Home|中文站
(8) Imports and Exports by Location of Importers/Exporters,1-6.2019
07/23/2019

(8)Imports and Exports by Location of Importers/Exporters, 1-6. 2019
Unit: US$1,000
Location of Importers/Exporters Exports Imports Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 Exports  Imports
TOTAL 212,835,863  1,171,153,002  161,859,791  989,994,816  0.1  -4.3 
Beijing  6,089,624  35,401,713  27,135,370  168,399,904  -3.5  1.7 
Zhongguancun Science Park 182,015  883,058  340,035  1,714,884  -2.7  -4.2 
Beijing ETDZ 436,509  2,770,886  1,052,572  7,036,554  -12.9  2.6 
Tianjin 3,561,290  21,080,158  5,051,771  31,301,174  -17.3  -9.4 
Tianjin Binhai New Area 1,946,501  11,426,988  4,064,393  25,115,293  -19.4  -2.5 
     Tianjin ETDZ 1,260,381  7,499,709  1,760,642  9,445,707  -16.0  3.3 
Hebei Province  2,723,475  15,964,488  1,733,431  10,088,905  1.1  -3.4 
Shijiazhuang   691,508  4,132,932  681,059  3,217,790  -1.6  29.5 
     Shijiazhuang HNTIDZ 828  4,800  474  3,427  13.7  -37.2 
Thangshan 332,303  2,195,157  464,955  2,791,407  -7.0  40.9 
     Caofeidian ETDZ - - - - - -
Qinhuangdao 266,477  1,649,885  113,069  753,682  -2.2  -23.6 
      Qinhuangdao ETDZ  139,412  873,828  81,890  575,563  -11.9  -27.5 
Baoding 369,877  2,163,992  66,717  321,922  3.9  -30.7 
       Baoding HNTIDZ 11,226  64,134  726  3,412  -55.8  -65.9 
Shanxi Province 981,024  5,132,660  752,587  3,867,396  -5.3  -10.9 
Taiyuan 780,694  4,065,136  583,734  2,917,914  -7.9  -9.6 
      Taiyuan ETDZ 610,932  2,799,538  369,587  1,764,539  -4.2  -13.2 
      Taiyuan HNTIDZ 4,681  25,354  5,466  41,123  124.1  270.0 
Datong 58,128  210,182  31,383  82,612  19.8  -39.1 
   Datong ETDZ 51,891  170,537  25,537  32,567  26.4  -54.3 
Jinzhong 18,811  123,316  3,251  18,512  4.2  28.8 
     Jinzhong ETDZ - 37  14  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 429,594  2,714,230  947,329  5,352,907  -6.6  9.2 
Hohhot 77,629  448,528  75,651  487,576  6.7  -22.8 
Baotou                     118,813  764,654  142,836  594,744  9.3  24.3 
      Baotou HNTIDZ 860  4,148  - 56  -58.4  -
Erenhot 24,050  100,627  127,129  599,240  -16.1  56.5 
Manzhouli 20,569  131,158  153,248  962,823  -43.3  -11.3 
Liaoning Province 3,933,695  22,734,946  4,330,552  28,114,731  -5.3  -11.1 
Shenyang 423,086  2,399,233  791,791  4,986,000  -5.9  11.9 
      Shenyang ETDZ 121,942  773,143  102,195  645,294  -5.1  -22.1 
      Shenyang HNTIDZ 101,631  505,980  36,817  187,999  14.6  -19.9 
Dalian 2,485,414  13,909,602  2,564,656  17,210,371  -0.3  -20.3 
     Dalian ETDZ 424,163  2,553,333  813,570  5,300,025  -3.6  0.7 
     Dalian HNTIDZ 75,816  328,186  10,803  95,988  66.4  -36.5 
Anshan 196,789  1,199,498  136,654  1,013,546  -3.3  1.9 
      Anshan HNTIDZ 4,805  31,207  692  3,232  -4.2  -22.3 
Dandong 158,091  890,371  28,977  157,211  -0.9  -2.8 
Jilin Province 406,542  2,355,482  1,163,271  6,992,630  -3.2  -9.8 
Changchun 166,045  1,075,710  1,019,935  6,036,845  0.1  -11.7 
      Changchun ETDZ 27,312  150,764  99,290  456,612  47.3  -20.4 
      Changchun HNTIDZ 22,833  144,575  30,318  190,352  -18.7  -55.0 
Jilin                       52,851  320,498  26,719  210,527  -27.5  24.8 
      Jilin HNTIDZ 5,480  28,549  1,646  9,563  37.6  -32.6 
Hunchun 44,327  213,750  41,080  419,919  13.0  5.5 
Heilongjiang Province 375,448  2,397,816  1,990,657  11,361,122  15.9  14.3 
Harbin 123,703  809,541  199,917  1,006,500  16.6  10.9 
      Harbin ETDZ 31,034  216,033  91,443  435,519  23.1  29.6 
      Harbin HNTIDZ 22,854  83,683  10,432  62,192  -36.4  2.3 
Daqing                       38,797  284,179  1,390,765  7,522,190  3.4  23.1 
      Daqing HNTIDZ 28,155  187,097  45,674  216,029  -24.2  -6.6 
Heihe 20,957  96,220  33,286  180,278  30.1  -32.5 
Suifenhe 57,733  210,509  135,804  943,710  33.7  -6.6 
Shanghai 17,450,055  93,412,317  22,131,356  140,319,058  -6.0  -8.3 
Shanghai Caohejing High-Tech Park      504,179  2,532,673  309,410  1,967,409  -11.7  -6.8 
Shanghai ETDZ 140  676  250  2,711  -46.9  10.2 
Shanghai Minhang ETDZ 90,799  506,976  84,926  542,674  -33.0  -10.9 
Shanghai New Pudong Area 6,920,811  37,449,743  13,535,694  84,835,514  -5.1  -7.7 
Jiangsu Province 36,715,510  191,332,968  18,405,575  114,073,398  -0.3  -10.6 
Nanjing 3,892,296  18,799,097  1,988,483  12,687,205  6.6  -12.5 
Nanjing Foreign oriented HTDZ 188,055  484,818  18,403  83,528  19.0  -11.1 
Wuxi 3,227,045  18,330,275  2,468,142  14,111,177  -1.6  13.9 
       Wuxi HNTIDZ 2,191,717  12,912,495  2,281,369  12,923,366  -1.5  17.2 
Changzhou 2,248,231  12,433,647  734,563  4,207,603  1.2  -13.9 
       Changzhou HNTIDZ 56,426  313,488  24,201  142,669  -2.0  -18.8 
Suzhou 17,177,405  92,756,845  9,729,910  61,354,711  -3.9  -12.7 
Suzhou Industrial Park  4,049,585  21,232,376  3,538,510  21,851,980  -11.1  -15.6 
       Suzhou HNTIDZ 2,409,099  13,049,350  1,053,409  6,986,421  1.7  -9.0 
Nantong  2,136,690  12,081,346  811,574  5,659,890  -2.6  -15.1 
Nantong ETDZ 352,243  2,073,177  181,081  1,333,590  -8.4  -11.6 
Lianyungang 367,548  1,874,201  411,866  2,417,169  -10.0  -6.4 
Lianyungang ETDZ 152,840  662,362  220,279  980,436  -9.0  -6.9 
Zhejiang Province 27,126,627  154,315,931  8,110,067  53,164,723  0.6  -2.6 
Hangzhou 4,399,351  24,314,293  2,014,987  13,113,273  -2.3  -2.5 
       Hangzhou ETDZ 406,708  2,284,995  282,561  2,084,313  4.9  -0.7 
Hangzhou HNTIDZ 54,864  362,929  95,863  359,297  0.6  7.1 
Ningbo 6,971,946  40,907,639  3,378,526  22,828,856  1.9  0.4 
Ningbo ETDZ 680,479  4,278,079  816,802  5,708,991  -8.9  11.8 
Ningbo HNTIDZ 132,388  753,565  49,188  417,075  5.5  42.2 
Wenzhou 2,009,850  9,931,852  242,304  1,675,795  9.6  -12.0 
Wenzhou ETDZ 124,505  644,068  2,370  12,335  3.6  -49.8 
Jinhua 4,395,468  27,084,887  241,511  1,132,679  -0.4  66.1 
Jinhua ETDZ 38,893  213,364  2,259  12,561  24.0  79.7 
Cixi 851,063  5,187,813  119,256  661,351  1.5  -25.9 
Ningbo Hangzouwan ETDZ 15,265  45,923  5,186  28,151  529.3  2,726.4 
Anhui Province 3,641,568  19,176,611  2,082,245  13,801,599  11.9  0.0 
Hefei 1,875,190  9,399,431  889,887  5,193,065  11.7  -23.7 
       Hefei ETDZ 775,205  3,699,166  341,892  1,700,103  7.9  -30.4 
Hefei HNTIDZ 281,948  1,652,981  87,580  514,534  18.6  -14.3 
Wuhu 405,799  2,463,640  250,481  1,234,145  -0.7  6.5 
       Wuhu ETDZ 225,800  1,431,892  97,122  576,217  -4.6  -12.5 
Wuhu HNTIDZ 9,786  46,765  1,369  14,654  6.0  -5.3 
Bengbu 77,096  358,847  93,072  536,472  9.7  27.1 
Bengbu HNTIDZ 10,427  45,554  23,764  58,242  -15.6  100.5 
Huainan 55,255  248,355  2,930  9,289  25.9  -69.2 
       Huainan ETDZ 8,857  58,070  18  332  166.2  -65.5 
       Huainan HNTIDZ 4,426  17,733  - - - -
Ma'anshan  241,122  1,277,015  163,697  1,351,158  42.6  20.6 
Ma'anshan ETDZ 6,192  209,212  2,801  17,507  707.6  -27.2 
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ 31,672  73,900  21  542  779.3  26.8 
Tongling 67,125  480,378  467,807  3,375,397  112.3  10.9 
Tongling ETDZ 8,801  54,496  4,321  21,698  -11.2  -39.6 
Anqing  115,433  572,229  26,246  197,611  28.1  -2.8 
Anqing ETDZ 2,829  16,527  2,365  10,621  -5.2  1,663.8 
Chuzhou 179,612  992,311  107,582  1,227,649  -16.1  282.1 
Chuzhou ETDZ 72,223  376,316  85,889  1,071,334  -36.2  498.7 
Liu'an 77,663  330,194  4,656  46,515  3.5  6.0 
Liu'an ETDZ 25,918  70,617  617  11,936  2.0  -29.9 
Xuancheng 150,414  857,698  8,634  56,403  10.2  -22.7 
Ningguo ETDZ 25,877  148,626  2,215  11,199  0.8  -49.4 
Chizhou  15,461  88,403  25,364  254,873  -16.1  -5.9 
Chizhou ETDZ 2,459  10,895  7,794  42,416  40.7  -47.9 
Fujian Province 11,686,678  59,770,611  5,710,070  33,873,102  5.5  -6.7 
Fuzhou 3,203,870  15,015,826  655,679  5,314,804  14.5  -18.9 
Fuzhou ETDZ 148,979  884,457  88,090  608,009  -43.4  -14.2 
Fuzhou HNTIDZ 3,222  19,191  35  133  1.7  4,011.1 
Xiamen 4,641,827  24,612,850  3,340,281  18,909,290  1.8  -6.8 
Xiamen Torch HNTIDZ 132,762  677,944  153,781  975,289  1.7  -20.4 
Pingtan 37,733  244,067  52,980  381,625  174.2  6.3 
Pingtan Integrated Experimental Area 37,733  244,067  52,980  381,625  174.2  6.3 
Jiangxi Province 3,036,040  16,798,562  1,075,106  6,449,188  -17.0  -5.0 
Nanchang 926,787  3,840,878  400,778  2,333,042  8.3  3.5 
Nanchang ETDZ 77,832  226,416  77,492  658,726  -61.3  -22.4 
Nanchang HNTIDZ 194,472  853,967  200,463  957,399  49.5  42.8 
Jingdezhen 65,778  373,664  837  4,595  -35.6  -45.6 
Jingdezhen HNTIDZ 931  3,073  - 23  41.9  -98.9 
Pingxiang 40,185  1,249,394  2,013  9,367  -2.0  -34.5 
Pingxiang ETDZ - 35,575  - - - -
Jiujiang 419,561  3,017,434  68,473  422,703  5.6  -2.2 
Jiujiang ETDZ 22,362  138,335  3,807  24,799  33.4  -53.9 
Xinyu 116,279  564,388  71,956  535,289  -30.0  -20.6 
Xinyu HNTIDZ 26,580  112,848  1,912  12,288  -45.1  -19.5 
Yingtan 105,808  565,821  258,140  1,589,094  9.5  -9.2 
Yingtan HNTIDZ 1,148  7,021  136  896  586.4  -73.6 
Ganzhou 507,600  2,142,408  65,134  447,832  6.6  -12.2 
Ganzhou ETDZ 134,396  347,486  12,403  76,719  38.7  535.7 
Yichun 144,050  794,573  17,868  106,892  -51.5  -58.7 
Yichun ETDZ 13,476  81,318  1,244  -80.7  -64.4 
Shangrao 276,574  1,522,353  27,703  133,504  -39.0  -39.5 
Shangrao ETDZ - - - - - -
Ji'an 273,738  1,441,610  147,592  749,346  -55.1  27.5 
Jinggangshan ETDZ 23,300  227,394  965  17,930  -43.4  1.5 
Shandong Province 14,885,933  77,632,458  10,658,536  65,530,259  3.0  2.9 
Jinan 818,895  4,553,002  564,338  2,903,781  0.8  14.3 
Jinan HNTIDZ 303,912  1,554,620  384,609  1,706,817  24.6  21.5 
Qingdao 4,564,011  23,518,679  2,717,380  17,804,290  5.9  17.4 
Qingdao ETDZ 505,341  2,488,304  298,487  2,454,106  6.0  61.5 
Qingdao HNTIDZ 36,382  135,819  12,726  62,860  180.9  -2.4 
Yantai 2,728,396  12,092,671  1,428,314  8,038,421  -2.3  -15.9 
Yantai ETDZ 553,725  3,030,780  420,994  2,723,147  -14.5  -18.3 
Weifang 1,513,850  7,960,280  743,999  4,639,391  7.6  1.9 
Weifang HNTIDZ 82,230  334,376  26,257  130,981  14.0  -32.5 
Weihai 1,131,670  6,550,052  673,609  3,656,583  -0.7  3.3 
Weihai Torch HNTIDZ 136,387  740,812  42,489  263,404  8.8  17.1 
Henan Province 3,619,274  21,182,886  1,689,019  9,805,216  -2.4  -14.4 
Zhengzhou 2,218,813  13,703,935  1,248,088  6,644,569  -6.5  -21.3 
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,694,902  11,150,579  1,139,693  6,113,299  -7.6  -18.5 
Zhengzhou HNTIDZ 65,962  363,812  4,560  37,389  -1.2  23.3 
Luoyang 163,835  976,902  39,829  165,128  1.2  133.1 
Luoyang HNTIDZ 6,386  32,994  10,895  19,808  11.7  138.5 
Hubei Province 2,748,606  15,574,502  1,808,235  9,240,137  2.9  6.9 
Wuhan 1,414,349  8,328,854  1,358,912  6,377,290  -2.5  7.0 
Wuhan ETDZ 142,157  722,966  120,527  706,413  -27.7  -19.5 
Wuhan Wujiashan ETDZ 139,804  712,589  119,379  702,529  - -
Wuhan Donghu HNTIDZ 853,628  4,922,522  734,228  3,530,312  -2.4  -2.6 
Huangshi 146,997  1,069,241  124,976  1,105,188  12.9  3.1 
Huangshi ETDZ 6,182  28,096  668  28,842  19.0  24.8 
Xiangyang 175,144  1,028,905  42,878  227,880  0.6  0.9 
Xiangyang ETDZ 1,145  16,111  1,029  9,009  93.3  35.3 
Xiangyang HNTIDZ 33,754  150,311  20,248  110,430  3.9  2.0 
Jingzhou 206,212  1,099,682  99,508  561,129  -4.7  154.9 
Jingzhou ETDZ 44,419  201,259  6,240  24,206  -14.8  -21.3 
Hunan Province  4,342,334  18,845,856  1,641,976  7,982,090  48.0  5.0 
Changsha  1,794,845  8,326,077  706,012  3,656,069  69.4  14.1 
Changsha ETDZ 469,258  993,360  65,897  454,756  193.4  9.3 
Changsha HNTIDZ 259,834  1,988,619  92,534  431,637  214.3  -31.4 
Zhuzhou 175,314  854,751  38,398  341,038  6.2  -2.8 
Zhuzhou HNTIDZ 40,832  316,027  2,858  24,197  33.4  0.0 
Xiangtan 359,398  1,277,009  99,727  501,975  133.6  -8.1 
Xiangtan ETDZ 264,552  830,083  6,575  9,938  264.5  -85.0 
Xiangtan HNTIDZ 18,580  90,898  55  317  39.2  -35.4 
Hengyang 206,433  1,197,524  176,815  932,563  33.3  9.3 
Hengyang HNTIDZ 479  5,342  - 45  -78.5  60.6 
Yueyang 163,062  1,055,270  209,003  926,334  18.3  29.1 
Changde 315,608  639,678  17,254  96,541  18.3  -25.8 
Changde ETDZ 315,608  639,678  17,254  96,541  18.3  -25.8 
Changde HNTIDZ 35,596  50,917  - - -
Yiyang 145,704  697,629  21,151  73,386  49.5  -10.1 
Yiyang HNTIDZ 19,957  63,671  289  370  50.2  -84.3 
Liuyang 92,392  234,560  2,395  17,794  53.4  78.0 
Liuyang ETDZ 4,212  23,732  1,642  12,308  124.2  211.8 
Guangdong Province 51,512,663  291,564,983  32,274,403  191,836,058  -1.9  -7.9 
Guangzhou  6,648,229  34,892,324  5,357,655  32,315,254  -13.7  7.9 
Guangzhou ETDZ 599,775  3,762,403  808,965  4,923,784  -1.8  -4.6 
Guangzhou HNTIDZ 617,421  3,438,338  759,729  5,117,101  -5.7  50.2 
Guangzhou Nansha New Area 1,291,205  6,280,352  1,179,275  7,023,697  -25.6  1.8 
Shenzhen 19,310,430  111,502,307  14,887,787  85,488,851  -0.7  -12.8 
Shenzhen HNTIDZ 162  3,053  87  4,945  -84.5  -82.2 
Zhuhai 1,832,928  10,839,867  1,333,053  9,461,766  -23.6  -8.2 
Zhuhai Hengqin New Area 7,917  60,594  193,068  861,646  -68.1  569.0 
Shantou  605,255  3,235,082  159,088  1,035,373  13.4  -13.2 
Foshan 4,820,034  24,668,375  1,440,651  7,744,261  1.4  3.8 
Jiangmen 1,357,403  8,249,713  298,473  2,028,961  -0.7  -20.4 
Zhanjiang 283,984  1,420,031  202,622  1,301,630  0.8  12.9 
Zhanjiang ETDZ 73,143  396,868  86,234  507,991  20.2  37.5 
Huizhou 2,320,410  13,701,838  1,063,406  6,635,445  -10.9  -21.8 
Huizhou HNTIDZ 1,105,957  7,372,873  480,382  3,948,403  -17.8  -31.4 
Yangjiang 133,991  801,446  27,749  242,371  9.7  16.2 
Dongguan 9,875,556  56,504,101  6,033,171  36,862,167  6.1  -6.5 
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 116,774  477,636  13,770  117,160  268.7  32.9 
Zhongshan 2,326,184  14,065,835  527,049  3,363,268  6.1  -16.1 
Zhongshan Torch HNTIDZ 196  1,507  220  2,331  -15.7  -1.2 
Guangxi Zhuan Autonomous Region 2,843,456  19,297,002  2,373,120  14,203,897  38.1  -2.1 
Nanning 379,589  2,154,513  339,507  2,326,804  -2.5  -6.6 
Nanning HNTIDZ 5,963  47,429  27,404  90,899  218.9  1,571.7 
Guilin  70,389  436,217  8,964  51,559  -8.7  -47.6 
Guilin New HNTIDZ 26,488  185,191  1,404  12,469  -19.9  -54.0 
Beihai 184,454  1,006,788  175,770  1,165,945  -8.6  -7.8 
Chongzuo 1,039,521  10,483,204  716,768  3,850,550  60.2  21.4 
Fangchenggang 395,087  1,440,199  608,220  4,044,710  97.4  -7.9 
Hainan Province 400,975  2,424,588  652,210  4,286,217  37.3  38.4 
Haikou 142,143  538,317  232,011  1,965,203  35.3  39.3 
Hainan International Science and Industry Park  970  6,478  415  11,785  -10.0  -78.8 
Hainan Yangpu EDZ 224,930  1,653,839  234,069  1,316,021  41.8  54.3 
Chongqing 4,510,240  25,184,324  2,346,556  14,047,161  9.9  9.9 
Chongqing HNTIDZ 10,880  69,115  7,007  34,765  20.2  -33.7 
Chongqing Liangjiang New Area 1,377,963  7,500,882  824,258  5,263,290  27.5  -15.3 
       Wanzhou ETDZ 1,847  9,842  436  6,243  -23.6  -51.0 
       Changshou ETDZ 998  2,784  - -24.8  -85.6 
Sichuan Province 4,804,020  24,989,085  3,365,487  19,707,624  19.9  9.2 
Chengdu 4,174,156  21,285,427  2,982,457  17,177,768  22.0  6.6 
Chengdu ETDZ 61,598  495,554  136,020  663,458  -21.7  -11.5 
Chengdu HNTIDZ 3,413,634  16,774,163  2,544,904  14,408,865  17.6  9.6 
Luzhou 38,985  439,404  47,133  222,298  22.6  240.8 
Luzhou HNTIDZ 5,125  46,393  - 97  190.3  -38.1 
Mianyang 72,922  413,186  139,198  1,086,413  -9.8  53.1 
Mianyang ETDZ 22,320  117,842  1,189  10,275  -8.7  55.2 
Mianyang HNTIDZ 26,787  155,931  93,227  814,596  -7.6  140.7 
Guangyuan 5,949  21,726  2,517  25,013  2.2  176.0 
Guangyuan ETDZ 322  1,384  68  -17.7  -91.8 
Leshan 48,655  354,614  16,060  102,204  -16.3  -9.7 
Leshan HNTIDZ 35  189  50  144  327.9  127.7 
Yibin 117,228  520,857  50,028  289,156  30.9  1.9 
Yibin Lingang ETDZ 53,894  228,735  10,798  79,085  70.7  116.6 
Guizhou Province 407,878  2,116,147  183,436  873,566  -17.0  -28.4 
Guiyang 255,805  1,319,692  100,110  451,445  14.5  -8.6 
Guiyang HNTIDZ 31,009  145,858  8,830  41,929  207.4  -9.1 
Yunnan Province 1,045,728  6,386,755  1,546,849  9,080,693  14.2  0.9 
Kunming 220,919  1,744,282  797,667  4,512,889  13.9  -1.0 
Kunming ETDZ 10,589  88,010  1,529  25,428  -6.3  -30.4 
Kunming Songmingyanglin ETDZ 106  642  11  - -
Kunming HNTIDZ 29,895  202,246  161,497  1,237,341  17.1  -8.7 
Honghezhou 99,532  393,755  115,030  476,579  -22.0  -24.3 
Mengzi ETDZ 74,436  244,731  66,439  264,565  -48.3  -40.8 
Wanding 4,458  22,889  22,723  148,515  79.6  1.0 
Ruili County 200,041  1,242,795  208,917  1,179,685  0.9  -2.5 
Hekou County 67,836  463,710  94,271  638,149  169.6  0.7 
Qujing 28,457  341,282  968  7,037  -29.8  266.9 
Qujing ETDZ 4,097  62,857  43  729  46.5  472.2 
Tibet Autonomous Region  26,436  195,626  4,866  26,645  14.1  -89.2 
Lhasa 24,116  182,752  2,613  11,178  9.6  -94.4 
Lhasa ETDZ 3,848  23,543  478  5,141  6,978.7  -97.3 
Shanxi Province 2,233,885  14,265,994  1,833,598  11,229,829  -13.8  9.4 
Xi'an 2,077,252  13,379,432  1,583,145  10,361,111  -14.7  8.5 
Shanxi Aerospace ETDZ 67,220  466,170  32,723  170,356  47.3  -14.6 
Xi'an NTIDZ 226,450  1,306,905  145,965  943,864  -9.5  13.1 
Baoji 55,922  296,853  51,963  225,934  13.3  -2.7 
Baoji HNTIDZ 81  796  - -
Hanzhong 11,785  62,944  1,539  6,243  15.6  -88.9 
Hanzhong ETDZ - 310  - - - -
Gansu Province 128,847  999,484  238,805  1,772,772  -5.5  -15.0 
Lanzhou 75,954  586,005  41,597  218,767  1.3  -52.4 
Lanzhou NTIDZ 418  9,273  90  1,432  50.2  32.8 
Qinghai Province 20,656  168,167  18,833  118,968  -16.1  13.5 
Xining 18,578  111,569  8,202  62,648  -13.7  -31.0 
Xining ETDZ 2,409  6,899  11  2,860  -37.2  20.0 
Qinghai HNTIDZ - - - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 167,191  1,090,738  95,366  540,297  -21.0  -3.2 
Yinchuan 114,616  756,782  64,711  270,133  -21.1  -30.4 
Yinchuan ETDZ 3,464  14,249  3,826  17,398  86.7  -54.4 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 978,248  6,616,239  509,106  2,552,941  -6.3  47.3 
Urumqi 343,290  2,560,117  236,799  1,193,719  -2.5  6.0 
Urumqi ETDZ 139,065  1,398,683  44,710  334,817  26.5  29.4 
Urumqi HNTIDZ 63,647  393,435  3,442  73,638  -13.9  -28.4 
Bole 38,920  255,631  209,396  1,051,606  -34.0  337.3 
Yining  228,704  1,980,915  9,216  46,620  5.2  -30.8 
Shihezi 34,291  211,491  8,363  18,026  -0.3  -11.7 
Shihezi ETDZ 32,779  149,779  8,313  16,685  -12.5  66.0 

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730