Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2021
2021/04/19

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2021
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
Special Economic zone 59,264,475  164,565,474  30,004,103  88,221,500  29,260,373  76,343,974  42.1 50.2 33.8
Xiamen SEZ 10,083,435  28,535,183  4,674,462  14,024,032  5,408,973  14,511,151  38.3 38.5 38.2
Shenzhen SEZ 41,967,292  117,310,473  21,649,273  64,431,058  20,318,019  52,879,416  42.2 54.1 30.0
Zhuhai SEZ 4,781,731  12,143,320  2,655,822  6,851,231  2,125,909  5,292,089  53.9 58.5 48.4
Shantou SEZ 880,725  2,541,044  704,676  2,006,265  176,049  534,779  36.2 54.8 -6.2
Hainan SEZ 1,551,292  4,035,454  319,869  908,914  1,231,423  3,126,540  39.3 -23.2 82.5
Economic and Technological Development Zone 37,010,475  102,272,953  17,991,735  51,681,045  19,018,740  50,591,908  40.4 55.9 27.5
High and New Tech Industrial Development Zone 31,758,308  84,836,154  17,333,958  47,136,290  14,424,349  37,699,864  35.6 50.6 20.7
Integrated Experimental Area 6,324,301  21,779,857  3,834,249  13,168,088  2,490,052  8,611,769  115.8 144.1 83.3
Bonded Zone 23,822,085  60,112,952  6,511,980  18,587,356  17,310,105  41,525,596  29.5 30.0 29.3
Tianjin Port BZ 978,496  2,390,372  124,449  371,789  854,047  2,018,583  48.1 71.0 44.5
Dalian BZ 194,647  506,092  39,596  115,509  155,051  390,583  29.5 2.6 40.3
Shanghai Waigaoqiao BZ 14,256,137  36,420,855  3,006,307  8,905,693  11,249,830  27,515,163  24.8 21.7 25.8
Niongbo BZ 1,784,477  4,404,813  390,428  1,125,771  1,394,049  3,279,042  86.2 112.4 78.7
Fuzhou BZ 35,693  101,181  16,299  57,467  19,394  43,714  13.3 172.6 -36.0
Xiamen BZ 361,401  1,173,818  202,853  690,288  158,548  483,531  -1.7 -9.2 11.5
Guangzhou BZ 343,902  845,750  99,788  275,272  244,114  570,477  34.8 114.0 14.4
Shenzhen Futian BZ 5,683,688  13,677,847  2,526,229  6,679,645  3,157,460  6,998,203  31.1 32.6 29.6
Zhuahai BZ 183,643  592,224  106,031  365,923  77,613  226,301  14.0 113.5 -34.9
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 36,368  113,319  14,564  68,025  21,803  45,294  58.7 127.1 9.3
Bonded Port 802,562  2,126,828  163,817  457,316  638,745  1,669,512  19.5 26.8 17.6
Zhangjiagang BP 588,590  1,752,243  163,184  456,079  425,406  1,296,164  2.2 26.5 -4.3
Hainan Yangpu BP 213,972  374,585  633  1,237  213,339  373,348  477.1 1046.4 476.1
Integrated Bonded Zone 68,834,524  186,120,995  36,027,630  100,783,683  32,806,894  85,337,312  51.5 71.6 33.1
Beijing Tianzhu IBZ 1,406,547  2,876,327  36,684  73,286  1,369,863  2,803,041  37.6 30.1 37.8
Tianjin Taida IBZ 21,160  59,964  3,543  11,525  17,617  48,439  104.1 17.6 147.5
Tianjin Dongjiang IBZ 989,736  3,538,785  322,845  1,120,188  666,891  2,418,597  14.4 235.1 -12.3
Tianjin Port IBZ 114,992  373,545  31,417  86,080  83,575  287,464  -23.3 64.2 -33.9
Tianjin Binhai New Area IBZ 258,694  775,791  36,136  77,597  222,558  698,194  -6.3 145.3 -12.3
Shijiazhuang IBZ 117,123  245,551  110,663  237,597  6,460  7,954  -26.0 -11.5 -87.4
Caofeidian IBZ 233,515  862,717  40,122  67,336  193,393  795,381  757.3 128.7 1017.2
Qinhuangdao IBZ 54,166  133,364  49,752  123,720  4,414  9,644  -46.8 -44.1 -67.3
Langfang IBZ 2,054  16,388  1,288  14,734  766  1,654  839.1 962.7 361.2
Taiyuan Wusu IBZ 189,698  409,452  111,786  242,570  77,912  166,882  8126.3 8399.0 7759.7
Hohhot IBZ 32,950  256,539  1,363  5,478  31,587  251,061  7567.1 170.0 18957.8
Manzhouli IBZ 17,113  46,619  16,132  42,329  981  4,290  71.6 564.1 -79.4
Erdos IBZ 23,920  37,016  5,328  18,424  18,591  18,591  - - -
Shenyang IBZ 27,927  82,794  12,772  41,682  15,155  41,112  -8.6 5.9 -19.8
Dalian Wanli IBZ 708,938  1,820,216  525,660  1,420,705  183,278  399,511  38.4 24.9 124.9
Dalian Dayaowan IBZ 463,048  1,057,550  206,927  358,385  256,122  699,165  -4.9 5.3 -9.4
Yingkou IBZ 28,382  76,787  1,503  4,953  26,879  71,834  638.2 -52.2 159107.0
Changchun Xinglong IBZ 39,737  96,099  14,040  41,109  25,696  54,989  239.1 659.2 139.9
Hunchun IBZ 26,663  64,645  16,986  51,492  9,677  13,153  4.3 11.4 -16.6
Harbin IBZ 1,718  7,571  564  2,689  1,155  4,882  -89.4 -95.9 -19.7
Suifenhe IBZ 44,204  101,614  325  761  43,879  100,853  71.9 -48.5 75.0
Caohejing IBZ 465,393  1,165,125  169,229  466,924  296,164  698,201  -6.8 -29.0 17.8
Jiading IBZ 78,662  225,320  16,964  56,715  61,698  168,604  16.6 91.4 3.1
Yangshan Speicail IBZ 2,024,959  4,793,583  742,051  1,932,192  1,282,908  2,861,391  38.8 82.3 19.5
Fengxian IBZ 66,157  179,852  51,545  138,210  14,611  41,642  -20.1 -12.7 -37.6
Songjiang IBZ 2,697,829  8,557,513  1,890,197  6,001,453  807,632  2,556,061  74.0 81.9 57.9
Qingpu IBZ 95,150  244,898  38,373  97,377  56,777  147,521  -14.2 4.1 -23.1
Jinqiao IBZ 90,610  282,359  11,005  29,440  79,605  252,920  9.1 -18.7 13.6
Shanghai Pudong Airport IBZ 841,822  2,350,996  392,560  1,192,058  449,263  1,158,937  9.6 9.6 9.6
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 250,229  671,648  163,716  432,235  86,513  239,413  -9.6 -5.7 -16.0
Nanjing IBZ 458,039  1,288,363  312,392  886,112  145,648  402,251  54.5 69.4 29.4
Wuxi HNTIDA IBZ 1,766,278  5,374,201  927,684  2,838,876  838,594  2,535,325  4.4 0.0 9.8
Xuzhou IBZ 139,722  353,942  96,838  250,752  42,884  103,189  44.5 65.6 10.3
Changzhou IBZ 101,093  288,116  43,682  149,553  57,411  138,564  143.1 227.7 90.1
Suzhou Industrial Park IBZ 2,652,201  6,530,157  1,849,443  4,488,809  802,757  2,041,349  47.7 57.3 30.1
Suzhou HNTIDA IBZ 1,640,239  4,356,978  901,091  2,563,351  739,148  1,793,627  49.6 71.1 26.8
Wuzhong IBZ 6,067  27,752  4,790  19,903  1,277  7,849  -35.8 -15.7 -60.0
Nantong IBZ 109,840  351,045  62,475  178,976  47,365  172,069  90.1 95.9 84.4
Lianyungang IBZ 55,628  162,105  12,773  24,798  42,856  137,307  56.2 15.3 66.9
Huai'an IBZ 60,688  146,080  26,549  59,740  34,140  86,340  26.7 1.9 52.4
Yancheng IBZ 20,545  74,167  11,977  62,513  8,568  11,653  135.0 2239.9 -59.7
Yangzhou IBZ 75,062  159,939  75,034  159,404  28  535  908.4 1491.0 -90.8
Zhenjiang IBZ 84,703  202,770  5,850  28,322  78,853  174,449  -6.3 144.7 -14.8
Taizhou IBZ 80,828  206,000  65,772  169,147  15,056  36,853  766.1 1669.2 159.1
Changshu IBZ 18,002  40,633  10,226  22,854  7,776  17,779  -15.6 78.1 -49.7
Jiangyin IBZ 15,564  39,301  8,377  23,630  7,187  15,671  3.4 7.9 -2.6
Kunshan IBZ 4,345,012  11,968,328  3,207,089  8,937,819  1,137,922  3,030,509  34.7 54.1 -1.8
Wujiang IBZ 577,016  1,450,565  550,945  1,392,674  26,071  57,890  75.8 78.9 24.5
Taicang Port IBZ 96,576  284,461  37,329  94,199  59,247  190,262  100.2 115.1 93.5
Wujin IBZ 73,903  189,279  28,218  78,725  45,685  110,554  60.8 55.2 65.0
Hangzhou IBZ 432,127  1,057,178  164,661  427,874  267,466  629,304  24.2 51.7 10.6
Ningbo Beilun Port IBZ 245,866  750,846  81,893  267,740  163,973  483,106  46.3 47.8 45.4
Ningbo Meishan IBZ 71,058  220,378  41,932  141,725  29,126  78,653  80.3 127.5 31.1
Wenzhou IBZ - - - - - - - - -
Jiaxing IBZ 155,811  364,963  83,359  174,306  72,452  190,658  79.3 58.0 104.4
Shaoxing IBZ - - - - - - - - -
Jinyi IBZ 240,117  577,235  8,040  10,711  232,078  566,524  679.1 903.0 675.8
Zhoushan Port IBZ 563,764  1,202,638  100,668  213,919  463,095  988,719  79.6 70.6 81.7
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 50,111  144,312  4,268  10,012  45,843  134,300  36.4 491.9 29.0
Hefei ETDA IBZ 1,048,644  2,378,107  675,233  1,491,122  373,411  886,985  64.5 55.6 81.9
Hefei IBZ 218,381  622,212  41,871  136,369  176,509  485,843  344.5 215.4 402.2
Wuhu IBZ 93,368  237,674  46,610  125,461  46,758  112,213  60.9 36.4 101.4
Ma'anshan IBZ 270,391  625,753  130,018  298,747  140,374  327,006  853.4 482.4 2180.9
Fuzhou IBZ 43,142  104,460  22,493  66,240  20,650  38,219  132.6 130.2 136.9
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 186,690  327,452  151,322  263,970  35,368  63,482  519.8 814.9 164.8
Xiamen Haicang Port IBZ 247,104  850,062  170,759  599,003  76,344  251,059  -1.1 -15.6 68.4
Xiamen Xiangyu IBZ 240,745  664,407  237,268  650,850  3,477  13,556  10.1 10.5 -4.7
Quanzhou IBZ 7,012  69,620  4,738  61,795  2,274  7,825  110.4 694.8 -69.1
Nanchang IBZ 181,137  417,039  33,278  72,878  147,859  344,162  260.6 27.1 490.4
Jiujiang IBZ 43,585  83,512  21,982  48,848  21,603  34,664  672.5 538.8 995.6
Ganzhou IBZ 62,381  137,729  38,678  62,374  23,702  75,355  877.1 470.5 2282.6
Jinggangshan IBZ 38,207  121,539  29,207  87,913  9,001  33,626  621.6 473.5 2122.3
Jinan Zhangjin IBZ 6,757  19,208  4,646  12,329  2,110  6,879  - - -
Jinan IBZ 98,818  201,392  13,110  58,315  85,708  143,077  -29.1 55.7 -42.0
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 115,452  311,434  89,750  244,221  25,701  67,214  83.5 107.3 29.5
Qingdao Xihai'an IBZ 136,328  583,908  18,749  196,558  117,578  387,350  288.1 633.4 213.3
Qingdao Qianwan IBZ 1,455,116  3,537,583  308,795  975,352  1,146,321  2,562,230  39.1 142.1 19.7
Dongying IBZ 490,416  825,856  144,972  230,568  345,444  595,289  208.6 233.7 199.9
Yantai IBZ 1,922,176  4,664,744  859,394  2,576,197  1,062,781  2,088,548  256.0 329.3 194.1
Weifang IBZ 271,176  859,121  145,221  428,632  125,955  430,489  556.4 456.9 698.5
Weihai IBZ 383,689  718,700  246,418  413,631  137,271  305,069  298.8 578.9 155.7
Rizhao IBZ 133,862  335,003  32,360  50,722  101,501  284,281  485.3 403.6 502.8
Linyi IBZ 205,387  574,739  79,643  315,666  125,744  259,072  160.9 542.1 51.4
Qingdao Jimo IBZ 37,035  37,035  37,035  37,035  - - - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 161,443  727,421  11,523  43,326  149,920  684,095  1652.2 368.9 2019.6
Zhengzhou Xinzheng IBZ 5,296,411  18,615,565  3,405,807  11,751,055  1,890,603  6,864,510  112.9 140.4 78.0
Nanyang Wolong IBZ 49,549  68,954  27,568  38,173  21,981  30,781  -16.2 -50.8 553.5
Wuhan ETDA IBZ 50,872  87,691  3,862  19,156  47,009  68,535  4095.6 816.5 -
Wuhan Donghu IBZ 319,543  858,230  164,720  391,426  154,824  466,804  269.4 322.4 234.2
Yichang IBZ 2,499  2,927  2,123  2,546  375  380  - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 71,894  300,961  16,572  78,428  55,321  222,533  150.5 231.8 130.6
Changsha Huanghua IBZ 677,309  1,784,536  420,894  1,071,745  256,415  712,791  63.9 132.5 13.5
Xiangtan IBZ 1,539  27,493  1,252  21,076  286  6,417  190.8 177.7 243.9
Hengyang IBZ 55,026  180,735  37,881  103,020  17,146  77,715  103.9 134.1 74.2
Yueyang Chenglingji IBZ 940,067  1,463,036  563,451  711,141  376,617  751,895  98.5 30.9 288.0
Chenzhou IBZ 204,731  633,901  110,202  437,935  94,529  195,965  790.9 939.7 575.1
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 299,613  873,398  88,461  261,355  211,152  612,043  55.0 205.6 28.1
Guanghzhou Huangpu IBZ 176,611  421,517  32,976  93,501  143,634  328,016  36.7 25.8 40.2
Shenzhen Pingshan IBZ 1,450,982  3,395,529  680,918  1,590,899  770,064  1,804,630  39.5 71.6 19.7
Shenzhen Qianhai IBZ 1,727,263  4,372,425  668,820  1,662,464  1,058,443  2,709,961  -19.0 66.8 -38.5
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 280,855  665,731  277,944  654,584  2,911  11,148  623.9 756.2 -28.1
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 400,298  974,548  115,280  300,489  285,018  674,059  44.2 59.6 38.3
Guangzhou Nansha IBZ 883,148  1,772,021  277,939  605,312  605,209  1,166,710  23.0 23.5 22.8
Shenzhen Yantian IBZ 1,075,391  3,291,233  736,904  2,372,601  338,487  918,632  59.7 70.5 37.4
Nanning IBZ 605,828  1,249,951  260,515  619,736  345,313  630,215  73.7 90.0 60.2
Beihai IBZ 213,053  385,719  121,380  215,908  91,674  169,811  32.2 63.4 6.3
Qinzhou IBZ 104,301  250,117  17,208  41,033  87,094  209,084  7.5 -56.9 52.1
Guangxi Pingxiang IBZ 1,368,322  4,098,574  691,876  2,338,540  676,446  1,760,034  80.5 102.6 57.6
Haikou IBZ 396,917  1,152,013  5,620  129,951  391,297  1,022,062  249.1 5098.2 212.1
Chongqing Fuling IBZ 133,765  285,962  79,046  138,883  54,719  147,078  59049.8 227256.8 34722.4
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,140,283  6,358,100  1,290,923  3,633,481  849,360  2,724,619  89.4 98.8 78.1
Chongqing Xiyong IBZ 4,292,418  11,675,007  2,787,354  7,913,493  1,505,063  3,761,514  58.6 82.6 24.4
Chongqing Jiangjin IBZ 218,239  364,655  90,035  142,883  128,205  221,772  -20.4 -38.2 -2.4
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 134,591  155,151  92,850  101,147  41,741  54,004  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 1,452  1,751  298  1,452  1,452  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 7,827,065  20,973,000  3,940,449  11,054,513  3,886,616  9,918,487  35.5 50.1 22.2
Luzhou IBZ 17,885  17,885  2,668  2,668  15,217  15,217  - - -
Mianyang IBZ 49,359  76,156  8,494  32,193  40,865  43,962  374.4 117.7 3373.6
Yibin IBZ 3,646  3,646  - - 3,646  3,646  - - -
Guiyang IBZ 28,363  54,618  21,637  31,062  6,726  23,556  304.9 226.4 492.8
Zunyi IBZ 7,923  32,494  3,599  16,831  4,324  15,663  30.8 5.2 76.9
Gui'an IBZ 56,461  136,730  31,240  79,923  25,222  56,806  991.2 1032.2 938.3
Kunming IBZ 18,288  95,619  11,788  52,211  6,499  43,407  2316.8 1748.8 3733.4
Honghe IBZ 170,015  492,591  102,486  270,465  67,530  222,126  8.3 21.7 -4.5
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,628,334  4,867,858  864,986  2,696,223  763,348  2,171,635  8.3 14.9 1.1
Xi'an IBZ 157,896  467,235  103,364  253,870  54,532  213,365  288.6 544.1 164.0
Xi'an HNTIDA IBZ 1,310,584  3,070,101  430,631  1,040,556  879,953  2,029,544  -4.4 17.4 -12.7
Xi'an Air Base IBZ 10,539  68,634  964  964  9,576  67,671  1169.9 - 1152.1
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 36,977  58,103  24,948  38,048  12,028  20,055  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 146,158  239,220  9,046  20,618  137,111  218,602  634.6 114.5 852.5
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 496  2,181  176  912  320  1,270  -96.7 -97.6 -95.4
Urumqi IBZ 34,459  66,305  30,487  61,578  3,973  4,727  559.6 995.4 6.7
Alashankou IBZ 82,330  295,150  2,801  19,823  79,529  275,327  -12.4 -40.0 -9.4
Kashgar IBZ 25,076  70,678  25,076  47,861  - 22,816  524.5 481.8 637.9
Khorgos IBZ 2,500  7,293  2,500  7,293  - - -35.3 8.3 -
International Border Cooperation Center 20,295  28,051  20,189  27,576  105  475  238.8 316.2 -71.3
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 20,295  28,051  20,189  27,576  105  475  238.8 316.2 -71.3
Bonded Logisitics Center 1,363,759  3,775,984  447,670  1,414,866  916,089  2,361,118  20.0 52.6 6.3
Beijing Yizhuang BLC 41,433  97,391  996  1,553  40,437  95,838  66.5 -55.4 74.3
Tianjin ETDA BLC 241,056  559,489  3,492  11,078  237,564  548,410  -28.4 85.0 -29.3
Tianjin Jizhou BLC -86.8 - -86.8
Xinji BLC 20,723  39,084  16,642  31,729  4,081  7,355  -56.6 -57.2 -53.8
Tangshan Port BLC 22,253  22,826  22,051  22,283  202  543  1092.4 1955.5 -34.6
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 17,340  36,332  5,880  17,366  11,460  18,966  467369.7 - 243929.4
Shanxi Fanglue BLC - - -
Baotou BLC 4,237  4,237  - - -
Chifeng BLC -100.0 - -100.0
Qisumu BLC 2,826  2,826  - - -
Bayannaoer BLC - - -
Yingkou Port BLC 10,216  25,398  10,216  25,398  -59.5 -100.0 -59.5
Panjin Port BLC -100.0 - -100.0
Tieling BLC 2,309  6,739  2,309  5,301  1,438  6.2 -0.9 44.9
Jilin BLC 33  2,163  33  2,163  - - -
Yanji Int'l Airport BLC - - -
Mudanjiang BLC 7,614  19,202  7,614  19,202  8417.4 - 8417.4
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 26,752  94,977  2,570  15,129  24,182  79,848  32.7 47.5 30.3
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 10,286  22,492  389  1,611  9,897  20,881  471.4 1777.9 442.3
Nanjing Airport BLC 24,818  54,907  9,895  25,770  14,924  29,137  - - -
Jiangsu Xinyi BLC 16,943  280,326  324  146,353  16,619  133,974  - - -
Xuzhou BLC 4,761  24,635  4,032  13,923  729  10,712  2206.7 1711.2 3479.7
Rugao Port BLC 14,120  28,046  8,717  14,362  5,403  13,685  24.6 52.6 4.4
Lianyungang BLC 20,414  48,299  267  1,809  20,147  46,490  -72.8 -90.1 -70.8
Dafeng Port BLC 60  60  -78.3 - -100.0
Jiangsu Haian BLC 18,548  49,632  917  1,145  17,630  48,487  82.0 -46.9 93.1
Ningbo Lishe BLC 12,842  36,752  705  1,784  12,137  34,968  17.6 -81.6 62.2
Wenzhou BLC 31,034  71,644  826  1,798  30,208  69,845  1376.1 - 1339.1
Huzhou BLC 1,813  1,828  67  67  1,746  1,762  1375.9 - 1322.1
Hangzhou BLC 1,205  3,419  976  2,853  230  566  -42.3 635.2 -89.8
Yiwu BLC 68,630  137,048  16,502  34,883  52,128  102,165  -1.3 -52.9 57.6
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 11,489  27,300  3,056  7,592  8,433  19,708  92.4 6050.6 40.1
Bengbu(Wanbei) BLC 30,836  53,775  2,520  3,640  28,317  50,134  38.1 150.9 33.7
Tongling(Wanzhongnan)BLC 5,144  6,901  5,008  6,715  136  187  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 1,738  2,902  1,738  2,902  -83.6 - -83.6
Anhui Wandongnan BLC 6,436  10,997  6,023  10,411  413  585  -52.9 16.0 -95.9
Xiangfu BLC 2,446  7,015  607  2,741  1,838  4,273  27.3 5.6 46.7
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 25,409  86,978  3,154  16,109  22,255  70,868  100.1 284.7 80.4
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 3,457  13,230  3,457  12,161  1,069  - - -
Longnan BLC 2,802  5,101  1,422  2,069  1,380  3,032  53.3 - -8.9
Qingdao Xihaian New Area BLC 21,576  57,416  2,541  21,576  54,875  162.8 - 151.2
Zibo BLC 20,899  50,461  11,082  19,122  9,817  31,340  66.4 175.1 34.1
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 777  1,716  309  777  1,407  35.5 - 11.1
Heze Inland Port BLC 1,024  1,024  1,024  1,024  - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 207  575  133  253  74  322  355.8 573.7 263.4
Henan Dezhong BLC - - -
Henan Shangqiu BLC 65,150  141,130  48,929  108,844  16,221  32,286  251.1 283.1 173.9
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 680  2,759  680  2,759  - - -
Yichang Sanxia BLC 5,490  22,036  2,726  10,196  2,764  11,840  4.8 -26.5 65.8
Xiangyang BLC 13,287  35,059  5,853  16,096  7,434  18,963  21.8 86.9 -6.0
Jingmen BLC 8,994  31,783  5,523  15,519  3,471  16,264  1295.0 581.2 -
Xiantao BLC 4,006  10,307  4,006  10,307  -22.6 - -22.6
Changsha Jinxia BLC 12,102  22,424  6,918  12,950  5,184  9,474  -49.2 -41.7 -56.8
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 169,319  405,302  70,631  220,960  98,688  184,343  99.8 152.5 59.8
Shantou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 2,205  3,655  239  1,637  1,965  2,018  - - -
Zhanjiang BLC 5,475  17,217  725  4,295  4,750  12,922  -11.8 225.4 -29.0
Zhongshan BLC 39,503  96,776  13,948  34,504  25,555  62,272  -9.3 -12.6 -7.4
Foshanguotong BLC 7,594  18,918  2,987  7,552  4,607  11,366  12.1 28.2 3.5
Dongguan Qingxi BLC 63,574  160,493  28,198  66,232  35,376  94,261  14.0 39.4 1.0
Liuzhou BLC 10,260  10,868  10,260  10,868  - - -
Fangcheng Port BLC 22,834  63,934  2,109  22,834  61,825  283.8 - 271.1
Chongqing Guoyuan BLC 16,310  32,626  16,310  32,626  -4.7 - -4.7
Chongqing Railway BLC 28,146  98,399  17,595  53,542  10,551  44,857  104.3 62.1 196.1
Chongqing Nanpeng Road BLC 53,438  98,170  46,082  81,359  7,356  16,811  240.6 308.8 88.5
Chengdu Airport BLC 5,948  8,054  282  5,948  7,772  -77.3 1135.9 -78.1
Tianfu new area(Chengdu) BLC 853  3,283  853  3,283  17.3 - 17.3
Luzhou Port BLC 260  35,757  103  1,366  158  34,391  -25.3 - -28.2
Yibin Port BLC 49,948  97,145  27,308  38,028  22,641  59,117  50.0 89.3 32.4
Nanchong BLC 1,115  1,115  - - -
Chengdu Railway BLC 24,402  326,575  24,273  269,669  129  56,906  -28.1 -22.6 -46.0
Kunming Gaoxin BLC -100.0 - -100.0
Kunming Gaoxin BLC 94  736  620  94  116  596.9 516.3 2236.1
Shanxi Xixian BLC 725  29,717  725  15,182  14,535  -31.2 80.0 -58.2
Wuwei BLC 595  1,022  595  1,022  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 3,173  5,346  3,173  5,346  - - -
Shizuishan BLC 183  183  - - -
Kuitun BLC 37  37  -93.2 - -93.2

Note:

1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730