Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 6.2022
2022/07/18

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 6.2022
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
6 1to6 6 1to6 6 1to6 Total Exports Imports
Special Economic zone 66,184,075  365,003,573  36,993,914  201,631,239  29,190,161  163,372,333  4.6 10.2 -1.5
Xiamen SEZ 12,808,940  69,127,371  6,597,335  35,141,656  6,211,605  33,985,714  9.3 14.6 4.2
Shenzhen SEZ 45,875,534  251,184,222  26,100,964  142,141,490  19,774,570  109,042,733  2.3 8.1 -4.4
Zhuhai SEZ 3,925,280  24,071,215  2,417,381  15,029,516  1,507,899  9,041,699  -4.4 8.3 -20.0
Shantou SEZ 1,017,020  6,362,899  837,588  5,224,062  179,432  1,138,837  9.0 10.2 3.7
Hainan SEZ 2,557,301  14,257,866  1,040,646  4,094,515  1,516,655  10,163,351  57.3 87.7 47.6
Economic and Technological Development Zone 44,243,046  250,818,014  25,112,700  130,257,175  19,130,346  120,560,839  10.3 12.4 8.1
High and New Tech Industrial Development Zone 36,967,322  211,643,852  22,142,625  122,646,896  14,824,698  88,996,956  8.1 13.8 1.1
Integrated Experimental Area 5,947,693  40,758,676  3,560,990  23,355,246  2,386,703  17,403,430  4.8 1.4 9.8
Bonded Zone 23,098,151  121,985,710  7,069,154  36,676,762  16,028,997  85,308,948  -5.4 -6.4 -4.9
Tianjin Port BZ 960,849  6,408,221  259,353  1,447,837  701,496  4,960,385  30.3 61.1 23.5
Dalian BZ 179,451  1,105,923  38,125  239,825  141,326  866,098  0.0 -5.1 1.5
Shanghai Waigaoqiao BZ 12,712,539  66,911,022  2,953,357  15,568,975  9,759,182  51,342,047  -13.0 -15.7 -12.1
Ningbo BZ 1,811,283  9,313,364  437,721  2,480,415  1,373,562  6,832,949  -3.7 -5.6 -2.9
Fuzhou BZ 77,241  561,343  31,533  197,234  45,709  364,109  152.1 48.6 304.9
Xiamen BZ 1,048,042  7,748,655  608,680  3,156,204  439,362  4,592,451  110.0 92.0 124.5
Guangzhou BZ 213,819  1,179,371  52,751  304,097  161,068  875,274  -30.5 -40.9 -26.0
Shenzhen Futian BZ 5,865,149  27,424,939  2,579,741  12,732,704  3,285,409  14,692,236  -7.1 -8.9 -5.4
Zhuahai BZ 229,778  1,332,872  107,894  549,472  121,883  783,399  9.2 -18.8 44.0
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 56,130  376,036  37,079  245,584  19,051  130,452  15.1 9.5 27.5
Bonded Port 1,168,612  6,567,943  289,295  1,282,204  879,317  5,285,738  25.2 20.3 26.4
Zhangjiagang BP 588,808  3,589,084  238,501  1,146,710  350,307  2,442,374  -8.4 8.4 -14.7
Hainan Yangpu BP 579,804  2,978,859  50,794  135,495  529,010  2,843,364  124.3 1590.9 115.4
Integrated Bonded Zone 84,351,820  456,359,596  49,276,675  249,582,895  35,075,145  206,776,701  14.8 17.8 11.4
Yangshan Speicail IBZ 1,993,834  12,917,759  733,976  5,237,778  1,259,859  7,679,981  27.1 28.0 26.4
Beijing Tianzhu IBZ 1,441,610  7,479,649  38,526  317,668  1,403,084  7,161,981  31.3 64.1 30.2
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ 884  5,504  884  5,504  - - -
Tianjin Taida IBZ 259,711  773,157  19,132  189,395  240,579  583,762  249.7 39.4 585.3
Tianjin Dongjiang IBZ 1,380,793  6,820,713  325,393  1,765,575  1,055,400  5,055,139  -22.0 -18.9 -23.0
Tianjin Port IBZ 190,873  1,105,339  26,820  156,385  164,053  948,953  29.8 -49.6 75.3
Tianjin Binhai New Area IBZ 214,625  2,120,211  29,120  171,522  185,506  1,948,689  -5.5 17.5 -7.1
Shijiazhuang IBZ 114,331  1,036,752  71,601  767,330  42,730  269,422  13.7 -6.0 183.1
Caofeidian IBZ 534,582  3,260,551  254,660  870,037  279,921  2,390,513  75.2 228.4 49.8
Qinhuangdao IBZ 55,062  363,875  52,847  338,618  2,215  25,257  40.4 42.1 20.9
Langfang IBZ 18,517  53,662  12,952  44,609  5,565  9,053  51.7 85.4 -19.9
Taiyuan Wusu IBZ 103,689  519,073  50,692  273,107  52,997  245,966  -80.9 -81.9 -79.6
Hohhot IBZ 37,964  476,250  1,782  12,820  36,181  463,429  34.6 16.1 35.2
Manzhouli IBZ 13,173  62,238  12,921  58,262  253  3,975  -33.9 -33.4 -39.5
Erdos IBZ 75,034  261,547  17,691  149,162  57,343  112,385  282.5 244.9 347.4
Shenyang IBZ 160,594  866,656  113,231  660,562  47,363  206,094  341.0 463.7 159.8
Dalian Wanli IBZ 495,905  3,308,472  355,491  2,531,849  140,413  776,623  -12.1 -11.7 -13.4
Dalian Dayaowan IBZ 200,231  1,390,079  77,206  496,939  123,025  893,139  -34.7 -33.3 -35.4
Yingkou IBZ 13,303  87,904  881  16,594  12,422  71,310  -44.2 -63.6 -36.3
Changchun Xinglong IBZ 98,108  447,630  7,707  54,743  90,401  392,887  392.1 125.2 489.5
Hunchun IBZ 71,074  285,931  59,002  214,425  12,072  71,506  96.5 123.9 43.7
Harbin IBZ 26,567  226,398  19,875  141,536  6,692  84,862  1568.9 3413.3 789.8
Suifenhe IBZ 22,347  128,394  1,206  4,287  21,141  124,106  -50.0 100.4 -51.2
Caohejing IBZ 365,597  2,222,803  170,505  807,206  195,093  1,415,597  -14.5 -24.4 -7.5
Jiading IBZ 67,646  369,723  19,230  69,340  48,416  300,382  -21.6 -42.7 -14.4
Fengxian IBZ 101,410  1,474,535  88,079  726,072  13,331  748,463  249.0 124.0 661.2
Songjiang IBZ 3,649,247  16,761,835  2,410,695  10,517,634  1,238,551  6,244,201  2.5 -6.2 21.6
Qingpu IBZ 96,076  545,430  60,849  267,352  35,227  278,078  7.5 29.8 -7.8
Jinqiao IBZ 121,709  608,618  29,155  116,523  92,553  492,095  11.7 66.8 3.6
Shanghai Pudong Airport IBZ 1,084,469  5,975,949  681,277  3,142,711  403,192  2,833,238  11.8 24.8 0.3
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 649,506  2,387,141  187,167  1,309,070  462,339  1,078,072  60.5 45.6 83.4
Nanjing IBZ 718,616  2,647,066  463,465  1,679,939  255,150  967,127  6.3 -0.2 19.8
Wuxi HNTIDA IBZ 2,072,429  11,686,017  1,354,920  7,142,502  717,508  4,543,514  9.8 21.7 -4.8
Xuzhou IBZ 286,482  1,279,150  236,350  976,325  50,133  302,825  35.2 34.9 36.3
Changzhou IBZ 73,710  375,780  40,772  225,925  32,938  149,856  -36.5 -22.2 -50.2
Suzhou Industrial Park IBZ 2,235,826  17,031,963  1,628,708  11,113,485  607,118  5,918,478  30.9 22.4 50.3
Suzhou HNTIDA IBZ 1,771,934  10,455,939  1,184,055  6,098,093  587,879  4,357,846  22.7 26.4 17.9
Wuzhong IBZ 37,824  180,374  18,717  67,646  19,107  112,728  81.7 40.2 121.0
Nantong IBZ 210,196  916,526  166,501  696,181  43,695  220,345  43.2 104.3 -26.4
Lianyungang IBZ 104,831  597,636  15,134  113,145  89,697  484,491  7.4 -50.4 47.5
Huai'an IBZ 33,603  306,792  22,118  144,824  11,485  161,968  18.1 36.0 5.6
Yancheng IBZ 180,999  712,376  43,315  190,118  137,684  522,258  141.6 21.8 276.6
Yangzhou IBZ 55,098  218,499  41,771  138,396  13,327  80,103  -44.7 -64.0 622.2
Zhenjiang IBZ 163,827  728,845  72,365  350,541  91,462  378,304  108.2 511.9 29.2
Taizhou IBZ 12,884  184,791  8,186  141,788  4,698  43,003  -67.0 -59.0 -79.8
Changshu IBZ 14,230  87,354  9,004  49,312  5,226  38,043  -12.8 -20.3 -0.6
Jiangyin IBZ 44,132  286,137  19,416  161,985  24,716  124,151  170.6 192.0 147.0
Kunshan IBZ 5,116,625  26,532,356  4,081,741  19,158,099  1,034,884  7,374,257  9.4 8.5 11.6
Wujiang IBZ 481,605  3,524,886  463,784  3,357,419  17,821  167,467  30.0 30.9 15.5
Taicang Port IBZ 61,454  584,890  12,230  163,049  49,223  421,841  14.5 -7.5 26.1
Wujin IBZ 103,592  454,674  72,606  249,487  30,987  205,187  2.2 48.3 -25.9
Hangzhou IBZ 332,932  1,873,763  131,665  689,742  201,267  1,184,020  -9.5 -13.7 -6.8
Ningbo Beilun Port IBZ 223,493  1,298,701  82,188  461,699  141,305  837,002  -16.5 -15.3 -17.1
Ningbo Meishan IBZ 133,965  645,316  84,452  435,564  49,512  209,752  61.7 65.6 54.3
Wenzhou IBZ 91,011  388,012  2,287  36,419  88,724  351,594  20120.7 4163.9 32920.4
Jiaxing IBZ 288,683  841,456  240,998  510,946  47,685  330,510  -5.8 5.5 -19.3
Shaoxing IBZ 29,118  33,836  9,180  9,509  19,938  24,327  108.0 - 49.6
Jinyi IBZ 305,290  2,077,282  677  92,962  304,612  1,984,320  55.6 240.5 51.8
Zhoushan Port IBZ 478,785  2,429,341  231,738  890,444  247,048  1,538,898  -10.2 75.6 -30.0
Yiwu IBZ 213,785  1,208,494  8,914  161,212  204,871  1,047,283  - - -
Ningbo Qianwan IBZ 45,620  296,794  7,974  42,131  37,647  254,663  5.7 99.2 -1.9
Hefei ETDA IBZ 1,250,518  6,962,522  845,387  3,950,572  405,132  3,011,950  36.7 29.4 47.7
Hefei IBZ 210,933  1,522,499  90,978  617,879  119,955  904,619  20.6 91.5 -3.7
Wuhu IBZ 244,873  1,042,684  153,241  585,885  91,632  456,799  90.5 113.0 67.8
Ma'anshan IBZ 242,597  640,107  106,902  210,545  135,695  429,562  -34.5 -57.6 -10.7
Fuzhou IBZ 88,951  334,461  85,958  192,869  2,993  141,592  61.0 35.7 116.0
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 385,995  889,035  298,362  518,342  87,633  370,693  71.3 34.0 180.9
Xiamen Haicang Port IBZ 649,855  3,273,841  351,562  1,759,468  298,293  1,514,373  76.1 40.5 149.5
Xiamen Xiangyu IBZ 484,993  2,476,837  342,784  1,723,480  142,209  753,357  46.3 3.8 2275.8
Quanzhou IBZ 126,232  211,190  118,873  182,603  7,358  28,587  -16.3 -20.5 25.5
Nanchang IBZ 733,607  1,772,297  548,665  1,115,261  184,942  657,036  142.3 763.8 9.1
Jiujiang IBZ 183,278  824,963  140,881  685,705  42,397  139,259  290.1 495.2 44.6
Ganzhou IBZ 354,982  1,426,822  284,041  1,185,761  70,941  241,061  191.2 264.9 46.1
Jinggangshan IBZ 119,995  413,332  97,622  345,747  22,373  67,586  78.7 89.0 39.9
Jinan Zhangjin IBZ 195,230  1,083,690  132,819  781,497  62,411  302,193  199.2 180.1 263.4
Jinan IBZ 453,674  2,901,847  166,742  1,080,130  286,932  1,821,717  143.5 55.1 267.7
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 666,893  1,769,288  635,328  1,612,487  31,565  156,800  70.5 79.4 12.8
Qingdao Xihai'an IBZ 217,292  2,317,601  24,453  103,609  192,838  2,213,992  128.2 -62.2 198.6
Qingdao Qianwan IBZ 1,109,991  8,237,027  361,969  1,836,012  748,021  6,401,015  -12.1 5.9 -16.2
Zibo IBZ 16,083  542,372  6,990  462,741  9,094  79,631  1517.2 34901.1 147.2
Dongying IBZ 719,056  3,630,086  187,276  1,472,794  531,779  2,157,292  103.8 198.9 67.4
Yantai IBZ 2,003,390  9,051,989  1,137,535  4,400,535  865,855  4,651,453  -0.9 -12.0 12.6
Weifang IBZ 999,896  5,859,443  698,052  4,109,287  301,844  1,750,156  138.6 219.1 49.9
Weihai IBZ 681,076  2,936,314  574,358  1,868,821  106,718  1,067,493  48.8 53.6 41.2
Rizhao IBZ 774,891  1,876,650  587,128  1,068,504  187,763  808,146  162.1 747.9 37.0
Linyi IBZ 190,037  2,386,053  141,015  1,915,025  49,022  471,028  93.3 160.9 -5.8
Qingdao Jimo IBZ 76,420  106,700  74,126  99,180  2,294  7,520  -67.1 -68.4 -30.7
Zhngzhou ETDA IBZ 467,734  3,203,560  222,960  1,313,325  244,774  1,890,235  10.4 -11.6 33.6
Zhengzhou Xinzheng IBZ 4,611,523  32,693,059  2,815,386  19,282,930  1,796,137  13,410,128  1.7 -3.6 10.4
Nanyang Wolong IBZ 124,934  432,871  73,969  276,001  50,965  156,870  88.4 106.8 63.0
Wuhan ETDA IBZ 6,789  216,707  6,789  146,478  - 70,229  -16.2 5.6 -41.5
Wuhan Donghu IBZ 599,153  3,348,223  407,825  1,927,160  191,328  1,421,062  74.4 98.0 50.0
Yichang IBZ 49,764  507,905  45,784  286,591  3,980  221,315  636.8 336.4 6694.8
Wuhan New Port Airport IBZ 245,329  1,041,036  117,545  373,112  127,784  667,924  32.2 55.1 22.1
Changsha Huanghua IBZ 613,098  3,993,712  278,580  2,198,033  334,519  1,795,679  23.9 17.9 32.2
Xiangtan IBZ 470,523  1,048,166  470,416  1,047,260  107  905  127.2 131.4 -89.6
Hengyang IBZ 231,242  585,945  142,173  407,142  89,069  178,803  34.4 123.2 -29.5
Yueyang Chenglingji IBZ 1,274,051  3,405,871  652,649  1,109,221  621,402  2,296,650  -4.7 -32.0 18.1
Chenzhou IBZ 178,678  868,022  155,611  640,251  23,067  227,770  9.6 21.1 -13.6
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 410,529  2,553,450  201,793  1,108,255  208,736  1,445,195  18.6 31.3 10.4
Guanghzhou Huangpu IBZ 311,872  2,204,161  62,909  652,746  248,963  1,551,415  132.1 165.5 120.4
Shenzhen Pingshan IBZ 597,882  3,089,343  254,213  1,375,514  343,669  1,713,828  -52.5 -55.5 -49.8
Shenzhen Qianhai IBZ 3,390,539  14,914,701  1,248,152  5,538,235  2,142,387  9,376,465  48.7 40.1 54.3
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 233,821  1,676,869  230,034  1,651,719  3,786  25,150  -2.2 -1.9 -18.8
Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -
Meizhou IBZ 3,759  21,980  2,930  21,113  829  868  - - -
Dongguan Humen IBZ 1,278,032  7,588,534  540,853  3,077,496  737,179  4,511,038  174.3 280.9 130.4
Guangzhou Nansha IBZ 1,139,396  7,973,164  507,618  3,413,273  631,778  4,559,891  58.4 79.7 45.6
Shenzhen Yantian IBZ 1,374,480  6,922,129  1,092,950  5,772,627  281,530  1,149,502  14.7 31.7 -30.5
Nanning IBZ 647,767  2,929,128  371,509  1,799,793  276,257  1,129,336  -4.4 18.2 -26.8
Beihai IBZ 170,526  497,718  93,311  256,255  77,215  241,464  -44.0 -45.4 -42.6
Qinzhou IBZ 580,208  3,021,516  8,403  79,451  571,805  2,942,065  411.7 209.2 420.9
Guangxi Pingxiang IBZ 894,057  3,437,820  769,992  2,909,859  124,064  527,961  -56.7 -31.4 -85.7
Haikou IBZ 375,941  2,427,025  75,379  278,584  300,562  2,148,441  14.4 50.0 11.0
Haikou Airport IBZ 5,066  6,130  5,066  6,130  - - -
Chongqing Fuling IBZ 144,345  987,902  130,278  535,154  14,066  452,749  49.0 36.1 67.9
Chongqing Wanzhou IBZ - - - - - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,794,801  15,117,482  1,785,880  8,816,526  1,008,922  6,300,956  11.0 17.7 2.9
Chongqing Xiyong IBZ 4,701,290  25,310,047  3,338,564  17,876,895  1,362,726  7,433,152  4.2 8.6 -5.1
Chongqing Jiangjin IBZ 184,017  1,147,182  66,368  431,817  117,649  715,365  24.3 11.4 33.7
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 160,945  1,258,751  147,223  1,036,094  13,723  222,657  -14.6 -17.8 4.4
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 154,850  812,054  154,850  812,054  4597.5 -100.0 4683.0
Chengdu HNTIDA IBZ 6,917,139  40,577,909  3,825,294  22,296,829  3,091,845  18,281,080  -5.0 -1.0 -9.4
Luzhou IBZ 168,474  550,497  32,874  104,623  135,600  445,875  177.6 782.3 139.2
Mianyang IBZ 122,306  343,822  112,698  330,400  9,607  13,422  47.1 469.8 -92.4
Yibin IBZ 139,846  742,000  103,388  532,396  36,458  209,605  442.8 844.1 161.0
Guiyang IBZ 338,179  825,023  255,858  561,359  82,321  263,664  400.9 614.2 206.2
Zunyi IBZ 40,313  186,098  29,704  75,705  10,609  110,393  267.5 195.6 341.1
Gui'an IBZ 168,561  483,652  77,233  233,009  91,328  250,643  61.9 55.3 68.6
Kunming IBZ 215,009  679,965  100,895  438,818  114,114  241,147  149.6 222.0 77.1
Honghe IBZ 166,526  499,552  96,509  220,148  70,017  279,403  -52.9 -62.1 -41.8
Lhasa IBZ 14,747  65,886  14,747  65,886  - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,851,556  13,769,555  1,274,604  9,452,654  576,952  4,316,902  26.3 54.7 -10.0
Xi'an IBZ 81,248  569,087  68,608  375,449  12,640  193,638  -49.1 -45.7 -54.5
Xi'an HNTIDA IBZ 1,364,364  8,432,801  797,521  5,034,577  566,843  3,398,223  -21.5 13.4 -46.1
Xi'an Air Base IBZ 1,566  6,442  1,566  6,442  -96.2 -100.0 -94.6
Baoji IBZ 37,412  82,782  21,949  40,904  15,463  41,878  24160.2 11887.4 -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 44,922  246,635  30,067  108,973  14,855  137,662  -10.0 -35.8 31.7
Shaanxi Yangling IBZ - - -
Lanzhouxinqu IBZ 126,516  578,694  58,993  136,965  67,522  441,729  -1.0 216.4 -18.4
Xining IBZ 3,165  13,613  - - 3,165  13,613  - - -
Yinchuan IBZ 101,689  400,616  100,033  389,776  1,655  10,841  2156.6 3748.1 42.2
Urumqi IBZ 168,759  473,881  153,782  410,704  14,977  63,177  223.8 193.1 908.5
Alashankou IBZ 279,887  977,449  117,364  453,441  162,523  524,008  51.2 693.3 -11.1
Kashgar IBZ 209,774  934,285  207,609  860,505  2,164  73,780  718.2 845.9 217.8
Khorgos IBZ 601,132  958,722  600,947  958,127  186  595  2605.7 2880.8 -81.9
International Border Cooperation Center 1,425  4,364  1,332  4,121  93  243  -92.4 -92.7 -73.2
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 1,425  4,364  1,332  4,121  93  243  -92.4 -92.7 -73.2
Bonded Logisitics Center 1,994,289  10,034,861  629,796  2,998,081  1,364,494  7,036,780  22.5 4.0 32.6
Beijing Yizhuang BLC 145,772  1,060,936  3,714  23,449  142,058  1,037,487  263.6 1338.2 257.6
Tianjin ETDA BLC 202,642  788,534  2,924  15,679  199,718  772,855  -28.0 -63.3 -26.5
Tianjin Jizhou BLC 80  47  33  906.2 - 312.5
Xinji BLC 748  22,963  124  17,519  623  5,444  -78.3 -78.0 -79.0
Tangshan Port BLC 24,827  134,479  24,777  84,809  51  49,671  -47.9 -67.0 4674.4
Hebei Wuan BLC 8,048  10,334  4,749  4,749  3,300  5,586  - - -
Datong Int'l Land Port BLC 4,480  113,077  81  52,470  4,398  60,607  275441.7 127757.2 -
Shanxi Lanhua BLC 24,741  119,002  24,629  52,856  112  66,146  -33.4 -34.5 -32.4
Shanxi Fanglue BLC 425  425  -1.9 -1.9 -
Baotou BLC 191  191  -99.5 -99.5 -
Chifeng BLC 5,620  5,602  18  444.9 - -98.3
Qisumu BLC 1,568  9,423  7,368  1,568  2,055  36.0 - -70.3
Bayannaoer BLC 4,869  4,869  1676.1 - 1676.1
Jinzhou Port BLC 10,241  83  10,158  - - -
Yingkou Port BLC 39,789  178,433  39,789  113,184  65,249  -25.2 -44.2 82.9
Panjin Port BLC 19,907  19,907  12,970  12,970  6,936  6,936  137.5 - -17.3
Tieling BLC 3,941  15,794  3,941  15,794  17.7 33.9 -100.0
Jilin BLC 59  59  59  59  -97.3 -97.3 -
Yanji Int'l Airport BLC 13  6,052  13  6,052  1020.4 1098.9 -100.0
Mudanjiang BLC 9,541  58,503  777  9,541  57,726  21.7 - 20.1
Heihe BLC 6,669  6,669  6,132  6,132  536  536  - - -
Shanghai Xibei BLC 32,744  165,738  2,805  14,117  29,939  151,621  0.1 -40.7 7.0
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 10,449  53,556  464  9,524  9,986  44,033  9.3 264.9 -5.1
Nanjing Airport BLC 4,700  76,825  3,046  47,170  1,654  29,655  -51.7 -5.5 -72.8
Jiangsu Xinyi BLC 37,095  179,127  17,477  23,201  19,618  155,926  -23.3 -66.6 -4.9
Xuzhou BLC 8,069  33,613  8,038  32,468  31  1,145  -30.6 24.3 -94.9
Rugao Port BLC 10,664  44,715  3,565  18,035  7,098  26,680  -29.5 -46.0 -11.0
Lianyungang BLC 90,623  279,572  695  84,939  89,928  194,633  84.2 168.2 62.0
Dafeng Port BLC 22,185  129,847  7,100  27,893  15,085  101,953  919.6 1627.5 816.8
Jingjiang BLC 32,547  34,146  1,277  1,678  31,270  32,468  - - -
Jiangsu Haian BLC 20,524  109,530  20,042  41,453  482  68,078  15.8 2961.9 -27.0
Ningbo Lishe BLC 11,187  52,366  6,730  26,495  4,457  25,871  -26.7 98.5 -55.4
Wenzhou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Huzhou BLC 1,005  14,334  239  10,013  766  4,321  28.4 11.7 96.7
Huzhou Deqing BLC 7,689  14,580  2,915  4,110  4,774  10,470  - - -
Hangzhou BLC 4,479  77,045  2,742  10,994  1,737  66,050  2008.2 285.4 8138.7
Yiwu BLC 147,428  727,326  921  46,300  146,507  681,026  56.0 -73.9 135.8
Ningbo Zhenhai BLC 16,291  16,291  - - -
Hefei Airport BLC 15,305  72,637  4,107  13,367  11,198  59,270  27.0 3.0 34.1
Bengbu(Wanbei) BLC 32,288  86,485  17,009  35,251  15,279  51,235  -46.5 469.4 -67.0
Tongling(Wanzhongnan)BLC 10,502  68,904  10,502  68,904  11.5 106.4 -100.0
Anqing(Wanxinan)BLC 1,163  25,015  1,005  1,163  24,010  304.7 - 288.5
Anhui Wandongnan BLC 4,436  19,783  4,222  18,936  214  847  6.7 7.2 -3.0
Xiangfu BLC 5,701  17,397  3,144  6,395  2,556  11,002  -14.9 -2.4 -20.8
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 12,946  106,552  2,215  8,107  10,731  98,445  -73.5 -92.7 -66.2
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 84,363  361,070  69,314  294,042  15,049  67,028  374.1 380.9 346.2
Longnan BLC 501  5,660  87  554  414  5,107  -62.8 -86.1 -54.5
Qingdao Xihaian New Area BLC 48,591  207,913  435  4,639  48,156  203,274  38.6 -73.1 53.1
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 86  5,790  71  4,494  16  1,296  -56.3 -61.2 -21.5
Heze Inland Port BLC 12,340  50,836  4,344  12,340  46,492  216.5 97.6 235.4
Qingdao BP Zhucheng BLC 2,251  23,304  2,227  19,567  24  3,738  301.3 4548.7 -30.6
Henan Dezhong BLC 165  301  165  202  99  -36.1 - -79.0
Henan Shangqiu BLC 39,103  119,812  3,297  8,815  35,805  110,997  - - -
Henan Xuchang BLC 68,329  261,218  38,846  188,241  29,482  72,976  -8.2 -18.4 35.1
Henan Minquan BLC 4,762  17,191  4,680  16,812  82  379  - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 965  965  -96.8 -96.4 -100.0
Yichang Sanxia BLC 26,354  186,388  20,292  137,029  6,062  49,358  158.4 311.8 27.0
Xiangyang BLC 29,518  124,585  8,309  45,913  21,209  78,672  69.4 35.6 98.2
Jingmen BLC 18,736  153,551  15,210  59,150  3,526  94,402  167.9 68.8 323.6
Xiantao BLC 593  2,767  31  593  2,736  -90.4 - -90.5
Changsha Jinxia BLC 14,109  67,162  10,630  42,176  3,479  24,986  -5.1 35.5 -37.0
Zhuzhou Tongtangwan BLC 1,367  1,367  - - -
Shenzhen Airport BLC 161,917  622,748  87,847  320,815  74,070  301,933  -18.7 -14.8 -22.4
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 4,766  28,119  1,455  4,766  26,664  166.2 -50.0 248.5
Zhanjiang BLC 6,535  27,615  3,542  13,092  2,992  14,523  -34.5 -32.2 -36.5
Zhongshan BLC 33,984  281,197  11,381  137,371  22,604  143,826  52.2 94.9 25.8
Foshanguotong BLC 3,386  31,146  537  8,841  2,850  22,305  -46.0 -73.5 -8.4
Dongguan Qingxi BLC 126,076  927,619  54,771  424,581  71,306  503,038  112.5 215.3 66.7
Liuzhou BLC 57  12,423  57  12,423  -50.2 -50.2 -
Fangcheng Port BLC 46  363,223  46  231  362,992  57.1 -97.1 62.6
Chongqing Guoyuan BLC 131,076  338,576  12,508  94,507  118,567  244,069  374.7 - 242.2
Chongqing Railway BLC 38,041  166,565  8,845  76,344  29,196  90,221  -45.0 -38.0 -49.8
Chongqing Nanpeng Road BLC 40,134  120,931  6,334  35,636  33,799  85,295  -55.5 -84.4 97.0
Chengdu Airport BLC 31,611  277,604  276  31,611  277,328  114.4 -15.2 114.8
Tianfu new area(Chengdu) BLC 35,205  212,245  15,875  29,559  19,330  182,686  1347.0 - 1145.5
Nanchong BLC 13,764  30,266  10,450  16,477  3,314  13,789  216.6 72.4 -
Kunming Gaoxin BLC 1,227  1,227  24567.0 - 24567.0
Kunming Gaoxin BLC 96  3,488  51  3,302  45  186  124.8 155.8 -28.7
Wuwei BLC 787  15,513  787  15,513  89.0 89.0 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 44  397  44  44  354  -94.8 - -95.4
Shizuishan BLC 629  629  47.3 - 47.3
Kuitun BLC 492  12,475  10,071  492  2,404  183.8 183.8 183.9
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730