Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-5. 2019
06/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers, 1-5. 2019
Unit: US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
5 1 to 5 5 1 to 5 Exports Imports
TOTAL 213,845,417  958,341,376  172,185,075  827,866,584  0.4 -3.7
Beijing  2,152,753  10,071,505  7,344,451  34,891,375  -16.3 -17.7
Zhongguancun Science Park 50,398  252,920  83,047  385,593  5.0 -42.9
Beijing ETDZ 410,150  2,187,164  1,125,520  5,488,298  0.8 8.5
Tianjin 3,564,121  16,870,362  8,529,884  38,388,459  -12.3 12.0
Tianjin Binhai New Area 1,583,673  7,688,907  6,120,285  25,545,063  -20.8 8.8
     Tianjin ETDZ 1,174,607  5,407,552  1,523,018  7,148,003  -19.1 1.6
Hebei Province  4,183,564  19,033,427  3,430,280  17,475,170  -0.5 6.0
Shijiazhuang   593,517  2,780,624  114,177  598,804  -4.2 -76.9
     Shijiazhuang HNTIDZ 998  4,942  525  3,534  332.9 -16.5
Thangshan 493,297  2,607,826  2,318,916  12,746,008  -11.9 69.9
     Caofeidian ETDZ 4,196  23,622  551,082  2,295,346  332.0 7625.3
Qinhuangdao 323,329  1,589,836  229,696  713,389  -3.5 -39.9
      Qinhuangdao ETDZ  98,391  500,962  166,118  505,823  2.2 -29.6
Baoding 539,585  2,086,131  64,060  298,258  1.9 -32.5
       Baoding HNTIDZ 8,678  44,704  668  2,748  -64.4 -86.6
Shanxi Province 1,446,030  5,481,514  665,391  2,719,278  -10.2 -23.3
Taiyuan 881,853  2,933,564  478,545  1,991,915  -16.3 -28.1
      Taiyuan ETDZ 715,035  2,146,347  341,061  1,373,700  -10.3 -21.4
      Taiyuan HNTIDZ 5,628  6,114  4,380  5,874  435.6 12.0
Datong 31,795  187,178  6,653  46,951  8.9 -1.1
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 31,078  145,161  3,328  14,405  16.6 -25.9
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 578,974  3,014,595  1,151,322  5,199,273  -1.1 3.0
Hohhot 46,952  225,483  65,588  350,600  -20.0 -39.2
Baotou                     136,320  757,541  110,055  541,746  0.2 -15.2
      Baotou HNTIDZ 141  1,015  - 4,919  -90.4 -90.3
Erenhot 28,723  102,054  112,373  457,915  46.8 40.3
Manzhouli 3,877  16,112  167,362  809,924  -33.2 -15.1
Liaoning Province 4,234,739  23,472,268  6,799,751  30,767,653  1.2 0.2
Shenyang 474,382  2,136,486  885,265  4,165,596  -6.5 11.2
      Shenyang ETDZ 120,062  551,285  135,299  581,631  -2.7 -18.4
      Shenyang HNTIDZ 52,616  266,403  28,344  131,713  0.8 -21.0
Dalian 2,405,065  13,703,834  3,668,812  16,215,083  7.8 -7.7
     Dalian ETDZ 465,411  2,926,320  1,160,148  6,279,895  -5.8 2.4
     Dalian HNTIDZ 39,983  226,681  19,112  101,962  -4.6 -3.8
Anshan 209,325  1,122,718  41,110  180,949  4.0 -25.2
      Anshan HNTIDZ 7,385  36,190  559  2,234  -25.9 -28.7
Dandong 201,260  959,453  47,099  242,126  6.8 12.1
Jilin Province 429,349  2,131,440  1,239,307  5,648,731  -4.4 -18.7
Changchun 130,860  792,911  974,713  4,558,891  3.1 -23.4
      Changchun ETDZ 19,840  86,820  66,666  328,956  35.9 -33.4
      Changchun HNTIDZ 15,132  89,565  22,971  126,690  -21.5 -61.4
Jilin                       79,377  385,892  98,885  344,444  -21.3 23.6
      Jilin HNTIDZ 1,828  8,835  1,547  5,580  -26.2 -57.7
Hunchun 65,299  246,865  95,280  441,663  16.7 20.4
Heilongjiang Province 498,796  2,183,497  1,831,386  8,034,401  13.5 12.8
Harbin 166,228  753,022  84,815  361,802  -2.6 -21.6
      Harbin ETDZ 17,491  102,645  9,220  38,805  19.2 -47.0
      Harbin HNTIDZ 4,292  34,146  8,761  23,340  -67.8 -44.9
Daqing                       61,910  277,007  1,428,136  6,243,700  -0.1 22.1
      Daqing HNTIDZ 39,634  143,261  32,037  114,572  -21.1 -36.1
Heihe 8,747  42,416  18,367  107,364  363.7 -44.1
Suifenhe 24,319  72,116  111,191  542,214  720.3 -21.6
Shanghai 13,950,546  64,542,463  23,635,373  121,499,902  -10.4 -2.1
Shanghai Caohejing High-Tech Park      305,004  1,703,689  285,724  1,375,220  -14.9 -18.2
Shanghai ETDZ 433  3,011  1,075  7,378  91.8 154.6
Shanghai Minhang ETDZ 80,396  341,603  85,326  423,812  -6.3 -12.9
Shanghai New Pudong Area 4,343,058  21,083,929  13,090,550  63,139,163  -11.0 3.6
Jiangsu Province 35,631,848  159,140,577  23,047,079  112,717,005  -1.6 -8.1
Nanjing 2,289,676  10,491,814  2,156,610  11,399,104  1.0 -10.8
Nanjing Foreign oriented HTDZ 89,501  608,883  149,179  326,348  0.6 -67.1
Wuxi 3,233,777  15,351,784  2,488,143  11,924,314  -2.2 14.7
       Wuxi HNTIDZ 1,907,979  9,810,233  2,172,278  10,569,620  -3.9 15.9
Changzhou 2,606,338  10,879,842  761,203  3,583,329  3.3 -8.5
       Changzhou HNTIDZ 49,876  209,924  24,807  121,715  -13.5 -22.4
Suzhou 17,065,133  76,657,903  11,502,041  56,585,219  -3.1 -11.8
Suzhou IDZ 2,149,747  9,971,074  3,265,830  15,789,772  2.8 -20.1
Suzhou HNTIDZ 1,174,624  5,219,727  614,295  3,270,658  -2.5 -6.9
Nantong  2,646,166  11,737,428  1,324,297  6,685,737  -1.0 -12.2
Nantong ETDZ 261,384  1,145,126  283,784  1,217,513  8.1 -10.0
Lianyungang 336,985  1,496,477  1,017,120  4,270,449  -13.2 2.6
Lianyungang ETDZ 63,622  267,742  55,998  145,227  -30.7 63.7
Zhejiang Province 31,179,583  131,012,926  9,768,011  45,061,893  3.0 -0.2
Hangzhou 3,783,389  15,810,912  1,474,913  7,054,904  0.4 -10.4
       Hangzhou ETDZ 348,065  1,622,949  398,579  1,815,399  3.5 5.3
Hangzhou HNTIDZ 71,902  306,737  45,031  221,006  -9.3 -18.4
Ningbo 6,854,328  29,620,210  4,634,138  22,513,838  3.5 0.8
Ningbo ETDZ 290,891  1,198,315  745,099  3,695,415  6.6 -0.2
Ningbo HNTIDZ 19  110  23  -59.8 54.4
Wenzhou 1,900,755  7,596,231  150,546  611,923  11.0 -10.2
Wenzhou ETDZ 48,931  217,254  2,310  11,032  59.6 -45.2
Jinhua 6,256,470  25,612,785  206,845  907,482  7.0 40.5
Jinhua ETDZ 2,713  20,012  445  2,746  183.9 -69.1
Cixi 1,000,537  4,276,045  96,257  397,843  13.6 -44.5
Ningbo Hangzouwan ETDZ 5,217  28,823  4,461  14,525  25139.0 6267.7
Anhui Province 3,708,275  15,663,160  1,775,633  9,822,832  12.9 -4.1
Hefei 1,440,283  6,088,828  637,509  3,071,903  12.4 -35.4
       Hefei ETDZ 590,641  2,771,381  276,054  1,325,454  6.4 -38.9
Hefei HNTIDZ 141,739  631,048  43,051  233,956  38.0 -32.7
Wuhu 485,097  2,181,149  148,642  770,962  1.3 -17.5
       Wuhu ETDZ 257,150  1,129,428  88,070  437,439  -5.5 -20.7
Wuhu HNTIDZ 8,027  37,874  1,808  13,209  56.8 -9.5
Bengbu 85,322  350,833  32,076  155,745  7.6 0.1
Bengbu HNTIDZ 3,011  10,901  6,789  19,078  -49.6 -23.9
Huainan 29,399  89,634  1,550  8,933  42.4 -41.5
       Huainan ETDZ - - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  201,334  918,173  177,606  819,843  30.4 -11.0
Ma'anshan ETDZ 1,430  11,908  3,215  6,723  457.6 -39.2
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 80,889  466,440  414,550  2,764,670  96.8 24.8
Tongling ETDZ 11,373  41,267  2,353  8,306  337.9 -45.0
Anqing  124,356  494,928  41,427  179,894  24.7 -3.3
Anqing ETDZ 3,502  12,810  4,699  28,872  560.6 28.7
Chuzhou 251,181  1,047,708  195,044  1,150,433  27.5 307.3
Chuzhou ETDZ 34,006  145,312  158,782  981,103  62.3 552.6
Liu'an 107,980  378,171  18,857  99,856  26.9 22.1
Liu'an ETDZ - -90.3 -70.2
Xuancheng 230,119  919,877  7,515  55,950  30.5 -10.0
Ningguo ETDZ 35  781.9 1.3
Chizhou  39,001  197,579  36,686  378,956  22.8 17.1
Chizhou ETDZ 1,440  5,544  1,755  8,979  954.9 -74.7
Fujian Province 9,402,132  42,448,192  5,571,285  26,352,261  3.3 -7.9
Fuzhou 1,398,973  6,742,624  762,803  3,562,892  -6.1 -0.9
Fuzhou ETDZ 56,377  291,017  32,008  128,456  -46.3 -56.3
Fuzhou HNTIDZ 2,905  16,014  36  0.7 1024.7
Xiamen 2,874,575  13,169,697  1,879,741  8,995,552  -1.5 -21.6
Xiamen Torch HNTIDZ 117,111  468,935  134,779  730,535  -7.0 -27.5
Pingtan 8,012  32,785  30,931  117,974  -22.0 31.8
Pingtan Integrated Experimental Area 7,920  32,159  30,914  117,900  -23.4 33.2
Jiangxi Province 2,591,065  11,097,691  1,219,839  5,848,433  3.0 7.1
Nanchang 476,876  1,822,765  411,862  1,860,409  5.9 17.2
Nanchang ETDZ 74,528  163,167  178,925  637,964  -61.9 -3.8
Nanchang HNTIDZ 50,528  268,043  116,502  589,417  106.1 56.4
Jingdezhen 77,654  357,710  3,014  16,554  -13.3 6.6
Jingdezhen HNTIDZ 932  5,359  - 18  -38.6 -99.0
Pingxiang 36,441  274,152  10,383  42,073  38.8 497.3
Pingxiang ETDZ 2,054  11,539  1,655  14,977  69.1 -
Jiujiang 164,432  772,719  79,102  557,806  -28.1 47.5
Jiujiang ETDZ 17,505  93,203  3,707  17,798  -6.7 -44.0
Xinyu 91,807  436,873  79,881  451,984  3.6 -20.3
Xinyu HNTIDZ 14,567  64,702  2,101  7,199  -17.7 -33.2
Yingtan 118,882  578,469  259,386  1,343,171  20.5 -6.4
Yingtan HNTIDZ 97  1,692  11,605  12.5 239.7
Ganzhou 317,818  1,407,059  90,568  437,392  -5.1 -16.1
Ganzhou ETDZ 16,623  54,211  7,120  37,988  49.2 209.5
Yichun 208,371  857,861  35,050  139,762  10.3 -35.1
Yichun ETDZ 5,496  27,791  330  980  18.8 -75.0
Shangrao 347,730  1,534,983  35,201  126,178  39.9 -0.1
Shangrao ETDZ 690  3,993  - 409  120.2 -18.7
Ji'an 302,872  1,115,429  180,724  623,452  37.7 28.4
Jinggangshan ETDZ 15,703  79,649  13,582  22,273  14.4 21.4
Shandong Province 14,421,524  67,353,975  15,629,527  75,507,450  -2.3 -5.0
Jinan 737,992  3,530,046  396,951  1,830,655  6.4 -8.2
Jinan HNTIDZ 184,524  862,111  190,617  957,305  9.9 -6.1
Qingdao 3,373,119  16,223,802  4,353,353  22,747,181  -13.0 12.0
Qingdao ETDZ 351,635  2,324,093  882,328  5,033,326  -20.2 -1.6
Qingdao HNTIDZ 14,313  54,371  10,551  47,948  197.8 19.4
Yantai 2,129,471  9,831,601  2,273,709  9,921,710  -7.3 -12.6
Yantai ETDZ 519,150  2,387,562  508,619  2,716,132  -17.4 -7.9
Weifang 1,653,726  7,567,793  1,273,795  5,382,428  6.2 -11.8
Weifang HNTIDZ 51,647  209,726  21,702  84,239  -3.9 -41.5
Weihai 1,008,861  5,026,247  386,122  1,899,291  -5.6 1.7
Weihai Torch HNTIDZ 90,641  548,518  43,431  204,125  0.8 21.6
Henan Province 4,476,926  19,638,272  1,827,644  8,421,641  0.1 -15.3
Zhengzhou 2,514,653  11,129,752  1,319,882  5,426,206  -4.9 -23.6
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 2,082,613  9,322,658  1,169,120  4,730,985  -5.6 -23.9
Zhengzhou HNTIDZ 52,154  219,806  2,181  22,797  -0.3 -3.0
Luoyang 188,392  910,333  18,151  62,768  -2.9 -16.1
Luoyang HNTIDZ 12,146  59,098  502  4,292  74.3 38.3
Hubei Province 2,703,791  12,068,471  1,716,860  7,780,120  5.2 8.3
Wuhan 1,306,642  6,066,290  1,150,173  4,935,438  1.9 13.5
Wuhan ETDZ 118,122  473,780  108,877  597,764  -20.4 -20.0
Wuhan Wujiashan ETDZ 118,122  473,780  108,877  597,764  -20.4 -20.0
Wuhan Donghu HNTIDZ 843,759  3,810,082  524,029  2,550,550  6.4 11.8
Huangshi 162,353  727,322  225,662  1,012,799  19.3 13.1
Huangshi ETDZ 6,203  30,801  10,957  38,147  43.0 -27.8
Xiangyang 132,064  577,489  81,012  354,672  -6.8 -11.6
Xiangyang ETDZ 516  3,175  94  1,156  120.9 -80.5
Xiangyang HNTIDZ 28,192  105,266  55,443  244,389  -45.7 166.2
Jingzhou 232,270  995,151  49,445  282,894  5.0 -4.1
Jingzhou ETDZ 14,394  87,625  5,976  19,335  -1.8 -30.9
Hunan Province  2,090,721  8,714,559  1,149,568  5,818,871  12.7 3.1
Changsha  656,288  2,748,191  493,020  2,427,915  36.6 28.2
Changsha ETDZ 38,224  131,480  64,150  403,740  90.7 20.8
Changsha HNTIDZ 26,795  103,354  12,671  63,528  -7.5 18.9
Zhuzhou 103,039  479,488  57,971  294,095  -10.7 -18.2
Zhuzhou HNTIDZ 29,591  137,229  8,142  18,300  14.3 -12.8
Xiangtan 47,639  263,366  70,106  397,762  12.9 -14.3
Xiangtan ETDZ 3,957  40,948  329  1,161  -25.7 -97.2
Xiangtan HNTIDZ 764  803  62  119  142.0 -58.9
Hengyang 211,874  1,042,723  160,178  734,133  39.4 23.1
Hengyang HNTIDZ - 20  - -78.4 -98.0
Yueyang 88,637  458,749  123,593  727,641  -11.8 -5.8
Changde 63,455  257,257  15,856  76,374  -28.6 -21.0
Changde ETDZ 1,247  14,857  8,651  51,813  4.4 422.5
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 109,441  315,860  2,770  13,239  42.8 -64.0
Yiyang HNTIDZ 5,867  30,777  262  414.6 1546.4
Liuyang 43,949  148,911  2,631  12,376  33.3 47.8
Liuyang ETDZ 1,957  6,538  1,758  7,618  45.9 310.2
Guangdong Province 60,895,182  272,048,085  38,458,641  184,916,836  2.9 -7.4
Guangzhou  8,336,269  36,249,781  6,815,167  32,115,509  -10.8 11.0
Guangzhou ETDZ 672,186  3,055,517  857,398  4,717,203  0.4 19.5
Guangzhou HNTIDZ 439,020  2,149,730  643,221  3,182,331  -11.9 17.7
Guangzhou Nansha New Area 760,667  3,205,844  1,388,185  4,838,847  -6.8 0.3
Shenzhen 22,795,822  107,396,060  16,149,085  80,026,229  9.7 -13.8
Shenzhen HNTIDZ 1,082  3,163  343  3,784  43.8 -24.7
Zhuhai 1,806,481  8,712,788  1,252,771  6,606,993  -16.9 -15.3
Zhuhai Hengqin New Area 1,129  4,127  21,331  105,985  -94.6 261.8
Shantou  761,751  3,412,260  202,572  981,205  -4.1 -20.1
Foshan 5,036,805  19,279,809  1,574,181  7,223,323  9.8 1.9
Jiangmen 1,645,604  7,574,808  375,880  1,815,749  1.5 -21.3
Zhanjiang 208,928  1,008,846  819,816  4,036,325  -31.2 31.2
Zhanjiang ETDZ 23,389  190,092  59,496  219,708  -15.6 187.9
Huizhou 2,911,202  13,778,762  1,968,496  9,274,666  -10.6 -16.7
Huizhou HNTIDZ 1,236,527  6,434,817  584,790  3,585,244  -15.9 -30.2
Yangjiang 191,125  846,298  146,473  721,082  16.4 29.5
Dongguan 11,646,142  48,822,103  6,589,450  30,151,235  8.8 -5.0
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 4,620  15,415  18,863  77,050  273.4 56.4
Zhongshan 2,812,575  12,398,602  593,426  2,897,138  6.6 -11.3
Zhongshan Torch HNTIDZ 58,827  197,086  37,461  122,885  177.5 582.1
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,593,546  7,330,770  4,046,160  17,892,166  10.8 2.7
Nanning 396,397  1,795,174  323,235  1,472,026  -6.7 -5.2
Nanning HNTIDZ 1,985  31,382  404  37,576  102.0 86.6
Guilin  113,075  530,802  9,225  48,084  -3.2 -53.9
Guilin New HNTIDZ 25,404  94,019  2,351  8,216  -13.3 -53.4
Beihai 159,503  826,986  480,478  2,915,767  -5.0 2.6
Chongzuo 337,858  1,291,230  745,264  2,595,652  302.9 15.9
Fangchenggang 29,296  163,754  1,211,726  5,137,683  -40.7 4.6
Hainan Province 410,431  2,001,996  936,772  6,204,312  21.6 35.4
Haikou 68,525  229,171  63,270  1,273,243  -52.5 -5.5
Hainan International Science and Industry Park  612  2,202  3,205  11,119  -75.1 -68.3
Hainan Yangpu EDZ 283,402  1,479,797  743,285  3,558,126  58.4 41.9
Chongqing 3,848,855  18,268,407  2,096,179  9,544,453  11.9 12.0
Chongqing HNTIDZ 7,331  34,752  4,061  15,480  -0.4 -47.4
Chongqing Liangjiang New Area 1,203,630  5,349,410  652,061  3,377,223  22.9 -7.8
       Wanzhou ETDZ 982  6,204  376  13,924  41.5 38.5
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 4,220,358  19,365,844  4,235,158  19,903,680  16.2 12.3
Chengdu 3,314,851  15,732,520  3,794,519  17,489,871  18.3 8.7
Chengdu ETDZ 124,158  493,171  127,635  552,544  -9.0 -22.8
Chengdu HNTIDZ 2,737,369  13,017,921  2,404,924  11,503,137  18.1 7.5
Luzhou 71,538  299,256  39,676  133,674  56.8 42.6
Luzhou HNTIDZ 15,029  87,333  - 717.2 -99.9
Mianyang 85,314  376,324  126,550  910,391  5.3 135.5
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 24,325  101,223  84,098  702,834  32.7 862.0
Guangyuan 6,653  20,396  11,999  43,589  -3.4 351.6
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 95,530  360,258  16,284  84,676  -2.0 -15.9
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 125,617  474,896  53,662  294,950  40.1 21.9
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 465,584  2,106,290  187,141  791,683  -7.5 -29.0
Guiyang 208,976  1,075,176  67,417  324,446  20.5 -7.5
Guiyang HNTIDZ 29,151  77,187  1,246  2,532  15418.3 55.9
Yunnan Province 1,057,073  4,219,051  1,707,020  7,485,892  9.6 3.3
Kunming 515,143  1,749,143  976,702  4,348,998  30.2 8.4
Kunming HNTIDZ 16,286  53,167  141,835  221,151  24.2 809.4
Honghezhou 115,508  432,416  149,267  563,548  -36.8 -38.3
Mengzi ETDZ 59,575  173,883  75,928  222,181  -57.9 -41.5
Wanding 677  9,289  31,347  123,484  351.9 -4.6
Ruili County 37,896  182,367  46,605  199,353  10.1 45.3
Hekou County 28  275  103,182  517,200  -87.1 0.9
Qujing 62,038  330,250  1,283  49,590  -19.3 1.7
Qujing ETDZ 1,381  5,212  36  -52.4 -71.7
Tibet Autonomous Region  33,574  172,163  7,097  17,599  40.7 -90.9
Lhasa 30,759  165,118  3,061  10,804  36.0 -94.3
Lhasa ETDZ 61  1,010  106  106  321.2 -45.2
Shanxi Province 2,596,502  11,483,886  1,805,127  8,875,230  -13.7 0.1
Xi'an 2,330,320  10,403,052  1,654,078  8,259,793  -15.1 12.8
Shanxi Aerospace ETDZ 10,615  44,711  1,710  9,968  59.8 54.0
Xi'an NTIDZ 131,126  649,164  80,592  466,410  28.6 -6.8
Baoji 85,119  328,187  33,450  140,313  36.7 -10.5
Baoji HNTIDZ 7,308  25,924  5,966  23,504  94.5 1565.4
Hanzhong 10,420  61,289  3,019  8,944  24.4 -89.3
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 164,569  911,078  361,632  1,313,772  -4.4 -25.1
Lanzhou 78,963  404,961  40,772  159,360  -2.6 -14.0
Lanzhou NTIDZ 391  4,301  28  160  133.0 -54.4
Qinghai Province 26,302  95,369  16,464  82,930  -13.6 25.3
Xining 11,869  55,382  5,092  21,992  13.8 -63.5
Xining ETDZ 429  3,069  179  196.3 -83.2
Qinghai HNTIDZ - 133  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 245,974  1,054,904  132,322  441,835  -8.4 -36.0
Yinchuan 92,239  320,935  65,488  221,885  -10.4 -48.8
Yinchuan ETDZ 1,382  4,897  2,926  14,828  79.4 -49.3
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 1,016,352  5,637,965  508,833  2,043,136  -4.4 41.1
Urumqi 499,493  2,307,059  95,540  4,465,195  -1.9 -32.4
Urumqi ETDZ 29,510  120,565  25,840  217,985  -28.5 86.5
Urumqi HNTIDZ 45,085  268,010  420  3,980,244  120.6 -34.2
Bole 19,915  52,994  619,331  923,424  -45.3 185.0
Yining  247,864  1,323,983  1,014,679  1,067,377  6.4 683.8
Shihezi 32,371  176,640  885  12,595  -2.9 -45.9
Shihezi ETDZ 11,998  69,051  655  5,231  12.0 14.0

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730