Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas,4.2021
2021/05/18

(11) Imports and Exports by Specific Areas,4.2021
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 4 1 to 4 Total Exports Imports
Special Economic zone 62,103,851  226,690,398  31,809,507  120,015,650  30,294,344  106,674,748  38.6 42.0 35.1
Xiamen SEZ 11,205,549  39,765,569  5,348,598  19,372,510  5,856,951  20,393,059  42.7 39.5 45.9
Shenzhen SEZ 44,037,163  161,348,142  22,987,693  87,417,612  21,049,470  73,930,529  36.8 43.9 29.2
Zhuhai SEZ 4,599,787  16,736,219  2,477,171  9,315,192  2,122,616  7,421,027  51.2 47.6 56.1
Shantou SEZ 859,567  3,400,105  673,892  2,679,651  185,675  720,454  23.2 35.0 -7.2
Hainan SEZ 1,401,786  5,440,363  322,154  1,230,685  1,079,633  4,209,679  42.1 -21.7 86.6
Economic and Technological Development Zone 37,545,914  139,849,169  19,010,973  70,682,749  18,534,941  69,166,420  39.7 52.2 28.9
High and New Tech Industrial Development Zone 30,427,998  115,264,390  16,990,100  64,125,184  13,437,898  51,139,206  30.8 43.0 18.2
Integrated Experimental Area 6,502,591  28,290,194  3,835,779  17,003,867  2,666,812  11,286,328  108.5 121.4 91.7
Bonded Zone 22,311,745  82,438,277  7,246,172  25,834,071  15,065,573  56,604,207  29.4 29.5 29.4
Tianjin Port BZ 673,104  3,063,608  135,766  507,730  537,339  2,555,878  38.6 59.8 35.1
Dalian BZ 304,797  810,885  57,571  173,076  247,226  637,809  58.6 16.0 76.2
Shanghai Waigaoqiao BZ 13,096,476  49,521,238  3,373,574  12,279,393  9,722,902  37,241,845  26.1 23.4 27.0
Niongbo BZ 1,776,089  6,189,005  533,212  1,658,994  1,242,878  4,530,011  81.7 102.3 75.2
Fuzhou BZ 31,643  132,829  24,422  81,889  7,221  50,940  5.2 119.3 -42.7
Xiamen BZ 461,363  1,635,111  243,156  933,386  218,207  701,725  2.8 -6.6 18.6
Guangzhou BZ 330,763  1,177,962  109,327  384,599  221,436  793,363  38.9 113.9 18.7
Shenzhen Futian BZ 5,408,010  19,085,916  2,643,006  9,322,941  2,765,005  9,762,975  26.7 28.6 24.9
Zhuahai BZ 229,498  821,722  126,140  492,062  103,359  329,660  22.0 98.6 -22.6
Export Processing Zone - - - - - - - - -
Guangdong Guangzhou EPZ - - - - - - - - -
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 69,301  182,617  48,872  116,897  20,429  65,720  96.5 219.5 16.7
Bonded Port 895,513  3,046,472  192,058  649,378  703,455  2,397,094  31.0 30.3 31.2
Zhangjiagang BP 653,333  2,429,710  191,553  647,637  461,779  1,782,074  7.6 29.9 1.2
Hainan Yangpu BP 242,181  616,761  505  1,742  241,676  615,020  824.2 1514.3 823.1
Integrated Bonded Zone 66,765,098  252,840,945  34,669,856  135,427,702  32,095,242  117,413,243  45.7 56.8 34.7
Beijing Tianzhu IBZ 808,493  3,684,852  32,343  105,628  776,150  3,579,224  36.7 7.6 37.8
Tianjin Taida IBZ 21,870  81,834  5,310  16,835  16,560  64,999  132.7 21.0 205.8
Tianjin Dongjiang IBZ 1,294,209  4,832,906  377,845  1,497,936  916,364  3,334,970  18.1 226.3 -8.2
Tianjin Port IBZ 110,112  483,657  32,078  118,159  78,034  365,498  -18.5 87.9 -31.1
Tianjin Binhai New Area IBZ 518,168  1,293,958  25,498  103,095  492,670  1,190,864  21.4 135.0 16.5
Shijiazhuang IBZ 154,772  398,744  132,652  368,670  22,120  30,074  -32.6 -22.9 -73.4
Caofeidian IBZ 388,532  1,251,200  36,423  103,759  352,109  1,147,441  643.3 58.8 1014.3
Qinhuangdao IBZ 39,703  173,066  36,687  160,406  3,016  12,660  -43.9 -41.3 -64.2
Langfang IBZ 4,877  21,264  2,376  17,110  2,501  4,155  637.1 647.8 596.1
Taiyuan Wusu IBZ 685,716  1,095,001  404,557  646,960  281,159  448,041  12263.6 10012.8 18119.1
Hohhot IBZ 50,788  307,326  2,951  8,428  47,837  298,898  6217.9 190.4 15135.0
Manzhouli IBZ 17,315  63,933  16,556  58,885  758  5,048  130.1 801.6 -76.2
Erdos IBZ 12,370  49,385  11,870  30,294  500  19,091  51680.2 31663.3 -
Shenyang IBZ 35,605  118,399  26,499  68,181  9,106  50,218  -4.3 28.1 -28.8
Dalian Wanli IBZ 611,731  2,431,947  465,967  1,886,672  145,764  545,274  43.7 30.0 126.1
Dalian Dayaowan IBZ 329,163  1,385,703  111,878  470,254  217,285  915,449  -6.9 0.7 -10.4
Yingkou IBZ 26,201  102,988  14,123  19,076  12,077  83,911  745.1 57.1 185873.6
Changchun Xinglong IBZ 39,747  135,846  15,802  56,911  23,945  78,934  245.5 593.0 153.7
Hunchun IBZ 27,008  91,653  14,784  66,276  12,224  25,377  13.6 9.5 26.0
Harbin IBZ 2,416  9,987  578  3,267  1,838  6,720  -88.0 -95.6 -29.1
Suifenhe IBZ 43,868  145,482  610  1,371  43,258  144,111  95.5 -33.0 99.1
Caohejing IBZ 382,189  1,547,314  169,762  636,686  212,427  910,628  -11.0 -26.3 4.2
Jiading IBZ 84,092  309,411  16,102  72,817  67,990  236,594  23.9 79.7 13.1
Yangshan Speicail IBZ 1,662,819  6,454,184  623,110  2,553,101  1,039,709  3,901,083  48.9 82.9 32.7
Fengxian IBZ 78,776  258,628  58,255  196,465  20,521  62,163  -15.2 -10.7 -26.7
Songjiang IBZ 2,565,746  11,123,260  1,713,577  7,715,030  852,169  3,408,230  53.4 55.2 49.4
Qingpu IBZ 87,765  332,625  34,959  132,336  52,806  200,289  -13.0 1.0 -20.3
Jinqiao IBZ 72,656  355,015  14,450  43,890  58,206  311,126  7.8 -4.1 9.7
Shanghai Pudong Airport IBZ 1,105,232  3,456,207  470,238  1,662,296  634,994  1,793,910  21.5 14.0 29.5
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 230,442  902,090  146,492  578,728  83,950  323,362  -3.1 -1.7 -5.4
Nanjing IBZ 396,591  1,684,937  284,701  1,170,796  111,890  514,141  24.5 31.6 10.9
Wuxi HNTIDA IBZ 1,801,226  7,175,386  987,468  3,826,314  813,758  3,349,072  0.4 -3.6 5.5
Xuzhou IBZ 119,898  473,839  76,732  327,485  43,165  146,355  30.3 31.0 28.9
Changzhou IBZ 94,812  382,929  43,909  193,462  50,903  189,467  133.1 239.5 76.6
Suzhou Industrial Park IBZ 2,319,707  8,850,070  1,604,861  6,093,670  714,846  2,756,400  43.5 57.2 20.3
Suzhou HNTIDA IBZ 1,352,418  5,709,396  729,199  3,292,550  623,219  2,416,846  36.0 44.2 26.2
Wuzhong IBZ 4,809  32,561  3,905  23,807  905  8,754  -44.6 -24.2 -68.0
Nantong IBZ 118,651  469,680  60,627  239,603  58,024  230,077  66.9 80.2 55.0
Lianyungang IBZ 116,671  278,825  56,431  81,228  60,240  197,596  87.4 150.8 69.8
Huai'an IBZ 47,472  193,552  19,333  79,073  28,139  114,479  32.2 5.5 60.2
Yancheng IBZ 8,355  82,550  4,243  66,784  4,113  15,766  145.0 1614.1 -47.1
Yangzhou IBZ 82,204  242,144  78,162  237,567  4,042  4,577  1362.8 2212.0 -27.1
Zhenjiang IBZ 43,593  246,240  3,221  31,542  40,373  214,697  -16.7 150.0 -24.1
Taizhou IBZ 127,933  333,934  57,007  226,154  70,926  107,779  817.4 1444.3 395.4
Changshu IBZ 14,844  55,477  10,059  32,913  4,785  22,564  -17.3 58.8 -51.4
Jiangyin IBZ 8,966  48,267  2,914  26,545  6,052  21,722  -29.1 -23.4 -35.0
Kunshan IBZ 4,129,753  16,098,015  2,888,421  11,826,239  1,241,333  4,271,775  20.6 30.9 -0.9
Wujiang IBZ 439,325  1,889,889  410,096  1,802,769  29,229  87,120  27.5 31.9 -24.7
Taicang Port IBZ 87,159  371,621  27,580  121,778  59,580  249,842  82.4 103.9 73.5
Wujin IBZ 96,378  285,656  29,126  107,851  67,252  177,805  56.0 34.7 72.6
Hangzhou IBZ 338,545  1,393,099  125,205  553,079  213,340  840,020  11.2 36.3 -0.8
Ningbo Beilun Port IBZ 254,093  1,004,939  86,915  354,655  167,178  650,284  40.9 39.3 41.8
Ningbo Meishan IBZ 44,593  264,971  32,904  174,629  11,689  90,342  49.0 110.6 -4.8
Wenzhou IBZ - - - - - - - - -
Jiaxing IBZ 158,300  523,264  99,684  273,989  58,617  249,275  83.5 81.5 85.8
Shaoxing IBZ - - - - - - - - -
Jinyi IBZ 285,013  862,067  5,984  16,695  279,029  845,372  643.4 771.7 641.2
Zhoushan Port IBZ 589,324  1,792,391  132,375  346,294  456,949  1,446,097  76.3 82.9 74.8
Yiwu IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 45,933  190,245  4,187  14,200  41,745  176,045  24.0 595.5 16.2
Hefei ETDA IBZ 862,334  3,240,441  451,239  1,942,361  411,095  1,298,080  39.5 18.8 89.0
Hefei IBZ 182,243  804,455  38,935  175,304  143,308  629,151  333.4 237.9 370.5
Wuhu IBZ 103,382  341,056  49,670  175,130  53,712  165,925  50.4 37.5 66.9
Ma'anshan IBZ 249,482  875,128  136,890  435,531  112,591  439,597  887.8 666.8 1282.8
Fuzhou IBZ 37,183  141,633  29,612  95,852  7,571  45,781  125.7 146.1 92.5
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 51,115  378,567  27,371  291,341  23,744  87,226  429.4 775.2 128.2
Xiamen Haicang Port IBZ 284,788  1,134,840  207,203  806,205  77,585  328,635  -1.5 -13.5 49.1
Xiamen Xiangyu IBZ 306,756  971,162  301,568  952,418  5,188  18,744  13.6 14.2 -10.4
Quanzhou IBZ 13,722  83,342  11,033  72,828  2,689  10,514  96.7 737.5 -68.8
Nanchang IBZ 91,835  508,874  15,777  88,655  76,058  420,219  156.3 -5.2 300.2
Jiujiang IBZ 42,069  125,581  21,585  70,434  20,484  55,148  460.7 488.8 428.4
Ganzhou IBZ 61,553  199,282  33,517  95,891  28,036  103,391  1297.1 777.1 3003.6
Jinggangshan IBZ 34,625  156,164  31,410  119,323  3,215  36,841  534.7 429.6 1676.6
Jinan Zhangjin IBZ 39,388  58,596  37,703  50,032  1,684  8,563  - - -
Jinan IBZ 176,548  377,940  94,755  153,070  81,793  224,870  -22.4 185.8 -48.1
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 80,176  391,611  58,765  302,985  21,412  88,626  62.4 82.6 17.9
Qingdao Xihai'an IBZ 152,242  734,759  16,795  211,964  135,447  522,795  228.7 477.7 179.8
Qingdao Qianwan IBZ 1,925,367  5,462,538  270,176  1,244,511  1,655,191  4,218,027  65.8 118.4 54.8
Dongying IBZ 404,687  1,230,422  123,130  353,698  281,557  876,724  267.9 242.0 279.5
Yantai IBZ 1,323,710  5,988,407  642,860  3,219,057  680,850  2,769,350  205.5 236.6 175.9
Weifang IBZ 237,700  1,096,822  117,873  546,505  119,828  550,317  483.8 399.0 602.5
Weihai IBZ 348,101  1,068,367  227,125  640,582  120,976  427,785  316.0 629.4 153.1
Rizhao IBZ 97,863  400,153  11,628  44,587  86,235  355,566  351.1 224.9 374.2
Linyi IBZ 180,020  754,758  117,563  433,230  62,456  321,529  166.2 541.8 48.8
Qingdao Jimo IBZ 199,330  236,366  199,330  236,366  - - - - -
Zhngzhou ETDA IBZ 392,859  1,120,280  131,403  174,729  261,456  945,551  1658.4 1097.2 1825.3
Zhengzhou Xinzheng IBZ 5,296,432  23,911,996  3,327,193  15,078,248  1,969,239  8,833,749  105.6 119.8 85.2
Nanyang Wolong IBZ 53,239  122,193  36,213  74,386  17,027  47,808  -1.1 -34.4 373.0
Wuhan ETDA IBZ 23,448  111,140  9,050  28,206  14,398  82,933  3297.5 784.6 100425.4
Wuhan Donghu IBZ 338,092  1,196,321  167,407  558,833  170,684  637,488  150.9 192.9 122.9
Yichang IBZ 4,187  7,113  3,040  5,586  1,147  1,527  - - -
Wuhan New Port Airport IBZ 134,468  435,197  44,356  122,784  90,112  312,413  231.2 347.9 200.4
Changsha Huanghua IBZ 506,697  2,291,233  307,877  1,379,622  198,820  911,611  33.7 84.9 -5.8
Xiangtan IBZ 6,120  33,613  4,220  25,297  1,899  8,317  229.5 206.8 325.5
Hengyang IBZ 42,404  223,139  20,036  123,056  22,368  100,083  56.4 117.0 16.4
Yueyang Chenglingji IBZ 609,620  2,072,188  334,386  1,045,131  275,235  1,027,057  119.5 47.0 340.7
Chenzhou IBZ 36,564  670,145  22,414  460,030  14,150  210,115  520.3 570.3 433.2
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 349,929  1,223,232  154,401  415,756  195,528  807,475  56.0 223.2 23.2
Guanghzhou Huangpu IBZ 191,153  609,341  37,287  130,789  153,866  478,553  50.8 23.1 60.7
Shenzhen Pingshan IBZ 1,379,792  4,775,321  646,459  2,237,358  733,333  2,537,963  29.4 48.6 16.2
Shenzhen Qianhai IBZ 1,882,090  6,253,231  722,500  2,384,964  1,159,590  3,868,267  -13.3 80.2 -34.3
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 161,828  827,056  154,257  808,337  7,571  18,719  428.5 499.2 -13.3
Meizhou IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen IBZ 367,175  1,341,723  102,861  403,350  264,315  938,373  44.1 61.6 37.7
Guangzhou Nansha IBZ 1,299,762  3,074,616  379,170  984,653  920,592  2,089,963  51.1 47.6 52.8
Shenzhen Yantian IBZ 866,177  4,157,410  624,231  2,996,831  241,947  1,160,579  50.4 58.3 33.2
Nanning IBZ 559,322  1,809,273  236,815  856,551  322,507  952,722  62.1 61.6 62.5
Beihai IBZ 169,815  555,534  82,706  298,614  87,109  256,920  30.5 47.6 15.0
Qinzhou IBZ 156,630  406,381  16,508  57,541  140,122  348,839  1.8 -70.3 69.8
Guangxi Pingxiang IBZ 1,297,478  5,396,051  668,342  3,006,882  629,136  2,389,170  66.5 79.3 52.7
Haikou IBZ 324,709  1,476,073  22,301  151,988  302,408  1,324,085  223.2 1691.0 195.4
Chongqing Fuling IBZ 126,635  412,597  107,510  246,393  19,126  166,204  14701.0 143764.7 6252.5
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,498,541  8,856,608  1,324,084  4,957,565  1,174,457  3,899,043  85.1 76.0 98.1
Chongqing Xiyong IBZ 3,941,973  15,616,980  2,733,734  10,647,228  1,208,239  4,969,753  38.1 47.8 21.1
Chongqing Jiangjin IBZ 212,545  577,199  130,295  273,178  82,250  304,021  -8.0 -18.2 3.6
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 164,796  319,946  139,711  240,858  25,085  79,088  - - -
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 4,623  6,373  298  4,623  6,075  - - -
Chengdu HNTIDA IBZ 6,832,391  27,805,385  3,901,720  14,956,233  2,930,671  12,849,153  26.1 36.6 15.8
Luzhou IBZ 12,826  30,712  966  3,634  11,860  27,077  - - -
Mianyang IBZ 72,702  148,858  8,820  41,014  63,882  107,844  520.4 84.6 5956.3
Yibin IBZ 30,171  33,817  15,605  15,605  14,566  18,212  - - -
Guiyang IBZ 45,464  100,082  20,362  51,424  25,102  48,658  473.3 284.0 1097.4
Zunyi IBZ 4,759  37,253  2,143  18,974  2,616  18,279  -19.0 -48.7 103.0
Gui'an IBZ 64,589  201,319  29,887  109,811  34,702  91,508  1130.5 1229.5 1029.6
Kunming IBZ 13,308  108,509  6,864  59,075  6,444  49,434  1269.7 1263.4 1277.4
Honghe IBZ 196,588  689,178  136,283  406,748  60,304  282,430  -10.8 11.1 -30.5
Lhasa IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,747,875  6,615,733  952,316  3,648,538  795,559  2,967,194  9.6 18.6 0.3
Xi'an IBZ 183,501  650,736  129,992  383,862  53,510  266,875  202.7 470.7 80.7
Xi'an HNTIDA IBZ 1,653,284  4,723,384  510,024  1,550,581  1,143,260  3,172,804  7.5 29.3 -0.7
Xi'an Air Base IBZ 7,565  76,199  964  7,565  75,235  1309.9 - 1292.0
Baoji IBZ 64  64  64  64  - - - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 36,216  94,319  25,612  63,660  10,603  30,659  - - -
Lanzhouxinqu IBZ 149,239  389,099  2,271  22,889  146,968  366,209  643.4 33.7 939.8
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBZ 2,337  4,519  1,950  2,861  388  1,657  -93.7 -93.4 -94.1
Urumqi IBZ 37,598  103,902  37,180  98,758  418  5,145  523.0 833.0 -15.6
Alashankou IBZ 134,099  429,082  10,190  30,013  123,909  399,068  -5.1 -39.0 -1.0
Kashgar IBZ 13,855  84,533  13,718  61,580  137  22,953  233.3 374.7 85.3
Khorgos IBZ 22,397  29,689  20,028  27,320  2,369  2,369  20.2 50.0 -63.5
International Border Cooperation Center 5,231  33,283  4,986  32,562  245  720  273.1 368.9 -63.5
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 5,231  33,283  4,986  32,562  245  720  273.1 368.9 -63.5
Bonded Logisitics Center 1,512,252  5,287,916  526,785  1,941,651  985,467  3,346,264  13.1 24.9 7.3
Beijing Yizhuang BLC 50,430  147,821  71  1,624  50,359  146,197  44.6 -54.0 48.1
Tianjin ETDA BLC 159,928  719,416  3,006  14,084  156,922  705,332  -29.0 53.7 -29.8
Tianjin Jizhou BLC -86.8 - -86.8
Xinji BLC 22,530  61,614  15,174  46,902  7,356  14,712  -60.0 -60.8 -57.2
Tangshan Port BLC 73,097  95,923  72,976  95,259  121  664  3723.9 5641.0 -21.8
Hebei Wuan BLC - - -
Shanxi Lanhua BLC 45,995  82,327  25,234  42,599  20,761  39,727  1059170.7 - 511056.4
Shanxi Fanglue BLC 52  52  52  52  - - -
Baotou BLC 104  4,341  104  4,341  - - -
Chifeng BLC -100.0 - -100.0
Qisumu BLC 4,103  6,929  4,103  6,929  - - -
Bayannaoer BLC 138  138  138  138  - - -
Yingkou Port BLC 55,309  80,707  55,309  55,309  25,398  2.1 64212.5 -67.8
Panjin Port BLC -100.0 - -100.0
Tieling BLC 2,274  9,013  2,146  7,446  128  1,566  -5.3 -9.5 21.9
Jilin BLC 2,163  2,163  - - -
Yanji Int'l Airport BLC 14  14  14  14  - - -
Mudanjiang BLC 8,600  27,803  8,600  27,803  10000.8 - 10000.8
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 21,302  116,281  1,689  16,819  19,613  99,462  22.2 26.9 21.4
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 11,131  33,623  716  2,327  10,415  31,296  524.5 2612.7 490.7
Nanjing Airport BLC 29,623  84,531  8,822  34,593  20,801  49,938  - - -
Jiangsu Xinyi BLC 39,282  319,608  32,110  178,463  7,172  141,145  1024974.6 572280.7 -
Xuzhou BLC 474  25,109  410  14,333  64  10,776  2069.6 1702.3 2876.4
Rugao Port BLC 12,680  40,727  6,722  21,084  5,958  19,643  30.6 31.9 29.3
Lianyungang BLC 36,659  84,958  393  2,202  36,266  82,756  -57.1 -87.9 -54.0
Dafeng Port BLC 62  60  -81.3 105.3 -99.3
Jiangsu Haian BLC 17,650  67,283  96  1,242  17,554  66,041  68.1 -71.5 85.2
Ningbo Lishe BLC 9,723  46,474  656  2,440  9,067  44,034  17.5 -77.1 52.4
Wenzhou BLC 27,799  99,425  317  2,115  27,482  97,310  1403.7 21934.4 1373.8
Huzhou BLC 718  2,546  710  777  1,769  1953.3 - 1326.6
Hangzhou BLC 72  3,491  2,853  72  638  -54.1 635.2 -91.2
Yiwu BLC 71,103  208,155  21,552  56,435  49,551  151,720  0.9 -41.9 38.8
Ningbo Zhenhai BLC -100.0 - -100.0
Hefei Airport BLC 8,587  35,887  2,177  9,769  6,409  26,118  46.2 90.5 34.5
Bengbu(Wanbei) BLC 66,258  120,032  1,010  4,650  65,248  115,382  144.1 173.6 143.0
Tongling(Wanzhongnan)BLC 31,938  38,839  3,729  10,444  28,209  28,396  - - -
Anqing(Wanxinan)BLC 1,614  4,515  1,614  4,515  -76.3 - -76.3
Anhui Wandongnan BLC 2,188  13,185  2,087  12,498  101  687  -74.3 -60.6 -96.5
Xiangfu BLC 4,158  11,173  1,233  3,974  2,925  7,199  24.2 -17.9 73.3
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 47,541  134,518  2,644  18,753  44,896  115,765  131.6 235.0 120.6
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 8,669  21,899  8,595  20,756  74  1,143  9216.4 8730.3 -
Longnan BLC 5,738  10,840  623  2,692  5,115  8,147  225.8 - 144.9
Qingdao Xihaian New Area BLC 53,720  110,676  19,726  22,267  33,993  88,409  246.0 89234.2 176.6
Zibo BLC 10,302  60,763  6,642  25,764  3,660  35,000  34.8 251.8 -7.3
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 1,716  309  1,407  35.5 - 11.1
Heze Inland Port BLC 1,657  2,681  74  74  1,584  2,607  - - -
Qingdao BP Zhucheng BLC 3,522  4,097  253  3,522  3,844  1873.3 248.1 2749.2
Henan Dezhong BLC -100.0 - -100.0
Henan Shangqiu BLC 47,528  188,658  43,569  152,414  3,958  36,245  176.6 183.4 151.3
Henan Minquan BLC - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 2,831  5,590  2,641  2,641  190  2,949  - - -
Yichang Sanxia BLC 16,149  38,185  7,041  17,237  9,108  20,948  12.3 -27.8 106.6
Xiangyang BLC 13,420  48,479  5,617  21,713  7,803  26,766  29.5 35.6 24.9
Jingmen BLC 6,065  37,847  5,118  20,637  946  17,210  1351.3 691.4 -
Xiantao BLC 5,919  16,227  5,919  16,227  -74.3 -100.0 -74.3
Changsha Jinxia BLC 14,913  37,337  5,982  18,932  8,931  18,405  -28.2 -21.6 -34.0
Zhuzhou Tongtangwan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Shenzhen Airport BLC 117,730  523,032  53,585  274,544  64,145  248,488  78.9 100.0 60.2
Shantou BLC 548  557  66  66  482  491  -98.6 -99.6 -97.6
Jiangmen Daguang Bay BLC 2,339  5,993  23  1,660  2,315  4,333  - - -
Zhanjiang BLC 4,425  21,642  2,638  6,933  1,787  14,709  -31.0 259.9 -50.0
Zhongshan BLC 29,258  126,186  11,364  45,868  17,894  80,318  -12.2 -14.5 -10.7
Foshanguotong BLC 7,317  26,234  3,316  10,868  4,001  15,366  10.8 22.5 3.7
Dongguan Qingxi BLC 107,736  268,229  18,513  84,745  89,223  183,484  18.8 47.2 9.0
Liuzhou BLC 5,675  16,543  5,675  16,543  - - -
Fangcheng Port BLC 38,582  102,515  2,109  38,582  100,406  515.4 - 502.7
Chongqing Guoyuan BLC 9,705  42,331  9,705  42,331  -9.5 - -9.5
Chongqing Railway BLC 34,786  133,185  17,604  71,146  17,182  62,039  28.5 57.2 6.3
Chongqing Nanpeng Road BLC 52,202  150,372  42,972  124,331  9,230  26,041  214.8 322.7 41.8
Chengdu Airport BLC 37,268  45,322  282  37,268  45,040  -14.5 1135.9 -15.0
Tianfu new area(Chengdu) BLC 4,469  7,752  4,469  7,752  99.4 - 99.4
Luzhou Port BLC 114  35,871  114  1,480  34,391  -54.2 - -56.1
Yibin Port BLC 193  97,339  193  38,222  59,117  -6.8 -3.6 -8.8
Nanchong BLC 949  2,065  949  2,065  - - -
Chengdu Railway BLC 1,006  327,581  1,006  270,675  56,906  -60.0 -59.6 -61.8
Kunming Gaoxin BLC -100.0 - -100.0
Kunming Gaoxin BLC 502  1,237  356  976  145  261  41.1 79.2 -21.5
Shanxi Xixian BLC 29,717  15,182  14,535  -59.2 25.6 -76.1
Wuwei BLC 491  1,513  491  1,513  - - -
Qinghai CaojiaBZo BLC 2,307  7,653  2,307  7,653  - - -
Shizuishan BLC 183  183  - - -
Kuitun BLC 1,144  1,181  1,144  1,144  37  116.9 - -93.2

Note:

1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).


STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730