Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 4.2023
2023/05/08
11Imports and Exports by Specific Areas, 4.2023
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
4 1to4 4 1to4 4 1to4 Total Exports Imports
Special Economic zone 60,158,357 230,358,798 34,007,062 134,251,424 26,151,295 96,107,374 -2.4 4.2 -10.2
Xiamen SEZ 12,636,507 46,598,527 6,007,672 21,703,205 6,628,835 24,895,322 7.1 -1.8 16.3
Shenzhen SEZ 40,793,040 156,926,987 24,348,626 98,026,916 16,444,414 58,900,071 -3.5 7.8 -17.8
Zhuhai SEZ 3,260,174 12,483,829 2,268,796 8,506,617 991,378 3,977,212 -22.6 -15.3 -34.8
Shantou SEZ 726,141 3,197,826 604,051 2,626,961 122,090 570,865 -23.5 -23.1 -25.2
Hainan SEZ 2,742,496 11,151,629 777,917 3,387,725 1,964,578 7,763,904 18.1 42.1 10.0
Economic and Technological Development Zone 36,350,290 141,364,007 19,693,113 76,842,712 16,657,177 64,521,296 -12.0 -4.0 -20.0
High and New Tech Industrial Development Zone 28,924,164 113,692,760 17,839,048 69,783,071 11,085,116 43,909,689 -18.2 -11.8 -26.5
Integrated Experimental Area 4,157,341 22,434,831 2,657,775 14,268,707 1,499,565 8,166,124 -21.2 -12.9 -32.4
Bonded Zone 20,415,155 79,387,104 6,289,482 22,950,804 14,125,673 56,436,300 0.6 -2.9 2.1
Tianjin Port BZ 879,279 3,497,402 234,927 1,035,380 644,352 2,462,023 -17.5 13.6 -26.0
Dalian BZ 166,118 502,618 42,893 149,765 123,225 352,853 -33.6 -5.9 -41.0
Shanghai Waigaoqiao BZ 11,628,174 45,728,711 3,374,876 11,297,917 8,253,298 34,430,794 3.9 9.7 2.1
Ningbo BZ 1,624,487 6,090,113 476,342 1,697,257 1,148,144 4,392,856 3.3 8.5 1.4
Fuzhou BZ 47,721 206,367 17,573 73,251 30,148 133,116 -46.3 -41.1 -48.8
Xiamen BZ 1,563,460 5,495,953 492,546 1,930,938 1,070,914 3,565,015 5.7 4.5 6.3
Guangzhou BZ 151,166 551,220 55,975 192,800 95,191 358,420 -22.4 4.4 -31.8
Shenzhen Futian BZ 4,156,935 16,512,125 1,511,483 6,234,677 2,645,452 10,277,448 -2.1 -24.1 18.8
Zhuahai BZ 197,816 802,595 82,868 338,819 114,948 463,776 -8.2 1.8 -14.4
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 63,420 247,050 31,251 127,532 32,169 119,518 -8.2 -30.7 40.3
Bonded Port 1,162,969 4,856,628 253,906 1,214,571 909,063 3,642,057 16.4 59.5 6.7
Zhangjiagang BP 500,006 2,111,893 178,114 768,954 321,892 1,342,939 -11.1 10.8 -20.2
Hainan Yangpu BP 662,963 2,744,736 75,792 445,617 587,171 2,299,118 52.7 559.5 32.9
Integrated Bonded Zone 73,837,327 293,448,322 41,906,458 165,296,324 31,930,869 128,151,999 0.0 5.3 -6.0
Yangshan Speicail IBZ 3,416,544 12,566,899 2,101,943 7,784,543 1,314,601 4,782,355 39.9 111.8 -9.8
Beijing Tianzhu IBZ 1,906,130 6,712,485 48,022 227,667 1,858,108 6,484,819 51.0 1.6 53.6
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ 6,017 19,876 4,316 5,003 1,701 14,873 339.9 - 229.2
Tianjin Taida IBZ 193,399 780,492 105,145 216,411 88,254 564,081 81.1 30.9 112.3
Tianjin Dongjiang IBZ 1,890,858 6,228,986 579,502 1,899,708 1,311,356 4,329,278 54.8 54.8 54.8
Tianjin Port IBZ 279,862 818,942 18,123 103,820 261,739 715,122 10.3 6.3 10.9
Tianjin Binhai New Area IBZ 480,997 1,518,057 61,983 129,960 419,013 1,388,097 -3.6 44.2 -6.5
Shijiazhuang IBZ 89,241 1,303,381 26,069 1,141,056 63,172 162,326 73.5 85.3 20.0
Caofeidian IBZ 281,916 1,969,940 61,770 151,140 220,146 1,818,800 -5.3 -51.8 2.9
Qinhuangdao IBZ 126,651 465,488 114,394 344,140 12,257 121,349 85.6 49.3 499.8
Langfang IBZ 7,328 38,869 6,754 34,416 574 4,453 82.4 79.6 106.7
Taiyuan Wusu IBZ 16,913 70,580 16,096 67,428 817 3,152 -76.9 -57.0 -97.9
Hohhot IBZ 69,465 321,014 18,078 25,528 51,387 295,486 -18.5 218.1 -23.4
Manzhouli IBZ 178,080 736,168 171,651 710,615 6,429 25,553 1938.3 2075.1 641.6
Erdos IBZ 4,697 106,565 4,697 56,081 - 50,484 -31.9 -53.8 44.4
Shenyang IBZ 96,806 350,187 63,652 216,349 33,154 133,838 -38.0 -50.5 5.2
Dalian Wanli IBZ 312,608 1,407,905 255,401 1,075,671 57,207 332,235 -35.4 -37.8 -26.1
Dalian Dayaowan IBZ 343,955 1,199,583 173,108 623,647 170,846 575,936 25.0 86.3 -7.9
Yingkou IBZ 31,517 162,030 23,639 89,475 7,878 72,556 175.0 544.6 61.1
Changchun Xinglong IBZ 47,470 170,413 18,612 47,057 28,859 123,356 -33.0 106.0 -46.7
Hunchun IBZ 70,189 300,145 62,142 274,312 8,046 25,832 94.3 139.8 -35.5
Harbin IBZ 68,314 402,650 32,505 91,525 35,809 311,125 118.0 -13.8 296.0
Suifenhe IBZ 51,639 164,982 22,708 62,348 28,931 102,634 92.5 2262.0 23.5
Caohejing IBZ 436,170 1,587,950 115,550 524,400 320,620 1,063,550 0.0 -3.8 2.0
Jiading IBZ 53,775 335,775 14,829 148,550 38,946 187,225 29.0 252.7 -14.2
Fengxian IBZ 157,685 1,436,403 145,008 474,302 12,677 962,101 49.8 96.9 34.0
Songjiang IBZ 1,668,116 7,258,817 1,007,940 4,484,681 660,176 2,774,136 -36.0 -36.6 -35.0
Qingpu IBZ 160,655 565,742 73,100 251,722 87,555 314,020 57.8 55.8 59.4
Jinqiao IBZ 87,185 370,716 22,271 81,312 64,914 289,404 -2.7 13.6 -6.5
Shanghai Pudong Airport IBZ 1,702,554 5,647,635 952,117 3,533,845 750,437 2,113,790 38.2 66.4 7.7
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 382,310 1,991,269 236,720 858,170 145,590 1,133,099 32.9 -9.7 107.0
Nanjing IBZ 771,870 2,622,142 474,827 1,282,162 297,043 1,339,981 166.7 151.8 182.6
Wuxi HNTIDA IBZ 1,584,630 6,122,235 990,099 4,083,984 594,531 2,038,251 -20.3 -10.3 -35.0
Xuzhou IBZ 337,508 1,101,860 203,999 719,166 133,509 382,694 45.9 28.7 94.9
Changzhou IBZ 173,886 482,923 111,799 298,511 62,086 184,413 130.3 98.5 210.7
Suzhou Industrial Park IBZ 1,724,045 6,563,712 966,101 3,811,281 757,944 2,752,431 -43.8 -48.8 -35.2
Suzhou HNTIDA IBZ 934,089 4,430,044 697,775 2,950,082 236,314 1,479,962 -34.7 -20.7 -51.7
Wuzhong IBZ 33,089 136,051 4,808 19,755 28,281 116,296 22.1 -53.2 68.0
Nantong IBZ 173,267 482,076 111,944 286,739 61,323 195,337 -6.9 -25.8 48.8
Lianyungang IBZ 34,406 307,193 15,222 131,711 19,184 175,482 -25.3 62.6 -46.9
Huai'an IBZ 31,277 144,177 13,218 65,460 18,058 78,718 -30.3 -34.7 -26.2
Yancheng IBZ 60,120 329,512 8,511 16,165 51,608 313,346 -26.9 -88.3 0.1
Yangzhou IBZ 138,943 330,237 120,213 286,598 18,731 43,639 158.3 322.6 -27.3
Zhenjiang IBZ 61,763 302,488 2,402 28,168 59,361 274,320 -20.3 -83.6 31.8
Taizhou IBZ 68,094 172,713 66,244 161,067 1,850 11,646 15.3 36.1 -63.0
Changshu IBZ 57,508 173,689 31,049 100,919 26,459 72,770 199.0 229.5 164.9
Jiangyin IBZ 74,977 232,468 34,973 134,818 40,004 97,651 27.1 48.6 5.8
Kunshan IBZ 4,074,058 16,085,454 3,074,481 11,899,262 999,577 4,186,192 -1.1 5.5 -16.2
Wujiang IBZ 457,905 2,017,894 433,585 1,614,376 24,319 403,518 -26.9 -38.7 219.0
Taicang Port IBZ 88,209 341,985 42,893 149,774 45,315 192,211 -22.6 11.9 -37.6
Wujin IBZ 54,805 213,896 26,050 97,408 28,755 116,488 -21.0 -29.1 -12.6
Hangzhou IBZ 313,328 1,112,093 115,980 472,448 197,348 639,645 -3.9 4.9 -9.6
Ningbo Beilun Port IBZ 175,324 860,377 88,215 328,455 87,109 531,922 1.7 9.0 -2.3
Ningbo Meishan IBZ 92,284 382,210 51,941 209,130 40,343 173,080 -4.5 -24.0 38.5
Wenzhou IBZ 48,312 267,890 29,565 173,581 18,747 94,310 23.8 564.4 -50.4
Jiaxing IBZ 292,891 854,647 245,591 621,290 47,301 233,357 94.3 203.9 -0.9
Shaoxing IBZ 79,244 214,712 6,793 10,450 72,451 204,262 5274.2 3846.7 5375.6
Jinyi IBZ 382,443 2,002,091 1,483 73,035 380,961 1,929,056 43.6 -20.8 48.2
Zhoushan Port IBZ 426,702 1,390,782 148,366 537,425 278,336 853,356 2.4 7.5 -0.6
Yiwu IBZ 592,477 1,467,365 9,058 25,112 583,419 1,442,253 76.0 -82.2 108.2
Taizhou IBZ - - - - - - - - -
Ningbo Qianwan IBZ 103,527 316,203 39,318 122,514 64,209 193,689 77.0 366.0 27.1
Hefei ETDA IBZ 654,034 2,475,442 388,496 1,623,993 265,538 851,449 -48.0 -36.9 -61.1
Hefei IBZ 316,790 985,060 121,055 474,004 195,736 511,056 -7.9 7.8 -18.8
Wuhu IBZ 184,274 808,608 155,232 654,043 29,042 154,565 22.5 99.2 -53.4
Ma'anshan IBZ 133,781 494,829 87,593 303,433 46,187 191,396 78.0 455.3 -14.3
Anqing IBZ 375,971 1,122,756 325,086 840,752 50,886 282,005 22202.7 77529.1 7037.3
Fuzhou IBZ 44,703 375,954 34,909 359,971 9,794 15,983 83.8 299.8 -86.0
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 76,160 480,278 46,976 378,235 29,183 102,043 19.6 101.2 -52.2
Xiamen Haicang Port IBZ 1,095,744 4,247,267 855,605 3,535,197 240,139 712,069 121.5 249.4 -21.4
Xiamen Xiangyu IBZ 666,503 2,033,712 321,295 1,068,985 345,208 964,727 39.1 5.3 115.5
Quanzhou IBZ 29,245 408,520 25,768 380,375 3,477 28,145 650.1 924.1 62.5
Nanchang IBZ 545,632 1,283,141 458,970 816,620 86,662 466,521 100.7 220.2 21.3
Jiujiang IBZ 207,313 666,940 88,022 316,786 119,291 350,154 126.8 36.8 460.1
Ganzhou IBZ 111,482 937,516 80,317 721,827 31,165 215,690 20.9 3.1 186.8
Jinggangshan IBZ 130,901 498,694 118,385 451,109 12,515 47,585 113.6 133.6 18.0
Jinan Zhangjin IBZ 196,518 517,786 139,588 381,837 56,929 135,949 -9.7 -5.9 -19.1
Jinan IBZ 443,748 1,694,964 174,232 714,160 269,516 980,804 12.7 66.3 -8.7
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 580,862 1,318,556 548,011 1,206,716 32,851 111,840 33.4 35.3 15.2
Qingdao Xihai'an IBZ 658,650 1,741,111 77,669 252,877 580,981 1,488,234 10.2 316.1 -2.0
Qingdao Qianwan IBZ 1,527,681 5,566,615 346,671 1,201,868 1,181,010 4,364,747 -2.6 5.4 -4.6
Zibo IBZ 69,466 329,970 17,394 224,129 52,072 105,841 -27.4 -43.3 79.0
Dongying IBZ 226,263 1,340,617 112,659 392,813 113,604 947,804 -37.6 -56.2 -24.2
Yantai IBZ 1,285,578 5,849,426 654,955 3,439,693 630,624 2,409,733 2.4 26.8 -19.7
Weifang IBZ 1,016,166 3,663,266 596,695 1,988,905 419,472 1,674,361 -1.5 -21.1 39.6
Weihai IBZ 435,179 1,281,927 172,299 607,422 262,879 674,505 -8.5 -21.5 7.7
Rizhao IBZ 124,186 976,385 61,925 534,217 62,261 442,168 29.0 70.3 -0.2
Linyi IBZ 372,704 3,163,800 305,260 2,898,062 67,444 265,738 146.6 189.7 -6.0
Qingdao Airport IBZ - - - - - - - - -
Qingdao Jimo IBZ 56,017 263,925 48,922 239,531 7,095 24,394 1972.8 2934.5 404.1
Zhngzhou ETDA IBZ 209,098 1,059,533 124,492 333,586 84,605 725,947 -50.7 -60.7 -44.1
Zhengzhou Xinzheng IBZ 3,386,601 19,426,017 2,195,664 12,838,482 1,190,937 6,587,535 -16.1 -6.7 -29.9
Luoyang IBZ 23,065 78,012 858 14,981 22,207 63,031 - - -
Nanyang Wolong IBZ 108,729 394,480 65,774 243,107 42,955 151,373 87.8 95.6 76.5
Wuhan ETDA IBZ 108,926 423,269 37,043 127,691 71,883 295,579 87.1 -16.7 305.1
Wuhan Donghu IBZ 366,896 1,429,523 199,104 920,022 167,792 509,501 -29.9 -13.6 -47.7
Wuhan New Port Airport IBZ 294,197 1,070,616 119,967 450,417 174,231 620,198 77.0 134.4 50.3
Yichang IBZ 49,338 221,162 37,036 181,989 12,302 39,172 -39.5 -10.5 -75.8
Xiangyang IBZ 26,911 116,180 14,335 48,963 12,576 67,216 2433.1 991.0 68104.1
Changsha Huanghua IBZ 503,034 3,117,753 159,707 1,528,942 343,327 1,588,812 11.5 -8.1 40.2
Xiangtan IBZ 84,784 468,300 81,821 416,901 2,963 51,399 91.5 70.9 7419.1
Hengyang IBZ 634,329 1,789,029 523,333 1,488,835 110,996 300,194 579.8 575.0 605.1
Yueyang Chenglingji IBZ 546,053 2,765,492 32,147 809,191 513,906 1,956,301 65.5 180.7 41.5
Chenzhou IBZ 29,267 728,876 13,422 450,962 15,845 277,914 113.6 71.9 252.5
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 307,128 1,631,213 83,124 275,451 224,004 1,355,762 -3.8 -62.7 41.5
Guanghzhou Huangpu IBZ 235,902 1,203,270 54,883 304,979 181,019 898,291 -11.6 -25.3 -5.7
Shenzhen Pingshan IBZ 612,873 2,344,163 259,367 1,227,048 353,506 1,117,115 18.6 42.5 0.2
Shenzhen Qianhai IBZ 3,241,829 10,353,684 1,656,949 5,832,409 1,584,880 4,521,275 11.1 72.6 -23.9
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 172,846 913,769 166,681 884,096 6,166 29,674 -14.5 -16.0 79.9
Zhanjiang IBZ 0 0 - - 0 0 - - -
Meizhou IBZ 25,214 66,754 24,766 64,734 448 2,019 267.1 256.0 -
Dongguan Humen IBZ 971,748 5,143,383 447,860 2,288,821 523,888 2,854,562 -0.1 11.5 -7.8
Guangzhou Nansha IBZ 1,820,528 6,305,779 1,124,570 2,537,527 695,958 3,768,253 13.3 5.7 19.1
Shenzhen Yantian IBZ 1,296,609 4,698,991 1,059,595 3,770,732 237,014 928,259 7.8 3.4 30.7
Nanning IBZ 403,895 2,057,505 221,606 1,199,287 182,289 858,218 22.8 10.2 46.0
Beihai IBZ 69,478 348,726 34,549 172,511 34,929 176,215 29.9 35.1 25.1
Qinzhou IBZ 338,505 2,300,491 1,705 8,671 336,800 2,291,820 34.8 -85.9 39.3
Guangxi Pingxiang IBZ 1,608,071 5,859,052 1,276,027 4,662,123 332,044 1,196,929 195.7 185.1 245.8
Haikou IBZ 441,198 1,705,458 9,581 54,086 431,617 1,651,371 1.0 -60.4 6.4
Haikou Airport IBZ 2,090 15,347 0 2,503 2,090 12,843 1569.8 - 1297.4
Chongqing Fuling IBZ 149,050 513,630 82,330 246,313 66,721 267,317 -18.0 4.7 -31.7
Chongqing Wanzhou IBZ 3,899 5,336 1,499 2,936 2,400 2,400 - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 1,728,423 7,127,004 1,118,823 4,121,707 609,600 3,005,297 -29.4 -28.3 -30.9
Chongqing Xiyong IBZ 3,575,798 13,037,238 2,592,147 8,541,267 983,651 4,495,971 -22.4 -28.2 -8.3
Chongqing Jiangjin IBZ 181,059 694,522 114,274 352,743 66,785 341,780 13.6 46.1 -7.6
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 445,982 1,673,745 399,045 1,384,381 46,937 289,363 65.2 69.4 47.8
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 127,599 217,297 0 0 127,599 217,297 -63.2 - -63.2
Chengdu HNTIDA IBZ 4,421,755 16,811,247 2,598,976 9,858,369 1,822,779 6,952,877 -37.8 -34.3 -42.2
Luzhou IBZ 75,282 606,675 45,028 450,421 30,254 156,254 112.4 2852.1 -42.2
Mianyang IBZ 24,116 337,409 22,836 243,288 1,279 94,121 124.9 65.4 3150.9
Yibin IBZ 251,483 609,085 163,275 360,145 88,208 248,940 33.7 10.8 90.4
Guiyang IBZ 140,680 707,563 63,414 481,624 77,266 225,939 89.1 98.8 71.4
Zunyi IBZ 92,233 268,084 76,827 234,463 15,406 33,621 177.4 3056.3 -62.3
Gui'an IBZ 170,889 474,397 94,930 291,882 75,959 182,515 83.3 166.6 22.3
Kunming IBZ 139,908 340,891 85,950 158,634 53,957 182,257 -2.2 -39.3 108.9
Honghe IBZ 156,080 825,446 47,046 295,811 109,034 529,635 307.8 367.4 280.7
Lhasa IBZ 6,250 42,640 5,892 41,756 359 884 2.8 0.6 -
Xi'an Guanzhong IBZ 1,658,056 5,692,118 1,133,158 3,619,627 524,898 2,072,491 -39.6 -42.3 -34.3
Xi'an IBZ 297,877 998,301 269,596 909,029 28,281 89,272 174.4 259.5 -19.6
Xi'an HNTIDA IBZ 869,803 4,530,886 544,945 2,893,771 324,858 1,637,115 -17.1 -9.8 -27.5
Xi'an Air Base IBZ 19,740 60,223 3,519 27,651 16,221 32,572 2567.5 - 1342.7
Baoji IBZ 30,469 129,893 22,162 75,740 8,307 54,153 541.6 583.9 490.5
Shaanxi Xixian Airport IBZ 58,732 166,920 13,216 41,996 45,516 124,924 6.0 -12.6 14.1
Shaanxi Yangling IBZ 0 0 0 0 0 0 - - -
Lanzhouxinqu IBZ 100,152 538,347 23,959 178,996 76,193 359,351 73.9 239.6 39.9
Xining IBZ 7,534 33,677 - 5,091 7,534 28,586 298.6 - 238.3
Yinchuan IBZ 20,508 148,784 17,342 96,171 3,166 52,613 -22.2 -49.4 3919.9
Urumqi IBZ 333,077 1,604,584 325,874 1,539,243 7,203 65,341 772.2 878.2 145.4
Alashankou IBZ 384,996 1,398,060 152,808 571,650 232,188 826,410 222.5 196.2 243.7
Kashgar IBZ 498,303 1,730,474 455,224 1,600,142 43,079 130,332 195.7 188.0 340.4
Khorgos IBZ 322,878 1,089,886 318,059 1,079,138 4,819 10,748 285.2 281.4 -
International Border Cooperation Center 1,099 5,279 761 4,608 337 671 290.3 240.7 -
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 1,099 5,279 761 4,608 337 671 290.3 240.7 -
Bonded Logisitics Center 1,747,985 7,506,930 592,918 2,433,369 1,155,067 5,073,561 26.0 40.4 20.1
Beijing Yizhuang BLC 155,526 612,267 341 2,926 155,185 609,341 -10.8 -68.9 -10.0
Tianjin ETDA BLC 93,609 422,142 17 843 93,592 421,299 -4.6 -91.3 -2.7
Tianjin Jizhou BLC 72 203 16 147 56 56 152.4 210.5 68.8
Xinji BLC 7,694 20,857 1,819 4,450 5,875 16,408 1.3 -72.1 251.2
Tangshan Port BLC 27,238 138,667 1,663 39,705 25,576 98,962 164.0 81.5 222.9
Hebei Wuan BLC 1,667 1,995 640 968 1,027 1,027 -17.0 - -57.3
Datong Int'l Land Port BLC 0 147 0 147 0 0 -99.9 -99.7 -100.0
Shanxi Lanhua BLC 0 1,201 0 0 0 1,201 -17.8 - -17.8
Shanxi Fanglue BLC 0 6,949 0 6,949 0 0 1534.0 1534.0 -
Baotou BLC 54 54 54 54 0 0 -71.8 -71.8 -
Chifeng BLC 10,773 24,348 8,863 17,067 1,911 7,281 440.2 280.1 40807.1
Qisumu BLC 6,417 8,436 0 0 6,417 8,436 14.5 -100.0 -
Bayannaoer BLC 0 0 0 0 0 0 -100.0 - -100.0
Jinzhou Port BLC 35,025 79,087 0 0 35,025 79,087 672.2 -100.0 678.6
Yingkou Port BLC 5,485 61,418 5,485 5,554 0 55,864 -45.6 -88.4 -14.1
Panjin Port BLC 0 23,238 0 17,208 0 6,030 - - -
Tieling BLC 6,295 36,147 6,295 34,873 0 1,274 341.0 325.4 -
Jilin BLC 526 3,143 526 3,035 0 108 - - -
Yanji Int'l Airport BLC 3,589 12,312 3,589 11,330 0 982 103.9 87.6 -
Mudanjiang BLC 0 260 0 260 0 0 -99.3 -62.1 -100.0
Heihe BLC 14,600 73,422 14,548 73,213 52 209 - - -
Shanghai Xibei BLC 29,120 116,477 2,391 11,432 26,729 105,045 0.3 12.0 -0.9
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 12,967 45,653 364 1,187 12,603 44,466 19.8 -86.7 52.4
Nanjing Airport BLC 23,638 91,652 13,364 45,674 10,274 45,979 36.2 10.0 78.3
Jiangsu Xinyi BLC 50,087 210,384 664 2,367 49,423 208,016 79.9 -50.1 85.4
Xuzhou BLC 9,465 29,235 8,892 27,351 574 1,884 26.4 31.8 -21.0
Rugao Port BLC 10,290 41,852 3,492 18,638 6,798 23,213 69.3 74.7 65.2
Lianyungang BLC 96,964 389,846 1,224 2,174 95,740 387,672 111.2 -97.4 284.7
Dafeng Port BLC 1,736 81,718 419 917 1,318 80,802 41.2 -92.7 78.3
Jingjiang BLC 16,067 30,575 16,067 30,575 0 0 2123.7 12979.8 -100.0
Jiangsu Haian BLC 12,546 61,871 1,824 37,398 10,722 24,473 19.2 1103.3 -49.9
Ningbo Lishe BLC 4,950 19,057 799 5,540 4,151 13,517 -36.5 -62.6 -10.9
Wenzhou BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Huzhou BLC 22,976 61,645 13,651 42,677 9,325 18,968 395.4 348.1 549.8
Huzhou Deqing BLC 21,289 78,088 17,206 59,227 4,083 18,861 1319.3 9004.1 288.8
Hangzhou BLC 51 11,994 0 11,315 51 678 -81.7 129.4 -98.9
Yiwu BLC 90,984 406,944 6,848 20,900 84,136 386,044 -14.8 -47.7 -11.8
Ningbo Zhenhai BLC 5,435 23,187 0 0 5,435 23,187 134.3 - 134.3
Hefei Airport BLC 20,105 59,596 2,558 7,202 17,548 52,394 32.8 -0.1 39.1
Bengbu(Wanbei) BLC 15,406 46,299 7,339 20,468 8,067 25,831 8.2 61.8 -14.3
Tongling(Wanzhongnan)BLC 9,702 9,724 9,702 9,724 0 0 -79.9 -79.9 -
Anhui Wandongnan BLC 2,177 9,520 2,177 9,520 0 0 -29.4 -26.3 -100.0
Xiangfu BLC 1,476 8,999 455 2,521 1,021 6,478 37.4 195.3 13.7
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 12,713 58,176 1,655 6,290 11,059 51,886 -18.0 32.7 -21.7
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC 12,271 21,782 12,067 21,374 204 408 - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 126,991 235,603 126,990 212,273 1 23,330 43.0 50.3 -0.6
Longnan BLC 2,061 43,342 403 33,437 1,658 9,904 1384.0 7064.7 303.6
Qingdao Xihaian New Area BLC 24,756 105,330 256 963 24,499 104,367 -8.1 -77.1 -5.4
Yantai Fushan huili BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Luzhongyunda BLC 600 2,486 600 2,486 0 0 -54.4 -43.1 -100.0
Heze Inland Port BLC 6,459 38,557 255 861 6,204 37,696 34.6 -80.1 55.0
Qingdao BP Zhucheng BLC 2,501 3,540 2,480 3,313 21 227 -80.6 -77.4 -93.7
Henan Dezhong BLC 3,939 37,017 3,939 37,017 0 0 37283.9 - -100.0
Henan Shangqiu BLC 27,899 109,323 3,963 9,124 23,936 100,199 78.6 203.7 72.1
Henan Xuchang BLC 51,994 217,022 22,097 109,794 29,897 107,228 47.4 -1.0 195.9
Henan Minquan BLC 12,414 55,609 11,746 40,464 668 15,145 415.2 283.7 5976.1
Huangshi Qipanzhou BLC 7,140 7,140 0 0 7,140 7,140 640.0 -100.0 -
Yichang Sanxia BLC 22,082 72,984 15,244 49,326 6,838 23,658 -39.4 -38.7 -40.9
Jingmen BLC 16,799 53,230 11,644 41,562 5,155 11,667 -55.2 13.0 -85.8
Xiantao BLC 467 4,669 0 0 467 4,669 177.4 -100.0 182.5
Changsha Jinxia BLC 10,654 78,430 9,863 73,582 791 4,849 137.4 277.6 -64.2
Zhuzhou Tongtangwan BLC 6,997 21,722 0 0 6,997 21,722 1489.2 - 1489.2
Shenzhen Airport BLC 150,464 697,252 56,983 296,277 93,482 400,975 89.8 47.4 141.0
Shantou BLC 0 0 0 0 0 0 - - -
Jiangmen Daguang Bay BLC 7,501 17,848 0 442 7,501 17,406 42.9 -69.2 57.5
Zhanjiang BLC 20,254 50,407 2,953 12,211 17,301 38,196 203.2 77.6 291.8
Zhongshan BLC 33,689 133,960 11,048 49,208 22,641 84,753 -34.3 -52.4 -15.8
Foshanguotong BLC 3,741 17,242 1,518 4,451 2,223 12,791 -19.5 -38.6 -9.7
Dongguan Qingxi BLC 127,236 747,119 77,598 387,426 49,638 359,693 18.4 45.4 -1.3
Liuzhou BLC 24,948 53,344 15,574 24,671 9,374 28,672 395.4 129.1 -
Fangcheng Port BLC 61,682 189,649 413 825 61,269 188,824 -22.5 346.6 -22.7
Hainan Sanya BLC 0 2,740 0 0 0 2,740 1819.8 - 1819.8
Chongqing Guoyuan BLC 28,207 435,864 2,142 83,889 26,065 351,975 293.3 128.1 375.3
Chongqing Railway BLC 38,770 262,204 11,091 118,526 27,678 143,677 172.1 93.6 308.8
Chongqing Nanpeng Road BLC 12,480 45,022 10,312 37,570 2,168 7,453 -33.6 42.6 -82.0
Chengdu Airport BLC 19,549 83,900 466 18,828 19,083 65,072 -63.1 6713.8 -71.4
Tianfu new area(Chengdu) BLC 27,591 171,620 11,244 115,972 16,347 55,649 151.4 824.9 -0.2
Nanchong BLC 15,432 57,045 14,116 50,639 1,316 6,407 832.2 740.2 6818.9
Kunming Gaoxin BLC 0 421 0 0 0 421 -47.9 - -47.9
Kunming Gaoxin BLC 48 1,865 0 1,766 48 99 -20.1 -19.5 -30.0
Wuwei BLC 575 3,342 223 2,211 352 1,131 -75.2 -83.6 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 0 286 0 211 0 75 -19.1 - -78.7
Shizuishan BLC 0 249 0 0 0 249 -60.4 - -60.4
Kuitun BLC 1,075 8,983 742 844 334 8,139 -1.4 -89.2 514.0
Note:
1. Abbreviations shown in the table refer to:
"SEZ" = Special Economic Zone;
"BA" = Bonded Area;
"EPZ" = Export Processing Zone;
"BP" = Bonded Port;
"IBA"= Integrated Bonded Area;
"BLC" = Bonded Logisitics Center.
2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3
2021.

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730