Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 10.2019
11/23/2019

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 10.2019
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
10 1 to 10 10 1 to 10 10 1 to 10 Total Exports Imports
Special Economic Zone 51,106,404  476,375,384  29,150,452  268,110,340  21,955,952  208,265,044  -6.7 -2.0 -12.1
Xiamen SEZ 7,609,053  75,697,788  4,170,389  42,092,286  3,438,664  33,605,502  -0.6 1.2 -2.8
Shenzhen SEZ 38,506,880  347,812,591  22,161,204  196,886,069  16,345,676  150,926,522  -7.2 -1.1 -14.1
Zhuhai SEZ 3,373,679  35,030,157  1,910,042  19,760,861  1,463,637  15,269,295  -17.3 -18.7 -15.6
Shantou SEZ 691,792  7,118,495  526,920  5,450,579  164,872  1,667,916  0.7 5.7 -12.9
Hainan SEZ 924,999  10,716,354  381,896  3,920,545  543,103  6,795,809  3.6 11.4 -0.4
Economic and Technological Development Zone 27,773,197  283,550,171  14,472,755  142,401,603  13,300,443  141,148,568  -5.8 -4.5 -7.0
High and New Tech Industrial Development Zone 24,739,068  236,705,114  14,454,063  134,106,235  10,285,005  102,598,879  -0.5 0.1 -1.2
Integrated Experimental Area 8,949,563  44,532,035  5,660,093  26,201,909  3,289,471  18,330,125  0.3 0.4 0.1
Bonded Area 17,969,721  173,799,852  5,696,981  55,545,929  12,272,740  118,253,923  -4.3 2.5 -7.2
Tianjin Port BA 640,725  7,634,999  101,592  1,306,364  539,133  6,328,635  -22.6 -27.8 -21.4
Dalian BA 119,771  1,364,118  31,455  347,823  88,316  1,016,294  -8.1 1.9 -11.1
Shanghai Waigaoqiao BA 10,734,055  105,183,317  2,520,715  25,729,533  8,213,340  79,453,784  0.5 -2.7 1.6
Niongbo BA 885,335  8,745,032  207,366  2,198,149  677,969  6,546,883  3.4 -8.7 8.2
Fuzhou BA 28,214  288,918  12,078  120,447  16,136  168,471  -1.6 -36.5 62.1
Xiamen Xiangyu BA 533,061  4,902,443  369,156  3,312,928  163,905  1,589,515  -6.2 47.2 -46.6
Guangzhou BA 230,855  2,050,046  44,158  458,648  186,698  1,591,398  16.1 25.3 13.7
Shenzhen Futian BA 4,522,684  41,189,364  2,309,676  21,061,899  2,213,008  20,127,465  -13.8 7.1 -28.4
Zhuhai BA 226,971  2,157,853  61,849  813,990  165,123  1,343,862  14.0 21.1 10.0
Shantou BA 48,049  283,762  38,937  196,146  9,113  87,615  69.8 165.1 -6.0
Export Processing Zone 6,889,656  74,632,681  4,175,676  45,030,608  2,713,979  29,602,073  -2.2 -3.1 -0.8
Tianjin EPZ 9,210  128,045  5,987  71,836  3,223  56,209  -45.2 -30.6 -56.8
Hebei Qinghuangdao EPZ 55,216  491,482  47,586  399,285  7,630  92,198  89.9 73.2 225.9
Hebei Langfang EPZ 1,210  16,244  1,210  15,171  - 1,073  -5.8 -11.8 2852.5
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,697  17,820  841  14,292  856  3,528  76.9 154.7 -21.0
Liaoning Dalian EPZ 638,292  5,534,205  584,142  4,913,006  54,149  621,199  25.6 71.1 -59.5
Jilin Hunchun EPZ 1,247  307,345  1,247  155,579  - 151,766  6.9 6.5 7.3
Shanghai Caohejing EPZ 2,737,776  - 1,627,763  1,110,013  -50.8 -50.9 -50.6
Shanghai Jiading EPZ 80,389  794,249  19,599  178,031  60,790  616,217  29.5 44.1 25.8
Shanghai Minhang EPZ 48,555  618,484  48,517  504,563  38  113,921  -11.2 4.2 -46.4
Shanghai Songjiang EPZ 1,911,990  21,071,532  1,381,399  15,715,457  530,591  5,356,075  -7.0 -3.8 -15.4
Shanghai Qingpu EPZ 115,484  963,702  38,400  384,428  77,084  579,274  -6.8 9.2 -15.1
Shanghai Jinqiao EPZ 108,706  1,230,643  9,865  202,585  98,841  1,028,058  7.5 -18.1 14.5
Jiangsu Lianyungang EPZ 46,422  319,399  11,494  145,272  34,928  174,128  66.2 9.0 195.3
Zhejiang Hangzhou EPZ 205,172  3,049,979  86,593  1,224,146  118,579  1,825,833  8.8 14.0 5.5
Zhejiang Ningbo EPZ 211,851  1,927,360  79,506  731,636  132,345  1,195,724  4.3 25.5 -5.5
Zhejiang Cixi EPZ 30,116  361,674  3,119  15,113  26,997  346,561  -14.7 20.1 -15.8
Anhui Hefei EPZ 717,914  5,791,121  510,975  4,001,684  206,939  1,789,437  1.0 3.4 -4.1
Fujian FuzhouEPZ 4,877  54,575  2,557  49,592  2,320  4,983  9.2 -0.6 5615.7
Jiangxi Jiujiang EPZ 6,057  65,333  5,295  57,678  761  7,655  -34.6 -13.1 -77.1
Jiangxi Jinggangshan EPZ 12,906  41,342  12,906  41,202  - 140  593.9 591.6 -
Shandong Qingdao EPZ 66,578  865,798  41,437  478,501  25,141  387,297  2.2 1.9 2.5
Shandong Qingdao EPZ(West) 72,958  621,272  14,239  121,523  58,719  499,749  -12.0 -33.7 -4.5
Henan Zhengzhou EPZ 25,876  196,627  2,424  36,158  23,452  160,470  -21.1 -34.3 -17.3
Hubei Wuhan EPZ 2,181  27,151  2,181  21,070  - 6,081  217.9 155.7 1923.2
Guangdong Guangzhou EPZ 37,505  520,904  28,276  418,017  9,229  102,887  27.1 24.8 37.5
Guangdong Shenzhen EPZ 907,280  8,943,574  432,678  4,161,437  474,602  4,782,137  85.8 69.8 102.3
Guangxi Beihai EPZ - 604,245  - 325,301  - 278,943  -28.9 -27.5 -30.6
Sichuan Mianyang EPZ 7,714  87,987  7,334  82,250  380  5,736  9.3 18.7 -49.0
Shanxi Xi'an EPZ 1,562,253  17,242,815  795,867  8,938,033  766,386  8,304,782  -15.0 -28.1 5.9
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 26,443  260,543  9,675  96,647  16,768  163,896  86.8 63.6 103.8
Bonded Logistics Park  867,188  8,127,714  542,378  4,443,015  324,810  3,684,698  10.5 41.4 -12.6
Tianjin BLP 172,170  1,895,523  12,391  159,299  159,779  1,736,224  -1.0 -18.7 1.0
Shanghai Waigaoqiao BLP 337,040  2,670,170  254,633  1,639,617  82,407  1,030,553  -7.1 29.1 -35.7
Xiamen Xiangyu BLP 258,577  2,530,097  250,866  2,337,413  7,712  192,684  89.7 86.1 148.5
Guangzhou BLP 99,401  1,031,924  24,488  306,686  74,913  725,238  -16.4 -26.7 -11.1
Bonded Port 10,460,312  92,899,093  3,771,452  32,839,578  6,688,861  60,059,515  0.1 3.7 -1.8
Tianjin Dongjiang BP 935,169  10,819,100  108,107  1,293,224  827,062  9,525,876  -28.1 1.4 -30.9
Dalian Dayaowan BP 367,470  3,630,537  128,887  1,214,051  238,583  2,416,486  -34.7 0.5 -44.5
Yangshan BP 1,338,696  10,403,248  555,731  3,674,330  782,965  6,728,919  -0.7 7.6 -4.7
Zhangjiagang BP 646,602  5,996,122  148,737  1,594,841  497,865  4,401,281  0.5 -2.8 1.8
Ningbo Meishan BP 71,949  684,005  25,966  241,557  45,982  442,448  -19.8 32.8 -34.1
Fuzhou BP 9,746  322,964  1,938  75,513  7,807  247,451  -25.1 -12.3 -28.3
Xiamen Haicang BP 337,841  2,889,602  280,732  2,258,212  57,109  631,390  15.8 27.7 -13.0
Qingdao Qianwan BP 1,020,726  10,760,124  154,696  1,725,431  866,030  9,034,693  22.3 8.5 25.3
Yantai BP 720,999  8,953,173  342,573  4,950,050  378,427  4,003,123  -14.2 -10.9 -18.0
Guangzhou Nansha BP 1,123,425  8,690,983  165,303  2,108,395  958,122  6,582,589  10.3 -29.6 34.8
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,957,151  14,661,269  425,227  3,498,200  1,531,924  11,163,069  31.4 7.0 41.6
Guangxi Qinzhou BP 48,919  330,200  25,614  39,478  23,305  290,723  -52.6 -80.3 -41.3
Hainan Yangpu BP 1,441  45,218  - 406  1,441  44,812  -15.1 310.6 -15.7
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,880,181  14,712,546  1,407,942  10,165,891  472,238  4,546,655  13.8 20.0 1.9
Integrated Bonded Area 38,520,707  301,083,606  22,779,724  174,379,297  15,740,984  126,704,309  6.8 0.6 16.7
Beijing Tianzhu IBA 851,405  7,265,908  15,321  415,562  836,085  6,850,346  29.1 -19.8 34.1
Tianjin Binhaixinqu IBA 299,179  2,822,527  11,535  178,421  287,644  2,644,105  -24.8 -69.5 -16.5
Shijiazhuang IBA 169,528  692,993  113,581  421,183  55,948  271,810  153.2 257.6 74.4
Caofeidian IBA 18,221  254,035  2,443  135,997  15,778  118,038  877.6 2136.2 493.1
Taiyuan Wusu IBA 14  7,729  844  6,885  86.3 -25.7 128.6
Manzhouli IBA 6,486  25,160  2,112  6,722  4,374  18,439  2267.8 3561.9 1997.6
Shenyang IBA 19,015  124,100  359  34,353  18,656  89,746  -24.9 -55.9 2.8
Changchun Xinglong IBA 79,633  625,525  33,019  245,295  46,614  380,230  377.1 325.5 417.5
Haerbin IBA 2,301  23,907  138  6,932  2,164  16,976  64.8 11.2 105.1
Heilongjiang Suifenhe IBA 51,603  308,407  292  7,699  51,311  300,709  42.4 -83.1 75.8
Shanghai Pudong Airport IBA 734,227  8,682,015  408,832  3,943,299  325,395  4,738,716  35.5 14.9 59.2
Nanjing IBA 819,190  4,097,912  651,126  2,814,111  168,064  1,283,801  -18.5 -19.5 -16.2
Wuxi High-Tech IBA 1,861,988  19,920,426  1,075,461  10,424,538  786,527  9,495,887  4.7 -7.2 21.8
Xuzhou IBA 37,475  83,952  26,001  67,132  11,474  16,821  - - -
Changzhou IBA 35,498  310,085  15,976  176,228  19,523  133,857  -12.2 -4.3 -20.8
Suzhou Industrial Park IBA 1,858,825  19,042,317  1,146,213  13,292,979  712,612  5,749,339  -23.7 -35.3 30.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,759,163  17,076,128  1,246,718  11,443,940  512,445  5,632,188  -5.7 1.9 -18.1
Nantong IBA 88,845  668,459  45,619  375,769  43,227  292,690  11.9 65.4 -20.9
Huai'an IBA 44,790  431,222  30,600  248,456  14,190  182,765  23.2 22.5 24.2
Yancheng IBA 7,840  61,737  335  9,414  7,505  52,323  -44.9 -65.4 -38.3
Yangzhou IBA 12,196  138,189  7,817  108,381  4,379  29,808  -74.5 -68.7 -84.7
Zhenjiang IBA 40,277  316,934  9,510  92,015  30,766  224,918  26.7 1215.0 -7.5
Taizhou IBA 8,481  131,247  5,389  57,658  3,092  73,589  24.3 0.3 53.0
Changshu IBA 20,259  177,646  4,543  40,993  15,715  136,653  -8.6 -26.1 -1.6
Jiangyin IB\A 29,021  125,689  15,565  51,480  13,455  74,209  - - -
Kunshan IBA 4,294,712  38,459,192  3,074,485  27,471,239  1,220,227  10,987,953  -6.9 -1.0 -19.0
Wujiang IBA 344,622  3,202,597  320,995  2,962,943  23,627  239,654  -2.5 -0.7 -20.7
Wuzhong IBA 15,504  184,076  8,088  88,924  7,415  95,152  -20.8 -7.1 -30.4
Taichang Port IBA 38,031  439,996  13,335  172,985  24,696  267,011  -14.3 -4.0 -19.8
Wujin IBA 58,507  632,933  24,465  283,986  34,042  348,946  -16.2 -10.8 -20.1
Jiaxing IBA 34,671  267,716  11,013  105,132  23,658  162,585  18.5 64.0 0.5
Hangzhou Jinyi IBA 31,715  310,938  154  1,073  31,561  309,865  253.0 -74.1 269.1
Zhoushan Port IBA 341,430  1,915,900  90,183  138,773  251,248  1,777,127  65.4 39.9 67.8
Hefei IBA 74,713  883,060  10,111  141,824  64,602  741,236  69.6 335.6 51.8
Wuhu IBA 54,509  609,321  34,063  387,883  20,446  221,438  -27.3 -17.4 -39.9
Maanshan IBA 52,619  231,749  44,017  194,457  8,602  37,292  367854.6 - 59110.1
Quanzhou IBA 128,693  1,151,634  63,755  535,088  64,939  616,546  -7.9 -8.3 -7.6
Nanchang IBA 95,069  865,601  50,022  391,178  45,047  474,422  60.8 76.5 49.8
Ganzhou IBA 43,675  137,097  16,268  57,138  27,407  79,958  350.5 1177.7 208.0
Jinan IBA 47,630  250,877  3,965  80,086  43,665  170,790  126.8 64.5 175.8
Dongying IBA 10,983  336,906  6,341  290,311  4,642  46,595  33.3 65.0 -39.4
Weifang IBA 134,664  792,229  99,211  573,605  35,452  218,624  7.8 16.3 -9.6
Weihai  IBA 106,641  900,467  48,035  407,269  58,606  493,199  2.4 3.1 1.9
Linyi IBA 252,366  615,888  34,621  151,482  217,746  464,406  17.5 -24.2 43.2
Xinzheng IBA 8,347,581  38,280,568  5,400,344  23,663,762  2,947,237  14,616,806  -4.6 -3.3 -6.5
Nanyang Wolong IBA 19,977  77,107  18,536  68,210  1,441  8,897  174.0 243.1 7.7
Wuhan Donghu IBA 117,058  1,191,561  37,766  793,937  79,292  397,624  -52.3 -63.2 15.2
Wuhan Xingang Airport IBA 71,491  795,760  13,826  108,336  57,665  687,424  177.9 906.2 149.4
Xiangtan IBA 7,598  347,098  7,225  342,334  374  4,764  178.8 318.2 -88.8
Changsha Huanghua IBA 493,359  4,417,951  297,782  2,458,742  195,577  1,959,209  258.5 199.1 377.7
Hengyang IBA 82,607  946,001  21,575  318,168  61,033  627,833  77.4 526.6 30.1
Yueyang Chenglingji IBA 316,504  2,353,071  278,312  1,927,077  38,192  425,994  115.6 112.4 131.1
Hunan Chenzhou IBA 80,328  747,658  50,574  456,988  29,754  290,670  28.0 42.8 10.1
Guangzhou Baiyun Airport IBA 216,866  1,996,045  27,670  772,147  189,196  1,223,898  35.6 1.7 71.7
Shenzhen Yantian IBA 890,189  9,186,716  606,524  6,359,814  283,665  2,826,902  -7.4 -4.2 -14.1
Nanning IBA 351,897  2,360,827  166,384  1,167,208  185,513  1,193,619  83.0 83.3 82.7
Guangxi Pingxiang IBA 913,801  7,670,871  363,751  3,392,866  550,050  4,278,006  98.3 5.7 547.8
Haikou IBA 96,836  815,202  830  17,335  96,005  797,867  1306.1 272.2 1396.4
Chongqing Xiyong IBA 3,684,171  30,209,101  2,427,928  19,666,941  1,256,243  10,542,160  16.9 5.5 46.7
Chongqing Jiangjin IBA 182,686  724,118  119,371  501,404  63,316  222,715  546998.9 378729.5 -
Chengdu High-Tech IBA 6,107,744  51,201,163  3,595,485  28,177,581  2,512,259  23,023,582  20.0 19.9 20.1
Guiyang IBA 37,219  184,045  8,888  69,356  28,331  114,689  -29.1 -46.4 -11.9
Zunyi IBA 22,956  104,786  13,862  39,727  9,094  65,060  83874.9 198533.6 61989.9
Guian IBA 25,620  373,453  11,436  184,484  14,184  188,969  -18.4 -10.2 -25.1
Kunming IBA 6,748  37,767  3,719  19,126  3,029  18,641  509.5 367.3 786.0
Honghe IBA 259,249  1,187,120  120,108  566,751  139,142  620,369  -11.0 -17.0 -4.8
Xi'an  IBA 57,021  299,016  22,797  102,010  34,224  197,007  -24.5 71.9 -41.5
Xi'an High-Tech IBA 1,019,160  7,783,015  326,862  3,083,269  692,298  4,699,746  10.0 18.2 5.3
Lanzhouxinqu IBA 7,631  275,664  1,164  174,637  6,467  101,026  138.5 133.0 148.7
Yinchuan IBA 13,215  990,202  12,656  652,736  559  337,466  36.8 14.2 121.4
Urumqi IBA 10,171  203,743  1,428  153,937  8,743  49,806  13.6 275.3 -64.0
Alashankou IBA 62,549  689,689  273  90,292  62,277  599,397  155.0 -33.0 341.8
Kashi IBA 2,258  31,864  1,015  15,347  1,243  16,517  83.2 509.7 11.0
Bonded Logistics Center 1,395,624  13,358,412  478,518  4,873,381  917,106  8,485,031  26.9 62.3 12.8
Beijing Yizhuang BLC 17,375  159,834  520  2,009  16,855  157,826  -52.4 -37.8 -52.5
Tianjin Economic Development Area BLC 169,184  1,560,597  2,122  6,850  167,061  1,553,746  182.6 456.7 182.0
Tangshan Port Jingtang BLC 872  10,635  790  6,274  82  4,362  7020.9 4100.7 -
Hebei Wuan BLC 64  183  - - 64  183  -68.8 - -67.2
Shanxi lanhua BLC 393  10,838  - 35  393  10,803  312.0 - 310.7
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC - 545  - 58  - 487  215.0 -64.1 3650.5
Yingkou Port BLC 12,495  50,802  12,495  12,588  - 38,214  1542.4 351.8 12347.0
Panjin BLC 9,284  60,899  1,334  51,883  7,950  9,016  671.0 556.8 -
Tieling BLC 71  887  - 446  71  440  14788.0 7394.9 -
Jilin BLC 1,182  2,864  - 1,593  1,182  1,271  2721.3 1759.8 7912.9
Shanghai Xibei BLC 32,784  330,080  3,836  38,408  28,948  291,672  174.7 182.4 173.7
Xuzhou BLC 265  396  265  396  - - 511.0 - -
Rugao Port  BLC 3,105  102,053  - 44,177  3,105  57,876  4272.3 3848.2 4662.8
Lianyungang BLC 60,389  377,171  2,118  13,306  58,271  363,865  -15.2 -43.6 -13.6
Dafenggang BLC 26,010  147,706  - 994  26,010  146,712  158.5 - 156.8
Jiangyin BLC 69  113,942  20  34,863  49  79,079  1.0 -27.2 21.8
Jiangsu Haian BLC 5,342  66,273  910  4,044  4,433  62,229  1810.6 8265.0 1719.4
Ningbo Lishe BLC 14,599  136,931  2,011  11,586  12,588  125,345  -30.3 3.7 -32.3
Wenzhou BLC 1,948  23,414  - 58  1,948  23,356  -10.9 -66.6 -10.6
Hangzhou BLC 998  25,584  516  8,520  482  17,064  -55.2 127.0 -68.0
Yiwu BLC 74,678  421,530  35,791  116,128  38,887  305,402  238.0 5967.5 148.7
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 26,102  40,199  92  526  26,010  39,673  258530.7 - 255148.1
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 2,371  13,007  - - 2,371  13,007  - - -
Anhui Wandongnan BLC 17  17  17  17  - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 16,430  185,054  558  14,835  15,872  170,219  5.5 108.5 1.1
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - 1,102  - - - 1,102  - - -
Qingdao BLC 10,219  11,338  - - 10,219  11,338  -14.6 - 24.8
Zibo BLC - 17,112  - 1,424  - 15,688  333.4 27979.8 297.8
Rizhao BLC - 146,897  - - - 146,897  82.0 - 171.4
Zhucheng BLC 186  1,533  - 61  186  1,473  -29.8 -94.0 25.8
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 46,252  674,030  11,151  165,469  35,101  508,562  -30.4 460.7 -45.8
Henan Dezhong BLC 602  5,338  - - 602  5,338  3361.6 - 3361.6
Henan Shangqiu BLC 17,831  75,814  9,518  19,491  8,312  56,323  91.4 45.4 114.9
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 954  6,723  800  6,244  153  479  1139.9 1051.5 -
Yichang Sanxia BLC 12,836  64,241  11,433  24,065  1,404  40,176  1085.1 6220.2 697.2
Changsha Jinxia BLC 146,546  1,310,415  135,782  1,231,532  10,764  78,883  125.4 140.8 12.9
Zhuzhou Tongtangwan BLC 25  134,918  25  134,918  - - 92999.2 92999.2 -
Shenzhen Airport BLC 46,850  608,827  18,645  248,730  28,205  360,097  -62.2 -58.0 -64.6
Shantou BLC 2,558  37,177  - 3,068  2,558  34,109  - - -
Zhanjiang BLC 3,642  57,904  3,184  29,041  458  28,863  16.7 108.8 -19.1
Dongguan Qingxi BLC 45,813  400,151  4,770  117,818  41,043  282,333  262.3 115.5 406.1
Dongguan BLC 250,820  3,201,896  66,076  1,215,742  184,745  1,986,155  12.7 67.2 -6.1
Zhongshan BLC 40,638  438,473  8,994  98,036  31,644  340,437  10.0 -3.3 14.5
Foshan Guotong BLC 3,927  43,191  683  8,250  3,244  34,941  -1.4 -24.1 6.2
Chongqing Railway BLC 14,143  459,434  8,375  364,077  5,767  95,356  10.1 19.3 -14.9
Chongqing Nanpeng Road BLC 16,239  74,868  10,965  48,747  5,275  26,122  671.5 803.7 506.0
Chengdu Airport BLC 39,018  231,942  47,693  39,011  184,249  -23.1 -69.2 25.8
Chengdu Railway BLC 153,169  992,515  106,695  667,992  46,474  324,523  175.2 179.4 167.0
Luzhou Port BLC (B) 28,146  209,521  4,691  39,751  23,455  169,769  38.5 43.8 37.3
Yibin Port BLC 21,739  73,784  12,095  13,449  9,644  60,335  113.6 287.3 94.2
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC 118  6,946  118  6,779  - 166  -84.9 -85.2 -1.4
Shanxi Xixian BLC 17,327  169,165  1,117  11,299  16,210  157,865  -6.6 37.1 -8.6
Wuwei BLC - 2,108  - - - 2,108  8934.8 - 8934.8
Qinghai Caojiapu BLC - 54,337  - - - 54,337  31.9 - 31.9
Shizuishan BLC - 3,488  - 112  - 3,377  - - -
Kuitun BLC - 345  - - - 345  -96.0 - -96.0
International Border Cooperation Center 2,026  113,473  1,858  107,748  168  5,725  -73.3 -74.4 34.0
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 2,026  113,473  1,858  107,748  168  5,725  -73.3 -74.4 34.0

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730