Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 12. 2019
01/23/2020

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 12. 2019
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
12 1 to 12 12 1 to 12 12 1 to 12 Total Exports Imports
Special Economic Zone 57,462,643  588,692,319  30,748,062  329,120,460  26,714,581  259,571,859  -4.3 -2.0 -7.0
Xiamen SEZ 8,959,508  93,028,901  4,870,747  51,193,563  4,088,762  41,835,338  2.2 1.2 3.4
Shenzhen SEZ 42,389,182  431,572,499  22,256,525  242,216,803  20,132,657  189,355,697  -4.8 -1.5 -8.7
Zhuhai SEZ 3,835,612  42,220,619  2,195,443  23,989,893  1,640,170  18,230,726  -14.5 -16.3 -11.9
Shantou SEZ 916,506  8,717,239  750,251  6,733,157  166,255  1,984,082  3.4 8.7 -11.1
Hainan SEZ 1,361,834  13,153,061  675,096  4,987,045  686,738  8,166,016  3.3 11.1 -1.0
Economic and Technological Development Zone 28,741,993  341,832,983  14,586,882  171,694,126  14,155,111  170,138,856  -5.3 -5.1 -5.6
High and New Tech Industrial Development Zone 24,533,922  286,420,063  14,211,410  162,334,790  10,322,512  124,085,273  -0.9 -1.3 -0.3
Integrated Experimental Area 5,588,090  57,691,400  3,834,947  35,195,949  1,753,143  22,495,451  2.5 4.1 0.0
Bonded Area 19,845,671  212,148,714  6,358,904  67,648,724  13,486,768  144,499,990  -1.3 4.7 -3.8
Tianjin Port BA 632,950  8,914,119  112,817  1,554,963  520,133  7,359,156  -22.8 -29.6 -21.1
Dalian BA 147,306  1,624,471  37,276  414,057  110,030  1,210,414  -8.1 2.2 -11.1
Shanghai Waigaoqiao BA 11,701,777  127,866,862  2,837,638  31,012,322  8,864,140  96,854,540  2.7 -1.3 4.0
Niongbo BA 871,425  10,404,631  243,872  2,675,283  627,553  7,729,349  5.3 -7.8 10.7
Fuzhou BA 22,593  333,621  16,224  151,610  6,369  182,011  -12.1 -41.1 49.1
Xiamen Xiangyu BA 482,947  5,985,953  321,684  4,079,405  161,263  1,906,548  -5.0 40.4 -43.8
Guangzhou BA 268,990  2,544,555  101,757  625,586  167,232  1,918,969  21.0 42.5 15.4
Shenzhen Futian BA 5,305,058  51,391,361  2,575,285  25,916,412  2,729,773  25,474,949  -7.9 12.2 -22.1
Zhuhai BA 371,766  2,714,507  79,253  957,239  292,513  1,757,267  14.6 11.7 16.2
Shantou BA 40,861  368,634  33,099  261,847  7,761  106,786  87.4 203.2 -3.3
Export Processing Zone 6,661,054  88,674,968  4,018,614  53,636,680  2,642,440  35,038,288  -4.8 -6.4 -2.4
Tianjin EPZ 7,246  142,196  6,913  83,065  334  59,131  -51.0 -34.9 -63.6
Hebei Qinghuangdao EPZ 47,276  580,225  39,609  472,605  7,667  107,620  84.5 67.4 233.7
Hebei Langfang EPZ 1,155  19,155  1,155  18,072  - 1,083  -41.3 -13.1 -90.9
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,091  19,935  714  15,854  377  4,081  47.4 109.6 -31.5
Liaoning Dalian EPZ 410,547  6,362,693  347,296  5,626,685  63,251  736,008  13.2 44.4 -57.3
Jilin Hunchun EPZ - 307,345  - 155,579  - 151,766  -15.4 -14.5 -16.3
Shanghai Caohejing EPZ 459  2,738,239  457  1,628,223  1,110,015  -58.9 -59.9 -57.3
Shanghai Jiading EPZ 93,259  976,544  17,043  210,318  76,216  766,225  28.4 30.5 27.8
Shanghai Minhang EPZ 33,027  700,402  32,968  585,217  59  115,185  -16.1 -0.3 -53.5
Shanghai Songjiang EPZ 2,095,576  25,815,867  1,611,204  19,409,979  484,371  6,405,888  -6.5 -4.3 -12.5
Shanghai Qingpu EPZ 124,132  1,172,559  39,257  466,275  84,875  706,284  -3.0 9.8 -9.9
Shanghai Jinqiao EPZ 104,588  1,434,946  9,877  233,578  94,711  1,201,368  -6.6 -17.1 -4.3
Jiangsu Lianyungang EPZ 65,186  443,741  14,447  174,417  50,739  269,324  67.9 3.1 182.8
Zhejiang Hangzhou EPZ 62,259  3,166,880  8,182  1,241,797  54,077  1,925,083  -2.0 -3.5 -1.1
Zhejiang Ningbo EPZ 237,679  2,356,803  88,007  896,086  149,672  1,460,717  5.4 25.2 -3.9
Zhejiang Cixi EPZ 42,793  431,445  3,609  20,645  39,184  410,800  -4.2 -2.8 -4.3
Anhui Hefei EPZ 686,011  7,141,688  536,980  5,037,989  149,030  2,103,699  3.9 7.3 -3.3
Fujian FuzhouEPZ 8,109  69,718  5,724  58,782  2,384  10,935  21.9 2.9 12443.0
Jiangxi Jiujiang EPZ 4,948  77,296  4,948  69,592  - 7,705  -32.1 -11.3 -78.2
Jiangxi Jinggangshan EPZ 21,838  79,584  19,590  77,197  2,248  2,387  934.4 903.3 -
Shandong Qingdao EPZ 85,573  1,025,404  45,076  563,319  40,497  462,084  1.9 -0.2 4.5
Shandong Qingdao EPZ(West) 48,371  749,549  17,342  154,005  31,029  595,544  -13.5 -32.4 -6.7
Henan Zhengzhou EPZ 25,554  257,115  5,269  43,370  20,285  213,745  -16.2 -32.2 -12.0
Hubei Wuhan EPZ 2,053  30,823  2,053  24,696  - 6,128  117.3 80.4 1135.1
Guangdong Guangzhou EPZ 51,906  629,076  42,138  503,738  9,767  125,339  26.5 24.5 35.4
Guangdong Shenzhen EPZ 1,083,447  11,162,999  462,668  5,098,204  620,779  6,064,794  96.5 72.2 122.9
Guangxi Beihai EPZ - 604,245  - 325,301  - 278,943  -48.6 -46.2 -51.2
Sichuan Mianyang EPZ 7,749  104,172  7,421  97,326  327  6,846  4.3 11.4 -45.4
Shanxi Xi'an EPZ 1,309,222  20,074,323  648,666  10,344,764  660,557  9,729,559  -19.9 -31.1 -3.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 31,626  319,956  12,354  119,263  19,272  200,693  97.7 70.6 118.3
Bonded Logistics Park  896,275  9,828,774  510,493  5,394,959  385,782  4,433,815  14.3 42.4 -7.9
Tianjin BLP 202,988  2,298,823  17,510  193,783  185,478  2,105,040  6.5 -13.9 8.9
Shanghai Waigaoqiao BLP 316,230  3,252,574  188,957  2,008,148  127,273  1,244,425  -2.6 31.1 -31.2
Xiamen Xiangyu BLP 278,602  3,038,634  268,414  2,825,908  10,187  212,726  85.6 84.2 105.9
Guangzhou BLP 98,456  1,238,743  35,612  367,119  62,844  871,623  -15.3 -26.2 -9.7
Bonded Port 10,490,066  113,450,591  3,932,029  40,539,732  6,558,037  72,910,859  -0.3 4.1 -2.6
Tianjin Dongjiang BP 1,687,570  13,855,784  258,084  1,754,459  1,429,485  12,101,324  -30.5 9.1 -33.9
Dalian Dayaowan BP 461,743  4,537,533  150,062  1,578,670  311,682  2,958,863  -28.8 6.2 -39.5
Yangshan BP 1,053,813  12,562,741  416,577  4,493,878  637,237  8,068,864  -3.1 9.3 -8.9
Zhangjiagang BP 545,691  6,962,291  150,624  1,895,751  395,067  5,066,540  -2.1 -3.1 -1.7
Ningbo Meishan BP 47,553  795,801  30,446  301,775  17,107  494,026  -18.2 39.4 -34.7
Fuzhou BP 26,070  372,990  805  78,422  25,266  294,568  -26.1 -30.8 -24.8
Xiamen Haicang BP 464,598  3,670,027  385,436  2,889,982  79,162  780,045  24.0 35.0 -4.7
Qingdao Qianwan BP 844,805  12,411,321  232,114  2,102,783  612,690  10,308,537  13.7 -1.9 17.6
Yantai BP 857,008  10,368,170  510,543  5,818,312  346,466  4,549,858  -15.5 -13.7 -17.7
Guangzhou Nansha BP 961,225  10,641,036  295,860  2,584,149  665,365  8,056,887  9.5 -29.3 32.9
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,902,212  18,608,892  349,903  4,265,450  1,552,309  14,343,442  41.6 12.0 53.7
Guangxi Qinzhou BP 179,437  623,716  137,744  247,595  41,693  376,121  -15.7 7.8 -26.2
Hainan Yangpu BP 1,835  54,485  162  572  1,673  53,912  -14.2 -16.9 -14.2
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,456,504  17,985,805  1,013,668  12,527,933  442,836  5,457,871  11.6 16.7 1.4
Integrated Bonded Area 36,737,102  375,109,431  21,261,364  218,190,327  15,475,738  156,919,104  7.8 1.5 17.9
Beijing Tianzhu IBA 883,161  8,765,876  47,275  497,427  835,886  8,268,450  26.7 -16.7 30.8
Tianjin Binhaixinqu IBA 582,527  3,801,170  218,297  535,933  364,230  3,265,237  -15.3 -18.4 -14.8
Shijiazhuang IBA 160,429  1,091,870  92,666  693,618  67,764  398,252  193.1 312.6 94.8
Caofeidian IBA 148,375  425,333  67,697  211,564  80,677  213,769  1206.2 2080.2 835.2
Taiyuan Wusu IBA 888  8,836  354  1,348  534  7,488  50.1 13.3 59.4
Manzhouli IBA 33,445  75,597  8,471  17,878  24,973  57,719  973.4 9639.9 741.5
Shenyang IBA 40,553  194,034  19,901  60,118  20,652  133,916  -0.8 -35.2 30.3
Changchun Xinglong IBA 69,349  763,444  24,001  301,251  45,348  462,193  401.1 363.7 428.9
Haerbin IBA 3,924  34,514  2,595  11,750  1,330  22,764  41.1 31.8 46.4
Heilongjiang Suifenhe IBA 34,177  377,120  333  8,501  33,844  368,619  48.9 -82.7 80.5
Shanghai Pudong Airport IBA 992,926  10,413,347  397,484  4,753,147  595,442  5,660,200  29.8 16.4 43.6
Nanjing IBA 672,546  5,404,551  579,554  3,887,882  92,993  1,516,668  -9.0 -6.8 -14.0
Wuxi High-Tech IBA 1,994,130  23,857,224  1,172,162  12,695,535  821,967  11,161,689  -1.1 -7.8 7.8
Xuzhou IBA 120,418  271,755  70,238  177,134  50,180  94,621  - - -
Changzhou IBA 66,904  421,249  39,884  232,124  27,021  189,124  -0.1 1.9 -2.3
Suzhou Industrial Park IBA 1,731,180  22,545,103  1,169,010  15,666,965  562,170  6,878,138  -23.9 -35.9 32.4
Suzhou HTIDZ IBA 1,519,712  20,239,270  1,026,996  13,515,703  492,716  6,723,567  -6.0 -1.1 -14.5
Nantong IBA 101,771  850,004  66,029  496,292  35,742  353,712  15.9 60.0 -16.4
Huai'an IBA 51,880  534,313  32,258  313,819  19,622  220,494  28.5 29.1 27.6
Yancheng IBA 29,070  158,310  20,926  51,290  8,144  107,020  27.5 69.2 14.0
Yangzhou IBA 10,186  158,830  3,790  117,913  6,396  40,917  -73.1 -69.4 -80.1
Zhenjiang IBA 41,858  396,096  6,301  112,008  35,557  284,088  40.1 1407.7 3.2
Taizhou IBA 28,779  256,401  25,597  176,298  3,182  80,103  60.9 167.8 -14.3
Changshu IBA 25,001  223,166  6,002  53,703  18,999  169,463  -7.1 -18.9 -2.6
Jiangyin IB\A 18,889  167,340  10,791  69,255  8,097  98,084  - - -
Kunshan IBA 3,956,824  47,077,428  2,901,665  33,749,212  1,055,159  13,328,216  -8.2 -3.6 -18.0
Wujiang IBA 361,177  3,813,734  341,947  3,532,278  19,230  281,456  -6.2 -2.0 -39.1
Wuzhong IBA 20,915  219,277  12,331  106,911  8,584  112,366  -23.6 -12.1 -32.0
Taichang Port IBA 45,798  596,307  11,249  272,875  34,549  323,432  -2.0 26.0 -17.4
Wujin IBA 68,489  764,656  29,301  337,734  39,188  426,922  -13.9 -9.8 -16.9
Jiaxing IBA 149,043  451,478  118,648  234,877  30,395  216,601  64.9 195.7 11.5
Hangzhou Jinyi IBA 51,820  398,780  2,140  4,099  49,680  394,680  146.7 -4.0 150.8
Zhoushan Port IBA 493,246  2,818,797  209,357  483,714  283,889  2,335,083  87.6 376.9 66.6
Hefei IBA 109,351  1,083,768  11,961  162,003  97,391  921,765  59.7 286.6 44.8
Wuhu IBA 66,454  736,078  39,159  463,167  27,295  272,911  -25.3 -15.9 -37.1
Maanshan IBA 82,085  477,582  74,554  422,832  7,530  54,750  758170.9 - 86827.8
Quanzhou IBA 69,323  1,301,430  33,526  603,584  35,797  697,846  -12.5 -13.3 -11.8
Nanchang IBA 123,844  1,097,088  69,938  519,863  53,906  577,226  68.1 89.2 52.8
Ganzhou IBA 48,394  130,978  22,443  53,232  25,951  77,746  83.7 227.7 41.3
Jinan IBA 237,650  568,834  42,831  135,838  194,818  432,997  290.9 87.0 494.1
Dongying IBA 118,313  493,909  31,881  337,124  86,431  156,784  63.7 54.8 86.8
Weifang IBA 189,498  1,231,272  127,001  881,081  62,498  350,191  34.7 40.8 21.5
Weihai  IBA 96,204  1,094,851  42,314  492,673  53,890  602,178  2.3 1.6 3.0
Linyi IBA 268,412  1,056,650  42,158  232,967  226,254  823,683  93.1 9.7 145.9
Xinzheng IBA 4,847,089  49,830,458  3,370,589  31,669,332  1,476,501  18,161,126  -2.4 -0.6 -5.4
Nanyang Wolong IBA 25,767  121,411  24,998  110,124  769  11,287  294.0 423.4 15.5
Wuhan Donghu IBA 165,660  1,530,033  90,675  959,161  74,985  570,872  -45.4 -59.9 40.5
Wuhan Xingang Airport IBA 82,692  978,423  13,650  134,066  69,042  844,358  156.1 774.3 130.2
Xiangtan IBA 6,658  361,457  6,267  352,682  391  8,774  133.6 216.2 -79.7
Changsha Huanghua IBA 691,456  5,372,220  456,492  3,063,085  234,964  2,309,135  144.2 106.3 222.9
Hengyang IBA 61,181  1,058,493  29,475  374,247  31,706  684,246  87.6 483.7 36.8
Yueyang Chenglingji IBA 83,749  2,542,112  43,419  2,042,139  40,330  499,973  114.7 109.8 137.5
Hunan Chenzhou IBA 278,045  1,136,885  261,070  807,982  16,975  328,903  15.3 48.8 -25.7
Guangzhou Baiyun Airport IBA 267,964  2,516,766  56,213  878,451  211,751  1,638,314  34.9 -5.9 75.7
Shenzhen Yantian IBA 1,033,388  11,251,150  741,519  7,763,126  291,869  3,488,024  -5.8 -2.7 -12.0
Nanning IBA 623,278  3,548,389  277,880  1,748,374  345,399  1,800,015  72.7 71.2 74.1
Guangxi Pingxiang IBA 1,198,638  9,773,436  686,137  4,467,182  512,501  5,306,254  121.7 21.1 636.7
Haikou IBA 170,842  1,151,179  1,279  19,154  169,563  1,132,025  1538.9 33.6 1924.9
Chongqing Xiyong IBA 3,533,457  37,345,513  2,141,382  24,230,444  1,392,075  13,115,069  19.4 6.3 54.9
Chongqing Jiangjin IBA 239,392  1,108,924  125,914  712,341  113,478  396,583  837734.7 538100.9 -
Chengdu High-Tech IBA 5,698,268  62,765,537  3,041,766  34,611,053  2,656,502  28,154,484  17.9 16.4 19.8
Guiyang IBA 29,166  252,902  22,907  114,009  6,259  138,893  -13.7 -24.5 -2.1
Zunyi IBA 29,511  134,316  6,933  46,669  22,578  87,648  1400.2 233242.7 881.1
Guian IBA 36,818  434,956  20,774  223,715  16,044  211,241  -30.5 -25.9 -34.9
Kunming IBA 7,604  53,037  4,525  28,698  3,079  24,340  416.8 348.7 529.4
Honghe IBA 390,627  1,823,031  185,795  868,992  204,833  954,039  10.9 3.3 18.8
Xi'an  IBA 28,751  372,514  9,304  124,474  19,447  248,040  -19.5 105.5 -38.4
Xi'an High-Tech IBA 1,053,052  9,963,713  293,230  3,814,045  759,822  6,149,668  17.6 29.6 11.2
Lanzhouxinqu IBA 7,911  310,891  964  191,785  6,948  119,106  127.6 129.3 124.9
Yinchuan IBA 76,670  1,348,415  39,369  830,390  37,301  518,025  23.0 -8.6 175.8
Urumqi IBA 26,909  253,655  20,825  195,981  6,084  57,674  11.5 142.3 -60.6
Alashankou IBA 105,894  865,964  1,127  91,891  104,767  774,073  194.1 -32.6 389.6
Kashi IBA 17,749  56,001  13,874  32,215  3,876  23,786  142.0 1093.4 16.4
Bonded Logistics Center 2,687,374  18,222,426  1,335,904  7,068,817  1,351,470  11,153,609  44.8 90.6 25.6
Beijing Yizhuang BLC 13,156  191,796  323  3,524  12,833  188,272  -48.6 -29.8 -48.8
Tianjin Economic Development Area BLC 144,836  1,891,854  3,445  13,826  141,391  1,878,028  198.5 893.8 196.9
Tangshan Port Jingtang BLC 806  13,047  504  7,875  302  5,172  1029.3 582.0 882503.6
Hebei Wuan BLC 195  - - 195  -89.8 - -89.7
Shanxi lanhua BLC - 10,838  - 35  - 10,803  291.6 - 290.3
Shanxi Fanglue BLC - - - - - - - - -
Chifeng BLC 545  - 58  488  137.1 -73.5 3653.2
Yingkou Port BLC - 80,228  - 12,588  - 67,640  2065.1 314.8 9981.5
Panjin BLC 7,783  96,528  - 79,729  7,783  16,799  1012.0 909.3 2050.9
Tieling BLC 317  1,325  - 446  317  878  22143.2 7394.9 -
Jilin BLC 366  3,305  64  1,731  303  1,574  1365.7 725.9 9820.1
Shanghai Xibei BLC 37,066  411,121  3,746  45,631  33,319  365,490  96.2 115.6 94.0
Xuzhou BLC 433  1,051  245  823  188  228  1522.1 - 251.5
Rugao Port  BLC 10,101  119,389  9,139  57,773  962  61,616  4451.4 4408.3 4492.6
Lianyungang BLC 105,285  573,285  1,981  21,719  103,304  551,566  12.5 -9.7 13.6
Dafenggang BLC 9,776  170,483  - 994  9,776  169,489  98.2 3528.4 97.2
Jiangyin BLC 10  114,152  10  34,880  - 79,272  -11.4 -35.6 6.2
Jiangsu Haian BLC 21,260  102,365  841  5,737  20,419  96,628  1633.6 4415.6 1572.4
Ningbo Lishe BLC 13,346  159,029  2,953  15,946  10,393  143,083  -27.6 20.9 -30.7
Wenzhou BLC 3,309  30,038  - 58  3,309  29,980  -0.6 -67.2 -0.2
Hangzhou BLC 331  28,266  11  10,482  320  17,783  -62.7 80.2 -74.6
Yiwu BLC 108,287  639,581  35,761  185,612  72,526  453,969  295.1 5670.5 186.1
Ningbo Zhenhai BLC - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC 20,789  77,155  222  882  20,567  76,273  2136.7 7346.9 2118.8
Bengbu (wanbei) BLC - 1,425  - - - 1,425  -27.7 - -27.7
Anqing (wanxinan) BLC 1,934  16,398  - - 1,934  16,398  - - -
Anhui Wandongnan BLC 595  1,086  595  1,086  - - - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 13,399  210,944  753  17,072  12,645  193,872  4.5 96.8 0.3
Nanchang BLC - - - - - - - - -
Longnan BLC - 1,515  - - - 1,515  - - -
Qingdao BLC 7,925  27,498  - - 7,925  27,498  107.2 - 202.6
Zibo BLC - 17,209  - 1,424  - 15,785  299.6 578.5 285.3
Rizhao BLC - 191,171  - - - 191,171  136.8 - 253.1
Zhucheng BLC 108  1,641  - 61  108  1,581  -83.1 -94.2 -81.8
Luzhong Yunda BLC - - - - - - - - -
Henan BLC 81,005  822,242  66,586  286,329  14,419  535,912  -27.3 396.9 -50.0
Henan Dezhong BLC 183  5,602  - - 183  5,602  1256.3 - 1256.3
Henan Shangqiu BLC 28,722  132,104  12,927  42,765  15,795  89,339  172.6 183.2 167.8
Huangshi Qipanzhou BLC - 25  - 10  - 15  67.3 - 2.4
Xiangyang BLC 1,734  9,491  1,697  8,909  37  582  942.4 892.6 4381.0
Yichang Sanxia BLC 11,570  82,490  7,861  37,751  3,710  44,739  382.3 9814.5 167.6
Changsha Jinxia BLC 75,452  1,510,347  68,008  1,416,680  7,444  93,667  117.7 131.9 13.0
Zhuzhou Tongtangwan BLC 311  135,229  241  135,160  69  69  21536.1 21525.0 -
Shenzhen Airport BLC 56,014  730,895  23,196  299,510  32,818  431,385  -56.8 -51.2 -60.0
Shantou BLC 81  37,821  81  3,377  - 34,443  233345.7 - 212498.9
Zhanjiang BLC 4,912  87,661  3,619  36,320  1,293  51,341  51.8 88.7 33.4
Dongguan Qingxi BLC 424,405  1,017,540  192,386  375,256  232,019  642,284  688.2 488.6 882.8
Dongguan BLC 1,014,024  4,878,501  598,345  2,119,953  415,679  2,758,548  38.5 118.8 8.1
Zhongshan BLC 40,733  519,811  8,853  116,581  31,879  403,230  10.4 -2.4 14.7
Foshan Guotong BLC 5,466  53,315  1,293  10,588  4,173  42,727  0.9 -10.1 4.1
Chongqing Railway BLC 19,652  501,792  12,759  390,546  6,893  111,246  -4.8 -3.4 -9.6
Chongqing Nanpeng Road BLC 9,003  99,538  7,388  67,391  1,615  32,147  450.1 475.6 403.4
Chengdu Airport BLC 79,599  251,005  77,785  77,962  1,814  173,043  -28.0 -49.7 -10.6
Chengdu Railway BLC 210,460  1,418,315  172,800  1,012,065  37,659  406,250  172.1 185.3 143.9
Luzhou Port BLC (B) 34,523  277,265  3,941  45,498  30,583  231,768  49.8 10.2 61.1
Yibin Port BLC 15,973  119,374  5,393  31,035  10,580  88,338  180.0 280.3 156.3
Kunming Gaoxin BLC - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC 241  7,220  241  7,054  - 166  -87.8 -88.1 -1.4
Shanxi Xixian BLC 41,725  262,211  9,911  27,975  31,814  234,237  28.8 204.3 20.5
Wuwei BLC - 2,108  - - - 2,108  8934.8 - 8934.8
Qinghai Caojiapu BLC 8,688  69,530  - - 8,688  69,530  -13.9 - -13.9
Shizuishan BLC 1,242  5,415  - 112  1,242  5,303  1012.8 191.0 1083.2
Kuitun BLC 436  1,117  - - 436  1,117  -89.8 - -89.8
International Border Cooperation Center 3,306  118,524  2,647  111,879  659  6,645  -83.7 -84.5 8.8
 China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 3,306  118,524  2,647  111,879  659  6,645  -83.7 -84.5 8.8

Note:

Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730