Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts,1-2.2020
03/24/2020
-EndFragment-->
(10) Imports and Exports by Customs Districts1-2.2020
.    Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
1 to 2 1 to 2 1 to 2 Total Exports Imports
TOTAL 591,992,771  292,448,566  299,544,205  -11.0 -17.2 -4.0
Beijing 10,312,309  2,605,294  7,707,015  -13.4 -8.3 -15.0
Tianjin 26,713,379  11,155,316  15,558,063  -13.0 -20.7 -6.5
Shijiazhuang 7,517,299  843,546  6,673,752  1.1 -20.2 4.6
Taiyuan 487,873  40,393  447,481  2.1 17.1 1.0
Manzhouli 813,969  298,229  515,740  -0.1 -7.5 4.7
Hohhot 1,021,739  177,205  844,534  -22.4 -13.4 -24.1
Shenyang 2,845,341  745,042  2,100,299  8.7 72.4 -3.9
Dalian 18,690,367  6,982,676  11,707,692  -2.0 -22.7 16.5
Changchun 1,533,845  250,085  1,283,760  21.9 5.8 25.6
Harbin 3,538,793  269,576  3,269,217  16.9 -6.6 19.4
Shanghai 122,820,401  68,719,298  54,101,103  -10.0 -13.4 -5.2
Nanjing 51,672,476  22,657,467  29,015,008  -11.7 -18.7 -5.3
Hangzhou 17,541,698  7,975,773  9,565,925  -2.1 -16.6 14.5
Ningbo 31,659,307  21,255,402  10,403,905  -20.1 -24.3 -10.0
Hefei 5,035,849  1,483,355  3,552,494  -6.0 -19.8 1.3
Fuzhou 5,125,989  2,320,644  2,805,346  -2.9 -8.5 2.3
Xiamen 17,526,796  11,369,492  6,157,304  -12.5 -13.8 -10.1
Nanchang 3,065,778  1,283,878  1,781,899  34.4 47.6 26.2
Qingdao 43,303,274  18,472,164  24,831,110  -15.4 -22.0 -9.7
Jinan 8,472,155  3,381,053  5,091,101  23.8 47.4 11.9
Zhengzhou 6,792,641  3,939,164  2,853,477  -12.0 -24.1 12.9
Wuhan 4,097,306  1,714,216  2,383,090  -6.1 -18.9 5.9
Changsha 2,951,228  1,478,521  1,472,707  -0.1 9.8 -8.4
Guangzhou 24,026,937  15,602,477  8,424,461  4.4 13.3 -8.9
Huangpu 27,252,023  11,474,741  15,777,282  -13.8 -17.5 -10.9
Shenzhen 80,605,603  46,393,839  34,211,764  -20.6 -27.3 -9.2
Gongbei 6,771,114  3,879,489  2,891,625  -25.6 -32.0 -15.0
Shantou 1,998,667  1,052,780  945,887  -14.5 -33.6 25.7
Haikou  2,551,501  660,152  1,891,350  -12.1 39.0 -22.1
Zhanjiang 4,344,487  474,691  3,869,796  0.3 -26.3 4.9
Jiangmen 1,991,775  1,278,937  712,838  -31.7 -40.8 -5.4
Nanning 9,477,779  3,890,535  5,587,244  -12.7 -13.9 -11.8
Chengdu 12,873,038  5,822,222  7,050,816  7.3 6.6 7.9
Chongqing 8,971,116  5,040,300  3,930,816  -7.0 -23.5 28.7
Guiyang 191,142  104,963  86,179  -46.1 -43.5 -48.9
Kunming 3,739,227  1,389,033  2,350,194  0.2 -4.0 2.9
Lhasa 68,340  52,378  15,961  -7.5 -28.4 1955.4
Xi'an 7,409,826  3,465,645  3,944,181  6.2 -6.5 20.5
Urumqi  5,780,602  2,394,301  3,386,301  -7.4 -12.2 -3.7
Lanzhou 268,032  4,598  263,435  -20.7 -90.6 -8.8
Yinchuan 117,912  49,685  68,228  30.4 68.1 12.2
Xining 13,837  12  13,825  8.3 -98.5 15.6
Note:  Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs;    The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730