Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 7.2020
08/23/2020

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 7.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
7 1 to 7 7 1 to 7 7 1 to 7 Total Exports Imports
Special Economic Zone 53,429,301  314,811,101  31,607,815  170,664,261  21,821,486  144,146,839  -2.1 -5.5 2.2
Xiamen SEZ 8,729,045  52,674,440  4,723,624  26,900,728  4,005,421  25,773,713  2.0 -7.8 14.9
Shenzhen SEZ 38,823,254  229,133,582  23,356,779  125,171,961  15,466,475  103,961,621  -1.6 -4.9 2.6
Zhuhai SEZ 3,500,359  20,288,759  2,045,980  11,609,811  1,454,379  8,678,947  -16.0 -12.0 -20.9
Shantou SEZ 1,366,905  6,008,056  1,210,471  4,728,667  156,435  1,279,389  20.2 23.8 8.7
Hainan SEZ 1,009,738  6,706,264  270,962  2,253,095  738,776  4,453,169  -15.7 -20.1 -13.2
Economic and Technological Development Zone 27,334,221  166,339,362  13,814,833  82,093,513  13,519,388  84,245,848  -2.6 -4.4 -0.7
High and New Tech Industrial Development Zone 26,541,445  162,486,635  14,660,341  86,695,849  11,881,104  75,790,786  -1.3 -6.3 5.1
Integrated Experimental Area 4,439,875  25,354,673  2,790,846  14,981,590  1,649,029  10,373,083  10.9 9.6 12.9
Bonded Area 18,993,185  120,750,412  6,537,982  38,572,222  12,455,203  82,178,191  0.3 -0.6 0.7
Tianjin Port BA 486,765  4,003,200  97,201  607,574  389,565  3,395,626  -27.8 -36.3 -26.0
Dalian BA 155,572  943,128  44,778  276,821  110,794  666,308  -5.5 15.1 -12.1
Zhangjiagang BZ 328,595  2,755,913  136,615  862,185  191,980  1,893,728  -8.2 -14.7 -4.9
Shanghai Waigaoqiao BA 10,654,074  70,764,945  2,374,964  17,563,172  8,279,111  53,201,774  0.0 2.1 -0.6
Niongbo BA 1,264,938  6,948,044  310,397  1,778,843  954,541  5,169,202  18.8 17.2 19.4
Fuzhou BA 38,228  269,296  15,222  78,295  23,006  191,000  41.2 -4.0 74.9
Xiamen Xiangyu BA 698,363  3,308,749  540,380  2,236,143  157,983  1,072,606  -6.4 -7.4 -4.4
Guangzhou BA 224,274  1,533,140  65,034  353,341  159,240  1,179,799  9.5 12.7 8.6
Shenzhen Futian BA 4,706,645  28,471,694  2,599,606  13,760,962  2,107,039  14,710,732  3.2 -4.1 11.0
Zhuhai BA 162,800  1,128,397  85,878  483,763  76,922  644,634  -18.4 -17.2 -19.2
Shantou BA 272,929  623,906  267,908  571,124  5,021  52,782  240.5 341.9 -2.2
Export Processing Zone 4,436,213  28,853,897  2,335,310  15,549,806  2,100,904  13,304,092  -4.9 -9.7 1.4
Tianjin EPZ 7,116  119,561  4,890  29,698  2,227  89,863  14.1 -45.5 78.8
Hebei Qinghuangdao EPZ 36,402  419,336  26,241  355,995  10,161  63,340  26.9 33.1 0.6
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,427  9,283  857  5,713  570  3,570  -30.9 -49.4 66.6
Liaoning Dalian EPZ 359,016  2,776,204  282,469  2,329,154  76,547  447,050  -26.1 -29.2 -4.2
Shanghai Jiading EPZ 80,989  467,915  14,086  78,261  66,903  389,654  -12.1 -36.6 -4.7
Zhejiang Ningbo EPZ 223,099  1,321,076  90,560  484,321  132,538  836,755  3.4 -0.4 5.7
Zhejiang Cixi EPZ 36,063  279,248  114  2,577  35,949  276,671  75.1 -75.5 85.7
Anhui Hefei EPZ 628,498  4,411,969  417,865  3,097,035  210,633  1,314,934  14.0 15.7 10.1
Fujian FuzhouEPZ 25,498  159,889  13,897  97,486  11,600  62,403  18.6 54.9 -13.2
Jiangxi Jinggangshan EPZ 18,216  60,091  12,670  48,687  5,545  11,404  1068.9 847.0 -
Shandong Qingdao EPZ 78,191  453,774  55,198  315,555  22,993  138,218  -26.6 -9.8 -48.6
Henan Zhengzhou EPZ 46,107  217,262  28,909  119,126  17,198  98,137  78.1 310.4 5.6
Hubei Wuhan EPZ 12,565  18,553  6,802  12,707  5,764  5,846  1.9 -3.7 16.5
Guangdong Guangzhou EPZ 737  108,538  700  88,832  37  19,706  -68.1 -67.2 -71.5
Guangdong Shenzhen EPZ 1,060,944  6,823,618  517,550  2,828,480  543,394  3,995,138  12.6 3.0 20.6
Sichuan Mianyang EPZ 8,835  50,597  8,491  47,457  343  3,140  -23.7 -23.1 -31.3
Shanxi Xi'an EPZ 1,812,511  11,156,983  854,010  5,608,722  958,501  5,548,261  -13.7 -17.1 -10.0
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 23,599  151,059  9,724  55,509  13,876  95,549  -5.1 -6.1 -4.5
Bonded Logistics Park  951,930  5,473,225  513,123  3,013,219  438,807  2,460,006  2.7 13.2 -7.8
Tianjin BLP 77,264  1,191,445  7,658  85,500  69,605  1,105,945  -14.7 -28.6 -13.4
Shanghai Waigaoqiao BLP 323,868  1,694,549  113,964  968,996  209,904  725,553  -5.1 -3.4 -7.4
Xiamen Xiangyu BLP 379,430  1,821,071  373,174  1,787,629  6,256  33,442  29.0 34.2 -58.2
Guangzhou BLP 171,369  766,160  18,327  171,093  153,042  595,067  4.4 -17.6 13.1
Bonded Port 10,011,840  60,069,372  4,344,882  21,359,433  5,666,958  38,709,939  -0.8 1.8 -2.1
Tianjin Dongjiang BP 1,603,203  8,663,826  871,907  2,130,829  731,295  6,532,997  6.6 153.1 -10.3
Dalian Dayaowan BP 386,199  2,594,704  109,167  808,615  277,032  1,786,089  5.7 -4.1 10.8
Yangshan BP 1,112,711  7,101,060  352,505  2,396,683  760,206  4,704,378  1.0 -1.2 2.1
Zhangjiagang BP 121,585  914,412  23,191  78,901  98,394  835,511  -34.1 -43.7 -33.0
Ningbo Meishan BP 48,466  462,600  38,658  178,400  9,808  284,200  -8.9 19.1 -20.7
Fuzhou BP 25,104  166,368  10,737  82,457  14,367  83,911  -42.8 23.3 -62.5
Xiamen Haicang BP 325,579  2,151,127  253,494  1,627,660  72,085  523,467  15.2 17.0 9.9
Qingdao Qianwan BP 1,014,377  5,988,133  214,321  1,233,945  800,056  4,754,188  -23.7 -2.6 -27.8
Yantai BP 947,681  4,685,820  420,961  2,620,523  526,720  2,065,296  -24.2 -24.2 -24.2
Guangzhou Nansha BP 564,173  4,143,164  242,099  1,230,808  322,074  2,912,356  -24.0 -19.9 -25.6
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,458,360  12,176,882  484,693  2,508,599  973,667  9,668,283  27.1 7.4 33.5
Guangxi Qinzhou BP 76,574  648,909  12,744  282,558  63,829  366,351  168.3 2903.3 57.6
Hainan Yangpu BP 12,877  96,461  627  856  12,251  95,605  205.6 244.8 205.2
Chongqing Lianglu Cuntan BP 2,314,951  10,275,907  1,309,778  6,178,599  1,005,173  4,097,308  7.8 -5.2 35.8
Integrated Bonded Area 42,480,497  245,470,968  24,934,298  136,877,367  17,546,199  108,593,601  10.8 4.8 19.3
Beijing Tianzhu IBA 731,906  4,940,028  25,942  191,273  705,964  4,748,755  -0.7 -41.7 2.2
Tianjin Binhaixinqu IBA 285,352  1,901,403  8,341  85,762  277,011  1,815,641  -5.2 -41.2 -2.4
Shijiazhuang IBA 158,809  1,039,864  138,522  875,915  20,287  163,948  219.4 402.2 8.5
Caofeidian IBA 26,471  350,813  18,310  178,575  8,160  172,239  140.0 137.0 143.2
Hebei Langfang IPZ 9,065  13,553  4,898  8,655  4,167  4,898  18.6 -16.5 358.9
Taiyuan Wusu IBA 93,211  355,297  92,333  188,926  878  166,371  4620.3 23503.7 2373.3
Manzhouli IBA 10,390  57,874  9,176  23,169  1,214  34,705  292.5 524.5 214.5
ORDOS IBZ - 95  - 95  - - -29.8 -29.8 -
Shenyang IBA 19,246  180,684  7,849  78,652  11,397  102,032  143.1 135.7 149.3
Hunchun IBZ 17,223  135,483  13,294  98,839  3,928  36,644  -48.1 -21.8 -72.8
Yingkou IBZ 522  14,308  457  14,068  65  240  9399.2 13842.6 383.3
Changchun Xinglong IBA 32,630  311,571  10,641  141,488  21,990  170,083  -30.0 -18.5 -37.3
Haerbin IBA 2,419  90,244  156  74,290  2,263  15,955  437.7 1119.5 49.2
Heilongjiang Suifenhe IBA 17,524  129,970  986  4,065  16,539  125,905  -24.0 -40.2 -23.4
Shanghai Caoheting IBZ 487,069  3,002,364  213,445  1,454,156  273,624  1,548,208  -5.5 -21.3 16.7
Shanghai Fenxian IBZ 71,173  524,367  53,997  387,619  17,176  136,748  -0.3 -2.2 5.8
Shanghai Songjiang IBZ 2,977,852  15,388,140  2,214,842  11,072,496  763,010  4,315,644  3.4 -1.0 16.6
Shanghai Qingpu IBZ 80,149  634,529  24,049  220,856  56,100  413,674  -5.0 -16.2 2.3
Shanghai Pudong Airport IBA 851,802  5,267,485  444,112  2,813,557  407,690  2,453,928  -13.8 6.2 -29.1
Shanghai Jinqiao IBZ 134,867  611,552  13,010  100,676  121,857  510,877  -21.4 -21.1 -21.5
Nanjing IBA 576,816  3,239,147  395,530  2,271,141  181,286  968,005  34.6 38.9 25.5
Wuxi High-Tech IBA 1,826,596  12,520,859  839,719  6,589,239  986,877  5,931,620  -14.7 -12.1 -17.3
Xuzhou IBA 100,891  717,390  74,178  487,629  26,714  229,761  3899.9 3769.7 4207.5
Changzhou IBA 53,945  317,084  21,602  123,815  32,343  193,269  52.6 0.1 129.8
Suzhou Industrial Park IBA 2,781,654  13,844,828  1,632,112  8,065,327  1,149,542  5,779,501  0.6 -17.5 45.1
Suzhou HTIDZ IBA 1,393,999  8,547,055  788,826  4,940,142  605,173  3,606,912  -24.6 -35.0 -3.3
Nantong IBA 91,481  553,690  52,063  262,892  39,418  290,798  23.2 7.3 42.2
Lianyungang IBZ 51,387  249,078  34,269  79,537  17,118  169,541  19.9 -26.2 69.6
Huai'an IBA 20,292  217,796  11,793  120,289  8,499  97,507  -24.2 -24.4 -24.0
Yancheng IBA 42,068  146,639  2,429  7,695  39,639  138,944  208.3 -9.9 256.0
Yangzhou IBA 1,263  19,473  464  11,379  799  8,094  -82.0 -87.4 -55.2
Zhenjiang IBA 60,257  419,749  11,777  38,890  48,481  380,859  95.4 -30.2 139.3
Taizhou IBA 18,715  88,201  10,566  45,018  8,149  43,183  -8.6 24.8 -28.5
Changshu IBA 18,467  118,356  6,664  36,717  11,803  81,639  -3.5 26.4 -12.8
Jiangyin IB\A 34,950  136,736  15,475  62,891  19,475  73,846  159.1 209.8 127.5
Kunshan IBA 4,298,118  25,814,990  3,078,870  18,159,385  1,219,248  7,655,605  -0.8 -3.0 4.8
Wujiang IBA 435,775  2,915,400  415,077  2,743,047  20,698  172,352  28.9 31.7 -3.4
Wuzhong IBA 23,486  104,467  5,133  47,453  18,353  57,014  -24.9 -25.8 -24.0
Taichang Port IBA 66,353  367,406  12,242  91,146  54,111  276,260  24.2 -23.1 55.8
Wujin IBA 68,482  387,566  28,737  175,359  39,745  212,207  -11.0 -12.7 -9.5
Hangzhou IBZ 271,220  2,146,151  88,265  685,637  182,955  1,460,513  2.5 -21.4 19.6
Jiaxing IBA 98,184  593,624  66,311  302,535  31,872  291,089  241.0 329.1 181.0
Hangzhou Jinyi IBA 66,921  443,862  1,350  124,782  65,571  319,081  111.8 63390.4 52.4
Zhoushan Port IBA 287,320  1,770,406  49,498  358,155  237,822  1,412,252  66.1 975.7 36.8
Hefei IBA 88,883  403,713  18,606  97,891  70,276  305,822  -39.6 16.8 -47.7
Wuhu IBA 78,143  487,207  25,132  201,540  53,011  285,668  12.1 -26.8 79.4
Maanshan IBA 197,914  804,082  91,434  360,297  106,481  443,785  621.5 257.0 4111.4
Quanzhou IBA 4,500  53,954  1,739  12,053  2,761  41,901  -92.3 -96.2 -89.1
Nanchang IBZ 239,430  691,208  43,268  192,377  196,162  498,832  16.2 -26.7 50.0
Jiujiang IBZ 22,514  87,816  10,978  45,388  11,535  42,428  99.1 17.6 667.4
Ganzhou IBA 93,410  159,772  55,200  88,752  38,211  71,020  3848.8 3925.0 3757.6
Jinan IBA 121,947  1,089,197  43,250  265,794  78,697  823,403  724.9 363.5 1002.2
Dongying IBA 174,102  710,520  51,000  262,561  123,102  447,960  144.6 -0.1 1522.9
Weifang IBA 215,835  599,073  80,394  267,875  135,441  331,198  31.7 -17.8 156.6
Qingdao xihaian IBZ 86,156  425,393  14,048  72,691  72,108  352,702  -9.1 -10.1 -8.9
Rizhao IBZ 49,659  397,471  27,724  151,648  21,934  245,823  285.2 - 138.3
Weihai  IBA 150,671  801,124  76,773  343,690  73,898  457,434  30.4 28.2 32.1
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 128,902  573,614  32,717  154,718  96,185  418,896  350.2 155.8 525.9
Xinzheng IBA 3,693,048  21,391,436  2,322,680  13,036,860  1,370,367  8,354,576  13.3 5.9 27.2
Nanyang Wolong IBA 6,575  153,867  2,897  129,427  3,678  24,441  1218.3 2183.2 307.1
Wuhan Donghu IBA 236,627  1,037,404  114,576  475,604  122,051  561,800  31.5 -20.2 190.5
Wuhan Xingang Airport IBA 44,524  228,258  5,146  41,620  39,378  186,638  -62.6 -46.3 -65.0
Changsha Huanghua IBA 94,164  116,549  93,304  111,560  860  4,989  -53.6 -55.4 302.9
Xiangtan IBA 661,405  3,701,642  375,428  1,774,694  285,977  1,926,948  47.9 31.9 66.5
Hengyang IBA 245,248  471,901  189,287  285,949  55,961  185,952  -4.2 104.9 -47.3
Yueyang Chenglingji IBA 306,359  1,702,251  207,803  1,256,083  98,556  446,168  25.9 21.1 41.5
Hunan Chenzhou IBA 100,829  919,790  71,231  821,294  29,598  98,496  65.8 137.8 -52.9
Guangzhou Baiyun Airport IBA 232,070  1,518,545  100,521  341,140  131,549  1,177,404  0.2 -51.6 45.2
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 455,442  2,687,540  120,753  836,585  334,689  1,850,955  18.5 -9.4 37.8
Shenzhen Yantian IBA 1,128,513  5,667,014  878,661  4,026,735  249,852  1,640,278  -11.5 -7.0 -20.8
Nanning IBA 800,644  3,149,090  413,527  1,548,846  387,118  1,600,244  122.9 121.8 124.0
Beihai IBZ 148,441  918,998  92,638  482,405  55,802  436,593  -15.0 -13.8 -16.3
Guangxi Pingxiang IBA 817,812  5,782,627  395,319  2,930,765  422,494  2,851,862  19.9 28.2 12.5
Haikou IBA 189,908  977,395  7,415  31,531  182,493  945,865  85.7 110.7 85.0
Chongqing Fuling IBZ 112,594  163,610  82,928  86,605  29,666  77,005  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,920,466  22,649,936  2,874,695  15,082,012  1,045,771  7,567,924  13.5 13.9 12.8
Chongqing Jiangjin IBA 140,519  1,047,571  105,798  589,470  34,720  458,100  368.6 170.9 7586.5
Chengdu High-Tech IBA 7,134,360  42,620,768  4,106,529  22,654,250  3,027,830  19,966,518  24.6 21.0 29.1
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 45,730  157,147  34,104  124,745  11,627  32,402  37.5 178.5 -53.4
Zunyi IBA 2,806  55,912  2,495  46,114  311  9,798  -16.1 330.6 -82.5
Guian IBA 12,300  42,667  6,623  22,866  5,678  19,801  -83.7 -82.7 -84.7
Kunming IBA 23,150  56,761  18,887  38,701  4,263  18,060  122.0 224.1 32.5
Honghe IBA 208,558  1,452,949  92,408  720,929  116,149  732,020  137.1 141.6 132.8
Xi'an  IBA 120,431  534,711  38,390  167,263  82,041  367,449  271.3 444.5 224.3
Xi'an High-Tech IBA 880,433  7,054,797  379,996  2,344,521  500,437  4,710,276  41.7 8.2 67.6
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 98  5,893  70  460  28  5,433  - - -
Lanzhouxinqu IBA 24,948  133,208  5,533  46,290  19,415  86,918  -43.9 -71.7 17.7
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 458  74,851  288  45,768  170  29,083  -88.9 -90.1 -86.6
Urumqi IBA 277,076  331,042  272,907  314,521  4,169  16,521  83.5 111.7 -48.0
Alashankou IBA 53,824  691,446  5,518  68,417  48,306  623,030  53.0 -18.0 69.1
Kashi IBA 12,754  59,670  6,370  32,834  6,384  26,836  311.8 613.0 171.5
Bonded Logistics Center 2,165,371  13,255,987  1,087,355  5,916,552  1,078,016  7,339,434  51.5 77.9 35.3
Beijing Yizhuang BLCB 27,679  194,188  644  6,725  27,035  187,463  67.2 352.0 63.5
Tianjin Economic Development Area BLCB 385,459  2,088,182  3,306  18,955  382,154  2,069,226  135.5 1617.7 133.6
Tianjin Jizhou BLCB 900  1,346  888  1,224  12  122  - - -
Xinji BLCB 59,924  361,594  41,836  268,837  18,088  92,757  799.5 994.1 493.5
Tangshan Port Jingtang BLCB 459  4,137  187  2,471  272  1,667  -41.1 -21.9 -56.8
Hebei Wuan BLCB 299  299  19  19  279  279  280.2 - 255.6
Shanxi lanhua BLCB 4,413  11,589  - - 4,413  11,589  74.4 - 75.3
Shanxi Fanglue BLCB - 16  - 16  - - - - -
Baotou BLCB - - - - - - - - -
Chifeng BLCB 156  714  - - 156  714  79.9 - 110.4
Qisumu BLCB 2,343  4,659  - 21  2,343  4,638  - - -
Bayannaoer BLCB - - - - - - - - -
Yingkou Port BLCB 8,953  87,971  - 86  8,953  87,885  430.5 -6.8 432.9
Panjin BLCB 8,633  32,971  512  512  8,121  32,459  1684.9 -34.4 2944.3
Tieling BLCB 112  1,520  - - 112  1,520  93.4 - 347.5
Jilin BLCB 51  439  51  439  - - -68.4 -66.2 -
Mudanjiang BLCB 39  498  - - 39  498  2236.1 - 2236.1
Heihe BLCB - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLCB 36,070  191,976  2,264  20,132  33,806  171,844  -18.9 -30.7 -17.3
Shanghai Hongqiao Central Business District BLCB 2,612  11,957  17  105  2,595  11,852  - - -
Xuzhou BLCB 28,031  9,038  18,993  - - -
Rugao Port BLCB 999  16,119  981  11,954  17  4,165  -80.8 -67.1 -91.3
Lianyungang BLCB 2,524  241,969  - 31,056  2,524  210,913  18.0 257.4 7.4
Dafenggang BLCB 8,304  17,921  31  8,301  17,890  -83.2 - -83.3
Jiangsu Haian BLCB 10,614  77,012  - 7,052  10,614  69,959  79.8 233.9 71.8
Jiangsu Xinyi BLCB 6,999  8,162  6,999  8,024  138  - - -
Ningbo Lishe BLCB 21,652  77,298  549  5,885  21,103  71,413  -15.2 -13.3 -15.3
Wenzhou BLCB 6,825  18,763  - 43  6,825  18,720  17.0 -25.1 17.1
Huzhou BLCB 2,311  22,466  542  1,169  1,768  21,296  - - -
Hangzhou BLCB 1,552  13,510  1,256  4,943  297  8,566  -7.3 9.1 -14.6
Yiwu BLCB 119,158  698,264  68,450  394,128  50,707  304,137  280.9 1630.1 89.4
Ningbo Zhenhai BLCB - - - - - - - - -
Hefei Airport BLCB 10,722  45,725  2,661  10,382  8,062  35,343  952.2 3041.6 780.2
Bengbu (wanbei) BLCB - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLCB 3,202  9,614  3,202  5,366  - 4,248  17.8 - -47.9
Anhui Wandongnan BLCB 19,180  19,180  - - - - -
Xiangfu BLCB 1,628  15,206  249  7,769  1,379  7,437  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLCB 20,468  97,125  532  7,771  19,936  89,354  -25.4 -35.2 -24.4
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLCB 10,158  18,163  10,158  18,163  - - - - -
Nanchang BLCB - - - - - - - - -
Longnan BLCB - 3,327  - - - 3,327  202.0 - 202.0
Qingdao Xihaian New Area BLCB 9,156  61,943  100  231  9,056  61,712  - - -
Zibo BLCB 914  49,535  - - 914  49,535  572.8 - 734.1
Yantai Fushan Huili BLCB - 31  - - - 31  - - -
Luzhong Yunda BLCB 39  884  31  128  756  -28.1 110.8 -35.3
Zhucheng BLCB - - - - - - - - -
Henan BLCB 267,217  962,750  253,773  834,551  13,444  128,198  61.6 397.8 -70.1
Henan Dezhong BLCB 28  47,166  - 46,729  28  437  895.8 - -90.8
Henan Shangqiu BLCB 10,806  69,007  8,234  52,184  2,571  16,823  157.3 10040.0 -36.1
Huangshi Qipanzhou BLCB 299  - - 299  1879.0 - 1879.0
Xiangyang BLCB 4,068  17,221  3,414  15,862  654  1,359  368.6 347.8 922.5
Yichang Sanxia BLCB 811  44,744  - 30,277  811  14,467  60.4 935.9 -42.1
Jingmen BLCB 23  4,530  23  4,521  - 10  - - -
Xiantao BLCB - 6,770  - 29  - 6,742  -58.3 -12.0 -58.4
Changsha Jinxia BLCB 48,207  820,646  41,416  771,048  6,791  49,598  4.6 6.5 -17.9
Zhuzhou Tongtangwan BLCB 5,608  25,958  5,608  25,894  - 65  -73.4 -73.4 -
Shenzhen Airport BLCB 108,441  571,110  52,228  276,270  56,213  294,841  29.3 48.6 15.2
Shantou BLCB 2,401  7,270  351  395  2,050  6,875  -73.2 -74.1 -73.2
Zhanjiang BLCB 3,717  32,106  3,346  14,731  372  17,375  -32.4 -24.8 -37.8
Dongguan BLCB 344,458  806,300  200,667  346,124  143,791  460,176  266.4 403.5 204.1
Dongguan Qingxi BLCB 8,324  1,885,005  6,047  599,618  2,277  1,285,387  -16.9 -35.1 -4.3
Zhongshan BLCB 30,048  231,379  10,652  80,439  19,396  150,940  -24.3 15.6 -36.1
Foshan Guotong BLCB 4,328  32,412  744  7,896  3,584  24,516  14.6 45.8 7.3
Fangcheng Port BLC(B) - 21,620  - - - 21,620  - - -
Chongqing Guoyuan BLCB 4,970  72,760  - - 4,970  72,760  - - -
Chongqing Railway BLCB 49,586  244,348  20,458  103,356  29,128  140,992  -38.8 -68.7 103.6
Chongqing Nanpeng Road BLCB 23,198  114,041  17,666  72,299  5,532  41,741  153.9 142.4 176.6
Chengdu Airport BLCB 22,116  179,335  574  41,623  21,542  137,712  -37.0 -63.7 -19.0
Tianfu new area(Chengdu) BLCB 871  5,407  871  5,407  - - -
Chengdu Railway BLCB 317,576  1,942,234  288,364  1,607,312  29,212  334,922  235.8 324.1 67.9
Luzhou Port BLC B 56,425  190,987  200  200  56,225  190,787  43.2 -99.3 84.2
Yibin Port BLCB 52,239  225,174  23,162  84,794  29,077  140,380  732.1 147111.5 419.8
Kunming Gaoxin BLCB - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLCB 1,203  5,004  1,187  3,929  15  1,075  -14.2 -32.7 -
Shanxi Xixian BLCB 20,781  152,266  3,790  34,516  16,991  117,750  36.5 298.2 14.4
Wuwei BLCB - 98  - 98  - - -94.4 - -
Qinghai Caojiapu BLCB 257  861  - - 257  861  -98.4 - -98.4
Shizuishan BLCB - - - - - - - - -
Kuitun BLCB 2,327  2,872  - - 2,327  2,872  - - -
International Border Cooperation Center 2,813  18,632  2,084  14,100  729  4,533  -80.7 -84.6 -6.8
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 29,310  137,377  3,830  53,761  25,480  83,616  914.8 1614.2 703.9
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730