Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 2.2022
2022/03/18


(11)Imports and Exports by Specific Areas, 2.2022

Unit:US$1,000

Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change

2 1to2 2 1to2 2 1to2 Total Exports Imports

Special Economic zone 44,669,842  114,205,767  23,509,361  63,637,077  21,160,482  50,568,690  8.2 9.3 6.9

Xiamen SEZ 8,766,130  21,141,306  4,304,777  11,392,992  4,461,353  9,748,314  13.5 21.9 5.1

Shenzhen SEZ 30,381,692  79,531,286  16,407,714  45,152,044  13,973,977  34,379,242  5.5 5.6 5.5

Zhuhai SEZ 3,080,168  7,305,637  1,970,458  4,536,202  1,109,709  2,769,435  -1.1 8.1 -13.1

Shantou SEZ 548,969  1,832,584  411,456  1,447,047  137,512  385,537  10.4 11.2 7.4

Hainan SEZ 1,892,884  4,394,955  414,954  1,108,793  1,477,930  3,286,162  76.4 88.3 72.7

Economic and Technological Development Zone 32,985,678  77,798,312  16,459,105  38,367,576  16,526,574  39,430,736  14.8 9.9 20.0

High and New Tech Industrial Development Zone 29,616,805  66,512,717  16,530,549  37,626,293  13,086,257  28,886,424  14.7 18.7 9.9

Integrated Experimental Area 6,510,126  14,342,195  3,791,905  8,098,035  2,718,221  6,244,160  -7.4 -13.2 1.4

Bonded Zone 17,850,975  40,434,065  4,754,761  13,078,787  13,096,214  27,355,278  11.2 8.3 12.6

Tianjin Port BZ 930,369  1,946,553  200,396  435,612  729,972  1,510,941  37.8 75.9 29.7

Dalian BZ 265,225  478,198  28,444  76,240  236,781  401,958  53.6 0.6 70.7

Shanghai Waigaoqiao BZ 10,914,571  23,704,441  2,354,042  6,231,445  8,560,529  17,472,996  6.8 5.6 7.3

Ningbo BZ 1,341,489  2,543,665  385,197  754,318  956,292  1,789,347  -5.0 2.6 -7.8

Fuzhou BZ 91,415  204,832  24,190  62,701  67,224  142,131  212.7 52.3 484.3

Xiamen BZ 950,664  2,191,294  309,691  882,321  640,973  1,308,973  169.7 81.0 302.8

Guangzhou BZ 120,176  301,220  25,771  73,117  94,405  228,103  -39.0 -58.3 -28.3

Shenzhen Futian BZ 3,069,294  8,592,600  1,372,597  4,424,397  1,696,697  4,168,203  7.5 6.5 8.5

Zhuahai BZ 167,773  471,261  54,432  138,637  113,341  332,624  15.3 -46.7 123.7

Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 63,464  147,445  46,699  106,193  16,765  41,253  91.6 98.6 75.6

Bonded Port 929,064  1,985,738  147,677  385,753  781,387  1,599,985  46.3 31.4 50.4

Zhangjiagang BP 555,345  1,249,457  146,734  354,239  408,611  895,218  4.7 20.9 -0.6

Hainan Yangpu BP 373,719  736,281  943  31,515  372,776  704,766  349.0 5121.9 331.3

Integrated Bonded Zone 64,586,467  145,703,607  34,597,711  78,049,213  29,988,757  67,654,394  22.5 18.4 27.7

Yangshan Speicail IBZ 2,208,382  4,228,483  880,777  1,679,884  1,327,605  2,548,599  52.7 41.4 61.3

Beijing Tianzhu IBZ 1,121,926  2,008,647  40,072  96,095  1,081,854  1,912,552  36.7 162.5 33.4

Beijing Daxing Int'l Airport IBZ - - -

Tianjin Taida IBZ 61,207  192,942  13,697  109,829  47,510  83,114  397.2 1276.0 169.7

Tianjin Dongjiang IBZ 585,302  1,926,868  162,762  555,973  422,540  1,370,895  -24.4 -30.3 -21.8

Tianjin Port IBZ 173,277  410,627  24,570  49,047  148,707  361,579  58.8 -10.3 77.3

Tianjin Binhai New Area IBZ 350,865  756,385  19,108  47,759  331,757  708,626  46.3 15.2 49.0

Shijiazhuang IBZ 226,210  490,401  170,674  391,155  55,536  99,246  286.6 212.0 6542.2

Caofeidian IBZ 365,377  1,196,943  20,001  51,762  345,376  1,145,182  90.2 90.2 90.2

Qinhuangdao IBZ 60,883  116,348  56,424  109,458  4,459  6,889  46.9 48.0 31.7

Langfang IBZ 2,447  14,528  1,454  12,992  992  1,536  1.4 -3.4 72.9

Taiyuan Wusu IBZ 67,168  213,667  51,898  109,688  15,270  103,978  -2.7 -16.0 16.9

Hohhot IBZ 156,306  311,884  1,545  3,958  154,762  307,926  39.5 -3.8 40.3

Manzhouli IBZ 11,265  21,505  10,138  18,060  1,128  3,446  -27.1 -31.1 4.1

Erdos IBZ 7,773  71,836  7,773  71,836  - 448.5 448.5 -

Shenyang IBZ 99,163  390,278  74,004  320,170  25,159  70,107  611.3 1007.5 170.1

Dalian Wanli IBZ 502,844  1,060,584  378,965  836,363  123,879  224,221  -4.6 -6.6 3.7

Dalian Dayaowan IBZ 174,515  394,882  74,650  153,064  99,865  241,818  -33.6 1.1 -45.4

Yingkou IBZ 13,250  38,796  2,146  9,882  11,104  28,913  -20.1 186.5 -35.9

Changchun Xinglong IBZ 33,387  74,648  8,135  28,176  25,251  46,472  174.5 172.0 176.1

Hunchun IBZ 50,646  83,642  44,736  66,295  5,910  17,347  120.2 92.1 399.0

Harbin IBZ 48,249  61,622  4,367  9,088  43,882  52,534  953.0 327.7 1309.5

Suifenhe IBZ 23,497  40,793  206  1,550  23,291  39,243  -33.9 255.9 -35.9

Caohejing IBZ 380,684  947,661  144,903  331,500  235,781  616,161  35.4 11.4 53.3

Jiading IBZ 57,551  117,932  11,718  28,910  45,833  89,022  -19.6 -27.3 -16.7

Fengxian IBZ 282,308  905,746  87,630  392,617  194,678  513,129  696.6 353.0 1798.3

Songjiang IBZ 3,138,019  6,868,322  2,023,464  4,379,535  1,114,555  2,488,787  17.2 6.5 42.3

Qingpu IBZ 96,400  206,545  41,838  92,336  54,562  114,209  37.9 56.5 25.9

Jinqiao IBZ 74,553  174,931  22,791  38,860  51,762  136,072  -8.8 110.8 -21.5

Shanghai Pudong Airport IBZ 1,052,566  2,317,277  565,413  1,225,043  487,153  1,092,234  53.6 53.2 53.9

Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 359,089  785,138  281,263  535,317  77,826  249,821  86.3 99.4 63.4

Nanjing IBZ 170,564  380,759  81,201  205,016  89,363  175,743  -54.1 -64.3 -31.5

Wuxi HNTIDA IBZ 1,707,681  3,998,580  981,997  2,355,547  725,685  1,643,032  10.8 23.3 -3.2

Xuzhou IBZ 197,494  414,292  148,016  315,105  49,477  99,187  93.4 104.7 64.5

Changzhou IBZ 49,348  110,883  42,963  96,158  6,385  14,725  -40.7 -9.2 -81.9

Suzhou Industrial Park IBZ 2,554,745  5,687,119  1,746,997  3,506,562  807,748  2,180,558  46.7 32.9 76.1

Suzhou HNTIDA IBZ 1,526,703  3,449,786  826,286  1,805,507  700,417  1,644,279  27.0 8.6 55.9

Wuzhong IBZ 27,940  58,803  11,712  26,189  16,228  32,614  109.2 38.3 255.2

Nantong IBZ 125,357  285,389  100,993  208,084  24,364  77,305  18.3 78.6 -38.0

Lianyungang IBZ 127,638  210,539  14,190  31,854  113,447  178,686  96.0 164.9 87.4

Huai'an IBZ 29,810  107,872  15,499  45,341  14,311  62,531  26.3 36.6 19.8

Yancheng IBZ 134,467  230,128  76,074  156,235  58,393  73,894  329.0 209.0 2295.1

Yangzhou IBZ 2,654  58,340  2,578  54,326  75  4,014  -31.3 -35.6 692.3

Zhenjiang IBZ 100,383  204,994  44,666  98,015  55,717  106,978  73.6 336.2 11.9

Taizhou IBZ 37,127  70,863  27,448  52,002  9,679  18,861  -43.4 -49.7 -13.5

Changshu IBZ 15,983  31,610  7,586  15,375  8,397  16,235  39.7 21.7 62.3

Jiangyin IBZ 26,598  99,004  8,351  42,884  18,246  56,119  317.5 181.6 561.5

Kunshan IBZ 4,195,655  9,162,632  3,041,627  6,480,375  1,154,029  2,682,257  20.2 13.1 41.7

Wujiang IBZ 473,386  1,267,723  430,862  1,191,995  42,524  75,727  45.1 41.6 138.0

Taicang Port IBZ 91,071  274,544  43,720  93,438  47,351  181,106  46.1 64.3 38.2

Wujin IBZ 50,329  135,357  22,919  68,188  27,410  67,169  17.3 35.0 3.5

Hangzhou IBZ 270,614  560,946  97,345  197,615  173,269  363,330  -9.9 -24.9 1.1

Ningbo Beilun Port IBZ 165,531  411,132  53,387  157,239  112,144  253,894  -18.6 -15.4 -20.4

Ningbo Meishan IBZ 81,253  190,564  61,288  159,864  19,966  30,699  28.1 61.1 -38.0

Wenzhou IBZ 45,931  85,296  1,964  3,870  43,967  81,426  - - -

Jiaxing IBZ 120,486  246,769  46,297  124,347  74,189  122,422  17.1 36.7 2.3

Shaoxing IBZ 609  1,993  - 136  609  1,858  - - -

Jinyi IBZ 283,089  760,205  739  60,754  282,350  699,450  125.5 2174.3 109.1

Zhoushan Port IBZ 184,404  468,364  88,815  259,589  95,589  208,775  -27.2 129.2 -60.6

Yiwu IBZ 103,953  253,309  3,765  9,106  100,188  244,203  - - -

Ningbo Qianwan IBZ 36,824  90,511  4,863  15,029  31,961  75,483  -3.9 161.6 -14.7

Hefei ETDA IBZ 753,036  1,748,507  472,336  1,009,674  280,700  738,833  31.5 23.8 43.9

Hefei IBZ 302,824  685,548  131,675  288,635  171,148  396,913  69.8 205.4 28.3

Wuhu IBZ 114,863  286,402  38,796  151,309  76,068  135,093  98.5 91.9 106.4

Ma'anshan IBZ 59,514  122,217  3,820  22,718  55,694  99,499  -65.6 -86.5 -46.7

Fuzhou IBZ 47,582  111,437  18,030  40,077  29,552  71,359  81.7 -8.4 306.2

Fuzhou Jiangyin Port IBZ 47,009  123,013  11,881  48,477  35,128  74,536  -12.9 -57.0 160.1

Xiamen Haicang Port IBZ 409,831  935,635  200,167  487,212  209,663  448,423  54.8 13.8 154.7

Xiamen Xiangyu IBZ 285,233  714,469  188,047  501,676  97,186  212,794  68.6 21.3 2011.1

Quanzhou IBZ 10,845  25,430  3,605  15,310  7,239  10,120  -59.4 -73.2 82.3

Nanchang IBZ 106,100  312,142  36,625  124,224  69,475  187,918  32.3 213.7 -4.3

Jiujiang IBZ 12,722  48,426  8,767  21,521  3,955  26,904  21.3 -19.9 106.0

Ganzhou IBZ 198,748  413,970  178,995  358,455  19,753  55,516  449.4 1412.7 7.5

Jinggangshan IBZ 48,590  124,222  44,604  103,541  3,985  20,681  49.1 76.4 -16.0

Jinan Zhangjin IBZ 167,808  276,543  97,212  187,842  70,596  88,700  2121.0 2344.9 1760.1

Jinan IBZ 547,609  1,093,336  187,291  407,732  360,317  685,604  965.9 802.0 1095.1

Qingdao Jiaozhouwan IBZ 308,644  764,226  285,619  714,869  23,025  49,357  289.9 362.8 18.9

Qingdao Xihai'an IBZ 584,001  871,521  7,276  27,423  576,724  844,097  95.3 -84.5 212.9

Qingdao Qianwan IBZ 1,232,911  3,134,561  185,379  523,936  1,047,532  2,610,626  49.8 -21.3 82.9

Zibo IBZ 21,466  52,123  9,661  27,919  11,804  24,204  3109.0 18496.0 1541.9

Dongying IBZ 272,330  963,083  91,188  335,927  181,142  627,156  192.0 320.3 151.0

Yantai IBZ 1,089,487  2,363,275  392,284  1,072,835  697,202  1,290,440  -13.8 -37.5 25.8

Weifang IBZ 754,392  1,664,403  508,119  1,115,094  246,273  549,309  183.1 293.5 80.4

Weihai IBZ 178,944  578,605  104,289  306,670  74,655  271,934  72.3 83.4 61.3

Rizhao IBZ 154,566  246,105  53,160  80,938  101,405  165,167  19.2 340.8 -12.2

Linyi IBZ 206,080  599,047  115,581  441,063  90,499  157,984  62.2 86.8 18.5

Qingdao Jimo IBZ 316  1,054  237  367  79  687  - - -

Zhngzhou ETDA IBZ 430,854  917,020  120,848  235,655  310,006  681,365  -6.8 -45.3 23.2

Zhengzhou Xinzheng IBZ 5,420,962  11,973,328  3,321,563  7,013,285  2,099,399  4,960,043  -10.1 -16.0 -0.3

Nanyang Wolong IBZ 31,421  96,955  13,153  53,870  18,268  43,085  399.6 408.0 389.6

Wuhan ETDA IBZ 30,375  127,030  23,997  85,379  6,378  41,651  245.0 458.3 93.5

Wuhan Donghu IBZ 370,773  917,079  212,563  421,252  158,210  495,827  70.2 85.8 58.9

Yichang IBZ 15,970  98,242  7,633  80,686  8,337  17,556  22852.9 18968.4 359950.7

Wuhan New Port Airport IBZ 141,984  292,901  35,547  84,703  106,438  208,199  27.9 36.9 24.5

Changsha Huanghua IBZ 502,252  1,602,634  249,943  991,140  252,309  611,494  44.6 52.3 33.7

Xiangtan IBZ 32,584  111,396  32,507  110,975  77  421  329.2 459.8 -93.1

Hengyang IBZ 70,021  214,718  67,742  184,621  2,279  30,097  70.8 183.4 -50.3

Yueyang Chenglingji IBZ 355,150  794,997  55,128  105,323  300,022  689,674  53.0 -27.0 83.7

Chenzhou IBZ 16,594  96,083  11,429  68,317  5,165  27,766  -77.3 -78.8 -72.6

Guangzhou Baiyun Airport IBZ 338,638  848,956  151,603  386,950  187,035  462,005  47.3 123.8 14.6

Guanghzhou Huangpu IBZ 152,327  448,839  21,915  65,298  130,412  383,541  85.8 7.9 111.8

Shenzhen Pingshan IBZ 186,277  747,741  125,587  401,447  60,690  346,294  -61.5 -55.9 -66.5

Shenzhen Qianhai IBZ 2,069,675  4,642,459  701,231  1,838,480  1,368,444  2,803,979  75.5 85.0 69.8

Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -

Shantou IBZ 96,457  354,402  94,642  348,209  1,814  6,194  -7.8 -7.5 -24.8

Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -

Meizhou IBZ 3,434  13,636  3,434  13,636  - - - - -

Dongguan Humen IBZ 1,170,728  2,417,274  470,463  977,672  700,265  1,439,602  320.9 427.9 270.0

Guangzhou Nansha IBZ 1,022,208  2,916,302  375,694  1,020,327  646,514  1,895,974  228.1 211.7 237.7

Shenzhen Yantian IBZ 718,450  2,003,995  609,718  1,633,089  108,732  370,906  -9.6 -0.2 -36.2

Nanning IBZ 333,061  707,442  295,928  567,835  37,133  139,607  9.8 58.1 -51.0

Beihai IBZ 59,784  117,147  27,145  55,022  32,639  62,125  -32.2 -41.8 -20.5

Qinzhou IBZ 354,045  512,727  40,106  42,522  313,939  470,204  306.6 281.9 309.0

Guangxi Pingxiang IBZ 558,868  1,335,508  486,983  1,043,185  71,884  292,323  -51.1 -36.6 -73.0

Haikou IBZ 344,008  802,317  17,541  54,083  326,466  748,234  6.1 -56.4 18.3

Haikou Airport IBZ 161  628  161  628  - - -

Chongqing Fuling IBZ 125,394  258,150  16,804  48,800  108,591  209,350  69.6 -18.4 126.7

Chongqing Wanzhou IBZ - - - - - - - - -

Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,102,235  5,007,036  1,228,388  2,903,105  873,847  2,103,930  18.1 23.9 10.9

Chongqing Xiyong IBZ 3,837,868  7,758,015  2,694,263  5,595,787  1,143,605  2,162,228  5.1 9.2 -4.2

Chongqing Jiangjin IBZ 80,974  171,864  19,224  40,595  61,750  131,269  17.4 -23.2 40.3

Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -

Chengdu Int'l Rail Port IBZ 360,680  693,022  299,665  583,952  61,015  109,070  110.7 126.9 52.3

Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 72,070  215,225  72,070  215,225  72018.7 -100.0 -

Chengdu HNTIDA IBZ 6,203,770  12,750,997  3,323,545  6,841,220  2,880,225  5,909,778  -3.0 -3.8 -2.0

Luzhou IBZ 43,336  88,802  1,156  7,569  42,180  81,233  146.2 311.5 137.3

Mianyang IBZ 5,466  15,605  5,301  13,996  165  1,609  -41.8 -40.9 -48.0

Yibin IBZ 65,498  217,883  40,805  147,147  24,693  70,736  361.6 1272.5 93.9

Guiyang IBZ 33,009  143,153  11,251  84,566  21,758  58,587  445.2 797.2 248.1

Zunyi IBZ 1,106  14,489  665  2,543  441  11,946  -41.0 -80.8 5.3

Gui'an IBZ 25,707  48,526  22,463  35,510  3,244  13,015  -39.5 -27.1 -58.8

Kunming IBZ 86,808  201,677  65,467  135,549  21,341  66,128  162.2 235.3 81.2

Honghe IBZ 43,547  140,185  23,895  61,212  19,652  78,973  -56.5 -63.6 -48.9

Lhasa IBZ 8,693  22,736  8,693  22,736  - - - - -

Xi'an Guanzhong IBZ 2,380,925  5,015,516  1,647,890  3,150,472  733,035  1,865,044  54.8 72.0 32.4

Xi'an IBZ 70,541  234,528  46,997  163,277  23,544  71,251  -24.2 8.5 -55.1

Xi'an HNTIDA IBZ 1,259,538  2,616,632  725,327  1,605,462  534,211  1,011,170  3.2 42.9 -28.4

Xi'an Air Base IBZ 2,155  2,160  2,155  2,160  -96.3 - -96.3

Baoji IBZ 6,119  9,749  6,119  7,536  - 2,213  - - -

Shaanxi Xixian Airport IBZ 21,085  25,385  64  130  21,021  25,255  -49.8 -99.5 9.8

Shaanxi Yangling IBZ - - -

Lanzhouxinqu IBZ 48,577  157,833  3,446  21,051  45,131  136,782  69.0 81.9 67.2

Xining IBZ 3,263  3,837  - - 3,263  3,837  - - -

Yinchuan IBZ 16,235  66,874  16,213  66,820  23  54  3867.1 8980.7 -94.3

Urumqi IBZ 32,142  80,409  30,400  76,759  1,741  3,650  154.5 148.9 384.0

Alashankou IBZ 41,561  117,287  7,033  26,645  34,528  90,642  -45.1 56.5 -53.9

Kashgar IBZ 110,655  385,478  110,411  385,081  245  397  745.3 1590.0 -98.3

Khorgos IBZ 32,267  131,335  32,267  131,335  - - 2640.4 2640.4 -

International Border Cooperation Center 239  425  239  425  - - -94.5 -94.2 -

China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 239  425  239  425  - - -94.5 -94.2 -

Bonded Logisitics Center 1,406,513  2,840,207  366,250  799,396  1,040,263  2,040,811  53.5 38.7 60.1

Beijing Yizhuang BLC 169,336  303,447  1,404  169,336  302,043  442.3 151.8 445.2

Tianjin ETDA BLC 117,128  232,784  952  4,392  116,175  228,393  -26.9 -42.1 -26.5

Tianjin Jizhou BLC 33  33  313.5 - 312.5

Xinji BLC 4,478  14,570  3,591  10,830  887  3,740  -20.6 -28.2 14.2

Tangshan Port BLC 59  208  58  205  -63.7 -11.5 -99.2

Hebei Wuan BLC 2,286  2,286  2,286  2,286  - - -

Datong Int'l Land Port BLC 412  461  47  96  365  365  - - -

Shanxi Lanhua BLC 31,281  54,772  28,170  28,170  3,111  26,602  188.4 145.3 254.4

Shanxi Fanglue BLC - - -

Baotou BLC 191  191  -95.5 -95.5 -

Chifeng BLC 302  1,771  293  1,753  18  - - -

Qisumu BLC 1,753  3,645  1,753  3,645  29.0 - -100.0

Bayannaoer BLC 50  1,859  50  1,859  - - -

Jinzhou Port BLC 10,241  83  10,158  - - -

Yingkou Port BLC 50,180  77,674  9,639  12,715  40,541  64,959  411.6 - 327.9

Panjin Port BLC - - -

Tieling BLC 1,796  4,495  1,796  4,495  1.5 50.3 -100.0

Jilin BLC -100.0 -100.0 -

Yanji Int'l Airport BLC 1,800  4,237  1,800  4,237  - - -

Mudanjiang BLC 9,204  12,101  100  311  9,105  11,790  4.4 - 1.7

Heihe BLC - - -

Shanghai Xibei BLC 29,537  65,311  1,691  4,659  27,847  60,652  -4.3 -62.9 9.0

Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 13,128  26,840  2,557  8,357  10,571  18,483  119.9 584.1 68.3

Nanjing Airport BLC 18,798  43,181  10,788  21,188  8,009  21,994  43.5 33.5 54.7

Jiangsu Xinyi BLC 33,833  64,701  929  1,903  32,904  62,797  -55.5 -94.7 -42.7

Xuzhou BLC 1,460  5,200  1,434  2,974  25  2,226  -73.8 -69.9 -77.7

Rugao Port BLC 8,320  14,621  4,694  6,892  3,626  7,729  5.0 22.1 -6.7

Lianyungang BLC 56,450  93,059  36,782  63,835  19,668  29,224  233.7 4039.0 10.9

Dafeng Port BLC 6,771  9,887  781  3,898  5,989  5,989  16437.0 6425.1 11978416.0

Jingjiang BLC 16  1,359  16  218  1,141  - - -

Jiangsu Haian BLC 15,646  53,892  6,078  15,646  47,814  73.4 2566.7 55.0

Ningbo Lishe BLC 9,268  16,488  5,431  8,604  3,837  7,884  -31.0 697.6 -65.5

Wenzhou BLC -100.0 -100.0 -100.0

Huzhou BLC 5,296  10,729  5,296  8,967  1,762  69842.2 - 11388.8

Huzhou Deqing BLC 2,149  2,289  2,149  2,289  - - -

Hangzhou BLC 21,663  39,903  591  4,023  21,071  35,880  1737.8 114.3 12101.4

Yiwu BLC 125,579  218,458  3,297  15,242  122,282  203,216  219.3 -17.1 306.1

Ningbo Zhenhai BLC 5,192  5,192  5,192  5,192  - - -

Hefei Airport BLC 8,000  21,475  1,174  3,145  6,826  18,330  35.8 -30.7 62.6

Bengbu(Wanbei) BLC 5,507  16,664  664  2,101  4,843  14,564  -28.4 87.5 -34.2

Tongling(Wanzhongnan)BLC 6,888  20,967  6,888  20,967  1092.8 1128.1 -100.0

Anqing(Wanxinan)BLC 10,507  19,721  329  721  10,177  19,000  1595.0 - 1533.0

Anhui Wandongnan BLC 1,152  9,132  958  8,890  194  242  100.2 102.6 40.2

Xiangfu BLC 1,481  2,079  269  543  1,212  1,536  -54.5 -74.5 -36.9

Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 14,368  38,585  1,478  3,158  12,889  35,427  -37.3 -75.6 -27.1

Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC - - -

Quanzhou Shihu Port BLC 20,314  73,372  18,091  64,256  2,223  9,116  650.8 638.3 752.9

Longnan BLC 733  1,972  47  467  686  1,505  -14.2 -27.8 -8.9

Qingdao Xihaian New Area BLC 16,278  47,601  650  1,707  15,628  45,894  35.2 0.4 37.0

Yantai Fushan huili BLC - - -

Luzhongyunda BLC 1,510  581  929  60.8 87.9 47.5

Heze Inland Port BLC 5,141  10,578  527  562  4,614  10,016  - - -

Qingdao BP Zhucheng BLC 4,792  14,149  4,309  12,865  483  1,284  3747.2 10600.8 418.8

Henan Dezhong BLC 31  31  - - -

Henan Shangqiu BLC 4,918  17,407  323  346  4,595  17,061  - - -

Henan Xuchang BLC 15,566  36,364  13,239  29,285  2,327  7,080  -52.1 -51.1 -55.9

Henan Minquan BLC 1,961  5,981  1,961  5,956  25  - - -

Huangshi Qipanzhou BLC 965  965  965  965  -53.6 - -100.0

Yichang Sanxia BLC 41,845  59,072  21,043  28,948  20,803  30,124  257.0 287.5 231.9

Xiangyang BLC 15,586  25,277  5,486  11,065  10,100  14,212  16.1 8.0 23.3

Jingmen BLC 7,780  42,819  6,174  15,808  1,605  27,011  87.9 58.1 111.1

Xiantao BLC -100.0 - -100.0

Changsha Jinxia BLC 9,586  14,875  7,354  12,267  2,232  2,608  44.1 103.4 -39.2

Zhuzhou Tongtangwan BLC - - -

Shenzhen Airport BLC 33,885  159,891  25,561  94,499  8,324  65,392  -32.2 -37.1 -23.7

Shantou BLC - - -

Jiangmen Daguang Bay BLC 398  2,802  55  157  344  2,644  93.3 -88.7 4961.2

Zhanjiang BLC 1,559  7,990  1,559  3,896  4,094  -32.0 9.2 -49.9

Zhongshan BLC 36,525  87,467  17,678  42,655  18,847  44,812  52.3 107.5 21.5

Foshanguotong BLC 2,708  12,465  923  6,212  1,785  6,254  10.1 36.1 -7.5

Dongguan Qingxi BLC 174,301  287,462  70,929  117,812  103,372  169,650  196.6 209.8 188.1

Liuzhou BLC -100.0 -100.0 -

Fangcheng Port BLC 67,727  84,537  46  46  67,680  84,491  105.6 -97.8 116.6

Chongqing Guoyuan BLC 24,855  43,564  5,376  6,639  19,480  36,925  167.0 - 126.3

Chongqing Railway BLC 18,741  46,163  12,938  27,526  5,803  18,637  -34.3 -23.4 -45.7

Chongqing Nanpeng Road BLC 8,788  22,471  7,387  18,638  1,401  3,833  -49.8 -47.2 -59.5

Chengdu Airport BLC 83,997  168,677  88  263  83,910  168,414  7911.0 -6.7 9134.7

Tianfu new area(Chengdu) BLC 7,912  15,613  1,507  4,387  6,405  11,226  542.3 - 361.9

Nanchong BLC 2,450  5,686  2,450  5,593  93  409.8 401.5 -

Kunming Gaoxin BLC 18  108  18  108  - - -

Kunming Gaoxin BLC 42  2,275  2,194  42  80  254.5 253.9 271.1

Wuwei BLC 3,964  10,059  3,964  10,059  2258.8 2258.8 -

Qinghai CaojiaBZo BLC 354  354  354  354  -83.7 - -83.7

Shizuishan BLC 379  565  379  565  209.0 - 209.0

Kuitun BLC 1,373  5,573  1,373  4,852  721  14961.7 - 1848.2

Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730