Home|中文站
(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-6.2019
07/23/2019

(9) Imports and Exports by Location of Domestic Consumers/Producers,1-6.2019
Unit:US$1,000
Location of Domestic Consumers/Producers Exports Imports  Percentage Change
6 1 to 6 6 1 to 6 Exports Imports
TOTAL 212,835,863  1,171,153,002  161,859,791  989,994,816  0.1 -4.3
Beijing  2,163,627  12,234,961  6,991,352  41,879,770  -14.9 -16.3
Zhongguancun Science Park 69,549  322,469  71,045  456,638  11.7 -43.8
Beijing ETDZ 386,227  2,573,448  977,629  6,465,927  -1.1 6.1
Tianjin 3,537,581  20,391,754  7,510,109  45,931,237  -12.3 10.2
Tianjin Binhai New Area 1,703,227  9,392,138  5,421,592  30,979,398  -20.0 9.3
     Tianjin ETDZ 1,104,816  6,512,380  1,382,877  8,530,849  -20.6 2.1
Hebei Province  3,981,374  23,015,812  3,133,826  20,628,449  -2.0 5.4
Shijiazhuang   584,239  3,365,137  86,457  687,238  -4.2 -78.6
     Shijiazhuang HNTIDZ 635  5,577  528  4,062  334.7 -20.8
Thangshan 441,076  3,049,641  2,092,155  14,849,568  -16.4 66.8
     Caofeidian ETDZ 18,790  42,412  552,306  2,847,705  595.1 7227.4
Qinhuangdao 328,162  1,918,128  118,092  831,481  -6.8 -39.0
      Qinhuangdao ETDZ  113,039  614,002  80,096  585,919  0.2 -29.2
Baoding 457,045  2,543,300  71,730  370,021  2.3 -26.9
       Baoding HNTIDZ 10,411  55,115  682  3,431  -60.9 -83.9
Shanxi Province 1,239,933  6,720,887  702,251  3,422,977  -9.7 -19.6
Taiyuan 739,442  3,673,002  547,482  2,540,442  -12.9 -22.4
      Taiyuan ETDZ 601,779  2,748,126  369,723  1,743,430  -5.0 -14.3
      Taiyuan HNTIDZ 181  6,295  367  6,241  163.9 -36.4
Datong 34,610  221,450  8,074  55,024  7.5 -4.3
   Datong ETDZ - - - - -
Jinzhong 26,325  171,485  41,874  56,279  14.3 154.6
     Jinzhong ETDZ - - - - - -
Inner Mongolia Autonomous Region 610,868  3,625,261  1,120,791  6,320,976  -1.2 4.6
Hohhot 46,461  271,944  92,154  442,754  -21.8 -28.3
Baotou                     158,818  916,168  156,763  699,896  1.2 -6.0
      Baotou HNTIDZ 114  1,128  317  5,236  -90.5 -92.1
Erenhot 36,772  138,825  92,711  550,668  47.7 35.4
Manzhouli 3,046  19,157  174,338  984,146  -32.7 -13.5
Liaoning Province 4,524,141  27,998,897  6,337,206  37,120,469  -2.2 0.3
Shenyang 461,480  2,597,835  790,383  4,955,980  -7.4 9.0
      Shenyang ETDZ 104,392  655,677  108,522  690,154  -2.8 -17.4
      Shenyang HNTIDZ 63,674  330,077  27,252  158,964  -5.0 -19.8
Dalian 2,588,558  16,290,745  3,637,412  19,810,662  2.9 -7.2
     Dalian ETDZ 404,213  3,330,533  1,367,343  7,651,017  -11.5 0.2
     Dalian HNTIDZ 76,457  303,139  19,958  121,920  6.6 -3.7
Anshan 212,747  1,335,456  89,458  271,567  -2.6 -12.7
      Anshan HNTIDZ 7,637  43,827  882  3,115  -24.9 -17.0
Dandong 208,492  1,167,962  57,883  299,888  6.2 14.5
Jilin Province 473,530  2,605,099  1,161,761  6,816,064  -4.5 -13.7
Changchun 142,947  935,992  916,600  5,475,519  -1.7 -18.2
      Changchun ETDZ 18,663  105,482  72,105  401,061  40.4 -38.1
      Changchun HNTIDZ 17,290  106,855  34,943  161,636  -20.7 -58.8
Jilin                       72,531  458,410  82,532  431,550  -22.0 25.1
      Jilin HNTIDZ 1,996  10,831  1,576  7,155  -23.7 -58.4
Hunchun 59,012  305,876  49,241  491,875  19.3 13.1
Heilongjiang Province 462,002  2,645,572  1,816,281  9,854,480  12.3 13.7
Harbin 172,163  925,202  90,696  452,498  2.1 -18.5
      Harbin ETDZ 10,415  113,060  10,351  49,156  12.4 -39.5
      Harbin HNTIDZ 15,906  50,052  4,636  27,976  -57.9 -44.1
Daqing                       45,753  322,761  1,405,736  7,651,972  -5.3 21.5
      Daqing HNTIDZ 24,516  167,777  30,915  145,487  -24.8 -33.0
Heihe 15,015  57,431  30,813  138,178  326.8 -40.5
Suifenhe 33,888  106,003  98,684  640,898  887.9 -21.2
Shanghai 14,807,767  79,349,551  23,432,195  144,909,761  -9.8 -2.9
Shanghai Caohejing High-Tech Park      406,179  2,109,867  246,665  1,621,884  -13.0 -19.5
Shanghai ETDZ 598  3,610  1,843  9,220  91.7 146.9
Shanghai Minhang ETDZ 76,903  418,515  79,456  503,383  -37.6 -11.5
Shanghai New Pudong Area 4,909,021  25,993,033  12,890,114  76,017,668  -11.0 3.2
Jiangsu Province 36,207,915  195,343,553  21,310,562  134,059,310  -1.7 -8.8
Nanjing 2,391,377  12,882,728  2,097,820  13,499,562  -0.5 -11.1
Nanjing Foreign oriented HTDZ 139,980  748,862  123,392  449,740  4.2 -61.9
Wuxi 3,268,150  18,619,861  2,524,626  14,449,415  -2.1 15.7
       Wuxi HNTIDZ 1,995,035  11,805,053  2,262,215  12,831,996  -3.1 17.0
Changzhou 2,386,771  13,265,517  748,796  4,332,542  2.4 -8.4
       Changzhou HNTIDZ 44,364  254,288  20,028  141,743  -10.4 -24.8
Suzhou 17,413,230  94,069,915  10,496,660  67,097,149  -3.5 -12.7
Suzhou IDZ 2,352,771  12,323,216  3,283,096  19,072,833  3.2 -20.3
Suzhou HNTIDZ 1,150,322  6,370,048  612,101  3,886,158  -3.2 -8.9
Nantong  2,667,220  14,404,352  1,125,922  7,816,523  0.9 -14.9
Nantong ETDZ 234,869  1,379,995  230,595  1,449,393  5.8 -13.9
Lianyungang 405,198  1,901,646  915,363  5,187,830  -8.3 4.1
Lianyungang ETDZ 98,595  366,338  25,933  171,190  -22.1 59.7
Zhejiang Province 27,373,060  158,378,203  8,057,150  53,097,429  0.7 -2.6
Hangzhou 3,482,743  19,292,414  1,323,267  8,369,893  -1.3 -11.6
       Hangzhou ETDZ 359,019  1,981,949  281,109  2,096,508  3.3 0.8
Hangzhou HNTIDZ 67,185  373,922  86,642  307,649  -8.4 -3.2
Ningbo 5,669,279  35,284,779  4,156,829  26,661,073  0.3 -0.9
Ningbo ETDZ 204,359  1,402,623  579,046  4,275,852  3.4 -5.1
Ningbo HNTIDZ 25  135  25  -57.5 34.7
Wenzhou 1,910,829  9,506,530  91,186  701,380  9.8 -18.1
Wenzhou ETDZ 54,522  271,775  1,600  12,632  51.5 -45.9
Jinhua 5,010,726  30,621,515  187,548  1,095,013  4.5 38.0
Jinhua ETDZ 4,220  24,232  529  3,275  131.0 -66.6
Cixi 810,764  5,085,662  84,201  482,033  8.7 -42.2
Ningbo Hangzouwan ETDZ 3,871  32,695  3,331  17,856  3408.1 2167.6
Anhui Province 3,625,895  19,288,475  1,662,717  11,483,908  12.8 -5.0
Hefei 1,466,441  7,555,435  653,247  3,713,062  14.2 -32.2
       Hefei ETDZ 738,410  3,509,803  321,782  1,634,838  8.6 -32.3
Hefei HNTIDZ 112,377  743,427  37,439  271,395  38.2 -36.2
Wuhu 442,929  2,623,749  174,685  945,624  1.4 -13.0
       Wuhu ETDZ 204,501  1,333,923  92,454  529,869  -6.1 -17.5
Wuhu HNTIDZ 8,793  46,667  1,787  14,997  49.2 -11.3
Bengbu 81,971  432,804  39,807  195,552  6.8 12.0
Bengbu HNTIDZ 3,113  14,015  2,386  21,464  -46.4 -22.8
Huainan 26,144  115,778  961  9,894  44.0 -41.3
       Huainan ETDZ - - - - -
       Huainan HNTIDZ - - - - - -
Ma'anshan  194,529  1,112,694  124,618  952,713  22.9 -10.2
Ma'anshan ETDZ 1,362  13,270  1,018  7,741  371.1 -70.8
       Ma'anshan Cihu HNTIDZ - - - - - -
Tongling 85,060  551,505  416,268  3,181,645  78.1 15.5
Tongling ETDZ 7,706  48,973  2,590  10,896  347.9 -45.9
Anqing  114,463  609,408  26,750  206,644  22.9 -4.8
Anqing ETDZ 3,659  16,470  3,036  31,909  637.9 23.7
Chuzhou 224,211  1,271,919  114,162  1,264,595  25.1 270.1
Chuzhou ETDZ 28,390  173,702  84,713  1,065,816  56.5 495.8
Liu'an 103,008  481,215  19,309  119,165  21.4 16.4
Liu'an ETDZ - -90.8 -54.0
Xuancheng 204,720  1,124,567  10,336  66,287  27.8 -14.2
Ningguo ETDZ 37  72  1254.2 49.1
Chizhou  37,756  235,335  35,211  414,168  23.3 -3.6
Chizhou ETDZ 1,551  7,095  357  9,336  628.2 -76.0
Fujian Province 9,741,989  52,180,565  5,329,273  31,658,396  3.9 -7.4
Fuzhou 1,432,182  8,175,233  605,607  4,167,812  -5.3 -4.8
Fuzhou ETDZ 45,748  336,765  26,463  154,920  -47.9 -56.0
Fuzhou HNTIDZ 3,222  19,236  45  0.8 1303.6
Xiamen 3,034,959  16,203,093  1,928,128  10,926,101  0.1 -20.7
Xiamen Torch HNTIDZ 115,461  584,396  126,546  857,081  -5.9 -29.9
Pingtan 13,646  46,431  20,192  138,167  7.9 24.0
Pingtan Integrated Experimental Area 9,077  41,236  20,151  138,051  -3.3 25.0
Jiangxi Province 2,544,740  13,641,589  1,121,210  6,969,907  3.3 3.9
Nanchang 456,311  2,279,133  345,536  2,207,035  6.9 10.5
Nanchang ETDZ 79,639  242,806  83,562  721,526  -50.2 -13.0
Nanchang HNTIDZ 51,460  319,503  130,730  721,233  95.4 47.5
Jingdezhen 65,732  423,442  1,836  18,390  -14.7 -1.2
Jingdezhen HNTIDZ 698  6,057  - 18  -44.8 -99.4
Pingxiang 40,340  314,492  14,639  56,712  25.7 602.1
Pingxiang ETDZ 3,007  14,546  1,317  16,294  50.6 -
Jiujiang 164,737  937,434  79,720  637,712  -26.5 41.8
Jiujiang ETDZ 17,952  111,155  3,439  21,237  -8.7 -43.2
Xinyu 98,349  535,210  61,875  515,154  4.8 -18.4
Xinyu HNTIDZ 14,033  78,723  1,688  8,887  -13.5 -31.8
Yingtan 95,914  674,358  261,335  1,602,876  14.7 -10.9
Yingtan HNTIDZ 24  121  3,983  15,588  28.0 177.1
Ganzhou 348,823  1,755,280  100,445  537,222  -3.6 -17.6
Ganzhou ETDZ 16,415  70,626  12,478  50,470  62.7 254.9
Yichun 200,055  1,057,917  47,387  187,148  9.1 -29.2
Yichun ETDZ 3,921  31,712  17  998  -7.9 -74.6
Shangrao 332,090  1,867,041  27,877  154,056  33.1 -2.1
Shangrao ETDZ 777  4,770  1,493  1,901  109.3 278.3
Ji'an 290,551  1,405,982  157,540  780,991  40.2 31.7
Jinggangshan ETDZ 14,754  94,403  5,619  27,891  9.1 28.9
Shandong Province 15,831,687  83,177,868  14,754,414  90,421,408  0.7 -4.0
Jinan 758,161  4,287,928  473,465  2,305,322  6.7 -4.9
Jinan HNTIDZ 199,769  1,061,894  290,859  1,249,186  8.4 -3.3
Qingdao 3,871,939  20,094,893  4,039,550  26,787,758  -7.5 11.4
Qingdao ETDZ 743,659  3,067,706  687,526  5,720,733  -8.5 -4.1
Qingdao HNTIDZ 15,860  70,231  10,852  58,800  190.5 23.8
Yantai 2,807,379  12,638,870  1,752,441  11,675,230  -3.1 -13.1
Yantai ETDZ 523,806  2,911,373  411,906  3,128,284  -18.0 -9.5
Weifang 1,765,351  9,332,104  1,091,248  6,485,263  9.1 -5.8
Weifang HNTIDZ 74,860  284,585  27,676  111,915  10.0 -38.3
Weihai 1,102,597  6,128,633  355,994  2,255,233  -4.0 0.2
Weihai Torch HNTIDZ 123,031  671,108  41,742  245,867  4.7 23.3
Henan Province 4,139,594  23,778,275  1,717,794  10,144,946  0.0 -14.0
Zhengzhou 2,152,106  13,281,942  1,228,805  6,657,180  -5.7 -20.6
Zhengzhou Airport Comprehensive Economic Experimental Area 1,661,959  10,984,618  1,012,565  5,745,718  -7.1 -21.6
Zhengzhou HNTIDZ 51,204  271,055  4,138  26,935  6.9 3.2
Luoyang 194,678  1,105,116  20,210  82,978  -1.3 -7.4
Luoyang HNTIDZ 13,182  72,280  1,729  6,021  79.6 16.8
Hubei Province 2,683,783  14,752,340  1,807,336  9,594,051  1.9 5.3
Wuhan 1,307,309  7,373,619  1,279,951  6,218,756  -1.2 9.2
Wuhan ETDZ 116,562  590,343  117,183  714,947  -19.6 -21.7
Wuhan Wujiashan ETDZ 116,562  590,343  117,183  714,947  -19.6 -21.7
Wuhan Donghu HNTIDZ 813,724  4,623,807  640,607  3,191,158  2.1 -1.0
Huangshi 132,579  859,901  127,753  1,143,757  12.9 0.4
Huangshi ETDZ 6,961  37,762  2,398  40,545  43.0 -31.4
Xiangyang 145,537  723,031  70,337  425,009  -5.4 -9.0
Xiangyang ETDZ 83  3,258  941  2,097  123.3 -74.9
Xiangyang HNTIDZ 27,513  132,779  41,834  286,223  -44.0 175.0
Jingzhou 196,704  1,191,839  37,642  320,557  -1.1 -8.0
Jingzhou ETDZ 25,389  113,015  5,866  25,201  2.0 -21.4
Hunan Province  2,244,145  10,957,830  1,415,308  7,240,909  14.0 5.5
Changsha  706,995  3,455,233  524,264  2,952,260  38.8 24.8
Changsha ETDZ 57,622  189,102  51,229  454,969  117.3 3.3
Changsha HNTIDZ 21,245  124,599  14,664  78,193  -5.3 19.2
Zhuzhou 121,416  600,904  40,385  334,419  -12.2 -17.7
Zhuzhou HNTIDZ 23,658  160,887  865  19,165  10.5 -29.0
Xiangtan 78,838  342,203  100,522  499,200  9.5 -5.2
Xiangtan ETDZ 32,162  73,110  6,723  7,884  16.7 -81.4
Xiangtan HNTIDZ 76  879  120  164.8 -66.9
Hengyang 208,868  1,251,590  169,243  906,096  35.1 28.6
Hengyang HNTIDZ - 20  - -78.4 -98.0
Yueyang 69,225  527,908  185,472  912,439  -19.1 -5.7
Changde 78,672  335,929  19,658  96,032  -28.0 -22.1
Changde ETDZ 3,236  18,093  13,778  65,591  24.2 450.1
Changde HNTIDZ - - - - - -
Yiyang 61,564  377,424  4,154  17,393  36.6 -64.6
Yiyang HNTIDZ 1,401  32,178  305  566  358.3 1581.8
Liuyang 58,113  207,023  2,452  14,828  35.4 35.7
Liuyang ETDZ 1,808  8,347  1,514  9,132  63.1 218.6
Guangdong Province 60,481,836  332,550,466  35,978,895  220,941,535  2.3 -9.0
Guangzhou  7,505,963  43,754,551  5,966,433  38,086,270  -11.8 7.4
Guangzhou ETDZ 600,776  3,656,292  833,585  5,549,446  -1.0 17.6
Guangzhou HNTIDZ 389,338  2,539,065  576,150  3,760,582  -13.6 13.9
Guangzhou Nansha New Area 667,711  3,873,555  855,264  5,693,521  -7.0 -2.2
Shenzhen 24,933,120  132,327,908  15,675,826  95,722,866  9.2 -15.1
Shenzhen HNTIDZ 2,576  5,738  444  4,228  125.2 -27.6
Zhuhai 1,872,041  10,585,973  1,113,423  7,723,079  -16.2 -17.1
Zhuhai Hengqin New Area 570  4,697  20,249  126,224  -94.6 187.5
Shantou  873,330  4,285,478  203,260  1,184,528  -3.7 -18.5
Foshan 4,910,351  24,188,310  1,616,852  8,840,293  12.0 3.7
Jiangmen 1,511,589  9,085,645  308,492  2,124,302  0.4 -22.4
Zhanjiang 213,188  1,222,037  701,061  4,738,673  -28.7 22.2
Zhanjiang ETDZ 25,325  215,416  31,329  251,037  -19.1 194.9
Huizhou 2,901,389  16,707,014  1,798,697  11,088,199  -10.7 -18.4
Huizhou HNTIDZ 1,130,441  7,565,258  487,028  4,072,669  -16.4 -31.2
Yangjiang 170,203  1,014,953  179,636  901,924  13.0 34.1
Dongguan 10,392,817  59,214,031  5,971,847  36,119,795  6.6 -7.3
Dongguan Songshan Lake HNTIDZ 4,671  20,087  7,582  85,101  272.4 35.6
Zhongshan 2,494,551  14,893,015  552,211  3,449,349  5.3 -12.6
Zhongshan Torch HNTIDZ 51,773  248,859  27,672  150,557  183.5 573.1
Guangxi Zhuan Autonomous Region 1,449,890  8,780,828  3,824,527  21,722,423  11.8 4.2
Nanning 382,217  2,177,438  288,733  1,760,759  -7.1 -6.0
Nanning HNTIDZ 5,408  36,790  17,869  55,445  99.0 147.5
Guilin  102,877  633,922  21,996  70,080  -5.1 -41.4
Guilin New HNTIDZ 24,029  117,999  1,659  9,876  -10.1 -48.5
Beihai 183,286  1,010,272  529,829  3,444,106  -8.2 6.0
Chongzuo 322,735  1,613,965  666,008  3,261,963  354.6 25.5
Fangchenggang 35,973  199,728  1,001,611  6,139,846  -38.3 2.6
Hainan Province 455,610  2,457,351  823,256  7,022,856  22.6 30.8
Haikou 133,465  362,636  66,881  1,339,192  -33.1 -6.2
Hainan International Science and Industry Park  331  2,533  420  11,539  -71.6 -74.8
Hainan Yangpu EDZ 250,793  1,730,334  600,124  4,154,028  45.4 34.1
Chongqing 4,455,635  22,723,631  2,019,916  11,563,804  11.0 12.9
Chongqing HNTIDZ 7,823  42,574  3,783  19,262  0.2 -42.4
Chongqing Liangjiang New Area 1,289,165  6,638,575  639,186  4,016,445  20.2 -6.7
       Wanzhou ETDZ 1,014  7,218  179  14,103  30.0 29.3
       Changshou ETDZ - - - - -
Sichuan Province 4,737,439  24,103,120  4,186,813  24,090,080  15.9 11.0
Chengdu 3,923,903  19,656,358  3,774,540  21,264,010  19.0 9.3
Chengdu ETDZ 75,626  568,797  137,900  690,444  -11.4 -22.3
Chengdu HNTIDZ 3,341,709  16,359,542  2,437,021  13,939,763  19.2 10.1
Luzhou 71,438  370,708  23,446  157,120  4.4 33.0
Luzhou HNTIDZ 15,710  103,043  - 527.0 -99.9
Mianyang 81,213  457,537  119,267  1,029,657  3.5 45.6
Mianyang ETDZ - - - - - -
Mianyang HNTIDZ 18,644  119,867  92,752  795,587  24.0 126.3
Guangyuan 6,241  26,637  20,814  64,403  -11.4 516.9
Guangyuan ETDZ - - - - - -
Leshan 60,661  420,792  15,746  100,417  -8.0 -17.6
Leshan HNTIDZ - - - - - -
Yibin 124,701  599,527  80,415  375,364  48.9 23.0
Yibin Lingang ETDZ - - - - - -
Guizhou Province 456,061  2,564,272  150,007  945,071  -7.5 -30.6
Guiyang 202,463  1,277,639  51,142  375,588  13.5 -15.3
Guiyang HNTIDZ 18,981  96,168  127  2,659  8090.3 37.2
Yunnan Province 900,136  5,118,903  1,584,616  9,070,850  8.1 5.5
Kunming 319,584  2,068,554  970,461  5,319,758  19.2 8.7
Kunming HNTIDZ 8,221  61,388  59,046  280,197  13.1 862.2
Honghezhou 155,272  587,688  143,562  707,110  -26.2 -32.3
Mengzi ETDZ 74,436  248,319  70,878  293,060  -47.0 -34.4
Wanding 1,029  10,318  19,571  143,055  309.4 0.7
Ruili County 43,258  225,634  34,125  233,478  12.6 42.5
Hekou County 23  298  87,883  605,084  -86.3 2.8
Qujing 39,762  369,970  27,793  77,384  -27.5 20.1
Qujing ETDZ 704  5,916  43  79  -48.8 -91.6
Tibet Autonomous Region  28,782  200,941  4,374  21,972  37.2 -88.8
Lhasa 25,397  190,514  1,782  12,586  31.3 -93.4
Lhasa ETDZ 104  1,114  - 106  288.4 -69.0
Shanxi Province 2,177,608  13,661,611  1,675,823  10,551,220  -14.3 0.2
Xi'an 1,946,874  12,350,008  1,540,245  9,800,204  -15.7 12.2
Shanxi Aerospace ETDZ 9,628  54,339  592  10,559  73.8 18.6
Xi'an NTIDZ 134,664  783,828  116,172  582,582  27.5 -2.1
Baoji 76,337  404,524  19,909  160,222  32.6 -17.4
Baoji HNTIDZ 6,456  32,380  7,440  30,944  46.9 597.9
Hanzhong 12,058  73,347  4,662  13,606  17.9 -83.9
Hanzhong ETDZ - - - - - -
Gansu Province 169,558  1,080,888  208,068  1,521,280  -5.5 -27.6
Lanzhou 75,245  480,205  33,903  193,281  -3.6 -7.5
Lanzhou NTIDZ 156  4,457  90  250  55.2 -30.6
Qinghai Province 17,667  113,039  21,057  103,987  -22.6 16.2
Xining 8,254  63,638  10,299  32,291  -10.3 -57.1
Xining ETDZ 371  3,443  11  190  189.9 -84.2
Qinghai HNTIDZ - 133  - - - -
Ningxia Hui Autonomous Region 246,252  1,301,048  110,441  553,207  -7.1 -28.4
Yinchuan 97,982  418,809  72,713  294,598  -3.0 -38.5
Yinchuan ETDZ 1,172  6,069  5,874  20,702  113.2 -40.7
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 978,248  6,616,239  509,106  2,552,941  -6.3 47.3
Urumqi 591,863  2,898,914  64,704  4,529,952  2.1 -43.6
Urumqi ETDZ 18,526  139,083  15,163  233,148  -20.6 56.6
Urumqi HNTIDZ 48,924  316,934  420  3,980,663  76.2 -45.8
Bole 15,428  68,422  723,549  1,647,010  -38.6 340.6
Yining  160,548  1,484,532  950,481  2,017,869  -3.7 1040.2
Shihezi 33,668  210,308  53,222  65,817  -2.6 162.9
Shihezi ETDZ 17,406  86,457  2,403  7,634  19.3 27.2

STATEMENT

General Administration of Customs of the People's Republic of China

Address: No.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, China        Postcode: 100730