Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-11.2019
12/23/2019

(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-11.2019
Unit:US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 Exports  Imports
TOTAL 221,337,434  2,260,094,505  183,411,013  1,881,977,078  -0.3  -4.6 
Beijing  7,537,337  67,195,834  30,162,304  310,954,480  -0.1  -0.4 
Zhongguancun Science Park 204,637  1,827,985  473,591  3,739,520  -1.6  4.0 
Beijing ETDZ 485,240  5,144,286  1,208,069  12,985,928  -12.0  2.3 
Tianjin 3,357,263  38,333,422  5,305,355  56,601,659  -14.9  -15.8 
Tianjin Binhai New Area 1,924,534  20,945,762  4,371,768  45,571,849  -17.8  -11.2 
     Tianjin ETDZ 1,168,883  13,866,720  1,704,425  18,091,754  -15.8  2.8 
Hebei Province  2,741,201  31,204,225  1,920,819  21,720,671  1.5  17.1 
Shijiazhuang   861,430  8,700,299  550,920  6,918,371  10.1  44.6 
     Shijiazhuang HNTIDZ 537  8,636  347  5,087  9.3  -37.1 
Thangshan 290,613  3,859,737  636,174  5,848,023  -12.0  50.7 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 235,109  3,024,696  263,846  1,776,075  -6.4  6.6 
      Qinhuangdao ETDZ  111,481  1,599,360  210,817  1,399,008  -14.9  3.1 
Baoding 296,811  4,397,166  47,479  643,761  13.6  -14.5 
       Baoding HNTIDZ 7,187  130,381  164  4,475  -35.9  -72.8 
Shanxi Province 1,078,215  10,677,408  783,753  8,367,218  -5.9  4.9 
Taiyuan 919,110  8,725,227  578,051  6,183,147  -6.4  2.1 
      Taiyuan ETDZ 763,653  6,564,470  353,635  4,017,462  -3.2  0.6 
      Taiyuan HNTIDZ 4,195  54,035  1,403  76,393  82.1  305.2 
Datong 20,022  353,431  39,795  170,796  15.2  -21.3 
   Datong ETDZ 14,452  282,225  34,015  80,426  24.6  11.5 
Jinzhong 19,755  228,905  7,840  46,913  -12.2  12.6 
     Jinzhong ETDZ 17  55  31  100  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 445,267  4,873,323  900,894  9,681,082  -6.5  6.4 
Hohhot 69,159  816,668  69,024  768,591  4.2  -11.3 
Baotou                     123,009  1,309,940  132,362  1,249,479  -2.2  30.2 
      Baotou HNTIDZ 928  8,072  - 1,225  -50.3  13,047.5 
Erenhot 16,441  231,037  146,668  1,109,062  1.5  47.1 
Manzhouli 25,330  230,899  127,919  1,657,607  -29.9  -16.3 
Liaoning Province 3,730,454  41,439,863  5,613,691  53,571,882  -7.4  -11.0 
Shenyang 314,447  4,192,347  1,127,049  9,854,256  -12.2  9.9 
      Shenyang ETDZ 107,495  1,331,179  114,287  1,227,823  -9.7  -14.6 
      Shenyang HNTIDZ 51,886  797,796  38,149  365,288  -18.8  -23.6 
Dalian 2,237,428  25,848,720  3,250,783  31,421,672  -2.6  -20.5 
     Dalian ETDZ 404,321  4,619,403  717,690  8,880,565  -7.8  -10.2 
     Dalian HNTIDZ 49,506  643,629  12,548  188,528  50.4  -27.5 
Anshan 147,889  2,037,369  149,445  1,929,250  -7.4  -3.6 
      Anshan HNTIDZ 3,555  63,947  787  13,194  -8.1  73.4 
Dandong 183,057  1,755,446  28,819  286,693  0.4  -3.3 
Jilin Province 381,686  4,225,739  1,618,218  13,224,024  -6.1  -10.3 
Changchun 176,117  1,917,593  1,441,454  11,475,950  -7.5  -11.2 
      Changchun ETDZ 27,751  295,862  108,834  899,545  46.8  -3.0 
      Changchun HNTIDZ 17,293  246,424  34,723  350,690  -27.1  -52.8 
Jilin                       45,338  531,840  18,343  316,491  -33.1  6.1 
      Jilin HNTIDZ 4,388  52,494  1,576  15,852  34.2  -33.4 
Hunchun 37,736  427,826  121,413  894,086  26.7  -1.8 
Heilongjiang Province 472,024  4,551,616  1,843,805  20,053,877  14.0  0.9 
Harbin 168,291  1,510,417  108,732  1,678,708  10.4  16.6 
      Harbin ETDZ 33,020  383,161  42,161  700,508  14.2  79.6 
      Harbin HNTIDZ 5,776  144,876  13,612  152,007  -17.1  29.0 
Daqing                       35,912  530,197  1,283,778  13,292,649  -3.8  3.0 
      Daqing HNTIDZ 28,430  349,380  53,400  444,450  -21.7  4.1 
Heihe 8,944  181,195  19,160  332,181  18.2  -28.8 
Suifenhe 33,326  459,124  143,553  1,708,213  65.7  -2.2 
Shanghai 18,005,803  179,694,115  25,753,922  267,473,996  -5.5  -6.5 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      167,161  3,492,830  144,647  2,789,058  -38.8  -32.5 
Shanghai ETDZ 210  2,107  445  4,724  -11.5  2.1 
Shanghai Minhang ETDZ 104,405  964,408  106,625  1,115,621  -24.8  3.3 
Shanghai New Pudong Area 6,897,745  72,052,262  14,641,576  159,175,834  -3.0  -6.6 
Jiangsu Province 33,956,871  362,906,751  19,811,760  214,304,090  -1.6  -10.9 
Nanjing 4,204,923  38,943,613  2,126,593  23,973,987  13.4  -6.7 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 65,353  1,045,618  13,294  174,636  56.4  8.4 
Wuxi 3,060,138  33,951,776  2,258,809  24,942,640  -4.8  8.3 
       Wuxi HNTIDZ 2,162,415  23,651,946  2,051,852  22,584,985  -5.8  9.9 
Changzhou 1,997,957  23,003,487  743,099  7,867,757  0.6  -8.8 
       Changzhou HNTIDZ 53,098  557,628  22,740  255,354  -6.1  -21.5 
Suzhou 16,266,945  176,039,586  10,652,971  116,444,561  -6.7  -15.0 
Suzhou Industrial Park  3,513,764  39,146,091  3,728,152  40,862,501  -14.1  -18.4 
       Suzhou HNTIDZ 2,258,070  25,563,185  1,166,419  13,111,575  -2.8  -16.2 
Nantong  1,947,839  22,619,672  982,224  10,654,759  -3.6  -11.1 
Nantong ETDZ 300,968  3,759,458  243,241  2,432,024  -7.4  -9.8 
Lianyungang 352,290  3,523,420  545,189  4,885,976  -6.5  -0.1 
Lianyungang ETDZ 104,075  1,148,569  183,811  1,866,513  -12.7  -6.2 
Zhejiang Province 27,791,595  301,008,336  10,114,276  101,287,955  2.3  -1.6 
Hangzhou 4,500,104  46,703,311  2,865,763  25,922,692  -1.7  1.4 
       Hangzhou ETDZ 254,354  4,075,456  207,188  3,695,170  1.9  -10.8 
Hangzhou HNTIDZ 38,310  575,231  32,391  469,383  -12.0  -23.7 
Ningbo 6,885,275  78,722,724  3,662,205  42,078,473  1.9  -1.5 
Ningbo ETDZ 662,414  8,061,003  910,170  9,920,366  -7.6  0.0 
Ningbo HNTIDZ 129,959  1,467,258  79,673  794,625  5.1  50.4 
Wenzhou 2,290,180  22,165,549  246,610  2,838,517  23.1  -4.6 
Wenzhou ETDZ 118,511  1,286,241  1,089  24,030  5.3  -45.5 
Jinhua 4,436,669  52,759,101  280,731  2,378,895  2.3  61.3 
Jinhua ETDZ 41,400  438,696  2,258  24,362  3.7  50.6 
Cixi 862,096  10,232,934  111,357  1,367,818  -0.4  -11.8 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 8,174  131,689  2,872  51,843  318.2  329.1 
Anhui Province 3,305,130  36,630,862  2,364,883  25,910,214  11.1  4.9 
Hefei 1,593,400  18,222,419  1,074,287  10,868,430  9.4  -6.5 
       Hefei ETDZ 737,905  7,267,294  511,207  4,472,198  7.6  11.1 
Hefei HNTIDZ 248,244  2,968,813  85,872  947,598  15.8  -14.0 
Wuhu 360,470  4,173,045  235,466  2,394,192  2.8  4.7 
       Wuhu ETDZ 181,695  2,328,740  116,788  1,131,720  -5.4  -10.1 
Wuhu HNTIDZ 10,042  91,265  7,721  39,961  6.7  5.1 
Bengbu 59,331  651,826  58,580  819,711  0.4  15.3 
Bengbu HNTIDZ 9,856  95,214  6,285  85,867  -8.0  109.7 
Huainan 16,290  548,608  2,311  27,681  33.8  -34.7 
       Huainan ETDZ 1,387  111,936  415  89.9  -64.9 
       Huainan HNTIDZ 1,101  59,731  - - 571.9  -
Ma'anshan  304,612  2,323,262  187,707  2,454,401  30.0  8.2 
Ma'anshan ETDZ 5,278  238,098  4,253  38,227  333.9  -18.7 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 2,521  108,349  3,472  5,030  565.8  732.0 
Tongling 55,142  814,004  535,231  5,904,954  98.6  7.8 
Tongling ETDZ 6,158  89,980  15,515  81,842  -24.4  -27.2 
Anqing  110,639  1,144,654  57,013  393,475  20.7  16.8 
Anqing ETDZ 6,324  35,080  2,304  22,844  6.2  257.8 
Chuzhou 193,156  1,956,312  92,017  1,641,581  -7.3  163.8 
Chuzhou ETDZ 73,006  692,450  72,693  1,379,723  -21.2  304.9 
Liu'an 54,623  710,686  4,771  82,128  9.5  -4.0 
Liu'an ETDZ 8,766  184,154  288  17,058  29.7  -34.6 
Xuancheng 132,937  1,583,096  12,222  115,246  2.6  -16.7 
Ningguo ETDZ 23,420  271,523  3,102  25,350  -14.2  -30.7 
Chizhou  19,552  180,302  45,893  539,029  -4.7  1.7 
Chizhou ETDZ 3,021  27,077  4,347  146,109  52.8  10.6 
Fujian Province 9,900,023  109,238,909  6,543,795  65,277,172  3.7  -2.1 
Fuzhou 1,922,161  24,353,479  771,383  9,161,230  6.0  -18.8 
Fuzhou ETDZ 167,962  1,791,559  115,478  1,132,190  -30.9  -17.7 
Fuzhou HNTIDZ 2,148  30,707  29  305  -12.3  422.1 
Xiamen 4,152,430  46,256,567  4,045,662  37,686,665  0.7  0.7 
Xiamen Torch HNTIDZ 160,669  1,414,599  157,013  1,838,934  13.0  -17.0 
Pingtan 107,069  527,972  71,526  750,328  280.4  21.4 
Pingtan Integrated Experimental Area 107,069  527,972  71,526  750,328  280.4  21.4 
Jiangxi Province 3,421,141  33,005,490  1,554,552  13,329,583  4.6  0.8 
Nanchang 894,710  8,379,767  756,910  5,423,569  31.2  14.5 
Nanchang ETDZ 46,567  457,744  213,789  1,605,789  -38.3  -1.6 
Nanchang HNTIDZ 548,220  3,003,718  417,538  2,541,111  163.8  55.1 
Jingdezhen 169,514  812,873  5,205  14,609  -14.6  -35.5 
Jingdezhen HNTIDZ 1,316  8,422  - 904  129.0  -77.0 
Pingxiang 76,878  1,582,070  2,718  17,426  0.2  -16.9 
Pingxiang ETDZ - 35,575  - - - -
Jiujiang 107,985  3,920,476  99,573  785,720  -5.2  -6.7 
Jiujiang ETDZ 22,604  253,179  7,421  44,454  19.1  -49.9 
Xinyu 91,953  1,000,758  54,098  980,369  -17.4  -10.5 
Xinyu HNTIDZ 17,798  195,171  1,677  23,685  -33.0  -22.7 
Yingtan 96,251  1,095,016  256,823  2,857,748  13.4  -18.4 
Yingtan HNTIDZ 1,059  15,735  301  6,262  438.9  10.9 
Ganzhou 467,397  4,557,652  68,743  818,063  18.5  -7.7 
Ganzhou ETDZ 122,941  729,020  7,275  108,834  101.9  373.8 
Yichun 130,843  2,631,571  28,094  230,523  10.6  -45.4 
Yichun ETDZ 7,342  458,792  4,212  9,333  -0.3  120.9 
Shangrao 165,606  2,652,964  16,290  248,834  -27.6  -38.6 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 998,362  4,392,133  247,911  1,761,035  -3.0  60.9 
Jinggangshan ETDZ 76,806  789,004  707  22,028  53.2  -21.0 
Shandong Province 14,426,790  145,724,077  10,991,142  122,057,531  -0.1  1.5 
Jinan 779,247  8,399,065  693,545  6,115,007  -3.7  28.9 
Jinan HNTIDZ 256,956  2,778,408  485,897  3,715,292  5.1  42.4 
Qingdao 4,651,232  44,044,751  2,903,766  33,068,123  1.5  11.7 
Qingdao ETDZ 385,311  4,503,871  468,086  4,784,273  -0.9  32.3 
Qingdao HNTIDZ 30,908  303,303  17,737  137,848  125.9  2.4 
Yantai 2,158,569  22,852,577  1,339,478  15,050,519  -6.9  -15.4 
Yantai ETDZ 565,233  5,427,973  480,201  4,840,460  -17.0  -21.5 
Weifang 1,397,075  14,959,127  791,478  8,622,514  4.2  7.0 
Weifang HNTIDZ 191,972  885,418  72,756  337,119  16.0  -14.7 
Weihai 1,014,030  12,198,726  565,196  6,488,590  -4.1  1.4 
Weihai Torch HNTIDZ 99,642  1,373,746  38,237  471,530  -1.6  11.0 
Henan Province 6,616,640  48,363,712  3,044,093  25,887,984  -0.6  -4.3 
Zhengzhou 5,230,531  34,328,274  2,270,141  19,192,738  -1.5  -10.1 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 4,780,863  29,420,592  2,166,765  18,200,024  -1.6  -7.1 
Zhengzhou HNTIDZ 57,981  665,110  3,764  60,515  1.1  -14.6 
Luoyang 165,631  1,786,569  17,253  289,510  -3.4  114.7 
Luoyang HNTIDZ 5,435  59,648  3,433  40,963  -10.1  164.5 
Hubei Province 3,832,530  32,138,735  1,976,711  19,314,614  3.7  11.3 
Wuhan 2,417,846  17,268,012  1,595,285  14,154,541  -1.2  14.6 
Wuhan ETDZ 118,836  1,381,992  139,937  1,317,286  -19.2  -25.4 
Wuhan Wujiashan ETDZ 117,264  1,359,350  139,889  1,311,158  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 840,121  9,241,147  981,806  8,461,202  -10.4  9.5 
Huangshi 193,542  1,872,367  114,885  1,910,143  9.7  7.3 
Huangshi ETDZ 13,250  75,539  9,792  54,503  59.9  57.1 
Xiangyang 202,464  2,496,115  28,171  408,824  15.2  1.6 
Xiangyang ETDZ 1,665  22,117  1,002  26,937  -28.3  78.9 
Xiangyang HNTIDZ 32,642  323,723  18,638  210,145  6.1  6.4 
Jingzhou 168,361  2,053,077  83,752  1,096,004  -5.7  47.2 
Jingzhou ETDZ 29,009  350,083  5,721  61,280  -15.9  -13.1 
Hunan Province  3,658,327  40,190,480  1,606,834  16,742,134  53.2  14.8 
Changsha  1,713,672  17,387,001  812,758  7,869,891  72.1  24.4 
Changsha ETDZ 230,075  2,333,073  109,127  917,229  166.3  14.5 
Changsha HNTIDZ 268,017  3,375,464  295,134  1,474,804  97.4  39.4 
Zhuzhou 107,217  1,629,108  39,558  584,514  14.2  -10.6 
Zhuzhou HNTIDZ 41,085  576,593  1,364  35,587  12.1  -24.7 
Xiangtan 55,029  2,219,623  68,488  973,894  30.2  9.5 
Xiangtan ETDZ 5,311  1,165,328  3,769  19,923  19.9  -72.4 
Xiangtan HNTIDZ 3,386  208,603  948  3,591  83.8  105.6 
Hengyang 319,551  2,655,652  228,878  2,166,139  32.4  15.8 
Hengyang HNTIDZ 847  8,770  837  881  -83.8  3,052.5 
Yueyang 110,268  2,697,355  154,930  1,889,813  86.1  31.3 
Changde 112,708  1,517,189  18,657  190,078  30.3  -19.7 
Changde ETDZ 112,708  1,517,189  18,657  190,078  30.3  -19.7 
Changde HNTIDZ 3,202  118,056  - 833.5  -
Yiyang 131,926  1,837,530  29,143  180,195  92.3  28.9 
Yiyang HNTIDZ 32,639  345,885  3,128  4,444  224.3  88.4 
Liuyang 38,529  814,640  2,853  35,113  63.8  64.0 
Liuyang ETDZ 3,903  141,224  1,752  24,646  525.7  162.5 
Guangdong Province 55,389,404  565,762,353  36,711,104  366,227,695  -3.7  -9.7 
Guangzhou  6,371,206  65,602,358  5,827,503  61,865,040  -15.1  6.7 
Guangzhou ETDZ 744,197  7,186,659  984,432  9,563,687  0.3  1.9 
Guangzhou HNTIDZ 556,092  6,430,904  768,752  9,061,990  -5.1  14.8 
Guangzhou Nansha New Area 1,267,029  11,534,633  1,505,407  14,578,683  -22.6  10.5 
Shenzhen 22,198,538  219,203,452  17,783,041  168,761,527  -1.3  -12.2 
Shenzhen HNTIDZ 140  3,882  16  5,228  -86.4  -89.2 
Zhuhai 2,029,791  21,791,399  1,313,461  16,592,188  -18.0  -15.1 
Zhuhai Hengqin New Area 241,718  1,382,995  108,291  1,747,118  250.6  168.8 
Shantou  532,382  5,982,945  146,273  1,815,114  5.3  -12.7 
Foshan 4,309,540  49,853,044  1,302,114  14,481,818  1.9  -1.5 
Jiangmen 1,427,245  14,981,302  324,184  3,742,813  -3.9  -19.5 
Zhanjiang 315,666  2,770,247  327,273  2,667,434  0.5  10.7 
Zhanjiang ETDZ 106,463  870,897  131,106  950,368  32.9  4.9 
Huizhou 2,075,961  24,462,865  1,009,779  11,807,037  -19.3  -25.9 
Huizhou HNTIDZ 905,078  12,051,257  366,774  6,086,881  -29.4  -41.0 
Yangjiang 137,484  1,546,507  38,297  454,613  5.7  6.1 
Dongguan 11,652,628  111,995,426  7,357,209  68,331,393  2.0  -11.8 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 122,666  1,175,215  25,280  259,000  96.5  40.2 
Zhongshan 2,201,376  25,785,372  539,180  6,125,671  3.5  -18.3 
Zhongshan Torch HNTIDZ 363  3,151  261  4,437  -5.1  0.1 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 3,332,517  34,366,154  2,592,563  27,664,679  15.1  0.0 
Nanning 648,475  4,647,046  592,391  4,947,678  -3.3  -7.8 
Nanning HNTIDZ 63,350  241,677  68,837  297,507  771.0  1,635.9 
Guilin  81,562  805,293  8,451  108,535  -7.0  -25.4 
Guilin New HNTIDZ 29,840  331,624  3,356  39,516  -18.0  -7.1 
Beihai 123,398  1,712,407  198,008  2,178,150  -24.0  0.6 
Chongzuo 1,896,327  17,206,039  757,560  7,891,976  13.8  40.1 
Fangchenggang 108,280  3,314,334  576,250  7,456,636  109.0  -13.7 
Hainan Province 392,727  4,313,463  676,524  7,466,063  5.2  -1.1 
Haikou 71,275  869,104  269,559  3,289,577  -8.5  -13.1 
Hainan International Science and Industry Park  1,908  13,343  2,698  17,692  22.3  -76.7 
Hainan Yangpu EDZ 270,618  2,977,142  177,690  2,125,490  9.7  -4.6 
Chongqing 5,324,694  49,064,431  2,622,969  27,230,345  5.3  6.3 
Chongqing HNTIDZ 9,875  124,307  9,629  76,855  11.1  -10.9 
Chongqing Liangjiang New Area 1,925,513  15,742,575  810,751  9,667,753  17.9  -18.9 
       Wanzhou ETDZ 3,318  20,526  513  10,027  -46.3  -57.4 
       Changshou ETDZ 615  5,074  - 53  -15.0  6.5 
Sichuan Province 5,579,169  51,244,413  3,722,298  37,703,589  12.2  3.6 
Chengdu 4,636,276  43,464,247  3,192,362  33,039,638  16.4  6.6 
Chengdu ETDZ 110,206  1,138,075  137,317  1,333,060  -12.1  -5.0 
Chengdu HNTIDZ 3,648,600  33,723,997  2,713,872  28,014,368  13.5  10.5 
Luzhou 52,531  535,551  86,782  553,698  -78.3  177.0 
Luzhou HNTIDZ 10,967  87,461  1,075  2,081  -5.0  166.5 
Mianyang 105,694  897,759  213,340  1,702,546  3.5  -38.9 
Mianyang ETDZ 23,889  207,420  1,641  16,465  -6.6  37.3 
Mianyang HNTIDZ 25,695  287,918  115,244  1,090,517  -8.4  -47.4 
Guangyuan 2,474  37,139  1,419  44,757  -20.4  98.7 
Guangyuan ETDZ 272  3,270  77  -10.5  -90.9 
Leshan 34,583  542,659  11,305  170,944  -26.6  -18.8 
Leshan HNTIDZ 35  416  335  177.5  5.1 
Yibin 157,952  1,160,454  77,721  657,993  42.9  25.6 
Yibin Lingang ETDZ 76,653  511,203  33,321  178,995  66.6  143.8 
Guizhou Province 470,212  4,183,151  138,298  1,624,836  -10.1  -31.2 
Guiyang 302,020  2,605,268  104,505  965,051  14.6  3.1 
Guiyang HNTIDZ 41,247  336,614  14,930  114,426  247.5  7.4 
Yunnan Province 1,513,064  13,545,808  1,679,881  16,825,699  18.6  8.1 
Kunming 363,553  3,336,010  908,832  8,732,582  -2.5  2.7 
Kunming ETDZ 16,738  167,268  9,541  53,590  10.2  -32.8 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 41  893  9,541  41  - 85.5 
Kunming HNTIDZ 40,810  374,195  276,302  2,554,814  18.1  30.2 
Honghezhou 175,436  1,046,803  161,772  1,088,216  24.3  -3.2 
Mengzi ETDZ 116,446  686,297  129,164  750,715  -8.5  2.8 
Wanding 3,397  34,187  19,586  213,630  57.1  11.4 
Ruili County 197,009  2,109,760  189,101  2,120,870  -1.2  26.7 
Hekou County 98,445  899,801  73,236  1,062,191  182.3  3.8 
Qujing 140,007  1,069,700  - 14,672  -4.1  323.4 
Qujing ETDZ 75,578  347,421  - 729  101.7  316.7 
Tibet Autonomous Region  67,140  490,818  21,314  109,084  24.8  -62.9 
Lhasa 62,938  450,772  8,873  46,110  20.2  -78.5 
Lhasa ETDZ 8,756  56,602  1,267  26,952  7,068.7  -86.4 
Shanxi Province 2,223,565  25,163,216  2,276,858  21,606,823  -14.4  10.2 
Xi'an 2,023,627  23,328,089  2,061,809  19,944,001  -16.0  8.5 
Shanxi Aerospace ETDZ 36,130  669,723  26,101  279,417  3.7  -11.5 
Xi'an NTIDZ 196,777  2,411,016  272,866  1,986,946  -7.4  23.7 
Baoji 52,280  587,174  55,674  515,484  27.9  31.7 
Baoji HNTIDZ 365  4,244  - 161  1,929.0  9.4 
Hanzhong 12,091  116,515  1,014  12,627  19.3  -78.7 
Hanzhong ETDZ 2,232  2,542  - - - -
Gansu Province 175,632  1,723,083  417,912  3,277,806  -14.9  -8.6 
Lanzhou 99,418  972,136  71,795  629,308  -8.3  -26.2 
Lanzhou NTIDZ 1,625  16,196  324  2,584  38.0  39.2 
Qinghai Province 25,222  274,868  9,193  212,481  -36.5  -7.5 
Xining 23,426  198,104  2,065  144,178  -29.8  -10.1 
Xining ETDZ 6,655  17,902  607  4,370  -45.4  8.1 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 164,579  2,017,768  153,616  1,222,039  -17.1  30.4 
Yinchuan 113,579  1,423,496  100,278  702,576  -15.6  20.1 
Yinchuan ETDZ 1,305  25,118  2,779  33,167  63.8  -51.2 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 2,021,211  16,508,571  477,674  5,045,204  17.7  54.6 
Urumqi 406,560  4,457,740  210,582  2,294,333  -9.5  7.5 
Urumqi ETDZ 129,230  2,159,747  63,543  632,303  2.1  24.3 
Urumqi HNTIDZ 192,570  909,986  2,112  110,952  -3.9  -33.9 
Bole 135,354  632,322  191,225  2,119,950  -18.8  396.2 
Yining  868,879  6,027,429  16,494  108,026  41.1  -11.0 
Shihezi 22,903  403,400  7,616  50,689  3.0  61.6 
Shihezi ETDZ 17,609  329,190  7,610  49,308  17.6  145.2 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730