Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-7.2019
08/23/2019

(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-7.2019
Unit:US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 Exports  Imports
TOTAL 221,553,908  1,392,637,735  176,940,637  1,167,386,535  0.6  -4.4 
Beijing  6,369,536  41,796,612  28,447,513  196,896,433  -3.5  0.2 
Zhongguancun Science Park 193,414  1,076,472  398,768  2,113,746  -5.3  -1.0 
Beijing ETDZ 512,013  3,282,810  1,189,622  8,226,131  -12.0  5.4 
Tianjin 3,657,255  24,725,848  5,411,442  36,719,039  -16.0  -10.2 
Tianjin Binhai New Area 1,932,220  13,354,785  4,365,367  29,484,216  -18.9  -2.5 
     Tianjin ETDZ 1,349,501  8,845,835  1,898,815  11,346,479  -15.7  5.4 
Hebei Province  3,213,077  19,176,591  2,451,827  12,577,098  2.9  4.1 
Shijiazhuang   908,889  5,041,725  619,171  3,859,295  2.2  31.3 
     Shijiazhuang HNTIDZ 897  5,697  256  3,682  17.3  -38.0 
Thangshan 368,704  2,563,888  762,888  3,571,616  -6.3  52.8 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 287,835  1,937,255  186,749  940,431  -2.4  -16.7 
      Qinhuangdao ETDZ  144,370  1,018,199  155,951  731,514  -13.3  -20.2 
Baoding 546,531  2,710,018  73,401  395,323  11.0  -24.0 
       Baoding HNTIDZ 16,660  80,794  327  3,739  -49.7  -65.4 
Shanxi Province 1,006,248  6,138,863  942,293  4,811,148  -7.2  -7.0 
Taiyuan 789,420  4,854,547  698,195  3,616,594  -10.2  -7.0 
      Taiyuan ETDZ 625,343  3,424,880  496,231  2,260,770  -7.1  -10.5 
      Taiyuan HNTIDZ 5,889  31,244  4,880  46,003  121.9  196.9 
Datong 54,080  264,262  22,174  104,786  32.6  -35.9 
   Datong ETDZ 45,374  215,911  13,744  46,311  42.8  -35.1 
Jinzhong 24,349  147,665  2,849  21,361  3.7  -14.7 
     Jinzhong ETDZ - 37  14  28  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 437,891  3,152,251  805,467  6,166,796  -5.9  8.8 
Hohhot 78,302  526,832  63,299  550,875  9.1  -19.7 
Baotou                     125,358  890,176  134,114  730,449  11.0  35.4 
      Baotou HNTIDZ 781  4,929  - 56  -57.1  -
Erenhot 24,311  124,938  82,581  687,864  -13.3  47.9 
Manzhouli 17,235  148,361  140,354  1,103,191  -41.0  -13.0 
Liaoning Province 4,009,559  26,742,661  5,140,785  33,266,609  -5.9  -10.0 
Shenyang 434,392  2,832,820  918,132  5,904,139  -7.9  12.4 
      Shenyang ETDZ 130,228  902,681  128,274  773,576  -7.0  -18.7 
      Shenyang HNTIDZ 80,165  586,103  36,487  224,485  9.2  -20.8 
Dalian 2,556,811  16,468,501  2,692,717  19,898,824  -0.4  -19.9 
     Dalian ETDZ 451,185  3,004,400  913,631  6,211,105  -4.1  1.7 
     Dalian HNTIDZ 67,287  395,473  22,277  118,140  65.0  -31.1 
Anshan 188,251  1,387,826  337,037  1,358,862  -4.4  15.0 
      Anshan HNTIDZ 6,269  37,475  2,860  6,092  -3.6  5.1 
Dandong 180,294  1,070,700  24,555  181,767  1.1  -4.0 
Jilin Province 370,616  2,726,092  1,261,910  8,257,252  -5.1  -14.5 
Changchun 178,602  1,254,318  1,107,564  7,144,420  -4.9  -16.4 
      Changchun ETDZ 32,947  183,712  96,579  553,191  52.8  -19.4 
      Changchun HNTIDZ 25,354  169,932  35,786  226,149  -17.9  -53.6 
Jilin                       47,413  367,911  18,348  230,045  -27.5  11.6 
      Jilin HNTIDZ 6,149  34,698  840  10,403  48.9  -36.7 
Hunchun 44,023  257,773  98,286  518,077  19.9  4.8 
Heilongjiang Province 414,172  2,811,969  1,727,897  13,089,773  16.5  11.8 
Harbin 121,795  931,302  151,774  1,158,420  15.5  10.9 
      Harbin ETDZ 35,209  251,209  38,096  473,617  22.6  35.0 
      Harbin HNTIDZ 17,915  101,598  18,550  80,804  -25.9  3.5 
Daqing                       65,949  350,128  1,008,398  8,530,530  8.7  16.4 
      Daqing HNTIDZ 26,421  213,519  43,829  259,799  -24.9  -3.1 
Heihe 18,114  114,333  36,970  217,248  29.2  -28.5 
Suifenhe 58,364  268,873  154,940  1,099,122  53.5  -6.5 
Shanghai 17,225,277  110,632,026  25,633,156  165,967,772  -5.4  -7.3 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      280,159  2,812,855  206,385  2,173,779  -17.0  -13.5 
Shanghai ETDZ 328  1,004  383  3,094  -33.5  11.0 
Shanghai Minhang ETDZ 91,172  598,148  118,137  660,811  -34.9  -4.0 
Shanghai New Pudong Area 7,113,468  44,562,628  15,190,083  100,021,221  -3.9  -6.7 
Jiangsu Province 35,852,638  227,183,616  20,780,832  134,863,440  1.0  -10.2 
Nanjing 3,578,817  22,377,852  2,359,677  15,048,886  7.3  -10.6 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 115,336  600,154  22,194  105,735  31.8  -1.0 
Wuxi 3,329,235  21,660,094  2,147,252  16,258,461  -0.7  10.7 
       Wuxi HNTIDZ 2,279,239  15,191,791  1,899,297  14,822,692  -0.8  13.2 
Changzhou 2,244,298  14,677,294  761,670  4,969,593  2.6  -11.3 
       Changzhou HNTIDZ 46,013  359,501  31,796  174,465  -3.3  -14.9 
Suzhou 17,554,180  110,311,635  11,549,417  72,908,352  -2.6  -12.5 
Suzhou Industrial Park  3,895,498  25,127,838  4,074,188  25,921,987  -10.0  -15.0 
       Suzhou HNTIDZ 2,633,659  15,682,896  1,285,895  8,272,064  3.0  -12.2 
Nantong  2,241,621  14,322,946  1,040,778  6,699,880  -1.7  -12.8 
Nantong ETDZ 341,511  2,414,696  227,138  1,560,948  -6.4  -9.5 
Lianyungang 307,540  2,180,293  389,647  2,800,594  -11.4  -6.2 
Lianyungang ETDZ 99,031  760,043  172,699  1,154,123  -12.0  -5.9 
Zhejiang Province 34,009,887  188,318,960  9,231,202  62,407,600  3.6  -2.8 
Hangzhou 5,064,458  29,376,846  2,564,047  15,695,505  -0.8  -1.8 
       Hangzhou ETDZ 418,710  2,703,413  365,622  2,449,935  6.9  -2.3 
Hangzhou HNTIDZ 50,261  413,190  23,241  382,539  -2.3  -5.5 
Ningbo 9,073,191  49,974,063  3,814,826  26,647,278  4.9  -0.2 
Ningbo ETDZ 900,640  5,178,643  795,911  6,521,039  -6.0  8.6 
Ningbo HNTIDZ 165,133  918,782  74,489  491,561  8.6  48.4 
Wenzhou 3,016,556  12,948,220  211,643  1,888,887  18.4  -12.9 
Wenzhou ETDZ 165,935  810,004  2,170  14,505  7.9  -46.4 
Jinhua 6,046,695  33,131,198  266,136  1,399,406  3.2  74.6 
Jinhua ETDZ 54,348  267,743  1,728  14,289  26.5  61.2 
Cixi 1,224,759  6,412,325  137,673  798,372  5.4  -21.7 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 46,569  92,501  3,492  31,644  821.2  1,116.5 
Anhui Province 3,705,900  22,878,157  2,555,133  16,373,182  12.6  3.6 
Hefei 1,946,472  11,345,936  1,222,350  6,416,660  13.1  -17.3 
       Hefei ETDZ 787,580  4,486,839  600,313  2,300,500  8.8  -15.1 
Hefei HNTIDZ 266,937  1,919,918  86,531  601,065  19.4  -13.1 
Wuhu 430,417  2,889,881  218,680  1,455,298  3.6  6.8 
       Wuhu ETDZ 236,292  1,664,936  114,494  690,712  -1.8  -9.6 
Wuhu HNTIDZ 8,579  55,344  3,636  18,290  5.9  0.1 
Bengbu 55,700  414,547  62,193  597,215  5.9  22.1 
Bengbu HNTIDZ 8,383  53,937  4,708  62,950  -14.8  105.9 
Huainan 70,431  318,785  8,152  17,441  20.8  -43.3 
       Huainan ETDZ 13,640  71,710  27  359  166.9  -63.3 
       Huainan HNTIDZ 3,437  21,170  - - - -
Ma'anshan  199,755  1,476,770  187,952  1,541,361  30.2  20.0 
Ma'anshan ETDZ 5,074  214,287  3,612  21,119  619.3  -27.7 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 3,573  77,473  153  695  674.7  57.8 
Tongling 66,889  547,284  552,733  3,939,797  109.8  12.3 
Tongling ETDZ 7,131  61,627  6,549  28,247  -15.1  -30.8 
Anqing  96,401  668,640  43,457  241,069  28.9  6.9 
Anqing ETDZ 3,906  20,433  3,024  13,645  -1.4  1,098.6 
Chuzhou 184,090  1,176,401  101,773  1,329,422  -12.7  267.8 
Chuzhou ETDZ 66,426  442,742  71,809  1,143,143  -30.9  490.0 
Liu'an 95,130  425,380  9,005  55,520  5.7  9.6 
Liu'an ETDZ 26,492  97,109  1,086  13,021  19.6  -27.3 
Xuancheng 162,275  1,019,799  11,467  67,870  12.3  -18.9 
Ningguo ETDZ 21,545  170,171  2,132  13,331  1.6  -46.5 
Chizhou  17,943  106,346  68,870  323,974  -11.0  10.8 
Chizhou ETDZ 2,791  13,686  22,683  65,330  36.8  -21.8 
Fujian Province 10,642,575  70,385,011  5,862,396  39,717,785  5.2  -7.0 
Fuzhou 2,169,195  17,159,491  791,883  6,073,839  11.9  -18.4 
Fuzhou ETDZ 189,480  1,073,937  91,257  699,087  -42.2  -17.8 
Fuzhou HNTIDZ 2,616  21,807  14  147  -1.5  541.9 
Xiamen 4,540,097  29,150,955  3,378,505  22,298,742  2.3  -7.3 
Xiamen Torch HNTIDZ 121,016  798,960  165,532  1,140,770  0.8  -20.7 
Pingtan 58,381  301,468  70,306  451,752  195.5  6.7 
Pingtan Integrated Experimental Area 58,381  301,468  70,306  451,752  195.5  6.7 
Jiangxi Province 3,029,408  19,813,991  1,206,362  7,661,231  -14.3  -6.4 
Nanchang 859,561  4,700,442  515,781  2,847,521  14.7  3.1 
Nanchang ETDZ 50,901  277,316  207,812  866,539  -54.9  -14.9 
Nanchang HNTIDZ 218,370  1,072,341  194,661  1,152,240  64.1  32.5 
Jingdezhen 90,443  464,108  908  5,503  -30.0  -45.6 
Jingdezhen HNTIDZ 441  3,515  45  68  29.0  -97.8 
Pingxiang 21,956  1,269,599  1,417  10,785  -6.6  -33.4 
Pingxiang ETDZ - 35,575  - - - -
Jiujiang 270,804  3,288,503  77,485  500,562  2.5  -2.2 
Jiujiang ETDZ 20,261  158,597  4,071  28,870  29.7  -54.2 
Xinyu 78,625  634,161  78,227  612,652  -28.2  -22.6 
Xinyu HNTIDZ 21,109  125,091  2,792  15,080  -44.6  -18.9 
Yingtan 144,134  709,930  252,162  1,848,187  14.2  -14.3 
Yingtan HNTIDZ 2,138  9,158  2,122  3,018  724.0  -11.5 
Ganzhou 423,883  2,566,273  53,302  501,274  5.5  -17.1 
Ganzhou ETDZ 64,927  412,413  6,279  82,999  50.2  520.4 
Yichun 462,143  1,256,672  17,186  124,098  -32.3  -56.3 
Yichun ETDZ 173,459  254,778  109  1,353  -41.7  -65.1 
Shangrao 288,386  1,807,317  27,301  161,050  -35.9  -38.6 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 292,381  1,733,852  162,151  911,497  -53.7  33.9 
Jinggangshan ETDZ 22,248  249,643  706  18,636  -40.9  -1.4 
Shandong Province 13,810,106  91,438,066  11,518,310  77,339,693  2.0  4.2 
Jinan 790,065  5,343,283  655,800  3,564,386  -0.4  19.9 
Jinan HNTIDZ 261,988  1,816,122  395,794  2,106,545  18.8  28.7 
Qingdao 4,092,463  27,607,726  3,334,390  21,140,282  4.6  18.6 
Qingdao ETDZ 457,504  2,944,780  391,640  2,846,259  5.9  57.2 
Qingdao HNTIDZ 43,978  179,797  15,931  78,791  181.4  4.1 
Yantai 2,264,455  14,356,615  1,764,618  9,801,168  -2.6  -12.6 
Yantai ETDZ 499,618  3,529,875  595,299  3,315,849  -14.9  -13.9 
Weifang 1,453,095  9,413,019  718,944  5,387,869  6.7  4.7 
Weifang HNTIDZ 75,529  409,938  32,196  163,177  16.3  -30.4 
Weihai 1,177,415  7,727,202  661,250  4,355,461  -1.6  5.2 
Weihai Torch HNTIDZ 144,911  885,682  49,210  312,614  8.7  17.4 
Henan Province 3,585,614  24,767,727  2,378,261  12,194,739  -1.4  -9.9 
Zhengzhou 2,265,782  15,969,736  1,618,741  8,264,642  -4.5  -17.6 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,801,252  12,951,818  1,516,743  7,631,373  -5.3  -14.4 
Zhengzhou HNTIDZ 61,486  425,249  5,052  42,441  -0.3  10.9 
Luoyang 157,256  1,133,877  44,841  210,185  0.3  153.3 
Luoyang HNTIDZ 6,198  39,192  1,207  21,015  2.5  100.4 
Hubei Province 2,930,614  18,505,099  2,137,270  11,387,632  3.1  8.4 
Wuhan 1,503,302  9,832,176  1,569,176  7,950,404  -1.9  7.6 
Wuhan ETDZ 142,935  865,902  122,654  829,067  -25.1  -22.6 
Wuhan Wujiashan ETDZ 140,121  852,711  121,522  824,051  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 865,950  5,788,445  898,725  4,429,115  -3.9  -3.7 
Huangshi 150,036  1,219,277  208,461  1,315,116  7.8  4.8 
Huangshi ETDZ 7,277  35,373  737  29,579  28.6  11.5 
Xiangyang 292,927  1,321,836  51,882  279,762  3.7  6.8 
Xiangyang ETDZ 1,394  17,505  2,303  11,312  52.3  53.6 
Xiangyang HNTIDZ 38,289  188,605  23,585  134,014  5.9  4.3 
Jingzhou 207,673  1,307,354  170,268  732,574  -3.5  185.0 
Jingzhou ETDZ 33,055  234,314  11,277  35,483  -12.9  -4.6 
Hunan Province  4,350,083  23,192,859  1,789,505  9,777,280  53.3  10.0 
Changsha  1,769,911  10,093,148  835,717  4,485,511  73.8  16.5 
Changsha ETDZ 294,708  1,288,007  94,115  549,191  181.2  6.6 
Changsha HNTIDZ 236,089  2,224,718  75,936  507,581  196.9  -28.6 
Zhuzhou 207,492  1,062,399  53,441  394,598  10.6  -3.2 
Zhuzhou HNTIDZ 45,014  361,206  4,400  28,598  19.8  -3.3 
Xiangtan 311,929  1,588,938  101,437  614,603  154.0  4.5 
Xiangtan ETDZ 129,300  959,383  1,453  11,391  283.6  -83.0 
Xiangtan HNTIDZ 40,687  131,586  98  414  99.3  -23.6 
Hengyang 264,759  1,462,279  298,736  1,229,443  35.6  24.2 
Hengyang HNTIDZ 413  5,756  - 45  -83.5  60.6 
Yueyang 321,054  1,376,271  230,871  1,156,018  35.6  33.9 
Changde 256,260  895,927  16,607  113,148  30.1  -26.0 
Changde ETDZ 256,260  895,927  16,607  113,148  30.1  -26.0 
Changde HNTIDZ 24,064  74,970  - - -
Yiyang 143,733  841,204  25,404  98,789  31.1  5.4 
Yiyang HNTIDZ 15,227  78,899  37  407  14.9  -82.8 
Liuyang 202,707  437,307  2,362  20,155  132.2  64.1 
Liuyang ETDZ 2,844  26,576  1,694  14,002  117.8  164.0 
Guangdong Province 54,587,749  346,145,096  33,331,525  225,134,941  -2.6  -9.6 
Guangzhou  7,463,857  42,355,230  5,623,555  37,937,750  -9.2  5.9 
Guangzhou ETDZ 690,898  4,452,783  876,496  5,800,224  -1.6  -4.8 
Guangzhou HNTIDZ 625,149  4,063,488  844,047  5,962,208  -6.6  42.1 
Guangzhou Nansha New Area 1,417,622  7,697,798  1,094,742  8,116,015  -18.0  -0.9 
Shenzhen 19,698,326  131,196,848  15,436,776  100,885,060  -1.3  -14.0 
Shenzhen HNTIDZ 226  3,279  122  5,067  -85.0  -85.4 
Zhuhai 2,354,724  13,194,803  1,469,895  10,934,113  -21.8  -13.1 
Zhuhai Hengqin New Area 330,437  391,030  168,237  1,032,312  49.3  391.4 
Shantou  584,426  3,819,508  138,620  1,174,187  10.0  -13.8 
Foshan 5,472,244  30,140,184  1,379,415  9,125,150  -2.3  1.4 
Jiangmen 1,336,288  9,585,987  371,007  2,400,689  -2.4  -19.1 
Zhanjiang 251,686  1,671,999  286,404  1,588,035  -2.5  11.3 
Zhanjiang ETDZ 75,123  471,990  76,613  584,605  18.5  32.3 
Huizhou 2,271,410  15,973,256  1,011,877  7,647,866  -13.8  -23.9 
Huizhou HNTIDZ 1,036,650  8,409,531  455,463  4,404,279  -20.9  -33.7 
Yangjiang 154,300  955,775  28,778  271,274  8.9  11.1 
Dongguan 10,538,928  67,040,836  6,133,233  42,998,403  3.3  -8.5 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 106,066  583,661  22,774  139,935  238.3  34.6 
Zhongshan 2,486,092  16,551,194  616,361  3,979,620  6.1  -16.6 
Zhongshan Torch HNTIDZ 507  2,013  379  2,710  -5.5  -7.3 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 2,666,878  21,963,186  2,733,372  16,941,451  35.1  -0.9 
Nanning 438,963  2,593,500  583,061  2,910,753  -1.1  -5.4 
Nanning HNTIDZ 34,710  82,139  50,991  141,890  345.2  2,348.2 
Guilin  72,633  508,848  5,342  56,901  -11.1  -45.7 
Guilin New HNTIDZ 32,411  217,603  1,290  13,759  -20.9  -52.0 
Beihai 144,227  1,151,007  266,949  1,432,894  -11.0  -0.1 
Chongzuo 1,033,803  11,516,313  737,940  4,588,653  50.4  23.7 
Fangchenggang 259,042  1,699,241  666,918  4,710,756  105.5  -9.0 
Hainan Province 395,680  2,819,549  851,997  5,132,217  34.4  31.8 
Haikou 91,784  630,101  494,301  2,462,971  29.8  43.2 
Hainan International Science and Industry Park  1,108  7,585  512  12,298  -6.6  -80.0 
Hainan Yangpu EDZ 259,464  1,912,582  164,113  1,470,653  39.3  22.6 
Chongqing 4,439,206  29,623,504  2,366,031  16,414,193  7.9  8.7 
Chongqing HNTIDZ 12,244  81,418  8,397  43,208  20.7  -25.2 
Chongqing Liangjiang New Area 1,390,557  8,891,413  827,540  6,090,832  23.6  -16.1 
       Wanzhou ETDZ 2,085  11,927  507  6,750  -38.0  -57.9 
       Changshou ETDZ 453  3,237  - -26.4  -87.9 
Sichuan Province 4,946,944  29,936,133  3,519,682  23,229,535  16.0  7.5 
Chengdu 4,228,486  25,514,026  3,095,408  20,275,071  20.1  7.2 
Chengdu ETDZ 110,789  606,348  151,175  814,641  -24.9  -8.4 
Chengdu HNTIDZ 3,239,339  20,013,513  2,583,333  16,991,087  16.4  10.5 
Luzhou 41,885  481,288  73,809  296,107  -51.3  242.1 
Luzhou HNTIDZ 6,530  52,923  96  193  133.0  -13.2 
Mianyang 85,126  498,310  73,874  1,160,247  -6.1  -1.6 
Mianyang ETDZ 20,154  138,000  985  11,261  -4.0  54.5 
Mianyang HNTIDZ 30,588  186,519  36,462  851,059  -6.8  13.6 
Guangyuan 4,965  26,691  5,749  30,762  0.0  211.4 
Guangyuan ETDZ 545  1,929  70  -7.5  -91.5 
Leshan 46,354  400,969  14,035  116,233  -17.4  -8.8 
Leshan HNTIDZ 36  225  96  240  409.5  229.5 
Yibin 113,527  634,384  62,106  351,262  33.9  3.5 
Yibin Lingang ETDZ 47,617  276,351  20,298  99,384  77.6  116.3 
Guizhou Province 360,370  2,476,517  141,311  1,016,068  -16.5  -29.4 
Guiyang 221,615  1,541,306  89,068  541,704  11.8  -7.1 
Guiyang HNTIDZ 37,571  183,429  18,809  60,752  210.8  11.9 
Yunnan Province 1,480,321  7,867,274  1,559,472  10,639,791  20.2  5.0 
Kunming 527,531  2,271,977  865,339  5,377,837  23.9  3.3 
Kunming ETDZ 13,628  101,638  4,853  30,281  -1.8  -32.1 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 64  705  14  - -
Kunming HNTIDZ 35,669  237,916  250,187  1,487,149  15.5  -0.2 
Honghezhou 83,067  476,822  87,585  564,164  -11.8  -14.4 
Mengzi ETDZ 53,637  298,369  49,924  314,489  -40.3  -32.1 
Wanding 1,985  24,874  10,946  159,460  66.8  2.9 
Ruili County 200,375  1,443,195  205,096  1,384,781  1.8  5.5 
Hekou County 96,395  560,105  95,598  733,752  186.4  1.3 
Qujing 70,473  411,755  141  7,177  -34.1  255.5 
Qujing ETDZ 19,820  82,677  - 729  21.8  472.2 
Tibet Autonomous Region  43,259  238,885  6,869  33,515  17.8  -86.7 
Lhasa 41,167  223,920  2,451  13,628  13.8  -93.2 
Lhasa ETDZ 1,701  25,244  482  5,623  7,308.5  -97.0 
Shanxi Province 2,275,970  16,542,216  2,066,579  13,299,426  -13.5  10.8 
Xi'an 2,082,024  15,461,716  1,930,881  12,293,051  -14.8  9.9 
Shanxi Aerospace ETDZ 45,389  511,559  19,155  189,511  30.4  -8.6 
Xi'an NTIDZ 241,832  1,548,928  213,274  1,157,241  -7.7  19.0 
Baoji 85,288  382,134  60,837  288,730  26.0  13.2 
Baoji HNTIDZ 153  949  14,225.9  -
Hanzhong 12,539  75,483  998  7,241  20.6  -87.2 
Hanzhong ETDZ - 310  - - - -
Gansu Province 155,642  1,155,119  306,827  2,081,924  -9.7  -13.0 
Lanzhou 102,053  688,051  90,602  309,369  -0.5  -42.8 
Lanzhou NTIDZ 1,575  10,848  174  1,605  59.8  45.9 
Qinghai Province 21,572  189,739  19,261  138,231  -19.7  3.6 
Xining 19,287  130,856  18,136  80,786  -13.0  -30.9 
Xining ETDZ 429  7,328  12  2,872  -37.7  9.1 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 195,645  1,286,384  141,790  682,667  -19.6  7.6 
Yinchuan 133,108  889,891  87,265  357,481  -19.9  -17.6 
Yinchuan ETDZ 3,521  17,771  3,797  21,195  100.6  -52.9 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,361,907  7,976,313  614,356  3,167,468  -4.8  52.2 
Urumqi 432,633  2,990,553  254,847  1,448,440  1.8  4.6 
Urumqi ETDZ 197,620  1,596,303  51,663  386,480  32.2  11.5 
Urumqi HNTIDZ 70,730  464,175  14,413  88,050  -12.8  -22.0 
Bole 67,716  323,346  287,840  1,339,532  -28.6  402.1 
Yining  307,924  2,289,475  9,904  56,529  -7.5  -31.8 
Shihezi 59,406  270,897  9,347  27,373  2.2  20.6 
Shihezi ETDZ 57,746  207,525  9,317  26,002  6.1  110.9 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730