Home|中文站
(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2022
2022/04/19

(11)Imports and Exports by Specific Areas, 3.2022
Unit:US$1,000
Specific Areas Total Exports  Imports Percentage Change
3 1to3 3 1to3 3 1to3 Total Exports Imports
Special Economic zone 55,402,137  169,617,458  27,713,347  91,344,381  27,688,790  78,273,077  2.9 3.6 2.1
Xiamen SEZ 11,039,386  32,188,005  5,105,621  16,497,855  5,933,765  15,690,150  11.9 17.7 6.4
Shenzhen SEZ 36,797,374  116,330,212  18,887,416  64,039,282  17,909,957  52,290,930  -0.8 -0.6 -1.1
Zhuhai SEZ 4,402,737  11,710,776  2,701,237  7,237,439  1,701,500  4,473,337  -3.7 5.9 -15.9
Shantou SEZ 719,755  2,552,411  517,645  1,964,644  202,110  587,767  0.5 -2.0 9.9
Hainan SEZ 2,442,884  6,836,054  501,427  1,605,161  1,941,457  5,230,892  68.7 76.5 66.5
Economic and Technological Development Zone 41,906,701  119,652,305  21,560,442  59,856,567  20,346,259  59,795,738  12.5 11.3 13.7
High and New Tech Industrial Development Zone 37,073,488  103,588,688  21,326,768  58,951,490  15,746,719  44,637,198  12.5 17.3 6.7
Integrated Experimental Area 7,412,993  21,755,767  4,349,929  12,448,089  3,063,064  9,307,678  -0.3 -5.5 7.6
Bonded Zone 20,386,212  60,824,201  5,781,900  18,860,617  14,604,311  41,963,584  1.1 1.5 0.9
Tianjin Port BZ 1,010,940  2,957,483  235,394  670,992  775,546  2,286,491  23.7 80.3 13.3
Dalian BZ 156,650  634,421  47,686  123,925  108,965  510,495  25.3 7.4 30.5
Shanghai Waigaoqiao BZ 12,822,432  36,526,728  3,167,171  9,398,632  9,655,261  27,128,095  0.2 5.5 -1.5
Ningbo BZ 1,690,198  4,231,414  354,432  1,108,750  1,335,765  3,122,664  -5.2 -1.5 -6.4
Fuzhou BZ 97,565  302,397  29,052  91,753  68,513  210,644  199.1 59.6 383.0
Xiamen BZ 1,266,921  3,464,445  420,936  1,303,184  845,985  2,161,261  195.2 88.8 347.0
Guangzhou BZ 197,421  499,367  48,228  121,345  149,193  378,022  -40.5 -55.9 -32.9
Shenzhen Futian BZ 2,938,683  11,531,282  1,377,590  5,801,987  1,561,092  5,729,295  -15.7 -13.1 -18.1
Zhuahai BZ 205,402  676,663  101,410  240,048  103,992  436,616  14.3 -34.4 92.9
Zhuhai-Macao Cross Border Industrial Zone(Zhuhai) 65,516  212,961  41,594  147,786  23,922  65,175  87.9 117.3 43.9
Bonded Port 1,070,183  3,092,101  214,406  600,104  855,777  2,491,997  42.8 31.2 45.9
Zhangjiagang BP 639,658  1,908,413  213,518  567,701  426,141  1,340,713  7.1 24.5 1.1
Hainan Yangpu BP 430,525  1,183,688  889  32,403  429,636  1,151,285  208.7 2519.9 201.3
Integrated Bonded Zone 80,002,375  225,767,679  43,804,182  121,893,811  36,198,193  103,873,868  19.9 19.2 20.8
Yangshan Speicail IBZ 2,405,445  6,633,827  1,193,805  2,873,689  1,211,639  3,760,138  38.2 49.1 30.8
Beijing Tianzhu IBZ 1,369,197  3,377,835  78,661  174,756  1,290,536  3,203,079  17.3 138.5 14.2
Beijing Daxing Int'l Airport IBZ - - -
Tianjin Taida IBZ 72,143  265,085  21,362  131,191  50,781  133,894  340.1 1012.2 176.4
Tianjin Dongjiang IBZ 766,701  2,735,569  178,013  775,986  588,688  1,959,583  -22.7 -30.7 -19.0
Tianjin Port IBZ 177,959  588,586  22,246  71,293  155,713  517,292  57.6 -17.2 80.0
Tianjin Binhai New Area IBZ 395,464  1,151,848  21,222  68,981  374,242  1,082,868  48.5 -11.1 55.1
Shijiazhuang IBZ 153,378  643,778  144,619  535,773  8,759  108,005  163.9 127.0 1257.0
Caofeidian IBZ 286,255  1,492,171  56,693  107,275  229,562  1,384,896  72.0 59.3 73.1
Qinhuangdao IBZ 74,212  190,560  65,279  174,737  8,933  15,822  42.3 40.7 63.8
Langfang IBZ 2,389  16,917  2,017  15,009  372  1,908  3.2 1.9 15.3
Taiyuan Wusu IBZ 111,666  325,333  72,434  182,123  39,232  143,210  -20.5 -24.9 -14.2
Hohhot IBZ 35,902  347,786  1,222  5,180  34,680  342,606  35.6 -5.4 36.5
Manzhouli IBZ 10,560  32,065  10,560  28,620  - 3,446  -31.2 -32.4 -19.7
Erdos IBZ 50,943  122,779  21,520  93,356  29,423  29,423  231.7 406.7 58.3
Shenyang IBZ 96,892  487,091  77,423  397,593  19,469  89,498  488.3 853.9 117.7
Dalian Wanli IBZ 579,276  1,639,860  463,368  1,299,731  115,908  340,129  -9.9 -8.5 -14.9
Dalian Dayaowan IBZ 256,658  651,540  79,239  232,303  177,419  419,237  -38.3 -35.2 -40.0
Yingkou IBZ 12,385  51,180  3,149  13,031  9,236  38,149  -33.5 163.1 -47.0
Changchun Xinglong IBZ 65,648  140,296  15,546  43,722  50,102  96,573  212.2 230.0 204.7
Hunchun IBZ 33,924  117,566  24,901  91,195  9,023  26,370  81.9 77.1 100.5
Harbin IBZ 68,145  129,767  56,118  65,205  12,028  64,562  1614.1 2325.3 1222.5
Suifenhe IBZ 25,624  66,417  549  2,099  25,075  64,318  -38.8 175.9 -40.3
Caohejing IBZ 461,689  1,409,351  150,579  482,079  311,111  927,272  21.0 3.2 32.8
Jiading IBZ 89,556  207,488  11,279  40,189  78,277  167,299  -7.9 -29.1 -0.8
Fengxian IBZ 330,770  1,236,359  132,604  525,221  198,166  711,137  589.8 281.7 1607.7
Songjiang IBZ 3,516,450  10,384,772  2,253,300  6,632,836  1,263,150  3,751,937  21.4 10.5 46.8
Qingpu IBZ 104,896  311,440  52,000  144,336  52,895  167,104  27.2 48.2 13.3
Jinqiao IBZ 106,888  281,819  23,634  62,493  83,254  219,325  -0.2 112.3 -13.3
Shanghai Pudong Airport IBZ 1,260,911  3,577,846  711,885  1,936,929  549,025  1,640,917  52.1 62.5 41.5
Shanghai Waigaoqiao Port IBZ 447,426  1,232,564  285,025  820,342  162,401  412,222  83.5 89.8 72.2
Nanjing IBZ 273,825  654,557  131,095  336,083  142,731  318,473  -49.2 -62.1 -20.8
Wuxi HNTIDA IBZ 1,847,362  5,845,887  1,008,634  3,364,182  838,727  2,481,706  8.8 18.5 -2.1
Xuzhou IBZ 250,338  664,630  197,612  512,717  52,726  151,912  87.8 104.5 47.2
Changzhou IBZ 48,325  159,207  33,392  129,550  14,932  29,657  -44.7 -13.4 -78.6
Suzhou Industrial Park IBZ 3,250,464  8,937,580  2,042,043  5,548,604  1,208,422  3,388,976  36.9 23.6 66.0
Suzhou HNTIDA IBZ 1,777,321  5,227,107  982,290  2,787,797  795,031  2,439,310  20.0 8.8 36.0
Wuzhong IBZ 33,618  92,422  11,143  37,332  22,475  55,090  104.7 26.6 251.8
Nantong IBZ 154,569  439,959  124,624  332,708  29,946  107,251  25.4 85.9 -37.6
Lianyungang IBZ 112,033  322,572  25,324  57,178  86,709  265,394  97.9 130.6 92.0
Huai'an IBZ 53,360  161,232  31,517  76,857  21,843  84,374  10.4 28.7 -2.3
Yancheng IBZ 94,162  324,337  5,759  161,994  88,403  162,343  337.1 159.0 1293.1
Yangzhou IBZ 40,681  99,021  11,822  66,148  28,859  32,873  -38.1 -58.5 6043.5
Zhenjiang IBZ 83,321  288,315  47,257  145,272  36,064  143,043  42.3 412.9 -17.9
Taizhou IBZ 70,900  141,763  62,034  114,036  8,866  27,726  -30.3 -32.6 -19.2
Changshu IBZ 15,835  47,444  8,997  24,371  6,838  23,073  16.8 6.6 29.8
Jiangyin IBZ 44,280  143,298  21,137  64,021  23,143  79,277  265.7 172.3 405.9
Kunshan IBZ 5,136,283  14,298,732  3,728,702  10,209,052  1,407,581  4,089,680  19.5 14.2 34.9
Wujiang IBZ 986,981  2,254,704  955,248  2,147,243  31,734  107,461  55.4 54.2 85.6
Taicang Port IBZ 113,218  387,762  27,523  120,961  85,694  266,800  36.3 28.4 40.2
Wujin IBZ 60,184  195,541  33,013  101,201  27,172  94,341  3.3 28.5 -14.7
Hangzhou IBZ 346,389  907,335  149,762  347,377  196,627  559,958  -14.0 -18.8 -10.6
Ningbo Beilun Port IBZ 206,872  618,004  66,173  223,411  140,699  394,593  -17.7 -16.6 -18.3
Ningbo Meishan IBZ 74,941  265,504  54,826  214,690  20,115  50,814  20.8 52.2 -35.4
Wenzhou IBZ 58,580  143,885  6,926  10,796  51,654  133,089  - - -
Jiaxing IBZ 105,993  352,762  49,750  174,097  56,243  178,665  -3.9 -0.1 -7.3
Shaoxing IBZ 1,218  3,211  21  157  1,197  3,055  - - -
Jinyi IBZ 366,260  1,126,301  30,886  91,640  335,374  1,034,661  95.2 755.6 82.7
Zhoushan Port IBZ 343,759  812,123  135,637  395,225  208,122  416,897  -32.7 84.8 -58.0
Yiwu IBZ 444,540  697,849  118,475  127,582  326,064  570,267  - - -
Ningbo Qianwan IBZ 42,543  133,054  5,558  20,587  36,985  112,467  -7.6 112.1 -16.2
Hefei ETDA IBZ 1,404,240  3,152,747  939,850  1,949,525  464,389  1,203,222  32.6 30.7 35.7
Hefei IBZ 181,752  867,300  82,140  370,775  99,612  496,525  39.4 171.9 2.2
Wuhu IBZ 200,955  487,357  68,860  220,170  132,095  267,187  105.1 75.5 138.1
Ma'anshan IBZ 60,738  182,956  14,838  37,556  45,900  145,399  -70.8 -87.4 -55.5
Fuzhou IBZ 45,548  156,985  27,623  67,700  17,925  89,286  50.3 2.2 133.7
Fuzhou Jiangyin Port IBZ 137,635  260,530  64,293  112,770  73,342  147,760  -20.6 -57.3 130.8
Xiamen Haicang Port IBZ 508,971  1,444,546  244,733  731,946  264,238  712,601  69.7 22.4 181.7
Xiamen Xiangyu IBZ 333,562  1,047,983  230,022  731,697  103,540  316,286  57.7 12.4 2233.1
Quanzhou IBZ 15,969  41,399  13,169  28,479  2,800  12,920  -40.5 -53.9 65.1
Nanchang IBZ 130,009  442,151  61,755  185,980  68,254  256,171  6.0 155.2 -25.6
Jiujiang IBZ 163,076  211,502  157,469  178,991  5,607  32,511  153.3 266.4 -6.2
Ganzhou IBZ 322,709  736,559  301,444  659,720  21,265  76,839  434.8 957.7 2.0
Jinggangshan IBZ 50,467  174,689  39,793  143,334  10,674  31,355  43.7 63.0 -6.8
Jinan Zhangjin IBZ 209,950  486,492  125,409  313,251  84,541  173,241  2432.7 2440.7 2418.4
Jinan IBZ 359,384  1,452,720  107,161  514,893  252,222  937,827  621.3 782.9 555.5
Qingdao Jiaozhouwan IBZ 126,094  890,320  99,980  814,849  26,114  75,471  185.9 233.7 12.3
Qingdao Xihai'an IBZ 296,019  1,172,912  19,472  46,895  276,547  1,126,017  101.4 -76.0 190.7
Qingdao Qianwan IBZ 1,073,367  4,207,734  331,689  855,519  741,678  3,352,215  18.2 -12.1 29.6
Zibo IBZ 239,324  291,447  218,920  246,838  20,404  44,608  11248.8 164314.1 1744.9
Dongying IBZ 976,102  1,939,185  504,869  840,796  471,233  1,098,389  136.5 274.1 84.6
Yantai IBZ 1,924,485  4,287,756  960,279  2,033,114  964,207  2,254,642  -8.1 -21.1 8.0
Weifang IBZ 1,033,626  2,698,029  693,489  1,808,584  340,137  889,445  214.1 321.9 106.6
Weihai IBZ 426,303  1,009,491  274,354  581,024  151,949  428,467  40.1 40.5 39.5
Rizhao IBZ 210,129  456,102  68,921  149,726  141,209  306,376  49.5 354.4 12.6
Linyi IBZ 408,981  1,008,210  285,778  726,841  123,203  281,369  75.4 130.2 8.6
Qingdao Jimo IBZ 4,475  5,529  385  753  4,090  4,777  -85.1 -98.0 -
Zhngzhou ETDA IBZ 540,823  1,457,823  204,748  440,403  336,075  1,017,419  11.8 -24.5 41.2
Zhengzhou Xinzheng IBZ 6,015,246  17,988,506  3,645,183  10,658,468  2,370,063  7,330,038  -3.4 -9.3 6.8
Nanyang Wolong IBZ 59,941  156,896  37,915  91,785  22,026  65,111  127.5 140.4 111.5
Wuhan ETDA IBZ 32,232  159,262  20,641  106,020  11,591  53,242  81.6 453.5 -22.3
Wuhan Donghu IBZ 609,302  1,526,381  329,899  751,151  279,403  775,230  77.9 91.9 66.1
Yichang IBZ 137,171  235,413  72,726  153,412  64,445  82,001  7943.8 5924.5 21470.3
Wuhan New Port Airport IBZ 155,064  447,965  41,090  125,793  113,974  322,172  49.3 60.4 45.4
Changsha Huanghua IBZ 429,591  2,032,223  179,152  1,170,292  250,439  861,931  13.8 9.2 20.7
Xiangtan IBZ 27,168  138,563  27,026  138,001  141  563  404.0 554.8 -91.2
Hengyang IBZ 12,516  227,234  8,620  193,240  3,897  33,994  25.7 87.6 -56.3
Yueyang Chenglingji IBZ 380,632  1,175,570  52,392  157,715  328,239  1,017,855  -12.0 -73.0 35.3
Chenzhou IBZ 274,359  370,442  196,076  264,393  78,283  106,049  -41.0 -38.8 -45.9
Guangzhou Baiyun Airport IBZ 411,814  1,260,778  168,837  555,787  242,977  704,991  43.9 112.7 14.7
Guanghzhou Huangpu IBZ 296,639  745,454  55,523  120,821  241,116  624,634  78.3 29.2 92.4
Shenzhen Pingshan IBZ 666,433  1,414,174  208,029  609,476  458,405  804,699  -58.4 -61.7 -55.4
Shenzhen Qianhai IBZ 2,286,382  6,928,841  735,277  2,573,758  1,551,105  4,355,083  58.5 54.8 60.8
Zhuhai Gaolan Port IBZ - - - - - - - - -
Shantou IBZ 97,952  452,354  91,576  439,785  6,375  12,569  -32.0 -32.7 12.8
Zhanjiang IBZ - - - - - - - - -
Meizhou IBZ 1,039  14,675  1,039  14,675  - - - - -
Dongguan Humen IBZ 1,467,700  3,884,974  631,541  1,609,213  836,159  2,275,761  298.6 435.5 237.6
Guangzhou Nansha IBZ 1,119,604  4,038,675  539,394  1,560,139  580,210  2,478,536  127.5 157.7 112.0
Shenzhen Yantian IBZ 926,859  2,930,854  768,824  2,401,914  158,034  528,940  -11.0 1.2 -42.5
Nanning IBZ 574,831  1,282,273  298,737  866,572  276,094  415,701  2.6 39.8 -34.0
Beihai IBZ 97,462  214,609  42,844  97,866  54,618  116,743  -44.4 -54.7 -31.3
Qinzhou IBZ 447,095  959,906  8,918  51,441  438,177  908,465  368.2 227.6 379.9
Guangxi Pingxiang IBZ 357,792  1,693,300  326,439  1,369,624  31,353  323,676  -58.7 -41.4 -81.6
Haikou IBZ 548,975  1,351,273  61,914  115,997  487,061  1,235,276  17.2 -10.6 20.7
Haikou Airport IBZ 278  907  278  907  - - -
Chongqing Fuling IBZ 101,324  359,474  59,176  107,976  42,148  251,497  25.7 -22.3 71.0
Chongqing Wanzhou IBZ - - - - - - - - -
Chongqing Lianglu Cuntan IBZ 2,649,584  7,656,620  1,368,753  4,271,858  1,280,832  3,384,762  20.0 17.6 23.2
Chongqing Xiyong IBZ 5,197,466  12,955,364  3,434,676  9,030,462  1,762,790  3,924,901  11.0 14.1 4.3
Chongqing Jiangjin IBZ 179,563  351,427  92,785  133,380  86,778  218,047  -3.6 -6.7 -1.7
Chongqing Yongchuan IBZ - - - - - - - - -
Chengdu Int'l Rail Port IBZ 220,472  913,282  171,174  755,015  49,298  158,267  86.4 101.5 37.3
Chengdu HNTIDA Xiyuan IBZ 175,198  390,423  175,198  390,423  22200.0 -100.0 26782.2
Chengdu HNTIDA IBZ 7,704,281  20,455,278  4,387,315  11,228,535  3,316,966  9,226,744  -2.5 1.6 -7.0
Luzhou IBZ 59,413  148,216  3,953  11,522  55,460  136,693  173.2 148.0 175.5
Mianyang IBZ 8,926  24,531  8,255  22,251  671  2,280  -67.8 -30.9 -94.8
Yibin IBZ 102,649  320,532  76,320  223,467  26,329  97,065  439.9 1191.6 130.8
Guiyang IBZ 98,271  241,424  55,798  140,364  42,473  101,059  342.0 351.9 329.0
Zunyi IBZ 55,075  69,564  2,915  5,458  52,160  64,106  114.1 -67.6 309.3
Gui'an IBZ 156,486  205,011  46,285  81,796  110,200  123,216  49.9 2.3 116.9
Kunming IBZ 61,993  263,670  46,515  182,064  15,478  81,606  177.0 248.7 89.9
Honghe IBZ 95,828  236,012  81,516  142,727  14,312  93,285  -52.1 -47.2 -58.0
Lhasa IBZ 8,016  30,752  8,016  30,752  - - - - -
Xi'an Guanzhong IBZ 2,360,446  7,375,960  1,712,305  4,862,777  648,141  2,513,184  51.5 80.4 15.7
Xi'an IBZ 90,642  325,516  64,360  227,636  26,282  97,880  -30.3 -10.3 -54.1
Xi'an HNTIDA IBZ 1,516,500  4,132,998  864,978  2,470,440  651,523  1,662,558  -6.2 28.2 -32.9
Xi'an Air Base IBZ 15  2,175  15  2,175  -96.8 -100.0 -96.8
Baoji IBZ 4,928  14,677  180  7,716  4,748  6,961  - - -
Shaanxi Xixian Airport IBZ 77,487  102,872  17,353  17,483  60,134  85,389  15.6 -67.2 138.7
Shaanxi Yangling IBZ - - -
Lanzhouxinqu IBZ 141,163  298,996  20,642  41,693  120,521  257,303  24.4 102.2 17.1
Xining IBZ 1,839  5,676  - - 1,839  5,676  - - -
Yinchuan IBZ 50,391  117,266  50,331  117,151  61  115  5275.7 12752.3 -91.0
Urumqi IBZ 25,533  105,942  25,508  102,267  25  3,674  60.4 66.8 -22.4
Alashankou IBZ 67,011  184,298  14,349  40,994  52,662  143,304  -37.7 106.8 -48.1
Kashgar IBZ 98,785  484,262  95,422  480,503  3,363  3,760  585.2 904.0 -83.5
Khorgos IBZ 66,818  197,912  66,818  197,912  - - 3466.1 3466.1 -
International Border Cooperation Center 526  951  526  951  - - -96.6 -96.6 -
China-Kazakhstan Horgos IBCC(China Side) 526  951  526  951  - - -96.6 -96.6 -
Bonded Logisitics Center 1,770,866  4,604,611  490,229  1,289,625  1,280,636  3,314,985  47.7 34.3 53.7
Beijing Yizhuang BLC 221,946  525,393  315  1,719  221,632  523,675  439.5 10.7 446.4
Tianjin ETDA BLC 133,092  365,876  2,518  6,910  130,573  358,966  -34.6 -37.6 -34.5
Tianjin Jizhou BLC 33  33  313.5 - 312.5
Xinji BLC 3,547  18,117  2,934  13,763  614  4,354  -53.6 -56.6 -40.8
Tangshan Port BLC 45,370  45,578  14,828  15,033  30,543  30,545  99.7 -32.5 5526.5
Hebei Wuan BLC 2,286  2,286  - - -
Datong Int'l Land Port BLC 53,206  53,668  96  53,206  53,572  - - -
Shanxi Lanhua BLC 38,423  93,195  28,170  38,423  65,025  156.5 62.2 242.9
Shanxi Fanglue BLC 425  425  425  425  - - -
Baotou BLC 191  191  -95.5 -95.5 -
Chifeng BLC 654  2,425  654  2,407  18  - - -
Qisumu BLC 1,961  5,606  1,961  5,606  98.4 - -100.0
Bayannaoer BLC 662  2,521  662  2,521  - - -
Jinzhou Port BLC 10,241  83  10,158  - - -
Yingkou Port BLC 759  78,540  759  13,474  65,066  209.2 - 156.2
Panjin Port BLC - - -
Tieling BLC 2,740  7,235  2,740  7,235  7.4 36.5 -100.0
Jilin BLC -100.0 -100.0 -
Yanji Int'l Airport BLC 1,802  6,039  1,802  6,039  - - -
Mudanjiang BLC 8,114  20,215  93  404  8,020  19,810  5.3 - 3.2
Heihe BLC - - -
Shanghai Xibei BLC 36,223  101,496  4,159  8,818  32,064  92,678  6.9 -41.7 16.1
Shanghai Hongqiao Central Business District BLC 8,102  34,942  569  8,926  7,533  26,015  55.4 454.1 24.6
Nanjing Airport BLC 20,104  63,285  16,332  37,520  3,772  25,765  15.3 45.6 -11.6
Jiangsu Xinyi BLC 48,699  113,399  26,323  28,226  22,376  85,173  -30.1 -21.8 -32.5
Xuzhou BLC 16,424  21,625  16,343  19,317  81  2,308  -12.2 38.7 -78.5
Rugao Port BLC 6,218  20,839  2,786  9,678  3,432  11,162  -25.7 -32.6 -18.4
Lianyungang BLC 18,894  111,953  18,894  82,729  29,224  131.8 4473.3 -37.1
Dafeng Port BLC 26,192  30,972  391  4,290  25,800  26,682  51701.7 7080.4 53364358.0
Jingjiang BLC 16  1,375  16  234  1,141  - - -
Jiangsu Haian BLC 3,334  57,226  2,912  8,990  422  48,236  15.3 685.1 -0.5
Ningbo Lishe BLC 7,285  23,773  2,769  11,373  4,516  12,400  -35.3 537.4 -64.5
Wenzhou BLC -100.0 -100.0 -100.0
Huzhou BLC 679  11,408  558  9,525  121  1,884  524.0 14184.3 6.9
Huzhou Deqing BLC 1,907  4,196  351  351  1,556  3,845  - - -
Hangzhou BLC 24,823  64,726  4,023  24,823  60,703  1817.0 41.0 11493.2
Yiwu BLC 184,825  402,913  20,827  36,069  163,999  366,844  194.0 3.4 259.1
Ningbo Zhenhai BLC 5,192  5,192  - - -
Hefei Airport BLC 13,485  34,959  2,206  5,351  11,278  29,608  28.1 -29.5 50.2
Bengbu(Wanbei) BLC 13,459  30,123  2,664  4,765  10,795  25,359  -44.3 30.9 -49.7
Tongling(Wanzhongnan)BLC 10,963  31,930  10,963  31,930  362.7 375.5 -100.0
Anqing(Wanxinan)BLC 3,294  23,015  112  833  3,182  22,182  693.2 - 664.5
Anhui Wandongnan BLC 2,588  11,720  2,566  11,456  22  264  6.6 10.0 -54.9
Xiangfu BLC 2,220  4,299  13  556  2,207  3,743  -38.7 -79.7 -12.4
Xiamen Huoju(Xiang'an) BLC 14,990  53,575  735  3,893  14,255  49,682  -38.4 -75.8 -29.9
Zhangzhou Taiwanese Investment Zone BLC - - -
Quanzhou Shihu Port BLC 50,800  124,172  38,199  102,455  12,601  21,717  838.6 742.5 1931.9
Longnan BLC 492  2,464  467  492  1,997  -51.7 -77.4 -34.1
Qingdao Xihaian New Area BLC 27,525  75,127  1,455  3,162  26,070  71,965  33.4 86.0 31.7
Yantai Fushan huili BLC - - -
Luzhongyunda BLC 438  1,948  305  886  133  1,062  13.5 186.7 -24.5
Heze Inland Port BLC 10,028  20,607  562  10,028  20,045  1912.4 - 1857.5
Qingdao BP Zhucheng BLC 3,431  17,580  1,560  14,425  1,871  3,155  2956.8 5599.6 879.8
Henan Dezhong BLC 68  99  68  99  - - -
Henan Shangqiu BLC 18,318  35,725  431  777  17,887  34,948  - - -
Henan Xuchang BLC 76,997  113,361  66,047  95,331  10,950  18,030  -19.7 -12.4 -44.2
Henan Minquan BLC 3,392  9,374  3,219  9,176  173  198  - - -
Huangshi Qipanzhou BLC 965  965  -65.0 - -100.0
Yichang Sanxia BLC 28,150  87,222  24,058  53,007  4,092  34,216  295.8 419.9 189.0
Xiangyang BLC 22,887  48,165  9,190  20,255  13,697  27,909  37.4 25.8 47.2
Jingmen BLC 46,931  89,749  5,472  21,280  41,459  68,470  182.4 37.1 321.0
Xiantao BLC 31  31  31  31  -99.7 - -100.0
Changsha Jinxia BLC 9,265  24,140  4,131  16,398  5,134  7,742  7.7 26.6 -18.3
Zhuzhou Tongtangwan BLC - - -
Shenzhen Airport BLC 63,425  223,316  39,192  133,692  24,233  89,625  -44.9 -39.5 -51.4
Shantou BLC -100.0 - -100.0
Jiangmen Daguang Bay BLC 6,611  9,413  301  458  6,311  8,955  157.6 -72.0 343.9
Zhanjiang BLC 2,852  10,842  1,701  5,597  1,152  5,245  -37.0 30.3 -59.4
Zhongshan BLC 59,508  146,974  28,524  71,179  30,983  75,795  51.6 106.3 21.4
Foshanguotong BLC 4,990  17,456  874  7,086  4,116  10,370  -7.7 -6.2 -8.8
Dongguan Qingxi BLC 200,237  487,699  66,717  184,529  133,520  303,170  203.9 178.6 221.6
Liuzhou BLC 7,938  7,938  7,938  7,938  -27.0 -27.0 -
Fangcheng Port BLC 29,702  114,239  46  92  29,656  114,147  79.1 -95.6 85.0
Chongqing Guoyuan BLC 24,871  68,435  6,215  12,854  18,656  55,581  109.8 - 70.4
Chongqing Railway BLC 21,324  67,487  9,755  37,281  11,569  30,206  -31.4 -30.4 -32.7
Chongqing Nanpeng Road BLC 9,638  32,110  2,283  20,921  7,356  11,189  -67.3 -74.3 -33.4
Chengdu Airport BLC 40,514  209,191  267  40,510  208,924  2497.4 -5.3 2588.2
Tianfu new area(Chengdu) BLC 16,254  30,815  4,861  9,248  11,392  21,568  838.6 - 556.9
Nanchong BLC 5,686  5,593  93  409.8 401.5 -
Kunming Gaoxin BLC 520  628  520  628  - - -
Kunming Gaoxin BLC 2,275  2,194  80  209.2 253.9 -30.5
Wuwei BLC 3,270  13,329  3,270  13,329  1204.7 1204.7 -
Qinghai CaojiaBZo BLC 354  354  -93.4 - -93.4
Shizuishan BLC 65  629  65  629  244.4 - 244.4
Kuitun BLC 2,966  8,539  2,931  7,783  35  756  22978.6 - 1943.2
Note: 1. Abbreviations shown in the table refer to: "SEZ" = Special Economic Zone; "BA" = Bonded Area; "EPZ" = Export Processing Zone; "BP" = Bonded Port; "IBA"= Integrated Bonded Area; "BLC" = Bonded Logisitics Center. 2. Since 2021, the imports and exports by BLC are compiled according to GACC Annoucement No.3(2021).

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730