Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 2.2024
2024/03/08

11Imports and Exports by Specific Areas, 2.2024
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
2 1to2 2 1to2 2 1to2 Total Exports Imports
Special Economic zone 55,593,423  129,214,890  33,297,817  79,310,343  22,295,606  49,904,546  27.8 36.9 15.5
Xiamen SEZ 9,403,660  20,696,188  4,164,112  9,850,636  5,239,548  10,845,551  -4.3 0.6 -8.3
Shenzhen SEZ 40,444,709  95,020,266  26,102,189  62,126,216  14,342,520  32,894,050  40.5 48.5 27.6
Zhuhai SEZ 2,641,665  6,408,466  1,854,892  4,507,242  786,774  1,901,224  13.8 20.2 1.2
Shantou SEZ 448,766  1,055,706  303,832  802,390  144,933  253,317  -14.7 -12.1 -22.0
Hainan SEZ 2,654,623  6,034,264  872,793  2,023,860  1,781,831  4,010,405  20.0 23.6 18.2
Economic and Technological Development Zone 31,424,281  68,317,822  16,267,612  37,148,647  15,156,670  31,169,175  5.5 6.0 5.0
High and New Tech Industrial Development Zone 25,125,203  54,449,443  15,320,108  33,045,504  9,805,095  21,403,939  7.2 6.1 9.0
Integrated Experimental Area 3,209,181  7,789,552  1,966,207  4,240,458  1,242,974  3,549,094  -47.0 -55.6 -31.0
Bonded Zone 13,566,228  31,430,051  3,765,335  8,899,309  9,800,893  22,530,742  -2.6  2.7  -4.5 
Dalian BZ 82,391  174,746  31,128  73,627  51,263  101,119  -3.2 8.8 -10.4
Shanghai Waigaoqiao BZ 8,735,122  20,285,560  2,066,945  4,885,747  6,668,177  15,399,813  -6.3 -2.6 -7.4
Ningbo BZ 1,550,966  3,350,945  327,385  745,385  1,223,581  2,605,560  16.0 -5.4 24.0
Shenzhen Futian BZ 3,000,864  7,131,863  1,280,392  3,025,024  1,720,472  4,106,839  -0.5 14.9 -9.4
Zhuhai BZ 196,885  486,938  59,485  169,527  137,400  317,411  28.1 6.2 43.9
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 80,998  233,697  66,255  177,020  14,743  56,677  74.7 108.5 15.9
Bonded Port 1,165,745  2,567,174  148,892  357,712  1,016,853  2,209,462  12.0 -44.5 34.1
Zhangjiagang BP 370,523  827,149  128,435  311,111  242,088  516,038  -16.9 -16.9 -16.9
Hainan Yangpu BP 795,222  1,740,025  20,458  46,602  774,765  1,693,424  34.2 -82.7 65.0
Comprehensive Bonded Zone 59,129,979  131,749,602  31,463,470  69,189,132  27,666,509  62,560,470  -5.4 -9.9 -0.0
Yangshan Speicail CBZ 2,882,689  6,157,812  1,765,614  3,635,905  1,117,074  2,521,907  -6.4 -13.0 5.1
Beijing Tianzhu CBZ 1,127,488  2,714,915  39,895  85,438  1,087,593  2,629,477  -4.5 -25.6 -3.6
Beijing Daxing Int'l Airport CBZ 13,404  25,518  2,239  4,209  11,165  21,309  799.2 4693.8 674.8
Beijing Zhongguancun CBZ - - - - - - - - -
Tianjin Taida CBZ 183,392  318,407  31,175  71,102  152,217  247,305  15.7 3.2 19.9
Tianjin Dongjiang CBZ 1,103,949  2,301,483  344,697  935,211  759,252  1,366,271  0.2 49.3 -18.2
Tianjin Port CBZ 824,450  1,783,194  264,904  578,503  559,545  1,204,691  -17.1 1.2 -23.8
Tianjin Binhai New Area CBZ 224,283  698,521  23,662  52,384  200,621  646,137  10.2 16.3 9.7
Shijiazhuang CBZ 50,570  130,040  30,771  74,184  19,799  55,856  43.6 28.5 70.0
Caofeidian CBZ 492,416  1,388,352  18,312  37,641  474,104  1,350,711  1.9 -42.8 4.1
Qinhuangdao CBZ 66,047  148,093  62,111  138,807  3,936  9,286  11.2 16.5 -34.2
Langfang CBZ 8,157  81,766  1,013  4,121  7,144  77,645  291.7 -78.4 4271.3
Taiyuan Wusu CBZ 45,639  80,219  23,859  49,857  21,780  30,362  149.3 65.9 1326.4
Hohhot CBZ 108,874  191,423  8,488  35,271  100,386  156,153  -3.6 557.8 -19.2
Manzhouli CBZ 77,310  189,311  73,586  180,605  3,724  8,707  -50.1 -51.2 -5.2
Erdos CBZ 17,013  90,245  17,013  90,143  - 102  8.0 172.8 -99.8
Shenyang CBZ 119,784  344,418  74,276  207,940  45,508  136,478  178.3 229.9 124.7
Dalian Wanli CBZ 254,923  572,358  219,686  492,109  35,237  80,249  -22.6 -11.3 -56.4
Dalian Dayaowan CBZ 231,269  492,609  108,382  242,005  122,887  250,604  -8.3 -19.0 4.9
Yingkou CBZ 799  1,792  364  947  435  845  -94.6 -71.9 -97.2
Changchun Xinglong CBZ 86,648  230,192  13,936  38,963  72,712  191,229  269.3 150.7 308.8
Hunchun CBZ 62,896  108,175  54,960  85,455  7,936  22,720  -23.8 -36.1 177.8
Harbin CBZ 40,806  115,721  8,890  24,913  31,916  90,808  -47.9 -22.9 -52.2
Suifenhe CBZ 79,257  166,382  54,564  112,472  24,693  53,911  114.1 406.0 -2.8
Caohejing CBZ 229,497  546,309  102,566  259,447  126,931  286,862  -3.0 -5.0 -1.1
Jiading CBZ 46,750  110,306  14,271  39,919  32,479  70,388  -44.0 -66.1 -11.0
Fengxian CBZ 65,557  147,124  58,242  130,418  7,315  16,706  -87.1 -37.8 -98.2
Songjiang CBZ 1,631,134  3,327,100  1,063,872  2,053,317  567,262  1,273,783  -12.9 -12.3 -13.8
Qingpu CBZ 97,909  237,213  46,874  106,170  51,035  131,043  -5.3 -5.9 -4.8
Jinqiao CBZ 71,827  169,134  20,147  45,840  51,681  123,294  7.8 15.0 5.4
Shanghai Pudong Airport CBZ 1,125,442  2,494,204  730,642  1,569,209  394,800  924,995  0.7 2.0 -1.3
Shanghai Waigaoqiao Port CBZ 293,001  617,406  183,793  431,357  109,209  186,049  -50.5 8.0 -78.0
Nanjing CBZ 384,268  817,491  157,751  347,300  226,517  470,191  -26.1 -17.0 -31.7
Wuxi HNTIDA CBZ 1,583,494  3,393,123  1,027,934  2,146,239  555,560  1,246,884  21.3 11.6 42.7
Xuzhou CBZ 124,126  295,745  74,063  207,238  50,063  88,507  -36.9 -38.2 -33.6
Changzhou CBZ 51,541  127,124  42,172  83,636  9,369  43,488  -17.4 -25.2 3.4
Suzhou Industrial Park CBZ 1,869,750  3,751,958  1,046,767  2,279,757  822,984  1,472,202  44.4 38.8 54.1
Suzhou HNTIDA CBZ 646,518  1,450,263  362,613  822,903  283,905  627,359  -25.4 -37.9 1.3
Wuzhong CBZ 22,406  45,652  8,926  16,738  13,480  28,914  -35.6 72.0 -52.7
Nantong CBZ 120,682  302,570  77,723  205,524  42,960  97,046  38.7 86.8 -10.2
Lianyungang CBZ 84,248  165,366  21,536  52,693  62,712  112,672  35.5 12.5 49.7
Huai'an CBZ 71,624  116,862  16,357  38,288  55,266  78,575  39.9 8.4 62.9
Yancheng CBZ 7,976  18,726  4,223  10,925  3,754  7,801  -31.1 80.0 -63.0
Yangzhou CBZ 48,829  96,185  20,959  50,666  27,869  45,519  -10.5 -44.0 168.2
Zhenjiang CBZ 17,354  43,187  1,732  3,745  15,622  39,442  -70.0 -84.4 -67.2
Taizhou CBZ 36,251  76,523  10  1,358  36,242  75,166  59.3 -96.8 1308.8
Changshu CBZ 57,726  184,554  30,073  88,206  27,654  96,348  192.6 86.3 512.3
Jiangyin CBZ 61,057  142,446  22,161  47,621  38,896  94,825  35.0 -32.9 173.9
Kunshan CBZ 3,633,739  8,850,729  2,431,313  5,733,023  1,202,426  3,117,706  10.5 -3.6 50.8
Wujiang CBZ 407,191  725,879  309,458  582,376  97,733  143,503  -18.9 -16.4 -27.7
Taicang Port CBZ 76,308  184,797  36,155  93,853  40,153  90,944  38.9 86.8 9.9
Wujin CBZ 35,142  100,120  20,998  47,538  14,144  52,582  4.9 10.0 0.7
Hangzhou CBZ 175,426  409,611  96,048  221,375  79,377  188,236  -7.8 17.3 -26.4
Ningbo Beilun Port CBZ 273,347  692,424  80,499  212,992  192,848  479,432  56.7 42.1 64.3
Ningbo Meishan CBZ 154,761  370,647  79,108  180,268  75,652  190,379  86.8 61.4 119.5
Wenzhou CBZ 40,747  158,233  25,041  92,159  15,706  66,074  22.9 16.2 33.6
Jiaxing CBZ 149,004  372,554  85,392  239,204  63,612  133,350  27.5 19.4 45.4
Shaoxing CBZ 201,733  554,790  44,936  158,072  156,797  396,717  407.9 24883.9 265.3
Jinyi CBZ 96,451  316,771  3,061  4,777  93,390  311,995  -70.8 -92.3 -69.5
Zhoushan Port CBZ 399,682  850,328  127,563  342,381  272,119  507,948  65.6 34.8 95.7
Yiwu CBZ 452,038  1,326,520  2,304  30,372  449,734  1,296,147  205.1 377.5 202.6
Taizhou CBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan CBZ 80,591  191,406  33,328  81,297  47,263  110,109  49.9 96.2 27.7
Hefei ETDA CBZ 449,310  1,210,225  282,762  722,516  166,548  487,709  4.3 -1.4 14.2
Hefei CBZ 155,929  415,424  47,228  108,805  108,701  306,620  19.9 -29.9 60.3
Wuhu CBZ 161,329  343,072  135,867  276,679  25,463  66,394  -13.6 -12.6 -17.6
Ma'anshan CBZ 78,701  124,920  59,467  91,867  19,234  33,053  -41.8 -32.1 -58.3
Anqing CBZ 374,653  710,379  279,582  563,542  95,071  146,836  78.0 108.7 13.8
Fuzhou CBZ 95,120  152,000  92,746  142,262  2,374  9,738  -16.2 -20.2 223.6
Fuzhou Jiangyin Port CBZ 190,401  346,699  176,572  309,836  13,830  36,863  84.4 111.0 -10.4
Fuzhou Changle International Airport Port CBZ 30,381  78,410  22,606  54,675  7,775  23,735  -13.4 49.3 -55.9
Xiamen Haicang Port CBZ 721,632  1,449,258  456,642  948,678  264,990  500,580  -28.0 -43.9 56.3
Xiamen Xiangyu CBZ 1,672,876  3,169,743  555,033  1,151,867  1,117,842  2,017,876  -5.7 -16.3 1.6
Quanzhou CBZ 36,365  350,126  33,707  328,349  2,658  21,777  217.7 247.4 38.8
Nanchang CBZ 58,107  155,369  30,643  80,483  27,464  74,886  -56.1 -25.9 -69.5
Jiujiang CBZ 80,573  216,591  24,265  87,927  56,308  128,664  -15.5 -29.4 -2.3
Ganzhou CBZ 3,292  12,941  - 4,167  3,292  8,774  -93.7 -97.7 -60.4
Jinggangshan CBZ 14,270  36,708  5,171  14,285  9,099  22,423  -76.1 -89.4 22.6
Jinan Zhangjin CBZ 183,190  322,518  175,444  283,098  7,745  39,421  86.2 114.9 -4.8
Jinan CBZ 74,487  357,851  30,904  66,577  43,583  291,274  -24.2 -63.9 1.3
Qingdao Jiaozhouwan CBZ 60,911  139,384  49,388  106,749  11,523  32,635  -37.5 -35.6 -42.8
Qingdao Xihai'an CBZ 307,426  468,726  20,690  86,187  286,735  382,539  -46.0 -31.8 -48.4
Qingdao Qianwan CBZ 1,121,939  2,221,361  260,729  590,464  861,210  1,630,897  -11.1 13.1 -17.5
Zibo CBZ 22,038  45,321  18,507  36,290  3,531  9,031  -80.0 -81.5 -70.2
Dongying CBZ 305,577  661,986  16,241  152,257  289,336  509,728  -10.4 554.2 -28.7
Yantai CBZ 1,657,964  2,387,607  1,451,648  1,960,396  206,316  427,211  -26.8 0.3 -67.3
Weifang CBZ 495,308  1,207,163  425,937  827,411  69,371  379,752  -13.5 4.0 -36.7
Weihai CBZ 227,255  465,480  69,036  175,913  158,218  289,567  -16.4 -17.9 -15.4
Rizhao CBZ 62,519  159,133  7,249  39,075  55,270  120,058  -58.6 -79.9 -36.9
Linyi CBZ 140,209  365,080  100,243  269,153  39,966  95,927  -60.3 -65.7 -28.3
Qingdao Airport CBZ 5,915  9,773  - 21  5,915  9,752  - - -
Qingdao Jimo CBZ 17,721  43,837  5,866  30,461  11,854  13,376  -48.0 -59.4 45.4
Zhngzhou ETDA CBZ 109,605  337,050  69,423  242,187  40,182  94,863  -53.5 61.1 -83.5
Zhengzhou Xinzheng CBZ 2,551,416  6,180,133  1,504,367  3,164,106  1,047,049  3,016,027  -53.1 -64.7 -28.5
Kaifeng CBZ 42,043  119,441  3,738  12,465  38,305  106,976  - - -
Luoyang CBZ 25,455  70,082  5,458  12,561  19,997  57,521  198.7 97.0 236.7
Nanyang Wolong CBZ 51,618  118,435  13,820  32,428  37,799  86,007  -28.2 -70.6 57.2
Wuhan ETDA CBZ 155,503  438,082  25,161  71,959  130,342  366,124  165.5 29.0 235.1
Wuhan Donghu CBZ 446,517  848,953  179,948  348,016  266,570  500,937  46.3 16.2 78.5
Wuhan New Port Airport CBZ 77,202  176,644  13,668  47,921  63,533  128,723  -64.6 -78.9 -52.7
Huangshi Qipanzhou CBZ 2,615  12,981  1,731  5,372  884  7,608  - - -
Yichang CBZ 11,718  89,428  5,188  29,634  6,530  59,794  -30.2 -73.4 260.4
Xiangyang CBZ 58,546  98,297  26,778  42,882  31,769  55,415  82.8 74.1 90.1
Changsha Huanghua CBZ 405,008  1,012,870  44,653  135,239  360,355  877,631  -45.9 -87.3 8.4
Xiangtan CBZ 198,451  536,468  130,376  358,495  68,075  177,972  186.7 101.4 1856.1
Hengyang CBZ 60,705  175,721  24,776  85,830  35,929  89,890  -78.3 -88.3 15.0
Yueyang Chenglingji CBZ 249,939  694,168  13,438  31,768  236,501  662,400  -54.2 -95.6 -16.0
Chenzhou CBZ 93,539  240,034  15,702  49,564  77,837  190,470  -47.8  -82.9  11.8 
Guangzhou Baiyun Airport CBZ 280,008  660,302  146,766  334,628  133,242  325,674  -21.7 156.3 -54.3
Guanghzhou Huangpu CBZ 274,038  577,210  63,708  138,657  210,330  438,553  -10.8 2.1 -14.2
Guanghzhou Knowledge City CBZ 14,512  69,706  1,099  19,048  13,413  50,659  -72.3 -77.4 -69.8
Shenzhen Pingshan CBZ 370,071  968,711  202,308  552,035  167,763  416,676  4.0 3.4 4.8
Shenzhen Qianhai CBZ 2,487,238  5,814,598  1,013,009  2,478,116  1,474,228  3,336,483  65.8 10.4 164.1
Zhuhai Gaolan Port CBZ 503  2,137  63  63  440  2,075  - - -
Shantou CBZ 13,191  50,585  8,750  37,897  4,441  12,688  -69.9 -76.1 33.9
Zhanjiang CBZ 19,607  94,591  348  348  19,259  94,244  - - -
Meizhou CBZ 22,407  101,515  15,390  60,136  7,016  41,380  593.9 329.3 6552.0
Dongguan Humen CBZ 861,778  2,147,878  382,205  1,034,131  479,573  1,113,748  4.8 16.5 -4.2
Guangzhou Nansha CBZ 954,850  2,495,346  232,472  675,696  722,378  1,819,650  -22.4 -16.8 -24.3
Shenzhen Yantian CBZ 1,077,626  2,338,959  908,234  1,950,000  169,392  388,959  10.4 16.6 -12.8
Nanning CBZ 146,632  643,499  46,695  254,848  99,937  388,652  20.1 -32.8 148.1
Wuzhou CBZ 1,897  2,139  249  465  1,648  1,674  - - -
Beihai CBZ 18,661  61,708  11,881  32,614  6,781  29,094  -23.9 -12.6 -33.5
Qinzhou CBZ 378,199  878,861  971  3,841  377,229  875,020  -23.3 -15.5 -23.4
Guangxi Pingxiang CBZ 1,092,571  3,097,957  981,148  2,676,406  111,423  421,551  41.7 45.1 23.5
Haikou CBZ 134,941  517,722  13,716  43,293  121,224  474,429  -30.0 18.3 -32.5
Haikou Airport CBZ 20,059  45,262  10  23  20,049  45,239  549.6 -99.1 905.8
Chongqing Fuling CBZ 17,442  24,579  6,687  6,967  10,755  17,613  -86.3 -92.5 -79.4
Chongqing Wanzhou CBZ 6,052  20,760  2,333  15,931  3,719  4,828  1524.3 1146.5 -
Chongqing Lianglu GuoyuanPort CBZ 1,328,919  3,177,459  736,000  1,913,311  592,919  1,264,148  -7.5 3.2 -20.0
Chongqing Xiyong CBZ 2,589,941  5,587,664  1,815,847  3,915,733  774,095  1,671,931  -0.5 9.0 -17.4
Chongqing Jiangjin CBZ 101,206  192,162  56,946  83,308  44,259  108,854  -6.1 -11.2 -1.8
Chongqing Yongchuan CBZ 7,649  15,146  2,136  9,593  5,513  5,553  - - -
Chengdu Int'l Rail Port CBZ 492,864  892,709  364,870  711,587  127,994  181,122  19.2 15.4 36.7
Chengdu HNTIDA Xiyuan CBZ 473  473  473  473  -92.2 - -92.2
Chengdu HNTIDA CBZ 4,749,994  9,495,565  2,333,933  4,637,838  2,416,061  4,857,727  18.0 -4.8 52.9
Luzhou CBZ 167,577  340,821  129,428  234,171  38,150  106,650  256.3 783.2 54.3
Mianyang CBZ 13,287  31,581  9,288  22,496  4,000  9,085  -69.2 -76.1 7.0
Yibin CBZ 57,642  153,465  45,716  110,786  11,926  42,679  4.9 21.1 -22.2
Guiyang CBZ 31,668  111,536  6,317  52,784  25,351  58,752  -39.9 -44.7 -34.8
Zunyi CBZ 4,872  24,217  3,398  16,548  1,475  7,669  57.1 170.9 -17.6
Gui'an CBZ 14,026  52,146  14,026  51,726  - 421  -39.3 -8.5 -98.6
Kunming CBZ 15,167  60,137  7,130  42,301  8,037  17,837  136.0 337.1 12.9
Honghe CBZ 2,953  164,309  2,393  54,358  561  109,951  -57.1 -54.7 -58.2
Lhasa CBZ 19,009  56,190  17,795  52,364  1,214  3,825  172.3 158.1 1014.2
Xi'an Guanzhong CBZ 1,163,326  2,309,195  674,411  1,320,952  488,915  988,243  -5.4 -8.5 -0.8
Xi'an CBZ 370,555  697,775  344,811  638,167  25,744  59,608  109.7 110.4 102.5
Xi'an HNTIDA CBZ 1,649,974  2,961,300  860,056  1,570,587  789,918  1,390,713  30.2 7.5 71.0
Xi'an Air Base CBZ 7,736  16,421  5,213  6,276  2,523  10,145  24.2 - -23.3
Baoji CBZ 2,035  6,023  1,243  3,330  792  2,693  -89.5 -90.1 -88.8
Shaanxi Xixian Airport CBZ 27,418  93,492  8,474  42,921  18,944  50,571  134.5 1946.2 33.9
Shaanxi Yangling CBZ 68  68  - - -
Lanzhouxinqu CBZ 126,772  146,261  3,874  4,678  122,899  141,582  37.6 -92.4 215.8
Xining CBZ 1,944  7,653  15  1,003  1,930  6,650  -54.6 - -60.6
Yinchuan CBZ 5,521  16,063  31  53  5,490  16,010  -69.9 -99.8 -46.6
Urumqi CBZ 170,251  644,826  138,399  587,089  31,852  57,737  -22.8 -26.0 35.4
Alashankou CBZ 381,885  847,746  132,522  255,042  249,363  592,704  29.1 31.5 28.1
Kashgar CBZ 871,002  1,519,544  863,464  1,508,603  7,538  10,941  86.1 92.4 -66.0
Khorgos CBZ 189,565  625,433  182,292  609,592  7,273  15,840  19.3 17.1 332.1
International Border Cooperation Center 442  1,604  375  1,537  68  68  7.8 7.2 21.1
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 442  1,604  375  1,537  68  68  7.8 7.2 21.1
Bonded Logisitics Center 1,377,579  3,441,464  394,725  969,252  982,853  2,472,213  0.1  -6.2  2.8 
Beijing Yizhuang BLC 173,199  470,851  538  2,029  172,661  468,822  49.4 14.8 49.5
Tianjin ETDA BLC 29,001  110,367  12  3,350  28,989  107,017  -46.5 333.1 -48.0
Tianjin Jizhou BLC 558  2,553  528  546  30  2,007  4108.7 800.1 -
Xinji BLC 4,995  16,260  863  3,173  4,131  13,088  130.9 129.7 131.2
Tangshan Port BLC 24,062  25,861  1,923  3,714  22,138  22,146  -64.2 -65.6 -63.9
Hebei Wuan BLC 1,875  6,242  331  1,990  1,545  4,253  - - -
Datong Int'l Land Port BLC -100.0 -100.0 -
Shanxi Lanhua BLC 144  144  144  144  -87.1 - -87.1
Shanxi Fanglue BLC 2,198  6,910  1,980  6,692  218  218  - - -
Baotou BLC - - -
Chifeng BLC 3,203  12,496  3,203  6,862  5,634  2.7 1.0 4.9
Qisumu BLC -100.0 - -100.0
Bayannaoer BLC - - -
Jinzhou Port BLC - - -
Yingkou Port BLC 4,478  30,332  227  227  4,250  30,104  -19.7 228.6 -20.2
Panjin Port BLC -100.0 -100.0 -100.0
Tieling BLC 5,399  11,994  5,399  11,994  -0.7 10.8 -100.0
Jilin BLC 79  1,191  79  1,191  14.3 27.5 -100.0
Yanji Int'l Airport BLC 2,278  3,615  2,278  3,615  -24.6 -5.2 -100.0
Mudanjiang BLC 91  619  91  619  648.0 648.0 -
Heihe BLC 11,334  16,865  10,332  15,238  1,002  1,626  -49.5 -54.2 936.5
Shanghai Xibei BLC 22,020  53,393  2,073  6,243  19,947  47,151  -3.0 -2.2 -3.1
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 12,249  32,394  51  846  12,198  31,548  75.7 71.5 75.8
Nanjing Airport BLC 11,367  28,202  5,003  17,534  6,364  10,668  -31.9 11.4 -58.5
Jiangsu Xinyi BLC 58,141  117,657  757  2,824  57,384  114,833  -1.5 218.2 -3.1
Xuzhou BLC 5,045  10,070  4,196  8,960  849  1,111  -7.8 -14.9 180.8
Rugao Port BLC 10,849  21,759  4,980  9,967  5,869  11,792  3.1 0.0 5.8
Lianyungang BLC 10,905  93,516  450  1,514  10,455  92,002  -49.5 852.3 -50.2
Dafeng Port BLC 110,808  198,596  28,541  29,533  82,267  169,063  161.3 11856.7 123.2
Jingjiang BLC 81  9,087  41  8,966  40  121  324.8 319.1 -
Jiangsu Haian BLC 23,083  45,967  14,947  31,549  8,135  14,418  23.8 -10.9 739.5
Ningbo Lishe BLC 4,513  8,981  592  2,851  3,921  6,130  -0.7 -22.5 14.1
Huzhou BLC 6,925  33,533  1,062  11,578  5,863  21,955  101.9  -6.2  414.9 
Huzhou Deqing BLC 17,688  43,833  7,502  21,390  10,185  22,443  58.8 -0.6 268.9
Hangzhou BLC 5,204  23,145  4,903  22,534  300  611  99.8 99.1 127.4
Yiwu BLC 111,702  250,966  5,207  12,486  106,496  238,480  14.7 40.0 13.6
Ningbo Zhenhai BLC 2,661  2,661  2,661  2,661  -80.0 - -80.0
Hefei Airport BLC 8,335  19,488  839  2,130  7,496  17,358  -0.2 -11.8 1.4
Bengbu(Wanbei) BLC 4,254  16,430  1,900  3,559  2,354  12,871  -5.6 -38.0 10.3
Tongling(Wanzhongnan)BLC 463  10,287  193  10,017  270  270  47615.0 46363.2 -
Anhui Wandongnan BLC 6,858  20,760  6,858  20,760  342.9 342.9 -
Wanjiang Jiangnan BLC - - - - - - - - -
Xiangfu BLC 6,132  15,327  73  658  6,059  14,669  255.6 -49.6 388.3
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 8,794  25,428  607  3,398  8,186  22,031  -20.5 -5.7 -22.3
Quanzhou Shihu Port BLC 25,613  102,648  25,613  102,648  2088.9 2088.9 -
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 95,836  137,307  95,833  137,300  90.8 160.6 -100.0
Longnan BLC 928  7,174  928  7,174  27.3 -100.0 37.0
Qingdao Xihaian New Area BLC 16,467  35,293  1,510  3,236  14,956  32,057  -29.0 513.6 -34.8
Yantai Fushan huili BLC 401  401  - - -
Luzhongyunda BLC 257  1,016  257  1,016  3.8 3.8 -
Heze Inland Port BLC 13,440  25,440  39  72  13,401  25,369  42.0 -85.0 45.5
Qingdao BP Zhucheng BLC 45  45  -83.7 -33.1 -100.0
Henan Dezhong BLC 2,584  3,169  2,584  3,169  -87.7 -87.7 -
Henan Shangqiu BLC 9,471  23,151  1,924  3,405  7,547  19,746  -52.8 9.2 -57.0
Henan Xuchang BLC 13,562  49,553  8,482  28,815  5,080  20,738  -60.3 -54.2 -66.5
Henan Minquan BLC 6,370  17,721  5,312  14,130  1,058  3,592  13.2 5.6 58.8
Yichang Sanxia BLC 20,316  64,327  6,291  20,667  14,026  43,660  117.1 -2.7 420.9
Jingmen BLC 8,544  20,373  6,691  15,039  1,853  5,334  -29.6 -37.0 4.9
Xiantao BLC 3,969  4,669  3,969  4,669  50.1 - 50.1
Changsha Jinxia BLC 32,081  126,055  28,349  115,992  3,732  10,064  137.9 125.8 523.8
Zhuzhou Tongtangwan BLC 8,839  21,217  2,054  6,388  6,785  14,829  188.2 - 101.4
Shenzhen Airport BLC 85,972  247,709  32,824  76,983  53,149  170,726  -5.2 -35.6 20.5
Jiangmen Daguang Bay BLC 1,111  2,548  57  57  1,055  2,492  -55.4 - -56.4
Zhanjiang BLC 5,621  11,523  580  4,151  5,041  7,372  -49.0 -23.3 -57.1
Zhongshan BLC 26,765  66,379  9,304  20,142  17,461  46,237  7.8 -23.0 30.6
Foshanguotong BLC 2,104  4,696  150  415  1,954  4,281  -50.9 -82.8 -40.1
Dongguan Qingxi BLC 51,343  129,158  18,303  48,495  33,040  80,663  -65.1 -74.4 -55.3
Liuzhou BLC 2,974  4,323  2,974  4,323  -64.4 27.3 -100.0
Fangcheng Port BLC 94,114  259,415  35  86  94,078  259,329  309.0 316.9 309.0
Hainan Sanya BLC 56  56  -97.9 - -97.9
Chongqing Guoyuan BLC -100.0 -100.0 -100.0
Chongqing Railway BLC 37,092  63,791  12,426  23,095  24,666  40,696  -62.7 -68.8 -58.1
Chongqing Nanpeng Road BLC 6,283  13,983  5,609  11,945  673  2,038  -29.5 -23.4 -51.9
Chengdu Airport BLC 51,838  88,422  1,457  1,954  50,382  86,468  498.0 -20.8 601.9
Tianfu new area(Chengdu) BLC 34,953  82,173  1,308  11,909  33,645  70,265  -12.7 -82.8 184.3
Nanchong BLC 672  11,259  653  11,229  19  29  -42.2 -36.3 -98.4
Kunming Gaoxin BLC 494  923  494  923  229.3 - 229.3
Kunming Gaoxin BLC 1,821  7,557  1,442  4,198  379  3,359  1802.1 1108.9 6610.5
Wuwei BLC 3,543  4,235  3,543  4,235  141.0 325.8 -100.0
Qinghai CaojiaBZo BLC -100.0 - -100.0
Shizuishan BLC -100.0 - -100.0
Kuitun BLC 1,633  5,975  562  3,177  1,072  2,798  -21.8 3000.6 -62.9
Note: 
1. Abbreviations shown in the table refer to:
"SEZ" = Special Economic Zone;
"BA" = Bonded Area;
"EPZ" = Export Processing Zone;
"BP" = Bonded Port;
"IBA"= Integrated Bonded Area;
"BLC" = Bonded Logisitics Center.
2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3
2021.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730