Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 12.2018
01/23/2019

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 12.2018
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
12 1to12 12 1to12 12 1to12 Total Exports Imports
Special Economic Zone 51,737,589  615,135,120  31,445,410  335,895,668  20,292,179  279,239,452  9.2 1.4 20.3
Xiamen SEZ 7,676,301  91,043,690  4,634,062  50,583,377  3,042,239  40,460,313  6.1 5.4 7.0
Shenzhen SEZ 39,090,631  453,586,425  23,850,694  245,976,078  15,239,937  207,610,346  9.5 0.7 22.3
Zhuhai SEZ 3,217,632  49,331,768  2,063,042  28,653,667  1,154,590  20,678,102  11.4 2.7 26.1
Shantou SEZ 665,685  8,428,426  511,889  6,195,465  153,796  2,232,960  -4.3 -7.7 6.5
Hainan SEZ 1,087,340  12,744,811  385,723  4,487,081  701,617  8,257,730  22.9 2.8 37.4
Economic and Technological Development Zone 28,588,530  361,147,966  15,757,665  181,000,881  12,830,865  180,147,086  13.0 12.1 13.8
High and New Tech Industrial Development Zone 25,246,018  289,002,538  15,104,265  164,564,939  10,141,752  124,437,599  14.7 13.0 17.0
Integrated Experimental Area 5,017,958  56,279,613  3,376,721  33,796,654  1,641,237  22,482,959  2.5 9.7 -6.7
Bonded Area 16,733,264  214,827,462  5,265,191  64,597,876  11,468,073  150,229,586  10.6 8.9 11.3
Tianjin Port BA 878,657  11,539,006  222,866  2,210,090  655,791  9,328,916  9.7 7.8 10.1
Dalian BA 123,930  1,767,029  30,885  405,549  93,045  1,361,480  9.1 -0.4 12.3
Shanghai Waigaoqiao BA 9,640,125  124,514,087  2,508,076  31,430,858  7,132,050  93,083,229  9.1 13.7 7.6
Niongbo BA 712,648  9,870,650  262,635  2,903,671  450,012  6,966,979  26.2 31.1 24.2
Fuzhou BA 64,428  379,604  55,987  257,500  8,441  122,104  -33.0 -40.8 -7.2
Xiamen Xiangyu BA 571,808  6,298,901  325,615  2,905,664  246,193  3,393,237  7.3 8.4 6.4
Guangzhou BA 163,710  2,103,159  37,421  439,059  126,289  1,664,101  5.8 -19.9 15.6
Shenzhen Futian BA 4,306,542  55,789,480  1,744,473  23,102,091  2,562,069  32,687,388  12.9 3.7 20.5
Zhuhai BA 261,754  2,368,785  72,576  857,022  189,178  1,511,764  8.3 -11.3 23.8
Shantou BA 9,662  196,761  4,657  86,372  5,005  110,389  14.6 11.0 17.5
Export Processing Zone 7,824,515  95,160,511  4,853,864  58,335,574  2,970,651  36,824,938  11.0 7.3 17.4
Tianjin EPZ 28,041  290,132  11,437  127,566  16,604  162,566  24.2 8.0 40.7
Hebei Qinghuangdao EPZ 26,932  314,540  24,898  282,289  2,035  32,251  108.4 111.5 84.9
Hebei Langfang EPZ 8,529  32,653  1,487  20,793  7,042  11,859  -2.7 -19.8 55.7
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,095  13,527  712  7,565  383  5,962  -21.0 -33.5 4.0
Liaoning Dalian EPZ 632,916  5,618,978  537,054  3,896,065  95,862  1,722,913  65.4 84.6 33.9
Jilin Hunchun EPZ 41,207  363,320  17,977  181,906  23,229  181,414  2.0 -7.7 13.9
Shanghai Caohejing EPZ 522,385  6,662,541  348,234  4,065,375  174,152  2,597,166  11.2 7.3 17.8
Shanghai Jiading EPZ 80,578  760,598  20,615  161,170  59,963  599,428  17.4 -3.0 24.5
Shanghai Minhang EPZ 61,141  835,075  45,184  587,214  15,957  247,861  -9.4 -13.6 2.5
Shanghai Songjiang EPZ 2,071,723  27,596,694  1,644,140  20,273,009  427,583  7,323,685  -10.1 -12.5 -2.6
Shanghai Qingpu EPZ 94,476  1,208,784  39,109  424,739  55,367  784,045  12.8 -0.8 21.9
Shanghai Jinqiao EPZ 191,279  1,537,031  15,570  281,590  175,709  1,255,441  27.7 -31.4 58.3
Jiangsu Lianyungang EPZ 46,607  264,368  26,233  169,135  20,374  95,232  32.0 30.3 35.1
Jiangsu Yangzhou EPZ 28,097  590,739  25,475  385,357  2,622  205,382  -21.0 -21.1 -21.0
Zhejiang Hangzhou EPZ 229,648  3,232,013  118,369  1,286,345  111,279  1,945,668  18.7 -5.1 42.4
Zhejiang Ningbo EPZ 191,174  2,235,450  64,816  715,564  126,358  1,519,886  1.0 -13.6 9.7
Zhejiang Cixi EPZ 16,355  451,353  3,180  21,873  13,175  429,479  29.7 -19.9 33.9
Anhui Hefei EPZ 607,634  6,870,346  476,640  4,695,143  130,993  2,175,202  49.2 56.2 36.1
Fujian FuzhouEPZ 4,885  57,186  4,885  57,098  87  -46.2 -45.9 -89.2
Jiangxi Jiujiang EPZ 6,591  113,818  5,814  78,457  776  35,361  -63.3 -58.8 -70.4
Jiangxi Jinggangshan EPZ 707  7,694  707  7,694  - - -67.4 -23.5 -
Shandong Qingdao EPZ 85,612  1,007,540  53,364  565,133  32,248  442,407  13.6 2.6 31.5
Shandong Qingdao EPZ(West) 92,213  866,117  16,995  227,834  75,219  638,283  0.1 -36.4 25.8
Shangdong Weihai EPZ 86,987  1,060,657  41,501  482,831  45,487  577,826  -2.6 -7.7 2.1
Henan Zhengzhou EPZ 24,173  306,771  2,460  63,939  21,713  242,832  -6.5 -5.1 -6.8
Hubei Wuhan EPZ 4,534  14,187  4,534  13,691  - 496  38.0 39.7 2.5
Hunan Chenzhou EPZ - 330,822  - 180,050  - 150,772  -54.3 -56.4 -51.4
Guangdong Guangzhou EPZ 34,548  497,322  25,468  404,727  9,079  92,596  -21.3 -18.1 -32.7
Guangdong Shenzhen EPZ 415,160  5,681,407  251,683  2,960,369  163,477  2,721,038  6.8 -0.5 16.1
Guangxi Beihai EPZ 192,135  1,175,626  98,688  604,489  93,447  571,137  30.1 31.5 28.6
Sichuan Mianyang EPZ 9,673  99,900  8,980  87,371  693  12,529  41.7 41.0 46.1
Shanxi Xi'an EPZ 1,987,480  25,063,323  917,655  15,019,191  1,069,825  10,044,132  32.6 35.9 28.0
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 12,344  161,867  5,272  69,920  7,072  91,947  -32.8 -37.8 -28.4
Bonded Logistics Park  627,408  8,600,237  310,755  3,788,513  316,653  4,811,724  10.9 29.4 -0.3
Tianjin BLP 125,642  2,158,778  10,558  224,989  115,083  1,933,789  -5.4 21.6 -7.8
Shanghai Waigaoqiao BLP 227,855  3,340,994  125,457  1,531,242  102,399  1,809,751  -3.6 5.8 -10.4
Xiamen Xiangyu BLP 146,930  1,637,488  131,012  1,534,113  15,917  103,375  70.9 75.0 26.5
Guangzhou BLP 126,981  1,462,202  43,727  497,393  83,254  964,810  40.6 20.4 53.8
Bonded Port 11,102,379  113,794,349  3,657,324  38,948,904  7,445,055  74,845,445  10.9 -2.4 19.3
Tianjin Dongjiang BP 2,540,721  19,928,635  164,191  1,607,555  2,376,530  18,321,080  5.0 20.9 3.8
Dalian Dayaowan BP 398,538  6,381,960  142,840  1,486,394  255,698  4,895,566  11.2 29.1 6.7
Yangshan BP 1,339,227  12,970,418  330,609  4,111,213  1,008,618  8,859,205  13.9 -3.2 24.2
Zhangjiagang BP 536,229  7,111,046  159,105  1,956,036  377,124  5,155,010  15.7 -8.9 29.0
Ningbo Meishan BP 71,279  972,923  16,656  216,544  54,623  756,378  73.5 23.5 96.2
Fuzhou BP 29,159  506,391  6,099  113,287  23,061  393,104  -32.1 136.9 -43.7
Xiamen Haicang BP 240,230  2,964,099  195,434  2,141,170  44,797  822,930  26.6 19.1 51.1
Qingdao Qianwan BP 902,793  10,907,522  274,035  2,143,984  628,757  8,763,539  -3.3 13.9 -6.8
Yantai BP 860,255  12,264,795  576,819  6,739,428  283,436  5,525,367  -0.5 -3.5 3.5
Guangzhou Nansha BP 919,833  9,723,004  297,846  3,653,904  621,987  6,069,099  -10.0 -43.6 40.0
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,659,167  13,144,619  389,397  3,811,620  1,269,770  9,332,999  96.9 2.3 216.2
Guangxi Qinzhou BP 10,694  739,561  4,519  229,682  6,175  509,879  -70.7 -79.2 -64.1
Hainan Yangpu BP 9,211  63,435  527  689  8,684  62,746  376.6 15.4 393.6
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,585,043  16,115,942  1,099,246  10,737,399  485,798  5,378,543  23.0 21.5 26.0
Integrated Bonded Area 31,207,735  345,382,231  19,757,534  213,544,504  11,450,202  131,837,727  16.9 15.9 18.4
Beijing Tianzhu IBA 573,683  6,917,804  34,552  596,958  539,131  6,320,846  25.1 25.9 25.0
Tianjin Binhaixinqu IBA 353,339  4,489,714  57,568  656,915  295,771  3,832,799  58.7 111.9 52.2
Shijiazhuang IBA 56,117  372,556  29,580  168,116  26,537  204,439  110.8 102.0 118.6
Caofeidian IBA 5,089  32,562  3,229  9,704  1,860  22,858  -77.9 -93.3 730.6
Taiyuan Wusu IBA 903  5,888  52  1,190  851  4,698  93.9 26.8 124.0
Manzhouli IBA 4,329  7,043  - 184  4,329  6,859  -83.0 -99.0 -70.0
Shenyang IBA 15,229  195,504  7,983  92,756  7,246  102,748  -24.4 9.8 -41.0
Changchun Xinglong IBA 10,996  152,356  3,997  64,960  6,999  87,396  -1.5 -37.5 72.4
Haerbin IBA 2,211  24,468  1,338  8,918  874  15,550  436.8 469.2 419.8
Heilongjiang Suifenhe IBA 19,803  250,896  1,783  49,053  18,020  201,843  2.6 -55.5 50.4
Shanghai Pudong Airport IBA 687,818  8,024,917  302,315  4,082,276  385,503  3,942,641  11.0 39.6 -8.4
Nanjing IBA 400,237  5,937,394  291,208  4,173,234  109,029  1,764,160  -12.4 -11.8 -13.9
Wuxi High-Tech IBA 2,911,941  24,140,578  1,308,457  13,773,693  1,603,483  10,366,885  35.5 28.1 46.8
Changzhou IBA 32,074  421,541  20,516  227,867  11,558  193,674  8.4 -6.5 33.4
Suzhou Industrial Park IBA 2,098,305  29,617,875  1,724,609  24,423,691  373,696  5,194,185  33.9 38.6 15.3
Suzhou HTIDZ IBA 1,554,306  21,524,575  1,125,860  13,660,619  428,446  7,863,956  15.6 11.5 23.3
Nantong IBA 67,676  732,944  41,672  310,164  26,004  422,780  10.8 32.5 -1.0
Huai'an IBA 30,582  415,937  20,049  243,127  10,533  172,810  3.1 4.0 1.8
Yancheng IBA 6,214  124,196  2,156  30,310  4,058  93,886  32.3 -20.4 68.2
Zhenjiang IBA 18,832  282,763  388  7,429  18,444  275,334  6.7 -76.0 17.6
Taizhou IBA 41,374  159,349  3,187  65,842  38,187  93,507  23.5 136.4 -7.6
Changshu IBA 22,727  240,137  6,278  66,184  16,449  173,953  -15.0 -11.7 -16.1
Kunshan IBA 4,553,904  51,257,603  3,397,242  35,011,984  1,156,662  16,245,620  5.8 3.0 12.4
Wujiang IBA 435,170  4,081,209  340,995  3,619,178  94,174  462,031  25.0 14.6 336.2
Wuzhong IBA 31,584  286,926  18,978  121,565  12,606  165,361  -13.6 -48.5 72.4
Taichang Port IBA 51,543  608,171  20,407  216,638  31,136  391,533  71.6 100.8 58.8
Wujin IBA 64,721  887,982  28,619  374,033  36,102  513,949  -0.8 13.8 -9.2
Jiaxing IBA 24,454  273,743  7,499  79,444  16,954  194,299  -5.9 10.3 -11.2
Hangzhou Jinyi IBA 43,074  161,616  136  4,271  42,938  157,345  32368.5 5381.8 37376.8
Zhoushan Port IBA 152,399  1,508,666  272  101,424  152,127  1,407,242  120.8 15.8 136.3
Hefei IBA 124,419  678,496  6,021  41,902  118,398  636,594  9.9 1085.2 3.7
Wuhu IBA 73,276  984,779  41,959  550,904  31,317  433,875  -3.0 0.3 -6.9
Quanzhou IBA 136,874  1,487,386  66,232  696,100  70,643  791,286  60.4 62.5 58.6
Nanchang IBA 59,008  652,689  25,789  274,815  33,219  377,874  -7.5 -12.0 -3.9
Ganzhou IBA 22,229  71,282  8,740  16,242  13,489  55,040  15773.2 30513.2 13798.4
Jinan IBA 20,316  145,602  15,546  72,713  4,770  72,889  15.1 26.6 5.5
Dongying IBA 17,304  301,713  13,261  217,777  4,043  83,935  395.0 493.2 246.2
Weifang IBA 68,443  914,025  41,407  625,795  27,036  288,229  -31.5 -38.8 -7.4
Linyi IBA 11,067  547,316  6,763  212,405  4,304  334,911  30.8 30.0 31.3
Xinzheng IBA 4,514,489  51,043,726  3,179,801  31,849,890  1,334,688  19,193,836  1.8 10.4 -9.9
Nanyang Wolong IBA 958  30,817  360  21,041  598  9,776  1.7 -22.5 207.9
Wuhan Donghu IBA 165,837  2,801,042  129,543  2,394,685  36,294  406,357  -7.9 -1.6 -33.3
Wuhan Xingang Airport IBA 48,522  381,975  902  15,196  47,619  366,779  5331.7 - 5115.6
Xiangtan IBA 20,587  154,752  20,587  111,554  - 43,198  -28.3 -16.1 -47.9
Changsha Huanghua IBA 589,604  2,203,250  429,512  1,488,184  160,092  715,066  723.3 662.8 886.2
Hengyang IBA 15,909  564,114  7,179  64,112  8,730  500,002  72.5 236.0 62.4
Yueyang Chenglingji IBA 40,423  1,183,283  21,501  972,749  18,923  210,533  -6.4 -16.8 120.6
Guangzhou Baiyun Airport IBA 314,616  1,866,047  173,241  933,381  141,375  932,666  -24.0 -28.2 -19.1
Shenzhen Yantian IBA 963,074  11,948,348  655,733  7,984,804  307,341  3,963,544  7.9 7.6 8.5
Nanning IBA 297,813  2,040,544  158,150  1,021,328  139,663  1,019,215  886.4 1080.2 747.0
Guangxi Pingxiang IBA 257,149  4,412,151  224,674  3,690,181  32,475  721,970  8.7 15.6 -16.7
Haikou IBA 4,403  70,241  3,850  14,334  553  55,906  48.4 40.8 50.4
Chongqing Xiyong IBA 2,758,183  31,269,374  2,201,808  22,801,248  556,375  8,468,126  23.4 20.9 30.6
Chengdu High-Tech IBA 5,105,869  53,228,683  2,984,924  29,725,160  2,120,945  23,503,523  31.8 38.7 24.0
Guiyang IBA 14,651  292,696  8,810  151,076  5,841  141,620  -16.5 -39.6 41.3
Guian IBA 70,714  597,488  45,652  287,851  25,061  309,636  152.8 396.2 73.6
Kunming IBA 3,158  10,263  2,047  6,396  1,111  3,867  -41.7 -34.6 -50.6
Honghe IBA 165,214  1,644,477  91,979  841,583  73,235  802,894  -21.4 -34.9 0.7
Xi'an  IBA 22,989  462,969  359  60,562  22,629  402,407  -5.6 59.4 -11.1
Xi'an High-Tech IBA 777,600  8,473,341  171,519  2,942,192  606,081  5,531,149  27.6 -24.1 100.2
Lanzhouxinqu IBA 4,296  136,613  2,374  83,653  1,921  52,960  -67.1 -70.7 -59.3
Yinchuan IBA 209,682  1,100,803  194,061  913,005  15,621  187,798  -53.7 -55.4 -42.6
Urumqi IBA 21,103  227,414  20,883  80,886  220  146,528  992.1 313.8 11359.3
Alashankou IBA 11,994  294,474  1,312  136,371  10,681  158,104  -8.7 28.8 -27.0
Kashi IBA 5,327  23,141  128  2,699  5,199  20,442  -48.2 -82.6 -29.9
Bonded Logistics Center 1,017,562  12,485,657  361,065  3,649,115  656,498  8,836,542  6.1 -6.9 12.6
Beijing Yizhuang BLC 22,164  372,857  1,346  5,016  20,818  367,841  -30.5 -60.0 -29.8
Tianjin Economic Development Area BLC 55,130  633,869  118  1,391  55,012  632,478  38.0 -78.8 39.7
Hebei Wuan BLC 1,317  1,915  - 28  1,317  1,887  - - -
Shanxi lanhua BLC 137  2,768  - - 137  2,768  37.5 - 37.5
Shanxi Fanglue BLC - 421  - - - 421  - - -
Chifeng BLC - 230  - 217  - 13  -65.3 24.4 -97.3
Yingkou Port BLC 364  3,706  - 3,035  364  671  -95.7 -96.1 -92.4
Panjin BLC - 8,680  - 7,899  - 781  - - -
Tieling BLC - - - - - - -
Jilin BLC 124  225  124  210  - 16  -86.9 -86.4 -91.0
Shanghai Xibei BLC 42,485  209,541  3,447  21,166  39,038  188,375  976.5 2080.3 918.5
Xuzhou BLC - 65  - - - 65  - - -
Rugao Port  BLC 130  2,623  52  1,281  78  1,342  - - -
Lianyungang BLC 26,236  509,442  174  24,046  26,061  485,396  40.8 -21.5 46.6
Dafenggang BLC 14,661  85,995  14  27  14,647  85,967  905.3 - 905.0
Jiangyin BLC 7,037  128,794  2,193  54,119  4,844  74,674  710.1 888.3 616.4
Ningbo Lishe BLC 12,020  219,717  1,293  13,190  10,727  206,527  16.2 -25.6 20.6
Wenzhou BLC 1,637  30,213  - 176  1,637  30,037  39.5 -98.9 383.9
Hangzhou BLC 13,197  75,770  1,075  5,817  12,122  69,953  -32.2 614.7 -37.0
Yiwu BLC 23,147  161,881  658  3,217  22,489  158,665  -40.0 -93.8 -27.1
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Bengbu (wanbei) BLC - 1,971  - - - 1,971  -62.1 - -62.1
Anqing (wanxinan) BLC - - - - - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 10,908  201,887  916  8,674  9,992  193,213  -57.9 -91.8 -48.4
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Qingdao BLC - 13,273  - 4,186  - 9,087  -9.9 10.9 -17.1
Zibo BLC 62  4,307  - 210  62  4,097  - - -
Rizhao BLC - 80,722  - 26,588  - 54,134  -5.0 185.5 -28.5
Zhucheng BLC 7,522  9,708  30  1,045  7,492  8,662  1777.0 - 1574.9
Luzhong Yunda BLC - 166  - - - 166  -91.7 - -91.7
Henan BLC 62,894  1,130,404  10,046  57,627  52,848  1,072,777  -20.6 12.9 -21.8
Henan Dezhong BLC 259  413  - - 259  413  158160.2 - 158160.2
Henan Shangqiu BLC 6,364  48,516  284  15,102  6,080  33,414  5340.2 - 3646.7
Huangshi Qipanzhou BLC - 15  - - - 15  - - -
Xiangyang BLC 264  911  251  898  13  13  1442.2 1420.2 -
Yichang Sanxia BLC 5,788  17,552  - 381  5,788  17,171  - - -
Changsha Jinxia BLC 70,142  694,406  63,162  611,499  6,980  82,907  71.4 56.6 472.2
Zhuzhou Tongtangwan BLC 230  625  230  625  - - - - -
Shenzhen Airport BLC 58,654  1,693,043  19,376  614,209  39,278  1,078,834  -50.8 -69.5 -24.7
Zhanjiang BLC 5,752  57,752  2,947  19,252  2,805  38,500  1835.8 - 1190.5
Dongguan Qingxi BLC 332,070  3,521,948  125,494  968,740  206,576  2,553,209  72.2 151.3 53.9
Dongguan BLC 37,545  470,830  8,337  119,425  29,208  351,406  -0.5 -10.8 3.5
Zhongshan BLC 4,226  52,841  435  11,778  3,791  41,062  -74.1 -93.1 25.0
Foshan Guotong BLC 9,657  129,100  3,868  63,749  5,789  65,351  -58.5 25.4 -74.9
Chongqing Railway BLC 50,417  527,224  45,405  404,161  5,012  123,063  253.2 238.8 310.4
Chongqing Nanpeng Road BLC 4,408  18,095  2,790  11,709  1,618  6,386  423.0 3507.0 103.7
Chengdu Airport BLC 13,052  348,595  - 155,046  13,052  193,550  -2.2 -9.8 4.9
Chengdu Railway BLC 69,056  521,299  51,172  354,734  17,884  166,565  421.5 467.2 345.1
Luzhou Port BLC (B) 19,250  185,149  11,122  41,285  8,128  143,864  99.6 48.1 121.8
Yibin Port BLC 5,983  42,631  4,688  8,161  1,295  34,470  138.3 3692.4 95.0
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Shanxi Xixian BLC 10,427  203,511  16  9,192  10,411  194,319  195.3 140.8 198.5
Wuwei BLC - 23  - - - 23  -97.6 - -72.1
Qinghai Caojiapu BLC 10,380  49,025  - - 10,380  49,025  5307.3 - 5307.3
Kuitun BLC 2,466  10,999  - - 2,466  10,999  - - -
International Border Cooperation Center 251,800  726,569  250,666  720,460  1,134  6,108  347.1 373.2 -40.4
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 251,800  726,569  250,666  720,460  1,134  6,108  347.1 373.2 -40.4

Note: Abbreviations shown in the table refer to:

       "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730