Home|中文站
(10) Imports and Exports by Customs Districts, 11.2019
12/23/2019

(10)Imports and Exports by Customs Districts,11.2019

Unit:US$1,000
Customs Districts Total Exports Imports Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 11 1 to 11 Total Exports Imports
TOTAL 404,748,448  4,142,071,583  221,337,434  2,260,094,505  183,411,013  1,881,977,078  -2.3 -0.3 -4.6
Beijing 7,362,385  74,489,603  2,491,258  19,890,555  4,871,127  54,599,047  4.2 -2.4 6.9
Tianjin 16,951,828  181,442,743  7,024,859  83,334,604  9,926,969  98,108,139  -5.2 -9.3 -1.4
Shijiazhuang 3,792,339  44,819,232  514,541  6,865,136  3,277,798  37,954,097  5.2 -4.3 7.2
Taiyuan 279,117  3,025,163  14,465  305,134  264,652  2,720,029  18.9 249.8 10.7
Manzhouli 503,467  5,094,124  220,733  2,109,832  282,734  2,984,293  -6.6 2.0 -11.9
Hohhot 856,969  9,479,697  236,289  2,014,144  620,680  7,465,553  8.6 31.7 3.7
Shenyang 1,928,617  15,373,683  337,411  2,799,539  1,591,207  12,574,144  4.0 -3.3 5.8
Dalian 10,468,407  112,825,181  4,465,813  50,973,537  6,002,594  61,851,644  -2.8 -6.5 0.4
Changchun 996,734  8,844,207  200,479  1,712,565  796,254  7,131,642  -7.4 19.3 -12.2
Harbin 1,688,961  18,051,844  172,801  2,110,030  1,516,160  15,941,813  1.1 24.6 -1.3
Shanghai 78,058,933  836,337,519  44,932,398  491,565,523  33,126,534  344,771,996  -6.5 -4.5 -9.3
Nanjing 32,196,056  344,751,495  16,162,309  172,170,092  16,033,746  172,581,403  -6.3 -4.2 -8.4
Hangzhou 12,443,105  111,968,637  6,753,704  61,749,070  5,689,401  50,219,567  8.4 11.9 4.5
Ningbo 19,197,089  224,777,490  13,464,040  159,141,228  5,733,049  65,636,262  0.5 3.3 -5.8
Hefei 2,787,157  30,748,699  1,072,521  11,878,782  1,714,635  18,869,917  2.0 0.5 2.9
Fuzhou 3,356,720  32,853,741  1,580,553  15,476,156  1,776,166  17,377,585  5.3 -4.4 15.9
Xiamen 10,982,450  121,393,986  7,515,125  81,651,176  3,467,326  39,742,810  -3.0 0.1 -8.7
Nanchang 2,303,114  17,632,801  1,093,246  7,722,531  1,209,867  9,910,270  26.4 58.4 9.2
Qingdao 26,415,454  291,711,759  13,024,586  141,994,105  13,390,869  149,717,653  -2.8 -2.3 -3.2
Jinan 4,977,355  49,428,992  2,213,643  21,243,260  2,763,711  28,185,732  -0.1 4.9 -3.5
Zhengzhou 8,760,376  63,447,784  5,834,570  38,688,274  2,925,806  24,759,510  -2.7 -0.5 -5.9
Wuhan 3,133,561  29,546,040  1,410,215  13,173,217  1,723,346  16,372,823  7.3 4.4 9.7
Changsha 2,309,246  24,255,466  1,167,620  12,175,803  1,141,626  12,079,663  25.8 48.1 9.2
Guangzhou 15,962,776  161,635,873  9,858,707  97,440,006  6,104,069  64,195,867  -0.9 -3.3 2.9
Huangpu 22,384,272  210,530,124  9,777,319  99,388,064  12,606,953  111,142,060  -1.3 1.0 -3.3
Shenzhen 67,005,764  652,345,321  44,142,066  421,622,589  22,863,697  230,722,732  -4.1 3.0 -14.8
Gongbei 4,922,479  55,360,893  3,149,712  36,050,456  1,772,767  19,310,436  -5.9 -0.1 -15.1
Shantou 1,903,237  15,665,304  1,333,116  10,831,379  570,121  4,833,925  -0.3 4.4 -9.5
Haikou  1,191,033  15,120,031  345,324  3,874,260  845,709  11,245,771  -5.3 2.0 -7.6
Zhanjiang 2,425,268  25,650,197  328,118  3,919,000  2,097,150  21,731,198  -2.0 -9.7 -0.4
Jiangmen 1,388,277  16,489,803  1,052,869  12,066,543  335,408  4,423,260  -5.6 -5.4 -6.1
Nanning 8,084,621  75,948,385  4,210,073  35,966,960  3,874,548  39,981,426  9.0 11.3 7.0
Chengdu 8,742,816  81,206,553  4,234,620  37,852,072  4,508,196  43,354,481