Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 6.2020
07/23/2020

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 6.2020
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 6 1 to 6 Total Exports Imports
Special Economic Zone 49,735,464  261,381,799  26,537,321  139,056,446  23,198,144  122,325,353  -4.2 -9.1 2.2
Xiamen SEZ 8,946,103  43,945,395  4,378,737  22,177,103  4,567,366  21,768,291  0.6 -10.0 14.3
Shenzhen SEZ 36,003,820  190,310,328  19,693,094  101,815,182  16,310,727  88,495,146  -3.8 -9.0 3.1
Zhuhai SEZ 3,015,302  16,788,400  1,639,514  9,563,831  1,375,788  7,224,568  -17.4 -11.8 -23.9
Shantou SEZ 812,487  4,641,150  628,303  3,518,196  184,183  1,122,954  8.6 8.8 8.2
Hainan SEZ 957,753  5,696,526  197,673  1,982,133  760,080  3,714,393  -15.0 -18.2 -13.2
Economic and Technological Development Zone 25,726,295  139,005,141  12,401,236  68,278,681  13,325,059  70,726,460  -3.6 -5.5 -1.6
High and New Tech Industrial Development Zone 24,283,121  135,945,190  13,179,944  72,035,508  11,103,177  63,909,682  -2.8 -8.0 3.9
Integrated Experimental Area 3,876,691  20,914,798  2,352,954  12,190,744  1,523,737  8,724,054  10.7 6.2 17.6
Bonded Area 19,211,582  101,757,228  5,651,736  32,034,240  13,559,846  69,722,988  1.4 -1.7 2.8
Tianjin Port BA 716,370  3,516,434  96,734  510,373  619,636  3,006,061  -26.5 -38.9 -23.8
Dalian BA 146,835  787,556  37,230  232,043  109,606  555,514  -8.3 13.5 -15.1
Zhangjiagang BZ 401,254  2,427,318  135,135  725,569  266,119  1,701,748  -5.5 -16.6 0.2
Shanghai Waigaoqiao BA 11,058,760  60,110,871  2,626,331  15,188,208  8,432,429  44,922,663  2.6 5.5 1.7
Niongbo BA 1,076,786  5,683,106  268,469  1,468,445  808,317  4,214,661  16.4 21.3 14.7
Fuzhou BA 24,961  231,067  11,773  63,074  13,188  167,994  45.7 -7.6 85.9
Xiamen Xiangyu BA 604,859  2,610,386  421,745  1,695,763  183,114  914,623  -11.9 -16.0 -3.0
Guangzhou BA 227,220  1,308,866  52,014  288,307  175,207  1,020,559  8.9 9.1 8.8
Shenzhen Futian BA 4,746,912  23,765,049  1,877,763  11,161,356  2,869,148  12,603,693  2.9 -7.9 14.7
Zhuhai BA 148,449  965,597  72,098  397,885  76,350  567,712  -17.8 -23.6 -13.1
Shantou BA 59,176  350,978  52,445  303,216  6,731  47,761  158.2 234.9 5.2
Export Processing Zone 4,232,244  24,417,684  2,115,163  13,214,496  2,117,080  11,203,188  -5.9 -10.1 -0.4
Tianjin EPZ 57,510  112,444  5,451  24,808  52,059  87,636  16.7 -47.4 78.3
Hebei Qinghuangdao EPZ 31,960  382,934  24,453  329,754  7,507  53,180  40.9 50.8 0.2
Inner Mongolia Hohhot EPZ 974  7,856  820  4,857  154  3,000  -35.2 -52.0 48.4
Liaoning Dalian EPZ 347,274  2,417,188  278,460  2,046,685  68,815  370,503  -24.2 -26.3 -10.1
Shanghai Jiading EPZ 67,162  386,926  11,284  64,175  55,878  322,751  -12.7 -38.4 -4.7
Zhejiang Ningbo EPZ 198,976  1,097,977  68,565  393,760  130,411  704,217  3.6 0.9 5.2
Zhejiang Cixi EPZ 33,591  243,185  296  2,463  33,295  240,722  76.2 -74.1 87.3
Anhui Hefei EPZ 702,140  3,783,471  458,228  2,679,169  243,912  1,104,302  17.6 20.3 11.4
Fujian FuzhouEPZ 46,221  134,391  37,010  83,589  9,210  50,802  18.2 55.7 -15.4
Jiangxi Jinggangshan EPZ 10,953  41,876  8,847  36,017  2,106  5,859  968.0 818.5 -
Shandong Qingdao EPZ 68,306  375,583  45,029  260,357  23,277  115,226  -28.5 -12.6 -49.4
Henan Zhengzhou EPZ 32,886  171,155  13,293  90,216  19,593  80,939  67.1 264.3 4.2
Hubei Wuhan EPZ 826  5,987  826  5,905  - 83  -58.0 -43.1 -97.9
Guangdong Guangzhou EPZ 77  107,802  - 88,132  77  19,670  -58.6 -57.0 -64.7
Guangdong Shenzhen EPZ 1,020,227  5,762,673  373,359  2,310,930  646,868  3,451,743  14.7 1.3 25.9
Sichuan Mianyang EPZ 8,994  41,763  8,561  38,966  432  2,797  -24.7 -24.1 -32.4
Shanxi Xi'an EPZ 1,604,167  9,344,471  780,681  4,754,711  823,486  4,589,760  -18.2 -20.6 -15.5
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 19,357  127,459  5,631  45,786  13,726  81,674  -0.9 -8.2 3.6
Bonded Logistics Park  1,050,592  4,521,295  460,377  2,500,096  590,216  2,021,199  4.1 19.4 -10.2
Tianjin BLP 385,333  1,114,182  6,650  77,842  378,684  1,036,340  -6.1 -27.5 -4.0
Shanghai Waigaoqiao BLP 211,474  1,370,681  96,299  855,032  115,175  515,649  -6.5 5.7 -21.6
Xiamen Xiangyu BLP 338,082  1,441,641  334,965  1,414,456  3,117  27,186  36.4 41.6 -52.9
Guangzhou BLP 115,702  594,791  22,463  152,766  93,240  442,025  -6.2 -14.3 -2.9
Bonded Port 9,883,388  50,057,531  3,600,932  17,014,551  6,282,456  33,042,981  -2.0 -3.2 -1.4
Tianjin Dongjiang BP 2,148,809  7,060,623  679,638  1,258,922  1,469,171  5,801,701  -2.4 70.7 -10.7
Dalian Dayaowan BP 362,489  2,208,505  96,870  699,448  265,619  1,509,057  11.7 -4.5 21.2
Yangshan BP 907,119  5,988,349  352,156  2,044,177  554,962  3,944,172  -1.5 0.7 -2.6
Zhangjiagang BP 148,176  792,827  7,422  55,710  140,754  737,117  -32.7 -51.8 -30.7
Ningbo Meishan BP 178,580  414,133  34,374  139,742  144,206  274,392  -7.7 25.1 -18.5
Fuzhou BP 44,595  141,263  30,539  71,720  14,055  69,543  -49.3 11.4 -67.5
Xiamen Haicang BP 350,819  1,825,548  232,591  1,374,166  118,228  451,382  16.7 19.2 9.6
Qingdao Qianwan BP 805,562  4,973,755  207,815  1,019,624  597,748  3,954,132  -23.4 -4.9 -27.0
Yantai BP 676,241  3,738,138  367,291  2,199,562  308,950  1,538,576  -23.3 -20.5 -26.8
Guangzhou Nansha BP 618,142  3,578,991  175,907  988,709  442,236  2,590,283  -23.9 -21.9 -24.6
Shenzhen Qianhaiwan BP 1,807,740  10,718,522  339,949  2,023,906  1,467,791  8,694,616  35.7 2.5 46.8
Guangxi Qinzhou BP 67,247  572,335  11,779  269,814  55,469  302,521  152.3 3381.7 38.1
Hainan Yangpu BP 13,287  83,584  122  230  13,165  83,354  251.1 -6.6 253.7
Chongqing Lianglu Cuntan BP 1,754,582  7,960,956  1,064,480  4,868,821  690,102  3,092,135  -2.0 -12.1 19.9
Integrated Bonded Area 38,542,864  202,990,470  21,634,523  111,943,069  16,908,341  91,047,401  9.4 2.1 20.0
Beijing Tianzhu IBA 760,199  4,208,122  19,378  165,330  740,822  4,042,791  0.7 -41.5 3.7
Tianjin Binhaixinqu IBA 246,587  1,616,051  10,988  77,421  235,599  1,538,631  -6.2 -41.9 -3.2
Shijiazhuang IBA 73,530  881,055  59,229  737,393  14,301  143,662  320.9 675.3 25.8
Caofeidian IBA 73,872  324,343  38,800  160,264  35,072  164,078  205.9 266.1 163.6
Hebei Langfang IPZ 1,060  4,488  1,011  3,757  49  731  -54.5 -57.3 -31.5
Taiyuan Wusu IBA 157,486  262,086  48,095  96,593  109,391  165,493  3422.3 11972.4 2392.1
Manzhouli IBA 6,093  47,484  1,340  13,993  4,753  33,491  267.7 394.7 232.1
ORDOS IBZ - 95  - 95  - - -29.8 -29.8 -
Shenyang IBA 20,155  161,438  10,049  70,803  10,107  90,635  134.0 114.7 151.7
Hunchun IBZ 18,960  118,260  13,847  85,545  5,113  32,715  -47.3 -17.8 -72.9
Yingkou IBZ 869  13,786  824  13,611  46  176  35360.6 34909.0 -
Changchun Xinglong IBA 25,189  278,941  8,925  130,847  16,264  148,093  -4.5 -18.7 13.0
Haerbin IBA 2,311  87,825  148  74,133  2,163  13,692  534.2 1505.9 48.3
Heilongjiang Suifenhe IBA 19,602  112,445  553  3,079  19,049  109,366  -20.3 -51.3 -18.8
Shanghai Caoheting IBZ 417,121  2,515,294  182,326  1,240,711  234,795  1,274,583  -3.6 -19.0 18.3
Shanghai Fenxian IBZ 73,632  453,195  51,148  333,622  22,483  119,572  -0.6 -2.2 3.9
Shanghai Songjiang IBZ 2,414,016  12,410,289  1,785,090  8,857,655  628,926  3,552,634  0.0 -5.4 16.8
Shanghai Qingpu IBZ 93,662  554,380  29,990  196,807  63,672  357,573  4.1 -9.3 13.3
Shanghai Pudong Airport IBA 814,789  4,415,682  428,582  2,369,445  386,207  2,046,237  -15.0 7.6 -31.6
Shanghai Jinqiao IBZ 69,646  476,685  16,880  87,666  52,767  389,020  -17.0 -24.9 -15.0
Nanjing IBA 705,340  2,662,331  559,460  1,875,612  145,880  786,719  25.2 25.4 24.9
Wuxi High-Tech IBA 1,680,313  10,694,262  727,513  5,749,520  952,800  4,944,743  -16.1 -10.3 -22.0
Xuzhou IBA 134,442  616,499  70,500  413,452  63,942  203,047  4432.0 4899.8 3706.7
Changzhou IBA 62,413  263,139  28,530  102,213  33,883  160,926  50.9 -4.6 139.3
Suzhou Industrial Park IBA 2,511,481  11,063,175  1,391,354  6,433,215  1,120,126  4,629,959  -6.1 -23.1 35.6
Suzhou HTIDZ IBA 1,441,908  7,153,056  870,396  4,151,316  571,512  3,001,740  -23.7 -33.1 -5.4
Nantong IBA 111,715  462,209  45,618  210,829  66,097  251,380  24.3 2.4 51.4
Lianyungang IBZ 34,155  197,691  7,161  45,268  26,994  152,423  6.9 -52.0 68.3
Huai'an IBA 16,175  197,505  13,316  108,496  2,860  89,008  -16.5 -15.1 -18.1
Yancheng IBA 28,876  104,571  163  5,266  28,712  99,305  141.0 -37.6 184.2
Yangzhou IBA 927  18,210  217  10,915  709  7,295  -81.3 -86.6 -54.0
Zhenjiang IBA 35,236  359,492  8,486  27,113  26,750  332,379  110.3 -27.6 148.9
Taizhou IBA 18,521  69,486  12,183  34,451  6,338  35,034  -15.9 15.4 -33.6
Changshu IBA 18,811  99,889  5,796  30,053  13,015  69,836  -6.6 18.9 -14.5
Jiangyin IB\A 17,935  101,786  6,443  47,416  11,492  54,370  162.9 253.5 114.9
Kunshan IBA 3,924,286  21,516,872  2,867,151  15,080,515  1,057,135  6,436,357  -2.5 -5.1 4.5
Wujiang IBA 526,775  2,479,625  507,761  2,327,970  19,014  151,654  32.9 36.1 -2.6
Wuzhong IBA 11,035  80,981  4,420  42,320  6,615  38,661  -34.4 -25.2 -42.1
Taichang Port IBA 49,522  301,053  10,458  78,903  39,065  222,150  17.3 -29.4 53.4
Wujin IBA 63,715  319,084  33,531  146,622  30,184  172,462  -12.6 -13.3 -12.0
Hangzhou IBZ 264,798  1,874,931  95,076  597,373  169,723  1,277,558  5.8 -19.3 23.7
Jiaxing IBA 110,853  495,441  44,678  236,224  66,175  259,216  248.1 314.1 203.9
Hangzhou Jinyi IBA 115,859  376,942  31,481  123,432  84,378  253,510  125.3 62703.7 51.7
Zhoushan Port IBA 319,388  1,483,086  99,912  308,657  219,476  1,174,429  67.0 944.6 36.8
Hefei IBA 68,127  314,831  16,153  79,285  51,974  235,546  -43.3 51.8 -53.1
Wuhu IBA 107,472  409,065  26,287  176,408  81,185  232,657  11.7 -23.6 72.1
Maanshan IBA 344,538  606,167  141,101  268,863  203,437  337,304  657.3 274.0 4038.6
Quanzhou IBA 3,239  49,454  1,078  10,314  2,161  39,140  -90.1 -95.3 -86.2
Nanchang IBZ 187,727  451,778  32,519  149,108  155,209  302,670  -9.8 -31.3 6.6
Jiujiang IBZ 22,207  65,303  11,224  34,410  10,983  30,893  69.6 2.6 521.2
Ganzhou IBA 35,853  66,362  8,767  33,552  27,086  32,810  1846.8 1670.4 2067.7
Jinan IBA 138,229  967,250  42,673  222,544  95,556  744,706  848.0 333.8 1368.0
Dongying IBA 128,305  536,419  61,937  211,561  66,369  324,858  118.2 -4.8 1276.8
Weifang IBA 142,907  383,238  50,827  187,481  92,080  195,757  6.1 -28.1 95.1
Qingdao xihaian IBZ 43,046  339,237  12,374  58,643  30,672  280,594  -15.4 -10.6 -16.3
Rizhao IBZ 52,499  347,812  36,449  123,923  16,050  223,889  237.1 - 117.0
Weihai  IBA 133,564  650,453  46,950  266,917  86,614  383,536  22.6 15.1 28.5
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 79,771  444,712  26,401  122,001  53,370  322,711  343.6 162.3 500.6
Xinzheng IBA 3,146,740  17,698,388  1,916,485  10,714,179  1,230,255  6,984,209  11.5 0.8 33.1
Nanyang Wolong IBA 7,300  147,293  2,063  126,530  5,237  20,763  2324.3 9588.6 335.3
Wuhan Donghu IBA 178,783  800,777  76,342  361,028  102,441  439,749  19.2 -30.9 195.0
Wuhan Xingang Airport IBA 28,787  183,734  4,866  36,474  23,921  147,260  -59.9 -5.9 -64.9
Changsha Huanghua IBA 10,474  22,386  8,358  18,256  2,116  4,130  -87.2 -89.5 424.4
Xiangtan IBA 672,641  3,040,237  361,734  1,399,266  310,908  1,640,971  58.5 29.6 95.8
Hengyang IBA 50,333  226,653  22,741  96,662  27,592  129,991  -20.7 27.1 -38.1
Yueyang Chenglingji IBA 152,493  1,395,892  80,145  1,048,280  72,348  347,612  35.7 30.1 56.2
Hunan Chenzhou IBA 58,711  818,961  39,045  750,063  19,666  68,898  62.4 137.5 -63.5
Guangzhou Baiyun Airport IBA 268,192  1,286,474  24,519  240,619  243,673  1,045,855  12.2 -53.2 65.6
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 786,266  2,232,098  267,963  715,833  518,303  1,516,265  27.0 15.8 33.1
Shenzhen Yantian IBA 918,147  4,538,500  683,706  3,148,074  234,441  1,390,427  -17.4 -14.4 -23.4
Nanning IBA 714,158  2,348,446  340,282  1,135,319  373,876  1,213,127  114.7 111.4 118.0
Beihai IBZ 164,075  770,558  82,588  389,767  81,487  380,790  -14.0 -18.3 -9.0
Guangxi Pingxiang IBA 916,559  4,964,815  455,549  2,535,446  461,011  2,429,369  24.3 31.0 18.1
Haikou IBA 176,067  787,488  6,367  24,116  169,700  763,371  84.1 64.9 84.7
Chongqing Fuling IBZ 36,301  51,015  3,268  3,676  33,032  47,339  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,670,272  18,729,470  2,487,563  12,207,317  1,182,709  6,522,152  11.4 9.5 15.0
Chongqing Jiangjin IBA 119,879  907,052  74,941  483,672  44,938  423,380  525.8 240.6 14241.3
Chengdu High-Tech IBA 6,164,749  35,486,408  3,454,421  18,547,721  2,710,328  16,938,688  23.4 18.3 29.5
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 50,459  111,417  39,912  90,642  10,546  20,776  8.3 162.6 -69.6
Zunyi IBA 1,596  53,106  1,305  43,619  291  9,486  -10.1 571.2 -82.0
Guian IBA 5,660  30,366  2,913  16,243  2,747  14,123  -86.9 -86.3 -87.5
Kunming IBA 13,541  33,611  9,182  19,814  4,359  13,797  32.3 68.2 1.3
Honghe IBA 162,678  1,244,391  89,266  628,521  73,412  615,870  144.3 156.8 132.8
Xi'an  IBA 94,744  414,280  28,683  128,872  66,061  285,408  394.4 736.7 317.3
Xi'an High-Tech IBA 855,213  6,174,364  361,324  1,964,525  493,890  4,209,839  54.9 13.5 86.5
Baoji IBZ - - - - - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 390  5,795  390  390  5,405  - - -
Lanzhouxinqu IBA 24,489  108,259  8,693  40,757  15,796  67,502  -49.6 -74.4 21.0
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 519  74,393  293  45,480  226  28,913  -86.2 -88.3 -80.5
Urumqi IBA 27,104  53,966  23,889  41,614  3,215  12,352  -69.4 -71.5 -59.6
Alashankou IBA 74,199  637,622  4,408  62,899  69,791  574,724  104.3 -9.4 136.9
Kashi IBA 10,603  46,916  7,776  26,464  2,827  20,452  417.9 753.2 243.3
Bonded Logistics Center 2,310,240  11,090,616  1,087,340  4,829,198  1,222,900  6,261,418  56.0 84.3 39.5
Beijing Yizhuang BLC(B) 32,168  166,509  373  6,081  31,796  160,428  66.3 308.7 62.6
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 299,541  1,702,722  3,756  15,650  295,785  1,687,073  147.0 1427.3 145.1
Tianjin Jizhou BLC(B) 12  446  12  336  - 110  - - -
Xinji BLC(B) 65,334  301,670  51,253  227,001  14,081  74,669  1138.1 1513.9 624.9
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 570  3,679  140  2,284  430  1,395  -28.3 0.1 -51.1
Hebei Wuan BLC(B) - - - - - - - - -
Shanxi lanhua BLC(B) 3,128  7,176  - - 3,128  7,176  50.4 - 51.5
Shanxi Fanglue BLC(B) 16  16  16  16  - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) 58  558  - - 58  558  40.6 - 64.4
Qisumu BLC(B) 2,316  2,316  21  21  2,295  2,295  - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) - 79,018  - 86  - 78,932  380.6 -6.8 382.8
Panjin BLC(B) 6,269  24,338  - - 6,269  24,338  1217.5 - 2182.6
Tieling BLC(B) - 1,409  - - - 1,409  79.2 - 314.7
Jilin BLC(B) 338  389  338  389  - - -72.0 -70.1 -
Mudanjiang BLC(B) 105  459  - - 105  459  11440.0 - 11440.0
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 29,086  155,906  1,989  17,868  27,097  138,038  -23.7 -18.4 -24.3
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 3,202  9,346  88  3,199  9,258  - - -
Xuzhou BLC(B) 26,642  28,024  8,226  9,031  18,417  18,993  - - -
Rugao Port  BLC(B) 1,775  15,120  1,530  10,973  245  4,147  -79.0 -67.5 -89.2
Lianyungang BLC(B) 6,324  239,445  1,768  31,056  4,556  208,389  42.1 263.1 30.3
Dafenggang BLC(B) 9,287  9,618  - 29  9,287  9,589  -91.0 - -91.0
Jiangsu Haian BLC(B) 15,211  66,398  1,776  7,052  13,435  59,346  100.7 270.7 90.3
Jiangsu Xinyi BLC(B) 662  1,162  524  1,025  138  138  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 11,448  55,646  815  5,336  10,633  50,310  -27.2 -5.4 -28.9
Wenzhou BLC(B) 4,361  11,939  43  4,354  11,895  -11.0 313.4 -11.3
Huzhou BLC(B) 406  20,155  290  627  116  19,528  - - -
Hangzhou BLC(B) 2,518  11,957  2,287  3,688  232  8,270  -13.2 -9.3 -14.8
Yiwu BLC(B) 191,158  579,107  137,014  325,677  54,144  253,429  330.5 2920.6 104.8
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 7,770  35,003  2,480  7,722  5,289  27,282  1044.6 5199.8 836.7
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 2,283  6,412  2,164  2,164  119  4,248  -4.9 - -37.0
Anhui Wandongnan BLC(B) 19,175  19,175  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 2,074  13,578  1,343  7,520  730  6,058  - - -
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 12,149  76,657  1,259  7,239  10,890  69,418  -27.3 -12.2 -28.6
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 6,904  8,005  6,904  8,005  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) - 3,327  - - - 3,327  202.0 - 202.0
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 12,236  52,787  - 131  12,236  52,656  - - -
Zibo BLC(B) 6,270  48,622  - - 6,270  48,622  2641.9 - 10254.8
Yantai Fushan Huili BLC(B) 31  - - 31  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) 236  845  - 97  236  748  -31.3 59.5 -36.0
Zhucheng BLC(B) - - - - - - - - -
Henan BLC(B) 244,742  695,533  224,849  580,778  19,892  114,755  26.4 276.1 -71.0
Henan Dezhong BLC(B) 47,006  47,138  46,729  46,729  276  408  895.2 - -91.4
Henan Shangqiu BLC(B) 9,731  58,201  8,043  43,949  1,688  14,252  137.3 16438.0 -41.3
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 177  299  - - 177  299  1877.1 - 1877.1
Xiangyang BLC(B) 3,297  13,154  2,879  12,448  417  706  329.9 313.9 1246.2
Yichang Sanxia BLC(B) 1,863  43,933  1,239  30,277  624  13,656  108.0 1226.4 -27.5
Jingmen BLC(B) 570  4,507  560  4,498  10  10  - - -
Xiantao BLC(B) - 6,770  - 29  - 6,742  -41.7 -12.0 -41.8
Changsha Jinxia BLC(B) 52,153  772,438  45,040  729,632  7,113  42,807  26.3 28.7 -3.6
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 199  20,351  199  20,286  - 65  -68.4 -68.5 -
Shenzhen Airport BLC(B) 93,828  462,670  48,141  224,042  45,688  238,628  22.4 35.4 12.3
Shantou BLC(B) 2,363  4,869  - 44  2,363  4,825  -78.8 -95.4 -78.1
Zhanjiang BLC(B) 2,501  28,389  2,501  11,385  - 17,003  -33.8 -30.0 -36.1
Dongguan BLC(B) 138,854  461,842  58,579  145,457  80,276  316,385  253.9 227.3 267.6
Dongguan Qingxi BLC(B) 508,115  1,876,681  172,803  593,571  335,312  1,283,110  6.8 -4.0 12.6
Zhongshan BLC(B) 31,662  201,332  9,003  69,787  22,659  131,544  -20.8 17.5 -32.5
Foshan Guotong BLC(B) 3,872  28,084  929  7,152  2,943  20,932  14.9 47.2 6.9
Fangcheng Port BLC(B) - 21,620  - - - 21,620  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 8,871  67,790  - - 8,871  67,790  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 34,502  194,762  10,041  82,898  24,461  111,864  -47.3 -72.9 74.1
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 19,184  90,843  13,289  54,633  5,896  36,210  198.7 242.5 150.4
Chengdu Airport BLC(B) 7,279  157,219  238  41,049  7,042  116,170  -40.6 -64.2 -22.6
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 244  4,535  244  4,535  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 227,934  1,624,658  184,212  1,318,948  43,723  305,710  240.3 302.1 104.6
Luzhou Port BLC (B) 20,004  134,562  - - 20,004  134,562  22.9 - 55.9
Yibin Port BLC(B) 59,778  172,936  20,072  61,632  39,705  111,303  768.9 106900.4 460.8
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 1,912  3,801  1,378  2,742  534  1,059  -34.9 -53.0 -
Shanxi Xixian BLC(B) 27,736  131,485  10,326  30,726  17,411  100,759  54.1 263.1 31.1
Wuwei BLC(B) - 98  - 98  - - -93.5 - -
Qinghai Caojiapu BLC(B) - 604  - - - 604  -98.8 - -98.8
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) - 545  - - - 545  - - -
International Border Cooperation Center 2,903  15,819  1,866  12,015  1,036  3,804  -82.9 -86.3 -18.3
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 70,152  108,067  20,171  49,931  49,981  58,136  916.2 2668.2 558.3

Note:

Abbreviations shown in the table refer to:

"SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730