Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 11.2019
12/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts,11.2019

Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 11 1 to 11 Total Exports Imports
TOTAL 404,748,448  4,142,071,583  221,337,434  2,260,094,505  183,411,013  1,881,977,078  -2.3 -0.3 -4.6
Beijing 7,362,385  74,489,603  2,491,258  19,890,555  4,871,127  54,599,047  4.2 -2.4 6.9
Tianjin 16,951,828  181,442,743  7,024,859  83,334,604  9,926,969  98,108,139  -5.2 -9.3 -1.4
Shijiazhuang 3,792,339  44,819,232  514,541  6,865,136  3,277,798  37,954,097  5.2 -4.3 7.2
Taiyuan 279,117  3,025,163  14,465  305,134  264,652  2,720,029  18.9 249.8 10.7
Manzhouli 503,467  5,094,124  220,733  2,109,832  282,734  2,984,293  -6.6 2.0 -11.9
Hohhot 856,969  9,479,697  236,289  2,014,144  620,680  7,465,553  8.6 31.7 3.7
Shenyang 1,928,617  15,373,683  337,411  2,799,539  1,591,207  12,574,144  4.0 -3.3 5.8
Dalian 10,468,407  112,825,181  4,465,813  50,973,537  6,002,594  61,851,644  -2.8 -6.5 0.4
Changchun 996,734  8,844,207  200,479  1,712,565  796,254  7,131,642  -7.4 19.3 -12.2
Harbin 1,688,961  18,051,844  172,801  2,110,030  1,516,160  15,941,813  1.1 24.6 -1.3
Shanghai 78,058,933  836,337,519  44,932,398  491,565,523  33,126,534  344,771,996  -6.5 -4.5 -9.3
Nanjing 32,196,056  344,751,495  16,162,309  172,170,092  16,033,746  172,581,403  -6.3 -4.2 -8.4
Hangzhou 12,443,105  111,968,637  6,753,704  61,749,070  5,689,401  50,219,567  8.4 11.9 4.5
Ningbo 19,197,089  224,777,490  13,464,040  159,141,228  5,733,049  65,636,262  0.5 3.3 -5.8
Hefei 2,787,157  30,748,699  1,072,521  11,878,782  1,714,635  18,869,917  2.0 0.5 2.9
Fuzhou 3,356,720  32,853,741  1,580,553  15,476,156  1,776,166  17,377,585  5.3 -4.4 15.9
Xiamen 10,982,450  121,393,986  7,515,125  81,651,176  3,467,326  39,742,810  -3.0 0.1 -8.7
Nanchang 2,303,114  17,632,801  1,093,246  7,722,531  1,209,867  9,910,270  26.4 58.4 9.2
Qingdao 26,415,454  291,711,759  13,024,586  141,994,105  13,390,869  149,717,653  -2.8 -2.3 -3.2
Jinan 4,977,355  49,428,992  2,213,643  21,243,260  2,763,711  28,185,732  -0.1 4.9 -3.5
Zhengzhou 8,760,376  63,447,784  5,834,570  38,688,274  2,925,806  24,759,510  -2.7 -0.5 -5.9
Wuhan 3,133,561  29,546,040  1,410,215  13,173,217  1,723,346  16,372,823  7.3 4.4 9.7
Changsha 2,309,246  24,255,466  1,167,620  12,175,803  1,141,626  12,079,663  25.8 48.1 9.2
Guangzhou 15,962,776  161,635,873  9,858,707  97,440,006  6,104,069  64,195,867  -0.9 -3.3 2.9
Huangpu 22,384,272  210,530,124  9,777,319  99,388,064  12,606,953  111,142,060  -1.3 1.0 -3.3
Shenzhen 67,005,764  652,345,321  44,142,066  421,622,589  22,863,697  230,722,732  -4.1 3.0 -14.8
Gongbei 4,922,479  55,360,893  3,149,712  36,050,456  1,772,767  19,310,436  -5.9 -0.1 -15.1
Shantou 1,903,237  15,665,304  1,333,116  10,831,379  570,121  4,833,925  -0.3 4.4 -9.5
Haikou  1,191,033  15,120,031  345,324  3,874,260  845,709  11,245,771  -5.3 2.0 -7.6
Zhanjiang 2,425,268  25,650,197  328,118  3,919,000  2,097,150  21,731,198  -2.0 -9.7 -0.4
Jiangmen 1,388,277  16,489,803  1,052,869  12,066,543  335,408  4,423,260  -5.6 -5.4 -6.1
Nanning 8,084,621  75,948,385  4,210,073  35,966,960  3,874,548  39,981,426  9.0 11.3 7.0
Chengdu 8,742,816  81,206,553  4,234,620  37,852,072  4,508,196  43,354,481  10.5 11.9 9.4
Chongqing 6,849,491  64,984,748  4,571,305  42,513,258  2,278,186  22,471,491  11.5 9.2 16.0
Guiyang 239,363  2,437,649  162,891  1,452,520  76,472  985,129  -39.8 -36.4 -44.2
Kunming 2,684,625  25,425,206  1,316,887  11,120,295  1,367,738  14,304,911  15.5 17.5 14.0
Lhasa 92,938  586,093  74,701  535,493  18,238  50,600  -12.9 17.2 -76.5
Xi'an 3,965,828  39,438,391  1,913,600  20,488,368  2,052,229  18,950,024  -5.6 -13.6 5.0
Urumqi  4,637,953  43,533,046  2,867,595  23,530,139  1,770,358  20,002,908  6.0 9.1 2.6
Lanzhou 308,786  1,929,572  11,045  143,452  297,741  1,786,120  -30.9 -46.5 -29.3
Yinchuan 199,921  1,357,257  84,306  550,362  115,615  806,895  50.5 82.1 34.6
Xining 9,561  127,250  - 4,996  9,561  122,254  24.0 25.7 24.0
Note:Since 2013, Jinan Customs has been added into the table, which was part of Qingdao Customs. The coverage of Qingdao Customs as well as percentage changes is adjusted accordingly.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730