Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2022
2022/06/27

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2022
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
Special Economic zone 63,314,143  298,751,003  35,940,611  164,638,122  27,373,531  134,112,881  3.8 8.8 -1.8
Xiamen SEZ 12,965,727  56,269,743  6,454,140  28,541,967  6,511,587  27,727,775  9.2 13.6 5.1
Shenzhen SEZ 42,877,450  205,309,952  25,274,034  116,042,471  17,603,415  89,267,481  0.9 6.4 -5.4
Zhuhai SEZ 4,018,585  20,131,277  2,570,983  12,611,740  1,447,602  7,519,537  -3.5 10.2 -20.1
Shantou SEZ 1,167,113  5,346,388  970,507  4,387,181  196,606  959,208  7.1 6.6 9.4
Hainan SEZ 2,285,269  11,693,643  670,948  3,054,763  1,614,321  8,638,880  64.5 88.7 57.4
Economic and Technological Development Zone 45,697,814  206,647,909  24,786,275  105,311,651  20,911,539  101,336,258  11.0 11.9 10.2
High and New Tech Industrial Development Zone 36,064,271  174,713,718  21,483,447  100,547,193  14,580,825  74,166,525  10.3 15.6 3.9
Integrated Experimental Area 6,446,130  34,797,976  3,501,509  19,794,151  2,944,620  15,003,825  3.0 -1.1 9.0
Bonded Zone 20,020,418  98,827,429  5,809,687  29,605,197  14,210,731  69,222,232  -4.9 -8.2 -3.5
Tianjin Port BZ 1,208,235  5,446,809  276,617  1,188,484  931,618  4,258,326  37.8 74.8 30.1
Dalian BZ 168,888  926,475  42,598  201,700  126,290  724,775  -5.7 -5.8 -5.6
Shanghai Waigaoqiao BZ 10,035,938  54,194,578  2,161,856  12,615,464  7,874,082  41,579,114  -13.0 -17.4 -11.6
Ningbo BZ 1,689,989  7,475,041  479,120  2,042,711  1,210,869  5,432,330  -7.5 -4.5 -8.5
Fuzhou BZ 99,524  483,747  41,341  165,701  58,183  318,046  174.0 56.9 348.4
Xiamen BZ 1,639,789  6,671,760  697,785  2,545,245  942,004  4,126,515  158.1 96.5 220.0
Guangzhou BZ 256,188  966,128  66,664  251,346  189,524  714,782  -33.8 -44.1 -29.1
Shenzhen Futian BZ 4,693,285  21,559,797  1,934,860  10,152,967  2,758,425  11,406,829  -7.8 -11.7 -4.1
Zhuahai BZ 228,582  1,103,094  108,847  441,578  119,735  661,516  8.6 -24.2 52.5
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 53,046  319,906  26,837  208,505  26,208  111,401  42.7 48.4 33.2
Bonded Port 1,232,202  5,393,838  219,599  992,867  1,012,603  4,400,971  33.9 17.9 38.1
Zhangjiagang BP 619,454  3,000,239  202,471  908,166  416,983  2,092,073  -3.8 8.2 -8.2
Hainan Yangpu BP 612,748  2,393,599  17,128  84,701  595,620  2,308,898  163.0 2769.7 154.5
Integrated Bonded Zone 77,070,866  372,259,022  42,240,505  200,601,805  34,830,361  171,657,217  14.8 16.2 13.2
Yangshan Speicail IBZ 1,951,625  10,921,344  828,144  4,504,297  1,123,481  6,417,046  30.8 39.7 25.2
Beijing Tianzhu IBZ 1,593,366  6,038,052  55,035  279,142  1,538,330  5,758,909  29.0 102.2 26.8
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ 102  4,620  102  4,620  - - -
Tianjin Taida IBZ 82,456  513,446  5,000  170,263  77,456  343,183  202.5 94.3 318.0
Tianjin Dongjiang IBZ 1,417,593  5,440,332  212,951  1,440,675  1,204,642  3,999,657  -16.6 -19.4 -15.6
Tianjin Port IBZ 171,920  914,466  31,941  129,566  139,979  784,900  35.2 -42.1 73.4
Tianjin Binhai New Area IBZ 330,149  1,900,455  52,253  142,403  277,896  1,758,053  3.5 22.3 2.2
Shijiazhuang IBZ 171,051  922,328  79,719  695,730  91,332  226,598  44.1 20.4 264.9
Caofeidian IBZ 747,128  2,799,628  383,547  697,003  363,582  2,102,625  73.4 290.0 46.5
Qinhuangdao IBZ 58,014  308,813  55,202  285,771  2,812  23,042  38.5 38.9 33.3
Langfang IBZ 13,832  35,145  12,497  31,657  1,334  3,488  15.7 50.4 -62.6
Taiyuan Wusu IBZ 58,194  415,384  15,461  222,414  42,733  192,969  -77.2 -79.2 -74.4
Hohhot IBZ 44,531  438,286  3,012  11,038  41,520  427,248  28.7 15.0 29.1
Manzhouli IBZ 12,948  49,064  12,671  45,341  277  3,723  -41.6 -41.6 -41.9
Erdos IBZ 30,085  186,513  10,015  131,470  20,070  55,042  189.1 233.7 119.1
Shenyang IBZ 140,561  706,103  109,523  547,331  31,038  158,773  355.1 482.8 159.2
Dalian Wanli IBZ 633,641  2,812,567  446,907  2,176,358  186,734  636,209  -10.0 -9.4 -11.9
Dalian Dayaowan IBZ 230,058  1,189,848  85,129  419,734  144,928  770,114  -32.9 -30.7 -34.0
Yingkou IBZ 15,677  74,601  1,832  15,712  13,845  58,888  -44.1 -59.5 -37.8
Changchun Xinglong IBZ 65,396  349,702  5,887  47,216  59,509  302,486  348.0 128.1 427.3
Hunchun IBZ 60,394  214,857  41,014  155,423  19,380  59,434  85.0 90.7 71.6
Harbin IBZ 18,107  198,730  15,476  121,659  2,631  77,071  1538.1 3168.6 816.4
Suifenhe IBZ 21,408  105,366  441  3,081  20,967  102,285  -49.0 59.8 -50.0
Caohejing IBZ 269,144  1,857,206  91,793  636,702  177,351  1,220,504  -7.2 -23.6 4.4
Jiading IBZ 41,621  302,076  7,995  50,110  33,625  251,966  -21.9 -46.5 -14.0
Fengxian IBZ 108,268  1,373,125  91,309  637,993  16,958  735,132  300.6 141.8 831.1
Songjiang IBZ 1,773,847  13,112,588  1,038,090  8,106,939  735,756  5,005,649  -5.2 -15.2 17.3
Qingpu IBZ 91,465  449,489  45,566  206,503  45,899  242,986  6.3 23.3 -4.9
Jinqiao IBZ 105,712  486,909  15,811  87,368  89,901  399,541  12.2 49.7 6.4
Shanghai Pudong Airport IBZ 804,656  4,891,774  337,337  2,461,435  467,319  2,430,340  10.5 17.6 4.2
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 239,684  1,737,635  171,219  1,121,902  68,465  615,733  40.7 49.9 26.5
Nanjing IBZ 945,385  1,929,733  707,589  1,217,757  237,796  711,977  -8.2 -15.5 7.6
Wuxi HNTIDA IBZ 1,928,680  9,613,546  1,236,589  5,787,583  692,091  3,825,963  8.5 20.2 -5.4
Xuzhou IBZ 227,193  992,668  170,733  739,975  56,461  252,692  59.5 71.2 33.0
Changzhou IBZ 92,335  302,070  34,771  185,153  57,564  116,918  -35.6 -19.6 -51.0
Suzhou Industrial Park IBZ 3,113,242  14,795,980  2,047,878  9,484,778  1,065,364  5,311,203  35.6 25.1 59.7
Suzhou HNTIDA IBZ 1,900,931  8,684,024  1,192,031  4,914,038  708,901  3,769,987  21.2 18.5 24.9
Wuzhong IBZ 31,086  142,550  6,689  48,929  24,396  93,621  91.0 17.2 184.8
Nantong IBZ 188,763  706,330  143,405  529,680  45,358  176,650  30.8 79.9 -28.1
Lianyungang IBZ 84,395  492,385  16,985  98,011  67,410  394,374  6.8 -43.8 37.5
Huai'an IBZ 66,292  273,189  22,431  122,706  43,860  150,483  21.3 31.9 13.8
Yancheng IBZ 80,651  619,222  9,133  177,013  71,519  442,209  258.9 57.0 639.8
Yangzhou IBZ 36,111  163,401  29,349  96,625  6,762  66,776  -47.7 -68.0 506.5
Zhenjiang IBZ 185,446  565,019  106,774  278,176  78,673  286,843  86.7 538.0 10.8
Taizhou IBZ 22,083  171,907  15,258  133,603  6,825  38,304  -64.9 -54.0 -80.8
Changshu IBZ 15,030  73,125  9,684  40,308  5,346  32,817  -8.9 -18.9 7.3
Jiangyin IBZ 58,913  242,005  51,866  142,570  7,047  99,435  246.4 214.6 305.2
Kunshan IBZ 5,180,760  21,416,479  3,834,380  15,076,353  1,346,381  6,340,125  6.7 3.2 16.1
Wujiang IBZ 283,299  3,043,281  260,132  2,893,635  23,167  149,646  35.0 34.8 38.8
Taicang Port IBZ 81,546  523,436  16,978  150,819  64,568  372,617  19.0 2.9 27.0
Wujin IBZ 80,261  351,081  39,415  176,881  40,845  174,200  -4.4 28.2 -24.0
Hangzhou IBZ 378,695  1,540,863  107,795  558,078  270,900  982,785  -11.8 -16.5 -8.9
Ningbo Beilun Port IBZ 229,282  1,075,208  78,149  379,512  151,133  695,697  -15.2 -15.0 -15.4
Ningbo Meishan IBZ 111,111  511,548  75,785  351,111  35,326  160,437  49.7 60.1 31.1
Wenzhou IBZ 82,156  297,001  9,480  34,131  72,676  262,870  - - -
Jiaxing IBZ 112,914  552,773  65,525  269,949  47,389  282,824  -19.5 -29.7 -6.5
Shaoxing IBZ 723  4,553  65  329  658  4,223  -19.3 - -25.2
Jinyi IBZ 377,430  1,771,948  23  92,284  377,407  1,679,664  55.6 331.8 50.3
Zhoushan Port IBZ 590,799  1,950,668  158,848  658,706  431,951  1,291,962  -14.3 44.0 -28.9
Yiwu IBZ 162,594  994,709  11,361  152,298  151,233  842,411  - - -
Ningbo Qianwan IBZ 72,450  251,173  7,864  34,157  64,585  217,017  2.1 95.3 -5.1
Hefei ETDA IBZ 948,100  5,712,042  529,822  3,105,185  418,278  2,606,856  39.5 27.3 57.6
Hefei IBZ 242,477  1,311,524  87,064  526,902  155,413  784,622  39.5 132.2 10.0
Wuhu IBZ 137,493  797,811  104,361  432,644  33,132  365,167  89.7 119.1 63.6
Ma'anshan IBZ 119,511  397,510  49,001  103,642  70,510  293,867  -58.2 -78.2 -38.2
Fuzhou IBZ 40,970  245,510  16,865  106,911  24,105  138,599  36.1 -13.7 145.2
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 118,188  502,566  49,083  219,980  69,105  282,586  11.7 -35.2 156.3
Xiamen Haicang Port IBZ 710,385  2,621,303  396,021  1,407,906  314,364  1,213,397  73.9 34.8 162.5
Xiamen Xiangyu IBZ 532,387  1,991,775  365,704  1,380,695  166,684  611,080  54.1 8.8 2439.3
Quanzhou IBZ 30,495  84,958  26,587  63,729  3,908  21,229  -31.8 -40.2 18.3
Nanchang IBZ 393,937  1,038,829  306,301  566,735  87,636  472,094  66.8 423.4 -8.2
Jiujiang IBZ 347,456  641,685  313,315  544,823  34,142  96,861  255.8 464.5 15.5
Ganzhou IBZ 157,268  1,071,839  92,294  901,720  64,975  170,119  310.8 517.6 48.1
Jinggangshan IBZ 59,896  293,337  55,019  248,124  4,878  45,213  55.3 68.0 9.5
Jinan Zhangjin IBZ 195,778  888,460  151,539  648,678  44,239  239,783  585.2 448.4 2009.0
Jinan IBZ 519,948  2,428,364  260,767  913,388  259,181  1,514,976  305.8 248.4 350.6
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 113,754  1,102,395  85,559  977,159  28,194  125,236  116.9 145.0 14.4
Qingdao Xihai'an IBZ 510,206  2,088,544  18,389  79,156  491,817  2,009,387  142.4 -68.4 228.6
Qingdao Qianwan IBZ 1,414,636  7,111,849  333,992  1,474,277  1,080,643  5,637,572  -7.1 -0.2 -8.8
Zibo IBZ 24,034  526,303  12,618  455,751  11,416  70,552  3959.6 174948.5 455.4
Dongying IBZ 595,365  2,911,099  222,191  1,285,586  373,174  1,625,513  96.8 218.8 51.1
Yantai IBZ 1,338,205  7,048,598  552,316  3,263,000  785,889  3,785,599  -6.9 -22.2 12.2
Weifang IBZ 1,059,966  4,877,185  816,411  3,428,292  243,555  1,448,894  211.1 332.2 87.1
Weihai IBZ 851,545  2,227,297  520,442  1,294,469  331,103  932,829  48.9 51.0 46.1
Rizhao IBZ 352,167  1,101,287  167,723  481,717  184,444  619,570  95.2 473.1 29.1
Linyi IBZ 712,489  2,196,016  644,822  1,774,010  67,667  422,006  119.8 202.6 2.3
Qingdao Jimo IBZ 17,547  30,280  17,160  25,054  387  5,226  -90.5 -92.0 8.7
Zhngzhou ETDA IBZ 653,235  2,735,967  306,839  1,090,365  346,396  1,645,602  15.1 -7.6 37.5
Zhengzhou Xinzheng IBZ 4,921,571  28,081,536  2,700,650  16,467,544  2,220,921  11,613,991  -0.3 -6.2 9.3
Nanyang Wolong IBZ 84,939  307,937  64,794  202,031  20,145  105,905  78.5 96.6 51.7
Wuhan ETDA IBZ 19,396  209,914  14,006  139,685  5,390  70,229  47.4 262.3 -32.4
Wuhan Donghu IBZ 669,528  2,749,071  421,492  1,519,337  248,035  1,229,734  74.6 101.7 49.7
Yichang IBZ 63,689  458,141  37,388  240,807  26,301  217,335  4725.4 3223.2 9567.6
Wuhan New Port Airport IBZ 190,817  795,707  63,386  255,567  127,430  540,140  37.5 44.8 34.3
Changsha Huanghua IBZ 607,249  3,380,742  279,929  1,919,452  327,319  1,461,290  21.5 17.5 27.2
Xiangtan IBZ 333,039  577,627  332,924  576,829  115  798  197.5 210.8 -90.7
Hengyang IBZ 91,323  354,696  44,172  264,969  47,151  89,726  12.9 87.9 -48.2
Yueyang Chenglingji IBZ 461,102  2,131,918  168,283  456,572  292,820  1,675,346  -18.6 -60.3 14.2
Chenzhou IBZ 154,841  689,044  120,302  484,640  34,539  204,403  -2.7 1.7 -11.8
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 484,647  2,142,923  193,345  906,462  291,302  1,236,461  30.0 54.3 16.5
Guanghzhou Huangpu IBZ 532,936  1,892,262  182,965  589,806  349,971  1,302,456  146.8 213.9 125.0
Shenzhen Pingshan IBZ 515,203  2,491,492  259,993  1,121,302  255,210  1,370,191  -57.6 -59.1 -56.4
Shenzhen Qianhai IBZ 2,204,028  11,524,798  910,351  4,289,594  1,293,677  7,235,204  39.4 38.3 40.1
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 373,943  1,443,465  369,070  1,422,102  4,873  21,363  -7.6 -7.4 -17.7
Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -
Meizhou IBZ 39  18,221  - 18,182  39  39  - - -
Dongguan Humen IBZ 1,160,609  6,310,503  482,737  2,536,644  677,872  3,773,859  250.1 378.7 196.5
Guangzhou Nansha IBZ 1,292,123  6,837,217  525,537  2,905,991  766,585  3,931,225  71.3 110.6 50.5
Shenzhen Yantian IBZ 1,189,240  5,549,485  1,031,761  4,681,403  157,479  868,082  10.2 28.0 -36.9
Nanning IBZ 504,254  2,281,362  292,626  1,428,283  211,628  853,078  -2.9 23.5 -28.5
Beihai IBZ 58,706  327,193  35,291  162,944  23,415  164,249  -50.6 -54.5 -46.0
Qinzhou IBZ 734,937  2,443,508  9,341  71,048  725,596  2,372,461  433.6 221.5 444.3
Guangxi Pingxiang IBZ 562,858  2,543,994  505,246  2,140,098  57,612  403,896  -62.4 -41.4 -87.0
Haikou IBZ 364,716  2,051,035  66,762  203,205  297,955  1,847,830  13.3 19.8 12.6
Haikou Airport IBZ 145  1,064  145  1,064  - - -
Chongqing Fuling IBZ 217,016  843,558  169,599  404,876  47,417  438,682  80.2 47.7 126.0
Chongqing Wanzhou IBZ - - - - - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,268,887  12,312,323  1,281,741  7,030,646  987,146  5,281,676  11.3 13.7 8.3
Chongqing Xiyong IBZ 3,813,587  20,608,757  2,647,446  14,538,331  1,166,141  6,070,425  6.4 9.7 -0.8
Chongqing Jiangjin IBZ 258,840  963,165  93,887  365,448  164,952  597,717  39.6 21.3 53.7
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 88,850  1,097,690  71,427  888,871  17,423  208,819  32.7 37.0 16.8
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 67,208  657,204  67,208  657,204  4579.9 -100.0 4681.6
Chengdu HNTIDA IBZ 6,623,822  33,660,928  3,469,453  18,471,535  3,154,369  15,189,394  -3.9 -1.2 -6.9
Luzhou IBZ 96,387  382,103  56,491  71,748  39,896  310,355  130.4 762.6 97.0
Mianyang IBZ 71,527  221,550  70,607  217,735  920  3,815  3.2 336.0 -97.7
Yibin IBZ 146,491  602,155  104,072  429,008  42,419  173,147  365.0 743.2 120.2
Guiyang IBZ 112,763  486,844  63,222  305,501  49,541  181,343  239.3 310.3 162.7
Zunyi IBZ 49,156  145,784  38,573  46,001  10,583  99,783  278.1 140.5 413.6
Gui'an IBZ 56,309  315,091  46,284  155,776  10,024  159,315  10.4 7.2 13.8
Kunming IBZ 119,092  465,084  79,313  337,923  39,780  127,161  190.2 284.4 75.7
Honghe IBZ 209,571  493,978  140,213  284,802  69,358  209,176  -43.2 -42.7 -43.9
Lhasa IBZ 9,651  51,139  9,651  51,139  - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,487,268  11,917,999  1,901,964  8,178,050  585,304  3,739,950  36.4 68.6 -3.8
Xi'an IBZ 123,874  487,839  53,867  306,841  70,007  180,998  -37.1 -32.0 -44.1
Xi'an HNTIDA IBZ 1,604,686  7,068,436  1,030,179  4,237,056  574,506  2,831,380  -18.9 19.2 -45.2
Xi'an Air Base IBZ 2,619  4,877  2,619  4,877  -95.4 -100.0 -94.4
Baoji IBZ 25,125  45,371  7,880  18,955  17,244  26,415  24264.4 10079.2 -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 44,211  201,737  30,876  78,906  13,335  122,831  4.6 -40.2 101.2
Shaanxi Yangling IBZ - - -
Lanzhouxinqu IBZ 81,216  451,169  25,270  77,971  55,945  373,198  -0.6 177.2 -12.4
Xining IBZ 1,997  10,447  - - 1,997  10,447  - - -
Yinchuan IBZ 107,600  298,928  99,724  289,743  7,877  9,185  4217.4 5796.2 357.1
Urumqi IBZ 117,964  305,122  99,565  256,922  18,399  48,201  151.4 123.0 681.2
Alashankou IBZ 264,411  696,130  143,095  336,166  121,315  359,964  24.5 669.0 -30.1
Kashgar IBZ 132,749  724,511  90,729  652,896  42,020  71,615  626.4 751.2 210.8
Khorgos IBZ 71,488  357,590  71,078  357,180  409  409  1429.8 1664.7 -86.9
International Border Cooperation Center 1,586  2,939  1,436  2,789  150  150  -94.5 -94.7 -83.0
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 1,586  2,939  1,436  2,789  150  150  -94.5 -94.7 -83.0
Bonded Logisitics Center 2,010,037  8,211,775  606,716  2,436,337  1,403,322  5,775,438  29.5 17.5 35.3
Beijing Yizhuang BLC 228,746  915,325  10,327  19,735  218,419  895,591  361.8 1110.8 355.6
Tianjin ETDA BLC 143,272  585,892  3,006  12,755  140,266  573,137  -36.5 -60.2 -35.6
Tianjin Jizhou BLC 80  47  33  906.2 - 312.5
Xinji BLC 1,622  22,216  1,474  17,395  148  4,820  -73.9 -72.9 -77.1
Tangshan Port BLC 57,136  109,652  38,159  60,032  18,977  49,620  -23.2 -57.7 6103.1
Hebei Wuan BLC 2,286  2,286  - - -
Datong Int'l Land Port BLC 2,474  108,597  284  52,389  2,191  56,209  - - -
Shanxi Lanhua BLC 57  93,253  57  28,227  65,025  -26.9 -53.3 -3.2
Shanxi Fanglue BLC 425  425  62.5 62.5 -
Baotou BLC 191  191  -98.3 -98.3 -
Chifeng BLC 1,112  5,620  1,112  5,602  18  5058.3 - -83.7
Qisumu BLC 487  7,855  7,368  487  487  13.4 - -93.0
Bayannaoer BLC 738  4,869  738  4,869  1676.1 - 1676.1
Jinzhou Port BLC 10,241  83  10,158  - - -
Yingkou Port BLC 25,679  138,645  25,496  73,396  183  65,249  -21.8 -51.7 156.9
Panjin Port BLC -100.0 - -100.0
Tieling BLC 3,655  11,853  3,655  11,853  3.5 20.6 -100.0
Jilin BLC -100.0 -100.0 -
Yanji Int'l Airport BLC 6,039  6,039  7321.3 8820.1 -100.0
Mudanjiang BLC 8,939  48,962  90  777  8,849  48,185  26.5 - 24.4
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 17,143  133,280  1,104  11,312  16,039  121,968  -3.0 -41.5 3.2
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 5,006  43,386  133  9,060  4,872  34,326  2.1 249.8 -14.0
Nanjing Airport BLC 4,837  72,125  2,621  44,124  2,216  28,001  -42.8 1.3 -66.0
Jiangsu Xinyi BLC 47,865  200,947  23,726  52,490  24,139  148,457  -7.6 -24.0 0.1
Xuzhou BLC 19,942  43,080  19,079  39,833  863  3,247  19.9 64.8 -72.4
Rugao Port BLC 9,332  34,052  3,801  14,470  5,531  19,582  -29.5 -38.9 -20.5
Lianyungang BLC 4,367  188,949  426  84,244  3,942  104,705  101.8 1286.7 19.6
Dafeng Port BLC 49,780  107,661  8,228  20,793  41,552  86,869  15048.6 2834.6 4006752.1
Jingjiang BLC 224  1,599  167  401  56  1,198  - - -
Jiangsu Haian BLC 37,095  94,889  18,303  27,293  18,792  67,596  5.3 2064.0 -23.9
Ningbo Lishe BLC 11,185  41,178  4,940  19,765  6,245  21,413  -29.9 202.4 -59.0
Wenzhou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Huzhou BLC 885  13,329  249  9,773  637  3,556  90.7 101.1 66.7
Huzhou Deqing BLC 1,389  6,891  544  1,195  845  5,696  - - -
Hangzhou BLC 6,864  72,566  3,321  8,253  3,543  64,313  1942.2 189.3 9080.2
Yiwu BLC 102,326  579,898  5,442  45,378  96,885  534,519  69.1 -63.6 144.9
Ningbo Zhenhai BLC 6,395  16,291  6,395  16,291  - - -
Hefei Airport BLC 12,459  57,332  2,049  9,260  10,410  48,072  23.8 -21.3 39.1
Bengbu(Wanbei) BLC 11,399  54,198  5,589  18,242  5,810  35,956  -62.5 242.2 -74.2
Tongling(Wanzhongnan)BLC 9,928  58,402  9,928  58,402  39.9 337.2 -100.0
Anqing(Wanxinan)BLC 438  23,852  15  1,005  423  22,847  354.7 - 335.5
Anhui Wandongnan BLC 1,860  15,347  1,796  14,714  64  633  0.4 1.2 -15.3
Xiangfu BLC 5,147  11,697  2,397  3,251  2,750  8,446  -22.3 -40.6 -11.9
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 22,622  93,606  1,151  5,892  21,472  87,714  -55.6 -71.9 -53.8
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 111,997  276,708  83,500  224,728  28,497  51,979  555.3 462.2 2207.4
Longnan BLC 2,239  5,159  467  2,239  4,693  -61.6 -86.0 -53.6
Qingdao Xihaian New Area BLC 44,626  159,522  4,204  44,626  155,318  21.1 -75.6 35.6
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 254  5,704  51  4,423  203  1,281  -38.5 -42.0 -22.5
Heze Inland Port BLC 6,803  38,496  4,344  6,803  34,152  592.8 338.5 648.0
Qingdao BP Zhucheng BLC 2,811  21,053  2,693  17,339  118  3,713  299.5 4199.4 -23.7
Henan Dezhong BLC 37  136  37  37  99  -57.8 - -69.3
Henan Shangqiu BLC 19,276  80,675  2,514  5,518  16,763  75,158  - - -
Henan Xuchang BLC 45,698  192,889  38,438  149,395  7,260  43,494  -22.1 -24.4 -12.8
Henan Minquan BLC 1,635  12,429  1,587  12,132  48  297  - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 965  965  -93.7 -92.3 -100.0
Yichang Sanxia BLC 39,566  160,033  36,306  116,737  3,260  43,296  187.7 398.2 34.5
Xiangyang BLC 27,794  95,066  11,473  37,604  16,320  57,462  62.7 42.5 79.3
Jingmen BLC 16,087  134,815  7,165  43,940  8,922  90,876  191.7 65.5 362.1
Xiantao BLC 491  2,174  31  491  2,144  -92.4 - -92.6
Changsha Jinxia BLC 11,134  53,053  4,671  31,546  6,464  21,507  -3.5 35.9 -32.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC 1,367  1,367  - - -
Shenzhen Airport BLC 93,437  460,832  31,986  232,968  61,451  227,863  -30.6 -29.2 -32.0
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 10,868  23,354  23  1,455  10,845  21,899  151.3 -48.5 238.6
Zhanjiang BLC 4,456  21,081  2,674  9,549  1,781  11,531  -45.9 -47.8 -44.2
Zhongshan BLC 42,992  247,212  22,387  125,990  20,606  121,222  60.9 125.9 23.8
Foshanguotong BLC 6,339  27,759  1,055  8,305  5,284  19,455  -30.6 -56.1 -7.8
Dongguan Qingxi BLC 170,717  801,543  103,299  369,810  67,418  431,732  120.0 250.5 66.8
Liuzhou BLC 1,598  12,366  1,598  12,366  -37.9 -37.9 -
Fangcheng Port BLC 118,616  361,338  185  118,616  361,153  86.3 -91.2 88.3
Chongqing Guoyuan BLC 96,664  207,500  45,214  81,999  51,450  125,501  271.6 - 124.8
Chongqing Railway BLC 24,737  128,524  2,716  67,499  22,022  61,025  -37.8 -21.3 -49.5
Chongqing Nanpeng Road BLC 12,948  80,797  2,962  29,302  9,986  51,496  -58.7 -81.8 49.0
Chengdu Airport BLC 18,330  245,996  276  18,330  245,720  175.0 -9.7 175.6
Tianfu new area(Chengdu) BLC 199,539  267,860  1,145  13,684  198,394  254,176  2100.9 - 1988.5
Nanchong BLC 10,382  16,502  6,027  10,382  10,475  147.5 -9.6 -
Kunming Gaoxin BLC 419  1,227  419  1,227  - - -
Kunming Gaoxin BLC 1,057  3,392  1,057  3,251  141  133.5 172.7 -46.0
Wuwei BLC 1,210  14,726  1,210  14,726  213.9 213.9 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 354  354  -95.4 - -95.4
Shizuishan BLC 629  629  136.6 - 136.6
Kuitun BLC 2,875  11,983  2,288  10,071  586  1,912  331.1 330.0 337.1
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730