Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-3.2019
04/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-3.2019
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
3 1to3 3 1to3 Exports Imports
TOTAL 198,655,790  551,740,641  165,984,372  475,407,715  1.4 -4.8
Beijing  2,302,339  5,804,952  7,092,141  20,280,235  -17.5 -15.4
Zhongguancun Science Park 64,278  152,577  67,704  221,352  8.7 -46.1
Beijing ETDZ 518,605  1,286,933  1,046,690  3,264,219  9.5 15.4
Tianjin 3,698,137  9,622,195  7,725,985  21,802,817  -12.4 10.8
Tianjin Binhai New Area 1,820,537  4,481,036  4,800,112  14,349,352  -18.8 7.3
     Tianjin ETDZ 1,227,347  3,099,998  1,496,408  4,119,418  -21.1 -2.4
Hebei Province  3,617,626  10,598,517  3,619,774  10,158,461  3.9 4.1
Shijiazhuang   564,527  1,590,531  103,270  352,995  0.5 -77.5
     Shijiazhuang HNTIDZ 542  2,579  587  2,374  321.1 -1.1
Thangshan 464,381  1,420,688  2,744,089  7,457,771  -3.9 58.8
     Caofeidian ETDZ 1,384  9,542  539,142  1,158,118  1359.0 4883.5
Qinhuangdao 352,269  907,259  96,072  352,181  3.9 -49.4
      Qinhuangdao ETDZ  114,903  307,699  72,934  256,295  11.2 -33.2
Baoding 367,200  1,060,487  56,683  176,091  -5.3 -36.3
       Baoding HNTIDZ 12,298  26,846  616  1,707  -71.5 -83.3
Shanxi Province 1,031,335  3,035,809  534,529  1,430,661  -15.2 -30.7
Taiyuan 552,941  1,548,829  352,387  1,048,596  -26.9 -33.5
      Taiyuan ETDZ 369,293  1,101,508  238,529  694,074  -25.1 -31.3
      Taiyuan HNTIDZ 180  352  391  988  -20.2 137.5
Datong 37,367  104,734  10,851  30,647  11.8 -4.0
   Datong ETDZ - - - -
Jinzhong 34,199  88,897  1,737  3,990  33.6 -71.8
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 694,616  1,828,175  1,037,201  2,840,473  12.1 0.8
Hohhot 49,118  132,187  77,010  223,730  -6.1 -37.1
Baotou                     186,639  464,989  128,045  326,603  18.3 -15.6
      Baotou HNTIDZ 109  731  - 4,904  -88.0 -88.8
Erenhot 26,573  46,478  75,806  232,158  62.6 32.5
Manzhouli 2,497  7,936  157,099  460,277  -43.2 -18.7
Liaoning Province 5,236,864  14,154,091  5,912,459  17,188,304  5.0 -1.0
Shenyang 441,785  1,226,361  762,039  2,504,812  1.2 20.7
      Shenyang ETDZ 116,072  324,760  107,394  322,770  -0.6 -20.5
      Shenyang HNTIDZ 62,604  174,960  28,515  76,079  81.2 -19.9
Dalian 3,154,609  8,164,027  3,060,265  9,076,171  9.3 -7.7
     Dalian ETDZ 1,014,224  1,896,927  1,120,037  3,729,404  -5.6 3.7
     Dalian HNTIDZ 50,509  134,490  24,668  58,091  4.0 -1.8
Anshan 222,963  707,251  28,838  87,711  19.8 -58.5
      Anshan HNTIDZ 9,442  21,752  735  1,251  -26.9 -43.3
Dandong 199,449  551,481  51,581  142,641  10.1 7.2
Jilin Province 500,302  1,284,568  1,107,841  3,080,929  3.9 -22.4
Changchun 175,555  522,166  889,882  2,468,880  22.3 -27.1
      Changchun ETDZ 16,832  50,826  49,367  187,016  36.5 -21.1
      Changchun HNTIDZ 18,031  57,312  25,149  80,079  -15.3 -60.9
Jilin                       90,686  228,217  70,742  176,226  -20.6 10.7
      Jilin HNTIDZ 1,757  5,068  690  2,855  -28.4 -58.2
Hunchun 52,731  121,858  75,933  256,123  9.9 24.3
Heilongjiang Province 471,071  1,186,084  1,549,649  4,587,470  8.6 5.8
Harbin 146,567  422,661  65,721  182,261  -8.4 -36.2
      Harbin ETDZ 18,199  78,163  7,158  18,657  68.7 -64.2
      Harbin HNTIDZ 10,627  23,536  4,097  9,891  -59.5 -70.5
Daqing                       46,639  135,420  1,194,782  3,566,881  -16.0 15.1
      Daqing HNTIDZ 12,803  67,721  17,206  52,103  -37.8 -42.1
Heihe 7,930  32,068  26,140  79,042  522.1 -40.9
Suifenhe 11,798  14,555  110,995  322,175  146.9 -21.8
Shanghai 14,442,213  39,127,613  25,393,933  71,134,192  -8.6 -2.7
Shanghai Caohejing High-Tech Park      383,658  1,074,716  286,256  798,723  -11.3 -16.6
Shanghai ETDZ 605  1,516  2,024  4,476  55.1 170.1
Shanghai Minhang ETDZ 87,315  207,804  90,469  251,053  -6.3 -0.4
Shanghai New Pudong Area 4,996,785  12,939,645  12,706,560  36,183,678  -9.0 2.9
Jiangsu Province 34,664,221  94,044,677  22,347,867  65,485,605  1.5 -8.6
Nanjing 2,236,382  5,978,436  2,399,689  6,920,306  2.0 -5.5
Nanjing Foreign oriented HTDZ 149,791  329,861  7,735  170,562  -11.0 -75.1
Wuxi 3,302,915  9,290,737  2,473,500  6,829,181  2.1 9.9
       Wuxi HNTIDZ 2,079,406  6,053,920  2,211,640  6,105,122  1.2 11.1
Changzhou 2,405,891  6,341,353  722,231  2,061,099  5.2 -10.2
       Changzhou HNTIDZ 48,038  127,205  29,764  72,292  -10.1 -19.1
Suzhou 16,909,826  45,322,856  11,280,918  32,839,333  -1.9 -12.2
Suzhou IDZ 2,280,202  5,950,806  3,304,266  9,083,338  2.8 -19.5
Suzhou HNTIDZ 1,176,804  3,108,333  666,775  1,930,452  0.0 -4.1
Nantong  2,474,090  7,011,296  1,108,449  3,957,558  10.5 -12.1
Nantong ETDZ 256,992  687,441  202,075  707,799  12.6 -6.1
Lianyungang 312,775  853,541  773,790  2,378,835  -11.7 -12.2
Lianyungang ETDZ 59,103  147,918  25,996  67,055  -25.3 25.1
Zhejiang Province 23,137,766  74,040,991  8,367,962  25,467,956  3.8 -1.9
Hangzhou 3,249,123  9,077,685  1,334,996  4,028,285  1.8 -6.3
       Hangzhou ETDZ 372,486  997,372  332,504  940,169  7.3 11.6
Hangzhou HNTIDZ 66,409  178,372  30,143  139,374  -10.6 8.5
Ningbo 5,451,875  16,936,568  3,941,992  12,721,063  6.0 -2.1
Ningbo ETDZ 228,214  673,392  566,055  2,107,862  8.3 -3.2
Ningbo HNTIDZ 16  72  15  -43.7 74.7
Wenzhou 1,029,395  4,243,216  124,127  334,820  6.1 -21.0
Wenzhou ETDZ 34,033  128,156  1,712  7,072  58.7 -54.1
Jinhua 3,806,468  13,823,753  195,470  530,326  4.4 32.5
Jinhua ETDZ 3,204  10,233  578  1,560  249.4 -31.4
Cixi 739,809  2,421,924  86,196  204,165  16.8 -51.7
Ningbo Hangzouwan ETDZ 6,528  18,245  2,781  5,560  - -
Anhui Province 3,346,883  8,875,296  2,199,983  6,185,791  12.4 -6.0
Hefei 1,379,096  3,452,963  682,213  1,794,192  9.6 -44.4
       Hefei ETDZ 693,854  1,660,049  269,730  778,949  7.3 -51.0
Hefei HNTIDZ 136,760  377,180  33,620  128,233  26.1 -32.4
Wuhu 477,937  1,276,477  164,990  471,742  4.2 -18.3
       Wuhu ETDZ 251,529  645,912  89,788  269,429  -6.9 -25.5
Wuhu HNTIDZ 6,403  21,362  1,468  9,264  62.9 3.9
Bengbu 73,465  202,403  17,358  68,813  9.1 -29.2
Bengbu HNTIDZ 2,150  5,855  3,205  8,955  -56.2 -44.3
Huainan 17,801  44,315  1,128  4,077  25.9 -48.2
       Huainan ETDZ - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  212,113  534,348  140,167  477,898  38.2 -17.8
Ma'anshan ETDZ 1,211  6,196  1,851  2,856  430.3 -63.2
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 76,306  245,180  708,614  1,949,065  74.7 43.8
Tongling ETDZ 8,490  19,338  1,273  3,763  295.1 -56.1
Anqing  94,382  283,957  31,011  99,503  30.2 -7.5
Anqing ETDZ 2,506  7,539  5,048  17,881  771.6 81.0
Chuzhou 213,102  580,157  246,652  743,801  25.0 355.3
Chuzhou ETDZ 28,034  84,318  215,316  646,014  65.2 654.3
Liu'an 67,980  207,399  18,271  55,820  31.2 39.4
Liu'an ETDZ -89.5 -56.1
Xuancheng 191,480  510,599  15,406  34,905  33.8 3.1
Ningguo ETDZ 31  32  1079.1 23.9
Chizhou  48,838  125,335  94,171  273,287  31.1 33.6
Chizhou ETDZ 1,264  3,126  212  6,900  1150.4 -51.6
Fujian Province 8,142,185  23,985,685  5,444,798  15,334,553  1.4 -9.2
Fuzhou 1,351,742  3,972,986  679,765  2,053,527  -4.6 -1.3
Fuzhou ETDZ 61,601  177,139  32,393  67,634  -44.0 -59.3
Fuzhou HNTIDZ 3,849  9,873  28  6.7 777.6
Xiamen 2,640,119  7,398,507  1,997,281  5,336,136  -3.2 -22.4
Xiamen Torch HNTIDZ 98,172  246,825  179,526  478,994  -7.3 -16.4
Pingtan 6,499  16,945  25,828  58,976  -54.8 19.0
Pingtan Integrated Experimental Area 6,340  16,485  25,827  58,940  -56.1 19.2
Jiangxi Province 2,245,078  6,216,210  1,169,598  3,346,686  2.7 8.6
Nanchang 362,606  979,919  418,130  1,056,999  -1.5 38.8
Nanchang ETDZ 25,919  52,791  145,848  331,862  -81.3 15.3
Nanchang HNTIDZ 65,839  169,498  142,024  336,533  137.1 75.6
Jingdezhen 76,300  219,414  1,575  8,700  -8.8 -12.6
Jingdezhen HNTIDZ 947  2,794  - - -49.0 -
Pingxiang 62,852  185,490  5,753  27,053  107.0 562.4
Pingxiang ETDZ 4,134  8,153  4,726  10,268  84.6 -
Jiujiang 163,069  443,144  110,933  331,713  -32.1 38.4
Jiujiang ETDZ 21,079  55,618  4,187  8,817  5.9 -48.5
Xinyu 103,345  247,752  115,731  289,083  13.1 -30.9
Xinyu HNTIDZ 13,319  36,635  1,526  3,950  -20.8 -30.0
Yingtan 102,704  330,123  220,413  807,264  21.6 -4.1
Yingtan HNTIDZ 96  3,041  6,218  143.6 83.4
Ganzhou 292,616  797,978  74,500  256,403  0.8 -7.9
Ganzhou ETDZ 10,715  28,510  8,560  25,374  14.4 299.8
Yichun 167,706  489,778  18,726  70,729  14.7 -38.0
Yichun ETDZ 4,796  18,359  144  445  125.4 -77.5
Shangrao 312,967  867,451  12,203  49,396  40.9 -32.9
Shangrao ETDZ 441  2,702  38  38  185.5 -
Ji'an 215,552  549,916  128,753  309,389  18.8 15.2
Jinggangshan ETDZ 19,665  46,584  3,095  5,752  24.6 -50.2
Shandong Province 14,561,993  39,050,578  13,799,286  43,132,838  1.6 -5.9
Jinan 797,332  2,095,966  324,721  1,034,810  11.8 -6.6
Jinan HNTIDZ 202,022  509,494  142,467  556,626  13.3 0.8
Qingdao 3,496,454  9,588,981  4,568,242  13,666,413  -2.7 15.9
Qingdao ETDZ 656,127  1,499,186  1,064,439  3,077,935  -12.4 -3.3
Qingdao HNTIDZ 11,685  29,999  10,944  30,400  207.5 27.4
Yantai 2,049,010  5,721,960  1,735,538  5,518,776  -5.7 -15.9
Yantai ETDZ 472,459  1,463,356  517,359  1,651,897  -12.8 -2.3
Weifang 1,643,202  4,356,625  678,563  2,890,123  8.6 -19.3
Weifang HNTIDZ 34,727  100,994  18,020  43,271  -21.1 -43.1
Weihai 1,125,255  2,953,266  409,522  1,055,054  -3.3 1.1
Weihai Torch HNTIDZ 133,717  357,799  45,446  120,859  8.2 33.5
Henan Province 3,960,980  11,475,819  1,710,174  4,706,000  -2.1 -24.0
Zhengzhou 2,079,701  6,642,655  1,135,692  2,901,527  -10.5 -34.6
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,732,388  5,630,099  994,432  2,516,335  -11.3 -36.2
Zhengzhou HNTIDZ 41,178  127,484  8,325  17,945  -5.8 47.2
Luoyang 210,483  553,546  7,819  24,582  0.2 -42.4
Luoyang HNTIDZ 13,404  35,542  1,164  3,005  92.5 206.0
Hubei Province 2,599,267  7,026,769  1,438,454  4,275,337  8.3 6.0
Wuhan 1,336,019  3,537,926  890,047  2,733,681  3.4 17.4
Wuhan ETDZ 108,066  271,965  108,821  358,286  -26.6 -14.4
Wuhan Wujiashan ETDZ 108,066  271,965  108,821  358,286  -26.6 -14.4
Wuhan Donghu HNTIDZ 890,032  2,245,223  471,431  1,536,381  10.5 35.1
Huangshi 171,567  454,376  206,849  498,235  28.4 -14.8
Huangshi ETDZ 7,031  18,900  5,671  19,151  62.2 -33.9
Xiangyang 127,350  328,750  89,023  201,709  0.8 -9.4
Xiangyang ETDZ 271  2,116  320  703  129.9 -65.6
Xiangyang HNTIDZ 22,940  57,900  69,517  138,461  -35.0 149.8
Jingzhou 188,276  596,439  54,364  182,774  4.6 4.5
Jingzhou ETDZ 21,312  56,912  2,256  5,016  11.9 -71.1
Hunan Province  1,930,518  4,729,830  1,367,149  3,549,383  12.0 13.6
Changsha  603,568  1,507,727  492,669  1,396,938  41.8 33.5
Changsha ETDZ 24,462  63,030  77,939  234,778  49.7 34.3
Changsha HNTIDZ 12,288  52,860  14,860  43,422  -22.4 46.3
Zhuzhou 116,623  283,488  42,240  145,815  6.8 -26.1
Zhuzhou HNTIDZ 29,556  79,481  887  3,860  19.0 -36.0
Xiangtan 53,427  143,556  102,280  247,456  19.2 -9.8
Xiangtan ETDZ 4,609  24,048  64  788  -34.3 -97.8
Xiangtan HNTIDZ 218  42  42  -30.1 -82.5
Hengyang 291,403  590,358  160,820  402,078  48.1 15.9
Hengyang HNTIDZ - 20  - - 0.4 -
Yueyang 89,048  230,233  145,567  449,295  -21.9 7.7
Changde 51,125  147,610  163,410  202,545  -14.8 236.2
Changde ETDZ 4,883  10,748  97,024  127,785  -12.8 1595.3
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 49,843  127,011  2,486  7,546  13.7 -69.0
Yiyang HNTIDZ 2,906  4,210  27  46  5.2 234.6
Liuyang 20,764  72,233  3,530  6,501  38.8 28.3
Liuyang ETDZ 1,436  3,178  2,344  3,633  42.9 218.7
Guangdong Province 56,399,893  153,464,784  38,041,129  105,557,993  1.8 -9.4
Guangzhou  7,199,702  20,358,988  6,600,541  18,127,198  -12.5 9.3
Guangzhou ETDZ 649,052  1,737,556  952,935  2,760,882  -3.6 19.0
Guangzhou HNTIDZ 467,099  1,296,330  598,112  1,885,680  -12.4 25.3
Guangzhou Nansha New Area 687,748  1,849,714  801,890  2,305,838  -11.1 -16.9
Shenzhen 22,899,072  62,169,775  16,830,451  46,257,407  9.0 -16.6
Shenzhen HNTIDZ 127  544  912  1,838  -67.8 -53.0
Zhuhai 1,868,875  5,049,133  1,181,602  3,921,607  -17.9 -13.4
Zhuhai Hengqin New Area 795  2,329  24,180  54,038  -95.5 197.2
Shantou  765,130  1,934,245  228,824  578,164  -1.0 -23.9
Foshan 3,559,622  10,006,907  1,343,853  3,867,328  -0.6 -9.2
Jiangmen 1,504,073  4,374,132  317,010  999,544  2.0 -26.6
Zhanjiang 178,692  546,532  749,631  2,145,189  -30.6 17.7
Zhanjiang ETDZ 26,881  102,160  37,190  109,194  -11.9 120.3
Huizhou 2,798,621  8,206,088  1,801,021  5,368,920  -2.7 -12.5
Huizhou HNTIDZ 1,382,002  4,016,061  804,756  2,248,606  4.6 -24.0
Yangjiang 141,730  486,960  101,167  386,997  12.7 24.8
Dongguan 10,575,323  26,527,945  6,443,820  17,123,424  7.3 -2.5
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 2,649  5,367  9,696  42,990  459.8 96.5
Zhongshan 2,360,457  6,772,951  587,228  1,706,817  0.6 -12.9
Zhongshan Torch HNTIDZ 34,460  89,477  29,899  46,770  114.0 459.8
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,816,933  4,478,008  3,428,984  10,094,847  19.0 -0.8
Nanning 397,774  1,028,607  302,884  843,876  -12.0 -10.8
Nanning HNTIDZ 3,855  7,783  24,965  34,609  -22.6 145.9
Guilin  111,354  316,199  5,754  27,434  -0.2 -67.5
Guilin New HNTIDZ 21,496  50,693  1,804  4,873  -5.5 -62.6
Beihai 213,772  523,038  505,141  1,734,404  10.4 13.8
Chongzuo 307,293  719,292  577,869  1,253,039  252.4 -9.1
Fangchenggang 30,668  88,629  865,198  2,947,705  -43.6 5.8
Hainan Province 551,711  1,127,215  1,125,850  3,567,216  69.9 61.7
Haikou 46,955  117,367  257,658  1,124,569  -5.7 254.8
Hainan International Science and Industry Park  361  1,255  2,395  6,348  -80.8 -69.5
Hainan Yangpu EDZ 448,560  834,884  693,856  1,961,650  97.1 37.8
Chongqing 3,999,897  10,932,649  2,170,260  5,295,803  15.0 10.8
Chongqing HNTIDZ 8,200  19,150  2,150  7,144  -9.2 -52.9
Chongqing Liangjiang New Area 1,081,837  3,142,939  735,803  1,975,301  23.0 -5.8
       Wanzhou ETDZ 1,499  3,877  3,095  5,419  85.0 1.4
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 4,278,281  11,182,335  4,220,710  11,263,758  23.0 15.3
Chengdu 3,465,303  9,106,943  3,768,866  9,697,944  26.3 9.7
Chengdu ETDZ 136,069  311,132  119,659  296,431  54.7 -32.6
Chengdu HNTIDZ 2,776,127  7,405,699  2,578,142  6,645,445  22.2 1.7
Luzhou 54,300  172,880  17,412  56,325  60.2 11.0
Luzhou HNTIDZ 18,402  54,787  - - 1693.3 -
Mianyang 80,019  225,098  193,010  716,050  11.9 234.1
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 19,550  56,121  151,972  596,068  25.5 1946.5
Guangyuan 3,707  10,549  3,534  25,678  2.4 359.1
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 78,677  200,514  16,441  48,936  -9.9 -12.3
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 109,276  275,200  48,964  186,135  48.7 35.9
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 473,308  1,168,478  178,579  446,526  -4.9 -27.7
Guiyang 265,161  620,356  71,575  187,014  33.9 12.7
Guiyang HNTIDZ 16,468  26,646  410  718  10073.3 -0.4
Yunnan Province 920,305  2,300,537  1,352,301  4,152,738  5.7 2.1
Kunming 379,876  889,478  719,571  2,478,791  15.6 5.4
Kunming HNTIDZ 10,166  24,504  769  72,111  -12.0 225.1
Honghezhou 59,537  195,286  77,187  302,151  -43.7 -36.4
Mengzi ETDZ 10,994  57,751  16,854  87,702  -69.8 -50.6
Wanding 7,114  7,793  28,440  69,520  567.4 -2.4
Ruili County 46,096  109,484  56,376  107,544  2.3 62.8
Hekou County 15  217  104,645  271,483  -86.3 3.3
Qujing 88,745  209,345  13,471  38,554  -2.7 36.4
Qujing ETDZ 910  2,754  36  -69.3 -71.8
Tibet Autonomous Region  31,810  96,859  2,259  4,527  46.4 -95.3
Lhasa 30,405  93,816  1,829  2,447  42.5 -97.4
Lhasa ETDZ 180  672  - - 2049.9 -
Shanxi Province 2,132,543  6,632,623  1,788,914  5,269,345  -11.4 6.7
Xi'an 1,899,635  6,018,442  1,660,649  4,917,950  -11.8 16.2
Shanxi Aerospace ETDZ 8,942  24,069  2,958  6,123  25.9 59.8
Xi'an NTIDZ 122,306  376,111  69,165  264,673  32.8 -14.0
Baoji 82,040  184,260  32,844  93,905  32.3 1.2
Baoji HNTIDZ 5,638  12,466  5,891  9,037  98.7 50160.0
Hanzhong 19,065  41,696  1,525  4,613  24.7 -92.1
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 192,707  550,916  189,592  662,436  -3.1 -32.1
Lanzhou 70,412  231,929  38,673  78,583  -4.6 -5.7
Lanzhou NTIDZ 234  3,536  66  89  263.3 -39.5
Qinghai Province 17,454  56,930  18,616  41,027  -9.3 1.5
Xining 7,774  35,660  6,044  12,888  67.1 -65.5
Xining ETDZ 1,709  2,566  25  138  588.4 -78.8
Qinghai HNTIDZ 133  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 220,524  594,318  85,073  219,174  -5.3 -53.2
Yinchuan 65,182  151,122  38,839  96,981  -23.5 -68.1
Yinchuan ETDZ 1,623  3,497  3,078  8,629  78.1 -54.8
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,143,127  3,391,040  390,221  1,134,298  -6.4 33.4
Urumqi 417,791  1,215,541  1,048,929  3,269,070  -20.7 -12.1
Urumqi ETDZ 17,661  60,192  57,171  138,908  -61.2 200.5
Urumqi HNTIDZ 59,152  151,992  949,551  2,980,695  156.8 -12.4
Bole 7,264  13,451  79,114  217,732  -71.8 5.5
Yining  236,520  725,501  10,649  32,580  4.8 -59.8
Shihezi 28,447  107,132  2,466  10,875  6.0 30.4
Shihezi ETDZ 17,045  41,198  2,130  4,400  15.7 58.4

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730