Home|中文站
(9)Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-4.2019
05/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-4. 2019
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
4 1 to 4 4 1 to 4 Exports Imports
TOTAL 193,481,260  744,599,088  179,647,719  655,207,462  0.2 -2.5
Beijing  2,130,250  7,919,952  7,264,622  27,549,844  -16.5 -15.0
Zhongguancun Science Park 49,943  202,522  81,188  302,540  7.8 -44.2
Beijing ETDZ 490,600  1,777,546  1,097,243  4,362,661  5.4 11.0
Tianjin 3,687,740  13,308,755  8,022,875  29,849,598  -10.3 13.3
Tianjin Binhai New Area 1,625,503  6,105,902  5,067,894  19,424,100  -17.4 8.0
     Tianjin ETDZ 1,132,907  4,232,940  1,505,859  5,625,658  -20.8 1.7
Hebei Province  4,255,090  14,850,599  3,868,859  14,033,123  2.6 8.4
Shijiazhuang   596,697  2,187,095  131,567  484,563  -0.5 -76.3
     Shijiazhuang HNTIDZ 1,365  3,944  635  3,008  317.4 -23.1
Thangshan 694,171  2,114,655  2,959,183  10,419,309  -6.5 76.7
     Caofeidian ETDZ 9,885  19,427  586,156  1,744,274  2242.7 6342.2
Qinhuangdao 359,324  1,265,997  131,735  483,693  2.3 -46.6
      Qinhuangdao ETDZ  94,873  402,572  83,410  339,705  12.2 -34.9
Baoding 487,635  1,546,597  58,114  234,198  -3.4 -32.2
       Baoding HNTIDZ 9,184  36,027  373  2,080  -68.1 -80.7
Shanxi Province 1,000,075  4,035,643  622,337  2,053,534  -15.9 -25.4
Taiyuan 503,076  2,051,836  464,118  1,513,370  -26.7 -30.3
      Taiyuan ETDZ 329,872  1,431,312  338,565  1,032,639  -25.6 -24.7
      Taiyuan HNTIDZ 134  486  506  1,494  -27.1 -68.2
Datong 50,649  155,382  9,650  40,298  21.9 10.9
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 25,178  114,075  7,087  11,077  16.2 -35.8
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 608,472  2,436,684  1,202,193  4,046,031  5.5 4.2
Hohhot 46,344  178,531  61,295  285,078  -17.0 -40.0
Baotou                     157,017  622,007  103,726  430,650  12.0 -14.5
      Baotou HNTIDZ 142  874  16  4,919  -89.5 -90.3
Erenhot 26,852  73,331  113,373  345,530  51.4 46.8
Manzhouli 4,299  12,234  182,205  642,561  -35.6 -13.6
Liaoning Province 5,159,905  19,239,588  6,748,057  23,934,642  4.9 -0.4
Shenyang 436,377  1,662,118  775,467  3,280,321  -3.7 12.3
      Shenyang ETDZ 107,086  431,218  123,538  446,321  -3.5 -20.8
      Shenyang HNTIDZ 38,826  213,786  27,270  103,369  21.6 -21.6
Dalian 3,174,849  11,298,991  3,497,549  12,553,528  11.5 -9.1
     Dalian ETDZ 564,800  2,461,064  1,369,497  5,108,201  -3.8 5.0
     Dalian HNTIDZ 53,597  186,698  24,758  82,849  3.6 -3.3
Anshan 206,447  913,748  47,968  135,680  13.1 -39.4
      Anshan HNTIDZ 7,053  28,805  424  1,675  -27.4 -36.1
Dandong 206,637  758,108  52,770  195,027  9.3 19.4
Jilin Province 425,471  1,702,306  1,329,950  4,409,464  -0.9 -19.5
Changchun 145,664  662,072  1,117,557  3,584,182  14.3 -23.5
      Changchun ETDZ 16,154  66,980  75,259  262,294  35.6 -25.4
      Changchun HNTIDZ 17,142  74,454  23,639  103,719  -17.8 -60.3
Jilin                       78,458  306,545  68,492  245,558  -21.2 9.6
      Jilin HNTIDZ 1,969  7,037  1,178  4,033  -24.5 -60.3
Hunchun 59,708  181,566  90,259  346,382  14.8 28.5
Heilongjiang Province 505,756  1,684,755  1,596,118  6,196,456  10.2 9.1
Harbin 168,996  586,776  88,098  276,987  -5.1 -24.6
      Harbin ETDZ 11,877  85,154  10,219  29,586  31.7 -50.6
      Harbin HNTIDZ 6,317  29,853  4,688  14,578  -64.7 -60.4
Daqing                       78,154  215,098  1,237,089  4,809,707  -6.3 18.5
      Daqing HNTIDZ 35,906  103,627  30,431  82,535  -33.1 -36.8
Heihe 5,357  33,670  9,954  88,997  385.0 -46.2
Suifenhe 33,242  47,797  108,871  431,047  512.3 -22.0
Shanghai 11,485,983  50,602,361  26,745,518  97,858,745  -11.5 0.6
Shanghai Caohejing High-Tech Park      324,003  1,398,691  290,691  1,089,496  -12.8 -17.4
Shanghai ETDZ 989  2,578  1,827  6,303  104.2 194.1
Shanghai Minhang ETDZ 53,402  261,206  87,424  338,477  -11.7 -8.0
Shanghai New Pudong Area 3,807,608  16,740,819  13,883,268  50,048,660  -11.0 5.5
Jiangsu Province 29,476,998  123,525,774  24,108,137  89,655,912  -2.2 -6.4
Nanjing 2,224,697  8,203,640  2,321,023  9,241,307  3.1 -8.5
Nanjing Foreign oriented HTDZ 189,521  519,382  6,607  177,169  13.9 -79.1
Wuxi 2,829,395  12,118,353  2,607,488  9,436,553  -1.4 15.3
       Wuxi HNTIDZ 1,849,877  7,902,234  2,292,721  8,397,727  -1.9 16.4
Changzhou 1,934,643  8,274,847  760,721  2,821,791  -0.1 -8.3
       Changzhou HNTIDZ 32,747  159,952  24,617  96,908  -11.5 -21.1
Suzhou 14,272,252  59,593,603  12,227,894  45,076,888  -4.5 -9.8
Suzhou IDZ 1,870,431  7,821,272  3,440,396  12,523,728  1.5 -18.3
Suzhou HNTIDZ 937,015  4,045,419  725,685  2,656,218  -3.7 -3.7
Nantong  2,081,393  9,091,477  1,405,312  5,363,238  0.2 -9.7
Nantong ETDZ 196,404  883,849  225,511  933,310  6.4 -12.3
Lianyungang 305,685  1,159,251  869,166  3,255,509  -12.2 -4.0
Lianyungang ETDZ 56,062  204,001  22,282  89,272  -27.9 27.5
Zhejiang Province 25,822,219  99,839,814  9,821,365  35,294,726  2.6 0.7
Hangzhou 2,953,095  12,029,370  1,555,605  5,580,255  -1.6 -7.8
       Hangzhou ETDZ 277,509  1,274,882  476,583  1,416,813  2.6 17.9
Hangzhou HNTIDZ 56,462  234,834  36,601  175,975  -12.7 -15.2
Ningbo 5,838,872  22,768,192  5,170,765  17,884,628  4.4 2.7
Ningbo ETDZ 233,204  907,424  836,813  2,949,410  8.0 -0.3
Ningbo HNTIDZ 19  91  20  -66.0 97.5
Wenzhou 1,454,030  5,695,957  126,554  461,336  9.3 -14.2
Wenzhou ETDZ 40,167  168,323  1,650  8,722  64.3 -50.2
Jinhua 5,534,350  19,358,637  168,564  699,146  6.3 38.9
Jinhua ETDZ 7,066  17,299  741  2,301  335.2 -43.0
Cixi 854,067  3,275,934  97,665  301,587  14.9 -45.7
Ningbo Hangzouwan ETDZ 5,361  23,606  4,503  10,064  852095.7 31745.1
Anhui Province 3,069,678  11,953,970  1,844,866  8,045,826  10.3 -3.2
Hefei 1,195,077  4,648,221  639,275  2,434,387  8.1 -38.5
       Hefei ETDZ 520,550  2,180,739  270,451  1,049,400  4.8 -43.2
Hefei HNTIDZ 112,129  489,309  62,672  190,906  26.7 -28.0
Wuhu 416,895  1,696,276  150,603  622,447  1.3 -17.9
       Wuhu ETDZ 226,349  872,274  79,829  349,349  -7.2 -22.5
Wuhu HNTIDZ 8,484  29,846  2,137  11,401  64.4 -0.7
Bengbu 63,087  265,511  55,112  123,895  6.3 5.1
Bengbu HNTIDZ 2,036  7,890  3,334  12,289  -54.6 -35.8
Huainan 15,864  60,235  3,306  7,383  22.1 -16.0
       Huainan ETDZ - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  182,518  716,882  163,245  640,312  35.6 -13.0
Ma'anshan ETDZ 4,282  10,478  652  3,508  520.8 -62.3
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 140,341  385,525  399,658  2,349,995  97.5 30.8
Tongling ETDZ 10,557  29,895  2,190  5,953  274.8 -53.8
Anqing  87,464  370,584  38,913  138,416  21.8 6.4
Anqing ETDZ 1,769  9,308  6,293  24,173  599.5 55.0
Chuzhou 209,364  796,002  200,204  955,715  25.5 324.6
Chuzhou ETDZ 21,139  111,306  165,635  822,320  64.1 569.5
Liu'an 62,879  270,236  25,179  80,999  20.3 58.6
Liu'an ETDZ -89.7 -75.3
Xuancheng 179,097  689,750  13,553  48,435  29.9 0.4
Ningguo ETDZ 34  756.2 44.7
Chizhou  33,237  158,578  68,994  342,282  21.6 36.7
Chizhou ETDZ 973  4,104  323  7,223  974.8 -70.8
Fujian Province 9,156,301  33,052,697  5,433,495  20,769,739  2.7 -6.3
Fuzhou 1,417,928  5,344,308  752,402  2,800,379  -5.4 -1.0
Fuzhou ETDZ 57,707  234,639  28,858  96,448  -45.0 -57.7
Fuzhou HNTIDZ 3,236  13,109  35  2.2 976.7
Xiamen 2,899,324  10,295,857  1,783,613  7,114,990  -2.4 -20.4
Xiamen Torch HNTIDZ 104,999  351,824  116,762  595,756  -9.5 -18.9
Pingtan 7,828  24,773  28,067  87,043  -37.7 27.6
Pingtan Integrated Experimental Area 7,754  24,239  28,045  86,986  -39.0 28.0
Jiangxi Province 2,289,679  8,506,839  1,277,735  4,624,776  1.4 7.7
Nanchang 364,660  1,345,921  391,087  1,448,547  -1.3 23.9
Nanchang ETDZ 35,848  88,639  127,177  459,039  -76.1 -5.7
Nanchang HNTIDZ 48,017  217,515  135,920  472,914  117.6 65.0
Jingdezhen 60,626  280,056  4,841  13,541  -13.1 -2.0
Jingdezhen HNTIDZ 1,633  4,427  18  18  -41.7 -99.0
Pingxiang 52,122  237,612  4,637  31,690  57.3 446.6
Pingxiang ETDZ 1,331  9,485  3,054  13,323  66.9 -
Jiujiang 165,218  608,271  146,790  478,350  -28.2 49.3
Jiujiang ETDZ 20,080  75,698  5,274  14,091  0.3 -45.7
Xinyu 97,314  345,066  81,007  369,792  12.6 -25.5
Xinyu HNTIDZ 13,500  50,135  1,148  5,098  -21.2 -41.2
Yingtan 129,464  459,587  274,034  1,082,947  24.3 -4.5
Yingtan HNTIDZ - 96  3,695  9,914  27.7 190.2
Ganzhou 291,281  1,089,258  91,277  346,439  -3.1 -18.6
Ganzhou ETDZ 9,078  37,588  5,494  30,869  18.8 226.1
Yichun 159,715  649,439  33,983  104,712  11.2 -37.9
Yichun ETDZ 3,916  22,275  206  650  53.5 -73.5
Shangrao 320,310  1,187,522  41,659  91,055  41.1 -7.5
Shangrao ETDZ 600  3,302  370  409  148.7 -
Ji'an 262,644  812,557  133,355  442,681  26.4 23.4
Jinggangshan ETDZ 17,362  63,946  2,938  8,690  19.8 -40.3
Shandong Province 13,956,862  52,940,087  16,076,341  59,492,919  -0.2 -3.8
Jinan 697,220  2,792,901  400,207  1,433,701  7.3 -5.3
Jinan HNTIDZ 168,024  677,519  210,062  766,688  10.8 -2.1
Qingdao 3,281,592  12,853,179  4,742,393  18,408,999  -4.8 15.3
Qingdao ETDZ 474,523  1,973,918  1,072,679  4,151,002  -14.6 -2.5
Qingdao HNTIDZ 10,061  40,058  6,997  37,397  217.0 22.8
Yantai 2,013,364  7,702,282  2,093,043  7,612,215  -7.2 -11.8
Yantai ETDZ 405,044  1,868,400  536,489  2,188,926  -17.0 -0.2
Weifang 1,558,566  5,915,400  1,175,944  4,072,749  5.5 -13.6
Weifang HNTIDZ 57,085  158,079  19,267  62,537  -8.9 -42.2
Weihai 1,065,038  4,018,340  457,641  1,513,169  -5.3 4.1
Weihai Torch HNTIDZ 100,828  458,635  39,878  160,694  2.1 23.6
Henan Province 3,688,458  15,162,331  1,882,302  6,592,392  -2.3 -16.2
Zhengzhou 1,973,843  8,615,114  1,204,776  4,106,315  -8.6 -27.0
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,609,946  7,240,045  1,045,535  3,561,867  -9.2 -28.4
Zhengzhou HNTIDZ 40,168  167,652  2,670  20,617  -8.1 13.5
Luoyang 168,299  721,866  20,035  44,616  -3.4 -16.0
Luoyang HNTIDZ 11,411  46,952  784  3,790  76.3 82.0
Hubei Province 2,338,314  9,364,457  1,787,143  6,063,804  5.2 8.3
Wuhan 1,222,131  4,759,597  1,051,095  3,785,836  1.9 14.3
Wuhan ETDZ 83,678  355,642  130,603  488,889  -26.7 -14.9
Wuhan Wujiashan ETDZ 83,678  355,642  130,603  488,889  -26.7 -14.9
Wuhan Donghu HNTIDZ 721,466  2,966,287  490,526  2,026,907  6.7 19.4
Huangshi 110,627  564,958  288,308  787,433  19.4 2.4
Huangshi ETDZ 5,700  24,599  8,039  27,190  49.8 -32.6
Xiangyang 116,675  445,425  71,951  273,660  -3.6 -10.4
Xiangyang ETDZ 543  2,659  359  1,061  115.1 -67.5
Xiangyang HNTIDZ 19,173  77,074  50,486  188,947  -43.8 159.1
Jingzhou 166,459  762,874  50,674  233,448  0.0 3.4
Jingzhou ETDZ 16,319  73,231  8,342  13,359  5.4 -32.8
Hunan Province  1,940,965  6,628,982  1,251,297  4,654,470  12.1 5.6
Changsha  594,114  2,091,800  537,801  1,934,716  37.7 32.9
Changsha ETDZ 30,186  93,229  104,813  339,591  67.9 35.8
Changsha HNTIDZ 23,683  76,559  7,435  50,857  -13.8 10.9
Zhuzhou 92,955  376,442  90,311  236,124  -7.6 -17.1
Zhuzhou HNTIDZ 28,150  107,632  6,298  10,158  13.1 -18.7
Xiangtan 72,466  215,727  71,839  321,689  32.5 -10.0
Xiangtan ETDZ 12,944  36,992  45  833  -17.7 -98.0
Xiangtan HNTIDZ 39  16  58  -87.5 -79.7
Hengyang 240,398  830,756  165,776  568,567  47.1 14.3
Hengyang HNTIDZ - 20  0.4 -98.0
Yueyang 140,066  370,227  153,076  603,110  -4.1 0.5
Changde 46,211  193,802  10,139  60,518  -29.2 -30.3
Changde ETDZ 2,862  13,610  5,867  43,162  1.4 391.9
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 79,278  206,424  1,995  9,541  26.6 -66.0
Yiyang HNTIDZ 20,699  24,910  214  260  400.2 1534.0
Liuyang 32,756  104,989  3,244  9,745  52.3 47.7
Liuyang ETDZ 1,403  4,581  2,227  5,860  30.7 292.7
Guangdong Province 57,884,659  211,141,197  40,943,027  146,433,367  2.1 -7.0
Guangzhou  7,590,815  27,915,743  7,186,305  25,289,597  -11.6 12.9
Guangzhou ETDZ 646,849  2,383,492  1,100,244  3,858,431  -0.8 25.0
Guangzhou HNTIDZ 414,381  1,710,711  649,572  2,536,760  -12.8 21.7
Guangzhou Nansha New Area 598,504  2,445,176  1,143,729  3,445,520  -11.8 -8.4
Shenzhen 22,644,144  84,626,349  17,691,993  63,880,199  9.5 -13.5
Shenzhen HNTIDZ 1,536  2,080  1,604  3,441  5.7 -22.0
Zhuhai 1,867,766  6,907,339  1,427,400  5,350,807  -15.0 -14.1
Zhuhai Hengqin New Area 668  2,997  34,893  88,932  -94.9 310.2
Shantou  724,392  2,650,836  200,385  778,611  -3.3 -19.6
Foshan 4,235,028  14,243,430  1,781,095  5,648,972  3.4 0.9
Jiangmen 1,555,473  5,930,054  429,017  1,439,869  1.8 -20.6
Zhanjiang 253,327  799,904  1,067,399  3,215,980  -27.4 32.3
Zhanjiang ETDZ 64,543  166,703  51,018  160,212  7.6 163.2
Huizhou 2,622,059  10,854,350  1,930,265  7,297,163  -11.4 -20.3
Huizhou HNTIDZ 1,182,127  5,198,300  751,824  3,000,445  -15.6 -31.9
Yangjiang 168,579  655,449  186,482  574,185  15.4 33.6
Dongguan 10,649,299  37,176,313  6,432,431  23,560,851  7.4 -2.9
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 5,428  10,795  15,197  58,187  624.2 76.1
Zhongshan 2,813,689  9,586,373  597,006  2,303,709  4.7 -11.7
Zhongshan Torch HNTIDZ 48,782  138,258  38,654  85,425  151.0 595.8
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,283,842  5,737,876  3,754,766  13,835,097  14.6 2.9
Nanning 370,002  1,398,654  304,870  1,148,791  -8.1 -4.7
Nanning HNTIDZ 21,614  29,397  2,563  37,172  133.7 143.3
Guilin  101,537  417,736  11,240  38,858  -2.7 -58.3
Guilin New HNTIDZ 17,950  68,642  993  5,866  -15.9 -63.1
Beihai 144,450  667,478  702,577  2,437,390  1.9 13.6
Chongzuo 259,257  954,223  618,114  1,851,239  264.8 4.2
Fangchenggang 45,829  134,458  966,090  3,916,640  -36.7 5.3
Hainan Province 470,240  1,597,752  1,696,587  5,268,261  23.9 43.4
Haikou 45,609  163,400  85,221  1,209,977  -62.7 1.0
Hainan International Science and Industry Park  335  1,590  1,566  7,914  -81.0 -70.3
Hainan Yangpu EDZ 364,618  1,199,813  850,129  2,816,056  75.2 48.4
Chongqing 3,488,173  14,420,099  2,153,944  7,449,273  12.3 14.8
Chongqing HNTIDZ 8,270  27,420  4,275  11,419  -2.2 -42.1
Chongqing Liangjiang New Area 1,002,840  4,145,780  750,511  2,725,703  21.8 -2.9
       Wanzhou ETDZ 1,345  5,222  8,129  13,548  67.7 77.0
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 4,055,106  15,190,445  4,489,900  15,724,772  17.4 15.4
Chengdu 3,402,901  12,462,497  4,099,084  13,751,432  20.6 10.9
Chengdu ETDZ 57,881  369,013  128,478  424,909  -4.0 -26.4
Chengdu HNTIDZ 2,875,119  10,280,818  2,455,232  9,098,131  19.5 7.3
Luzhou 54,838  227,718  22,997  93,998  48.4 26.4
Luzhou HNTIDZ 17,517  72,303  1248.5 -99.9
Mianyang 66,324  291,420  67,813  783,840  6.2 165.4
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 20,776  76,898  22,668  618,736  25.1 1354.4
Guangyuan 3,194  13,743  5,912  31,590  -13.4 319.6
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 64,214  264,728  19,844  68,784  -8.4 -13.4
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 73,725  349,279  55,152  241,287  28.9 26.2
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 475,777  1,640,707  159,293  604,730  -5.5 -28.2
Guiyang 245,871  866,200  70,015  257,029  34.7 4.6
Guiyang HNTIDZ 21,390  48,036  569  1,286  15098.2 6.4
Yunnan Province 873,323  3,162,532  1,624,834  5,776,923  3.8 0.5
Kunming 355,455  1,234,255  894,850  3,372,926  17.3 6.4
Kunming HNTIDZ 12,377  36,881  7,118  79,229  0.1 232.8
Honghezhou 121,896  316,908  111,977  414,225  -43.6 -47.5
Mengzi ETDZ 56,556  114,308  58,552  146,253  -67.4 -58.5
Wanding 819  8,612  22,618  92,137  387.4 -13.9
Ruili County 34,987  144,471  45,198  152,741  1.6 67.3
Hekou County 30  247  142,567  414,010  -88.0 2.6
Qujing 58,867  268,212  8,052  46,611  -14.5 54.6
Qujing ETDZ 1,076  3,831  - 36  -61.3 -71.8
Tibet Autonomous Region  41,585  138,590  5,971  10,498  46.6 -94.5
Lhasa 40,396  134,359  5,293  7,740  42.6 -95.9
Lhasa ETDZ 278  949  - - 867.4 -
Shanxi Province 2,255,074  8,887,719  1,797,614  7,072,139  -10.5 6.4
Xi'an 2,053,503  8,072,730  1,686,884  6,607,718  -11.0 18.4
Shanxi Aerospace ETDZ 10,028  34,096  2,135  8,258  51.7 66.2
Xi'an NTIDZ 141,926  518,038  121,145  385,818  34.1 -1.4
Baoji 59,038  243,435  12,958  106,863  30.5 -13.6
Baoji HNTIDZ 6,150  18,616  8,502  17,539  125.2 97446.4
Hanzhong 9,173  50,869  1,312  5,925  27.5 -91.4
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 195,612  746,509  289,055  951,740  -2.6 -27.3
Lanzhou 94,069  325,998  40,005  118,588  -2.3 1.1
Lanzhou NTIDZ 374  3,910  42  132  211.2 -61.2
Qinghai Province 12,220  69,150  25,439  66,466  -22.2 46.0
Xining 7,852  43,513  4,013  16,900  15.7 -59.7
Xining ETDZ 75  2,641  35  174  207.2 -75.6
Qinghai HNTIDZ - 133  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 214,648  808,968  90,360  309,512  -7.4 -44.2
Yinchuan 77,589  228,696  59,416  156,397  -16.0 -55.2
Yinchuan ETDZ 18  3,515  3,273  11,902  67.8 -51.0
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,228,469  4,621,786  399,573  1,534,220  -2.8 35.9
Urumqi 592,563  1,807,569  1,100,255  4,369,655  -6.1 -14.9
Urumqi ETDZ 30,877  91,051  53,237  192,145  -43.4 106.1
Urumqi HNTIDZ 70,933  222,925  999,129  3,979,824  152.6 -15.4
Bole 19,671  33,122  86,374  304,102  -55.5 15.3
Yining  350,024  1,076,119  20,118  52,698  10.0 -52.1
Shihezi 35,532  144,269  835  11,710  5.2 -37.8
Shihezi ETDZ 15,855  57,053  177  4,577  15.8 7.8

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730