Home|中文站
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2023
2023/04/08
(10)Imports and Exports by Customs Districts,3.2023
. Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
TOTAL 542,987,948 1,438,954,424 315,589,337 821,830,961 227,398,611 617,123,463 -2.9 0.5 -7.1
Beijing 9,889,385 24,738,339 1,813,562 5,079,999 8,075,823 19,658,340 4.1 -24.2 15.3
Tianjin 27,610,478 72,446,981 16,732,082 41,146,182 10,878,396 31,300,799 14.8 35.4 -4.3
Shijiazhuang 6,603,080 18,035,624 1,564,912 3,808,129 5,038,168 14,227,495 9.3 48.9 2.1
Taiyuan 277,579 660,255 44,231 127,211 233,348 533,044 -54.0 -37.1 -56.7
Manzhouli 1,208,200 3,083,608 679,149 1,776,325 529,051 1,307,284 103.2 163.1 55.2
Hohhot 1,817,781 4,335,339 418,735 926,305 1,399,046 3,409,033 111.2 51.9 136.2
Shenyang 1,584,185 4,786,390 269,109 652,727 1,315,076 4,133,663 11.5 6.5 12.3
Dalian 12,001,007 34,145,652 5,216,238 16,074,669 6,784,769 18,070,983 0.3 16.4 -10.7
Changchun 669,357 2,108,713 234,876 641,286 434,481 1,467,427 -1.1 4.0 -3.2
Harbin 2,972,292 8,543,749 918,249 2,228,632 2,054,043 6,315,117 26.0 152.7 7.0
Shanghai 101,435,748 277,789,654 59,635,919 161,489,923 41,799,829 116,299,731 -10.4 -12.9 -6.6
Nanjing 44,022,897 121,540,993 21,764,181 60,446,243 22,258,716 61,094,749 -5.2 -5.3 -5.0
Hangzhou 21,028,749 56,222,697 11,754,533 31,429,482 9,274,216 24,793,214 1.9 8.6 -5.6
Ningbo 31,611,643 82,462,088 23,985,756 60,138,463 7,625,887 22,323,625 -0.9 2.6 -9.1
Hefei 4,531,006 11,943,650 2,678,519 6,298,901 1,852,488 5,644,748 -13.8 21.0 -34.7
Fuzhou 4,365,952 11,914,140 1,867,043 4,917,806 2,498,909 6,996,334 -8.6 -14.3 -4.2
Xiamen 15,723,962 41,875,031 11,012,138 28,992,883 4,711,823 12,882,148 -8.4 -4.8 -15.8
Nanchang 3,322,917 8,880,933 1,687,146 4,148,072 1,635,771 4,732,861 20.9 47.2 4.6
Qingdao 42,416,244 111,990,290 21,172,048 56,020,213 21,244,196 55,970,078 0.1 1.7 -1.5
Jinan 8,428,343 20,203,353 4,651,991 11,000,985 3,776,352 9,202,368 -15.5 -8.9 -22.1
Zhengzhou 5,551,813 24,199,678 3,552,948 15,868,638 1,998,865 8,331,040 -12.5 -1.3 -28.1
Wuhan 4,035,575 11,373,954 2,323,264 6,533,949 1,712,310 4,840,005 -12.4 -6.3 -19.4
Changsha 2,749,009 7,034,282 1,322,638 3,282,925 1,426,370 3,751,357 18.2 22.7 14.6
Guangzhou 22,898,929 58,523,810 16,313,437 40,808,327 6,585,492 17,715,484 -5.0 -3.9 -7.3
Huangpu 21,480,345 53,233,996 11,195,329 26,706,925 10,285,016 26,527,071 -14.5 -8.5 -19.9
Shenzhen 83,111,595 208,049,943 59,367,117 146,803,735 23,744,478 61,246,209 1.4 9.3 -13.5
Gongbei 5,921,201 15,096,377 4,104,162 10,431,054 1,817,040 4,665,323 -19.2 -11.9 -31.9
Shantou 3,008,620 6,957,145 1,451,254 3,531,583 1,557,366 3,425,562 38.0 22.6 58.5
Haikou  2,716,023 7,414,545 828,506 2,148,435 1,887,517 5,266,110 18.6 62.7 6.7
Zhanjiang 3,630,504 9,938,839 552,240 1,187,117 3,078,263 8,751,722 -10.1 28.1 -13.6
Jiangmen 1,771,099 4,552,928 1,132,708 2,841,265 638,391 1,711,664 -14.3 -18.7 -5.9
Nanning 12,473,749 32,222,758 6,115,970 14,444,191 6,357,780 17,778,567 52.3 78.4 36.1
Chengdu 8,472,804 21,933,260 4,740,689 13,082,608 3,732,115 8,850,652 -25.5 -20.7 -31.7
Chongqing 8,025,629 20,177,072 5,172,668 12,965,454 2,852,961 7,211,618 -22.8 -23.9 -20.6
Guiyang 463,256 998,675 292,094 650,202 171,161 348,473 25.7 94.2 -24.2
Kunming 3,191,293 7,826,041 1,482,915 3,228,606 1,708,379 4,597,435 36.3 53.2 26.4
Lhasa 37,284 92,679 36,027 88,872 1,257 3,807 -19.9 -19.9 -19.8
Xi'an 4,768,938 12,487,327 3,028,515 7,970,326 1,740,423 4,517,001 -22.9 -20.5 -26.8
Urumqi  6,498,586 17,762,396 4,399,672 11,732,776 2,098,914 6,029,620 54.8 88.2 15.0
Lanzhou 577,983 1,172,462 37,706 97,288 540,277 1,075,174 -10.8 37.8 -13.6
Yinchuan 62,793 147,220 24,942 63,390 37,852 83,830 -38.7 -52.9 -20.7
Xining 20,115 51,557 14,120 18,856 5,995 32,701 670.3 937.4 570.7
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs.
The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730