20,221 41,613 18,215 36,523 2,006 5,090 631.9 553.0 5397.2
Kunming Gaoxin BLC 141 421 0 0 141 421 -33.0 - -33.0
Kunming Gaoxin BLC 1,419 1,816 1,419 1,766 0 50 -20.2 -19.5 -37.6
Wuwei BLC 1,009 2,767 993 1,988 16 779 -79.2 -85.1 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 211 286 211 211 0 75 -19.1 - -78.7
Shizuishan BLC 0 249 0 0 0 249 -60.4 - -60.4
Kuitun BLC 265 7,908 0 102 265 7,805 -7.4 -98.7 932.5
Note:
1. Abbreviations shown in the table refer to:
"SEZ" = Special Economic Zone;
"BA" = Bonded Area;
"EPZ" = Export Processing Zone;
"BP" = Bonded Port;
"IBA"= Integrated Bonded Area;
"BLC" = Bonded Logisitics Center.
2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730