Home|中文站
(11) Imports and Exports by Specific Areas, 9.2020
2020/10/23

(11) Imports and Exports by Specific Areas, 9.2020
Unit: US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
9 1 to 9 9 1 to 9 9 1 to 9 Total Exports Imports
Special Economic Zone 59,257,582  427,463,480  30,518,410  231,549,019  28,739,172  195,914,461  0.2 -3.4 4.9
Xiamen SEZ 10,022,597  72,053,990  5,016,881  36,913,629  5,005,716  35,140,361  5.6 -2.8 16.2
Shenzhen SEZ 43,090,999  310,860,437  22,197,425  169,541,725  20,893,574  141,318,712  0.1 -3.4 4.7
Zhuhai SEZ 4,084,882  27,862,026  2,474,247  16,274,472  1,610,636  11,587,554  -12.0 -8.8 -16.0
Shantou SEZ 760,926  7,682,080  607,421  6,120,697  153,505  1,561,383  19.5 24.3 3.7
Hainan SEZ 1,298,177  9,004,946  222,436  2,698,495  1,075,741  6,306,451  -8.1 -23.8 0.7
Economic and Technological Development Zone 30,567,606  224,403,420  15,883,586  112,397,394  14,684,020  112,006,026  1.3 0.8 1.8
High and New Tech Industrial Development Zone 30,032,396  219,995,803  16,512,513  118,491,068  13,519,883  101,504,735  2.5 -1.4 7.6
Integrated Experimental Area 5,308,384  34,975,211  2,051,836  19,277,807  3,256,548  15,697,404  -1.9 -6.3 4.1
Bonded Area 22,115,156  162,225,228  7,267,706  52,368,296  14,847,450  109,856,932  1.6 2.4 1.3
Tianjin Port BA 623,080  5,302,928  99,264  834,683  523,816  4,468,245  -24.2 -30.7 -22.8
Dalian BA 122,601  1,211,705  37,454  361,078  85,148  850,627  -2.4 15.3 -8.3
Zhangjiagang BZ 357,621  3,451,910  134,096  1,134,948  223,525  2,316,962  -5.8 -12.2 -2.3
Shanghai Waigaoqiao BA 12,643,971  94,657,032  3,056,341  23,492,485  9,587,630  71,164,547  0.2 1.2 -0.1
Niongbo BA 1,647,992  9,852,978  373,768  2,447,663  1,274,224  7,405,315  25.4 23.0 26.2
Fuzhou BA 31,305  328,897  16,808  111,572  14,497  217,325  31.0 2.9 52.3
Xiamen Xiangyu BA 745,358  4,743,862  586,753  3,374,306  158,605  1,369,556  8.5 14.6 -4.0
Guangzhou BA 253,636  2,013,493  72,037  510,182  181,599  1,503,311  10.7 23.1 7.0
Shenzhen Futian BA 5,371,005  38,311,112  2,694,377  18,644,410  2,676,628  19,666,702  4.1 -0.6 8.9
Zhuhai BA 194,353  1,454,885  83,264  632,017  111,089  822,867  -24.7 -16.0 -30.2
Shantou BA 124,234  896,428  113,543  824,951  10,690  71,477  280.3 424.7 -9.0
Export Processing Zone 5,230,378  38,743,233  2,766,358  20,798,474  2,464,019  17,944,759  -0.3 -5.5 6.4
Tianjin EPZ 11,635  148,764  6,075  41,414  5,560  107,349  25.3 -37.0 102.6
Hebei Qinghuangdao EPZ 37,835  491,238  31,822  417,016  6,013  74,223  12.6 18.6 -12.2
Inner Mongolia Hohhot EPZ 1,354  11,736  1,108  7,660  246  4,076  -27.2 -43.1 52.5
Liaoning Dalian EPZ 342,820  3,460,372  280,782  2,879,441  62,038  580,931  -29.3 -33.5 2.4
Shanghai Jiading EPZ 86,293  632,424  22,577  124,296  63,715  508,128  -11.4 -21.5 -8.5
Zhejiang Ningbo EPZ 211,738  1,730,577  73,117  632,903  138,621  1,097,674  0.9 -2.9 3.2
Zhejiang Cixi EPZ 84,597  407,287  1,395  4,411  83,201  402,876  22.8 -63.2 26.1
Anhui Hefei EPZ 872,249  6,045,879  567,684  4,167,844  304,565  1,878,035  19.2 19.4 18.7
Fujian FuzhouEPZ 39,519  226,611  21,058  132,484  18,460  94,127  31.8 75.5 -2.4
Jiangxi Jinggangshan EPZ 39,983  127,588  25,695  93,241  14,288  34,347  348.7 229.5 24490.9
Shandong Qingdao EPZ 79,290  611,878  58,702  429,693  20,588  182,184  -23.4 -1.7 -49.7
Henan Zhengzhou EPZ 167,263  433,697  10,759  138,164  156,504  295,533  154.0 309.6 115.7
Hubei Wuhan EPZ 635,262  678,438  233,324  263,431  401,937  415,007  2617.0 1294.6 6725.2
Guangdong Guangzhou EPZ 247  123,344  247  103,638  - 19,706  -74.5 -73.4 -79.0
Guangdong Shenzhen EPZ 1,111,081  8,924,586  559,839  3,877,702  551,242  5,046,884  9.9 4.0 14.9
Sichuan Mianyang EPZ 8,178  64,348  7,808  60,409  370  3,939  -19.8 -19.4 -26.5
Shanxi Xi'an EPZ 1,501,038  14,624,465  864,369  7,424,725  636,669  7,199,741  -6.7 -8.8 -4.5
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone 22,633  192,677  10,081  73,647  12,553  119,031  -15.7 -15.3 -16.0
Bonded Logistics Park  1,200,739  8,006,536  705,298  4,623,261  495,440  3,383,275  10.3 18.5 0.7
Tianjin BLP 92,425  1,390,748  14,018  122,019  78,407  1,268,729  -19.3 -16.9 -19.5
Shanghai Waigaoqiao BLP 417,947  2,430,388  126,846  1,241,358  291,101  1,189,031  4.2 -10.4 25.4
Xiamen Xiangyu BLP 538,013  3,016,248  535,323  2,976,371  2,690  39,876  32.8 42.7 -78.4
Guangzhou BLP 152,353  1,169,151  29,111  283,512  123,242  885,639  25.4 0.5 36.2
Bonded Port 13,495,984  84,258,067  4,769,247  30,804,004  8,726,737  53,454,063  6.8 10.9 4.6
Tianjin Dongjiang BP 1,094,165  11,074,089  360,131  3,231,850  734,034  7,842,239  12.0 172.7 -9.8
Dalian Dayaowan BP 380,736  3,363,786  70,398  994,501  310,338  2,369,285  3.1 -8.4 8.8
Yangshan BP 1,397,845  9,652,651  321,256  3,050,477  1,076,588  6,602,174  6.5 -2.2 11.0
Zhangjiagang BP 105,883  1,144,581  5,636  94,481  100,248  1,050,100  -32.0 -38.5 -31.4
Ningbo Meishan BP 62,405  578,302  46,471  268,810  15,934  309,492  -5.5 24.7 -21.9
Fuzhou BP 109,758  291,852  99,631  189,996  10,128  101,856  -6.8 158.3 -57.5
Xiamen Haicang BP 437,032  2,932,111  368,657  2,253,375  68,375  678,736  15.0 14.0 18.6
Qingdao Qianwan BP 1,304,599  8,425,309  473,102  2,138,486  831,497  6,286,823  -13.6 36.2 -23.1
Yantai BP 1,735,667  7,732,717  898,751  4,236,718  836,916  3,495,999  -6.1 -8.0 -3.6
Guangzhou Nansha BP 868,346  5,590,074  245,519  1,701,018  622,827  3,889,056  -26.1 -12.5 -30.9
Shenzhen Qianhaiwan BP 3,417,700  17,622,037  491,768  3,497,838  2,925,932  14,124,200  37.4 13.8 44.9
Guangxi Qinzhou BP 219,691  940,694  131,353  416,458  88,338  524,236  234.2 2903.9 95.9
Hainan Yangpu BP 8,913  113,980  478  1,684  8,434  112,295  159.4 315.2 158.0
Chongqing Lianglu Cuntan BP 2,353,243  14,795,883  1,256,096  8,728,312  1,097,147  6,067,571  15.3 -0.3 48.9
Integrated Bonded Area 45,476,042  333,866,709  24,417,105  185,646,237  21,058,937  148,220,471  12.3 7.3 19.3
Beijing Tianzhu IBA 753,325  6,573,343  26,706  243,578  726,619  6,329,765  2.5 -39.1 5.2
Tianjin Binhaixinqu IBA 305,969  2,452,081  16,110  120,630  289,859  2,331,451  -2.8 -27.7 -1.1
Shijiazhuang IBA 189,133  1,493,489  179,258  1,307,393  9,875  186,096  185.3 325.0 -13.8
Caofeidian IBA 182,876  602,265  55,705  241,632  127,172  360,633  155.5 81.1 252.7
Hebei Langfang IPZ 25,024  56,025  14,525  31,761  10,499  24,264  272.7 127.5 2161.8
Taiyuan Wusu IBA 177,676  570,045  94,554  298,637  83,122  271,408  7288.6 35499.3 3847.0
Manzhouli IBA 31,545  110,141  25,422  67,386  6,124  42,755  489.8 1361.7 204.0
ORDOS IBZ 2,295  2,478  2,295  2,478  - - 605.8 605.8 -
Shenyang IBA 16,651  215,349  9,149  93,124  7,502  122,225  104.9 173.9 71.9
Hunchun IBZ 15,161  165,419  12,693  123,756  2,467  41,664  -49.1 -24.5 -74.2
Yingkou IBZ 13,440  35,284  8,578  24,311  4,861  10,972  6177.7 4645.4 21964.6
Changchun Xinglong IBA 44,720  392,071  11,305  169,026  33,415  223,044  -28.2 -20.4 -33.1
Haerbin IBA 3,886  96,254  890  75,509  2,996  20,745  345.5 1011.4 40.1
Heilongjiang Suifenhe IBA 20,022  165,709  779  5,166  19,243  160,542  -35.6 -30.3 -35.8
Shanghai Caoheting IBZ 497,410  3,990,788  182,152  1,846,219  315,258  2,144,569  -8.5 -28.8 21.4
Shanghai Fenxian IBZ 63,120  657,878  50,714  488,724  12,406  169,154  -6.9 -6.7 -7.6
Shanghai Songjiang IBZ 2,890,886  20,970,005  2,217,799  15,388,203  673,087  5,581,801  9.4 7.4 15.7
Shanghai Qingpu IBZ 110,134  822,269  28,419  280,989  81,715  541,280  -3.1 -18.8 7.8
Shanghai Pudong Airport IBA 861,518  6,944,624  437,250  3,712,431  424,268  3,232,192  -12.6 5.0 -26.8
Shanghai Jinqiao IBZ 184,859  943,240  12,860  131,424  171,998  811,816  -15.9 -31.8 -12.6
Nanjing IBA 992,824  4,808,436  817,276  3,471,287  175,548  1,337,149  46.7 60.5 19.8
Wuxi High-Tech IBA 1,795,001  16,197,362  768,205  8,189,599  1,026,796  8,007,763  -10.3 -12.4 -8.1
Xuzhou IBA 88,140  849,875  60,708  568,480  27,432  281,396  1728.6 1282.1 5163.0
Changzhou IBA 112,732  532,200  63,790  221,800  48,942  310,400  94.4 38.4 173.4
Suzhou Industrial Park IBA 2,764,770  19,697,133  1,413,402  10,972,416  1,351,367  8,724,717  14.6 -9.7 73.2
Suzhou HTIDZ IBA 1,956,568  12,252,417  1,229,941  7,181,978  726,627  5,070,439  -20.0 -29.6 -1.0
Nantong IBA 103,372  752,299  55,939  374,029  47,433  378,270  29.8 13.3 51.6
Lianyungang IBZ 31,113  305,402  26,179  119,500  4,934  185,902  11.9 -10.7 33.6
Huai'an IBA 34,086  279,808  11,451  143,619  22,635  136,189  -27.6 -34.1 -19.2
Yancheng IBA 2,956  161,497  1,898  10,866  1,058  150,631  199.6 19.7 236.1
Yangzhou IBA 55,215  98,291  42,209  61,947  13,006  36,344  -22.0 -38.4 42.9
Zhenjiang IBA 46,170  566,351  5,129  88,206  41,041  478,145  104.7 6.9 146.3
Taizhou IBA 37,377  158,053  20,710  89,876  16,667  68,176  28.7 72.0 -3.3
Changshu IBA 15,881  151,108  4,798  48,285  11,083  102,822  -4.0 32.5 -15.0
Jiangyin IB\A 29,718  181,443  12,594  81,932  17,124  99,511  87.7 128.1 63.8
Kunshan IBA 4,103,243  34,161,788  2,660,978  23,805,788  1,442,265  10,356,001  0.0 -2.4 6.0
Wujiang IBA 533,310  3,904,462  509,868  3,683,997  23,443  220,464  36.6 39.4 2.1
Wuzhong IBA 27,883  155,110  9,721  63,609  18,161  91,501  -8.0 -21.3 4.3
Taichang Port IBA 64,810  532,862  27,801  149,922  37,008  382,939  32.6 -6.1 58.0
Wujin IBA 98,757  557,182  53,064  260,160  45,693  297,022  -3.0 0.2 -5.7
Hangzhou IBZ 474,440  2,962,794  131,194  949,212  343,246  2,013,582  4.4 -16.6 18.5
Jiaxing IBA 159,262  872,571  128,396  528,647  30,866  343,924  274.4 461.7 147.6
Hangzhou Jinyi IBA 110,622  662,180  1,331  128,446  109,292  533,734  137.2 13875.9 91.8
Zhoushan Port IBA 287,631  2,338,717  5,618  438,491  282,013  1,900,226  48.7 802.4 24.7
Hefei IBA 141,933  648,526  18,858  135,561  123,074  512,965  -19.6 2.9 -24.0
Wuhu IBA 92,631  635,025  35,725  268,631  56,905  366,394  14.5 -24.1 82.3
Maanshan IBA 190,787  1,198,476  82,889  524,370  107,898  674,106  569.1 248.6 2249.6
Quanzhou IBA 7,485  65,797  5,431  20,089  2,054  45,708  -93.6 -95.7 -91.7
Nanchang IBZ 170,251  997,231  29,836  241,518  140,415  755,712  29.4 -29.2 76.0
Jiujiang IBZ 28,716  140,410  16,464  73,974  12,252  66,437  136.9 41.2 863.7
Ganzhou IBA 37,864  315,989  26,987  171,486  10,877  144,503  1276.5 2961.0 732.7
Jinan IBA 133,315  1,300,056  58,458  360,891  74,857  939,165  539.6 374.1 638.8
Dongying IBA 272,135  1,323,742  220,959  674,438  51,176  649,304  306.2 137.5 1447.7
Weifang IBA 474,891  1,396,622  241,302  676,852  233,588  719,770  112.4 42.7 292.9
Qingdao xihaian IBZ 57,705  534,497  22,498  114,002  35,207  420,495  -2.5 6.3 -4.6
Rizhao IBZ 162,856  757,054  47,832  242,214  115,024  514,840  405.9 83476.1 244.7
Weihai  IBA 203,840  1,225,323  115,183  568,550  88,657  656,772  54.3 58.3 51.1
Qingdao Jimo  IBZ - - - - - - - - -
Linyi IBA 117,491  779,796  45,893  246,081  71,598  533,715  114.5 110.5 116.4
Xinzheng IBA 4,252,270  29,402,282  1,460,257  16,496,550  2,792,013  12,905,732  -1.8 -9.7 10.6
Nanyang Wolong IBA 13,794  174,438  6,892  139,166  6,902  35,272  205.3 180.2 373.1
Wuhan Donghu IBA 271,543  1,520,968  127,345  715,922  144,198  805,046  40.8 -5.8 151.4
Wuhan Xingang Airport IBA 37,725  307,987  2,131  54,490  35,594  253,498  -57.5 -42.4 -59.7
Changsha Huanghua IBA 247,466  494,919  244,145  486,365  3,321  8,554  45.6 45.1 75.1
Xiangtan IBA 667,513  4,963,620  371,391  2,486,373  296,122  2,477,247  26.5 14.9 40.8
Hengyang IBA 87,005  837,586  56,778  595,842  30,227  241,743  -3.1 100.9 -57.4
Yueyang Chenglingji IBA 143,612  2,192,817  76,496  1,611,385  67,116  581,432  7.7 -2.3 49.9
Hunan Chenzhou IBA 110,383  1,133,377  74,455  965,651  35,928  167,726  69.8 137.6 -35.8
Guangzhou Baiyun Airport IBA 358,014  2,270,988  128,959  648,006  229,055  1,622,982  26.9 -14.1 56.8
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Dongguan Humen Port IBZ 399,476  3,566,614  123,650  1,122,779  275,826  2,443,836  20.8 -2.6 35.7
Shenzhen Yantian IBA 1,134,479  8,000,041  883,930  5,797,319  250,550  2,202,722  -3.6 0.8 -13.4
Nanning IBA 460,718  4,300,628  248,675  2,144,055  212,043  2,156,573  113.6 113.3 113.9
Beihai IBZ 53,758  1,046,733  31,374  544,652  22,384  502,080  -26.8 -26.7 -26.9
Guangxi Pingxiang IBA 1,072,548  7,515,337  501,291  3,762,961  571,257  3,752,376  11.2 24.2 0.7
Haikou IBA 418,366  1,674,494  5,915  39,762  412,452  1,634,733  133.9 140.9 133.8
Chongqing Fuling IBZ 157,335  442,465  74,255  259,159  83,080  183,306  - - -
Chongqing Xiyong IBA 3,781,519  30,061,030  2,574,849  20,305,045  1,206,670  9,755,985  13.3 17.8 5.0
Chongqing Jiangjin IBA 93,896  1,180,911  26,450  625,612  67,446  555,299  118.1 63.8 248.4
Chengdu High-Tech IBA 7,568,576  57,213,676  4,247,747  30,806,160  3,320,829  26,407,515  26.9 25.3 28.7
Luzhou IBZ - - - - - - - - -
Yibin IBZ - - - - - - - - -
Guiyang IBA 47,577  233,298  17,002  163,063  30,575  70,234  58.3 169.7 -19.2
Zunyi IBA 19,572  91,294  6,795  68,520  12,777  22,775  11.6 164.9 -59.3
Guian IBA 55,786  120,771  13,569  40,804  42,216  79,966  -65.3 -76.4 -54.2
Kunming IBA 17,923  89,540  9,874  62,240  8,049  27,300  188.7 304.0 74.9
Honghe IBA 214,314  1,854,028  98,629  949,418  115,685  904,610  99.8 112.6 88.0
Xi'an  IBA 111,765  775,447  54,203  260,582  57,563  514,865  220.4 229.0 216.3
Xi'an High-Tech IBA 1,101,207  9,076,890  493,691  3,296,808  607,517  5,780,082  34.2 19.6 44.2
Baoji IBZ 129  157  129  157  - - - - -
Xi'an Aviation Base IBZ 9,384  18,500  218  910  9,166  17,591  - - -
Lanzhouxinqu IBA 46,098  200,092  5,109  58,898  40,989  141,194  -25.3 -66.0 49.3
Xining IBZ - - - - - - - - -
Yinchuan IBA 1,050  76,331  544  46,479  506  29,852  -92.3 -92.7 -91.4
Urumqi IBA 7,770  373,122  5,110  352,797  2,660  20,325  92.7 131.3 -50.5
Alashankou IBA 93,859  864,404  16,999  88,341  76,860  776,063  37.8 -1.9 44.5
Kashi IBA 12,305  75,441  10,696  46,996  1,609  28,444  154.8 227.9 86.2
Bonded Logistics Center 1,856,730  16,769,427  998,946  7,613,518  857,784  9,155,909  39.2 67.6 22.1
Beijing Yizhuang BLC(B) 24,575  243,990  - 6,725  24,575  237,265  71.3 351.6 68.3
Tianjin Economic Development Area BLC(B) 166,587  2,692,343  2,811  24,044  163,776  2,668,300  93.5 408.6 92.4
Tianjin Jizhou BLC(B) 389  1,736  375  1,599  14  137  - - -
Xinji BLC(B) 56,384  487,334  48,384  366,288  8,000  121,046  609.7 690.7 441.8
Tangshan Port Jingtang BLC(B) 163  4,422  136  2,697  26  1,725  -54.7 -50.8 -59.7
Hebei Wuan BLC(B) 1,251  1,549  - 19  1,251  1,530  1209.4 - 1193.0
Shanxi lanhua BLC(B) 4,005  16,778  - - 4,005  16,778  60.6 - 61.2
Shanxi Fanglue BLC(B) - 16  - 16  - - - - -
Baotou BLC(B) - - - - - - - - -
Chifeng BLC(B) - 766  - - - 766  40.6 - 57.2
Qisumu BLC(B) 9,897  15,131  - 21  9,897  15,110  - - -
Bayannaoer BLC(B) - - - - - - - - -
Yingkou Port BLC(B) 11,614  108,562  - 86  11,614  108,476  183.4 -6.8 183.9
Panjin BLC(B) 964  35,583  964  2,012  - 33,572  -30.2 -96.0 3048.7
Tieling BLC(B) 563  2,204  - - 563  2,204  170.2 - 496.7
Jilin BLC(B) 1,125  1,708  1,125  1,708  - - 1.5 7.2 -
Mudanjiang BLC(B) 150  722  - - 150  722  1890.3 - 1890.3
Heihe BLC(B) - - - - - - - - -
Shanghai Xibei BLC(B) 30,429  252,471  2,768  25,657  27,661  226,814  -15.1 -25.8 -13.7
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC(B) 7,594  24,085  15  120  7,579  23,965  - - -
Xuzhou BLC(B) 1,660  29,691  1,535  10,573  125  19,118  - 7954.0 -
Rugao Port  BLC(B) 1,416  17,717  1,170  13,134  246  4,583  -82.1 -70.3 -91.6
Lianyungang BLC(B) 4,828  247,984  92  31,148  4,736  216,835  -21.7 178.4 -29.0
Dafenggang BLC(B) 1,168  23,631  48  79  1,120  23,552  -80.6 -92.0 -80.5
Jiangsu Haian BLC(B) 8,885  107,026  - 7,052  8,885  99,974  75.7 125.0 73.0
Jiangsu Xinyi BLC(B) 5,090  14,725  678  10,175  4,412  4,550  - - -
Ningbo Lishe BLC(B) 13,597  103,018  1,022  7,220  12,575  95,798  -15.8 -24.6 -15.0
Wenzhou BLC(B) 17,763  42,228  3,482  3,525  14,281  38,703  96.7 6008.6 80.8
Huzhou BLC(B) - 22,466  - 1,169  - 21,296  - - -
Hangzhou BLC(B) 1,728  19,449  1,554  9,591  174  9,858  -20.5 19.8 -40.1
Yiwu BLC(B) 98,398  871,523  31,251  460,526  67,148  410,998  151.3 473.7 54.2
Ningbo Zhenhai BLC(B) - - - - - - - - -
Hefei Airport BLC(B) 3,061  54,288  130  10,660  2,931  43,628  285.1 2357.2 219.3
Bengbu (wanbei) BLC(B) - - - - - - - - -
Anqing (wanxinan) BLC(B) 737  21,003  - 5,366  737  15,637  97.5 - 47.0
Anhui Wandongnan BLC(B) - 19,180  - 19,180  - - - - -
Xiangfu BLC(B) 2,503  20,890  1,268  10,824  1,235  10,066  1444.6 - 644.3
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC(B) 16,802  137,169  948  11,128  15,854  126,042  -18.7 -22.1 -18.3
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC(B) 6,555  30,363  6,555  30,363  - - - - -
Nanchang BLC(B) - - - - - - - - -
Longnan BLC(B) 1,988  5,746  - - 1,988  5,746  421.6 - 421.6
Qingdao Xihaian New Area BLC(B) 23,389  94,221  - 259  23,389  93,961  8323.2 - 8300.0
Zibo BLC(B) 571  50,514  - - 571  50,514  195.2 - 222.0
Yantai Fushan Huili BLC(B) - 31  - - - 31  - - -
Luzhong Yunda BLC(B) - - - - - - - - -
Zhucheng BLC(B) 923  - 159  764  -31.5 161.8 -40.6
Henan BLC(B) 295,377  1,309,508  281,119  1,157,976  14,258  151,532  102.1 563.1 -68.0
Henan Dezhong BLC(B) - 47,339  - 46,729  - 610  899.5 - -87.1
Henan Shangqiu BLC(B) 14,609  94,807  11,236  72,959  3,373  21,848  63.5 631.6 -54.5
Huangshi Qipanzhou BLC(B) 2,634  2,933  2,633  2,633  300  19283.7 - 1882.2
Xiangyang BLC(B) 17,970  50,917  7,315  30,130  10,655  20,786  757.7 437.0 6277.6
Yichang Sanxia BLC(B) 2,677  47,421  259  30,536  2,418  16,885  -7.8 141.7 -56.5
Jingmen BLC(B) 27  4,557  27  4,547  - 10  - - -
Xiantao BLC(B) 1,521  8,291  - 29  1,521  8,262  -55.5 -56.0 -55.5
Changsha Jinxia BLC(B) 201,472  1,062,807  164,167  960,073  37,305  102,734  -8.7 -12.4 50.8
Zhuzhou Tongtangwan BLC(B) 1,507  31,162  1,507  31,097  - 65  -76.9 -76.9 -
Shenzhen Airport BLC(B) 138,614  832,346  81,469  421,023  57,145  411,323  48.1 83.0 23.9
Shantou BLC(B) 4,150  13,823  33  1,248  4,117  12,575  -60.1 -59.3 -60.1
Zhanjiang BLC(B) 2,519  37,290  2,293  19,688  226  17,602  -31.3 -23.9 -38.0
Dongguan BLC(B) 100,897  960,746  13,714  375,695  87,183  585,051  171.1 232.3 142.5
Dongguan Qingxi BLC(B) 2,551  1,892,129  1,693  602,999  858  1,289,130  -35.9 -47.7 -28.4
Zhongshan BLC(B) 37,134  296,453  10,025  96,744  27,109  199,709  -25.5 8.7 -35.3
Foshan Guotong BLC(B) 4,704  41,002  293  8,688  4,411  32,314  4.4 14.8 1.9
Fangcheng Port BLC(B) 2,078  29,103  - 5,405  2,078  23,698  - - -
Chongqing Guoyuan BLC(B) 14,371  91,508  - - 14,371  91,508  - - -
Chongqing Railway BLC(B) 37,090  327,455  7,940  125,668  29,150  201,787  -26.5 -64.7 125.2
Chongqing Nanpeng Road BLC(B) 25,323  163,545  18,860  109,258  6,464  54,287  179.0 189.2 160.4
Chengdu Airport BLC(B) 21,815  201,399  705  42,396  21,110  159,003  -52.5 -73.9 -39.2
Tianfu new area(Chengdu) BLC(B) 2,090  8,093  2,090  8,093  - - -
Chengdu Railway BLC(B) 279,923  2,614,974  245,099  2,226,494  34,824  388,479  211.6 296.7 39.8
Luzhou Port BLC (B) 38,036  269,470  - 819  38,036  268,651  48.6 -97.7 83.6
Yibin Port BLC(B) 50,821  301,884  36,673  122,216  14,148  179,668  480.0 8926.1 254.4
Kunming Gaoxin BLC(B) - - - - - - - - -
Tengjun International Land Port BLC(B) 656  6,661  327  4,448  330  2,213  -2.4 -33.2 1229.0
Shanxi Xixian BLC(B) 29,032  192,534  5,253  40,799  23,779  151,735  26.8 300.7 7.1
Wuwei BLC(B) 47  145  - 98  47  47  -93.1 - -97.8
Qinghai Caojiapu BLC(B) - 1,484  - - - 1,484  -97.3 - -97.3
Shizuishan BLC(B) - - - - - - - - -
Kuitun BLC(B) 1,250  4,458  - - 1,250  4,458  1192.8 - 1192.8
International Border Cooperation Center 4,485  23,666  4,119  18,568  366  5,099  -78.8 -82.5 -8.2
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Supporting Area) 1,392  140,369  - 53,761  1,392  86,608  443.2 441.6 444.2

Note:

Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BLP"  = Bonded Logistics Park; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730