Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-11.2020
2020/12/23

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-11.2020
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
11 1 to 11 11 1 to 11 Exports Imports
TOTAL 268,074,093  2,316,651,274  192,673,058  1,856,753,273  2.5 -1.6
Beijing  2,651,091  26,682,540  8,996,545  76,262,055  13.1 -2.5
Zhongguancun Science Park 79,730  1,076,085  110,616  987,725  66.1 21.0
Beijing ETDZ 490,638  4,627,412  1,304,977  12,208,786  -1.7 3.4
Tianjin 3,947,047  36,785,168  7,575,949  76,843,755  -1.4 -10.8
Tianjin Binhai New Area 1,740,808  17,458,640  5,497,171  52,160,006  -0.2 -8.7
     Tianjin ETDZ 1,240,251  12,257,070  1,452,280  16,816,933  1.7 2.3
Hebei Province  5,314,424  44,439,135  4,675,500  44,234,727  2.2 4.1
Shijiazhuang   784,358  7,594,729  258,350  1,826,224  14.5 24.4
     Shijiazhuang HNTIDZ 849  14,133  417  12,774  13.3 60.7
Thangshan 577,258  5,069,970  3,096,849  30,453,056  -1.1 1.9
     Caofeidian ETDZ 1,017  4,522  895,498  8,713,735  -95.1 30.3
Qinhuangdao 393,411  3,422,933  162,219  2,043,611  -2.0 11.1
      Qinhuangdao ETDZ  126,577  1,177,682  118,108  1,602,859  2.5 12.5
Baoding 489,324  3,768,786  71,296  750,762  -25.8 -9.5
       Baoding HNTIDZ 5,832  51,684  263  2,517  -56.0 -52.5
Langfang 293,667  2,361,263  163,925  1,907,793  -6.3 18.9
       Langfang  HNTIDZ 2,632  47,766  4,201  51,693  116.4 2856.4
Shanxi Province 1,903,742  12,721,580  895,856  6,808,490  -6.2 -9.0
Taiyuan 1,457,873  8,482,859  693,162  4,966,540  3.7 -10.1
      Taiyuan ETDZ 1,348,357  7,311,334  523,327  3,712,253  13.4 -7.1
      Taiyuan HNTIDZ 99  1,353  135  8,169  -81.2 -5.7
Datong 23,455  374,713  3,524  59,687  2.6 -35.2
   Datong ETDZ - - 390.1 -92.4
Jinzhong 25,239  295,895  16,196  79,931  -8.1 -30.4
     Jinzhong ETDZ - - - - -
Changzhi 24,109  192,492  2,114  43,452  49.9 -27.9
     Changzhi HNTIDZ 1,385  9,116  235  843  - -
Inner Mongolia Autonomous Region 586,762  5,877,018  1,305,357  12,129,804  -12.2 3.7
Hohhot 66,440  553,920  99,182  755,807  3.6 -2.2
Baotou                     80,931  1,016,988  147,070  1,322,481  -39.5 -5.8
      Baotou HNTIDZ 34  5,451  218  -93.6 -96.5
Erenhot 41,647  386,141  110,587  1,045,198  22.0 2.0
Manzhouli 3,249  39,389  165,412  1,827,284  6.5 3.7
Liaoning Province 4,258,322  41,600,739  5,898,110  65,296,314  -18.7 -7.7
Shenyang 358,681  3,808,102  938,695  9,445,167  -19.4 -3.2
      Shenyang ETDZ 85,614  1,021,655  109,327  1,135,098  -10.6 -16.1
      Shenyang HNTIDZ 32,701  453,660  33,887  299,921  -10.2 9.1
Dalian 2,546,075  24,923,592  2,965,617  33,821,870  -17.8 -8.3
     Dalian ETDZ 515,164  5,426,634  849,943  10,497,047  -12.9 -17.0
     Dalian HNTIDZ 47,774  529,823  26,314  276,942  -15.2 8.6
Anshan 141,834  1,670,043  73,063  526,519  -28.4 -9.0
      Anshan HNTIDZ 7,167  80,225  2,444  13,089  -4.6 -4.1
Dandong 155,065  1,873,981  40,470  440,335  -16.7 -20.0
Yingkou 372,179  3,011,868  865,888  8,918,142  -19.6 -2.8
     Yingkou ETDZ - - -
Jilin Province 437,153  4,380,802  1,392,927  13,655,099  -8.2 5.5
Changchun 188,286  1,789,805  1,122,168  11,188,669  1.9 7.6
      Changchun ETDZ 34,822  305,014  146,811  1,204,365  41.7 69.1
      Changchun HNTIDZ 12,179  130,810  10,275  87,752  -24.6 -70.0
Jilin                       87,019  713,697  92,347  705,306  -8.4 -16.3
      Jilin HNTIDZ 1,277  16,514  5,627  20,226  -17.6 97.3
Hunchun 21,003  309,481  116,137  922,126  -50.6 -9.9
Heilongjiang Province 420,173  4,980,316  1,177,556  13,771,975  -2.5 -22.1
Harbin 136,934  1,903,839  57,220  846,056  5.6 -5.9
      Harbin ETDZ 6,188  101,167  9,619  108,225  -44.9 26.0
      Harbin Hi-tech. Dev. Area  6,955  57,259  2,740  42,463  -31.7 -25.1
Daqing                       91,215  724,591  861,609  9,447,627  29.6 -30.2
      Daqing HNTIDZ 28,277  264,055  45,587  423,912  -13.7 23.1
Heihe 2,667  70,808  19,711  446,030  -45.8 56.3
Suifenhe 1,051  32,359  97,128  1,027,658  -87.5 -4.5
Shanghai 16,465,763  151,041,626  29,022,704  279,596,841  -1.7 1.8
Shanghai Caohejing High-Tech Park      239,389  3,096,430  306,516  3,502,486  -29.2 10.5
Shanghai ETDZ 1,775  5,986  464  12,473  -15.5 -35.9
Shanghai Minhang ETDZ 61,125  722,475  94,456  965,545  -10.1 -5.8
Shanghai New Pudong Area 7,668,111  64,958,433  16,973,698  155,381,648  -0.4 1.6
Jiangsu Province 37,760,726  358,040,365  26,020,741  259,648,299  -2.9 3.1
Nanjing 2,702,036  25,786,218  2,539,985  24,227,022  2.7 -5.5
Nanjing Foreign oriented HTDZ 108,309  1,044,935  44,237  944,614  -26.7 -16.2
Wuxi 4,709,742  47,710,893  3,842,690  41,252,740  -7.8 2.8
       Wuxi HNTIDZ 1,976,848  19,458,323  2,091,924  23,364,616  -10.0 4.1
Changzhou 2,663,091  25,298,094  898,181  8,648,239  3.0 5.8
       Changzhou HNTIDZ 48,529  499,596  23,087  231,425  11.0 -31.6
Suzhou 18,692,675  170,766,371  12,740,053  131,487,030  -4.4 4.3
Nantong  2,911,883  27,204,415  1,622,776  14,246,581  0.0 0.2
Nantong ETDZ 267,790  2,411,258  288,640  2,728,480  -2.8 3.4
Lianyungang 322,113  3,469,484  1,058,891  11,716,090  -4.1 8.6
Lianyungang ETDZ 44,037  570,256  49,985  469,403  -9.6 22.8
Zhejiang Province 33,876,465  315,421,570  10,717,430  102,124,419  2.7 1.3
Hangzhou 3,954,652  36,596,555  1,567,500  16,112,789  -1.6 -1.1
       Hangzhou ETDZ 408,858  3,748,935  382,728  4,224,470  2.0 8.7
Hangzhou HNTIDZ 80,203  770,133  51,779  775,696  10.3 27.1
Ningbo 7,602,516  68,944,492  4,538,325  45,927,433  3.2 -6.3
Ningbo ETDZ 286,826  2,667,189  552,502  5,584,118  -3.7 -22.1
Ningbo HNTIDZ 20  173  24  148  -51.3 134.1
Ningbo Hangzouwan ETDZ 49,436  349,605  15,088  100,950  493.7 220.2
Wenzhou 2,388,686  22,633,202  312,303  1,762,296  7.0 31.5
Wenzhou ETDZ 48,929  529,032  1,324  14,966  -0.7 -35.2
Huzhou   1,556,195  13,779,456  121,295  1,414,983  10.4 22.7
Huzhou ETDZ 76  1,303  20,209  - -
Jinhua 6,976,776  66,648,000  503,048  3,174,480  9.7 39.9
Jinhua ETDZ 5,668  61,037  1,336  7,182  33.3 11.0
Anhui Province 4,706,963  43,658,816  2,614,947  24,735,194  20.3 13.0
Hefei 1,820,474  16,717,309  814,936  9,889,391  14.7 21.5
       Hefei ETDZ 251,213  5,728,159  111,753  3,393,097  -17.0 -21.9
Hefei HNTIDZ 150,138  1,454,047  67,467  615,385  18.3 14.4
Wuhu 423,149  4,481,010  189,244  2,487,133  2.1 31.6
       Wuhu ETDZ 243,526  2,448,740  126,174  1,265,196  14.5 22.7
Wuhu HNTIDZ 8,840  83,947  3,178  39,448  -4.3 -10.8
Bengbu 105,532  951,220  30,481  272,249  15.4 -8.1
Bengbu HNTIDZ 22,075  94,466  5,194  43,789  174.7 19.3
Huainan 33,064  371,656  2,909  36,680  49.7 73.4
       Huainan ETDZ 1,015  9,311  - 210  - 43372.9
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  290,567  2,404,631  500,138  2,845,533  20.6 48.7
Ma'anshan ETDZ 592  8,893  716  14,514  -54.6 -66.8
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - 503.0
Tongling 94,010  842,436  755,580  5,618,369  -5.3 -1.4
Tongling ETDZ 10,155  89,892  2,653  30,559  15.0 -45.2
Anqing  236,824  2,474,366  27,208  802,147  104.7 129.5
Anqing ETDZ 100,695  504,075  4,834  469,970  1601.4 794.1
Chuzhou 530,246  4,181,454  88,111  923,260  68.7 -45.6
Chuzhou ETDZ 163,822  856,185  51,756  569,860  171.5 -58.3
Liu'an 103,504  1,007,609  7,800  141,371  5.6 -35.5
Liu'an ETDZ 2,618  19,647  49  2,892  32744981.7 206945.2
Xuancheng 230,329  2,204,473  17,705  158,977  5.6 18.4
Ningguo ETDZ 10  -87.4 -9.6
Chizhou  41,846  509,837  75,005  693,808  15.6 -7.3
Chizhou ETDZ 1,562  18,445  3,519  19,965  15.9 9.4
Fujian Province 10,767,236  98,742,811  5,639,744  55,515,001  0.2 -7.4
Fuzhou 1,498,242  14,474,059  746,038  7,963,635  -4.1 -1.0
Fuzhou ETDZ 85,869  643,050  22,323  312,155  7.2 -4.3
Fuzhou HNTIDZ 2,210  30,485  13  34  -0.9 -65.2
Xiamen 3,335,669  32,628,501  2,199,336  20,240,050  5.0 -1.2
Xiamen Torch HNTIDZ 136,723  1,174,961  244,320  1,640,033  -1.0 1.9
Pingtan 97,465  390,649  24,092  275,366  111.2 -14.7
Pingtan Integrated Experimental Area 97,446  390,463  23,946  274,862  126.2 -14.7
Jiangxi Province 3,129,091  31,714,005  1,544,172  14,330,526  20.4 3.5
Nanchang 587,556  5,322,726  440,897  4,639,196  18.3 -0.6
Nanchang ETDZ 26,936  332,801  81,488  1,300,164  -30.7 -24.5
Jingdezhen 64,272  729,976  6,657  30,525  -4.9 -16.8
Jingdezhen HNTIDZ 137  847  - 3,229  -89.1 4175.9
Pingxiang 47,786  938,996  20,905  136,671  82.5 8.9
Pingxiang ETDZ 3,227  26,978  3,743  20,363  -16.8 -20.0
Jiujiang 281,785  2,615,696  147,824  1,542,117  49.3 26.7
Jiujiang ETDZ 30,956  243,246  18,238  123,567  14.9 202.6
Xinyu 72,144  875,617  106,056  1,066,145  -5.7 16.6
Xinyu HNTIDZ 14,435  156,097  3,187  61,263  6.1 100.9
Yingtan 199,681  1,412,694  500,054  3,034,638  14.0 4.3
Yingtan HNTIDZ 4,101  21,108  3,506  68,279  11407.4 13.1
Ganzhou 442,740  4,120,763  110,465  1,163,675  23.4 18.4
Ganzhou ETDZ 29,498  417,864  20,129  240,554  186.5 99.6
Yichun 200,479  2,097,815  16,579  185,009  7.5 -51.6
Yichun ETDZ 1,296  24,840  7,318  -46.2 28.6
Shangrao 332,413  3,443,137  24,587  377,903  6.1 12.1
Shangrao ETDZ 2,743  26,253  3,912  166.3 57.5
Ji'an 336,847  5,048,604  118,378  1,781,441  41.9 -2.9
Jinggangshan ETDZ 33,783  313,640  4,439  38,889  41.2 -13.2
Shandong Province 17,926,377  161,827,871  14,877,635  157,041,323  5.0 -7.7
Jinan 828,868  9,047,988  487,511  5,391,439  15.1 9.8
Jinan HNTIDZ 235,816  2,600,956  213,904  2,590,543  32.1 -2.5
Qingdao 4,105,202  39,045,079  5,092,965  49,763,238  5.8 -2.4
Qingdao ETDZ 714,753  7,255,012  1,692,403  15,167,490  13.6 -6.2
Qingdao HNTIDZ 13,835  138,102  16,959  123,507  13.2 0.3
Rizhao 563,079  5,153,584  2,899,918  31,774,697  -9.8 -11.2
Rizhao Eco& Dep Area 60  212  11  595  - -
Yantai 3,009,092  23,163,458  2,498,408  22,459,834  -2.6 4.9
Yantai ETDZ 400,719  3,327,681  475,086  5,851,267  -34.5 5.4
Weifang 1,972,262  18,714,273  892,000  10,138,783  6.4 -14.2
Weifang HNTIDZ 185,170  1,107,719  81,989  604,177  38.1 106.6
Weihai 1,278,061  12,825,364  443,700  4,640,276  10.6 10.5
Weihai Torch HNTIDZ 148,482  1,643,029  60,754  534,606  37.0 20.8
Henan Province 11,162,685  57,054,274  6,279,354  32,932,411  7.2 25.1
Zhengzhou 8,931,741  36,074,554  5,296,378  24,585,918  7.2 28.8
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 8,501,401  31,470,446  5,066,553  23,144,086  8.8 32.7
Zhengzhou HNTIDZ 38,875  399,409  5,181  42,860  -17.8 -21.2
Luoyang 226,134  1,899,450  92,274  867,464  -7.5 119.0
Luoyang HNTIDZ 20,889  106,050  11,102  43,650  -10.0 354.6
Hubei Province 4,444,862  34,598,707  2,300,195  21,733,580  20.5 8.9
Wuhan 2,528,220  15,415,746  1,814,020  16,214,194  4.6 17.2
Wuhan ETDZ 311,555  1,732,957  192,358  2,026,657  50.1 48.2
Wuhan Donghu HNTIDZ 893,633  7,875,344  1,118,445  10,169,146  -9.6 30.0
Huangshi 146,058  1,328,304  97,662  1,753,095  -12.7 -12.4
Huangshi ETDZ 15,766  128,923  9,227  84,271  59.0 6.7
Xiangyang 166,908  1,614,861  61,960  541,480  8.0 -28.9
Xiangyang ETDZ 5,302  21,311  550  3,888  99.6 -72.1
Xiangyang HNTIDZ 40,365  406,234  47,279  444,691  44.6 -16.7
Jingzhou 165,168  1,850,764  53,988  351,505  -2.7 -28.9
Jingzhou ETDZ 9,737  89,250  7,049  73,767  -49.5 22.9
Hunan Province  3,250,860  27,179,874  1,785,082  15,276,772  15.7 5.5
Changsha  1,158,993  10,892,942  642,097  6,359,527  34.6 2.0
Changsha ETDZ 57,405  657,186  85,442  966,022  79.1 14.0
Changsha HNTIDZ 53,287  614,416  15,748  159,130  196.1 14.6
Zhuzhou 114,466  1,026,434  35,410  587,785  -9.5 -7.5
Zhuzhou HNTIDZ 27,531  260,434  5,943  42,460  -11.5 37.1
Xiangtan 109,662  973,134  102,261  1,020,786  61.5 6.7
Xiangtan ETDZ 384  53,945  461  13,223  -51.8 -28.5
Xiangtan HNTIDZ 305  8,342  1,701  4,098  296.9 78.3
Hengyang 293,398  2,036,435  205,796  2,017,714  -22.3 11.6
Hengyang HNTIDZ 387  26,000  - - 14124.7 -
Yueyang 103,560  838,405  129,335  1,515,952  -24.7 -6.7
Changde 83,277  644,712  20,523  270,774  1.5 54.8
Changde ETDZ 1,168  33,957  9,693  153,119  5.0 36.0
Changde HNTIDZ - - - -
Yiyang 87,525  768,202  5,407  66,874  6.0 66.8
Yiyang HNTIDZ 3,632  136,774  80  820  249.4 21.5
Chenzhou 230,932  1,956,625  265,151  1,314,363  17.5 -14.8
Chenzhou HNTIDZ 103,883  409,074  172,688  352,746  16.1 13.3
Liuyang 63,332  589,007  154,377  217,763  35.8 536.2
Liuyang ETDZ 25,863  109,183  151,422  194,728  551.6 831.5
Guangdong Province 83,853,651  668,969,786  41,731,337  403,346,447  3.4 -4.0
Guangzhou  8,640,955  84,606,587  6,300,537  63,123,397  5.2 -13.0
Guangzhou ETDZ 756,283  6,555,974  796,119  9,029,321  -6.9 -10.8
Guangzhou HNTIDZ 393,503  3,603,899  472,870  5,339,089  -24.4 -24.3
Guangzhou Nansha New Area 623,735  6,382,634  1,048,414  11,420,599  -4.6 -2.2
Shenzhen 40,481,481  287,683,152  18,491,021  183,927,179  9.4 -0.3
Shenzhen HNTIDZ 800  12,189  408  3,872  17.3 -42.9
Zhuhai 2,685,620  21,579,730  2,001,519  15,212,105  7.4 2.4
Zhuhai ETDZ - 97  8,087  - -
Zhuhai HNTIDZ 3,718  34,626  7,495  61,170  -20.2 -17.5
Zhuhai Hengqin New Area 66,418  135,804  7,727  96,190  1182.7 -62.1
Shantou  955,994  9,756,744  143,811  1,833,215  7.1 -11.9
Foshan 7,144,812  52,505,629  1,606,349  14,389,820  5.7 -12.8
Jiangmen 1,767,569  15,930,805  428,513  4,059,607  -2.8 0.6
Zhanjiang 432,387  2,569,529  1,115,397  9,376,172  0.8 7.4
Zhanjiang ETDZ 32,062  466,295  286,782  1,163,305  -16.8 164.5
Huizhou 3,096,091  27,398,386  1,875,454  17,955,861  -10.6 -11.4
Huizhou HNTIDZ 1,236,431  10,298,424  598,757  4,787,516  -17.7 -23.8
Yangjiang 287,581  2,209,446  273,823  2,091,903  15.4 18.9
Dongguan 12,784,988  113,897,417  7,296,213  69,816,468  -2.9 2.4
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 35,514  210,551  40,193  1,089,748  72.6 427.1
Zhongshan 2,871,855  25,657,528  524,395  5,412,451  -7.3 -14.5
Zhongshan Torch HNTIDZ 96,738  691,390  79,147  431,211  30.3 40.8
Guangxi Zhuan Autonomous Region 2,035,528  18,199,392  4,488,266  40,446,037  4.0 -3.2
Nanning 637,034  5,671,791  637,315  5,284,450  21.5 40.4
Nanning HNTIDZ 19,654  282,303  10,017  299,854  31.9 20.3
Guilin  135,069  1,113,806  13,908  168,047  -1.8 5.3
Guilin New HNTIDZ 30,133  233,704  1,804  22,053  16.9 -18.1
Beihai 133,390  1,362,261  471,732  4,912,552  -20.6 -23.6
Chongzuo 547,182  4,431,127  990,923  7,265,891  34.3 3.8
Fangchenggang 41,108  641,483  1,114,547  11,004,943  42.5 -4.5
Hainan Province 272,069  3,655,281  1,383,795  11,273,233  -17.7 -0.7
Haikou 46,070  561,967  310,888  1,968,662  -2.7 -5.9
Hainan International Science and Industry Park  640  5,781  1,634  14,869  38.6 -12.5
Hainan Yangpu EDZ 122,301  1,978,677  509,471  5,862,330  -37.2 -13.7
Chongqing 5,806,115  49,744,423  2,510,433  26,085,891  9.8 12.2
Chongqing HNTIDZ 9,352  111,072  6,352  50,203  28.9 13.9
Chongqing Liangjiang New Area 1,654,761  12,760,508  881,130  8,888,036  -8.1 20.6
       Wanzhou ETDZ 2,327  20,017  5,506  168,134  50.2 861.1
Chongqing ETDZ 56,549  428,310  13,225  97,458  -12.5 69.1
       Changshou ETDZ - - 2320.0 -
Sichuan Province 6,462,075  59,539,305  4,451,563  46,628,898  24.8 -0.7
Chengdu 5,622,139  51,308,581  3,785,265  40,656,794  30.4 -2.7
Chengdu ETDZ 119,421  1,319,436  101,383  1,242,012  6.2 -10.2
Chengdu HNTIDZ 4,789,793  42,646,597  3,259,702  34,652,983  29.8 27.9
Luzhou 88,259  596,016  167,069  745,469  -19.1 97.1
Luzhou HNTIDZ 19,395  150,278  1,758  33,585  -12.3 365.3
Mianyang 104,917  953,511  198,670  1,727,774  11.9 7.2
Mianyang ETDZ - - - - -
Mianyang HNTIDZ 32,859  230,001  136,600  711,823  5.8 -33.6
Guangyuan 4,054  29,326  12,647  76,128  -34.9 -39.5
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 51,153  571,304  15,002  161,997  -13.8 -21.3
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 229,859  1,937,875  87,851  980,764  42.2 17.9
Yibin Lingang ETDZ 51,728  263,327  9,822  15,316  - -
Guizhou Province 443,903  5,243,950  321,836  1,331,190  12.1 -15.8
Guiyang 280,835  3,074,406  112,265  565,340  32.3 -18.3
Guiyang HNTIDZ 625  56,111  1,753  13,389  -67.5 137.4
Yunnan Province 1,991,901  14,941,085  1,579,065  15,404,242  17.5 -9.6
Kunming 719,989  6,221,924  790,887  8,717,902  16.5 -16.1
Kunming HNTIDZ 326,618  2,906,956  148,530  1,616,691  114.2 48.0
Honghezhou 217,854  2,125,692  264,530  2,712,000  21.2 5.4
Mengzi ETDZ 105,452  1,167,795  81,121  1,061,805  69.1 34.7
Hekou County   37,854  68,096  49,824  638,487  3377.3 -36.3
Qujing 39,785  338,983  17,587  310,144  -58.7 92.1
Qujing ETDZ 555  7,057  337  -32.0 198.2
Tibet Autonomous Region  38,300  217,558  1,755  24,674  -56.6 -57.4
Lhasa 36,564  187,624  1,220  10,905  -60.2 -54.8
Lhasa ETDZ 202  815  255  1,851  -46.6 28.2
Shanxi Province 2,635,619  24,198,278  2,123,515  22,422,756  -1.1 9.4
Xi'an 2,352,833  21,441,549  1,982,681  20,862,310  -1.7 10.1
Shanxi Aerospace ETDZ 12,107  78,837  9,699  43,482  -21.2 187.9
Xi'an NTIDZ 116,801  1,330,763  119,039  1,042,754  -7.5 -16.6
Baoji 42,309  577,010  21,358  297,078  -26.4 -17.4
Baoji HNTIDZ 7,348  93,746  - 21,480  33.8 -52.2
Hanzhong 13,119  145,691  5,574  32,261  5.4 40.2
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 165,983  1,546,949  328,496  3,460,411  -19.7 22.0
Lanzhou 43,430  552,175  33,334  355,634  -32.4 -4.2
Lanzhou NTIDZ 311  4,180  114  3,487  -31.1 403.0
Qinghai Province 15,349  159,799  10,628  121,204  -25.0 -44.6
Xining 6,887  60,669  6,391  97,589  -50.6 -25.1
Xining ETDZ 59  5,369  421  24,813  -67.3 1277.7
Qinghai HNTIDZ - 24  - -81.8 -99.0
Haixi 647  13,318  261  2,245  -16.3 -75.2
Golmud Kunlun Eco& Dep Area 10  54  - 72  - -
Ningxia Hui Autonomous Region 219,312  2,041,987  37,530  618,445  -19.4 -52.6
Yinchuan 81,450  591,955  13,436  241,067  -39.8 -67.4
Yinchuan ETDZ 1,031  14,625  6,412  87,413  -25.0 100.2
Xinjiang Autonomous Region  1,124,546  11,446,265  985,036  13,653,262  -26.7 -26.0
Urumqi 684,682  6,047,814  58,776  832,575  -10.8 -82.8
Urumqi ETDZ 8,723  204,301  21,048  382,232  -16.5 18.9
Urumqi HNTIDZ 4,692  68,863  14,583  100,686  -87.0 -97.5
Bole 7,603  143,111  76,280  1,728,954  19.8 -58.5
Yining  147,839  2,414,479  537,761  7,569,349  -38.9 14.4
Shihezi 15,875  312,496  18,331  225,210  -21.9 34.2
Shihezi ETDZ 4,685  118,159  449  5,155  -35.5 -72.4

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730