Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2020
06/23/2020
-EndFragment-->
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 5.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
5 1to5 5 1to5 5 1to5 Total Exports Imports
Special Economic Zone 48,071,434  211,653,446  27,930,960  112,476,116  20,140,473  99,177,329  -6.1 -10.8 -0.1
Xiamen SEZ 7,112,798  35,059,483  3,902,012  17,795,751  3,210,785  17,263,731  -1.7 -11.0 10.3
Shenzhen SEZ 36,274,941  154,248,548  21,299,855  82,080,730  14,975,085  72,167,818  -5.6 -11.3 1.7
Zhuhai SEZ 2,704,741  13,774,240  1,610,540  7,925,309  1,094,201  5,848,931  -19.7 -12.0 -28.2
Shantou SEZ 1,068,310  3,828,020  905,615  2,889,892  162,696  938,128  9.1 9.9 6.8
Hainan SEZ 910,644  4,743,154  212,938  1,784,434  697,706  2,958,721  -16.2 -11.8 -18.6
Economic and Technological Development Zone 23,832,976  113,297,766  12,447,856  55,880,505  11,385,120  57,417,261  -5.0 -4.9 -5.2
High and New Tech Industrial Development Zone 25,396,400  111,671,144  14,661,704  58,870,081  10,734,697  52,801,063  -2.9 -8.0 3.4
Integrated Experimental Area 3,471,257  17,035,630  2,155,831  9,837,825  1,315,426  7,197,805  8.2 1.1 19.7
Bonded Area 16,916,097  82,563,764  5,836,534  26,384,705  11,079,562  56,179,059  -0.4 -1.3 0.1
Tianjin Port BA 590,116  2,800,039  95,872  413,639  494,243  2,386,400  -30.4 -41.0 -28.1
Dalian BA 129,397  640,531  45,619  194,813  83,778  445,718  -12.4 14.9 -20.6
Zhangjiagang BZ 303,519  2,033,151  132,584  590,430  170,936  1,442,722  -2.3 -17.3 5.5
Shanghai Waigaoqiao BA 9,781,902  49,062,664  2,609,117  12,564,171  7,172,785  36,498,493  1.3 5.9 -0.2
Niongbo BA 1,196,512  4,605,570  380,152  1,199,892  816,360  3,405,679  12.2 16.5 10.8
Fuzhou BA 32,696  206,214  13,959  51,301  18,737  154,913  55.4 -7.7 100.8
Xiamen Xiangyu BA 414,912  2,005,516  274,899  1,274,010  140,013  731,506  -15.6 -18.8 -9.2
Guangzhou BA 233,298  1,082,988  56,458  236,293  176,840  846,695  7.2 9.7 6.5
Shenzhen Futian BA 3,954,760  19,018,140  2,033,963  9,283,598  1,920,797  9,734,542  0.8 -6.4 8.7
Zhuhai BA 143,677  817,148  78,054  325,787  65,623  491,361  -18.4 -27.3 -11.3
Shantou BA 135,308  291,802  115,859  250,772  19,450  41,030  238.7 422.1 7.6
Export Processing Zone 4,456,689  20,185,442  2,490,338  11,099,332  1,966,351  9,086,110  -7.2 -9.6 -4.2
Tianjin EPZ 19,771  54,932  5,450  19,357  14,321  35,575  -38.4 -52.6 -26.5
Hebei Qinghuangdao EPZ 42,488  350,974  32,219  305,301  10,270  45,673  67.2 81.4 10.0
Inner Mongolia Hohhot EPZ 2,018  6,882  1,134  4,037  884  2,846  -39.7 -57.6 49.3
Liaoning Dalian EPZ 378,013  2,069,918  317,449  1,768,225  60,564  301,693  -21.2 -22.0 -16.0
Shanghai Jiading EPZ 69,989  319,764  12,371  52,891  57,618  266,873  -13.5 -38.0 -6.1
Zhejiang Ningbo EPZ 185,855  899,002  70,539  325,196  115,316  573,806  3.0 2.1 3.5
Zhejiang Cixi EPZ 56,100  209,594  125  2,167  55,975  207,427  81.0 -73.0 92.4
Anhui Hefei EPZ 758,986  3,081,331  585,588  2,220,942  173,398  860,389  20.0 25.2 8.3
Fujian FuzhouEPZ 25,427  88,171  7,623  46,579  17,804  41,592  3.3 7.0 -0.5
Jiangxi Jinggangshan EPZ 6,316  30,922  4,637  27,169  1,679  3,753  786.2 678.7 -
Shandong Qingdao EPZ 66,171  307,277  49,408  215,328  16,763  91,949  -27.8 -10.2 -50.5
Henan Zhengzhou EPZ 74,561  138,269  62,328  76,923  12,233  61,346  59.8 284.6 -7.8
Hubei Wuhan EPZ 1,890  5,161  1,890  5,079  - 83  -52.0 -36.7 -97.0
Guangdong Guangzhou EPZ 944  107,725  944  88,132  - 19,593  -48.6 -46.7 -55.8
Guangdong Shenzhen EPZ 1,052,875  4,742,446  431,815  1,937,572  621,059  2,804,874  16.0 4.5 25.5
Sichuan Mianyang EPZ 8,775  32,769  8,191  30,405  584  2,365  -30.9 -30.4 -36.1
Shanxi Xi'an EPZ 1,706,512  7,740,305  898,628  3,974,030  807,884  3,766,275  -22.1 -24.0 -20.1
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 15,174  108,102  3,563  40,155  11,611  67,948  2.6 -2.7 6.0
Bonded Logistics Park  687,964  3,470,932  448,036  2,039,720  239,927  1,431,212  -0.3 28.8 -24.5
Tianjin BLP 135,179  728,884  8,318  71,192  126,861  657,692  -22.9 -11.0 -24.0
Shanghai Waigaoqiao BLP 228,896  1,159,400  170,057  758,733  58,838  400,667  -3.5 21.5 -30.6
Xiamen Xiangyu BLP 248,793  1,103,559  245,636  1,079,490  3,157  24,069  43.0 49.8 -52.6
Guangzhou BLP 75,097  479,089  24,026  130,304  51,071  348,785  -14.7 -17.7 -13.4
Bonded Port 8,512,493  40,180,509  3,430,728  13,413,480  5,081,764  26,767,029  -4.4 -2.0 -5.6
Tianjin Dongjiang BP 818,484  4,911,850  120,791  579,284  697,692  4,332,566  -21.1 -1.2 -23.1
Dalian Dayaowan BP 357,605  1,846,016  135,549  602,578  222,056  1,243,438  12.8 1.9 18.9
Yangshan BP 739,873  5,081,715  295,028  1,691,660  444,844  3,390,055  -2.8 5.5 -6.4
Zhangjiagang BP 109,206  644,652  7,576  48,288  101,630  596,363  -37.2 -50.3 -35.9
Ningbo Meishan BP 57,703  235,554  22,442  105,368  35,260  130,186  -38.7 11.8 -55.1
Fuzhou BP 25,163  96,666  7,893  41,181  17,270  55,486  -64.1 -33.5 -73.2
Xiamen Haicang BP 322,112  1,476,794  209,516  1,141,575  112,596  335,220  17.5 24.4 -1.1
Qingdao Qianwan BP 829,649  4,173,423  199,215  812,032  630,434  3,361,391  -27.2 -10.8 -30.3
Yantai BP 1,101,873  3,062,554  875,918  1,832,271  225,955  1,230,283  -6.7 7.7 -22.2
Guangzhou Nansha BP 924,470  2,958,813  145,646  812,802  778,824  2,146,011  -24.1 -19.6 -25.7
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,695,440  8,910,782  360,186  1,683,957  1,335,255  7,226,825  43.6 4.2 57.5
Guangxi Qinzhou BP 106,323  505,092  64,083  258,035  42,240  247,057  131.8 3439.0 17.3
Hainan Yangpu BP 3,648  70,224  - 108  3,648  70,116  205.4 -56.2 208.2
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,420,945  6,206,374  986,884  3,804,341  434,061  2,402,032  -6.8 -15.3 10.8
Integrated Bonded Area 38,545,550  160,840,149  22,794,360  88,364,959  15,751,189  72,475,190  9.2 1.7 20.0
Beijing Tianzhu IBA 753,227  3,447,922  47,739  145,952  705,488  3,301,970  -1.3 -38.3 1.4
Tianjin Binhaixinqu IBA 303,344  1,369,465  22,564  66,433  280,780  1,303,032  -3.7 -37.2 -1.0
Shijiazhuang IBA 216,335  807,525  199,846  678,164  16,489  129,361  397.2 817.3 46.2
Caofeidian IBA 82,752  250,471  56,111  121,464  26,641  129,007  218.8 246.5 196.5
Hebei Langfang IPZ 543  3,427  457  2,745  85  682  -59.8 -63.2 -36.1
Taiyuan Wusu IBA 95,743  104,600  42,101  48,498  53,642  56,102  5059.2 6427.9 4267.5
Manzhouli IBA 13,606  41,390  6,121  12,652  7,485  28,738  452.0 496.9 434.3
ORDOS IBZ 95  95  - - -29.8 -29.8 -
Shenyang IBA 17,553  141,282  7,510  60,754  10,043  80,528  124.9 88.1 163.9
Hunchun IBZ 18,641  99,292  11,184  71,690  7,457  27,602  -47.7 -11.8 -74.6
Yingkou IBZ 730  12,917  645  12,787  85  130  - - -
Changchun Xinglong IBA 24,456  253,752  9,789  121,922  14,667  131,830  -1.6 -13.5 12.8
Haerbin IBA 2,240  85,515  182  73,986  2,058  11,529  739.7 1509.0 106.4
Heilongjiang Suifenhe IBA 18,561  92,382  478  2,526  18,082  89,856  -20.7 -57.4 -18.8
Shanghai Caoheting IBZ 360,354  2,098,173  194,627  1,058,385  165,727  1,039,788  0.4 -12.1 17.5
Shanghai Fenxian IBZ 74,609  379,563  62,370  282,474  12,240  97,089  9.2 9.3 9.0
Shanghai Songjiang IBZ 2,744,130  9,996,273  2,101,738  7,072,564  642,392  2,923,708  0.9 -3.5 13.4
Shanghai Qingpu IBZ 78,366  460,718  35,760  166,817  42,606  293,901  5.3 -5.4 12.5
Shanghai Pudong Airport IBA 757,212  3,600,892  482,691  1,940,863  274,521  1,660,029  -9.1 13.7 -26.3
Shanghai Jinqiao IBZ 77,585  407,039  25,020  70,786  52,565  336,253  -11.5 -28.1 -7.0
Nanjing IBA 603,068  1,956,991  426,041  1,316,151  177,027  640,840  8.2 4.6 16.5
Wuxi High-Tech IBA 1,868,758  9,013,949  1,051,759  5,022,006  816,999  3,991,943  -16.7 -7.3 -26.2
Xuzhou IBA 118,439  482,057  92,929  342,952  25,509  139,105  7303.1 12171.8 3642.5
Changzhou IBA 36,471  200,726  16,695  73,683  19,777  127,043  34.6 -20.5 124.8
Suzhou Industrial Park IBA 2,314,214  8,551,699  1,131,274  5,041,861  1,182,940  3,509,838  -12.6 -25.8 17.5
Suzhou HTIDZ IBA 1,512,128  5,711,148  996,976  3,280,921  515,152  2,430,228  -26.3 -34.8 -10.7
Nantong IBA 69,083  350,512  32,236  165,211  36,847  185,301  14.9 1.5 30.2
Lianyungang IBZ 14,773  163,536  5,717  38,107  9,056  125,429  12.7 -42.7 59.5
Huai'an IBA 34,931  181,330  20,245  95,180  14,686  86,149  -7.6 -4.8 -10.4
Yancheng IBA 42,003  75,695  1,207  5,103  40,797  70,592  126.1 -38.6 180.5
Yangzhou IBA 729  17,283  422  10,697  307  6,586  -79.3 -84.8 -50.2
Zhenjiang IBA 28,777  324,255  6,012  18,627  22,766  305,629  161.9 -49.6 252.0
Taizhou IBA 14,563  50,965  7,624  22,268  6,939  28,696  -28.3 -11.4 -37.6
Changshu IBA 13,969  81,079  3,530  24,257  10,439  56,821  -6.5 13.6 -13.0
Jiangyin IB\A 15,835  83,851  6,371  40,973  9,464  42,878  275.6 504.0 175.9
Kunshan IBA 4,245,751  17,592,587  3,176,898  12,213,365  1,068,853  5,379,222  -4.2 -6.6 2.0
Wujiang IBA 470,758  1,952,850  453,746  1,820,209  17,012  132,641  30.4 33.2 1.6
Wuzhong IBA 11,174  69,946  6,492  37,900  4,681  32,046  -30.5 -19.0 -40.4
Taichang Port IBA 47,815  251,530  8,723  68,446  39,092  183,085  15.3 -32.6 57.2
Wujin IBA 72,305  255,369  33,048  113,091  39,257  142,278  -13.0 -15.7 -10.8
Hangzhou IBZ 357,900  1,610,132  96,494  502,297  261,406  1,107,836  6.7 -17.6 23.2
Jiaxing IBA 99,438  384,587  40,553  191,546  58,885  193,041  228.7 319.0 170.8
Hangzhou Jinyi IBA 145,123  261,092  90,036  91,951  55,087  169,142  104.1 81319.8 32.3
Zhoushan Port IBA 142,647  1,163,942  19,376  208,745  123,272  955,196  43.4 610.5 22.1
Hefei IBA 61,100  246,703  11,247  63,132  49,853  183,571  -50.2 65.7 -59.8
Wuhu IBA 74,856  301,595  22,783  150,121  52,074  151,474  0.0 -19.7 32.1
Maanshan IBA 173,039  261,629  70,963  127,762  102,076  133,867  3506.4 8421.0 2226.0
Quanzhou IBA 3,842  46,216  539  9,236  3,303  36,980  -88.8 -94.8 -84.2
Nanchang IBZ 65,531  264,051  23,078  116,590  42,453  147,461  -34.8 -33.9 -35.4
Jiujiang IBZ 20,697  43,096  11,225  23,186  9,472  19,910  25.2 -23.2 369.6
Ganzhou IBA 16,244  30,508  13,852  24,785  2,392  5,723  829.5 1207.8 312.6
Jinan IBA 250,654  829,021  34,985  179,871  215,669  649,150  879.0 288.3 1592.3
Dongying IBA 73,670  408,109  46,194  149,620  27,475  258,489  99.8 -20.4 1498.5
Weifang IBA 52,471  240,331  27,130  136,654  25,341  103,677  -10.7 -28.2 31.9
Qingdao xihaian IBZ 72,629  296,191  9,579  46,269  63,050  249,922  -11.8 -13.3 -11.5
Rizhao IBZ 117,027  295,313  48,602  87,474  68,425  207,839  186.2 - 101.4
Weihai  IBA 168,095  516,889  95,338  219,967  72,757  296,922  14.9 13.8 15.7
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 81,405  364,908  28,073  95,652  53,332  269,256  432.6 211.6 612.0
Xinzheng IBA 2,921,114  14,551,206  1,938,347  8,797,695  982,767  5,753,511  9.1 -2.7 34.0
Nanyang Wolong IBA 16,499  139,993  11,080  124,467  5,419  15,526  3718.3 17948.0 421.6
Wuhan Donghu IBA 145,144  621,994  93,878  284,686  51,266  337,308  7.9 -38.0 188.3
Wuhan Xingang Airport IBA 23,554  154,947  4,197  31,608  19,357  123,339  -60.1 46.8 -66.4
Changsha Huanghua IBA 1,712  11,912  1,652  9,898  59  2,014  -80.2 -83.4 211.8
Xiangtan IBA 602,012  2,367,596  291,251  1,037,533  310,761  1,330,063  72.1 29.8 130.9
Hengyang IBA 33,663  176,320  17,215  73,921  16,448  102,399  -20.1 38.4 -38.7
Yueyang Chenglingji IBA 298,424  1,243,399  256,203  968,134  42,220  275,265  43.0 35.6 77.0
Hunan Chenzhou IBA 205,674  760,247  195,846  711,014  9,829  49,232  266.4 366.8 -10.8
Guangzhou Baiyun Airport IBA 234,042  1,018,283  87,475  216,100  146,566  802,183  8.7 -43.6 44.9
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 514,568  1,445,832  198,299  447,869  316,269  997,963  0.4 -7.0 4.1
Shenzhen Yantian IBA 855,896  3,620,353  571,509  2,464,368  284,387  1,155,985  -18.5 -17.9 -19.6
Nanning IBA 517,831  1,634,288  264,881  795,037  252,950  839,251  99.5 105.8 93.9
Beihai IBZ 180,821  606,483  104,877  307,180  75,944  299,303  -13.6 -16.6 -10.3
Guangxi Pingxiang IBA 807,155  4,048,255  402,979  2,079,897  404,177  1,968,358  28.1 29.6 26.6
Haikou IBA 151,600  611,416  9,263  17,749  142,337  593,667  97.6 26.8 101.0
Chongqing Fuling IBZ 11,927  14,715  237  408  11,691  14,307  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,627,416  15,059,198  2,432,047  9,719,754  1,195,369  5,339,443  12.1 10.2 15.8
Chongqing Jiangjin IBA 159,851  787,173  74,903  408,731  84,948  378,442  646.6 289.6 71931.2
Chengdu High-Tech IBA 7,274,196  29,321,660  4,145,888  15,093,299  3,128,307  14,228,360  26.0 21.2 31.5
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 43,502  60,958  37,336  50,729  6,166  10,229  -20.9 96.1 -80.0
Zunyi IBA 5,577  51,251  5,388  42,056  189  9,195  135.7 2451.2 -54.2
Guian IBA 8,346  24,706  5,071  13,330  3,275  11,376  -87.3 -86.9 -87.8
Kunming IBA 12,148  20,070  6,299  10,632  5,849  9,438  -19.6 -6.6 -30.4
Honghe IBA 309,103  1,081,713  172,992  539,254  136,112  542,459  193.6 216.7 173.8
Xi'an  IBA 104,564  319,536  32,930  100,189  71,635  219,347  407.5 1060.6 303.8
Xi'an High-Tech IBA 922,932  5,319,151  403,813  1,603,201  519,119  3,715,950  63.6 19.5 94.6
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 10,809  10,809  - - -
Lanzhouxinqu IBA 31,428  83,770  14,939  32,064  16,488  51,707  -55.7 -78.7 32.8
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 2,106  73,875  1,722  45,187  384  28,688  -83.2 -86.6 -71.8
Urumqi IBA 10,184  26,862  7,141  17,725  3,043  9,136  -84.2 -87.6 -66.4
Alashankou IBA 111,259  563,425  9,253  58,491  102,006  504,934  177.0 0.9 247.2
Kashi IBA 10,955  36,313  5,717  18,688  5,238  17,625  1291.3 21807.4 598.1
Bonded Logistics Center 2,190,569  8,781,699  930,595  3,743,595  1,259,975  5,038,104  51.2 77.9 36.0
Beijing Yizhuang BLC(B) 32,116  134,340  2,176  5,708  29,941  128,632  48.9 769.2 43.6
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 389,714  1,403,182  2,729  11,894  386,985  1,391,288  165.7 1254.2 163.9
Tianjin Jizhou BLC(B) 337  434  311  324  26  110  - - -
Xinji BLC(B) 82,229  236,337  56,008  175,748  26,221  60,588  2312.8 3299.6 1209.9
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 533  3,109  485  2,144  48  965  -8.5 4.0 -27.9
Hebei Wuan BLC(B) - - - - - - - - -
Shanxi lanhua BLC(B) 4,040  4,048  - - 4,040  4,048  33.0 - 34.5
Shanxi Fanglue BLC(B) - - - - - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) 500  - - 500  29.2 - 51.7
Qisumu BLC(B) - - - - - - - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) - 79,018  - 86  - 78,932  380.6 -6.8 382.8
Panjin BLC(B) - 18,069  - - - 18,069  878.2 - 1594.7
Tieling BLC(B) 123  1,409  - - 123  1,409  98.8 - 437.2
Jilin BLC(B) 51  51  51  51  - - -90.5 -90.5 -
Mudanjiang BLC(B) - 354  - - - 354  - - -
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 30,532  126,824  2,583  15,879  27,949  110,945  -25.2 -12.5 -26.7
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 761  6,144  - 86  761  6,058  - - -
Xuzhou BLC(B) 693  1,882  479  1,306  214  576  - - -
Rugao Port  BLC(B) 560  13,345  214  9,442  347  3,903  -75.8 -54.7 -88.6
Lianyungang BLC(B) 9,254  233,121  4,894  29,288  4,360  203,833  69.6 248.6 57.9
Dafenggang BLC(B) - 331  - 29  - 302  -99.6 - -99.7
Jiangsu Haian BLC(B) 12,249  51,187  922  5,277  11,327  45,910  139.1 2223.5 116.7
Jiangsu Xinyi BLC(B) 469  500  469  500  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 14,303  44,198  1,125  4,521  13,178  39,677  -33.3 -5.7 -35.5
Wenzhou BLC(B) 966  7,578  27  36  939  7,542  -33.6 246.4 -33.9
Huzhou BLC(B) 19,625  19,749  337  337  19,288  19,412  - - -
Hangzhou BLC(B) 719  9,439  99  1,401  619  8,038  -26.9 -60.8 -13.9
Yiwu BLC(B) 157,158  387,950  91,093  188,664  66,065  199,286  255.5 2926.5 93.7
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 2,693  27,234  113  5,241  2,580  21,993  1113.8 5682.0 921.5
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 769  4,129  - - 769  4,129  -17.9 - -17.9
Anhui Wandongnan BLC(B) - 19,170  - 19,170  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 2,781  11,505  1,337  6,177  1,443  5,328  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 7,063  64,508  570  5,980  6,493  58,529  -23.5 -12.0 -24.5
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 865  1,100  865  1,100  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) - 3,327  - - - 3,327  202.0 - 202.0
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 9,610  40,551  106  131  9,504  40,420  - - -
Zibo BLC(B) 10,029  42,351  - - 10,029  42,351  2496.2 - 12829.5
Yantai Fushan Huili BLC(B) 30  30  - - 30  30  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) 401  609  24  97  377  512  -50.5 59.5 -56.2
Zhucheng BLC(B) - - - - - - - - -
Henan BLC(B) 85,618  450,792  55,905  355,929  29,714  94,863  -6.5 171.1 -72.9
Henan Dezhong BLC(B) 110  132  - - 110  132  -74.4 - -74.4
Henan Shangqiu BLC(B) 13,497  48,470  12,506  35,906  991  12,564  108.2 13411.3 -45.4
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 43  122  - - 43  122  705.5 - 705.5
Xiangyang BLC(B) 3,160  9,857  3,160  9,569  - 288  350.0 336.8 -
Yichang Sanxia BLC(B) 8,066  42,072  5,173  29,040  2,893  13,032  208.2 2035.4 6.0
Jingmen BLC(B) 1,330  3,937  1,330  3,937  - - - - -
Xiantao BLC(B) - 6,770  - 29  - 6,742  -33.8 - -34.1
Changsha Jinxia BLC(B) 154,675  720,286  148,743  684,592  5,933  35,694  36.4 39.4 -3.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 4,045  20,152  4,045  20,087  - 65  -52.4 -52.6 -
Shenzhen Airport BLC(B) 76,499  368,841  38,661  175,901  37,838  192,940  12.0 22.1 4.1
Shantou BLC(B) 711  2,506  10  44  701  2,462  -85.5 -95.3 -84.9
Zhanjiang BLC(B) 2,689  25,888  2,320  8,884  370  17,003  20.4 -29.2 90.0
Dongguan BLC(B) 98,025  322,988  29,304  86,878  68,721  236,110  366.0 194.5 493.0
Dongguan Qingxi BLC(B) 458,510  1,368,566  174,660  420,768  283,850  947,798  -5.0 -12.6 -1.2
Zhongshan BLC(B) 28,554  169,669  8,806  60,784  19,748  108,885  -18.7 31.3 -33.0
Foshan Guotong BLC(B) 5,338  24,212  2,017  6,222  3,321  17,989  22.1 83.0 9.5
Fangcheng Port BLC(B) 4,961  21,620  - - 4,961  21,620  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 12,157  58,919  - - 12,157  58,919  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 56,457  160,260  27,593  72,857  28,864  87,403  -52.4 -73.7 45.2
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 23,884  73,394  11,930  43,080  11,954  30,314  243.6 383.4 143.6
Chengdu Airport BLC(B) 20,069  149,940  1,340  40,811  18,728  109,128  -26.9 -26.6 -27.1
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 403  45,103  40,811  403  4,291  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 249,441  1,396,729  217,598  1,134,737  31,843  261,992  264.6 327.9 122.3
Luzhou Port BLC (B) 36,233  114,558  - - 36,233  114,558  30.2 - 62.3
Yibin Port BLC(B) 24,679  113,158  10,215  41,560  14,463  71,598  558.8 72052.7 318.2
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 811  1,889  618  1,363  193  526  -67.6 -76.6 -
Shanxi Xixian BLC(B) 29,694  103,324  8,017  20,401  21,677  82,923  45.7 193.1 29.6
Wuwei BLC(B) 98  98  98  98  - - -91.9 - -
Qinghai Caojiapu BLC(B) 604  604  - - 604  604  -98.6 - -98.6
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) - 545  - - - 545  - - -
International Border Cooperation Center 3,996  12,916  3,204  10,149  792  2,767  -85.4 -87.9 -36.2
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 13,220  37,915  11,551  29,761  1,669  8,155  377.0 1972.4 25.2
Note: Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730