Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas,9.2019
10/23/2019

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 9.2019
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 9 1 to 9 Total Exports Imports
Special Economic Zone 52,802,661  425,003,610  29,737,065  238,962,874  23,065,596  186,040,736  -6.2 -1.5 -11.7
Xiamen SEZ 8,100,942  68,062,732  4,218,853  37,922,606  3,882,089  30,140,127  -1.3 1.4 -4.5
Shenzhen SEZ 39,466,409  309,076,787  22,472,060  174,725,921  16,994,348  134,350,866  -6.7 -0.5 -13.8
Zhuhai SEZ 3,524,062  31,640,024  2,122,969  17,850,840  1,401,094  13,789,184  -18.1 -19.4 -16.2
Shantou SEZ 713,016  6,426,535  539,114  4,923,649  173,902  1,502,886  1.1 6.4 -12.9
Hainan SEZ 998,232  9,797,531  384,069  3,539,857  614,164  6,257,674  22.0 21.0 22.5
Economic and Technological Development Zone 29,756,714  255,765,416  15,047,939  127,930,465  14,708,776  127,834,951  -5.3 -4.4 -6.2
High and New Tech Industrial Development Zone 24,382,475  211,944,324  13,450,834  119,652,287  10,931,642  92,292,037  -0.2 0.3 -1.0
Integrated Experimental Area 8,321,375  35,582,213  4,949,511  20,542,142  3,371,864  15,040,071  -1.8 -0.6 -3.3
Bonded Area 19,676,931  155,796,125  6,219,199  49,848,981  13,457,732  105,947,144  -4.7 3.1 -8.0
Tianjin Port BA 761,590  6,993,879  127,609  1,204,773  633,982  5,789,107  -21.1 -27.5 -19.6
Dalian BA 116,605  1,244,393  40,729  316,415  75,876  927,979  -6.6 2.5 -9.4
Shanghai Waigaoqiao BA 11,835,398  94,446,147  2,964,329  23,208,744  8,871,069  71,237,403  0.0 -1.8 0.6
Niongbo BA 1,071,124  7,848,843  218,664  1,990,784  852,459  5,858,059  3.3 -8.2 7.9
Fuzhou BA 40,909  260,585  10,723  108,369  30,186  152,216  -0.6 -34.8 58.5
Xiamen Xiangyu BA 383,510  4,369,449  243,040  2,943,838  140,471  1,425,610  -7.6 47.4 -47.8
Guangzhou BA 217,800  1,820,114  49,562  414,490  168,238  1,405,624  15.8 24.9 13.4
Shenzhen Futian BA 4,908,393  36,663,844  2,447,989  18,752,235  2,460,403  17,911,610  -14.2 8.1 -29.5
Zhuhai BA 311,347  1,913,159  98,116  752,123  213,232  1,161,035  9.3 17.2 4.7
Shantou BA 30,255  235,712  18,439  157,210  11,815  78,502  52.5 130.8 -9.2
Export Processing Zone 7,182,268  67,744,475  4,199,485  40,854,932  2,982,783  26,889,544  -0.2 -1.9 2.7
Tianjin EPZ 6,088  118,836  5,608  65,849  480  52,986  -44.3 -28.0 -56.6
Hebei Qinghuangdao EPZ 55,561  436,267  44,440  351,699  11,121  84,568  92.5 72.7 269.3
Hebei Langfang EPZ 1,684  15,034  1,684  13,961  - 1,073  0.7 -6.4 9343.4
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,735  16,123  1,428  13,450  306  2,672  85.8 175.0 -29.4
Liaoning Dalian EPZ 625,299  4,895,914  572,285  4,328,864  53,013  567,050  22.2 69.2 -60.8
Jilin Hunchun EPZ 16,966  306,099  12,139  154,332  4,827  151,766  22.0 19.5 24.7
Shanghai Caohejing EPZ 53  2,737,776  46  1,627,763  1,110,013  -45.5 -45.6 -45.4
Shanghai Jiading EPZ 83,521  713,860  16,383  158,432  67,137  555,427  30.9 55.4 25.2
Shanghai Minhang EPZ 40,197  569,946  39,953  456,045  244  113,900  -5.6 9.2 -38.9
Shanghai Songjiang EPZ 2,111,756  19,159,542  1,506,739  14,334,057  605,016  4,825,484  -4.9 -0.8 -15.1
Shanghai Qingpu EPZ 100,736  848,218  41,782  346,028  58,954  502,190  -7.4 8.3 -15.8
Shanghai Jinqiao EPZ 116,684  1,121,939  8,993  192,720  107,691  929,220  17.2 -16.6 27.9
Jiangsu Lianyungang EPZ 26,954  272,978  12,096  133,778  14,858  139,200  58.7 7.0 196.1
Zhejiang Hangzhou EPZ 418,816  2,846,237  132,401  1,137,553  286,415  1,708,683  13.5 15.5 12.2
Zhejiang Ningbo EPZ 222,693  1,715,509  81,892  652,130  140,801  1,063,379  4.0 21.8 -4.6
Zhejiang Cixi EPZ 116,139  331,558  1,169  11,994  114,969  319,564  -17.0 12.0 -17.8
Anhui Hefei EPZ 670,297  5,073,207  443,994  3,490,709  226,303  1,582,498  -0.6 0.8 -3.5
Fujian FuzhouEPZ 5,033  49,698  2,436  47,034  2,597  2,663  3.3 -2.1 2954.9
Jiangxi Jiujiang EPZ 9,079  59,276  8,696  52,382  383  6,894  -35.6 -12.0 -78.8
Jiangxi Jinggangshan EPZ 15,507  28,435  15,367  28,296  140  140  423.9 421.3 -
Shandong Qingdao EPZ 69,180  799,220  39,180  437,064  29,999  362,156  3.9 1.5 7.0
Shandong Qingdao EPZ(West) 40,312  548,314  13,293  107,284  27,019  441,030  -10.8 -29.0 -4.9
Henan Zhengzhou EPZ 23,474  170,752  1,003  33,733  22,471  137,018  -23.0 -32.7 -20.2
Hubei Wuhan EPZ 4,825  24,970  3,999  18,889  826  6,081  234.3 163.2 1985.6
Guangdong Guangzhou EPZ 83,548  483,399  68,501  389,741  15,048  93,658  28.7 26.1 40.8
Guangdong Shenzhen EPZ 1,030,823  8,036,294  478,185  3,728,759  552,638  4,307,535  104.8 78.8 134.3
Guangxi Beihai EPZ - 604,245  - 325,301  - 278,943  -22.5 -20.0 -25.1
Sichuan Mianyang EPZ 6,538  80,272  6,136  74,916  402  5,356  11.1 20.3 -46.4
Shanxi Xi'an EPZ 1,278,773  15,680,561  639,654  8,142,166  639,119  7,538,396  -13.8 -28.6 11.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 35,248  234,100  15,549  86,972  19,700  147,128  79.7 54.6 98.8
Bonded Logistics Park  907,730  7,260,572  559,533  3,900,684  348,197  3,359,888  9.2 43.6 -14.5
Tianjin BLP 169,281  1,723,353  14,599  146,907  154,682  1,576,446  -3.3 -5.9 -3.1
Shanghai Waigaoqiao BLP 235,227  2,333,130  179,977  1,384,984  55,250  948,145  -12.0 20.6 -36.9
Xiamen Xiangyu BLP 396,785  2,271,566  323,473  2,086,594  73,313  184,972  103.5 99.8 156.7
Guangzhou BLP 106,437  932,523  41,485  282,198  64,953  650,325  -14.9 -23.1 -10.8
Bonded Port 9,600,545  82,451,342  3,698,639  29,068,750  5,901,906  53,382,593  0.9 4.8 -1.1
Tianjin Dongjiang BP 791,316  9,883,946  93,859  1,185,105  697,457  8,698,841  -22.5 4.6 -25.2
Dalian Dayaowan BP 374,214  3,263,068  107,473  1,085,164  266,742  2,177,903  -36.6 -0.7 -46.3
Yangshan BP 916,158  9,065,369  369,378  3,118,585  546,779  5,946,784  -4.9 0.6 -7.6
Zhangjiagang BP 430,820  5,362,935  134,866  1,446,094  295,954  3,916,840  0.7 -3.2 2.3
Ningbo Meishan BP 60,548  612,056  37,734  215,591  22,814  396,465  -22.7 27.9 -36.4
Fuzhou BP 13,406  313,218  5,012  73,574  8,394  239,644  -23.5 -9.6 -26.9
Xiamen Haicang BP 378,500  2,552,075  322,272  1,977,481  56,228  574,595  12.5 24.3 -15.2
Qingdao Qianwan BP 849,414  9,741,777  153,665  1,570,735  695,749  8,171,042  24.6 9.1 28.1
Yantai BP 955,059  8,231,947  550,177  4,607,478  404,882  3,624,469  -12.2 -5.7 -19.3
Guangzhou Nansha BP 1,253,067  7,565,612  198,682  1,943,092  1,054,385  5,622,520  9.3 -22.7 27.6
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,728,629  12,704,102  384,498  3,072,973  1,344,130  9,631,129  31.5 6.5 42.2
Guangxi Qinzhou BP 13,140  281,463  17  13,864  13,123  267,599  -55.3 -90.5 -44.7
Hainan Yangpu BP 7,746  43,766  406  7,746  43,361  -9.9 310.6 -10.5
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,828,529  12,830,008  1,341,006  8,758,607  487,522  4,071,401  16.3 21.6 6.4
Integrated Bonded Area 36,086,247  262,562,114  20,496,335  151,599,565  15,589,912  110,962,549  6.8 0.8 16.1
Beijing Tianzhu IBA 822,742  6,414,503  43,477  400,241  779,265  6,014,262  27.6 -13.3 31.7
Tianjin Binhaixinqu IBA 281,875  2,523,348  10,441  166,887  271,434  2,356,461  -26.5 -65.9 -19.9
Shijiazhuang IBA 118,413  523,464  90,121  307,602  28,292  215,862  111.5 183.5 55.2
Caofeidian IBA 29,752  235,107  22,799  133,554  6,953  101,553  970.6 2480.0 505.0
Taiyuan Wusu IBA 73  7,715  - 839  73  6,876  116.5 -26.1 183.2
Manzhouli IBA 480  18,675  480  4,610  - 14,065  1657.4 2411.5 1500.0
Shenyang IBA 24,310  105,085  451  33,994  23,858  71,091  -29.9 -51.8 -10.5
Changchun Xinglong IBA 53,282  545,892  17,860  212,275  35,422  333,616  357.1 313.3 390.1
Haerbin IBA 651  21,606  318  6,794  334  14,812  76.9 18.4 128.6
Heilongjiang Suifenhe IBA 47,216  256,770  392  7,407  46,823  249,363  35.1 -81.7 66.8
Shanghai Pudong Airport IBA 875,348  7,947,788  438,218  3,534,467  437,131  4,413,321  39.1 15.3 66.7
Nanjing IBA 522,420  3,278,746  343,943  2,163,008  178,478  1,115,738  -25.7 -28.8 -19.0
Wuxi High-Tech IBA 1,706,140  18,058,012  900,663  9,349,077  805,477  8,708,935  6.3 -6.2 24.0
Xuzhou IBA 16,528  46,477  16,528  41,130  - 5,347  - - -
Changzhou IBA 44,126  274,587  23,168  160,253  20,958  114,334  -13.2 -4.9 -22.7
Suzhou Industrial Park IBA 1,609,313  17,183,492  1,090,675  12,146,766  518,638  5,036,726  -23.8 -34.6 27.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,922,607  15,316,965  1,217,816  10,197,222  704,791  5,119,743  -4.3 3.3 -16.5
Nantong IBA 70,210  579,687  47,090  330,150  23,121  249,537  5.6 65.9 -28.7
Huai'an IBA 39,436  386,432  26,390  217,857  13,045  168,575  19.6 16.3 24.1
Yancheng IBA 4,846  53,898  277  9,079  4,569  44,819  -48.8 -63.4 -44.3
Yangzhou IBA 9,626  125,992  6,057  100,564  3,569  25,429  -75.8 -69.7 -86.6
Zhenjiang IBA 26,381  276,657  9,174  82,505  17,207  194,152  17.3 1089.7 -15.2
Taizhou IBA 15,652  122,766  9,824  52,269  5,828  70,498  26.3 0.0 56.9
Changshu IBA 19,209  157,387  3,046  36,450  16,163  120,937  1.6 -29.5 17.3
Jiangyin IB\A 20,793  96,668  8,922  35,915  11,871  60,753  - - -
Kunshan IBA 4,197,273  34,164,523  2,916,532  24,396,754  1,280,740  9,767,769  -4.7 1.4 -17.1
Wujiang IBA 338,969  2,857,975  317,789  2,641,948  21,180  216,027  -2.9 -1.2 -19.5
Wuzhong IBA 14,760  168,573  7,638  80,835  7,122  87,737  -10.6 -7.7 -13.2
Taichang Port IBA 55,043  401,965  17,727  159,650  37,317  242,315  -12.6 -3.7 -17.6
Wujin IBA 67,032  574,426  27,016  259,522  40,016  314,904  -16.9 -10.9 -21.3
Jiaxing IBA 29,990  233,045  11,921  94,119  18,069  138,926  10.8 62.3 -8.9
Hangzhou Jinyi IBA 28,268  279,217  588  919  27,680  278,298  376.3 -50.3 390.2
Zhoushan Port IBA 193,146  1,575,041  521  48,590  192,625  1,526,451  54.2 -44.1 63.3
Hefei IBA 70,528  808,343  11,257  131,713  59,271  676,630  82.0 371.0 62.6
Wuhu IBA 55,325  554,824  36,026  353,820  19,298  201,004  -28.1 -19.0 -40.0
Maanshan IBA 36,804  179,130  24,117  150,440  12,687  28,690  - - -
Quanzhou IBA 144,455  1,022,940  70,367  471,333  74,088  551,608  -14.6 -15.9 -13.4
Nanchang IBA 85,448  770,532  45,034  341,156  40,414  429,375  58.4 74.7 47.4
Ganzhou IBA 41,005  93,422  15,517  40,870  25,489  52,551  428.2 6919.2 207.2
Jinan IBA 27,813  203,246  10,055  76,121  17,758  127,125  99.9 69.5 124.0
Dongying IBA 5,628  325,923  5,163  283,970  466  41,953  57.4 104.2 -38.3
Weifang IBA 94,336  657,565  73,045  474,394  21,291  183,171  9.8 22.5 -13.5
Weihai  IBA 91,119  793,826  48,627  359,234  42,492  434,592  1.0 1.4 0.7
Linyi IBA 116,656  363,521  27,601  116,861  89,055  246,660  -29.3 -40.3 -22.5
Xinzheng IBA 7,595,202  29,931,770  4,638,417  18,263,418  2,956,785  11,668,352  -7.8 -4.9 -12.1
Nanyang Wolong IBA 25,004  57,130  24,447  49,674  557  7,456  111.1 164.2 -9.7
Wuhan Donghu IBA 125,791  1,074,504  61,265  756,172  64,526  318,332  -51.0 -59.7 0.3
Wuhan Xingang Airport IBA 58,914  724,269  4,728  94,510  54,186  629,759  189.9 1543.7 158.0
Xiangtan IBA 30,698  339,499  29,181  335,109  1,516  4,390  183.9 333.7 -89.6
Changsha Huanghua IBA 704,599  3,924,556  414,007  2,160,960  290,592  1,763,596  282.2 217.7 408.6
Hengyang IBA 138,248  863,394  53,557  296,594  84,690  566,800  65.6 550.6 19.1
Yueyang Chenglingji IBA 450,285  2,036,194  414,975  1,648,764  35,310  387,430  92.8 88.0 116.3
Hunan Chenzhou IBA 54,894  667,330  27,929  406,414  26,965  260,916  23.6 38.1 6.3
Guangzhou Baiyun Airport IBA 128,898  1,779,179  25,700  744,477  103,198  1,034,702  28.7 -1.4 65.0
Shenzhen Yantian IBA 950,128  8,296,471  708,658  5,753,290  241,470  2,543,180  -6.2 -2.5 -13.6
Nanning IBA 261,208  2,008,930  128,191  1,000,824  133,018  1,008,106  128.6 134.8 122.9
Guangxi Pingxiang IBA 977,761  6,756,929  363,306  3,029,115  614,454  3,727,814  145.7 27.7 886.2
Haikou IBA 98,896  720,034  1,185  16,505  97,711  703,529  1236.1 278.7 1320.4
Chongqing Xiyong IBA 3,484,079  26,524,324  2,118,252  17,239,013  1,365,828  9,285,311  17.5 4.9 51.3
Chongqing Jiangjin IBA 206,568  541,432  130,276  382,033  76,292  159,399  408972.4 288540.5 -
Chengdu High-Tech IBA 5,444,349  45,093,386  2,835,281  24,582,064  2,609,068  20,511,322  19.7 18.9 20.8
Guiyang IBA 13,577  146,826  8,534  60,468  5,044  86,358  -37.9 -49.2 -26.4
Zunyi IBA 8,698  81,830  8,689  25,865  55,966  409051.4 129223.6 -
Guian IBA 48,413  347,832  21,137  173,047  27,276  174,785  -11.8 -2.1 -19.6
Kunming IBA 3,430  31,019  1,949  15,407  1,482  15,611  458.4 307.3 781.2
Honghe IBA 186,385  927,871  91,196  446,643  95,189  481,227  -23.4 -27.2 -19.5
Xi'an  IBA 36,405  242,455  17,359  79,212  19,045  163,243  -33.5 33.9 -46.6
Xi'an High-Tech IBA 801,022  6,763,855  267,614  2,756,407  533,408  4,007,448  4.5 13.2 -0.8
Lanzhouxinqu IBA 15,193  268,032  7,301  173,473  7,892  94,559  180.5 175.6 189.8
Yinchuan IBA 160,850  976,988  89,423  640,080  71,427  336,907  46.1 20.0 149.7
Urumqi IBA 8,455  193,572  2,942  152,508  5,513  41,063  30.9 1338.6 -70.1
Alashankou IBA 85,744  627,140  309  90,020  85,435  537,120  142.4 -32.0 324.8
Kashi IBA 7,528  29,606  5,854  14,332  1,674  15,273  77.9 507.8 6.9
Bonded Logistics Center 1,856,894  11,957,184  634,175  4,394,863  1,222,719  7,562,321  28.2 65.3 13.3
Beijing Yizhuang BLC 14,080  142,459  - 1,489  14,080  140,970  -53.5 -42.0 -53.6
Tianjin Economic Development Area BLC 297,015  1,391,413  2,533  4,728  294,483  1,386,685  207.4 298.7 207.2
Tangshan Port Jingtang BLC 1,181  9,764  924  5,484  257  4,279  10485.4 5845.9 -
Hebei Wuan BLC 11  118  - - 11  118  -79.5 - -78.4
Shanxi lanhua BLC 2,575  10,450  - 35  2,575  10,416  327.6 - 326.2
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 148  545  - 58  148  487  215.0 -64.1 3650.5
Yingkou Port BLC 9,694  38,333  - 92  9,694  38,241  1139.3 -96.7 12355.6
Panjin BLC 32,209  51,616  32,209  50,550  - 1,066  - - -
Tieling BLC 30  816  - 446  30  369  - - -
Jilin BLC - 1,682  - 1,593  - 89  1557.0 1759.8 461.6
Shanghai Xibei BLC 35,132  297,295  3,092  34,571  32,039  262,724  284.9 256.8 288.9
Xuzhou BLC 37  131  37  131  - - 102.6 - -
Rugao Port  BLC 9,852  98,948  7,897  44,177  1,955  54,771  4307.4 3850.2 4761.2
Lianyungang BLC 77,977  316,782  894  11,188  77,083  305,594  -25.7 -52.5 -24.1
Dafenggang BLC 14,017  121,696  994  994  13,023  120,702  119.7 - 117.9
Jiangyin BLC 34,453  113,873  34,843  34,447  79,030  33.4 24.7 37.6
Jiangsu Haian BLC 6,266  60,931  - 3,135  6,266  57,796  2754.3 6383.7 2670.2
Ningbo Lishe BLC 15,442  122,332  1,500  9,575  13,942  112,757  -31.9 -2.9 -33.5
Wenzhou BLC 3,321  21,466  - 58  3,321  21,408  -13.4 -66.6 -13.0
Hangzhou BLC 7,803  24,586  2,014  8,004  5,788  16,582  -52.5 185.4 -66.1
Yiwu BLC 86,910  346,853  31,392  80,337  55,519  266,516  224.5 4201.9 153.8
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 8,202  14,097  81  434  8,121  13,663  - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 1,153  10,636  - - 1,153  10,636  - - -
Anhui Wandongnan BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 21,509  168,624  1,626  14,277  19,884  154,347  4.7 115.2 -0.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - 1,102  - - - 1,102  - - -
Qingdao BLC 1,119  1,119  - - 1,119  1,119  -91.6 - -87.7
Zibo BLC 140  17,112  - 1,424  140  15,688  428.6 205413.6 384.7
Rizhao BLC 26,417  146,897  - - 26,417  146,897  100.0 - 213.5
Zhucheng BLC - 1,347  - 61  - 1,287  -37.9 -93.9 9.9
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 28,649  627,779  3,217  154,317  25,432  473,462  -23.5 445.8 -40.2
Henan Dezhong BLC - 4,736  - - - 4,736  2971.5 - 2971.5
Henan Shangqiu BLC 20,599  57,983  5,374  9,972  15,225  48,011  96.2 -18.5 177.3
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 949  5,769  949  5,443  - 326  1264.0 1186.9 -
Yichang Sanxia BLC 10,053  51,435  5,751  12,632  4,302  38,802  3053.5 5548.1 2657.1
Changsha Jinxia BLC 213,054  1,163,866  208,511  1,095,750  4,542  68,115  113.5 127.7 6.7
Zhuzhou Tongtangwan BLC 4,927  134,894  4,927  134,894  - - 217449.4 217449.4 -
Shenzhen Airport BLC 58,255  561,977  20,226  230,084  38,029  331,893  -63.5 -60.3 -65.5
Shantou BLC 4,463  34,619  1,005  3,068  3,458  31,551  - - -
Zhanjiang BLC 2,865  54,262  2,749  25,857  116  28,405  31.4 118.2 -3.5
Dongguan Qingxi BLC 67,086  353,959  19,264  113,048  47,822  240,911  263.9 135.0 389.9
Dongguan BLC 341,800  2,945,790  90,289  1,149,666  251,511  1,796,124  16.2 79.0 -5.1
Zhongshan BLC 50,730  397,835  12,394  89,042  38,336  308,793  13.2 1.3 17.1
Foshan Guotong BLC 5,712  39,264  1,123  7,566  4,589  31,697  -0.2 -28.4 10.2
Chongqing Railway BLC 26,079  445,291  14,445  355,702  11,633  89,589  42.8 66.0 -8.2
Chongqing Nanpeng Road BLC 8,655  58,629  4,191  37,782  4,464  20,847  550.3 690.5 392.2
Chengdu Airport BLC 100,080  192,924  36,164  47,686  63,916  145,238  -35.8 -69.2 0.0
Chengdu Railway BLC 147,884  839,346  112,371  561,297  35,513  278,049  174.7 186.6 153.4
Luzhou Port BLC (B) 28,736  181,374  3,540  35,060  25,196  146,314  50.8 29.2 57.1
Yibin Port BLC 13,428  52,045  929  1,354  12,499  50,691  65.7 -60.1 81.0
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC 579  6,828  558  6,661  21  166  -73.5 -74.2 -
Shanxi Xixian BLC 13,274  151,838  996  10,183  12,278  141,655  -5.1 37.8 -7.1
Wuwei BLC - 2,108  - - - 2,108  8934.8 - 8934.8
Qinghai Caojiapu BLC 2,037  54,337  - - 2,037  54,337  137.9 - 137.9
Shizuishan BLC 306  3,488  - 112  306  3,377  - - -
Kuitun BLC - 345  - - - 345  -96.0 - -96.0
International Border Cooperation Center 11,383  111,447  11,107  105,891  276  5,557  -71.2 -72.4 57.7
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 11,383  111,447  11,107  105,891  276  5,557  -71.2 -72.4 57.7

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730